Hoofdkantoor innovatiefonds van Navo komt in Nederland

Het hoofdkantoor van het Nato Innovation Fund (NIF) wordt in Nederland gevestigd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de komst van dit fonds officieel bekendgemaakt. De bondgenoten stellen samen minimaal een miljard euro beschikbaar voor het fonds, dat een looptijd van vijftien jaar heeft. Nederland heeft toegezegd in die periode ruim 55 miljoen euro bij te dragen.

Met het NIF wil de Navo innovaties binnen het bondgenootschap aanjagen. Minister Adriaansens (EZK) verwacht dat de vestiging in Nederland de mogelijkheid voor innovatieve Nederlandse startups vergroot om hun weg naar kapitaal te vinden. Nederland heeft zich binnen de Navo hard gemaakt voor vestiging in Nederland. Dit gebeurde in nauwe samenwerking tussen het Netherlands Foreign Investment Agency, Techleap.nl en Defensie.

Het fonds past bij de ambities van Defensie om te innoveren op het gebied van zogeheten emerging & disruptive technologies (edt’s). Daaronder vallen artificiële intelligentie (ai), big data, autonome systemen, quantum computing, biotechnologie, hypersone technologie, ruimtevaart, nieuwe materialen en energie/voortstuwing. De Navo ontwikkelt specifieke plannen voor al deze sleuteltechnologieën, te beginnen met ai en big data.

De toepassing van edt’s en samenwerking met de technologische sector is volgens minister Ollongren (Defensie) cruciaal. ‘Meer investering in hightech is broodnodig. Zo werken we met onze Navo-bondgenoten aan de verdediging tegen nieuwe dreigingen. Daarom ook heeft Nederland al eerder besloten om het budget op het gebied van onderzoek, technologie en innovatie substantieel te verhogen.’

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dit instituut komt natuurlijk als goedmakertje in de provinicie Groningen. Als de politiek maar niet denkt dat het daarmee straks afgedaan is. Ook svp de gasopbrengsten vanaf 2017 en alle toekomstige gasopbrengsten die ondanks de toneelstukjes van o zo grote betrokkenheid van meneer Vijlbrief ten spijt zullen gaan komen (kreeg ie die portefeuille omdat hij zo enorm betrokken met Groningers was of werd hij dat pas nadat hij die toebedeeld kreeg?) allemaal op onze depositorekening van de provincie en dan redden we ons wel met het aardbevingsherstel. En wij bepalen de toekomstige verkoopprijzen hier natuurlijk. Dat gekwansel van de afgelopen 50 jaar moet ook afgelopen zijn.

Ondanks ten spijt. Dat krijg je nou van al die emotionele betrokkenheid.

Ambities op het gebied van biotechnologie voor militaire doeleinden deel ik niet als belastingbetaler omdat het hier veelal niet om de defensieve ontwikkelingen gaat. Hetzelfde geldt voor autonome systemen welke van 'speciale militaire operaties' een computerspelletje maken. Dit geldt zeker voor hypersone technologie welke om een nieuwe wapenwedloop gaat met naar het schijnt een achterstand voor de NAVO.

Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat men in Nederland biotechnologisch onderzoek wil doen voor offensieve doeleinden, ook niet bij TNO Defensie en Veiligheid. Biologische wapens keren al gauw tegen de gebruiker, omdat je de organismen meestal niet onder controle kan houden. De meeste aandacht van defensie gaat daarom naar conventionele defensiesystemen met een steeds groter ICT component. Zie de nota Defensie Industrie Strategie op https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/beleidsnota-s/2018/11/15/defensie-industrie-strategie/WEB_Nota+Defensie+Industrie+Strategie.pdf
Voor de ICT-industrie zijn onderzoekgebieden zoals van cyberoorlog, AI, sensortechniek, autonome systemen, nanosatellieten, virtualisatie, simulatie, drones en quantumcomputing, interessant.

De Nederlandse defensie wil natuurlijk wel meeliften met medisch en biotechnologisch onderzoek ten bate van een hogere overlevingskans van militairen en burgers, zoals in de nota staat. Grootschalige inzet van chemische wapens zoals in Syrië, heeft naast veel doden voor nog veel meer gewonden gezorgd. En de Russen hebben in Oekraïne onder andere thermietbommen, thermobarische bommen, fosforbommen, antipersoonsmijnen en clusterbommen ingezet. Al die wapens zorgen voor heel gemene wonden, vaak ook dodelijke. DNA techniek voor het identificatie van militaire en burgerslachtoffer, is dan ook belangrijk. En voor defensie is de bestrijding van (doorgaans natuurlijke) infecties ook belangrijk, omdat langdurige zware onhygiënische oorlogsomstandigheden voor meer slachtoffers kunnen zorgen, dan oorlogshandelingen zelf.

Het ministerie van Economische Zaken staat te juichen door de komst van het NIF hoofdkantoor. Maar wat is de impact? Nederland is op veel gebieden niet meer in staat om als partner te functioneren op het gebied van ontwikkeling en productie. Reden hiervoor is dat onder leiding van Balkenende en Rutte onze defensie gemarginaliseerd is, onze defensie-industrie vrijwel verdwenen. Dat krijg je als je decennialang o.a. minder dan de helft van de afgesproken budgetten aan defensie uitgeeft. Ook zijn defensie en de rest van de maatschappij sterk van elkaar vervreemd zijn door het opschorten van de opkomstplicht. Wie is dus nog in staat om ICT-kennis te koppelen aan de eisen van defensie?

Opmerkelijk is dat de beleidsnota in 2018 qua geopolitieke ontwikkelingen al een paar decennia achter loopt en qua feitelijke militaire situatie een decennium. Er is geen nieuwere versie ondanks de escalatie van de oorlog in Oekraïne op 23 februari 2022. Xi heeft op 22-03-23 tegen Poetin gezegd: ‘Er komt verandering zoals we in geen 100 jaar tijd hebben gezien’. De geopolitiek is de laatste jaren alweer ingrijpend gewijzigd. Of hadden "we" dat ook weer niet zien aankomen?

Als we momenteel toch nergens in NL meer in staat zijn om ICT-kennis te koppelen aan de eisen van defensie kunnen we dat mooi in de provincie Groningen allemaal weer opbouwen. Als de politiek niet als eerste Groningen aanmerkt maar gaat cherry-picken op bezwaren van het een en voordelen van het ander, zijn ze ook voor die paar mensen voor wie dat nog niet het geval was definitief hun geloofwaardigheid kwijt.

@Rob: dat lijkt me geen goed idee, om dat in Groningen te doen. Dan lijkt het net een goedmakertje voor al het aardbevingsleed.

Ha, nee zeg. Het moet natuurlijk wel bij papieren exercities, lippendiensten en valse meelevendheid blijven. Rutte had even een te drukke week gehad om iets meer emotionaliteit te betonen maar dat die bleek ie met terugwerkende kracht toch wel te hebben gehad te hebben tijdens zijn persverklaringen. Hij had zeker wel emoties bij het rapport maar had het alleen te druk gehad met Europa om eraan te denken ze ook te manifesteren met hier en daar een stemhaperinkje of keelschraping. Op de dag van het 1-jarig bestaan van de Oekraine-oorlog - nota bene - want de belofte aan de Groningers dat het rapport voor 1 maart uit zou komen was dan in ieder geval gestand gedaan. Ze wilden de Groningers niet op dat punt ook nog eens teleurstellen.

We kunnen maar beter in de gasverkoop douceurtjes aan Europa blijven uitdelen want het gasveld ligt natuurlijk gewoon in Europa. Daar hebben de Duitsers, Fransen en Italianen ons de afgelopen 30 jaar bij contractgesprekken bij herhaling al op gewezen. Wat is de relevantie nou van zo'n grenslijntje en aan welke kant dat gas nou ligt? Dat er van die 400 miljard euro nog geen 1,5% aan Groningen is besteed is in dat licht ook volkomen terecht en hoeft ook van goedmakertjes geen sprake te zijn. Het gevoel van een goedmakertje alleen al zou ook onverdraaglijk zijn voor de Groningers. We moeten ze in bescherming nemen.

Dat de andere 98,5% grotendeels naar de Randstad is gegaan knaagt alleen wel een beetje. Maar zoals het nu lijkt, komt Den Haag overal mee weg. Ze moeten helaas alleen nog minstens een jaar of tien, twintig een toneelstukje volhouden. De bewoners vragen ook eigenlijk alleen maar om loze gebaren en ze hebben een dialect dus geen leger. Anders was het wel een taal geweest, zegt het grapje.

Het is volkomen evident dat dat Navo hoofdkantoor in Groningen moet komen tenzij iedereen in Den Haag maar besluit hun masker te laten vallen en gaat betogen dat de Groningers niet moeten zeuren. Dan weten we weer waar we aan toe zijn als dom wingewest van een land dat huichelen collectief tot politieke handigheid heeft verklaard.

Rutte kennende gaat ie als het nodig is de locatiekeuze incorporeren in het toneelstukje en tot het bittere einde volhouden dat de Regering (in casu VVD/CDA/D66) niets liever deed dan voor Groningen kiezen maar dat de NAVO ertegen was. Dat soort bilateraaltjes met derden heeft ie al veel ervaring mee en kunnen de van hun gasveld beroofde Groningers wel het hunne van denken maar nooit een stevige vinger achter krijgen. Zelfs niet als er ooit klokkenluiders ten tonele zouden komen.

NIF als falend zoetmakertje voor de gedupeerden of als zoethoudertje voor de bühne?

Als goedmakertje voor Groningen naast het bovenaan door mij genoemde.

Het NIF kan volgens mijn beter in de buurt van Eindhoven of Delft komen, waar ook al veel relevante start-ups zitten. Zo kan Nederland beter aanhaken bij de ontwikkelingen.

De slachtoffers van de mijnbouwschade (niet alleen Groningers) willen vooral een snellere en betere afhandeling van geleden en toekomstige schade en versterking. Het proces is veel te duur en te star, gaat veel te langzaam en heeft veel te weinig opgelost. "In 2022 is er 367 miljoen euro aan schade gecompenseerd, minder dan de 606 miljoen in het jaar ervoor." Zie ook het rapport ‘Wat willen de Groningers zelf?’ uit 2015. https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/20631464/URSI351definitief.pdf en het recente parlementaire enquêterapport de ‘Conclusies en aanbevelingen’ https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/2023-02/Groningers-boven-gas_boek1.pdf.

Uiteraard kan dat volgens jou beter daarheen waar alles alles voortdurend naartoe gast. Kwestie van optimale synergie. Zo houdt systematische achterstelling zichzelf in stand.Een wingewest is alleen om dingen van waarde weg te roven en ze weinig mogelijk van de opbrengst naar terug te laten vloeien. Dat wilen de Groningers ook helemaal niet. Da's zo gek. Daar zijn al diverse onderzoeksrapporten over verschenen. Je moet het de slachtoffers van de mijnbouwschade maar eens vragen en die hoor je niet over die 400 miljard en al helemaal niet over de vestigingslocatie van een Navo hoofdkrartier. Ze willen zoveel mogelijk bejaarden voor in de Blauwe Stad. Dat weet iedere beleidsmaker al jaren.

Een internationale discussie over autonome wapensystemen is wat breder dan het smaldeel van de NAVO. En de Adviesraad Internationale Vraagstukken doet dan ook wat aanbevelingen aangaande regulering want een wapenwedloop van mens tegen machine lijkt me een dystopische ontwikkeling als er geen overheidstoezicht op is. Beoogde ethische raamwerk is dubieus als de eigen superioriteit hierin de boventoon voert want de technologische ontwikkelingen zorgen voor vervagende grenzen tussen het civiele en militaire domein. Oorlog is zoals von Clauzewitz stelt een voortzetting van een (geo)politiek met andere middelen en hybride oorlogsvoering zorgt voor onconventionele middelen. Welke rol onze hoogwaardige biotechnologische sector daarin speelt is nog een vraag want honger is uiteindelijk ook een wapen.

@Rob, het is de vraag waar de slachtoffers van de mijnbouwschade het meest baat bij hebben,tenminste als de overheid juist die groep wil compenseren. En wat zou hen meer opleveren: een directe “ruimhartige“ compensatie voor de mijnbouwschade “met het oog voor de menselijke maat“ en met “ook voldoende geld voor alle toekomstige kosten” of een eventuele spin-off vanuit het NIF voor de Noordelijke Regio?

Hierbij moeten we ons realiseren dat de schade vooral op het Groninger Ommerland heeft plaatsgevonden en nog zal gaan plaatsvinden. Daarbij zijn veel omvangrijke schademeldingen nog niet afgehandeld. Hoe hoger de schade, des te meer uitstel en meer schaderapporten. De staat en de NAM lijken op die manier de gedupeerden murw te maken, zodat ze eerder instemmen wat ze wordt aangeboden.

@Jaap, die schade is een drama voor de betrokken mensen maar de slechte afhandeling staat qua financieel voordeel voor de schuldigen in geen enkele verhouding tot het roofbeleid dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot de gaswinning. Het zou me niet verbazen dat ze eerst nog even de mijnbouwwet hebben aangepast voordat de enorme vondst publiek werd gemaakt want met de oliewinning ging het daarvoor heel anders.

We moeten het anders maar niet alleen bij de vestigingskeuze van nieuwe organisaties laten maar ook de vestiging van de RUG, het UMCG enzo heroverwegen. Zo'n RUG gedijt ook veel beter dicht bij alle kenniscentra van het land. Almere of zo of Diemen/Zaandam? Enorme synergie win/win. We kunnen dan bijvoorbeeld ook effectiever groene stroom organiseren voor de bakkers die al dat extra brood daar dan moeten gaan leveren. Zum kotzen, die NL-mentaliteit. In Amerika heeft de bevolking tenminste wapens voor als ze bestolen worden.

@Rob, veel initiatieven lopen vast zodra de subsidiestroom verdwijnt. Ik verwacht dat initiatieven op het gebied van energietechniek en -transitie, meer kan toevoegen aan de Noordelijke regio. Dan denk ik aan een samenwerking via de New Energy Coalition met RUG/Energy Academy Europe, NHL Stenden Hogeschool, Van Hall, TU Twente, MBO/MTS energietechniek, de Eemshaven, NAM & Gasunie (die wat goed te maken hebben) en bedrijven op het gebied van groene chemie. Verder denk ik aan kennisontwikkeling op het gebied van groene en slimme dijken. Zie ook https://www.sernoordnederland.nl/adviezen/125-investeringsprogramma-noord. Maar dat moeten mensen met meer kennis van de markt verder uitwerken.

@Jaap, prima dat ze proberen dat soort geldsmijterij ook in mee te delen (zolang het niet verboden wordt dit soort versplling met overheidsgeld te doen) want we hebben natuurlijk ook in Groningen volop meebetaald aan dat soort gekkigheid, net als de andere regio. Een stelletje clowns bedenkt hoe het besteed gaat worden zonder dat het resultaat geborgd wordt om maar in hun jargon te blijven. Men boogt zich op allerlei succesverhalen maar de schade is groot ten opzichte van helemaal niet innen als belasting. Als ze dan wat willen kunnen ze beter weer een soort WIR voor het noorden instellen of ander tarief voor box2 en of loonkosten. Dat zou echt enorm helpen. Niet dit soort door de strotdouwerij van politieke bedenksels als waar jij aan nu refereert. Resultaten zijn er wel maar staan in geen enkele verhouding tot wat hetzerlfde geld ook kan bewerkstelligen. Er moet gewoon budgetverdeling nader vast te leggen criteria komen over respectievelijke regio zodat niet nog geen 1.5% van de overheidsuitgaven naar Groningen gaat zoals in de afgelopen 60 jaar. Zelfde geldt voor de Gemeenten en dan niet alleen voor WMO e.d. Als die Gemeenten dan gezamelijk geld willen uitdelen aan regio München of Zuid-Holland vanwege de enorme kansen die daar liggen, doen ze het tenminste van hun eigen geld. Al het door hoepeltjes springen dat met dergelijk geld gepaard gaat, geeft alleen maar kans op mislukking of hoogstens papieren succes. Dat de WMO zulke schrijnende verschillen opleverde, betekent helemaal niet dat de intentie van de inrichting niet goed was. Dat is voor alle insiders wel de conclusie maar is aantoonbaar niet onderbouwbaar.

Over de verdeling van lasten en lusten. Bodemschatten van Nederland zijn van de staat en dat heeft ook zo z'n voordelen. De staat zou de lasten en lusten van de mijnbouw netjes moeten verdelen. Maar dat doet ze niet, want de meeste kiezers zitten in en bij de randstad. En regeringen hebben bovendien de neiging om meer te buigen voor multinationals dan voor de eigen bevolking. Dus een deel van de lusten gaat ook nog eens naar het buitenland. Zuid Limburg is ook niet rijk geworden door de kolen, toen we die zo hard nodig hadden voor de wederopbouw. Alle regio’s moeten een fair share krijgen. Misschien gaan ze nadenken na de winst van de BBB. Den Haag kan meer kapitaal aan de provincies en bijvoorbeeld de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij geven. Die laatste is vaak goed bezig, ook samen met Europees geld of geld van de provincies. Bijvoorbeeld: één van 5 Nederlandse regionale industriële European Digital Innovation Hubs is in het Noorden. EDIH-NN richt zich op Autonome Systemen. Dat sluit weer aan bij de Region of Smart Factories van Noord Nederland. Zie https://www.nom.nl/diensten/innoveren/ontwikkelprojecten/ Bedrijven en kennisinstituten moeten zich daar natuurlijk wel zelf bij aansluiten.

@Rob, wie zou volgens jou het beste kunnen bepalen welke initiatieven ook op de langere termijn wat oplevert, zonder afhankelijkheid van een overheid die steun kan intrekken?

Ik krijg de indruk dat een ondernemer zijn negatieve balans verwijt aan de staat, ondernemerschap als een loterij zonder nieten geeft mij een idee over een generatie want grootste profiteurs van de gasbaten zijn uiteindelijk de babyboomers. Aldus statistieken van CBS want de welvaart kon niet op in de jaren 70, de opvolgende jaren werden ook andere gasvelden geëxploiteerd en begonnen we het goedkope gas uit Rusland te importeren. We zijn in de loop der jaren echter afhankelijk van gas geworden voor productie van elektriciteit omdat dit schoner is dan steenkool. Hadden we in de jaren 70 meer geïnvesteerd in kernenergie dan hadden we nu meer welvaart gehad want één van de aspecten waar von Clausewitz op wees is het industriële complex, moderne oorlogen worden gewonnen door een productiecapaciteit.

Vervloekte Trump wees Europa eerder op een economische afhankelijkheid van een buurland op hetzelfde continent, in Duitsland beseffen ze dit maar al te goed zoals dat ze ook in Frankrijk geleerd hebben van de geschiedenis. Het hele verhaal doet me dan ook denken aan het Sebrinica debacle, we wilden zo graag mee doen waardoor we met open ogen in de val stapten. Dat we de tanks eerst nog moeten kopen om ze weg te kunnen geven geeft wel aan dat ze in Den Haag onder een kaasstolp leven. En wat betreft productiecapaciteit voor munitie schijnt zo'n wapensysteem nutteloos te zijn als je de logistiek van klasse 3 & 5 niet op orde hebt. Over klasse 1 had ik het al gehad want de statistiek leert dat je voor één strijder minimaal drie ondersteunende personen nodig hebt.

Low-tech van Russische troepen aangaande het terrein is pragmatisch want ik heb tanks vast zien lopen en daarmee een stilstaand doel zien worden. Ik heb Nederlandse dienstplichten dan ook vaak zien winnen van Amerikaanse beroepsmilitairen door innovatie ter plekke, adopt or die gaat niet om een technologische voorsprong maar om een aanpassing aan de situatie. Ze schijnen in andere landen dan ook aarbevingsbestendige huizen te kunnen maken;-)

Ik verwijt de staat mijn negatieve balans inderdaad maar dat heeft te maken met de absurde arbeidswetgeving in het bijzonder de rechtsbescherming van werknemers. Voor mensen die hun hele leven proberen te innoveren, pakt dat voor de meesten uiteindelijk steeds weer funest uit (hoewel ik eventuele schade voor derden in mijn leven tot toe nog tot nul heb weten te beperken.

@Jaap, wat er moet gebeuren? Het clientelisme naar de grootste kiezersgroepen is gewoon absurd. Het gaat niet meer om mijnarbeiders met 12 kinderen en een plaggen hut. Zorg eerst dat er behoorlijke rechtshandhaving is voor dat beetje rechtsmiddelen dan een werkgever theoretisch nog heeft. Zorg voor een leger, functionerende politie, rechtshandhaving en basale zorg. Laat onderwijs eruit want dat is voor iedereen nagenoeg gratis toegankelijk als er daar vrij geïnnoveerd kan worden door scholen en bedrijven. De bedragen die o.a. in de ICT omgaan bij de overheid zijn ronduit hilarisch. Er is een enorme mailfide laag die daar voortdurend de vruchten van plukt. Zorg dat een belastingdienst niet bepaalt welke beleidsonderdelen uitvoerbaar zijn en zorg als kiezers dat figuren als Koolmees, Hoekstra, Rutte en De Jonge (met alle respect als personen; je moet mij er ook niet neerzetten) geen beleidsbepalende functies krijgen. Dit kan echt niet.

Nou ja, er verandert toch nooit wat en ik moet zeggen dat ik mezelf integer en wel nog zeer comfortabel door mijn werkende leven heb geloodst. Het had allemaal veel erger gekund als ik bedenk wat me allemaal nog had kunnen overkomen.

p.s. dat mezelf loodsen is wat teveel eer. Ik heb net als veel andere ondernemers de mazzel gehad dat zo'n 20, 30 procent van wat je in dienst krijgt veel kan en ook op langere termijn volstrekt integer is

Inderdaad teveel eigenwaan want goed werkgeverschap ontbreekt, de absurde rechtsbescherming is er niet voor niks als jezelf comfortabel door het leven wilt loodsen. Want dat klinkt als ouderwetse edelen die hun lijfeigene het werk lieten doen. Wat betreft een moderne slavernij heeft iemand zijn eigen glazen ingegooid met reacties. Een negatieve balans en de eventuele schade voor derden (lees crediteuren) beperken gaat tenslotte om een opportunistisch ondernemerschap. Vraag niet waar het geld vandaan komt gaat namelijk om de omkoopbaarheid en mijn eerste vraag over verloochening want ploegscharen omsmeden tot zwaarden gaat om de keus tussen het militair-industriële complex voeden of het volk.

Ik ben geen naïeve pacifist maar een realist want onderwijs leert dat afgelopen duizend jaar oorlog om grondstoffen ging, de honger van een industrie kent hierin een wisselende vraag als ik kijk naar de markt. Eerdere plaggenhut in veenkoloniën ging om de turfwinning welke nu om de Natura 2000 gebieden gaat. En die 12 kinderen ging om een pensioenvoorziening want een paar generaties terug hadden we nog niet een verzorgingsstaat, brandstof hiervoor komt grotendeels uit een winning van strategische grondstoffen. Wat betreft Marx en patenten op kennis geloof ik niet in DARPA 2.0 door lessen uit het verleden, het ethische raamwerk van een slager die zijn eigen vlees keurt gaat om de klokkenluiders als ik kijk naar eerdere onthullingen van Edward Snowden.

Lees in reactie veel onvrede maar geen oplossing waardoor het voortzetten van jezelf comfortabel door het leven loodsen om het achterover leunen van een generatie gaat;-)

Volgens mij gaat het om een psychische aandoening waarbij het erom gaat het zelfbeeld steeds weer zo goed mogelijk aan zichzelf te presenteren door anderen zo snel en zo goed mogelijk te diskwalificeren. Dat vergt cherry-picking en valse interpretatie maar dat maakt niet uit. Vervolgens verzint zo iemand er allerlei details bij om het plaatje rond te krijgen en gaat hij aansluitend ongegeneerd koketteren met zijn eigen superioriteit. Hij heeft zijn geflatteerde zelfbeeld alsnog weer even voor hemzelf valselijk kunnen bevestigen.

Daarbij is hij kennelijk precies het type dat voor mij 42 jaar integer werkgeverschap financieel zo risicovol maakte want hij vertelde jou enige tijd geleden nog doodleuk dat hij uiteindelijk lachend de rechtszaal was uitgelopen omdat de rechter van mening was geweest dat er onvoldoende dossieropbouw was geweest voor toestemming ontslag. Daar hoef ik verder geen plaatjes voor voor mezelf in te kleuren. En ik heb ook rechters meegemaakt die zeiden: ‘ik ga dit niet allemaal lezen’.

Die psychische aandoening noemden ze in de jaren 70/80 een minderwaardigheidcomplex en leidt tot ongebreidelde superioriteitsgevoelens bij de betreffende persoon. Het inkleuren van andermans woorden en gedrag met als oogmerk het opvijzelen van het eigen zelfbeeld. Niet zelden een onderliggende aandoening bij narcisme en sociopathie/psychopathie heb ik eens gelezen. Hopelijk valt dat enorm mee bij meneer Dekkinga maar ook de wel waarschijnlijke aandoening kan fnuikend zijn voor zijn eigen welzijn en dat van zijn omgeving.

@Jaap, met jou in het bovenstaande bedoel ik jou. De eerste alinea van mijn bovenstaande reactie is niet meegekomen maar misschien is dat maar goed ook. :-)

Ewout, volgens mij is de basis van de standaard Russische tank niet low-tech ten opzichte van onze tanks. Ze zijn offensief heel krachtig en moeilijker te raken dan oudere tanks door een lager silhouet. Russische tanks waren best betrouwbaar door hun relatieve eenvoud. Maar in de massaal ingezette T-72 en T-80 tanks zit een fatale ontwerpfout in het automatisch laadsysteem en opslag voor munitie. Elke tank is het kwetsbaarst op de plek waar de geschutskoepel op het chassis staat. Een raak schot op die plek en je krijgt een kettingreactie. Dat is 33 jaar geleden al gebleken bij de 1e Golfoorlog tegen Saddam Hoessein en bij de latere Russisch-Tsjetsjeense oorlogen. De Russen moeten het al langer weten. Het corrupte Kremlin maalde hier niet om, want de opvolger de T-90 kreeg precies dezelfde zwakte mee. De Leopard 1 en Leopard 2 tanks uit de jaren 70-80 hebben die kwetsbaarheid niet, de Amerikaanse M1 Abrams-tank ook nier. De nieuwste Russische tank, de T-14 Armata, heeft dat kwetsbare systeem niet meer, maar wel allerlei ICT-problemen. De T-14 heeft verschillende systemen voor communicatie-, verschillende soorten dag- en nachtzicht– en richtapparatuur, een raketgeleidingssysteem, radarsysteem, motormanagement, afstandsbediening voor toren en wapens, stabilisatiesysteem, interne en externe closed-circuit televisie camera's, sensoren, elektro-optische beveiliging, command & control systeem. De T-14 Armata heeft zelfs een 360 graden periscoop systeem vanwege de lage koepel. Die systemen moeten allemaal werken en samenwerken, anders ben je verloren. Grote oorlogen zoals in Oekraïne, kunnen alleen gevoerd worden met een kader militieleger met veel reservisten en/of dienstplichtigen, die niet steeds op 2e echelons onderhoud en reserve-onderdelen kunnen wachten.

Overigens Ewout, statistisch gezien zijn de meeste kinderen van de 1e babyboom in naoorlogse schaarste / armoede geboren. Een half miljoen Nederlanders emigreerde tijdens de 1e babyboom als economisch vluchteling. Velen moesten een woning delen, want 20% van de woningen was verdwenen of tijdelijk onbewoonbaar. Bijna niemand had een auto, weinigen een brommer. Fabrikanten, zoals Philips, huurden autobussen in om de arbeiders op te halen en naar huis te brengen. Die babyboomers hebben meegeholpen aan de wederopbouw. Vaak hebben ze eerst in deeltijd gewerkt wegens partiële leerplicht, om daarna al snel 40 uur of 44 uur per week te werken, met een paar weken vakantie per jaar. Volwassenen werkten in die goede oude tijd ook op zaterdag. De kinderen van de 60’er jaren (de 2e grootste babyboom), hebben geprofiteerd van kinderbijslag, subsidies en studies en uitkeringen dankzij het de wederopbouw en aardgas uit het Noorden. Je kan de babyboomers dus niet over een kam scheren.

Ik neem aan dat de bij KvK gedeponeerde jaarrekeningen kloppen hoewel ze wat laat zijn gedeponeerd. Volgens deze gedeponeerde gegevens waren er in 2017 en 2018 nog 6 werknemers maar in 2019 en 2020 waren er opeens geen werknemers meer. Wat betreft deze vlottende activa op de balans waren er in 2021 opeens weer 8 werknemers wat gezien de schaarste op de markt een opmerkelijke prestatie is. Als nieuwste biecht er niet was zou ik bijna gaan geloven dat het geen eigenwaan is aangaande goed werkgeverschap. Alleen ben ik niet meer zo goed gelovig door eerdere ervaringen met opportunistische ondernemers. Want naast een verplichting voor goed werkgeverschap hebben we ook nog zoiets als goed bestuur en volgens KvK is er maar één bestuurder die moet sturen, beheersen, toezicht houden en een verantwoording afleggen. Het gaat namelijk niet om cherry-picking maar om de puntjes met elkaar verbinden om het plaatje te kleuren en het verhaaltje af te maken want ondernemers die het boven het hoofd groeit gaan vaak kopje onder. Naast de opmerkelijke wijziging in personeel kennen
de gedeponeerde jaarrekeningen namelijk ook een verandering van agio in disagio.

Wat betreft tanks heb ik me na het afzwaaien hier niet actief over geïnformeerd. Maar ik weet nog wel dat strategische fout die Saddam Hoessein maakte om een gebrek aan mobiliteit ging, zijn tanks waren 'sitting ducks' voor naar ik meen de Apaches. En verder hadden de Amerikanen het voordeel van GPS, ze hoefden niet de weg te volgen maar konden door de woestijn waardoor ze de ingegraven tanks konden ontwijken. Ik denk dat Norman Schwarzkopf de strategie van Erwin Rommel bestudeerd heeft welke om een offensief initiatief ging. Ook hierin heb ik me na afzwaaien niet meer actief geïnformeerd maar als je jezelf als onoverwinnelijk ziet dan ga je eerder over tot een politiek met andere middelen. Het ethische vraagstuk ontwijk je slim want ging Irak uiteindelijk niet gewoon om de olie?

Verder had ik het statistisch niet over 'wiedergutmachung' van een wederopbouw maar over een verzorgingsstaat welke grotendeels vanuit de aardgasbaten bekostigd werd en waarvan één generatie meer profiteerde dan andere generaties. Zie de biecht over jezelf comfortabel door het leven loodsen van die andere boomer, verbeter de wereld en begin bij een ander geloof ik dus zeker niet in een kader-militie leger of we moeten de boomers sturen.

Groningen eist nu minimaal 30 miljard compensatie voor de gasellende. Dat is meer dan een NIF hoofdkantoor kan opleveren. Onze energiepolitiek is vanaf de jaren 60 - 70 in meerdere opzichten ‘een beetje dom’ geweest. Eerst ging de NAM ons aardgas voor bijna nop verkopen aan tuinders die ook ‘s winters paprika’s konden telen en verpatste de NAM ons gas zo snel als mogelijk aan het buitenland. Reden hiervoor was dat we toch snel over zouden gaan op kernenergie. Daarna bleek dat nucleaire techniek toch lastiger, potentieel veel gevaarlijker (Three Mile Island incident) en dus duurder was. Toen wist de regering het even niet meer. Intussen ging de staat, Shell, Esso / Exxon serieus veel geld verdienen aan het aardgas en een beetje olie. De Noordenkorting van één oude cent per kuub aardgas verdween, zodat de opbrengt nog hoger werd, vooral toen de gasprijs gekoppeld werd aan de olieprijs. De benodigde compensatie van de schade werd toen op 30 miljoen geschat. De donaties van de NAM aan aan het Groninger Museum en het Groninger Forum, waren geen compensatie maar PR. De giga aardgasopbrengsten gingen niet naar een investeringsfonds voor investeringen in nieuwe technologie, niet in een Hanzelijn, niet in een hogesnelheidslijn, maar naar schijneconomische groei voor yuppen en dinkies. De gaswinning werd stiekem nog eens verhoogd, terwijl er over oplossingen werd gesproken. Daarna probeerde Balkenende en Rutte Poetin mee te laten doen aan de gasrotonde van de Gasunie. Maar Poetin bleek niet alleen corrupt en sluw, maar ook erg revanchistisch te zijn. Barack Obama heeft als president al op onze de absurde afhankelijkheid van Russische olie en gas gewezen en op de geopolitieke gevolgen. Trump herhaalde dit nog wat luider. Nu hebben we nog steeds heel veel aardgas, maar de regering weet niet hoe het resterende aardgas te winnen in Groningen is zonder de mijnbouwschade verder te laten oplopen. Groene stroom gaat vooral naar rekencentra voor ICT die steeds meer voor de recreatieve schijnwereld wordt gebruikt. We blijven intussen veel elektriciteit produceren met steenkool, want kerncentrales koop je net van de plank. Dus wat zal een NIF-hoofdkantoor in de praktijk opleveren?

Ter info, Ewout. Sadam Hoesseins tanks zijn deels vernietigd door AH-64 Apache antitankhelikopters, maar vooral door A-10 Thunderbolt II antitankvliegtuigen, Amerikaanse M1 Abrams en Britse Challenger 1 tanks en veel andere wapensystemen met veel electronica. De hierboven genoemde 'sitting ducks' waren oudere en versleten Iraakse tanks uit de Irak-Iran oorlog, die in opdracht van Hoessein in een stoplinie waren ingegraven. De eerste twee verdedigingslinies waren voornamelijk bemand door arme sjiitische dienstplichtige soldaten. Hun positie lijkt op die van Russische dienstplichtigen die in Oekraïne op oefening moesten en toen zonder motivatie, zonder juiste informatie, zonder aansturing, zonder flexibiliteit en bijzonder slechte ondersteuning in een heuse oorlog verzeild raakten. Ze waren kanonnenvoer en gaven zich snel massaal over. De Iraakse Republikeinse Garde met 7 divisies en de Presidentiële Garde, moesten de ‘Moeder van alle oorlogen’ beslissen. Dit leger van soennieten moesten het leiderschap van Hoessein in de Arabische wereld veroveren. Hun materieel was qua elektronica minder modern dan van de coalitie. Ze hadden weinig kans tegen de VS en bondgenoten die met behulp van F-177 Nighthawk stealth jachtbommenwerpers het communicatiesysteem en de radarstations van de luchtverdediging van Irak vernietigden. De gardes hadden evenwel de beschikking over honderden T-72 tanks. Tanks die jij Ewout waarschijnlijk ook hebt moeten leren herkennen toen je in het Nederlandse kader militieleger diende. Die toen nog moderne T-72 tanks ontploften massaal door de genoemde fatale ontwerpfout.
Maar waar het nu om gaat is dat Russische tanks een fatale ontwerpfout kunnen hebben en dat niemand dit tegen Poetin durfde te vertellen, net zoals veel andere zaken onbespreekbaar zijn. Het gaat ten slotte om de kleren van keizer. En keizer Poetin heeft geen humor zoals de keizer uit het Deense sprookje; misschien omdat Poetin zolang als buitenlandse agent in de DDR heeft gewerkt. Feiten en geloof zijn voor sommigen hetzelfde.

@Jaap, je bent zoals altijd en over alles weer bijzonder goed geïnformeerd. Complimenten.

Dus wat zal een NIF-hoofdkantoor in de praktijk opleveren? Dit zijn nou altijd de willekeurig lijkende dingetjes waarvan achteraf blijkt dat het de trigger was van een heel nieuw economisch segment in een bepaalde regio. De vestigingskeuze van zo'n kantoor draagt bij aan het aantal van dat soort triggerkansen voor een regio. Kijk de geschiedenis er maar op na. Het zijn vaak dit soort willekeurige keuzen die doorslaggevend bleken voor waar ergens iets gebeurde en elders niet. Vaker dan het geplande stimuleringsbeleid van overheden met alle benodigde hoepeldressuur van dien, vermoed ik.

Zeker heb ik heel wat vliegend en rijdend materieel leren herkennen maar tijdens Desert Storm was ik nog in actieve dienst en herinner ik me dat niet alleen de radarstations gebombardeerd werden maar ook de civiele infrastructuur zoals electriciteitscentrales, kerken, ziekenhuizen en bruggen. Human Rights Watch heeft dit allemaal keurig gedocumenteerd zoals dat ook de schade van de SCUD raketten die door Irak werden afgevuurd is vastgelegd. De casus belli voor de latere invasie in 2003 lag in het feit dat Irak met deze raketten ook massavernietigingswapen in kon zetten. Helaas zijn deze wapens nooit gevonden waardoor rechtmatigheid van interventie discutabel werd, de meeste chemische wapens zijn namelijk na Desert Storm vernietigd. Je moet dan ook niet alles geloven wat 'embedded press' je laat zien want oude en versleten tanks als verdedigingslinie waren het gevolg van het olie-voor-voedsel programma en die arme 'sjiitische' dienstplichtige soldaten hadden het heel wat beter dan het gewone volk.

In willekeurig lijkende dingetjes waarvan achteraf blijkt dat het de trigger was van een heel nieuw economisch segment in een bepaalde regio ging de imperialistische interventie uiteindelijk gewoon om het roven van de bodemschatten. JDW is leuk om te lezen maar na het militaire succes van een gemechaniseerde bewegingsoorlog kwam de corruptie. Met het verwijderen van één dictator stonden er 25 nieuwe op want laten we ook de opkomst van IS in de regio niet vergeten. Naast corruptie zorgen grote werkeloosheid en groeiende religieuze spanningen voor een instabiliteit in de regio en een ontwrichtende vluchtelingenstroom. Goed geïnformeerd is het voorkomen beter dan genezen want het brengen van democratie en stabiliteit is niet gelukt. De NAVO heeft hierdoor dus een groeiend probleem aangaande het ethische raamwerk want hoe hou je alle kikkers in de kruiwagen als de bevrijder een bezetter blijkt te zijn?

Sadam Hoessein had natuurlijk al 8 jaar oorlog tegen Iran achter de rug en een inval in buurland Koeweit. Hij en zijn clan terrorisseerden de eigen bevolking op een afschuwelijke manier en - met alle energieinkomsten - was het wachten op het volgende drama waarbij er dan wellicht alsnog zou moeten worden ingegrepen.

Oh ja, Jaap, je vroeg me wat ik denk dat er in NL zou moeten gebeuren. Ik denk dat er een arbeidswetgeving volgens het Deense model voor kleinere werkgevers zou moeten komen. Nu wordt iemand's complete economisch bestaansrisico op de schouders gelegd van een toevallig iemand die bereid is op een legale manier meer dan drie maanden loon te betalen, belasting af te dragen en alle aansprakelijkheidsrisico's voor wat dan ook over te nemen. Gewoon een opzegttermijn van twee à drie maanden, vervolgens wordt de werknemer door de gemeenschap betaald begeleid (rol bonden?) en kan opteren voor een door de overheid betaald omscholingsprogramma van twee jaar. Kleine werkgevers hebben nu geen enkele rechtszekerheid want wooraf alle juridische voorzieningen treffen en dat met juridische ondersteuning bij een rechtbank afdwingen wordt door het bedrijfsrendement van de gemiddelde arbeidsinbreng in de verste verte niet gedekt. Dit voornamelijk omdat niemand je de afloop kan voorspellen zelfs met alle feiten op tafel. Ik heb zelfs meegemaakt dat een rechter ingreep met 'u hoeft het niet te vertellen hoor' toen een iemand dreigde eerlijk te antwoorden op een vraag van die rechter zelf. Waarom vroeg ie het dan?

Net zo als met voetballers, pianisten e.d. kun je niet zomaar iemand anders inhuren. Je investeert minstens twee, drie jaar in het iemand laten opdoen van voldoende routine en vaardigheid om een wedstrijd of optreden zo goed mogelijk binnen de gestelde tijd succesvol uit te voeren. Als anderen ze dan gaan vertellen dat het op het juiste moment ontbinden van een jaarcontract of vast dienstverband veel geld kan opleveren en dat je het dus goed moet 'timen', is vaak de rationele uitkomst dat de heimelijke vertrouwensovereenkomst eigenlijk genegeerd kan worden omdat het om een 'professionele relatie' gaat. Het probleem van dit moment is dat je als kleine werkgever niet eens kunt ingrijpen als je dat al lang en breed ziet aankomen.

Ewout, je hebt vakbladen over defensie en politiek en onderzoeksjournalisten die uitzoeken wat 'embedded press' niet te zien kregen.
Er zijn overigens twee golfoorlogen geweest tussen Irak en een coalitie geleid door twee verschillende presidenten van de VS, met ook verschillende redenen en resultaten. Bij de Golfoorlog van 1990-1991 ging het om de annexatie van Koeweit en de angst dat Saoedi-Arabië en kleine Golfstaten de volgende slachtoffers van Saddam Hoessein zouden kunnen worden om zijn staatskas te kunnen vullen na de uitputtingsoorlog tegen Iran. George H(erbert) W(alker) Bush was toen president van de VS. Na het verlies van Hoessein zijn er in Irak chemische wapen gevonden zoals die door Hoessein zijn gebruikt in de Iran-Irakoorlog (1980-1988) en de al-Anfal operatie van 1988 tegen de eigen Koerden (onder meer zenuwgas en mosterdgas). Door het korte luchtoffensief Operatie Desert Fox was in december 1998 de meeste capaciteit van dit soort wapenprogramma's vernietigd.
De latere Irakoorlog (2003-2011) was een dubieus onderdeel van de War on Terror, geïnitieerd door George W(alker) Bush oftewel Bush jr. na de aanslagen op 11 september 2001. Bush jr. gebruikte “alternatieve feiten” als legitimatie om deze oorlog uit te breiden, waaronder een scriptie van een scholier omdat de inlichtingendiensten van VS de feitelijke situatie onvoldoende kenden. Saddam Hoessein zou volgens Bush jr het internationale terrorisme ondersteunen en nog steeds massavernietigingswapens hebben. Maar Saddam Hoessein en Al Qaida onder leiding van Osama bin Laden (actief in Irak) waren juist elkaars vijanden en van de massavernietigingswapens was weinig over. Hoessein weigerde ook om mee te werken met United Nations Special Commission for the Disarmament of Iraq. De daaropvolgende ‘onnodige oorlog’ zorgde voor een ‘onmogelijke vrede’. Diplomaat Paul Bremer III, de republikeinse Kennedy en bekend van "Ladies and gentlemen, we got him", kreeg de onmogelijke opdracht om de chaos van Bush jr. op te ruimen. Dwaas genoeg heeft Nederland onder Jan Peter Balkenende toen juist wel troepen naar Irak gestuurd. Zo kwam Nederland in de verkeerde oorlog terecht. Wat de bijzonder hoogleraar ‘Christelijk sociaal denken over maatschappij en economie’ hiertoe heeft bezield, is mij niet duidelijk. Hij schreef later ‘In het licht van deze ontwikkelingen en met de kennis van nu aanvaardt het kabinet dat voor een dergelijk optreden een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest.‘

Het gebruik van “alternatieve feiten” bleek weliswaar keer op keer contraproductief, maar zou daarna toch populairder worden dankzij social media en verzuilde pers.

Wat betreft de ‘onnodige oorlog’ en de ‘onmogelijk vrede’ achteraf moeten we niet vergeten dat er een bepaalde plicht bij de overwinnaar ligt, een land in puin achterlaten zorgt voor een instabiliteit welke bepaalde partijen een kans geeft. De geopolitieke realiteit dat dictators voor stabiliteit in een regio zorgen gaat om een acceptatie van andere ethische waarden. En vergeet niet de fatale fout van Carter aangaande Khomeini, buurland Iran maakte een omwenteling door van seculier islamitische staat naar een islamitische staat. Lange tijd kon Saddam Hoessein dan ook rekenen op steun vanuit Amerika en verschillende Arabische landen door een vrees dat de revolutie zich uit zou breiden in de regio. Een vrees die wederom de kop opstak met een ‘Arabische lente’ welke al voorspeld werd door een analist van de CIA. Want wat betreft het kruitvat heb ik voorgaande reactie al gewezen op factoren zoals corruptie, werkeloosheid en religieuze spanningen.

Innovatiefonds voor de NAVO is niet de ‘denktank’ in internationale betrekkingen, een kennis van de middelen om offensief speciale operatie uit te kunnen voeren zonder een ethisch raamwerk zoals internationale legitimiteit gaat om de onnodige oorlogen en de onmogelijke vrede doordat zo’n 2/3 van de wereld de westerse waarden niet accepteert. Een bevrijder die bezetter wordt gaat om de onderwerping aan een bepaalde autoriteit en stelling dat onze democratie superieur is aan alle andere vormen van bestuur is hoogst discutabel.

Altijd mooi om cherry picking in modellen te zien want het Deense model past vooral in een land dat Denemarken heet. Want Calimero en Goliath hebben we het over een rechtsongelijkheid als er een verschil gemaakt wordt in verplichtingen tussen werkgevers op basis van de omvang. Misschien dat een ondernemer daarom het probleem van een opzegtermijn kan verduidelijken want gaat dit om de opzegging vanuit de werkgever of de werknemer?

Ik heb mijn vermoedens want ik herken het probleem, de investering in een trainer die vervolgens het gras bij de buren groener vindt gaat om de arbeidsmobiliteit. Want contractueel lijkt ondernemer de juridische kant verzaakt te hebben. Het lang en breed aan zien komen van de problemen gaat om het contractmanagement. Zoals dat je weet wanneer je jaarrekeningen moet deponeren kun je ook in de agenda zetten wanneer je moet onderhandelen over de contractverlengingen. De variabele schil van jaarcontracten versus onbetaalde tijd kent wat wettelijke clausules. En advies daarover kost een paar Euro maar het bespaart je dure juridische processen. Penny wise, pound foolish gaat het veelal niet om geld maar om zekerheid.

Met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Ze kosten bovendien iedere maand veel geld dat je maar beter in je zak kunt houden als er toch geen hazen worden gevangen en er ook geen perspectief meer is. Er is niks mis met het Deense model voor Nederland. Daar zijn alle partijen er blij mee en ons huidige model levert alleen maar verlies van innovatie en slagkracht op. Geen enkel positief effect voor wie dan ook. Alleen maar de schade daar leggen waar de rechter van denkt dat het daar het beste gedragen kan worden. Ze staan alleen maar voor zoveel mogelijke vermijding maatschappelijke schade want dat krijgen ze collectief dan later op hun eigen bordje. Je kunt in NL de succesverhalen per jaar op de vingers van één hand tellen van wat met niets begint en duurzaam doorgroeit en robuust wordt. Behalve dat de wetgeving contraproductief is, is de staande uitoefening en handhaving systematisch in het voordeel van de opportunisten in een conflict. Contracten blijken gewoon te kunnen worden genegeerd door rechters. "Meneer/mevrouw moet straks ook verder, is dan zo'n argument en word je in de eindregeling tot afzien van uitoefening gedwongen". Alle partijen weten dat en tellen hun kaarten als zaken lastig worden en mensen die hun nek uitstaken willen gaan bijsturen. Maar goed, overal valt in te werken. Er zijn ook vast wel veel ergere landen dan Nederland.

@Rob, grote en kleine bedrijven lopen tegen vrijwel dezelfde problemen aan, maar ze hebben niet dezelfde mogelijkheden. Kleine bedrijven lopen meer risico’s als ze mensen aannemen. De druk die men op grote bedrijven wilde leggen vanwege het massale gesjoemel met personeel (WAO, ziektewet), is ook op kleine bedrijven komen te liggen. Kleine bedrijven kunnen minder aan risicospreiding doen dan de grote bedrijven, of ze moeten veel geld uitgeven aan verzekeringen en daar is meestal geen geld voor. Kleine bedrijven kunnen minder van regelingen profiteren, want de grote worden te belangrijk geacht. Buiten de Randstad wordt door de staat sowieso relatief minder geld verdeeld voor innovatie, versterking van de economie, enz. Jij heb dus pech. Soms zijn er regelingen om vouchers te krijgen voor het verkrijgen van expertise van buiten die je nodig hebt. Je kent deze mogelijkheden en hun beperkingen vast zelf wel. Als je ervaren mensen van minimaal MBO niveau nodig hebt, heel normaal voor een ICT-bedrijf, dan kan je beter samen met een aantal gelijkgestemden een bedrijf beginnen. Dat zie je ook bij campusbedrijven.
Voor innovatieve bedrijven zijn er diverse mogelijkheden om geld aan te trekken voor de innovaties. Bijvoorbeeld binnenkort via de NIF van de NAVO met FRONT (Future Relevant Operations with Next generation Technology & Thinking) van onze defensie. Kleine bedrijven voor de innovatie, grote voor de productie.

Werken volgens een buitenlands (bijv. Deens) model, kan misschien meer opleveren, maar zoiets betekent al gauw ook aanpassing van ons belastingsysteem, ons systeem van sociale voorzieningen en misschien nog meer. Aanpassing van het belastingsysteem zit er voorlopig niet in, want anders loopt de Belastingdienst vast met hun automatisering. En volgens mij kan het UWV ook niet veel veranderingen aan. Niemand zit te wachten op de zoveelste ICT-problemen bij de overheid. Veranderingen en hopelijk verbeteringen, zullen binnen ons systeem moeten plaatsvinden.

@Jaap, ben jij wel eens een probleem met programmatuur (al of niet door veroudering) tegengekomen dat niet oplosbaar was? Ik ben uitsluitend problemen tegengekomen waarvan de betrokken personen met de dilemma's geen flauw benul hadden van de details van het probleem.

In oude software zitten nooit duizenden'at random' problemen maar hooguit enkele honderden systematische (meestal nog geen tien of hoogstens enkele tientallen). Code kun je met alle virtualisatie- en emulatiegolven van de afgelopen 20 jaar met en op zo'n beetje alles draaien. Api-schilletjes omheen bouwen (client en host) hoeft tegenwoordig niet eens meer met op de taal of programmeeromgeving gespecialiseerde tools maar kan met spotgoedkope, perfect werkende web-scrapers o.a. van PowerAutomate/Azure. Opschalen naar miljoenen transacties per uur kost geen enkele investering maar spotgoedkope 'pay-as-you-go'. Vaak hoeft dat niet, want enkele honderden systematische issues kun je prima conversieprogrammatuur op schrijven. Het probleem is alleen dat niemand de moeite neemt te kijken waar de handvatten op de diepere lagen zitten, want sowieso is niets zo schadelijk voor je carriëre als expertise. Hoe meer in de details hoe minder het opschiet. Je praat liever mee over miljoenenbudgetten natuurlijk. Wie heeft een softwareverouderingsprobleem voor mij dat niet binnen redelijke termijn is op te lossen?

@Rob, even gechargeerd, hoeveel René Veldwijks zijn er nodig voor structurele ICT oplossingen bij de overheid? En wie krijgt uiteindelijk toestemming om de software te vernieuwen? Capgemini of een ambtelijke softwaredivisie waar je niet zou willen werken omdat het machtsspel belangrijker lijkt dan bruikbare software opleveren? Hoeveel lijken liggen er in de kast die René 15 jaar geleden al is tegengekomen? De zaken moeten na migratie op dossierniveau in orde zijn. Daarnaast kan het aanpassen van wet- en regelgeving ook veel werk en doorlooptijd gaan kosten. De wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie, is een kluwen van verwijzingen die op spaghetticode lijkt. Als de overheid de wet- en regelgeving en de ICT niet goed oppakt, dan krijg je heel veel rechtszaken en de meeste rechters zijn voor de rechtsstaat.

@Jaap, oude code dat jaren functioneel is geweest is vaak prima aan te passen. Er kan alleen geen partij binnenkomen of ze weten wel te vertellen dat de oude codeomgeving niet geschikt meer is voor XML, REST etc. Aan iedere aanbestedingsaanvraag kun je zien dat overheden iedere 6 tot 8 jaar compleet opnieuw beginnen en maar al te vaak draait aan het einde van zo'n termijn in productie nog steeds de oude generatie code.

Klopt, en nu moet de overheid dat nog organiseren.

@Jaap, de overheid heeft alleen geen idee hoe je dingen organiseert met statistich de hoogste kans op het beste resultaat. Dat doe je door besluitvorming 'bottom up' te laten plaatsvinden, 'feedback'-lijnen zo kort mogelijk te houden, automatisch meer middelen naar succesvolle oplossingsmethoden te laten stromen en oplossingsmethoden die meerdere middelen optimaal te kunnen laten benutten voor meer propagatie van zichzelf. Ze hebben voortdurend de mond vol over wetenschappelijke aanpak van van alles maar op dit cruciale punt bedenkt iedereen maar wat en is er de rest van zijn of haar leven van overtuigd dat dat de beste methode is. Denken hun gelijk ook voortdurend bevestigd te zien middels praktijk observaties.

“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” Of de overheid de innovatie moet organiseren of de markt is de vraag. Het geklaag van een ‘hangmat-ondernemer’ die zich comfortabel door het leven probeert te manoeuvreren geeft aan waar het probleem ligt. Ik had al op het tactische voordeel van nauwkeurige tijd- en plaatsbepaling gewezen. Sinds Kennedy is de ruimte een speeltuin geworden voor allerlei ontwikkelingen en inspanningen hierin van Elon Musk en anderen is opmerkelijk als we kijken naar zeggenschap over de ruimte.

SpaceX belemmert een offensief militair gebruik van civiele techniek door Oekraïne omdat dit op morele bezwaren stuit. Het lijkt het mij dan ook verstandig dat we eerst een ethische raamwerk opstellen voordat we allerlei innovaties doen om de mensheid te vernietigen. Of het hoofdkantoor op de Zuidas ons een DARPA 2.0 gaat brengen is nog hoogst onzeker en ook wie er van kunnen profiteren. Want een Europese tegenhanger van GPS in de vorm van Galileo is mede bekostigd door China en voor de lancering werden veelal Russische raketten gebruikt.

Reden te meer voor een Nato Innovation Fund en het betrekken van de bevolking bij oorlog en vrede..

Uw reactie

LET OP: U bent niet ingelogd. U kunt als gast reageren maar dan wordt uw reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie. Om uw reactie direct geplaatst te krijgen moet u eerst rechtsboven inloggen of u registreren

Vul uw naam in
Vult u een geldig e-mailadres in
Vult u een reactie in
Jaarbeurs b.v. gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we omgaan met je data lees je in het privacybeleid
Als u een reactie wilt plaatsen moet u akkoord gaan met de voorwaarden
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2023-03-21T09:53:00.000Z Alfred Monterie


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.