Appathon moet beste corona-apps opleveren

Een massale appathon moet helpen om de werking van de beste corona-apps te testen en te verbeteren. Aanstaande zaterdag en zondag organiseert ‘coronaminister’ Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) hiertoe een groots opgezet digitaal evenement. Iedereen kan dan naar hartenlust op de apps ‘schieten’.

Organisaties, onafhankelijke experts en belangstellenden kunnen meekijken en adviseren. Mede op basis van het expertadvies en het advies van het publiek zal het kabinet volgende week knopen doorhakken.  

App-ontwikkelaars hebben pijlsnel gereageerd op De Jonge’s oproep van afgelopen zaterdag om apps in te leveren. Anders dan aan mondkapjes en tests is er geen gebrek aan ‘traceer-apps’ en contact-apps’. Meer dan 750 voorstellen zijn afgelopen dinsdag bij het ministerie van Volksgezondheid ingediend. Om uit dit overweldigende aantal de beste vijf apps te selecteren, is een grote groep bedrijven, virus-experts en it-, privacy- en veiligheidsdeskundigen opgetrommeld. Deze moeten donderdag en vrijdag De Jonge en zijn ambtenaren bijstaan bij het maken van een keuze. Bij de beoordeling van de voorstellen staat de privacy centraal, benadrukt de bewindsman.

"Aan traceer-apps en contact-apps geen gebrek"

Om een breed draagvlak te scheppen zijn ook de nodige critici uitgenodigd. Een aantal van hen heeft zich de afgelopen dagen al flink geroerd. De apps hebben veel discussies losgemaakt zonder dat er overigens veel concreets over de apps bekend is. Nadat vorige week woensdag het breed ondersteunde manifest Veilig tegen Corona uitkwam, reageerde afgelopen zaterdag een groep van zeventig wetenschappers kritisch. Minister De Jonge wil na een schifting op donderdag en vrijdag vijf voorstellen selecteren en die aan het publiek presenteren. Momenteel is zijn departement al druk bezig alle 750 voorstellen te beoordelen aan de hand van de uitgangspunten van de GGD en het RIVM. Ook aspecten van privacy en dataveiligheid tellen zwaar.  

Komend weekend volgt dan de appathon. De website waarop die ‘competitie’ plaatsvindt, wordt vrijdag bekendgemaakt. De minister hoopt overigens ook op ‘extra bijvangst’ van digitale voorstellen die bijvoorbeeld kunnen helpen met de terugkeer naar het 'normale leven'. 

Geen hamerstuk

D66 en GroenLinks willen de mening horen van gedragswetenschappers en van deskundigen op het gebied van veiligheid en privacy. Beide partijen zijn er namelijk nog niet van overtuigd dat een app iets kan bijdragen. D66-Kamerlid Kees Verhoeven spreekt van een volstrekt onhelder proces. 'We gaan dit niet even als hamerstuk goedkeuren,' zegt hij.

Overigens heeft Duitsland gisteren besloten tot de inzet van ‘contact tracing’ op basis van PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing). Epidemiologisch relevante contacten van de afgelopen drie weken worden in anonieme vorm op de smartphone van de gebruiker opgeslagen. Het bewaren van locatiegegevens is nadrukkelijk gesloten. Het gebruik van de app is vrijwillig. 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Coronatraceer-app - Nooit!

Extra bijvangst waarop minister hoopt was voor veel mensen 21 maart 2018 reden om tegen de sleepwet te stemmen, helaas worden eerdere volksraadplegingen genegeerd als er sprake is van een crisis. De traceer- en contactapps dienen dan ook een heel ander politiek doel, een vergaande surveillance maatschappij.

Bijvangst: traceer-app voor domme politici!

Als je mensen bang maakt, kun je ze ALLES laten doen. En er zijn veel bange mensen in NL.

Henry Kissinger zei op een Bilderberg meeting in 1992 (in Evian, Frankrijk) eens:

“Today Americans would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order; tomorrow they will be grateful.
This is especially true if they were told there was an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will plead with world leaders to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well being granted to them by their world government.”

Normaal is alles wat daar besproken wordt volstrekt geheim, maar een zwitsers delegatielid heeft dat stiekum ge-taped.

Op weg naar de New World Order...

Corana App Alert: "u heeft recent contact gehad met door Corona besmet persoon. U heeft gedurende 5 minuten op een afstand van 1 meter van deze persoon verbleven. Daarom verzoeken wij u de komende twee weken in quarantaine thuis te blijven". Uw natuurlijke reactie: "wie was dat dan en wanneer en in welke situatie?" Maar de app mag je dat niet vertellen conform de AVG wet. Jij mag niet weten dat je eigen buurman besmet is, maar Big Brother wel. En dan ga je toch maar weer ouderwets zelf op onderzoek uit. Je vraagt je omgeving uit en gaat vervolgens naar de dokter. Jij: "Dokter mag ik een test?" Dokter: "Heeft u symptomen?" Jij: "Euh ... de app zegt dat ik ziek ben". Wat zullen de dokters blij zijn!

Al eerder waren er door mede professionals serieuze kanttekeningen geplaatst bij dit initiatief van Hugo de Jonge een soor 'contact' app te laten maken waardoor zichtbaar word wie met wie in contact is geweest, of iemand in contact dan zou zijn gekomen met een 'corona besmet persoon' en dat, als dat zo was, meteen reden was die persoon op te dragen zichzelf 'vrijwillig' in een twee weekse quarantaine thuis te zetten. Uiteraard zijn de privacy gewaarborgd en mag data niet ergens, zelfs niet versleuteld, worden opgeslagen.
Voor uw beleving, het besmettende element dat de longinfectie veroorzaakt blijft genmiddeld 3 weken nadat iemand zich weer beter voelt leven in uw lichaam. Ook als u geen longontsteking ontwikkeld.

Vrijwilligheid/vrijblijvendheid
Die is er niet. In het hoofd van Hugo de Jonge leeft namelijk het idee, dat de app gewoon, zonder enige wettelijk kader of onderbouwing, uitgerold gaat worden en weigering zelfs kan worden beboet. Er is geen keus en ook hier word de fout gemaakt, net als Mark Rutte eerder maakte, dat 'nietsdoen' promoveren tot 'hurd immunity', met duizenden doden als gevolg, waaruit die betreffende keten dan vervolgens dit initiatief uit komt rollen.

Een prachtg voorbeeld van een inerte, incapabele politiek en ambtenaren apparaat, krankzinnige schade veroorzakend, die een beetje bestseller niet zou misstaan. On topic

Kwaliteit/haalbaarheid
Automatiserings professionals weten dat 'security' in automatisering maar een momentopname is. Niets is voor eeuwig. Dus ook de te koppelen en hackbare persoonlijke data. Om een systeem dat Hugo de Jonge wil uitrollen te laten werken, dient men over minstens twee van deze drie elementen te kunnen beschikken; Imei - 06 nummer - macadress. Deze drie zijn voor een beetje hacker al voldoende een track/trace toe te passen en de betreffende te volgen. Dat op zich zegt niet zoveel maar .... In de app moet ook de optie zitten of de betreffende al eens corona-positief is geweest en of deze antistoffen in zich draagt (?!?!?) Voor een leek zegt dit gegeven niet zoveel.

Medisch verzekeringstechnisch is dit een prachtige wetenschap. Dat betekend namelijk dat een verzekeringsmaatschappij maar wat graag een heel vaag, klein vinkje wil kunnen zetten achter uw naam, 'Corona y/n' In welk denkbaar kader dan ook. Ook andere bedrijven kunnen grote interesse hebben voor deze data en we weten dat 'ander overheden' daar ook wel op zitten te springen. We weten nog niet zo heel erg veel van Corona maar wat we weten, stemt niet louter positief.

Overheid en betrouwbaarheid
We weten eveneens hier, die ervaring is ons helemaal niet onbekend, dat de overheid een zeer 'pover' succes trackrecord heeft waar het grote projecten en programma's betreft. We hoeven het hier niet nog eens op te sommen. Het meest recentelijke voorbeeld hoegenaamd, benoemen we hier wel graag. Corona Route China - Italie - Nederland van Covid-19, hoe tandem rivm, Mark Rutte, Hugo de Jonge, Bruno Bruins, nu Martin van Rijn hiermee zijn om aan het gaan.

Tijdlijn: Er is een tijdspanne van bijna negen weken tussen uitbraak in China, Italie, Nederland. Noord-Brabant was de eerste Nederlandse uitbraak waarbij er aanwijzingen zijn geweest dat er eerder in Gelderland al een besmettingsgeval bleek te zijn geweest. Soit. Tussen de uitbraak van Noord-Brabant en de eerste echte publieke actie van Mark Rutte, zat vervolgens nog eens negen dagen (?!?!) In de toeloop naar dat moment, zijn er instanties geweest, journalisten, anderen bezorgde burgers, die het ministerie VWS, rivm, verschillende malen benaderden met de vraag, waar kijken we tegenaan?

Het klassieke reageren; Ja het heeft onze aandacht, nee het is geen al te groot 'ding', het is in China. Ach het ziet er naar uit dat het wel mee valt, het is niet zo besmettelijk, het springt niet over van mens tot mens. Nee het komt niet naar Europa, ah het komt toch naar Europa dan zal dit voor geen al te grote conseqeunties hebben. En als het dan ,toch naar Nederland mocht komen dan zal het niet zo'n impact hebben, wij hebben mechanismen genoeg een besmetting eenvoudig in te dammen. Geen zorgen.
Een aardige blik heeft Elseviers gepubliceerd, https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/03/tijdlijn-coronacrisis-in-tweets-rivm-743404/

Geen impact assessment, wegwuiven, bagatelliseren, nog eens wegwuiven, nog eens bagatelliseren en plots zich voor voldongen feiten gesteld zien. Goh, het doet niet wat wij verwachten wat het doet. Rutte," De realiteit is zo razendsnel en heeft ons ingehaald..."
Alsof hij zei dat hier geen kruid tegen was gewassen, onvoorzien, hier kun je je nu eenmaal niet op voorbereiden en we gaan ons beraden wat het volgende is te doen.

Klassiek klungelige politiek en ambtenarij, zinder gevoel voor urgentie en realiteit, met zeer ernstige verregaande consequenties.
Dit scenario mag u toepassen op elk ontspoort overheidstraject/project denkbaar.

Het antwoord van Rutte,
''Wij hebben besloten de 'hurd immunity' strategie uit te voeren, zodat iedereen een keer ziek zal zijn geweest, en op die manier imunniteit op te bouwen. Dit doen wij om de ouderen en de zwakkere van gezondheid, te beschermen..."
Sec gesteld, wij hebben geen idee waar wij mee bezig zijn geweest, achterover leunend tien weken, iedereen gaat toch besmet raken dus promoveren we 'NietsDoen' naar 'Hurd Immunity strategie'. Problem solved. Zoals zo vaak met Mark Rutte, is zijn waarheid, realiteit en visie zoveel anders dan de praktijk zich zal gaan gedragen.

De App en de 'ton'
Er zijn een aantal criteria gesteld aan die app, die vooral bestaat uit open deuren. Natuurlijk, er zijn ook een aantal (commercie geile) professionals/ondernemers aangetrokken die mee komen kijken. Prachtige gelegenheid jezelf te profileren bij de overheid.
De apps zullen worden getest doordat iedereen erop te laten schieten. Voor professionele testers... *kuch* 'etische hackers', ook een pracht gelegenheid zich te profileren, niet in de laatste plaats de producenten die maar wat graag deze 'speed order' in de wacht willen slepen.

Nu zitten er hier wel een paar haken en ogen aan. Gezien de stand van zaken in professioneel IT kwaliteit land, moeten we allemaal helaas constateren, dat er steeds minder kwaliteits gerichte professionals zijn. Respectvol, misschien cracks op gebied van een app bouwen, maar IT ketenkennis? IT security? Maar laten we hier volstaan, nogmaals, met allergrootste respect voor een ieder, er zitten wat ratelslangen in het hoge riet van Hugo de Jonge. Net als Mark Rutte laat hij u graag een 'realiteit' zien die niet de werkelijkheid is. Wij weten professioneel namelijk dat het knap ondoenlijk is een veilige sluitende app te produceren in enkele dagen/weken tijd waarvan de criteria ... nogal fluide zijn???

Off topic lijkende ... EU aanbestedings regels
Een opdracht als deze, inclusief de uitrol en onderhoud van een dergelijke app, zal financieel best het nodige gaan kosten. Dat budget zal zeker in de richting gaan van een formele uit te schrijven aanbesteding. Het lijkt mij niet dat u, lezende professional, Mark Rutte en Hugo de Jonge tot uw 'vrindenkring' rekent en zegt, ach, daar komen wij vast later wel uit. Hoe denkt u nu over het vervaardigen van die app? Dat die EU regels plots terzijde zullen worden geschoven bij 'integere' naar EU kijkende en faciliterende Mark Rutte. Wij wagen dat zeer te betwijfelen.

Maar....
Er zijn al een paar vragen gesteld betreffende een Israelische software maker die eerder al een app heeft uitgerold om palestijnen mee te volgen en monitore (!?!?) Gezien die EU aanbestedings regels moet Hugo de Jonge natuurlijk iets bedenken in zeer korte tijd dat voldoet aan die regels. Want laten wij wel zijn, de Nederandse overheid, een minister en premier, weinig tot geen enkele affiniteit met automatisering, laat staan ambtenaren en automatiseren, moeten nog steeds voldoen aan die EU aanbestedings regels.

Elke professional weet dat zij in een tijdsbestek van twee drie weken, allerminst in staat zullen zijn een app op te leveren volgens de nu geldende criteria, die dan ook nog eens waterdicht is. En we weten ook, uit contacten en ervaring dat in Israel wel een hele grote solide expertise bestaat op het gebied IT en security, en verder. En dat de banden tussen Israel en Nederland al eeuwen solide is.

Het zou ons niet verbazen dat dit het zoveelste rookgordijn van de voorbije twee maanden is waar Nederlandse ondernemers zich als gekken nu om gaan inspannen, voor misschien wel 99% wetend, dat zij 'het net niet zijn geworden'. Mind you, hou dit scenario in gedachte en laten wij vol spanning uitkijken of er een Israelische leverancier is die uiteindelijk deze opdracht in de wacht sleept, al of niet gecamoufleerd onder een Nederlands camouflagenet.

Een TNO medewerking aan een W3W 'initiatief'....
Er is een soor certificering in ontwikkeling, voor in dit geval de vaccinatie tegen Covid-19. Zo is naast een verplichte app installatie ook in certificaat opgenomen dat wanneer men niet verplicht is gevaccineerd, de niet dra(a)g(st)er, toegang tot 'bepaalde gebouwen' of faciliteiten zullen worden ontzegt en dat zelfs, om volksgezondheids redenen natuurlijk, u niet naar uw werk kan omdat uw werkgever van u dat certificaat van vaccinatie zal verlangen. Geen vaccinatie, geen werk.

Luchtvaartmaatschappijen zullen die bevestiging ook van u verlangen, anders geen reizen. Ziekenhuizen willen weten of u gevaccineerd bent anders, voor reden van volksgezondheid uiteraard, komt u er niet in.

Saillant detail, aan dit 'Covid-19 credential Initiative' (CCI), een certificaat (in ontwikkeling) hangt welke is 'approved' door het W3W consortium'. Aan deze ontwikkeling werken wereldwijd meer dan 60 organisaties mee en guess what? Eén daarvan is onze eigenste overheidsentiteit TNO. Tijdens een persconferentie zei minister Hugo de Jonge in antwoord op een vraag van BNR dat apps die o.b.v. 'immuniteitsstatus' bepalen of iemand al of niet toegang krijgt tot een gebouw hem niet wenselijk lijkt, maar... waarom financieert en faciliteerd de overheid dergelijke initiatieven dan?

Hoe dan ook, u hoeft niet, net als wij erg paranoide te doen. Die app zal er hoogst waarschijnlijk al zijn, alleen moet die nog 'landen' zogezegd. Tijd zal het leren...

Bronnen
https://www.w3.org/Consortium/facts
https//www.BNR.nl nieuwszender
https://www.cdc.gov/ US Centre for desease Control and Preventon (Amerikaanse rivm)
https://ax0.io Think tank Crisis & Risk mgt
https://www.thelancet.com/ World leading medical publication source


René,
Zoals vanouds is je reactie langer dan artikel, je strekking over experts die uiteindelijk lobbyisten blijken te zijn komt hierdoor dus niet helemaal helder over. Dat de modellen even betrouwbaar zijn als het rekenmodel voor Tesla-subsidie is nog niet iedereen duidelijk. Data blijkt namelijk gemasseerd te worden en een om oplossing om de datakwaliteit te verbeteren zijn apps. Deze weg kent echter ook een afslag naar de dictatuur van een technocratie zoals je zo uitvoerig beschrijft.

@oud lid
Ik/wij durven de stelling wel asn dat er al een partij is maar door de regels van aanbesteding moet die plooi mogelijk eerst glad worden gestreken. wat is er nu mooier om zoiets met veel bombarie te doen? Ding is alleen dat deze strategie weinig geloofwaardig is qua uitvoering.

De app zelf zal eem aantal zwakke punten kennen maar het grote zwakke punt is Hugo de Jonge zelf Als je namelijk ergens geen verstand van hebt, kun je geen enkele inschatting maken over de kwaliteit van hetgeen je beoogt .

Uiteraard hoef je reacties natuurlijk niet te lezen... ;0)

Overigens een grappige aardige update:
In een uizending heeft Mark Rutte uitgesproken dat de app op basis van vrijwilligheid beschikbaar zal zijn. De scheuren worden groter.

Niet alleen beoogde De Jonge dat de app voor iedereen een verplichting zou zijn, zelf met sanctioneren bij weigeren en word hier 'overruled'. Nu al?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2020-04-16T08:41:00.000Z Alfred Monterie


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.