Vakcentrale roept op tot boycot ziekmeldsysteem

Dit artikel delen:

FNV bondgenoten vreest dat een ziekmeldsysteem dat onder meer gebruikt wordt door de Hema, de werkgever te veel inzicht geeft in persoonlijke gegevens van personeel. De vakcentrale roept op tot een boycot.

FNV Bondgenoten is niet blij met het online ziekmeldsysteem My Medical Coach (MMC) waarvan onder meer winkelketen Hema gebruikmaakt. Het systeem zou de privacy van werknemers aantasten.

Personeelsleden die zich willen ziekmelden moeten aangeven wat hun klachten zijn, waarna enkele tientallen vragen over de ziekmelding gesteld worden. Naar aanleiding daarvan stelt het systeem een diagnose die naar de werkgever wordt doorgestuurd.

Volgens de ontwikkelaars van MMC kan het ziekmelden via internet voor een daling van het verzuim zorgen en geeft het werknemers inzicht in hoe ze hun klachten kunnen aanpakken. Toch denkt FNV dat werkgevers via MMC ook druk op het personeel kunnen uitoefenen. Ze krijgen te veel persoonlijke informatie over de zieke werknemer, vindt vakbondsbestuurder Henk van der Ploeg. FNV roept personeelsleden daarom op geen gebruik te maken van het systeem.

Het nieuws komt nadat Vincent Peskens van producent van eHRM-systemen Kronos zei dat het bijhouden van personeelsgegevens ‘niet bedoeld is om medewerkers te straffen'. Het zou voornamelijk ten gunste van de werknemer gebruikt worden.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik vind dit soort ontwikkelingen maar gevaarlijk. De werkgever krijgt op deze manier inzicht in jouw medische gegevens die niet eens hoeven te kloppen. Ik vraag me serieus af wat voor diagnoses dat systeem stelt.

De werkgever hoeft volgens mij alleen maar te weten *dat* je ziek bent en niet wat je allemaal hebt en waarom je niet op bent komen dagen. Het alternatief is simpel, mensen met een hoog ziekteverzuim wil je waarschijnlijk niet in dienst hebben (vooral lui die om het minste of geringste ziek, zwak en misselijk zijn) en die moet je er gewoon uit plukken. Dit neigt naar ziekelijke controledrang en extreem wantrouwen van werkgevers uit. Deels is dat wantrouwen op zijn plaats natuurlijk en zeker in zo'n groot bedrijf waarin het moeilijk te overzien valt, maar het blijft een belachelijk idee.

Ik vind dit soort dingen echt veel en veel te ver gaan!

@Sven

Het terugdringen van het ziekteverzuim is de taak van de werkgever. De werkgever heeft vanuit Den Haag de verantwoordelijkheid gekregen over arbeidsongeschiktheid en dient er alles aan te doen om dat te voorkomen.
Het is dan volledig gerechtvaardigt dat de werkgever wil weten wat er aan de hands is, griep, gebroken been, brun-out etc.. De werkgever dient dan passende maatregelen te nemen om het verzuim zo kort mogelijk te houden. De werkgever kan tevens een Arbo-overeenkomst afsluiten met een Arbo-organisatie die de "ziek" bezoekt op zijn/haar woonadres.

Heeft dus niets met controle te maken, maar voornamelijk met verantwoording.

Bij veel regelingen voor ziekmelding en ziekteverzuim is het normaal om je bij een leidinggevende ziek te melden. Dit geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om te informeren naar de aard van de ziekmelding (dat is iets anders dan een diagnose...). Dit geeft een leidinggevende dus direct informatie over aard, frequentie en te verwachten hersteltijd. Daarnaast is het ook goed gebruik om na een paar daagjes nog eens te vragen hoe het gaat.

Als je dit consequent doet, kun je na een jaartje precies de mensen er uit halen die altijd wat hebben of een serieus (medisch) probleem hebben. En dan maar eens met elkaar aan tafel om te bekijken of daar wat aan te doen is. En dan hebben we het ook over zaken als werkomstandigheden en arbeidsdruk. Zo los je problemen op.

Een informatiesysteem als in het artikel beschreven is makkelijk om de tuin te leiden, doet aan pseudo-diagnostiek en lost geen problemen op. Sterker nog, doordat er geen persoonlijk contact is, komt het achterliggende probleem of gedrag niet in beeld. En voor griep en gebroken been heeft dit systeem geen enkele toegevoegde waarde. Ik zou een dergelijk systeem ook nooit enige informatie over mijn gezondheidstoestand geven.

Nog een boodschap voor Werner: als je een taak hebt om iets te voorkomen of te beperken, dan voer je die taak niet uit door iemand weer zo snel mogelijk aan het werk te jagen. Voorkomen doe je door het cre?ren van goede arbeidsomstandigheden in de meest brede zin van het woord.

De wet is hierover zeer duidelijk:
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Artikel 8 | Wbp, Hoofdstuk 2, Paragraaf 1
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

a.
de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

b.
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

c.
de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;

d.
de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;

e.
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of

f.
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-07-18T10:51:00.000Z Heleen van Roon
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.