'CBR kampt met grote ICT-problemen'

Dit artikel delen:

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kampt volgens de ondernemingsraad met grote ict-problemen. In een brief aan de directie spreekt de raad over rampzalig verlopen implementaties en falende automatisering waardoor de verkeersveiligheid in het geding is. De bedrijfsleiding herkent zich niet in die kritiek. Volgens de CBR-directie zijn er geen administratieve problemen.

Volgens de ondernemingsraad kampt het CBR - verantwoordelijk voor de uitgifte van rijbewijzen in Nederland - met grote ict-problemen. De raad schrijft in een brandbrief aan de directie dat 'de ict-systemen niet op orde zijn, waardoor de dienstverlening van het CBR ernstig in gebreke blijft.' Volgens de raad heeft het bureau door problemen met de automatisering de grip verloren op de verwerking van de uitkomsten van medische keuringen en inname van rijbewijzen.

Er zouden grote problemen zijn met de medische informatiesystemen. Het gaat om het zogenoemde Scoop-project dat draait om de digitalisering van papieren dossiers en de  implementatie van nieuwe software. Volgens de ondernemingsraad wordt de verwachte efficiency van de geautomatiseerde verwerking van medische documenten ‘bij lange na niet gehaald.' De directie zou die problemen erkennen en bij een overleg begin februari 2009 de leverancier gewaarschuwd hebben dat als het systeem niet aan de verwachtingen voldoet, wordt uitgekeken naar een andere leverancier.

In de brandbrief staat verder te lezen dat de implementatie van Dyktion, het systeem voor examenreserveringen, capaciteitsplanning en communicatie met de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) naar mening van de Ondernemingsraad ‘rampzalig' verloopt. Bovendien zou het systeem waarin alle informatie rond examens wordt vastgelegd slecht integreren met hr-software van Oracle en Move, een geïntegreerd systeem voor workflow, documentmanagement en relatiebeheer van leverancier Pallas Athena. Ook de integratie met Top, een webapplicatie die rijscholen gebruiken voor de aanvraag van theorie-examens voor de motor, personenauto en bromfiets zou te wensen over laten.

Kinderziektes

CBR meldde 7 januari 2009 dat het systeem voor examenaanvragen ‘kinderziektes' vertoonde waardoor vooral rijscholen last hadden van grote vertraging bij het reserveren van examens. De vervanging van het oude systeem is volgens CBR dringend nodig omdat het onderhoud steeds moeilijker werd, het systeem kwetsbaar was en passende software nauwelijks te krijgen.

De ondernemingsraad klaagt ook over het hr-systeem van Oracle. Dat had in 2005 volledig ingevoerd moeten zijn. Volgens de raad is er door externen tegen hoge kosten doorgewerkt om het systeem goed te laten functioneren, maar het werkt nog steeds niet naar behoren. Verder twijfelt de ondernemingsraad aan de haalbaarheid van de implementatietermijn van ict-projecten binnen CBR. De nieuwe systemen moeten voor 2010 zijn ingevoerd.

Gevolgen ICT-problemen

Volgens de ondernemingsraad hebben de problemen met de ict-systemen geleid tot:

1. Het afgeven van verkeerde rijbewijscategorieën en geschiktheidstermijnen. Zo zijn aan medisch ongeschikten geschiktheidsverklaringen afgegeven.
2. Burgers die hun taken niet kunnen uitvoeren en hun baan dreigen te verliezen omdat het CBR niet tijdig geschiktheidsverklaringen kan leveren.
3. Verkeerde tenaamstelling waardoor gemeenten de gewenste documenten niet kunnen afgeven.
4. Van tenminste duizend betrokkenen is in 2008 de vorderingsprocedure na een mededeling van de politie niet uitgevoerd omdat de dossiers te lang zijn blijven liggen, wat juist voorkomen had moeten worden door het nieuwe systeem. Dit betekent dat onder meer ernstig alcoholmisbruik en drugsgebruik zonder gevolg is gebleven voor de rijbevoegdheid.
5. Tenminste vijfduizend medische dossiers zijn zoekgeraakt.

Bron: brandbrief ondernemingsraad CBR

Directie

De directie van het CBR weerspreekt met klem de kritiek van de ondernemingsraad over de administratieve processen. Het beeld dat wordt geschetst over zoekgeraakte dossiers is volgens een woordvoerder niet juist. Ze erkent dat de automatiering binnen het CBR niet altijd op rolletjes loopt maar herkent zich niet in de omvang van de problemen die de ondernemingsraad schetst. De aantallen van de zoekgeraakte dossiers zouden niet kloppen en de wachttijden voor examens worden na een achterstand weer gehaald. Het systeem voor examenaanvragen zou alleen bij de invoering eind 2008 hebben gezorgd voor vertraging. Na 9 januari 2009 zouden die problemen zijn opgelost. Er zijn volgens het hoofd-automatisering geen integratieproblemen tussen Dyktion en andere systemen. Implementatietijden worden gehaald en ondanks tien openstaande ict-vacatures is er volgens de woordvoerder geen sprake van structurele onderbezetting op de ict-afdeling.

Over de duziend dossiers van mensen die zijn betrapt op het rijden onder invloed van drank of drugs zegt het CBR. "We hebben geen dossiers laten verlopen van bestuurders die aantoonbaar een gevaar zijn op de weg. Het CBR heeft medio 2008 de hele werkvoorraad geanalyseerd in het kader van het verbeteren van de prestaties. Na een kwalitatieve toets is besloten dat 250 dossiers afgesloten konden worden zonder enig gevaar voor de verkeersveiligheid."

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Mijn vader had eind vorig jaar zijn rijbewijs op tijd ter verlenging bij stadskantoor in Den Bosch gebracht. Na ruim een maand kreeg hij van CBR het verzoek, gezien zijn leeftijd, aanvullende medische info omtrent de staat van zijn ogen te verstrekken. Vlak voor de kerst werd dit bericht bij hem bezorgd en kon hij nog op de valreep bij een oogarts terecht en kreeg de uitslag mee om deze ook nog voor de kerst aan het CBR te overhandigen omdat eind december zijn rijbewijs verlopen zou zijn. Oplossen middels telefonisch contact was in december/januari met CBR niet mogelijk omdat zij wekenlang verstoken waren van een werkende telefooncentrale, zo ook te lezen op hun site. Op email kwam maar geen antwoord en na uiteindelijk toch telefonisch kontakt begin februari ging iemand bij het CBR het dossier opzoeken en hier werk van maken. Twee weken later, na ook nog eens een spoedprocedure voor het verstrekken rijbewijs te hebben gekregen bij het stadskantoor kan mijn vader sinds vorige week vrijdag 19 februari weer met een geldig rijbewijs in de auto stappen. Hij heeft dus ruim twee maanden op zijn nieuwe rijbewijs moeten wachten. Bovenstaand beeld die de OR schetst lijkt toch redelijk aan te sluiten met hetgeen mijn vader heeft moeten ervaren. De man is tegen de 80, en gelukkig nog heel erg mobiel, maar moest bijna twee maanden noodgedwongen dicht bij huis blijven omdat je zonder rijbewijs niet de weg op mag zonder een boete te riskeren.

Dan hebben ze daar intern zeker te weinig ict personeel dat het bezit is van een geldig "computer rijbewijs"...

Testers gezocht? Let op; goedkoop is duurkoop.

Dit klinkt als te veel veranderingen in een relatief korte tijd uitvoeren waarbij ook nog eens heel specifieke systemen betrokken zijn. Dit is dan vragen om moeilijkheden. De waarheid over de precieze ellende zal wel ergens liggen tussen die van de OR en die van de directie. En is dit een ICT probleem? Welnee, dit is een managementprobleem.

Vragen: is de ICT-portefeuille wel bij het juiste directielid ondergebracht, is er wel een goede programmmanager die ook eens met de OR praat, is er een goede changemanager, hebben de projectleiders wel genoeg ervaring (tijdens een functionele systeemtest zijn al duizend meldingen gedetecteerd), zijn de testers wel van het juiste niveau (nu wordt MBO gevraagd), dus is de afdeling P&O wel professioneel genoeg (ook gezien de eerdere problemen)?

vast bestuurlijke types die over complexe IT mogen beslissen, maar daar eigenlijk niet voor gekwalificeerd zijn

Hallo, ik ben een vrouw van 46 en ben nu voor de tweede keer aangehouden met alcohol op.
De eerste keer een emu cursus gevolgd en nu 4 jaar later door gigantische problemen weer met alcohol op aangehouden. Stom, echt stom.
Afijn ,het is gebeurt en niet meer terug te draaien.
Nu heb ik een onderzoek gekregen van het cbr met goede uitsla. Ik ben namelijk niet zo'n drinker. Ik krijg van het cbr tehoren dat het niet goed was, omdat mijn bloeddruk iets te hoog was.
Ik kreeg de mogelijkheid een tweede onderzoek te doen. Dit kostte mij 470 euro. Ik heb dit onderzoek laten doen en opnieuw met goede uitslag. Het zag er prima uit.
Maar nu krijg ik te horen dat ik toch mijn rijbewijs kwijt ben, omdat het jaar nog niet voorbij is. Slap gelul vind ik dit, want waarom krijg ik dan een brief om een tweede onderzoek te laten doen en zeggen ze niet dat dit dit zinloos is omdat er eerst een jaar verstreken moet zijn. Ik ben nu mijn geld kwijt en ook mijn rijbewijs. Wat kan ik hier aan doen?

@claziena Ik heb geen medelijden met mensen die met alcohol achter het stuur gaan zitten. Je had mij of een van mijn gezinsleden kunnen aanrijden. Stom of niet stom, zoiets draai je NOOIT terug.
Er vallen in Nederland nog steeds slachtoffers in het verkeer door alcohol. Bedenk dat maar als je weer achter het stuur gaat zitten.

@tester:

Dat hangt van de testorganisatie af.
Niet alles hoeft duur te zijn om goed te zijn.

@claziena, mag ik hieruit concluderen dat wanneer je een positeve uitslag na bloedonderzoek en psych krijgt, het cbr nog een jaar wacht voor teruggaaf rbw.

Eigen rbw 4 jr geleden ongeldig verklaard,en nu een EV aangevraagd om rbw terug te krijgen. Hoor/lees veel 'indianenverhalen' . Hoe zit het nu echt ??

Overigens sinds 3 jaar wel rbw met alleen AM zonder enig kontakt met justitie,oid. Wordt dit meegenomen in enig geval van overweging door CBR ??

Ik moet mij altijd laten keuren voor het rijbewijs, dit in verband met medische klachten. Ik heb met de specialist die mij altijd keurt een afspraak gemaakt voor 16 april 2009. Hij zei dat was nog ruim op tijd. Ik vroeg hem om een rekening naar mij toe te sturen omdat ik dit via de belastingdienst of ziektekostenverzekering probeer te declareeren (is toch eventjes 215 euro, eigen gezondheidsverklaring 20,50 euro).
Mijn oude rijbewijs was geldig tot 31 mei 2009. Twee weken daarvoor ben ik het CBR gaan bellen, waar mijn beschikking van het rijbewijs bleef. Ik wist dat dit vijf jaar was. Krijg ik te horen dat er van mij geen stukken ontvangen zijn.
Ik bel de specialist, die bevestigd dat ze wel verzonden zijn, dezelfde datum als de rekening 21 april 2009.
Na nogmaals het CBR gebeld te hebben, krijg ik de mededeling dat er wel eens dossiers met de post zoek raken. Alleen de afzender kan deze laten traceren en dat duurde zo'n 6 weken.

Ik de post gebeld: de post die retour komt of vastloop in de sorteermachine wordt na 11/2 week naar de afzender geretourneerd. Staat er geen afzender op opent men de post en kijkt of er een adres in staat om te retourneren (dus geen 6 weken).

Ik had een naam gevraagd bij het CBR van een persoon op de medische afdeling. Anders kun je je verhaal telkens opnieuw weer gaan uitleggen.
Ik zat met het probleem dat de medisch adviseur zegt ik heb ze verstuurt en het CBR zegt wij hebben ze niet ontvangen.
Reacties CBR: de medisch adviseur heeft alle gegevens dat is geen probleem maar de eigen verklaring moet een originele zijn.
Reactie medisch adviseur: het CBR heeft nooit zijn zaakjes op orde, ik kan wel alles gaan faxen.

Een week later want de medisch adviseur ging met vakantie. Heb ik met de secretaresse van de medisch adviseur de afspraak gemaakt. Het CBR moet opbellen naar hun voor een fax te sturen van mijn medische gegevens. Ik moet zelf voor een nieuwe medische eigen verklaring zorgen, want daarmee betaal je het CBR.
Deze ga ik dus persoonlijk naar het CBR brengen, en bij afgifte vraag ik een ontvangstbevestiging.

Deze soap is noch niet ten einde want ik heb nog geen rijbewijs. Wat ik wel met vasthoudensheid heb bereikt is: bij het CBR een rechtstreeks aanspreekpunt waardoor je beter afspraken kunt maken.
Een kater omdat dit niet de eerste keer is dat het fout gaat.
Drie jaar geleden kreeg ik een rijbewijs van 1 jaar terwijl ik wist dat het drie jaar was. Dit is weer gecorrigeerd. Maar als je bovenstaande leest, heb je een idee hoe ambtelijk dit allemaal verloopt.

En als je dan het artikel leest van dossiers die niet meer te traceren zijn bij het CBR. Rijbewijzen van dronken automobilisten die niet ingenomen worden. Rijbewijzen van buitenlandse mensen die geen sofinummer hebben en daarom niet in het systeem ingevoerd kunnen worden. En hier een ontkenning van het CBR dat het allemaal wel mee valt. Dat is dus niet zo. Het is bij mij al drie keer fout gegaan. En telkens mag ik op de blaren zitten.

Beste lezers,

Ik plaats hier ook maar een stukje want misschien worden dan mijn frustraties en inmiddels agressie iets minder. Ik ben vrachtwagen chauffeur van beroep en wilde mijn chauffeurs diploma gaan halen om een categorie groter en zwaarder te gaan rijden. dus ik op cursus en ik moest een medische keuring ondergaan, voor de medische keuring was ik goedgekeurd ware het niet dat ik vraag vier (heeft u in het verleden ge/misbruik gemaakt van drugs,medichijnen,drank,of andere geest verruimende middelen). beantwoord had met ja.ik heb namelijk 4 jaar geleden vanwege een drugs plobleem mezelf vrijwillig laten opnemen,en ben daar ook positief afgerond weg gegaan. omdat ik gewoon eerlijk wil zijn en geen geheimen wil hebben heb ik dus mat ja geantwoord.Ik ben overrigens NOOIT met wat dan ook op aangehouden want met drank of andere middelen op rijden dat doe ik gewoon niet.maargoed het cbr wilde mij herkeuren en tot mijn grote verbazing werd ik na een urine controlle en een gesprek met een arts en psychiater afgekeurd omdat hun vonden dat 4 jaar na dato er kans was op een terugval(bullshit) natuurlijk. maar nu na twee jaar verder en meerdere medische keuringen en zo?n 800 euro aan keuringen verder, ben ik wel in het bezit van mijn chauffeurs diploma het is alleen een beetje jammer dat twee maanden geleden tijdens een routine controlle v/d politie mijn rijbewijs onmiddelijk in beslag is genomen en nietig verklaard door het CBR. en nu na uren bellen met het CBR en de RDW hjeb ik bericht gehad dat ik opnieuw mijn rijbewijs kon aan vragen.dit heb ik dan ook gedaan en ik zou hem eigenlijk 28/05/09 van het gemeentehuis op kunnen halen. Maar iedereen raad het al juist ja IK HEB HEM OM EEN OF ANDERE DUISTERE REDEN NOG STEEDS NIET, en oh ja ook niet geheel onbelangrijk is dat ik INMIDDELS DOOR DEZE BLUNDERS OOK MIJN VASTE BAAN KWIJT BEN.en dan zeggen ze hierboven dat je nog netjes moet blijven ook, nou ze moeten zichzelf KAPOT SCHAMEN dat ze welwillende mensen zoals ik gewoonweg KAPOT maken.

Wij hadden 16Juni-2009 een reactie geplaats maar die is weg gehaald op deze site.
Misschien is het toch te overwegen om naar de dagbladen te stappen, omdat het nog steeds schandalig is dat iemand zijn rijbewijs is ingenomen om 26euro schuld. En deze na 'n 1 jaar weer aangevraagd moet worden. Terwijl er geen overtredingen zijn gemaakt. Waarschijnlijk komt deze zaak nog voor de rechter dus afwachten maar.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-02-24T11:09:00.000Z Pim van der Beek


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.