EZ en OCW geven 'Digitale Delta' vorm

De ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) hebben bij de Tweede Kamer een gezamenlijk actieplan ingediend om Nederland als de 'Digitale Delta' verder gestalte te geven.

Voor het plan 'Concurreren met ICT-competenties' zet het kabinet extra middelen in. Branche-vereniging Fenit en werkgeversorganisatie VNO/NCW missen echter de financiële onderbouwing.
Volgens Jorritsma en Hermans gaat het met de IT-kennis en -innovatie nog steeds niet goed. De investeringen hebben een smalle basis en concentreren zich bij een te beperkt aantal sectoren (financiële dienstverlening en de IT-sector zelf). Bovendien zijn die bestedingen beperkt in diepgang en reikwijdte. Echte vernieuwingen zijn schaars. De IT-uitgaven gaan grotendeels op aan onderhoud en beheer van systemen en applicaties.
Ook over het IT-onderzoek zijn de ministers niet tevreden. "Volume en wendbaarheid van met name het informatica-onderzoek zijn evenwel achtergebleven bij de groei van het technologiegebied en het economisch belang." De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en tussen onderzoekswereld en bedrijfsleven laat te wensen over. Ook is er te weinig experimenteel onderzoek en strategische programmering.
De ministers vinden de situatie verontrustend. Ze stellen een 'nationale ICT-agenda' voor bestaande uit drie sporen. Ten eerste moeten IT-branche, gebruikers en kennisinstellingen consortia vormen om 'innovatieve ICT-doorbraakprojecten in belangrijke toepassingsgebieden' op te zetten. Het tweede spoor is versterking van de onderzoeksinspanningen. Een 'taskforce ICT Kennis' moet hieraan sturing en invulling gaan geven.
Het derde spoor is personeel. Er moeten nieuwe IT'ers geworven worden. Daarnaast pleiten de ministers ervoor om ontwikkeling, beheer en onderhoud van IT-toepassingen zo te vereenvoudigen dat hiervoor minder menskracht nodig is. Dat is primair de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. EZ wil wel initiatieven van de diverse marktpartijen steunen.
Fenit-directeur Sylvia Roelofs vindt het een goede zaak dat EZ innovatief IT-gebruik in de diverse branches wil stimuleren. Ze vraagt zich alleen af hoe EZ denkt de bedrijven in met name de achterblijvende sectoren daartoe te bewegen. Een bewustwordingscampagne in de vorm van 'Nederland gaat digitaal' is in haar ogen onvoldoende. Bovendien meent ze dat de bestaande subsidie- en stimuleringsmaatregelen ontoereikend zijn om de inzet van IT te bevorderen. Zij pleit ervoor de brancheverenigingen te stimuleren een prominentere rol te spelen. Het benodigde geld kan volgens haar komen uit het potje dat wordt gevuld met de opbrengst van de (uitgestelde) beursgang van KPN Mobile en de veiling van frequenties.
Paul de Graaf, secretaris Informatiebeleid van het VNO/NCW, onderschrijft de intenties van de ministers volledig, maar mist ook een financiële onderbouwing. Bovendien wil VNO/NCW dat de overheid nadrukkelijk een rol alslaunching customer gaat spelen om innovatief IT-gebruik te stimuleren. Als terreinen waarop de overheid een voortrekkersrol kan vervullen, noemt De Graaf digitaal archiveren en een efficiënter en effectiever applicatiebeheer.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2000-05-08T00:00:00.000Z Redactie Computable