Managed hosting door True

Erkenning elektronische handtekening

 

Handtekeningen die aan bepaalde betrouwbaarheidseisen voldoen, worden gelijkgesteld met handtekeningen op papier.

Daartoe diende minister Korthals van Justitie gisteren bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in.
De minister kiest daarbij uitdrukkelijk niet voor een bepaalde techniek, waarvan er immers al een aantal in omloop zijn. Het wetsvoorstel stelt alleen dat de handtekening 'op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden, dat zij identificatie van de ondertekenaar mogelijk maakt, dat zij tot stand is gekomen met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden en dat zij op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft is verbonden, dat elke wijziging achteraf kan worden opgespoord'.
Het voorstel bevat ook een aansprakelijkheidsregeling voor dienstverleners, de zogenoemdetrusted third party's, die een code koppelen aan een persoon en die vastleggen in een digitaal certificaat. Met zo'n certificaat kan in het rechtsverkeer een elektronische handtekening worden geverifieerd. Blijkt er uiteindelijk toch sprake te zijn een valse handtekening, dan is de dienstverlener aansprakelijk voor de schade.
Met de regeling kunnen elektronische certificaten in het elektronische rechtsverkeer een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de rechtszekerheid, zoals in het klassieke rechtsverkeer bijvoorbeeld authentieke akten dat doen, aldus het ministerie van Justitie. Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer zich over het voorstel buigt.
 

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/147056). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees meer over


 
Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×