CNV dreigt CWI en CMG met kort geding

CNV Dienstenbond overweegt een kort geding tegen de CWI, omdat die een ontslagaanvraag door CMG niet correct zou hebben getoetst.

Volgens CNV Dienstenbond-bestuurder Siegbert van der Velde verschillen it-dienstverlener CMG en de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) van mening over wie er nu eigenlijk 'de baas' is van de gedetacheerde CMG'ers. "De uitzondering op de vaste ontslagregels in Nederland waar CMG nu gebruik van maakt, is bedoeld voor uitzendkrachten", stelt Van der Velde.
 
"Om aan de voorwaarden van die uitzondering te voldoen, en dat moet getoetst worden door het CWI, moet er sprake zijn van een driehoeksverhouding tussen bedrijf (CMG), medewerker (CMG'er) en de opdrachtgever of klant. Daarbij moet de opdrachtgever of klant ook leiding geven aan de gedetacheerde werknemer. CWI stelt dat zij dit bij de voor ontslag voorgedragen CMG'ers heeft getoetst en dat er wel sprake is van leidinggeven van opdrachtgever of klant aan gedetacheerde CMG'ers."
 
"CMG zelf stelt echter dat zij de leiding heeft over de gedetacheerde werknemer. Daarom concluderen wij dat CMG misbruik maakt van de uitzonderingsbepaling in het ontslagrecht die is bedoeld voor uitzendkrachten, en dat de CWI de onderbouwing van CMG bij de toetsing van de ontslagaanvraag heeft genegeerd."
 
Van der Velde: "De incompetentie van de CWI is in deze zaak werkelijk stuitend. Er zijn maar twee verklaringen mogelijk: óf de CWI toetst in het geheel niet of het ontslag aan de regels voldoet, óf de CWI heeft in een onderonsje met CMG ondoordacht beloften gedaan waarop ze niet kan terugkomen."
 
De collectieve ontslagaanvraag is volgens de CNV Dienstenbond op zeventien punten strijdig met de regelgeving. Toch keurt de CWI de ontslagaanvraag door CMG goed. "De CWI is zich kennelijk niet bewust van haar verantwoordelijkheid bij ontslag en is in mijn ogen daarmee volstrekt overbodig geworden", zegt Van der Velde. "Er staat de CNV Dienstenbond nu geen andere weg open dan in kort geding de rechter te verzoeken de beslissingen van de CWI te herroepen."
 
Bij CMG Noord-Nederland is collectief ontslag aangevraagd voor 118 medewerkers. Tachtig procent van hen is lid van de CNV Dienstenbond. "De CWI in Noord-Nederland heeft met betrekking tot het collectieve ontslag tot twee maal toe op onbegrijpelijke wijze geblunderd", vindt Van der Velde. "Ze behoort in het kader van de melding te toetsen of aan de wettelijke verplichting is voldaan om met de betrokken vakbonden te overleggen over de reorganisatie en het sociaal plan. CMG onttrekt zich aan deze wettelijke verplichting. Daarbij komt dat de medewerkers worden ontslagen als uitzendkracht, terwijl dus onomstotelijk vast staat dat er geen sprake is van uitzendwerk."

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

De mening van de vakbondsbestuurder staat voor de doelstellingen en uitgangspunten van de organisatie en haar leden, dat in de eerste plaats. Het betreft hier in die zin geen persoonlijke mening zoals onterecht wordt opgemerkt. Nuancering en kanttekeningen moeten maar door CMG en het CWI gegeven worden, zeker niet door de maker van het artikel of de vakorganisatie zelf. Natuurlijk hoeft de mening niet overeenkomstig de werkelijkheid te zijn, maar sluit wel aan bij meerdere berichten die de laatste maanden voorbij komen in deze branche. Wie gelijk heeft zal door de kantonrechter moeten worden bepaald. Zolang er geen CAO is voor de ICT detacherings-branche, zal het wettelijk bepaalde ancienniteitsprincipe moeten gelden, hoe vervelend dat ook is voor CMG. Hetzelfde geldt voor de interpretatie of perceptie over toepassing van de regeling voor uitzendkrachten. Dat vakbonden geen vertegenwoordiging hebben onder ICT personeel is echt onjuist. Vakbonden komen op voor hun leden en niet anders. Bij Getronics is minimaal 50% van het personeel lid van een vakorganisatie en dat zal bij CMG niet anders zijn.
Waar het hier feitelijk om gaat is dat CMG, net zoals vele andere ICT bedrijven jarenlang forse winsten heeft geboekt met de inzet van een specifiek soort medewerker met een specifiek soort kennis. Naar mate de tijd verstreken is, bleek deze kennis steeds minder goed toepasbaar in de markt en heeft CMG dit als onderdeel van haar business laten vallen. Begrijpelijk, maar wat doe je met de mensen die deze kennis hebben. CMG is kennelijk niet in staat om dit soort interne en branche gebonden problematiek op te lossen met behoud van arbeidsplaatsen, vaak is de strategie om te wachten tot de markt weer verbeterd en de kennis weer toepasbaar is. Helaas wordt dan vaak op dit soort momenten van recessie bewust besloten om collectief afscheid te nemen van dit soort medewerkers en dat is een iets te eenvoudige weg voor een grote en volwassen werkgever..

Ik vind deze hele berichtgeving weer een voorbeeld van hoe een mening zonder nuancering of kanttekening in de media wordt doorgeven. Het bericht van de vakbondsbestuurder moet in eerste instantie gezien worden als een weergave van zijn eigen zienswijze en zou ook op deze manier weergegeven moeten worden. De mening van deze vakbondsbestuurder hoeft namelijk niet in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid. Los van het feit of de ontslagregels nu daadwerkelijk wel of niet correct zijn toegepast, blijft staan dat in het geval van detachering de klant een keuze maakt uit de aangeboden kandidaten. Mocht een van die kandidaten wegvallen (door ontslag of andere redenen) dan kan een detacheringbedrijf in dit geval CMG, de klant niet verplichten een andere kandidaat te nemen. Dus als CMG het principe van Last in First out zou moeten toepassen, zoals de vakbondsbestuurder kennelijk wil. Dan zou dit tot gevolg kunnen hebben dat er CMG'ers bij klanten moeten vertrekken en dat deze plekken niet worden opgevuld door andere CMG'ers. De nu gekozen methodiek van ontslag van personen die al voor een langere periode niet inzetbaar zijn geweest is zeer pijnlijk voor de betrokkenen maar naar mijn mening wel de juiste.
De suggestie dat er misbruik wordt gemaakt van een regeling die alleen toepasbaar zijn bij uitzendkrachten is onjuist. Sinds de invoering van de Flexwet is aan het begrip uitzendkracht veel meer betekenis toegekend. Feitelijk is detachering een vorm van uitzendwerk, met als verschil dat de werknemer een vast maandloon ontvangt ook in het geval dat hij of zij geen betaalde werkzaamheden verricht bij een klant.
Vakbonden hebben nauwelijks vertegenwoordiging onder het ICT personeel. Dat is kennelijk het gevolg van een bewuste keuze van de mensen maken die in deze branche werkzaam zijn. Op grond hiervan vind ik het vreemd dat een vakbond in dergelijke kwesties wel een rol voor zichzelf opeist.
De vakbonden hebben naar mijn mening in een deze situatie geen enkele rol. Beter zou het zijn dat de overheid detacheringbedrijven zou verplichten een deel van de winsten in de goede jaren te reserveren voor periodes waar het minder gaat. Wellicht dat een dergelijke maatrehgel het grenzeloos opportunisme in deze branche zou kunnen temperen.

Weer zo'n bericht waarmee wordt aangetoond dat het met de rechtspositie van de in nederland werkende ICT'er schandalig slecht gesteld is.
CMG moet zich als grote, naar de ICT markt voorbeeldgevende dienstverlener schamen tot op het bot dat het onder deze voorwendselen collectief ontslag voor haar personeel durft aan te vragen. Ruim honderd medewerkers, in dienst van deze ICT'er doen hun werkzaamheden op basis van recruitment/detachering bij klanten en als het slecht gaat in de branche en we deze mensen kwijt willen dan roepen we als CMG ineens dat deze mensen niet bij ons in dienst zijn, nee....die doen uitzendwerk en vallen dus onder een ander stuk regelgeving. Er is echter ook maar 1 instantie die in een dergelijke situatie accoord gaat en dat is natuurlijk het CWI ( Centrum voor Werk en inkomen ... ). Vroeger heette dat nog het (regionaal) Arbeidsbureau en wist je aan de naam dat het iets met werk te maken had. Sinds begin van dit jaar zijn alle arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties centraal onder de naam CWI terecht gekomen, met als doel om rechten en plichten rond werk en inkomen beter te kunnen organiseren en faciliteren. Voorlopig heeft men de handen echter nog vol aan de gevolgen van deze reorganisatie, is bemiddelen bij het vinden van arbeid een totale ramp en duurt een aanvraag voor een uitkering 2 keer zo lang als 15 jaar geleden. Logisch dan ook dat het CWI een dergelijke aanvraag goedkeurt, het is in haar bestaan wellicht de eerste collectieve aanvraag die zij op haar bordje krijgt. Men begrijpt helemaal niet hoe de ICT markt in elkaar zit, voor hen doe je dan iets met computers en daar houdt het wel een beetje mee op. CMG is dus lekker op dreef om de verziekte ICT markt nog verder te verzieken en het CWI gaat lekker door met het om zeep helpen van ons zo zorgvuldig opgebouwde sociale stelsel. Gelukkig, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, beginnen de vakorganisaties zich steeds meer en intensief tegen dit soort misstanden in de ICT markt te verzetten. Dat zal wel moeten ook, want van uit de politiek hoeven we de komende 4 jaar geen wonderen te verwachten. De minimale, maar toch geruchtmakende staking bij Getronics was daar een goed voorbeeld van en het broodnodige herstel van de balans tussen werkgever en werknemer in deze sector zal zeker niet lang meer op zich laten wachten.
Advies voor iedere individuele ICT'er; sluit je NU aan bij een vakorganisatie en laten we gesamenlijk op weg gaan naar een collectief CAO in de ICT sector !
Advies aan de kantonrechter; Als u uitgelachen bent om deze zaak in het kort geding, kunt u dan bij wijze van voorbeeld niet eens op wat tenen trappen bij het CWI ?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2002-07-19T00:00:00.000Z Jeroen Bezem
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.