Microsoft: "Voorstel Groenlinks ongenuanceerd"

Volgens Microsoft is het voorstel van Groenlinks om overheden te verplichten na 2006 alleen nog maar software te gebruiken die is gebaseerd op open standaarden "doorspekt met vooroordelen". De overheden zouden ook alleen leveranciers moeten kiezen die open source-applicaties leveren, volgens het voorstel.

Michel van der Bel, directeur van Microsoft Nederland, is teleurgesteld over het voorstel dat de politieke partij gisteren bekendmaakte. "Ik ben ervan geschrokken. Zo'n ongenuanceerd en eenzijdig stuk hoort niet thuis in een inhoudelijke politieke discussie."
 
De ict-problemen worden volgens Van der Bel erg zwaar aangezet. De gepresenteerde oplossing, kiezen voor open standaarden en open source-software, biedt volgens hem nooit een oplossing voor alle problemen. "Open standaarden, daar zijn we het helemaal mee eens. Xml, Soap en Uddi, daar staat Microsoft helemaal achter. Het open source-ontwikkelmodel voor software, daar zijn we het niet mee eens. We willen ons intellectueel eigendom kunnen beschermen." Van der Bel heeft binnenkort een afspraak met Groenlinks om te praten over de inhoud van het rapport.
 
De politieke partij beschrijft Microsoft als "een digitale hofleverancier, waar alle burgers hun inkopen moeten doen". Zo zijn volgens de partij de websites van de Nederlandse Spoorwegen, de gemeente Utrecht en de Vereniging van Nederlandse gemeente alleen goed toegankelijk met Microsofts webbrowser.
 
Novell reageerde in een eerder bericht op deze website positief op het voorstel van Groenlinks (http://www.computable.nl/artikels/binnlan2/n4802sxt.htm).
 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het voorstel van Groenlinks is uitermate ongelukkig gekozen en wel hierom. Ook in het voorstel van open- standaardisering lukt dat alleen als een grote meerheid zich hieraan conformeert. Dat is bij de huidige standaardisering een probleem dat inherent is aan de ICT sector. Deze sector is opgetrokken uit koninkrijkjes waarin standaardisering tot een scheldwoord is verheven. Ik mis in de discussie de vraag of het geen hiaten in bestaande standaarden zijn dat bedrijven als MS (en andere) ervan afwijken. Blijkbaar bekijkt niemand of de aanpassing de bewuste standaard ten goede komt. Werkt het open- karakter niet in de hand om van standaarden af te wijken. Speelt Nederland überhaupt wel enige rol van betekenis in het afdwingen of bepalen van standaarden. Kijkend naar de besluitvorming in Europees verband maken veelal de grote landen als Duitsland en Frankrijk de dienst uit. Niet ondenkbaar dat dit ook gebeurt bij gebruik van open- standaarden of source programmatuur. Ook belangrijk is de vraag of Nederland zelf in staat is programmatuur te ontwikkelen volgens deze open- standaarden. Laten we reële blijven Nederland stelt op het punt van programmatuur ontwikkeling weinig tot niets voor. De in Nederland ontwikkelde programmatuur is op een hand te tellen. In die uitzondering dat een uitstekend stuk programmatuur in Nederland is ontwikkelt is het juist de open- gemeenschap die schijnheilig het tegendeel beweerd. De zwijgende meerderheid noemt in een adem niet alleen de naam van de docent aan een Nederlandse universiteit maar ook het boek waaruit de Finse student het klakkeloos overnam. Mocht het Groenlinks voorstel het halen dan heb ik nu al medelijden met de Nederlandse belastingbetaler. De 'belastingdiskette' op 5.25-inch formaat en het formulier invullen geschied met de prehistorische vi-editor...

William Fouthy zegt: "Zoals iedereen weet zijn de ontwikkelkosten in een MS omgeving een stuk lager dan in de open-source hoek, iedereen kan wel VB'en, dus is het nog maar zeer de vraag of je ICT met open-source goedkoper wordt"
Dit is pertinent onjuist. Het is in mijn ervaring zelfs zo dat veel ontwikkelproject veel te duur worden en eeuwig uitlopen omdat er wordt gedacht dat iedereen zo maar kan VB-en. Slecht opgeleide mensen die de titel programmeur niet waard zijn sprokkelen wat code van internet bij elkaar, plakken dat aan elkaar en noemen het een programma. VB nodigt hiertoe uit. Je hebt inderdaad weinig niveau nodig om er iets mee te maken. Maar zodra het programma groeit of complexer wordt, dan raakt men het overzicht kwijt, heeft men geen kennis van de meest elementaire software engineering en worden de deadlines steeds weer overschreden en doet het programma nog steeds niet wat men ervan verwacht.
Dat brengt me op een ander punt. Een van de moeilijkst te voorziene problemen die je kan tegenkomen tijdens en bouwtraject zijn bugs en tekortkomingen in de tooling en APIs van de leverancier. Componenten die niet de gewenste functionaliteit hebben, of gewoon niet doen wat er van werd verwacht.
Soms kan je er omheen werken, soms is een call naar de leverancier de enige oplossing. Is deze leverancier te langzaam, incompetent of bestaat de leverancier niet meer, dan ben je 'out of luck'.
Met Open Source heb je dat probleem niet, omdat je altijd de source code van het product wat je gebruikt zelf kan aanpassen, om zo de meest nijpende problemen op te lossen.

Microsoft respecteerd wel degelijk sommige open standaarden, o.a. SOAP, WSDL. Maar alleen wanneer het hen uitkomt. Maar inderdaad Java, HTML, Mime type handling , Windows TCP/IP stack zijn voorbeelden waar ze de standaarden weer eens gedeeltelijk implementeren.
Een recentelijk voorbeeld, wanneer ene open standaard het Microsoft niet uitkomt.
(Je moet natuurlijk ook realiseren dat zowel Microsoft als Sun de nodige bedrijfs belangen hier bij hebben .)
http://developers.slashdot.org/developers/02/11/21/1726230.shtml?tid=109

iK vind het een goed plan. Het is op zich logisch dat een overheid kiest voor open standaarden en software met een (evt voor hen) open broncode. Het grote voordeel hiervan is dat ze zichzelf niet afhankelijk maakt van de nukken van 1 enkele leverancier, en dat het voor de burger overzichtelijker is hoe er met zijn of haar informatie wordt gewerkt.
Dat Microsoft hier fel tegen reageert is op zich raar. Groen Links sluit nmlk niet het gebruik van Microsoft-software uit, maar ziet graag dat dit bedrijf meer gebruik maakt van open standaarden, en war mogelijk de broncode vrijgeeft, danwel de gebruiker (dus de overheid) de mogelijkheid geeft om wijzigingen aan te brengen die zij noodzakelijk achten.
Als Microsoft hier niet aan wil voldoen, tja dan is dat hun probleem.
De stelling dat MS wel degelijk open standaarde respecteerd slaat nergens op, kijk bijv. naar het huidige beleid rond Java. De Java van MS is platformafhankelijk (dus van Windows), terwijl het volgens haar open standaard platformonafhankelijk is. Hierdoor zorft MS er werderom voor dat het internet voor gebruikers van bijv. MacOS of een van de Unixen minder toegankelijk wordt.

- - Om het in een ander daglicht te stellen 'free' source (Open Source), zoals Richard Stallman dat beweerd, is
- - een questie van vrijheid van menings uiting.
- Nee, een politieke partij die een verplichting probeert door te voeren, da's pas vrijheid van meningsuiting...
- Laten we niet vergeten dat de linkse partijen net zo gevaarlijk kunnen zijn als de rechtse. Beide willen de macht
- en proberen dit te bereiken onder het mom van "wij zijn er voor het volk". Een bijkomend gevaar van links
- echter, is dat het wolven in schaapskleren zijn.
(Centrum) links, rechts ... inderdaad er zit ook zeer zeker een politiek luchtje aan. Het blijft altijd een persoonlijke afweging :-) En het lijkt me ook populair om dit te roepen, omdat het op meer plaatsten over de wereld momenteel ter discussie ligt. Maar de politieke achtergrond nu even links laten liggen :-)
Waar ik op doelde, was de inhoud v/h voorstel.
Neem het voorbeel van de website v/d NS, deze was initieel niet te bekijken met browsers anders dan Microsoft Internet Explorer. Is dat vrijheid ? Krijg ik de keuze om een andere browser te gebruiken ? Nee !!
Dit omdat toevallig een Amerikaans software producent besluit om de standaard opgesteld door een (semi) internationaal erkend instituut (W3C), waar de meeste software bedrijven zich aan hebben gebonden, aan haar laars te lappen. En was dit maar de enige standaard die Microsoft misacht. Nog erger is, dat Microsoft niet de enige is.
Ook de lock-in die Microsoft op haar klanten uitoefend is enorm, kijk naar de stijging van MSN en Hotmail gebruikers na invoering van Windows XP met MS passport. Veel gebruikers zijn zich hier niet van bewust.
Al eens nagedacht/gelezen over MS palladium ? TIP: DOEN !!!
(persoonlijk vind ik het wat vergezocht, maar na de IBM NSA zaak weet je het maar nooit)
Laat staan de spionage issues rondom de positie van Amerika en Microsoft. Dit zijn aannames, die waarschijnlijk nooit hard gemaakt kunnen worden. Maar zelfs binnen de Amerikaanse gemeenschap leven deze idee-en.
Ten eerste dient een overheid onafhankelijk te zijn !
En dit kan ze nu eenmaal moeilijk op basis van Microsoft producten, omdat deze de drempel van toegankelijk voor andere producten (open source of proprietary) steeds hoger stelt. Neem real player, het voorval met de MSN web site en niet MSIE browsers.
Moet ik doorgaan ? Open Source is geen verplichting maar een privilege.

Geen goed voorstel !
Het is onnodig om hier weer meer regelgeving te introduceren. Laat de overheid gewoon haar leveranciers kiezen. Kiezen ze voor Open Source, prima, misschien goed voor het budget. Kiezen ze voor Microsoft, prima, misschien zijn de producten het waard.
Indien Open Source zoveel beter is of wordt dan zullen vanzelf niet-Open-Source oplossingen verdwijnen. Laten we nu niet proberen dit allemaal in regels vast te leggen.
De markt functioneert hier prima. Mocht je van mening hierover verschillen dan moet de mededingsauthoriteit hier ingrijpen, en moet de regering niet eenzijdig verplichtingen opleggen voor de overheid.

Om het in een ander daglicht te stellen 'free' source (Open Source), zoals Richard Stallman dat beweerd, is een questie van vrijheid van menings uiting.
Nee, een politieke partij die een verplichting probeert door te voeren, da's pas vrijheid van meningsuiting... Laten we niet vergeten dat de linkse partijen net zo gevaarlijk kunnen zijn als de rechtse. Beide willen de macht en proberen dit te bereiken onder het mom van "wij zijn er voor het volk". Een bijkomend gevaar van links echter, is dat het wolven in schaapskleren zijn.

helemaal oneens met groenlinks

Zoals iedereen weet zijn de ontwikkelkosten in een MS omgeving een stuk lager dan in de open-source
hoek, iedereen kan wel VB'en, dus is het nog maar zeer de vraag of je ICT met open-source goedkoper
wordt.
Belachelijk, ten eerst ooit van Python gehoord ? Is een script taal waar je met minder effort (lines of code) mee kunt ontwikkelen dan VB. Het is goed geintergreerbaar binnen Windows omgevingen als VB. Het is cross platform en goed integreerbaar onder Unices. (BTW er zijn ook andere alternatieven die VB overtreffen, o.a. Perl)
En er is altijd nog de afweging kwaliteit versus kwantiteit. (en dingen zoals performance, beveiliging en schaalbaarheid niet te vergeten).
Het beheersen van een programmeertaal hoeft niet te betekenen dat je kunt programmeren. Kijk eens wat de kans op success
Ten tweede hoe bereken jij de ontwikkelingskosten ? Alleen time to develop ? Of ook software maintenance kosten ?
Terug naar het oorspronkelijke stelling: Goed initiatief, beetje laat. Meer overheden in de wereld overwegen het momenteel. Een overheid dient niet direct te worden beinvloed door bedrijven, het dient onpartijdige instantie te zijn. Microsoft heeft nu eenmaal laten zien dat het te machtig is en een gevaar vormt voor deze onpartijdigheid. GNU/Linux is van iedereen.
Om het in een ander daglicht te stellen 'free' source (Open Source), zoals Richard Stallman dat beweerd, is een questie van vrijheid van menings uiting.

Het is zeer ongenuanceerd om het voorstel van GroenLinks ongenuanceerd te noemen. Het wordt tijd dat vooral overheden onafhankelijk worden van 1 leverancier. Het verbaast natuurlijk niets dat Microsoft met zo'n reactie komt. Zij zien hun omzet (en 2.75 Miljard dollar winst) op Windows al minder worden. Misschien reageert de directeur van Microsoft zo hard omdat hij anders z'n target niet haalt en dan z'n bonus mist????

Informatie voor iedereen, dient voor iedereen te benaderen zijn. Laat Nederland inderdaad voorop lopen met deze stelling. Bij andere Europese landen is de zeflde discussie gaande.
Dus microsoft 85% winstmarge op windows OS mag, maar kijk er dan ook niet van op, dat er andere serieuze alternatieven zijn, en dat overheden hier ook goed naar kijken. Evenals steeds meer grotere bedrijven.

Goed voorstel! Natuurlijk is een (betaalbare) oplossing nooit het antwoord op alle problemen, dat klinkt als microsoft-rethoriek. Dankzij de Open-Source beweging wordt microsoft eindelijk weer eens gedwongen om fatsoenlijke kwaliteit te leveren. Groenlinks hoeft alleen maar de argumenten van het peruaanse congreslid David Villanueva Nuñez over te nemen. Die zijn voor deze discussie verplicht leesvoer, zie http://www.theregister.co.uk/content/4/25157.html

Groen Links heeft wel meer droevige standpunten. Laat Femke en haar vriendjes zich liever bezig houden met hun favoriete hobby de LPF.
Zoals iedereen weet zijn de ontwikkelkosten in een MS omgeving een stuk lager dan in de open-source hoek, iedereen kan wel VB'en, dus is het nog maar zeer de vraag of je ICT met open-source goedkoper wordt.

Helemaal eens met Groenlinks.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2002-11-20T00:00:00.000Z Gijs Hillenius
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.