Managed hosting door True

Kabinet experimenteert met e-koopaktes

 

Koop en eigendomsoverdracht van onroerend goed kunnen in de toekomst soms ook elektronisch gebeuren. Het kabinet wil een experiment houden met elektronische koopaktes voor huizen.

Een wetsvoorstel dat dit soort proeven mogelijk maakt, is in voorbereiding. Overheden zullen ook langs elektronische weg kennis kunnen geven van besluiten. Het toezenden en ter inzage leggen hiervan kan straks digitaal. Daarvoor zijn aanpassingen nodig in het Burgerlijk wetboek en in de Algemene wet bestuursrecht.
De ministers Sorgdrager (Justitie) en Wijers (Economische Zaken) nemen bij de experimenten de aanbevelingen over uit het rapportElektronisch verrichten van rechtshandelingen. Een werkgroep onder leiding van prof. mr. N. Huls heeft het kabinet daarover geadviseerd. Deze bekeek welke juridische belemmeringen er bestaan voor het elektronische rechtsverkeer. Soms is een notariële akte of een schriftelijke verklaring vereist voor de geldigheid van een rechtshandeling. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheden een belemmering op te heffen, bijvoorbeeld door niet langer de schriftelijke vorm te vereisen.
De meeste rechtshandelingen, zoals de koop van roerende zaken, zijn overigens vormvrij. De werkgroep concludeert dat er doorgaans nog geen volledig gelijkwaardige alternatieven zijn voor schriftelijke vormvereisten, ondanks technische vorderingen op gebieden als encryptie, elektronische handtekeningen entrusted third parties (ttp's) bij elektronische transacties. De wet moet soms wel de mogelijkheid bieden gebruik te maken van elektronische middelen, aldus de werkgroep Huls.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/215453). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees meer over


 
Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×