Managed hosting door True

Emoties lopen hoog op bij ICT-divisie Achmea

Achmea gaat een aantal standaard it-activiteiten uitbesteden aan KPN, Getronics en Atos Origin. Dit tot grote woede van de bijna tweehonderd betrokken medewerkers.

Achmea wil per 1 januari 2008 het beheer van de basisinfrastructuur in handen leggen van drie partijen: KPN, Getronics en Atos Origin. Bijna tweehonderd medewerkers van de divisie GITS (Groep IT Services; 2200 man) zullen moeten overstappen naar een van deze drie partijen.
De verzekeraar tracht via deze uitbesteding de kosten te verlagen, de kwaliteit van de diensten te verhogen, minder managementaandacht hoeven te besteden aan beheerzaken en sneller te kunnen inspelen op innovatieve ontwikkelingen omdat de it-partners op een veel bredere schaal gespecialiseerd zijn in ict.

Jammer

Volgens Fred Polhout, bestuurder bij FNV Bondgenoten, heeft dit voornemen tot grote onrust en verontwaardiging onder het betrokken personeel geleid. Hij vertelt dat de leden van de drie vakbonden De Unie, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten tot twee maal toe een sociaal akkoord over de overgang naar de it-bedrijven hebben verworpen. "Een besluit tot uitbesteding leidt altijd tot emoties. Alleen blijven die in dit geval lang hangen. De bonden vinden dat zij een inhoudelijk sterk sociaal protocol met de directie hebben gesloten en het is jammer dat de leden dit tot twee keer toe niet hebben geaccepteerd."

Protocol

De directie van Achmea heeft het sociaal protocol inmiddels eenzijdig voorgelegd aan de betrokken medewerkers van GITS en voert met hen individuele gesprekken over een overgang. Polhout raadt medewerkers aan het protocol te accepteren, omdat er bijvoorbeeld goede afspraken over de pensioenregelingen in zijn opgenomen. Hij wijst erop dat de ondernemingsraad een positief advies heeft gegeven over het voorgenomen besluit. "De or heeft zich hard gemaakt voor de afspraak dat vacatures die ontstaan doordat ingehuurde automatiseerders vertrekken, zoveel mogelijk worden opgevuld door interne medewerkers."

Storingen

Uit interne stukken die naar de redactie zijn gestuurd, blijkt dat medewerkers van GITS zich grote zorgen maken over het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening. Zo zouden al diverse ict-specialisten zijn vertrokken en blijkt deze leegloop vanwege de krappe arbeidsmarkt zeer moeilijk op te vangen. Een stijging van het aantal ict-storingen in de afgelopen twee weken zou een teken zijn dat de ict binnen Achmea aan het instorten is, aldus een aantal werknemers. Verder vinden zij dat de noodzaak om de it-activiteiten uit te besteden niet aanwezig is en dat er slecht wordt gecommuniceerd. De gebeten hond is it-directeur Paul Piebinga die wanbeleid wordt verweten. FNV-bestuurder Polhout zegt echter geen klachten te hebben ontvangen over het functioneren van Piebinga.

Niet blij

Uit de adviesaanvraag van de or komt overigens wel naar voren dat de ondernemingsraad niet blij is met de gang van zaken en het late tijdstip van informeren van de directie GITS. In eerste instantie gaf de or dan ook een negatief advies. Na een aantal bijstellingen en het inbouwen van evaluatiemomenten over het gevoerde uitbestedingsbeleid van de verzekeraar heeft de or ten slotte een positief advies gegeven.
De ondernemingsraad heeft inmiddels een slot op de mond. De woordvoering van de verzekeraar was niet bereikbaar voor commentaar.
x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Sterk protocol zeggen de bonden??? Een it'er die op dit moment vast salaris moet inleveren voor variabel kijkt wel 2 keer uit!

Voor mij is Paul Piebinga absoluut niet de gebeten hond, maar is dat eerder FNV districts bestuurder Fred Polhout. Hij heeft ons het sociaal protocol door de strot geperst, omdat hij ook nog wat wisselgeld moest overhouden voor de cao-onderhandelingen met Achmea.

U moet weten, dat de EB van Achmea als eis heeft gesteld, dat zowel de OR als de bonden akkoord moeten zijn om de sourcing door te laten gaan. Kennelijk hanteerd Achmea niet zijn eigen normen en waarden mbt eerlijkheid en openheid. Goed voorbeeld doet goed volgen...

Want:

1. hoe kunnen de vakbonden akkoord zijn als de leden niet akkoord zijn??
Daarbij heb ik altijd gedacht dat de vakbonden voor hun mensen stonden ipv voor hun zelf. Getuige de opmerkingen van Fred Polhout, vinden de bonden het zelf wel goed. Er wordt dus niet geluisterd naar de leden! Formeel gezien zouden de bonden dus geen akkoord kunnen hebben inzake het sociaal protocol.

2. Formeel gezien is de OR ook niet akkoord! Aan het toegezegde (schriftelijk) akkoord zijn nl een aantal voorwaarden gehangen en aan deze voorwaarden is (nog) niet allemaal voldaan. O.a. dus weer dat de leden van de vakbonden positief ingestemd hebben en nog een aantal eisen waaraan de directie van GITS onmiddelijk aan zou moeten voldoen.

L.S.

Zelf zit ik ook in de scope voor deze outsourcing. Mijn nieuwe werkgever zal GPR worden. In de basis hebben de bonden inderdaad best een goed sociaal protocol afgesloten. Dit is dan ook niet de reden dat het gros van de medewerkers dit heeft afgekeurd. De reden hiervoor dient gezocht te worden in gebrekkige communicatie en het niet nakomen van afspraken door m.n. de bonden. Wat dat betreft vind ik het ook erg jammer dat Fred Polhout aangeeft dat emoties de reden zijn voor het afwijzen van het protocol, terwijl dit toch grootdeels aan hemzelf (en zijn collegae) te wijten is.

- De bonden hebben toegezegd het sociaal protocol op te splitsen voor de drie sourcingspartners. Vanwege "tijdgebrek" hebben ze dit niet rond kunnen krijgen, ondanks dat ze hier twee maanden de tijd voor hadden.

- Na de eerste stemmingsronde zijn er tijdens diverse meetings een hoop vragen uitgezet richting de bonden omtrent onduidelijkheden in het sociaal protocol. Deze zijn nooit beantwoord voor de tweede stemming. Derhalve hebben een hoop mensen "nee" gestemd.

- Ondanks dat ons altijd is voorgehouden dat het salaris gegarandeerd is, wordt bij GPR onze 13e maand omgezet in een bonusregeling, welke niet pensioengevend is en niet meetelt bij b.v. en aanvraag van een hypotheek. Tevens is deze bonusregeling grootdeels afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Ondanks dat ervaringen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, is het bedrijfsresultaat van GPR in het verleden nou niet bepaald hoopgevend voor een dergelijke bonus.

- Als laatste is de communicatie vanuit de bonden omtrent de tweede stemming ronduit schofterig te noemen. De hierboven genoemde meneer Polhout stuurde een uur voor sluiting van de stemming een mail met de mededeling dat we maar beter positief konden stemmen. De bonden konden er niet meer uitslepen en als we negatief zouden stemmen, zouden we terugvallen naar de wettelijke regeling, i.p.v. het sociaal protocol.

Al met al, denk ik dit hele verhaal onproffessioneel verlopen is en dat het nakomen van afspraken en een beter communicatiebeleid een hoop onrust en daarmee leegloop van de organisatie had kunnen voorkomen. Uiteraard speelt bij een hoop mensen emotie een rol, maar dat is m.i. wel emotie die door de bonden, de directie en de OR zelf gecreeerd is en op zijn beloop gelaten.

***i.v.m. de nog lopende outsourcing is deze reactie anoniem. Derhalve ook een niet identificeerbaar internet-mailadres opgegeven. Deze is wel in gebruik en zal ik ook in de gaten houden. Mochten er n.a.v. onderstaande vragen, danwel opmerkingen zijn, ben ik op het opgegeven adres te bereiken.***

Uit betrouwbare bron vernomen dat er nog veel meer geoutsourced gaat worden en dat er zelfs gewoon afdeling opgedoekt worden.

Atos Origin... Je zult niet blij zijn als zij je servers in de gaten houden en medewerkers gaan klagen omdat willekeurige accounts opeens niet meer werken. Dat heeft mijn vriendin meegemaakt bij KPN. Blijkt dat iemand bij AO de pik op haar heeft. Diens leidinggevende hierop aangesproken, die alles ontkende. Het was daarna wel afgelopen. Betreffende medewerker werkt er nog steeds.

Ik heb gelukkig DELA er vanaf kunnen brengen met hen in zee te gaan. Het is daarom GPR geworden.

Zoals in de reaktie door "14 november 2007 (13:54) | anoniem " al naar voren komt, het verloop en de manier waarop deze outscourcing gebeurd is verre van profesioneel.

Na ongeveer 7 jaar te hebben gewerkt voor Achmea, waarin zeker 4x een reorganisatie/lokatie beleid te hebben overleeft is dit nu het einde?
7 jaar lang is het Achmea niet gelukt om een gestroomlijnde organisatie neer te zetten die kosten effectief functioneert.

Als werknemer word ik in een spagaat geplaatst wat ik ook kies, het wordt er niet beter op. Of de WOO of het sociaal protocol.
Alles in het sociaal protocol heeft de houdbaarheid van 1 jaar, erna vindt de afbouw van arbeidsvoorwaarden plaats.
Maar volgens Achmea HR, kan dit ook bij Achmea gebeuren.
Daar geef ik ze gelijk in, echter er wordt nog met zwart geschreven in de jaarcijfers en met de aankondiging van 3,25 procent loonsverhoging komend jaar.......

De vakbonden die moesten zich schamen, nog steeds is de achterban niet in kaart gebracht. Wordt de communicatie overgelaten aan Achmea.
Communicatie is een ruim begrip hierin, want te laat, achteraf of sumier vind ik geen manier van communicatie.
De vakbonden hebben pas op het laatste moment een achterban bijeen geroepen om het 1e sociaal protocol te bespreken.
Een noodgreep op het laatste moment georganiseerd, 10 voor 12, na een mailing van enkele medewerkers die middels mail vragen gingen stellen over de inhoud van het scociaal protocol. (mail gericht aan alle betrokkenen)
Genoeg feedback is er gegeven door de werknemers, om Achmea de vakbonden en de OR opnieuw aan tafel te brengen.


Zoals te lezen valt kun je nu intern solliciteren naar een andere baan.
Kun je als technisch beheerder solliciteren op een baan als Java programeur of RPG ontwikkelaar. Hoeveel kans maak je dan? Is het uberhaubt iets wat je wilt?
Moet wel toegeven het lijkt erg sociaal en het zal voor een enkeling een ontsnapping zijn. Voor hoelang? Want de volgende ronde is in volle gang.
Aanbestedings trajecten lopen inmiddels bij diverse partijen.

Achmea gaat outscourcen en 3 partijen mogen het proberen.
Maar de regie blijft in handen van Achmea.
Ik vermoed dat het een hele slechte film wordt. Met 3 hoofdrolspelers en hele, hele dure figuranten.

Nou jullie mogen van geluk spreken dat het nu al zo chaotisch loopt.
Als je eenmaal geoutsourced bent zul je merken dat dit een goede voorbereiding is op de manier van werken binnen die it-kolos.
Ook daar kiezen de goede medewerkers uiteindelijk ervoor te vertrekken.
De blijvende oudere medewerkers worden vervolgens niet meer in staat gesteld opleidingen te volgen, waardoor ze na een tijdje weggetreiterd worden met de motivatie dat je niet flexibel genoeg bent.
Je zult ook zien dat Achmea na enkele jaren elders hun automatisering gaat onderbrengen en de huidige actie alleen bedoeld is om goedkoop van de huidige bezetting af te komen.

Bij 'Jammer' had moeten staan dat Fred zich zou verontschuldigen dat de gestelde vragen door de leden nooit beantwoord zijn. Maar ook dat je niet een uur voor het einde van de stemming om 16.00 uur een mail moet sturen met het verzoek om ja te stemmen. Geweldig zoals de bonden je helpen/informeren/bijstaan!!!
Geen een gestelde vraag tijdens de vakbondsbijeenkomst is beantwoord.
Iedereen voelt zich m.n. door de FNV in de kou gezet.
Die leden die dat gaat kosten is voor hun helaas een druppel op een gloeiende plaat.
Het vertrouwen in Achmea, de OR, GPR en de vakbonden is echt 0!!!

Hoffelijk rechts rijden.
Waarom deze kop? Dat wordt zo duidelijk.
Het vervelende proces van outsourcing moet tegenwoordig bijna iedereen ondergaan. Na veel loze beloften blijkt dan achteraf dat de it-kolos deze niet kan en wil nakomen. Een alternatief is er bijna niet, want alle overheden en grote bedrijven gaan over tot outsourcen. Hoewel ze allemaal ondervinden dat vanaf dat moment de service hollend achteruit gaat.
Gevolg is dat nu de snelwegen vol staan met it-ers die van hot naar her gestuurd worden vanwege het ad hoc karakter van het inzetmanagement.
Er is echter een oplossing: hoffelijk rechts rijden.
Ga op de snelweg achter de eerste de beste vrachtwagen rijden en blijf rechts rijden. Laat andere mensen rustig er tussen of voor je afslaan, no problem. Jij komt heerlijk relaxed op je werk en achter je ontstaat een gigantische file, indien meerdere gebrouilleerde collega's hieraan meedoen.
Je ziet dit stil protest ook al onder vrachtwagenchauffeurs.
Als meer mensen hieraan meedoen, ligt Nederland op zijn gat. Nu moeten regering en directie wel andere oplossingen kiezen, zodat je tenminste weer in je eigen omgeving werkzaam kunt zijn.

> Hoffelijk rechts rijden.

Lekker nuttig om heel Nederland en het milieu te laten boeten voor fouten van je werkgever...

Er is op zich niks mis met outsourcen. In andere gebieden dan de ict zien we dat al veel langer: er is geen bedrijf meer dat zijn eigen auto's repareert of waar de werknemers 1 keer in de 3 jaar op de steigers klimmen om de kozijnen te schilderen. Sterker nog: veel bedrijven bezitten hun auto's (lease) of gebouwen (huur) al lang niet meer zelf. Als ict niet je core-business is, waarom zou je dat daar dan anders doen?

Waar wel wat mis mee is, dat bedrijven tegenwoordig veel te makkelijk omgaan met gemaakte afspraken met werknemers en dat er bij dit soort constructies het vaak slikken of stikken (een slecht sociaal plan of ontslag) is. Als het plan van het kabinet om het ontslagrecht te versoepelen erdoor komt wordt dit alleen maar erger.

Al dagen staat dit nieuwsitem al in de top5 van meest gelezen item op computable.nl. Voor mij een teken dat dit item een hoge nieuwswaarde heeft. Vindt Computable ook dat dit item meer aandacht behoeft en misschien eens de woordvoerder van Achmea, de "bonden" en het te outsourcen personeel om informatie moet vragen? Misschien is media-aandacht wel van invloed op de manier waarop dit "Achmea ontzorgt"-traject gelopen wordt.

Als reactie op het artikel van Jeroen waarin hij het volgende stelt: "Als ict niet je core-business is, waarom zou je dat daar dan anders doen?".

Zo eenvoudig is het helaas niet!

Sowieso is ict voor een verzekeraar weldegelijk "core-business", Er wordt geen verzekering verkocht zonder dat hier een hele keten aan ict achter zit.

Er is uiteraard wel een verschil tussen generieke ict(servers/laptops/netwerken/telefonie) en functionele ict (maatwerkapplicaties, pakketten specifiek voor de verzekerwereld)

Zowel de standaardpakketten (SAP/SIEBEL, etc.) als de generieke software (Microsoftproducten) zijn zich over het gehele spectrum aan het ontwikkelen. (dus van buisiness intelligence naar generieke ict).

Aangezien er tegenwoordig dus niet echt meer een duidelijke lijn tussen deze twee ligt (generiek vs. functioneel) ben ik ook van mening dat je als verzekeraar de ict zoveel mogelijk in eigen handen moet hebben, dit om optimaal te kunnen inspringen op de snelle veranderingen in deze wereld. Een ESP zal altijd andere (kosten reducerende) drijfveren hebben.

Getronics, Atos, KPN, afgekort GAK.
Was dat niet de voorloper van het CWI?

Ervaring leert dat Henk Heus gelijk heeft, geniet nu van het leven en neem zoals het komt want straks zit je helemaal vast in de procedures.

Mooie discussie hier. Helaas niets nieuws onder de zon. Deze reactie wordt redelijk anoniem, want de ervaring leert dat ondanks zogenaamde openheid, reacties je toch niet in dank worden afgenomen.

Om te beginnen de vakbonden. In een eerder stadium, toen mijn vorige werkgever door Achmea werd opgegeten, hebben de bonden (in de persoon van dhr. Polhout, hoewel ik denk dat het probleem in casu niet bij de persoon, maar bij de positie van de bond ligt) zich wat mij betreft al een slechte partner getoond. Het belang op schoot te (blijven) zitten van Achmea is voor hen gewoon groter dan het belang van individuele werknemers. Dus van de bonden hoef je het niet te verwachten.

De betrokken OR verdient ook geen schoonheidsprijs. Toegegeven, er is een hoop commentaar geweest, maar als je leest in het advies hoeveel negatieve aspecten er door de OR herkend en/of ervaren worden en ziet dat er dan t�ch een positief advies wordt afgegeven, sta je toch met je broek op je enkels. Je krijgt het gevoel dat de OR even heeft gebruld, maar uiteindelijk de confrontatie toch niet aandurft. Als je toch constateert dat er geen probleem is om op te lossen, maar puur zogenaamde kansen worden gecre�erd, en dan z�veel opmerkingen hebt bij het hele gebeuren, dan is een positief advies wel een heel vreemde reactie.

Last but not least: Elk bedrijf dat opereert in de financi�le en/of verzekeringensector en ict niet tot haar kernprocessen rekent, heeft een groot probleem met zichzelf. De eerdere vergelijking met auto's gaat absoluut niet op. Ict is het kloppend hart van deze bedrijven, samen met de medewerkers. Outsourcen van ict is het buiten je deur en buiten je controle plaatsen van (een deel van) je kernprocessen. Enne... hoe zat dat ook weer met die bedrijven die na 5 jaar de boel weer insourcen?

Maar ja... ervaringen uit het verleden...

Als een van de eersten die bijna een jaar geleden vertrok bij Interpolis (Achmea) zie ik deze hele gang van zaken met lede ogen aan. Reden van vertrek: de aangekondigde outsourcing. Ik werk er nu nog steeds, maar dan gedetacheerd vanuit mijn huidige werkgever. De sfeer is helemaal verziekt, de "goeie" mensen vertrekken in rap tempo en het risico dat de boel daardoor instort voordat de outsourcing een feit is, wordt merkbaar groter. Een huidig collega heeft vorig jaar de stap naar Atos Origin gemaakt en is na 3 weken gillend teruggekomen.
Dit heeft mij toen al doen besluiten om ruim op tijd weg te gaan. Uiteraard beloven dat soort bedrijven gouden bergen aan de klant, maar ik heb uit interne bron begrepen dat ze, in ieder geval bij Atos, niet eens de personele capaciteit hebben om de boel te beheren.
En als men denkt dat veel medewerkers wel gewoon met de hardware mee zullen komen, dan kan men wel eens bedrogen uitkomen.
Ook mensen die geacht worden over te stappen naar KPN zijn zwaar verbolgen over de geboden contracten.
Iedereen wordt geacht "gewoon" door te werken, tegen beter weten in en dat is natuurlijk in- en intriest.

Mijns inziens is het allemaal politiek op directieniveau en worden de heldere en valide tegenargumenten vanuit het personeel gewoon buiten de deur gehouden.
Diverse grote bedrijven in Nederland zijn inmiddels al weer druk aan het insourcen omdat de kostenreductie een fata morgana bleek.
En ik voorspel dat dit bij Achmea / Interpolis ook zal blijken, maar daarvoor moet eerst heel veel fout gaan en pijn geleden worden!
Mij zien ze in ieder geval niet meer terug.
De termen "glashelder" en "zoals afgesproken" zijn wellicht over 6 maanden al niet meer van toepassing.

Ik wens alle slachtoffers van GITS het allerbeste en hoop dat jullie, waar dan ook, een prettige job zullen vinden.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.