Computable Jaaroverzicht 2007

Jaaroverzicht 2007

Wat gebeurde er in ict-land het afgelopen jaar? Computable blikt terug, maar kijkt ook vooruit in het jaaroverzicht 2007.

Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober - November - December

Januari

Tekort ict’ers leidt niet tot hoger jaarsalaris

Het salaris van de Nederlandse ict’er is in 2006 nagenoeg gelijk gebleven aan het salaris van 2005. Ondanks de toenemende vraag naar ict’ers is het gemiddelde jaarsalaris voor ict’ers licht gedaald, naar 40.704 euro.

Oudere ict’er is niet geliefd

Bedrijven vragen reïntegratiebureaus en detacheringsbureaus nogal eens om te zoeken naar een jonge ict’er. Ondanks de ervaring is de oudere ict’er niet geliefd in de markt.

Michael Dell keert terug op het nest

Oprichter Michael Dell neemt per direct de leiding van zijn bedrijf weer op zich, nadat ceo Kevin Rollins zijn rol neerlegde en uit de directie stapte.

Vraag naar Software as a Service groeit sterk

Organisaties staan steeds positiever tegenover het concept Software as a Service (SaaS). Uit onderzoek van IDC in opdracht van Raet blijkt dat 25 procent van de respondenten overweegt gebruik te maken van SaaS.

Februari

Virtualisatie hot bij Nederlandse bedrijven

Virtualisatie is voor veel organisaties de manier om kosten te besparen en flexibeler te kunnen werken.

Universiteiten bundelen ict-onderzoek

De drie Nederlandse technische universiteiten brengen vanaf 22 maart hun ict-onderzoek onder in het Netherlands Institute for Research on ICT (NIRICT).

RFID nog niet door keten heen ingevoerd

Begin dit jaar beweerde onder meer het RFID Platform Nederland dat rfid (radio frequency identification) dit jaar zou doorbreken. Toch houden verschillende belangen grootschalig gebruik van de chips nu tegen.

“Het is ons een beetje tegengevallen dat de invoering van rfid-technologie wordt afgeremd doordat
niet alle schakels in de transportketen het gebruiken”, vertelt Bart Schermer, voorzitter van het RFID Platform Nederland. Rfid is een techniek om op afstand informatie op te slaan en uit te lezen. “Het meeste voordeel van rfid is te behalen aan het eind van de keten, bijvoorbeeld bij de supermarkt.” De problemen doen zich volgens hem vooral voor aan het begin van de transportketen. “Daar is vaak minder voordeel te behalen omdat ze meestal al een goed geïntegreerd systeem van barcodes gebruiken. De business case om over te stappen op rfid is niet zo sterk. De voordelen ervan zijn vaak niet snel zichtbaar.” Aan de techniek ligt het in ieder geval niet, die begint volgens Schermer volwassen te worden. Hij verwacht dat het steeds vaker ook buiten de logistiek worden ingezet.

Maart

Oracle lijft Hyperion in

Oracle heeft Hyperion, leverancier van performance management software, overgenomen voor 3,3 miljard dollar.

Rfid maakt bankpas van mobieltje

De Rabobank doet mee met de kleine proef in een filiaal van supermarktketen C1000 om financiële transacties contactloos af te handelen met een mobiele telefoon. Ondanks dit bescheiden begin verwacht de bank veel van deze nieuwe betaalvorm.

April

Nog steeds veel ict-fiasco’s

Organisaties zijn hardleers als het gaat om ict-projecten. Ze trappen in dezelfde valkuilen als drie jaar geleden, toen in Nederland een op de zes projecten sneuvelde.

Regering zet vaak achter digitaal gemeenteloket

Staatsecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken stelt een norm voor het digitaal aanbieden van diensten door de overheid. Voor het einde van 2007 moet 65 procent van de publieke dienstverlening via internet afgehandeld kunnen worden.

Is die doelstelling gehaald?
Bijleveld: “Ja, uit de jaarlijkse Overheid.nl monitor blijkt dat gemiddeld 67 procent van de overheidsdiensten digitaal wordt aangeboden. Gemeenten halen de 65 procent norm net niet.”
Van de gemeentelijke diensten is 64,2 procent beschikbaar voor burgers. Bedrijven kunnen voor 62,5 procent van de diensten aankloppen bij het digitale gemeenteloket.

Wat zijn de plannen voor de e-overheid het komende jaar?
Er zijn tien actiepunten opgesteld die de administratieve lastendruk moeten verminderen. Een greep uit die maatregelen:
* Wacht- en doorlooptijden moeten door internet inzichtelijker worden.
* De aanvraag van bijvoorbeeld een reisdocument moet afgehandeld kunnen worden door een gemeentehuis naar keuze.
* De kwaliteitsbeoordeling van de burger voor overheidsdienstverlening
via internet moet omhoog naar minimaal een zeven.

Mei

Rijk schuldig aan mislukken P-Direkt

De aanbesteding van P-Direkt is mislukt door onvoldoende sturing van de overheid. Het Rijk had het besluit te starten met P-Direkt niet mogen nemen, omdat het project niet voldeed aan de eisen die het Rijk zichzelf had opgelegd.

Banken zijn ontevreden over BI

Het invoeren van business intelligence-oplossingen bij banken gaa vaak niet volgens plan. Bijna de helft van de bankdirecteuren wijt dit aan hun huidige it-infrastructuur.

Stroomtekort door ict dreigt

De groeiende ict-sector in de noordelijke Randstad veroorzaakt capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk, concludeerden we in mei op basis van berekingen van netwerkbeheerder TenneT. Er wordt gewerkt aan nieuwe hoogspanningslijnen.

"Wij verwachten voor de noordring van de Randstad inderdaad een toename van de vraag naar elektriciteit en het transport ervan", bevestigt woordvoerder Jelle Wils van TenneT. "Niet alleen de ict, maar ook in de industrie en nieuwe woonwijken wordt gigantisch gebouwd. Ieder jaar gaathet energieverbruik met twee procent omhoog."
Wils vertelt dat de Tweede Kamer begin december 2007 heeft ingestemd met de aanleg van een nieuw hoogspanningstracé van Wateringen naar Beverwijk waarmee de levenszekerheid moet zijn gewaarborgd. "Voordat de aanleg begint, komt er nog wel een milieueffectrapportage en aanvullend onderzoek." Hij verwacht dat het tracé in 2011 operationeel is.

Juni

Oudere ict'er in dubio over toekomst

Veel ervaren ict'ers overwegen uit de sector te stappen en voor een 'tweede carrière' te kiezen. Werkgevers beseffen vaak niet dat ouder personeel zich op een andere manier wil binden en ontwikkelen.

Miljoenenverlies door ongeschreven overuren

Ict-consultants schrijven ongeveer een tiende van hun overuren niet op. Op jaarbasis betekent dat een omzet verlies van miljoenen euro's.

Defensie struikelt over ict-project

De invoering van een nieuw automatiseringssysteem bij het ministerie van Defensie loopt grote vertraging op en leidt tot aanhoudende problemen bij de bedrijfsvoering.

SARA neemt Huygens-super in gebruik

Op woensdag 13 juni 2007 werd de nieuwe Nationale Supercomputer 'Huygens', een IBM POWER5+ systeem, officieel 'in gebruik genomen' door burgemeester Job Cohen van Amsterdam.

Ordina moet keuzes maken

Ordina's omzetstijging van 21 procent, 311,4 miljoen euro, is boven verwachting van marktanalisten. De nettowinst van 12,1 miljoen euro ligt aan de onderkant van de algemene verwachtingen. Oorzaak de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt (hoge personeelskosten) en investering in outsourcingscontracten waarvan de opbrengst in 2008 wordt verwacht.
Bestuursvoorzitter Ronald Kasteel zegt aan de financiële verwachtingen voor 2007 te voldoen. Hij verwacht een omzet van rond de 660 miljoen euro (stijging van 26 procent ten opzichte van 2006) en een brutowinst (EBITA) van 61 tot 64 miljoen euro (stijging van circa 42 procent).

Vooruitblik 2008:
Kasteel: "Niemand kan nog overal goed in zijn. Je moet keuzes maken. Ordina legt zich toe op consulting, ict (systeemontwikkeling, testen en implementeren van zowel maatwerk als standaardapplicaties), applicatie-portfolio's van klachten en business process outsourcing (bpo).

Juli

ICT belangrijkste banenmoter in Nederland

De ict-sector groeit de komende twee jaar met ongeveer 30.000 banen per jaar. Na 2008 zal het aantal banen in deze sector minder uitbundig groeien, waardoor de extra vraag naar ict-personeel iets terugvalt. Dat berekende het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in zijn arbeidsmarktprognose over de jaren 2007 tot 2012.

EMC koopt Nederlandse softwarebouwer X-Hive

EMC neemt de Nederlandse softwareproducent X-Hive over, dat op XML gebaseerde programmatuur levert voor het datamanagement.

Beeld- en pdf-spam geven bedrijven kopzorgen

De helft van alle bedrijven die een antispamoplossing in huis heeft, geeft aan moeite te hebben met het aanpakken van beeldspam. Helemaal nu spammers zo ingenieus worden en plaatjes verpakken in een nieuwe vorm van belaging, pdf-spam.

NS kiest drie partijen voor ict-dienstverlening

Getronics PinkRoccade, KPN en CSC hebbben met de Nederlandse Spoorwegen een contract getekend voor de levering van management van de totale ict-dienstverlening. Het is onduidelijk hoe lang het contract loopt en welke prijs NS betaalt.

Augustus

Jonge ict'ers zelfden werkloos

Ict-bedrijven zeggen lastig aan mensen te kunnen komen. Toch zitten er, volgens het CWI, zo'n achtduizend werkloze ict'ers op de bank, voornamelijk ict'ers boven de 55 jaar.

Centric struikelt over overname Belgische Apem

De 54 werknemers van het Belgische Apem zijn het niet eens met de gang van zaken na de overname van Apem door Centric. Zij werden na de overname ondergebracht in de nieuwe onderneming MIS Schelle, die na enkele dagen al failliet werd verklaard.

 Prins Friso onthult eerste van een serie nanosatellieten

Delfi-C3 is de eerste in een serie van Delftse satellieten die in de toekomst samen een gedistribueerd netwerk in de ruimte moeten vormen. Het doel van het Delfi-C3 project is om zwermen van satellieten ad hoc een gedistribueerd netwerk te laten vormen in de ruimte. Zo'n netwerk is minder kwetsbaar dan afzonderlijke satellieten. De lancering van de Delfi-C3 stond gepland voor 8 september 2007 in India, maar werd uitgesteld.

Wanneer wordt de satelliet nu gelanceerd?
Projectleider Delfi-C3 Rob Hamann: "Op dit moment wordt 25 januari 2008 aangehouden als lanceerdatum van Delfi-C3, maar je weet het nooit: zie het nieuws over de space shuttle Atlantis, waarvan de lancering een maand is uitgesteld vanwege een falende brandstofsensor."

Wat staat er voor 2008 verder op het programma?"
Hamann: "Intussen zijn wij begonnnen met een volgende nano-satelliet in de Delfiserie; vijf studenten zijn daar alweer mee bezig."

September

EU-hof schuift bezwaren Microsoft terzijde

Het Europese hof wijst het hoger beroep van Microsoft tegen de antitrustzaak van de Europese Commissie af. Na een etentje tussen eurocommissaris Neelie Kroes en Microsoft-ceo Steve Ballmer, laat Microsoft ook het hoger
beroep varen. De Windows-producent brengt wijzigingen aan in zijn bedrijfsvoering.

Geen nationaal informaticaregister

De beroepsvereniging Kivi Niria heeft zich teruggetrokken
uit de Stichting Nationaal Informatica Register (SNIR) die begin dit jaar werd opgericht. Tussen de oprichters is onenigheid ontstaan over de exacte toelatingseisen.

Toetsing UMTS-uitrol begint

Hoewel de vier umts-operators in januari 2007 aan hun uitrolverplichting hadden moeten voldoen,
startte het Agentschap Telecom pas in september met meten. Dat is opmerkelijk, omdat de umts-providers hun klanten al vanaf januari 2007 voldoende dekking moesten bieden. De resultaten van de metingen worden begin 2008 gepubliceerd.

In 2000 werden sancties in het vooruitzicht gesteld aan providers die hun uitrolverplichting niet zouden halen, om te voorkomen dat zij enkel licenties bemachtigden om deze uit de markt te houden. Nu brengt deze verplichting de overheid in een ingewikkelde spagaat, omdat een deel van de gemeenten weigert om vergunningen af te geven voor umts-masten.

Weten we inmiddels genoeg over eventuele gezondheidseffecten van umts?
Martijn van Dam, Tweede Kamerlid voor de PvdA: “Nee, we weten nog niet genoeg. Daarom bestaat er ook een brede onderzoeksagenda om kennis te vergaren.”

Denkt u dat de providers hun uitrolverplichting halen?
Van Dam: “Dat moet het ministerie van EZ beoordelen.”

Wat vindt u van gemeenten die weigeren vergunningen af te geven voor nieuwe umts-masten?
Van Dam: “Gemeenten hebben het recht een eigen vergunningbeleid te voeren.”

Oktober

SAP koopt Business Objects

SAP koopt euro bi-leverancier Business Objects voor 4,8 miljard euro.

Microsoft grote winnaar Computable Awards

Computable reikt de Computable Awards uit aan twintig winnaars. Microsoft won de meeste awards, namelijk drie.

Oracle doet bod op BEA Systems

Oracle biedt de aandeelhouders van BEA Systems 17 dollar per aandeel. BEA doet een tegenbod van 21 dollar per aandeel, maar wil wel met Oracle onderhandelen. Oracle vindt dit bod te hoog, maar zegt wel te willen onderhandelen. Oracle wil niet onderhandelen over de prijs.

KPN koopt Getronics

KPN neemt definitief Getronics over. De telecomreus telt 766 miljoen euro neer voor de ict-dienstverlener.

Het vervolg:
KPN haalt Getronics van de beurs. Alle ictdiensten van KPN worden geïntegreerd in
Getronics, dat vanwege internationale bekendheid de naam behoudt. Eric van der Meijden, voorheen directeur bij Compaq en HP Nederland, voert de dagelijkse leiding.

Vooruitblik:
KPN wil in 2010 markleider zijn van ict-services in Nederland. KPN ziet groeikansen in het aanbieden van online softwarediensten, zoals back-up, opslag en e-mailbeheer. Verder kijkt KPN naar narrowcasting en rfid. Andere stappen zijn online beveiligingsdiensten zoals cameratoezicht op afstand en onlinediensten in de zorg.

November

Minister blaast landelijk kinddossier af

Minister Rouvoet besluit dat het elektronisch kinddossier (ekd) in eerste instantie niet centraal wordt aangelegd, maar door ieder van de betrokken zorginstellingen zelf. Hiermee vervalt de opdracht waarvoor Ordina en Getronics PinkRoccade in de race waren.

IBM legt vijf miljard dollar op tafel voor Cognos

IBM koopt Cognos, de Canadese leverancier van software voor business intelligence (bi), voor vijf miljard dollar.

Besluitvorming overheid maakt ict-projecten complex

De overheid heeft de neiging ict-projecten complexer te maken dan noodzakelijk. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘Lessen uit ict-projecten bij de overheid’. De SP wil een parlementair onderzoek naar de kostenoverschrijdingen en vertragingen van ict-projecten
bij de overheid.

Eén miljoen Vista-licenties voor Nederlandse markt

Een jaar na de lancering van Windows Vista zijn er ongeveer één miljoen licenties van het besturingssysteem verkocht.

CAO-onderhandelingen verlopen stroef

De cao-onderhandelingen bij Atos Origin en Electronic Data Systems (EDS) verlopen niet goed. De vakbonden en bedrijven worden het vooral niet eens over het salaris van de werknemers.

Hoe zijn de cao-onderhandelingen het afgelopen jaar verlopen?
FNV-bestuurder Gerard van Hees: “Het gaat allemaal niet erg soepel. Bedrijven willen uitbestedingsdeals binnenhalen en hebben te maken met een grote prijsdruk. Ze proberen daarom de kosten te matigen en willen niet mee in de salariseisen.”

Wat verwacht u voor 2008?
“Ik ga er vanuit dat de koopkracht voor de werknemer in 2008 hersteld wordt. Dat is ook in de algemene beschouwingen gezegd. Het loon zal het komende jaar omhoog gaan. Ik zit aan tafel bij EDS en voor de ICK-CAO. In de periode 2004-2005 heeft een aantal bedrijven het loon gematigd. Ik verwacht in 2008-2009 een inhaalslag.”

Hoe zit het met het uitbesteden van de ict-afdeling in 2008?
“Je ziet dat dit een behoorlijke vlucht neemt en ik verwacht dat dit aanhoudt. Wij komen hierdoor in een spagaat. De salarissen van de mensen die overgaan moeten worden ingepast in de bestaande salarisschalen van het bedrijf. Maar werkgevers houden geen rekening met de bovenschaligheid van werknemers. Dit probleem wordt op de cao-tafel neergelegd.”

December

<><><>

Kamer akkoord met actieplan open standaarden

De Tweede Kamer gaat akkoord met het actieplan ‘Nederland open in verbinding’ een beleidsplan van de ministeries van Binnenlandse en Economische Zaken (EZ), dat de rijksoverheid vanaf volgend voorjaar verplicht om over te stappen op open standaarden en waarbij de voorkeur wordt gegeven aan open source software.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2007-12-31T11:43:00.000Z Redactie Computable
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.