Marktconforme Atosser krijgt kleinste loonstijging

Medewerkers die van hun werkgever Atos Origin slechts 2 procent of iets meer loonsverhoging krijgen, hebben al een marktconform salaris. Het betreft veelal personeel dat door insourcing terechtkwam bij de vestigingen in Groningen en Eindhoven. Dat zegt de hr-directeur van de automatiseerder.

Atos Origin differentieert de loonsverhogingen zodanig dat personeel dat nu al een marktconform of hoger salaris heeft, slechts een loonsverhoging van 2 procent of iets meer krijgt. Daardoor kan het salaris van anderen meer marktconform worden. Dat zegt Hans Blom, interim directeur Human Resources (hr) bij de automatiseerder, tegen Computable. Zijn bedrijf is momenteel verzeild in een cao-conflict met de vakbonden, die zelfs werkonderbrekingen organiseerden.

Er is veel onbegrip onder de medewerkers over de magere loonsverhoging die velen ten deel viel. Daar waar de automatiseerder een gemiddelde verhoging van 4,5 procent zegt te bieden, krijgen zij een verhoging die niet veel hoger is dan de inflatie, 2 procent of daar iets boven. In zulke gevallen is hun salaris volgens Blom dan al marktconform. "Wij passen loonsverhoging gedifferentieerd toe zodat iedereen een marktconform salaris krijgt. Als je salaris nu al marktconform is, zal er dus niet veel bij komen." Hij vertelt dat het overgrote deel van de medewerkers boven de 3,5 procent zit die de bonden eisen.

Volgens Blom kan zijn bedrijf veel van het onbegrip weghalen door meer transparantie te betrachten. "De mensen kunnen niet goed inschatten wat een marktconform salaris is. Het is daarom belangrijk dat we meer helderheid gaan geven over de beloningsstructuur."

Groningen en Eindhoven

De hr-directeur beaamt dat onder het personeel dat nu al marktconform wordt beloond en dus een beperkte loonsverhoging krijgt, veel medewerkers zitten die in het verleden door de dienstverlener zijn overgenomen van klanten. "De conclusie dat veel van die mensen op de vestigingen in Eindhoven en Groningen werken, is juist. Met name binnen de divisie Managed Operations zitten veel geïnsourcede mensen."

In Groningen zit veel personeel dat door insourcing is overgenomen van KPN en in Eindhoven werken veel oud-Philipsmedewerkers. Het zijn juist deze vestigingen waar de meeste onbegrip heerst over het loonsbod van Atos Origin en waar op 9 en 10 april het werk anderhalf uur werd stilgelegd. Het was de eerste keer dat dit in de Nederlandse ict-sector gebeurde.

Markt

De automatiseerder baseert de differentiatie van de loonsverhogingen niet alleen op de marktconformiteit van de salarissen. Blom: "We kijken ook naar de dienstverleningstarieven in de markt. Die stijgen niet overal even hard. Ons prijsniveau moet de markt volgen. Doen we dat niet, dan prijzen we onszelf uit de markt."

Het ligt niet in de verwachting dat de directie van Atos Origin zich bij de looneisen van de vakbonden neerlegt. De bonden willen dat iedere medewerker een minimale verhoging van 3,5 procent krijgt. "Ingaan op die eis heeft te grote impact op onze concurrentiepositie", vertelt Blom, die namens de directie aan de cao-besprekingen deelnam. Hij wil wel in gesprek met de bonden, maar dan zonder voorwaarden vooraf. De acties die nu worden gevoerd, passen volgens de hr-directeur 'in de weg die de bonden volgen'. "Maar ze zetten met de acties alles op scherp. Ik zie er een tegengesteld effect van. Uiteindelijk zullen we toch weer om tafel moeten."

Problemen

De werkonderbrekingen die de bonden 9 en 10 april in de Groningse en Eindhovense vestigingen organiseerden, hebben volgens Blom niet tot problemen bij klantorganisaties geleid. "We streven er naar om klanten goed over de acties te informeren. De onderbrekingen vonden niet op hetzelfde moment plaats en ze duurden maar korte tijd. Maar daarmee wil ik de acties niet bagatelliseren."

Overigens weerspreekt Blom vermoedens dat het internationale hoofdkantoor van Atos Origin, in Frankrijk, betrokken is bij de totstandkoming van de loonsverhogingen. "Met de Fransen bespreekt de Nederlandse organisatie alleen zaken zoals de verwachte bedrijfsresultaten. Zij kijken dan wel naar de opbouw van alle kosten, maar het is de Nederlandse directie die beslist over de lonen. Wij zijn een zelfstandige landorganisatie met de eigen verantwoordelijkheid over profit en loss."

Moeizaam
Atos Origin is een van de weinige ict-dienstverleners met een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. Volgens de vakbonden is de huidige patstelling tussen enerzijds de automatiseerder en anderzijds de bonden en de centrale ondernemingsraad (COR), uniek voor Nederland. Hoe kon het zover komen?

In september 2007 vond het eerste overleg tussen de drie partijen plaats. Dit resulteerde in november 2007 in een eerste loonsbod van Atos Origin: werknemers zouden een gemiddelde loonsverhoging krijgen van 4,5 procent, een minimale verhoging van 2 procent en een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en lease-budgetten.

90 procent van de vakbondsleden stemde tegen dit bod en dus gingen de bonden en de COR er niet mee akkoord. Zij eisen een structurele vaste loonsverhoging van 3,5 procent voor alle medewerkers met een beoordeling 'Goed'. Ook willen ze dat in de cao zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd en dat het huidige beloningssysteem onder de loep wordt genomen. Daarop brak het bestuur van Atos Origin de onderhandelingen af.

De automatiseerder wilde begin maart, na een 'voorultimatum' van de bonden, weer om de tafel onder de voorwaarde dat er niet meer over de salarissen wordt onderhandeld. Hierop stelden de bonden een definitief ultimatum dat dinsdag 25 maart verstreek. De COR had toen al besloten zich meer op de achtergrond te houden.

Vrijdag 21 maart riep de werkgever in een brief de bonden op om de onderhandelingen te hervatten, maar opnieuw onder voorwaarde dat salarissen buiten de gesprekken bleven. Dinsdag 25 maart schoven de bonden deze handreiking terzijde en volgden eind maart en begin april de eerste ludieke acties in Groningen, Eindhoven, Arnhem, Rijswijk en Utrecht.

9 en 10 april werd het werk anderhalf uur stilgelegd in de vestigingen van Groningen en Eindhoven.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Wat de heer Blom probeert uit te leggen is dat het gerechtvaardigd is dat sommige Atossers >= 30% loonsverhoging hebben ontvangen over de afgelopen jaren, terwijl anderen amper een inflatiecorrectie hebben gekregen.

Jammer voor dhr Blom dat het net lijkt alsof de ge-insourcte mensen er stelselmatig bekaaid afkomen. Terwijl het zittende persoon, vooral management en aankomend management, er niet bekaaid af komen.
Blijkbaar is het uitknijpen in de business case opgenomen. En moeten die nieuwe medewerkers eerst voelen wie AtosOriginal is en wie nog niet.

Ik ben een 'slachtoffer' en eerlijk gezegd gaat het me totaal niet om het verschil tussen 2 en 3-3,5 procent. Waar heb je het uiteindelijk over...

Gevoelsmatig ligt het anders. Je krijgt een waardering Goed, krijgt een hele lijst doelen voorgeschoteld voor het komende jaar, maar in de financi�le waardering moet je een stapje terug. Had gewoon koopkrachtcompensatie als minimum aangehouden, daar is begrip voor op te brengen.

Dus beste meneer Blom, die waarschijnlijk net als mijn manager geen eigen mening mag hebben maar door zijn baas is ingelicht over het standpunt dat hij dient te verkondigen, verwacht van mij voorlopig geen 'positieve bijdrage aan de bedrijfscultuur' meer, en als u een verbetervoorstel wilt horen: doe niet zo moeilijk over die ene procent die - zoals u zelf stelt - niet eens zo'n grote groep mensen betreft. En dat extra uurtje 's avonds zit er ook niet meer in, want 'marktconform' is immers het motto, en als iets 'marktconform' is, dan is het wel 'uurtje-factuurtje'. Voortaan dus ook voor meneer de werkgeefert zelluf.

Dank voor deze verhelderende en ontnuchterende uitleg van dhr. Blom.
Ik zie met veel enthousiasme mijn sollicitatiegesprek van aankomende middag tegemoet. Mocht het iets worden (beer+huid, etc.), dan zal ik met veel genoegen AO de rug toe keren. Of de afdeling waar ik momenteel nog werk (waar de uitstroom al bovengemiddeld is en de klant-tevredenheid steeds meer te wensen over laat) hier blij mee zal zijn, zal me aan mijn derri�re oxideren...

Als iemand bovenschalig binnenkomt van een ander bedrijf via insourcing en daar eigenlijk teveel verdiende gezien de markt, dan zijn de bonden er goed in die mensen terecht te beschermen. Daar maak je afspraken mee.
Zitten mensen op hun plek en blijkt dat ze niet meer bovenschalig zijn verdienen ze een 3,5%. Niet meer en niet minder.
Gaat het slecht met het bedrijf, dan leveren we allemaal iets in. Gaat het goed, zoals afgelopen 2 jaar dan moet IEDEREEN mee profiteren.
AO is Kerngezond en kan zich dit zeker wel permitteren. De targets uit Parijs zijn ook onderhandelbaar. We hoeven onszelf nou ook weer niet te overtreffen.

ik zeg transparantie, een goed idee, dus ook graag even melden hoeveel % onze managers hebben gekregen Meneer Blom... sommigen hebben 30% en bij de medwerkers zijn ze waarschijnlijk een nulletje vergeten,

Geeft niet kan gebeuren 4 jaar achter elkaar!!!!!

Inderdaad Bert Zelf...
volgens meneer Blom hebben wij dus een marktconforme beloning ?
En dat al minstens 4 jaar achterelkaar ?
Geen inflatiecorrectie ?
Managers loon was zeker niet marktconform maar lag daar natuurlijk heel erg ver onder zodat 30 % > verhoging echt noodzakelijk was.

Ik ben trouwens niet ge-insourced, maar krijg ook een schamele 2 % !!
En dat al jaren achter elkaar, als we dat al kregen !

Alweer een bewuste poging van management AO om het verzet tegen de CAO in de hoek te zetten en te marginaliseren. De afgelopen week heb ik middels mail en woord steeds verkondigd: directie moet goed beseffen dat ze dit conflict met de vakbonden misschien uit kunnen zitten. Als ze het idee hebben dat ze dan gewonnen hebben zal ze dat zwaar opbreken. De effecten hiervan zullen jarenlang voelbaar zijn binnen en buiten het bedrijf. Ze zijn dan misschien de stoere jongens op de golfclub, Atos hebben ze zware schade toegebracht. Maar dat kan ze waarschijnlijk niets schelen, zij zijn dan binnen. En wij (vrijwillig of gedwongen) buiten. Nu al zijn er afdelingen waar de werkdruk rampzalig is omdat de goeie mensen vertrokken zijn en geen nieuwe (goede) mensen te vinden zijn. Of de mensen nu achterblijven uit omdat ze niet willen (collegialiteit, loyaliteit) of kunnen (hypotheek op de schouders, leeftijd) ik heb zwaar met ze te doen. Maar als het vertrekken of verrekken wordt dan weet ik wel: Atos Adieu!

Die meneer Blom is vast marathonloper. Wat een lange adam heeft deze man. Elke keer komt een ander argument uit zijn mond om zijn dwaling te onderbouwen. Nu moet ik lezen dat ik de 2,11% salarisverhoging 2008 te danken heb dat ik de afgelopen jaren al marktconform betaald word.
Ik heb 2006 2.0 % en in 2007 heb ik 1,8% salarisverhoging mogen ontvangen.
Volgens het CBS is dit zeker niet voldoende om de inflatie van de afgelopen jaren op te vangen. En de extra waardering voor mijn beoordeling (goed) blijkt hier ook niet uit.
Ik ben boos en ik blijf boos.

Valt het jullie ook op? Ik hoor die spotjes ook niet meer op de radio waar Atos op zoek is naar nieuwe mensen. Imagoprobleem? Wat heeft die Rob Pols er eigenlijk bij gekregen dit jaar ?

Hier snap ik niets meer van. Ik ben 1989-1990 overgekomen van Philips maar zeg maar AO. Ik heb al veel salarisverhogingen moeten ontberen. Het salaris bij Philips moet wel heel erg hoog zijn geweest, want na 18 jaar ben ik nog niet marktconform of ik begrijp het verkeerd.

Als ik 17% loonsverhoging kan krijgen dan kunnen jullie dat toch ook, of ben ik dan zo goed en jullie so slecht??? En, ja ik werk ook bij Atos Origin en nee, ik heb geen managementfunctie.

Al jaren blijft mijn salaris achter op de inflatie. Dat is nu in 8 jaar opgelopen tot 8%. Er is dan ook 8% ruimte in de salarisband voor mijn functie. leuk, die beloofde verhoging van minimaal 3,5%. Maar ik heb slechts 2% gekregen.

@ Blije Atos Original: werkzaam bij Consulting, en net in dienst ?

Blije collega,

Fijn dat je het goed hebt getroffen, dat je ergens in de organisatie zit dat dit soort percentages kunnen voorkomen.

In die afdelingen zal er ook veel minder pijn zitten dan in de gemiddelde MO-afdelingen. Als je daar werkt dan ben je soms letterlijk dag en nacht in touw voor je baas, je krijgt een goede beoordeling, maar al jaren hou je soms zelfs niet de inflatie bij. En als jij 10% zou krijgen dan weet je dat er collega's zijn die goed presteren maar dan met veel minder genoegen moeten nemen.

Gelukkig zijn er erg veel altenatieven, schaarste in de markt. Als de uitstroom groter wordt dan de instroom en die kans is buitengewoon groot, dan kunnen ze het communicatiebudget nog verder opsoeperen.
Wel bizar, miljoenen uitgeven voor werving terwijl de balans negatief uitslaat...
Dus vers bloed zonder affiniteit / kennis van de diensten / klanten. Resultaat meer ontevreden klanten -> lagere winst, geen CAO issues volgend jaar!!! Ook een managementmethode!

En beste heer Blom: uw klanten hebben hier werkelijk last van! En dat gaat nog groeien. Wat een arrogantie naar je eigen mensen zeg!!

haha die blije Atos Original: Je lijkt van Gaal wel, Zijn wij nou zo goed, en jullie zo slecht.
Daar heeft het helemaal niets mee te maken.
Maar goed, dit soort reacties ga je nu natuurlijk krijgen met dank aan ons geweldig management.
Is lekker voor de ondelinge sfeer ook !!

@blije Atos Original: Ja vermoedelijk was jij steengoed dit jaar. Gefeliciteerd. Anderen waren gewoon goed en gaan er voor het vierde jaar op rij in koopkracht op achteruit.

Overigens veronderstel jij dat er een directe relatie is tussen hoe goed je bent en hoeveel je erbij krijgt. Dat is niet zo. Zelf had ik er dit jaar +10 procent bij, maar was ik net zo goed als de jaren daarvoor. Alleen was ik eindelijk eens aan de beurt voor iets extra's.

Ook ga jij er vanuit dat omdat je er 17 bij hebt je marktconform betaald wordt. Dat is appels en peren vergelijken. Je kunt er wel 33% bijkrijgen zoals ons management en toch nog onder de markt zitten (al heb ik daar in hun geval weinig reden toe dat te denken).

Bovendien is de belangrijkste insteek van het hele conflict voor mij niet die 3,5 procent (al vind ik wel dat die er moet komen), maar het belangrijkste is het beeindigen van het september-bepaling en een baas die eenzijdig de salarisverhogingen vaststelt omdat dit deel buiten de CAO staat. Daar moeten we nu maar eens een einde aanmaken, zodat wanneer jij straks niet meer elk jaar 17 procent beter kunt zijn dan het jaar ervoor, en gewoon GOEDjes scoort, je toch minimaal de inflatie gecompenseerd krijgt en in goede bedrijfsjaren nog iets extra's.

Groet!

@ Minder bedeelde; nee, gewoon Atos Origin en al 9 jaar in dienst....

@Een weglopende Atosser

Met goed en slecht bedoel ik dat je in een bedrijf als Atos Origin voor jezelf moet opkomen, ze komen het je niet brengen. Als je dan met een trillend lipje bij je eindejaarsgesprek ja en amen gaat zeggen en dan af gaat zitten wachten totdat de salarisbrief op je mat valt, moet je in mijn beleving niet gaan lopen piepen. Een CAO in deze branche is trouwens toch al een unicum en mag wat mij betreft overboord, ieder jaar weer dat gezanik om een paar grijpstuivers in de marge. Kortom, als je verder wilt zul je het zelf moeten doen....

@ Een Weglopende Atosser

Quote:

Ook ga jij er vanuit dat omdat je er 17 bij hebt je marktconform betaald wordt. Dat is appels en peren vergelijken. Je kunt er wel 33% bijkrijgen zoals ons management en toch nog onder de markt zitten (al heb ik daar in hun geval weinig reden toe dat te denken).

Hoe weet jij waar ik vanuit ga, ik kan daar niets over terugvinden in mijn reactie... Ik ga daar dus ook helemaal niet van uit.

Geen managementfunctie; niet bij consulting en alweer 8 jaar in dienst. 5.4% verhoging. Ik ben tevreden. Atos biedt mij veel kansen, leuke collega's en uitdagende werksfeer. Zowel binnen Nederland als daarbuiten als je dat wilt!

Tegelijk eens dat 2% niet veel is met verwachting inflatie dit jaar. Als je een goede beoordeling hebt, verwacht je toch minstens inflatiecorrectie.

Mensen, ga toch weg bij dit soort k**-bedrijven als Atos, Getronics, etc.
De beloningsstructuur is bij dit soort bedrijven waardeloos en dat zal nooit veranderen!

@Blije Atos Original:
binnen het huidige "veroordeling-systeem" is er bitter weinig plaats om een bepaalde mate van chantage-praktijken toe te passen tijdens het eindgesprek, helaas. Tenzij je grotendeels onmisbaar bent...
Maar ik snap je punt.

Los van het feit dat identificatie van deze persoonlijke reacties ver te zoeken is vind ik - als niet-AO-er - dat het imago van AtosOrigin in de ICT-markt op losse schroeven staat door deze salariskwestie.

Als ICT-er heb ik op het punt gestaan om te solliciteren bij deze organisatie. Die gedachte heb ik nu volledig losgelaten.

Dat imago-probleem lijkt mij een serieuzer lange termijnprobleem voor het topmanagement van AtosOrigin, dan de korte termijnsalariskwestie.

Aan de nog zittende AO-ers: worden jullie subjectief beoordeeld (je leidinggevende zegt 'goed') of objectief (op basis van kengetallen of SMART targets)?

Over Dhr.Blom: als 'de mensen niet goed kunnen inschatten wat een marktconform salaris', hoe doe het mens Dhr.Blom dit dan? Getuigt dit van arrogantie, alwetenheid of gebrek aan communicatie naar je belangrijkste resource: je personeel?

Succes gewenst aan iedere AO-er!

CAO, vakbond en het stakingsrecht zijn 19e eeuwse instrumenten om het weerloze industriele proletariaat voor kapitalistische uitbuiting te behoeden. De ICT-ers die ik ken, en dat zijn er een heleboel, zou ik hier niet onder willen scharen, understatement ;) Kortom, als je salarisontwikkeling afhangt van dat procentje dat de vakbonden er voor je uit weet te persen, dan zou ik nog maar eens heel goed nadenken over wat jezelf nu eigenlijk in huis hebt!!!

Hee, bijna weg, hoe was je gesprek? Ben je al helemaal weg?

@ex-AOer-in spe:
Het web-based beoordelingssysteem dat AO wereldwijd gebruikt stelt je als medewerker in staat om zelf SMART targets te definieren. Vanuit management krijg je als input een voorstel m.b.t. jouw functie hiervoor. De targets moeten door de medewerker ingevoerd worden, dus je bent er ook zelf bij als je niet-SMART targets zit in te voeren. Je moet er dus wel wat voor doen wil je objectief beoordeeld kunnen worden!

@Ook Tevreden: klinkt als een redelijk systeem!

Ervan uitgaande dat bij voorbaat bekend is welke variabele beloning er past bij de SMART targets: waar gaat nou de hele discussie over? Ik denk de minimumgrens van de beloning. De blaaskaken die niet meer gewend zijn om te werken voor hun geld en dus niet de SMART-targets behalen, willen toch goed beloond worden..

Mijn bescheiden mening van een outsider: ga gewoon werken voor je geld, de targets behalen en niet alleen op de loonlijst staan en verwend zijn met een jaarlijkse salarisgroei.

Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling van je leidinggevende, kies dan gewoon eieren voor je geld en ga ergens anders werken. Dit is niet typisch AO-politiek, maar speelt ook bij andere werkgevers. Het inschakelen van de bond is toegeven van je eigen falen en marktpositie. En alleen maar schadelijk voor de organisatie waar je jarenlang van hebt kunnen profiteren.

Ik denk dat AtosOrigin gewoon een cultuurverandering in gang heeft gezet: resultaatgerichte werknemers worden goed beloond, de rest inflatie-corrigerend. Ben je het er niet mee eens? Wie houd je tegen om elders te solliciteren? Wees wel voorbereid dat de goede naam AtosOrigin dan ineens tegen je kan werken: je nieuwe werkgever houdt immers de markt ook in de gaten...

Waarom is het inschakelen van de bond een toegeven van eigen falen ??
Ik heb de bond niet ingeschakeld hoor. Volgens mij werkt dat toch iets anders. Je doet net alsof je bij Atos op een markt staat waar je kan afdingen enzo.
Blijkbaar werk je hier niet of in ieder geval niet lang genoeg !
Ja kan inderdaad 1 keer langsgaan bij je manager om te praten over je salarisverhoging. Maar je manager is alleen verantwoordelijk voor je 'cijfer' niet voor de bijbehorende salarisverhoging !!

Dat is nu juist het hele kromme aan de zaak. Je krijgt een goede beoordeling en toch maar 2% erbij ??

@Ook Tevreden: klinkt als een redelijk systeem!
Huh, je manager bepaalt in 'samenspraak' met jou je cijfer. Beoordeling.

De bijbehorende salarisverhoging wordt NIET bepaald door je manager, maar door hogerhand.
Voorts heb ik ook het idee dat je manager gewoon maar een x-aantal punten/cijfers mag geven. Wie is er ditmaal aan de beurt voor een 4 en wie voor een 3.

@KarlMarx
Een CAO e.d. is niet 19e eeuws... misschien 20e eeuws, maar dat is ook nog maar 8 jaar geleden. Stakingsrechts is er wettelijk pas vanaf de 20e eeuw.

Bonden, CAO e.d. hebben de basis gelegd en zijn de basis voor een deel van ons huidige NL arbeidssysteem. Of het met z'n tijd is meegegaan kun je betwisten, maar de historie is een feit.

Alleen vakbondsleden hebben het recht om mee te beslissen over een CAO. Vandaar dat een vakbond een goed middel is om mee te beslissen.

Daarnaast... een bedrijf als Atos "adverteert" ook in vacatures met goede arbeidsvoorwaarden. Die zijn onderdeel van de CAO en dus heeft ook Atos belang bij een goede CAO (marktconform zijn).

@OntevredenAtosser:

Uit jouw woorden maak ik op dat de variabele beloning helemaal niet vooraf - arbeidsvoorwaardelijk - bepaald is. Dat zou inderdaad erg krom zijn, maar ik betwijfel dat.

Als jij met een opdrachtgever een nieuw project afstemt, maak je vooraf toch ook een afspraak over de betaling? Op nacalculatiebasis met een afgesproken uurtarief of tegen een vaste prijs. Geen enkele partij gaat akkoord met: 'we zien wel, achteraf maken we wel een mooi prijsje'.

Als dat wel het geval is, dan ben je zelf ook akkoord gegaan met die idiote afspraak bij aanvang van je dienstjaar. Speel dan geen slachtofferrol, maar neem het heft in eigen handen.

Klopt, ik werk niet bij AtosOrigin. Ik ben wel bekend met het beloningssysteem van mn huidige werkgever (ingevoerd terwijl ik al in dienst was). Mijn ontevredenheid heb ik - helaas zonder resultaat - geuit en daarom heb ik elders gesolliciteerd. Die ervaring en jullie reacties zijn leerzaam om het beloningssysteem van de nieuwe werkgever te kunnen beoordelen. Niemand dwingt mij om akkoord te gaan met een afspraak die ik niet redelijk vind.

Als je genoeg hebt van Atos kun je kontakt met me opnemen.

@Ex-AOer-in-spe:
Het klopt dat vooraf de variabele beloning niet bekend is. De werkgever overweegt de marktpositie en de salarisruimte en stelt daarmee de jaarlijkse beloningsrichtlijnen. Dat valt buiten de CAO. De bonden willen nu dat dit onderdeel van de CAO wordt, zodat zij er over kunnen meebeslissen. Maar jij hebt gelijk, met zoals ze het aanpakken doen zo op de langere termijn Atos medewerkers geen plezier. (Voor vakbondsleden kan het procentje loonsverhoging t.o.v. contributiegelden die ze betalen niet eens uit--tenzij je al een belachelijk netto salaris hebt natuurlijk :-)

Als je weet wat je wilt, je gaat er voor en je ziet wat je in de markt waard bent qua kennis, kunde en netwerk dan is alles mogelijk binnen Atos Origin. Dan heb ik het zowel over de stabiele krachten als de snelle jongens. Maar voor de oudere generatie, die hoog in hun salarisband zit, gaat inderdaad op dat ze met een goed beoordeling er weinig op vooruit gaan. Misschien verwacht de werkgever wel dat jij je blijft verbeteren--meerwaarde leveren door coaching junioren, binnen je netwerk je expertise actiever uitdragen, niet in je bekende rol blijven zitten--als je er ook weer stevig salaris bij wilt? En 2% voor die jongens is misschien wel 4% voor mij...

Het CAO aanbod van de werkgever was op gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden trouwens erg goed (alles positief bijgesteld), jammer dat dit nog niet doorgevoerd wordt omdat de bonden ook daar meenen iets van te moeten vinden.

Afgelopen jaren nauwelijks prijscompensatie ontvangen ondanks goede tot zeer goede beoordelingen. Jonge mensen vertrekken gewoon die zijn minder royaal. Veelal wordt voor die groep extra salarisruimte gecre?erd, inderdaad ten koste van anderen omdat de geldzak vooraf bepaald is. Na 4 a 5 jaar is de grote groei eruit en begint de ellende en vertrekken. Circa 15% van de 9000 medewerkers vertrekken ieder jaar (1350!). Beste meneer Blom u weet toch wel wat dat kost. Inderdaad miljoenen ?inderdaad aanzienlijk meer dan de looneis van 3,5%. Dat groeien kunt u wel vergeten zeker met het huidige imago.

Respectloos is de ?like it or lump it? mentaliteit van de werkgever. Bonden en OR zitten rond de onderhandelingstafel en mogen over de dressing praten maar over echte kernzaken zoals de salarisruimte en (om maar eens een leuke te noemen) verhoging lease-bedrag is er (bijna) geen doorkomen aan. Laatste is toevallig sinds lange lange tijd wat aangepast met dank aan de onderhandelaars die AO hebben laten inzien dat dit toch echt niet meer kon..

In dit artikel wordt aangegeven dat het vooral zou gaan om mensen die jaren geleden overgenomen zijn door insourcing. Dit is gewoon incorrect, maar het is een makkelijke groep om het op af te schuiven voor Atos.

Volgens mij beslaat deze kwestie de hele atos-populatie, met enkele uitzonderingen daargelaten (zoals absolute starters en hogere managers).
Ik ben junior (voor de klant medior...), ik ben twee jaar in dienst bij SI en kreeg in het eerste jaar een loonsverhoging van 20%. Ik vond het prachtig. Dit jaar moest ik het helaas doen met 4%, en ik heb het gevoel dat het niet zoveel meer de komende jaren gaat worden. Terwijl ik al laag begon in mijn eerste jaar (maar ja, het leek me zo'n leuk bedrijf). I heb het gevoel dat ik me nu al, zo vroeg in mijn carriere, mag voegen bij de groep van inflatiecorrectie. En ja, atos is uiterst tevreden over mijn prestaties, dus daar lag de matige beloning niet aan.

Tegelijkertijd zie ik om me heen dat mijn vrienden/collega's in de IT steeds stijgen. En betere ontwikkelingsmogelijkheden hebben, want dat vind ik misschien n?g wel belangrijker. Ik krijg aanbiedingen van deze mensen om bij hen te komen werken en de verleiding wordt met de maand groter. Ze verdienen veel meer en krijgen meer waardering. Met die ontzettend leuke fijne collega's (!!!) die ik bij atos heb, en de pretiige sfeer waar ik ooit voor koos maar waar ik weinig van zie omdat ik bij de klant zit, zakt de binding langzaam weg.

De klant heeft me inmiddels een bod gedaan en het was meer, veel meer dan ik bij Atos verdien (700 euro erbij!) en meer opleiding. Ik twijfel tussen nu tussen atos met zijn fijne collega's en die marktconforme baan met de waardering waar ik naar op zoek ben. Maar ik ben bang dat ik het wel weet, dapper zijn en tekenen denk ik. Ik ben gek als ik het niet doe.

Atos, wordt wakker.

@weggedreven visje
Klinkt niet leuk inderdaad. Realiseer je echter dat het bij andere werkgevers het gras misschien groener lijkt, maar niet altijd is. Tuurlijk, ze halen je voor een schijntje meer (voor hen) binnen met mooie beloftes over werkinhoud en groei maar daarna sta je lekker stil hoor. Ik ken voldoende voorbeelden van ex-Atos collega's die nog steeds balen. Of je nu voor het geld of de inhoud weg gaat, ga met je manager een serieus gesprek aan over dat jij je in de markt ondergewaardeerd ziet (en waarop basseer je dat? ben je echt zo goed of wil je gewoon geld?) of dat je onvoldoende uitdaging in je huidige klus hebt. Geef je manager tijd om iets te doen en stel geen ultimatums. Ja, je moet er dan vervolgs wel voor gaan en het waarmaken! 9-tot-5 mentaliteit moet je bij de overheid zijn...

@Bedroeft
Resultaat voor lease- en openbaarvervoersbedrag is goede actie. Jammer dat de vakbonden alle secundaire arbeidsvoorwaarden verbetering (ook flexibilisering, mobiliteitscard etc.) voor modaal inkomen netto 25 euro per maand down the drain doen... Want daar heb je het over. Of zat je al ruim boven modaal? Gelukkig gaat de werkgever van de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals leasebedrag, verbeteringen waar mogelijk al wel doorvoeren.

Allemaal wakker worden. Vooral ook diegenen die nu een goede salarisstijging hebben gehad. Want dit jaar was het dan misschien leuk, volgend jaar zit je ook op 2% of minder. Dan zit je in dezelfde club.
En vergeet je referentiesalaris, dat krijg je toch nooit in het huidige systeem.

Bij goed presteren hoort koopkrachtgarantie. dat is elk normaal bedrijf. Dat is pas marktconform, krijgen wat je hoort te verdienen.

AO Nederland scoort al jaren goed en kan 3,5% zeker betalen, voor iedereen. lees het Annual Report 2007.

En we moeten solidair zijn. 1 orientatetafel voor alle divisies. Het ene jaar is MO beter, het andere jaar SI. That's life.

@ ooktevreden (en de andere vissen in de zee)
Dat 'de overkant' dan misschien meer gras mag hebben (lees: CapG), maar het echt niet zoveel groener hoeft te zjn, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb mijn eigen situatie weergegeven met de bedoeling om een situatie te beschrijven waar naar mijn mening veel collega's (voornamelijk junioren) in zitten. We zijn veelal jong, ambitieus en ik zie weinig een 9-5 mentaliteit. We werken in een goede, krappe markt, waar veel kan op dit moment.
Zoals ik al aangegeven heb, de lage beloning en onderwaardering zitten in de cultuur van het bedrijf en daar kunnen mijn managers helaas niet heel veel aan veranderen. Ik weet zeker dat zij deze situatie niet zo zouden willen hoor! Zij worden rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen, zij moeten de uitstroom opvangen en klanten tevreden houden. Normaal gesproken vind ik dat verandering bij jezelf begint, dat je zelf de eerste stap moet zetten maar dit ligt buiten mijn invloedsveld. En ook dat van mijn manager, en zijn manager waarschijnlijk ook. Dit moet van bovenaf geregeld worden (misschien zelfs in Frankrijk, wie weet).

CAO of geen CAO, het kan mij eigenlijk niet veel schelen (hooguit uit solidariteit voor mijn collega's in een andere levensfase die er behoefte aan hebben, kan ik me het voorstellen).
Waar het mij omgaat is dat de mensen die het goed doen, hard werken en zich elke dag voor 110% inzetten, een substantiele beloning moeten ontvangen en waardering krijgen. En hiermee gestimuleerd worden om nog net weer wat harder te lopen. Net die ene deal te pakken, een collega bij de klant binnen te halen of met een goed idee te komen. Dat maakt Atos namelijk beter en daar verbeteren we onze concurrentiepositie mee. Motiveer ons!
En weet je, of we nou jong, oud, junior, senior, MO-er of geinsourced zijn; het mag iets uitmaken maar niet het verschil maken. gGoed werk moet gewoon beloond worden!!
Goeie reakties hierboven hoor, petje af! Hans Blom: print je artikel en de reakties hierboven nog maar eens uit. Schuif hem de andere directieleden onder de neus en lezen. Dan kappen met die poppenkast, met de bonden om tafel gaan zitten en gewoon goeie afspraken maken. Zo simpel kan het zijn.

Die blije Atos Original moet het stuk nog maar eens goed doorlezen, want volgens hr. Blom wordt hij dus niet marktconform beloond.

De heer Blom probeert via interne en externe informatie verstrekking met een zeer smale kijk op de zaken vooral zijn eigen denklijn goed te praten. Het conflict gaat niet om markconforme beloning maar om de waardering in het geheel. Het gaat hier om de houding van Atos naar de mensen in de ?fabrieken? in Groningen, Bussum en Eindhoven en naar hun eigen OR! De heer Blom ziet alleen de grootheidswaanzin in Utrecht. De welbekende spandoeken ?sieren? niet voor niets het Atos pand keer op keer. Interne tevredenheids onderzoeken laten jaar op jaar zien dat juist het hoger management faalt! Daar komt nog bij dat Atos zijn mensen onjuist informeert over zaken als vergoeding voor ADSL verbindingen, huur auto?s en telefoons voor het werk. Zelfs het midden management laat zich in columns kritisch uit naar het hoger management. Kortom er is veel meer aan de hand bij Atos. Ik kan dan ook niet anders concluderen dat het hoger management van Atos is los van de werkelijkheid. De heer Blom weet echt niet welke inspanning er in de 'fabrieken' wordt gedaan, laat staan onder welke condities. Als de mensen in de genoemde vestigingen marktconform gaan werken dan worden de klanten niet blij. Voor de heer Blom niet relevant maar wel o.a. de achterliggende gedachte in dit conflict. De asociale houding van de heer Blom is conform de opstelling van het gehele hoger kader. Dat is de reden waarom het verloop van medewerkers zo hoog is. Ach Telegraaf, KPN, Philips, D-Reizen, Dirk van den Broek, Belastingdienst, DSM enz, sales en consultancy zijn belangrijk voor Atos, jullie business professioneel en gedegen in de lucht houden dus duidelijk niet!
Ik wil afsluiten met de opmerking dat de Atos medewerkers tot nu toe op eigen kosten de acties uitvoeren. En dat de klantsystemen nimmer opbeheerd zijn. Maar de heer Blom weet van geen wijken dus zal er helaas gestaakt moeten worden a.s. Dinsdag.
Jammer

"In Groningen zit veel personeel dat door insourcing is overgenomen van KPN en in Eindhoven werken veel oud-Philipsmedewerkers." Zover ik me kan herinneren stonden de oud-Philipsmedewerkers aan de basis van dit winstgevende bedrijf. Ondanks het feit dat het diverse andere namen gekregen heeft en het hoger management het anders wil doen geloven, wordt de echte winste (jaar op jaar!) nog steeds door de fabrieken gemaakt.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-04-10T16:46:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.