Echte staking bij Atos Origin aangekondigd

Dinsdag 22 april legt het personeel van Atos Origin het werk een dag neer voor een betere cao. De eerste echte staking in de ict-sector volgt op korte werkonderbrekingen en ludieke acties zoals de fakkeltocht van vandaag.

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis gaan ict'ers echt staken. Op dinsdag 22 april komen werknemers van Atos Origin naar het hoofdkantoor in Utrecht om hun ongenoegen te uiten over de vastgelopen cao-onderhandelingen. De staking wordt georganiseerd door de vakbonden Qlix-IT, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten. De vierde bond die is betrokken bij de onderhandelingen, De Unie, doet niet mee omdat zijn leden werkonderbrekingen al eerder hadden afgewezen.

Olympische vlam

Vooruitlopend op de staking van 22 april organiseren de vakbonden op donderdag 17 april 2008 een fakkeltocht langs enkele grote klanten van Atos Origin. De tocht is een knipoog naar de ronde van de vlam van de Olympische Spelen, die de ict-dienstverlener sponsort. De fakkels komen onder meer langs de hoofdkantoren van De Telegraaf, ING Bank en Philips.

Nevin Demirtas, vakbondsvrouw bij FNV Bondgenoten: "Met de fakkeltocht willen we aan de klanten laten zien waar Atos Origin mee bezig is. We wijzen ze er op dat gedetacheerden van Atos Origin misschien gaan meedoen met de actie en dat dat onrust onder het overig personeel kan opleveren. We hopen dat de klantorganisaties de leverancier aanspreken op het uitblijven van een goede cao." Ze vertelt dat de bonden deze boodschap ook naar ongeveer dertig andere klantorganisaties verstuurt.

Acties en werkonderbreking

De staking is voorafgegaan door ludieke acties bij enkele vestigingen in het land en een korte werkonderbreking in Groningen en Eindhoven. Formeel is er pas sprake van een staking indien het werk tenminste acht aansluitende uren wordt neergelegd. In 2002 legden medewerkers van Getronics weliswaar het werk een hele dag neer, maar zij hadden hiervoor vrijgenomen.

Moeizaam

Atos Origin is een van de weinige ict-dienstverleners met een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. Volgens de vakbonden is de huidige patstelling tussen enerzijds de automatiseerder en anderzijds de bonden en de centrale ondernemingsraad (COR), uniek voor Nederland. Hoe kon het zover komen?

In september 2007 vond het eerste overleg tussen de drie partijen plaats. Dit resulteerde in november 2007 in een eerste loonsbod van Atos Origin: werknemers zouden een gemiddelde loonsverhoging krijgen van 4,5 procent, een minimale verhoging van 2 procent en een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en lease-budgetten.

90 procent van de vakbondsleden stemde tegen dit bod en dus gingen de bonden en de COR er niet mee akkoord. Zij eisen een structurele vaste loonsverhoging van 3,5 procent voor alle medewerkers met een beoordeling 'Goed'. Ook willen ze dat in de cao zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd en dat het huidige beloningssysteem onder de loep wordt genomen. Daarop brak het bestuur van Atos Origin de onderhandelingen af.

De automatiseerder wilde begin maart, na een 'voorultimatum' van de bonden, weer om de tafel onder de voorwaarde dat er niet meer over de salarissen wordt onderhandeld. Hierop stelden de bonden een definitief ultimatum dat dinsdag 25 maart verstreek. De COR had toen al besloten zich meer op de achtergrond te houden.

Vrijdag 21 maart riep de werkgever in een brief de bonden op om de onderhandelingen te hervatten, maar opnieuw onder voorwaarde dat salarissen buiten de gesprekken bleven. Dinsdag 25 maart schoven de bonden deze handreiking terzijde en volgden eind maart en begin april de eerste ludieke acties in Groningen, Eindhoven, Arnhem, Rijswijk en Utrecht.

9 en 10 april werd het werk anderhalf uur stilgelegd in de vestigingen van Groningen en Eindhoven. 17 april vond bovendien een symbolische fakkeltocht plaats langs enkele belangrijke klantorganisaties van de Olympische ict-sponsor.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Marktconforme Atosser krijgt kleinste loonstijging

Bonden zijn tevreden over actie bij Atos Origin

Personeel Atos Origin legt werk neer

Bonden kondigen stakingen bij Atos Origin aan

Atos Origin heeft grootste aandeel in ECM-markt

Patat en koffie voor een betere CAO bij Atos Origin

Eerste ludieke acties bij Atos Origin van start

Bonden buigen zich over uitnodiging van Atos Origin

OR van Atos Origin begrijpt ultimatum 'volkomen'

Vakbonden stellen Atos Origin CAO-ultimatum

Vakbond: kans op acties bij Atos Origin

Atos Origin wil CAO-gesprekken hervatten

Bonden sturen aan op ultimatum bij Atos Origin

Atos Origin geeft meer inzicht in beloningstructuur

Vakbonden beraden zich op acties bij Atos Origin

Atos Origin staakt CAO-overleg

Personeel is tegen CAO-voorstel Atos Origin

FNV: 'Houding van Atos Origin is arrogant'

Atos Origin: loonsverhoging van 4,5 procent

CAO-onderhandelingen Atos Origin gestaakt

Bonden ontevreden over bemiddeling Atos

Atos zet vaart achter bemiddelaar CAO-conflict

Atos Origin stopt definitief met CAO-overleg

Hesjes, toeters en fluitjes voor een betere CAO

Eerste ICT-stakingsdag ooit van start

T-Systems sluit CAO-akkoord met bonden


Reacties

Kijk Rob komt in beweging: hij stelt namelijk in zijn laaste uitinghet volgende:
"Zo willen wij proberen om alsnog op een constructieve manier uit de gerezen impasse te komen."
Opmerkelijk dat hij nu over een constructieve manier spreekt. De bonden kunnen nu in aanloop naar dinsdag nog wel even informeren bij Rob wat dit constructieve nu precies inhoudt.
Nou ... veel succes Rob met het verkennen van je eigen grenzen.
Dinsdag is al snel, dus zet voor het week-end nog wat substantieels op papier waar de werknemers perspectief in kunnen zien. Tot nu toe is het alleen een herhaling van zetten geweest.

Een goed voorbeeld doet goed volgen.
T-Systems.

Rob is al weken bezig op een constructieve de boot af te houden. Hij is op zijn manier dus ook uiterst constructief bezig!
Rob verwijt de bonden dat de acties Atos schaden, Rob doet niets dus hem valt niets te verwijten!
Rob blijft doodstil zitten totdat eind van het jaar weer zijn bonus in zijn schoot valt.
Dan zegt Rob: pfoei, dat is gelukkig toch weer goed afgelopen!

Beste Rob, kies eieren voor je geld. Atos zal na deze berichten in de pers moeilijker nieuwe mensen kunnen krijgen. Zorg nu voor de bestaande mensen, laat merken dat je naar ze luistert. Geef koopkrachtcorrectie. Laat ze opleidingen volgen en (om)scholing. Een goed gemotiveerde medewerker betaalt zich dubbel terug: hogere productiviteit en betere ambassadeurs voor werving. Aan u de keus.

Japie,
Bespaar je de moeite! Dhr. Pols geeft zoals een "echte man" betreft alleen om de buitenkant. In een intern bericht gaf hij aan verontrust te zijn dat potentiele klanten en kandidaten het hebben laten afweten na de recente acties. Dus dan weet je wel waar de prioriteit ligt. Wat al binnen is (klant, werknemer) kan slikken en stikken.
"Lost cause". Dus hop hop hop, naar een andere job! Net als Rob elke twee jaar...

Dan kunnen de directe medewerkers (medewerkers gedetacheerd bij de klant) nog iets meer gedaan krijgen van het management dan indirecte medewerkers, omdat investeringen (salaris, opleiding e.d.) in directen zich terugbetalen.
Als je als indirecte medewerker iets geregeld wilt krijgen (hoger salaris, opleiding, hogere functie), ben je in feite overgeleverd aan de bereidwilligheid van het management. De prestaties zijn helaas niet bepalend.

Laten we nu eens ophouden met deze onzin!!

Waar denkt die Demirtas mee bezig te zijn?

Met de fakkeltocht willen we aan de klanten laten zien waar Atos Origin mee bezig is. We wijzen ze er op dat gedetacheerden van Atos Origin misschien gaan meedoen met de actie en dat dat onrust onder het overig personeel kan opleveren.

Ik ben gedetacheerd en keur de fakkeloptocht ten zeerste af!! Waarop is de gedachte dat de gedetacheerden MISSCHIEN mee gaan doen met deze acties op gebaseerd? Heeft de bond meer zieltjes nodig omdat ze voelen dat ze deze "strijd" gaan verliezen??

En nu weer gewoon aan het werk gaan!! Paupers.

Lekker kort door de bocht Dinges. De acties gaan om een CAO voor heel Atos, misschien dus ook wel voor jou. Er zijn gedetacheerden die meedoen. Voor hen is het misschien ook nog makkelijker dan voor de niet-gedetacheerden, want jullie werken in organisaties die zonder een enkele gedetacheerde over het algemeen prima verder kan draaien.
Bij ons ligt dat anders, morgen ligt de boel hier echt plat. En daar hebben we heel gemengde gevoelens over want dienstverlening zit ons in het bloed. Dat het zover moet komen met deze directie is dan ook in en in triest. Als deze akties geen resultaat opleveren is het voor Atos de komende jaren echter nog schadelijker.

@Dinges: het is niet de vakbond die morgen gaat staken: het zijn de werknemers/leden die dat gaan doen, omdat ze na jaren nu echt genoeg hebben dat Atos Origin-directie denkt alles zomaar te kunnen doen!!

Tips van Rob Pols (ceo Atos Origin Nederland, rapporteert aan Wilbert Kieboom, lid rvb en ceo Atos Origin Noord-Europa)

* Wees oprecht geinteresseerd in wat de persoon aan de andere kant van de tafel drijft. Dat begint met goed luisteren.
* Be good, be brief, be gone. Ik heb op mijn kamer een zandloper staan van een uur, de maximale tijd dat een overleg mag duren.
* Zonder passie en energie bereikt niemand de top, daar ben ik heilig van overtuigd.

- ben benieuwd hoe hij deze gaat toepassen in lopend conflict, "kijk eerst de kat uit de boom" zie ik er trouwens niet bij staan

Atos Origin, een bedrijf met naar eigen zeggen een duidelijke groeistrategie, wil het dus zo ver laten komen: stakende ICT'ers!!
Die medewerkers worden intern bestookt met wervingscampagnes met bonus zus en reisjes zo, terwijl (extern) het CAO-conflict steeds breder in beeld komt.

He Rob Pols, goed bezich hoor!!

Nog even een klein punt van aandacht, welke volgens mij veel te weinig credit krijgt in dit hele verhaal:

Chapeau voor de fotograaf voor het meesterlijk fotograferen met het sprekende spandoek op de achtergrond... Hulde!

Ik moet toch even iets kwijt..... Of ik het nou wel of niet eens ben met de gang van zaken rond de stakingen: Ik verdenk de bonden er ernstig van met een dubbele agenda acties te voeren. Nooit hebben ze enige mogelijkheid gehad tot actievoeren binnen de IT-sector. Nu zijn ze me met wat al te veel enthousiasme en tam-tam op deze mogelijkheid gesprongen. Ik verdenk ze toch ernstig dat ze zo bezig zijn om de publiciteit te zoeken voor zichzelf. Of ze daarbij ook werkelijk ge�nteresseerd zijn in de positie van de Atos Origin medewerkers vraag ik me dan toch af.....
En dat is kwalijk.....

90 procent van de vakbondsleden stemde tegen dit bod en dus gingen de bonden en de COR er niet mee akkoord. Zij eisen een structurele vaste loonsverhoging van 3,5 procent voor alle medewerkers met een beoordeling 'Goed'.

Nu even zuiver, hoe groot is het percentage medewerkers dat lid is van een van de bonden? Om welk percentage van de medewerkers gaat dit nu eigenlijk en hoe verhouden hun salarissen zich ten opzichte van de salarissen voor soortgelijke functies bij concurrenten?
De bonden misbruiken de situatie met Atos Origin voor eigen gewin. De ict-markt is momenteel goed te noemen, indien stakende medewerkers van mening zijn dat zij te weinig salaris ontvangen, waarom solliciteren zij dan niet bij een van de concurrenten? Het moet dan toch een koud kunstje zijn daar wel een marktconform salaris te ontvangen. Die concurrenten kiezen er trouwens in slechte tijden voor medewerkers massaal te ontslaan, terwijl dergelijke acties bij Atos Origin uit zijn gebleven. Probeer het groenere gras bij de buren!

Ik wens iedereen die beter kan ook beter te gaan. De stakingen zullen niets uithalen. 120 man op een grasveld t.o.v. een kleine 9000 man die tevreden zijn. Ik zou zeggen wees een vent (of dame) en pak je biezen en vertrek. Je bent toch zoveel meer waard (ha ha). Of je kan in een productiebedrijf gaan werken c.q. fabriek en dan krijg je allemaal hetzelfde percentage verhoging. Neem je verantwoordelijkheid en stop met de meerderheid met jouw treurig bestaan te vermoeien.

Dom dom dom. Stakingen leiden tot slechte pubiciteit, leiden tot minder mensen, minder opdrachten, leiden tot maatregelen nemen. Dus minder kosten. Goh, wat zijn we slim met onze stakingen. Wie trekt er aan het kortse eind...?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-04-17T11:19:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.