PCM-personeel woedend over deal Pink Roccade

Onder de automatiseerders van PCM Uitgevers leeft grote onvrede over de voorgenomen verkoop van het ICT Bedrijf aan Pink Roccade. Het overgrote deel van de medewerkers blijkt een voorkeur voor IBM te hebben

Grootste klacht is dat de raad van bestuur geen moment naar de medewerkers heeft geluisterd en hen nu voor een voldongen feit stelt.
 
De raad van bestuur van PCM startte begin 2002 met een onderzoek naar het uitbesteden van het ICT Bedrijf (120 medewerkers). Het mediaconcern beschouwt ict niet meer als kernactiviteit en wil het niet meer managen. Daarnaast verwacht de directie met de uitbesteding de it-kosten te kunnen verlagen. "Vooral economische overwegingen spelen mee in dit besluit. Wij zijn niet ontevreden over de geleverde kwaliteit van de it-afdeling", zegt woordvoerder Gerbert van Genderen Stort. Gisteren werd bekendgemaakt dat PCM in zee gaat met Pink Roccade, en niet met IBM, de andere overgebleven kandidaat. Het contract, dat nog wel definitief moet worden ondertekend, heeft een looptijd van zes jaar en een waarde van honderd miljoen euro.
 
Onder het personeel heerst grote onvrede over deze keuze. Uit een zelf gehouden enquête blijkt dat ruim 93 procent voor aansluiting bij IBM is. Slechts drie procent ziet een overgang naar Pink Roccade zitten en nog eens drie procent heeft geen mening. Een aantal medewerkers, die anoniem willen blijven, stelt dat de automatiseerders al die tijd aan het lijntje zijn gehouden. "Wij wilden graag inspraak, maar de raad van bestuur hield dat steeds tegen met het argument dat het onderzoek nog lopende was. Nu dat is afgerond, blijkt er een besluit te liggen waar niets meer tegen gedaan kan worden", zegt één van hen. Er ligt weliswaar een adviesaanvraag bij de centrale ondernemingsraad, maar stelt deze bron, die gaat alleen over de keuze van Pink Roccade en niet over welke overnemende kandidaat het beste past bij de it-divisie. De medewerker zegt dat ook de interne klanten van het ICT Bedrijf een voorkeur hebben voor IBM als partner.
 
Het personeel heeft van begin af aan het gevoel gehad dat de raad van bestuur voor Pink Roccade zou kiezen. Een uitleg waarom niet voor IBM is gekozen, hebben ze nog niet gehad. Volgens de anonieme medewerkers past de bieding van IBM qua arbeidsvoorwaarden, ict-vakmanschap en toekomstzekerheid juist het beste bij het PCM-personeel. Het bod zou ook hoger hebben gelegen dan dat van Pink. Zegsman Van Genderen Stort wijst er op dat de directie met nog negen andere partijen heeft gesproken. Hij wil geen uitspraken doen over de hoogte en inhoud van de biedingen, alleen: "Allesoverwegende, waarbij ook andere zaken naast personeelsaspecten in ogenschouw zijn genomen, vond de directie het aanbod van Pink Roccade het beste".
De woordvoerder erkent dat gezien de kater die het personeel aan het traject heeft overgehouden, er nog de nodige communicatie (in de vorm van personeelsbijeenkomsten) zal moeten plaatsvinden. Hij stelt verder dat het sociale protocol wordt gevolgd, wat inhoudt dat de vakbonden aan tafel zullen schuiven om te praten over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de overgang van de medewerkers naar Pink Roccade.
 
De medewerkers van het ICT bedrijf ondernamen op 27 mei nog een laatste poging het tij te keren door een open brief te sturen aan de raad van bestuur. Daarin vragen zij de directie hun voorkeur voor IBM zwaar mee te laten wegen in de uiteindelijke beslissing. Bestuurslid Anthony Zoomers reageerde namens de directie in een memo waarin hij stelt dat de directie tot een afgewogen keuze komt op basis van een aantal criteria: "kwaliteit en kosten van de dienstverlening, het te hanteren governance model, de inrichting van het transformatieproces, de mogelijkheid om voordeel te trekken van toekomstige innovaties op het gebied van de aangeboden diensten, en het track record bij eerdere uitbestedingen." Hierbij speelt volgens hem te allen tijde de sociale randvoorwaarde mee dat de werkgelegenheid verzekerd blijft en de arbeidsvoorwaarden op basis van gelijkwaardigheid overgaan.
 
Het ICT Bedrijf werkt binnen PCM voornamelijk voor de landelijke dagbladen en de advertentie-afdeling. De medewerkers vertellen dat de afdeling in het begin weinig voelde voor uitbesteding. "We achtten dat onverstandig. Ict zit zo verweven in de grafisch-redactionele activiteiten. Dat moet je in huis houden." Nu het traject na ruim een jaar bijna achter de rug is, blijkt de stemming omgeslagen. "De meeste medewerkers zijn blij dat ze van PCM als werkgever afraken. Het is in een paar jaar tijd van een sociale een asociale werkgever geworden. PCM heeft nog het geluk dat het ICT Bedrijf uit veel oudere, trouwe medewerkers bestaat, anders was er allang een uittocht op gang gekomen."

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Bij de stemming onder het personeel van PCM Ict hebben 90 personen hun stem uitgebracht. Zelfs als, die niet stemmers allen een voorkeur voor PinkRoccade gehad zouden hebben, dan nog zou de voorkeur van het voltallige personeel in meerderheid voor IBM geweest zijn.
De stemming ging met nadruk om een voorkeur. Het is niet zo dat de gemiddel werknemer van PCM beslist niet naar Pink wil.
De algemene gedachte is echter dat de zekerheid en kansen bij IBM hoger zijn dan bij PinkRoccade.
De frustatie bij de medewerkers is ontstaan door de raad van bestuur van PCM uitgevers.
Met woorden hebben zij de medewerkers, voorgehouden dat het HRM aspect zeer belangrijk zou zijn en dat het personeel een grote stem zou hebben. Uit hun daden is dit niet gebleken. Voor het personeel lijkt het erop dat ze persoonlijke belangen hebben bij de deal met Pinkroccade.
De dag nadat het contract tussen PCM en Pink is getekend, maakte PinkRoccade Infrastructers ( het onderdeel waar PCM ICT deel van uit gaat maken) het ontslag van 66 medewerkers bekend.
Tijdens voorlichtings bijeenkomsten, is er nadrukkelijk naar ontslagrondes en reorganisaties gevraagd.
Volgens Pink was dit niet aan de orde. De bewuste reorganisatie was echter al in 2001 gestart. Het kan zijn dat de ontslagen pas later bekend zijn geworden, maar hier is door Pink dus duidelijk niet de waarheid gezegd.
Eén van de redenen voor de reorganisatie was het opheffen van door overnames onstane dubbeling. Wat nu door de overname van PCM weer ontstaat. En naar verwachting in de toekomst weer opgeheven zal worden.
De angst van de PCM medewerkers voor het mogelijke verlies van hun baan blijkt dus niet geheel onterecht.
De Pcm medewerkers is toegezegd, dat ze niet bang hoeven zijn voor hun baan, want er komen fantastische nieuwe deals aan, er komt dus extra werk. Nu zijn er deals afgeketst en worden er mensen ontslagen.
Dit lijkt erop, dat als het management niet in staat is hun werk goed te doen. nl het binnenhalen van deals. Dit ten koste gaat van de medewerkes. Ongeacht of zij hun werk goed doen of niet.
Naast de zekerheid van een baan gaat het ook over geld. Een aantal jaar geleden is binnen PCM een nieuw salaris systeem ingevoerd. Dit is door PCM gedaan om marktconform te kunnen belonen. Na invoering was er een aanzienlijk groep mensen, die met hun salaris niet in dat systeem past, omdat ze meer verdienden. Dit is opgelost door toekenning van een Persoonlijke toeslag of een persoonlijk salaris.
De angst bestaat dat de overname door Pink gevolgen heeft voor wat er netto overblijft aan het eind van de maand. De toezegging van IBM was een individuele berekening voor iedere werknemer voor de handtekening onder de nieuwe arbeidsovereenkomst. Pink maakt een standaard berekening voor alle medewerkers, gebaseerd op een rekenmodel van 4 zgn. maat medewerkers. Achteraf bestaat dan de mogelijkheid voor een bezwaar procedure. Veel medewerkers van PCM hebben hier toch geen goed gevoel bij.
Natuurlijk zijn er ook over Pink positieve dingen te melden. Er werken niet voor niets meer dan 8000 mensen. De postieve dingen halen minder vaak de pers dan de negatieve, want dat is jounalistiek nu eenmaal interessanter.
In dat licht is het natuurlijk wel vreemd dat over IBM weinig negatieve berichten verschijnen. Het spreekwoord luid, waar rook is is vuur. Het lijkt er op dat er bij IBM zelfs geen rook is. Terwijl IBM, als grote modiale speler, toch zeker kritisch gevolgd zal worden door de (vak-)bladen.
Binnen Pink lijken hier van hoog tot laag nogal wat frustaties over te leven.

Pink-IT-ertje, ik weet dat het niet nodig is om de "mensen wakker te schudden", dus waarom jij dat meent te moeten doen is mij een raadsel. En waar baseer jij je op dat het "onderste deel" van PcM-ers zou afkomen? En was ik niet degene die zei dat we alles even helder moesten houden en niet met modder moesten gooien? Wat ik noemde in mijn eerste reaktie zijn de feiten, ik heb het van dichtbij mogen mee maken. Ik heb ook niet gezegd dat de hele deal voorgekookt was...alleen dat door de manier hoe men er mee omgegaan is het er wel de schijn van kreeg. Vraag anders maar eens na hoe de HRM ronde verlopen is in het voortraject.
En welk feit noemt "Insider" dan ? Het feit dat Pink het nog zo slecht niet doet gezien de markt? Klopt helemaal, maar wie betwist dit en wat is dat dan waard voor bijvoorbeeld de oudere werknemers ?
De wetenschap dat ze zeer waarschijnlijk snel aan de kant zullen staan omdat ze niet meer kunnen meekomen in een nieuw bedrijf of dat het laatste beetje werk overgenomen wordt door anderen?
IBM heeft een beter HRM dan Pink, ook dat weet iedereen en zeker bij een oudere afdeling is dat dus van groot belang. Lijkt me heel duidelijk allemaal.
Ik proef heel veel frustratie bij jou reaktie en die lijkt met name gericht op reakties zoals die van "Pinkyknikker" (volgens mij een ex-Pink medewerker) en ene Peter (waarvan het email adres niet voorkomt bij IBM). Dus ook voor jou...hou je bij de feiten en baseer je mening en reaktie's niet te veel op wat andere uitkramen.
Ik denk dat zoals je nu bezig bent je alleen maar beeld bevestigend werkt.

PCM-it-ertje, ik heb alleen even wat mensen wakker willen schudden (waaronder jou). Het onderste deel van de discussie komt wel degelijk van PCM-ers en die gooien flink met modder. Ze doen dit vooral richting PinkRoccade en niet in de richting die terecht zou zijn, namelijk die van de PCM-directie. Ik heb alleen de herkenning van gevoel willend geven als er met modder naar je gegooit wordt.
In de totale discussie is er nog niemand geweest die zichaan de feiten heeft gehouden (ook jij niet), behalve "Insider" er daar is door niemand opgereageerd. Ik hoop uiteraard voor alle PCM-ers dat ze hun baan houden en dat het bij PinkRoccade meevalt. Aan mij zal het in elk geval niet liggen.

De reaktie van "Een Pink-IT-ertje" gaat er vanuit dat dat de meeste reaktie's van PcM'ers zijn ? Wanneer je goed leest zie je dat de meeste reaktie's van 'Pinkers' en 'niet PcM-ers' komen. Ik kan zijn opmerking "De meeste PCM-ers die hieronder hun reactie hebben gegeven..." dan ook helemaal niet plaatsen.
Natuurlijk zijn er mensen die bang zijn voor hun baan, dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Maar om er dan ook nog even "Dit laatste lijkt me bijna terecht gezien het niveau van de opmerkingen die gemaakt worden." er bij te plaatsen vind ik een heel lage opmerking. Baseer je op feiten en niet op wat je alleen maar wilt of denkt te horen.
Feit is dat er door PcM absoluut geen rekening is gehouden met het overgrote deel van het IT personeel terwijl dit wel 2 jaar voorgehouden is.
Maar wellicht moeten we constateren dat dit blijkbaar goed aansluit bij een stuk mentaliteit van met name Pink, gezien de tendens van de reaktie van Pink-IT-ertje?
En dan denk ik op mijn beurt dat de meeste PcM-ers ook niet blij worden met de wetenschap dat mensen met dit soort reaktie's hun collega's worden....
Dus nogmaals, hou het helder, hou je bij feiten. Moddergooien kan iedereen.

De meeste PCM-ers die hieronder hun reactie hebben gegeven zijn aan de ene kant zeer overtuigd van hun eigen gelijk aan de andere kant doen ze het in hun broek omdat er een kans is dat ze hun baan verliezen. Dit laatste lijkt me bijna terecht gezien het niveau van de opmerkingen die gemaakt worden. Ik begrijp de frustratie best maar ik wordt nog niet echt blij van de wetenschap dat deze mensen mijn collega's worden (de positieve uitzonderingen daar gelaten uiteraard).

De echte specialisten zitten bij PcM en zijn niet "iemand die het kan weten" of een "Peter" met een IBM emailadres dat niet bestaat.
De enige die het echt kunnen weten werken toevallig wel bij Pcm en dus niet bij Pink of IBM. Ik werk dus bij PcM en kan dus vertellen dat die 93,3% die de voorkeur heeft voor IBM echt wel het overgrote deel is van de PCM IT afdeling en dus niet een aantal schreeuwers zoals al eerder gesuggereerd werd.
Verder lijkt de beslissing van PcM alleen maar genomen te zijn op basis van financieel belang terwijl de medewerkers bijna 2 jaar lang is voorgehouden dat dat niet de reden was en dat de medewerkers het belangrijkste bezit was. Als je ziet waar het uiteindelijk op beslist is ga je je echt afvragen wat de beweegredenen c.q. achtergronden zijn. Het geheel heeft dan veel weg van een voorgekookte deal waarbij de belangen van de medewerkers maar even terzijde zijn geschoven. Dus alle zogenaamde specialisten die verder nog reageren....het artikel van Rik Sanders geeft goed weer wat er leeft binnen de ICT afdeling van PcM en is niet uit de lucht gegrepen of de mening van een klein groepje....laten we dat even helder houden.
Een PcM-IT-ertje

Ik vraag me af wat het nut is van een dergelijk artikel van Rik Sanders, want wat tracht deze man hiermee te bereiken? De beslissing nog terug te draaien. Uiteraard is het zo dat PCM een overwogen keuze heeft gemaakt, waarbij gelet wordt op meer dan geld alleen. De daadwerkelijke gunningscriteria kennen de beide partijen IBM en PinkRoccade. Dat het merendeel van de PCM IT'ers liever IBM gezien hadden, vind ik enigzins subjectief, aangezien in het onderzoek geen melding gemaakt wordt van het aantal ondervraagden, dus waar is deze 90% op gebaseerd? Op 10 van de ruim 120 medewerkers? Toevallig op de negatief ingestelden? Laten we wel wezen, bij willekeurig welke overname dan ook, zal altijd weerstand optreden en kan het nooit zo zijn dat een ieder 100% tevreden is, behalve de partijen die tot overeenkomst komen, maar zeker niet de medewerkers, want die krijgen altijd met een dosis onzekerheid te maken.
Zelf werk ik bij PinkRoccade en zie ook de schijnbare tegenstelling van overname PCM en aan de andere kant nog een kleine personeelsreductie. Overigens betreft de personeelsreductie alleen medewerkers van PinkRoccade en zeker geen overgenomen PCM'ers, dus die stelling is echt onjuist. Net als de stelling die ik gelezen heb over racisme binnen PinkRoccade, dat is echt absolute nonsens. Ik heb genoeg collega's die niet van nederlandse afkom zijn, maar zie hierbij geen enkele vorm van discriminatie.
Mijn mening is dan ook dat het artikel sterk gekleurd is, net als overigens de meeste reacties op dit artikel, want uiteraard zullen de IBM'ers negatief reageren en de PInkRoccade aanhangers positief, oftewel, ook mijn mening zal ongetwijfeld gekleurd zijn. Ik weet slechts één ding, en dat is dat PinkRoccade een bedrijf voor mensen tracht te zijn, waar mensen niet zomaar aan hun lot overgelaten worden. Zelf werk ik op de vestiging waar het overgrote deel van de PCM'ers gevestigd zal gaan worden, en in de sessies die wij met hen hebben gehad (ruim 80 man) waren weinig negatieve geluiden te horen......, wel kritische vragen........, maar dat lijkt me niet meer dan normaal.
Kortom, Rik......, doe je huiswerk nog eens opnieuw en plaats een rectificatie, want dit artikel raakt kant nog wal, daar ben ik van overtuigd.
ps. gezien de gevoeligheid van informatie is deze reactie anoniem geplaats

Aankomend collegae,
Ik begrijp dat jullie reacties voortkomen uit onzekerheid en vrees voor de toekomst. Uit de die reacties blijkt echter ook dat jullie slecht zijn geinformeerd, op geruchten en gedeeltelijke waarheden afgaan en erg snel oordelen. De frustratie van een misleidende directie wordt m.i. wel erg makkelijk afgereageerd op PinkRoccade. Ik beweer niet dat het bij PinkRoccade allemaal even geweldig is, maar de gehele ICT-wereld is onrustig (IBM is daarop echt geen uitzondering) en verhoudingsgewijs doet Pink het daar helemaal niet zo slecht in, zowel vanuit oogpunt van medewerkers als in 'extern' opzicht. Misschien dat de toekomst dus best meevalt. In elk geval succes toegewenst, of moet ik sterkte zeggen?
Een pinkroccade-medewerker.

Als er dan toch ongegronde beschuldigingen ge-uit worden...
Misschien is een wereldwijde Moloch als IBM wel zo machtig dat ze invloed kunnen uitvoeren op de zogenaamde 'objectieve' berichtgeving. Ik heb namelijk gemerkt dat de pers er wel erg bovenop zit als er bij PinkRoccade, net als ieder ander bedrijf, iets vervelends gebeurt. Echter positieve berichten (en die zijn er ook zat) vindt je niet of nauwelijks terug in de landelijke media waardoor de beeldvorming over het bedrijf PinkRoccade (al dan niet bewust) wel erg negatief beïnvloed wordt.

Ik vraag me af waar onderstaande heren al die wijsheid vandaan halen over bijvoorbeeld kwaliteitsnormen en notabene RACISME.
PinkRoccade is eveneens een gezond bedrijf wat op geen enkele wijze bedreigd wordt in haar voortbestaan.
Dat de markt slecht was en (nog steeds is) en dat gevolgen had voor het personeelsbestand is vervelend maar onvermijdbaar.
Waar het grote ontslagrondes betrof is netjes de procedure gevolgd volgens CWI, m.a.w. de selectie uit handen gegeven, en de individuele ontslagen zijn op basis van wederzijds goedvinden (er was sprake van een 'deal' tussen werknemer en werkgever) uitgevoerd. Ik heb zelf de collectieve ronde aan den lijve ondervonden, tuurlijk is het naar om ontslagen te worden en zullen er beslist fouten zijn gemaakt, maar om zo onbenullig te gaan schoppen is volstrekt onredelijk.
Ik kan verschillende nederlandse IT-bedrijven verzinnen waar het allemaal een stuk minder netjes is verlopen dan bij PinkRoccade. Je kleurtje of afkomst is van geen enkele invloed op je kansen binnen PinkRoccade dus mensen die praten over racisme bij Pink moeten zich kapot schamen.
Overigens is er op dit moment geen enkele sprake van massa-ontslagen.

Waarschijnlijk een geval van corruptie binnen de PCM top. Alles is zover ik hier kan constateren
in het nadeel van Pink Roccade en toch winnen ze de deal.
IBM Global Services is in vergelijking met de concurrentie het meest gezonde bedrijf. Tevens
liggen de kwaliteitsnormen velen malen hoger en is het de grootste innovator in de wereld.
Bovendien zijn er bij IBM inderdaad GEEN gedwongen ontslagrondes geweest in Europa.
(opm: in de US in zeer beperkte mate in vergelijking met de concurrentie)

Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat Pink de voorkeur kreeg omdat al die PCM ITers zo oud en trouw zijn. Pink staat nu eenmaal niet bekend als een betere werkgever dan IBM en zullen dus attritie onder het oudere PCM personeel zwaar hebben laten meewegen in de prijsvorming. Zij ontslaan nu eenmaal makkelijker mensen dan IBM dat doet en met veel minder royale regelingen. Bovendien is Pink toch een beetje een oude mannen-ambtenaren club (en daarom zijn ze blij met een klant in de media sector, want da's veel spannender) en zal de gemiddelde werknemer leeftijd niet oplopen bij de inname van de PCM'ers.

Ik begrijp ook niet dat Pink PCM kon overtuigen binnen een maand zullen er meer ontslagen vallen bij Pink Roccade.Ik vrees het ergste voor de ict'ers van PCM want de meeste van hen zullen toch ontslag krijgen.
Pink Roccade is een bedrijf waar het "ouwe jongens krenten brood is".Mensen die met de unit managers slijmen krijgen wat ze willen en ieder ander mag weg.Ik heb bovendien gemerkt dat het personeel en de managers van Pink Roccade zeer racistisch zijn.De werknemers met een Turkse,Marrokaanse ,Antilliaanse en Surinaamse achtergrond zullen als eerst eruit vliegen.
Maak je borst maar nat ict'ers van PCM

Jongens!
Bottom line is wie...
[1] kan de dure hypotheek van mijn villa in babados betalen
[2] oh ja mijn speedboat niet vergeten
[3] nog meer dus te beter...
Natuurlijk gaat het over geld!

Beste Denkertje,
Ga naar de zoekfunctie op deze site. Tik in IBM AND ontslagen en vink 2003 en 2002 aan. Je zult dan zien dat IBM in de tweede helft van vorig jaar regelmatig de pers haalde met berichten over ontslagen. Dus helemaal goed ingelicht ben je niet. Natuurlijk heb je gelijk dat deze Amerikaanse leverancier wel in staat is om dermate goede regelingen te treffen dat er weinig eer voor de bonden is te behalen. Er gaan zelfs verhalen dat de mensen zich vrijwillig meldden voor vertrek met de voorgestelde 'oprotpremies'.

Ter overpeinzing:
1. Noem een bedrijf a la PinkRoccade dat de afgelopen twee jaar niet de pers heeft gehaald
met krimp en ontslagen...
2. Inderdaad IBM... Het gaat daar zonder collectief ontslag. Van honderden medewerkers is
de afgelopen jaren individueel afscheid genomen. Met een riante vertrekpremie, dat wel,
en zonder de pers te halen. Toch handig veel geld op de bank..
3. IBM heeft geleerd van het verleden als monopolist. Nu ligt Microsoft onder vuur vanwege
de "lock-in" op de desktop software. IBM doet het nu slimmer en beter. Bijna de helft van
de totale omzet komt uit Global Services. Vraag me af welk percentage aan omzet aan
hardware meekomt uit de service kant? En welk deel van de marge op hardware wordt
gebruikt voor de financiering van de services?
4. Is IBM nu wederom stout? Welnee, ieder commercieel bedrijf gebruikt de ruimte die het
krijgt van de markt en haar klanten.

Dat PinkRoccade nu Essent kwijt raakt als klant betekend dus binnenkort weer een ontslagronde??
Gaat echt lekker daar!

IBM probeert momenteel, net als EDS heeft gedaan, marktaandeel te kopen. Financieel niet erg verstandig, maar dat zien we over een paar jaar wel.... EDS zit nu in de problemen en klanten zijn ontevreden. De boeken van IBM worden nu al onderzocht, dus dat komt vanzelf weer goed.
En: wat is er mis met een Nederlands bedrijf als PinkRoccade? De hele ICT-sector zit in zwaar weer, maar daar gaat men tenminste fatsoenlijk met de mdws om (in tegenstelling tot bedrijven als LogicaCMG). Wanneer IBM weer eens moet reorganiseren gaat het allemaal veel harder. Dan spreken we elkaar weer....

Dat IBM nu bij essent binnen is heeft er alleen mee te maken dat hun bij het laatse gesrpek de prijs zo drastisch hebben gedaald dat ze onder hun eigen kostprijs zitten. Dit is voor PinkRocade niet mogelijk; IBM kan dit wel als wereld multinational. imho een nogal oneerlijke vorm van concurrentie

Maar hoe kan het dan dat Pink Roccade met ''anderhalf jaar alleen maar verhalen over ontslag & reorganisatie'' toch PCM kan overtuigen ? -- IT is toch mensen werk---
En dat IBM het essent contract wint waar Pink Roccade al jaar en dag binnen zit ?
Twee tegenstrijdige verhalen dus, of is er bij PCM iets anders gaande?

Klinkt zeer bekend, bij essent speelde het zelfde verhaal. Twee overgebleven kandidaten, IBM en Pink Roccade. Na lang wachten waarin een hondertal medewerkers in het ongewissen werden gelaten, werdt afgelopen vrijdag de uiteindelijke partij bekend gemaakt. Waar iedereen dacht dat het Pink zou worden werd het gelukkig toch IBM.
Het rare is wel hoe het toch mogelijk is dat een bedrijf als Pink Roccade zolang mee kan doen, terwijl je de afgelopen anderhalf jaar alleen maar verhalen hebt gehoord over onstag & reorganisatie. Niet echt een positieve instelleng voor je onderhandelings positie.

Het lijkt wel een soap worden. Rik krijgen we nog wat achtergrond verhalen?

Het wordt allemaal erg onduidelijk.
Misschien moet een onafhankelijk buro (of een journalist) dan maar eens een second-opinion-onderzoek uitvoeren, dan komen de echte feiten naar boven.
Het is eigenlijk een vreemde situatie, wanneer medewerkers niet gemotiveerd overgaan maar wel voor de automatisering voor de krant van morgen moeten zorgdragen!
-- is dit niet vragen om problemen?--
-- wat is de motivatie achter zo'n besluit, geld? ---

Heeft de journalist nagevraagd hoe valide en juist het onderzoek is? Want hoeveel van de werkelijk geoutsourcde mensen hebben deelgenomen aan de enquete? Vaak zijn het de hardste schreuwers die meedoen. Ik kan u verzekeren dat voor het overgrootte deel van de medewerkers er anders over denkt dan dit artikel doet vermoeden. Jammer dat de heer Rik Sanders een kortzichtige blik heeft en zich niet tot meerdere medewerkers heeft gericht.

Het zal maar gebeuren dat dinsdag om 12:30 de pers op het ABP staat. Dan wordt een petitie aan de direkteur aangeboden...

Hebben de vakbonden en OR dan geen zeggenschap meer binnen Nederlandse organisaties?
Het zal je maar gebeuren!

Gaat het ook bij ABP om IBM of Pink Roccade ?

Hetzelfde speelt op dit moment bij ABP- te Heerlen.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2003-06-05T00:00:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.