Veel banenverlies door outsourcing

Het verplaatsen van ict-taken naar lagelonenlanden zal dit jaar in Nederland 15 duizend banen kosten. Dit zegt Ernst & Young in de nieuwe editie van de ICT Barometer. De bestedingen aan ict zullen echter stijgen.

De ICT Barometer is een tweemaandelijks onderzoek van Ernst & Young naar de ontwikkelingen binnen ict in Nederland. Voor het continue onderzoek worden 628 directeuren, managers en ict-professionals geinterviewd.

“Ondanks de huidige economische laagconjunctuur zijn de verwachtingen ten aanzien van de ict-bestedingen voor komend jaar per saldo positief,” zegt Ernst & Young. “Van de ondervraagde directeuren, managers en professionals voorspelt 32 procent voor de eigen organisatie een groei van het te besteden ict-budget, terwijl 18 procent een daling verwacht.” De verwachte toename geldt voor vrijwel alle sectoren, aldus de onderzoekers.

Meer dan de helft van de ondervraagden (55 procent) verwacht dat ict-activiteiten uitbesteed zullen worden richting lagelonenlanden. Het gaat hierbij om onder meer software-ontwikkeling, helpdesk en call centers, maar ook webdesign en onderhoud en support van ict. “Belangrijkste drijfveer voor deze trend zijn de lage tarieven voor ict offshore outsourcing,” aldus Ernst & Young.

Van de ondervraagden maakt momenteel 16 procent gebruik van offshore outsourcing. Nog eens 15 procent geeft aan van plan te zijn hiermee te starten. Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT Leadership: “Het is in de hedendaagse globalisering van het bedrijfsleven en lokale economische omstandigheden zoals druk op kosten niet meer vanzelfsprekend dat nieuwe banen in eigen land worden gecreëerd, of dat banen worden behouden. Steeds vaker worden goederen in andere landen gemaakt, of diensten aan lagelonenlanden uitbesteed.”

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik werk in een software ontwikkelteam en sinds een jaar zijn wij uitgebreid met collega-ontwikkelaars in India. Mijn observatie is dat voor elke bug die daar gefixed wordt er weer een terugkomt. De nuchtere constatering is dat de stabiliteit van het product aan het afbrokkelen is. Als we hier nog de kosten voor de extra overhead en communicatie bijtellen, kan ik mij moeilijk voorstellen dat off-shoring geld opleverd. Wellicht zullen de spreadsheets van de CEO's op korte termijn winsten tonen. Ik verwacht daarentegen dat op de middellange termijn klanten de verminderde kwaliteit van het product niet zullen waarderen en mischien zullen afhaken. Naar mijn mening is off-shoring een hype.

Het uitbesteden van werk naar lagelonenlanden is geen nieuw fenomeen. We zagen dit al gebeuren met de meeste productielijnen. Redenen die hiervoor aangedragen worden zijn altijd hetzelfde: kostenbeheersing of -reductie, concurrentie, kwaliteit, globalisering, economy of scale.
Voor productie van goederen geldt dat de klant de kwaliteit van het product relatief eenvoudig kan inspecteren. Na meer dan twintig jaar ervaring in het uitbesteden van productie is Nederland rijp voor de volgende stap.

Het uitbesteden van IT. De kwaliteit is aanzienlijk moeilijker te controleren. Veel van de kwaliteit is verborgen in coding en procedures. Bedrijven die dan ook bij voorbaat zeggen dat de belangrijkste reden voor hen de kwaliteit van de buitenlandse IT is, bedoelen eigenlijk: ' we betalen aanzienlijk minder en op het eerste gezicht werkt het precies hetzelfde'. Een beetje zoals de opkomst van de japanse autoindustrie in het begin van de jaren zeventig. Het rijdt en het is veel goedkoper. Aan het einde van het liedje vind namelijk elke manager dat IT iets is, waar hij of zij eigenlijk niet voor zou hoeven betalen: 'Het jochie van de buren kan het ook'-mentaliteit.

Dat voor degelijk werk echter jaren van studie nodig is, wordt verwaarloosd. Voor ervaring geeft men geen cent. Anders zou men niet naar een onzichtbare derde outsourcen. Want let wel: de persoon die voor U werkt bij de outsourcer in het verre land heeft alle certificaten, heeft alles geleerd en werkt alleen voor U en U betaald maar een tiende van de kosten...............yeah right !
In realiteit: het bedrijf heeft een handvol mensen die de papieren hebben, rechtstreeks van de universiteit ('dus hun kennis is up-to-date'). Men heeft geen ervaring met uw systemen, die inmiddels tien of meer jaar oud zijn en waarin evenveel jaren kennis is geinvesteerd. Toch zal de conclusie binnen een uur zijn: uw spullen zijn verouderd (lees: ik kan hier niet mee overweg, want dit heb ik op school niet geleerd), maar wij kunnen het voor U overzetten naar iets waar wij wat vanaf weten en dus up-to-date is !. En U krijgt het goedkoper dan wanneer U het in-house zou doen. Ondertussen recruteren deze bedrijven schoolverlaters zonder enige ervaring om voor U de code in te kloppen. Dit alles als werkervarings-projecten.

M.a.w. wie zijn de winnaars:
De managers die hun bonus krijgen aan het einde van het jaar vanwege enorme kostenbesparingen. Jammer dat dezelfde managers er vervolgens vandoor gaan, want ook zij weten dat dit korte termijn business is en dat dezelfde manager in de toekomst een dergelijke bonus niet meer zal ontvangen.
De outsourcers. Zijn zien hun bedrijven enorm groeien in de volgende jaren. Totdat uiteindenlijk de bubbel doorgeprikt wordt.
De verliezers: de Nederlandse economie (meer dure werkelozen), de studenten(geen instap banen meer), de 40-plussers (te duur), de universiteiten (wie gaat nog jaren studeren voor een ww-uitkering) en uiteindelijk de bedrijven, wanneer men er achter komt dat goedkoop wederom duurkoop blijkt te zijn. Hopelijk is het dan nog niet te laat.

vriendelijke groeten,
Jacob Larson (*)

(*)Jacob Larson is een IT outsourcing specialist met meer dan 15 jaar ervaring binnen diverse internationale organisaties.

Ik vrees dat ik veel herken in het verhaal van Erik; systeem ontwikkeling (en met name maatwerk) is 70% communicatie, ontwerpen, gebruikers begeleiding en 'slechts' 30% software ontwikkeling. Besparen op de 30% door uitbesteding naar lage lonen landen gaat ten koste van de 70% 'zachtere' disciplines door de geographische en culturele afstanden.

Het is belangrijk te onderkennen waarom bedrijven uitbesteden. Kosten worden vaak genoemd maar de onderliggende reden is waarschijnlijk de relatie tussen kosten en de geleverde kwaliteit (zie ook artikel).
In de laatste jaren van de vorige eeuw zijn de kosten van lokale IT-ers de pan uitgerezen terwijl de kwaliteit niet verbeterd is (in tegendeel, door de ongecontroleerde groei is de kwaliteit acheruit gehold).
Om het tij te keren moet dus de kwaliteit omhoog en / of de kosten omlaag.

Wellicht tijd om na te denken over de standaard lease auto, mobiele telefoon en laptop van de zaak, riante salarisen, aandelen opties en kantoren op top lokatie?

Ik wordt echt helemaal doodmisselijk van die korte termijn denkertjes, die nog geen geen ervaring genoeg hebben om te beseffen wat dit offshore outsourcing op de langere termijn voor consequenties zal hebben. Oh ja, zoals een andere briefschrijver al vermeldde, zal dit ongetwijfeld een zeer positief effect hebben op de korte termijn van allerlei bedrijven en bedrijfjes. Maar als ik nu al hoor, dat er aan alle kanten gekreund en gesteund wordt, omdat er zo weinig 'goed gekwalificeerd' personeel rondloopt, dat er zo weinig mensen op de (vooral hogere) opleidingen in de informatica zitten, tja, wat moet ik zeggen?
Welk intelligent mens gaat een opleiding doen, waarin hij hard en lang moet leren en daarna voor het loon van een derde wereld persoon mag werken? Kom nou, dan maar een ander vak, wat nog niet geoffshored kan worden.
En breder gezien? Waar is het Westen eigenlijk mee bezig? Alle banen die ook maar een beetje behoorlijk betaald worden naar de derde wereld? En wat blijft er dan hier? Een nieuwe derde wereld of zo?
Nee, over een generatie hebben we hier een produktie apparaat staan , dat hoogst intelligent bestuurd wordt. Probleem is echter wel, dat om er echt 'eigenaar' van te zijn, je de software moet kunnen ontwikkelen/aanpassen en ja, wie kan dat dan nog?

"Systeem ontwikkeling (en met name maatwerk) is 70% communicatie, ontwerpen, gebruikers begeleiding en 'slechts' 30% software ontwikkeling. Besparen op de 30% door uitbesteding naar lage lonen landen gaat ten koste van de 70% 'zachtere' disciplines door de geographische en culturele afstanden"

Off shoring is een hype. We praten hier over het uitbesteden van bulk programmeerwerk voor lagere bedragen. De wereld lijkt kleiner geworden te zijn met communicatiestromen over het internet. Hierdoor lijkt het z.g. 'off shoren' van werkzaamheden ook beter te managen op afstand.

Uit ervaring weet ik dat cultuur verschillen altijd een belangrijke en niet te onderschatte factor zijn binnen het communicatieproces tussen de opdrachtgever en de klant. Alleen lokaal opgeleide mensen uit het land van herkomst zullen deze communicatiekloof kunnen overbruggen. M.a.w. is die laatste groep is gewoon hard nodig op lokale markten. We zijn tenslotte niet allemaal van die wereldburgers.

Mag ik aan deze discussie toevoegen dat we als Nederlanders weer creatiever zullen moeten gaan worden en al onze analytische en innovatieve talenten weer uit de kast moeten halen.

Als ik lees dat Vic Hayes en zijn groep tot winnaar van de Vosko Trofee 2004 zijn uitgeroepen dan is er nog hoop voor Nederland. Vic en zijn team werkten jaren aan het tot stand komen van Wi-Fi (IEEE 802.11), de standaard voor draadloze LAN's. Zij begonnen daarmee destijds binnen NCR Nederland en later binnen Lucent en Agere Systems. Een initiatief waarvan slechts een handvol mensen wist, dat deze volledig in Nederland werd ontplooid. Een initiatief dat inmiddels een markt met een omzet van ruim 3 miljard Euro per jaar heeft opgeleverd.

Voor die markt met 3 miljard Euro per jaar omzet zijn vast wel hele mooie toepassingen te verzinnen waarmee onze Nederlandse creativiteit een verschil kan maken. Waar blijft onze innovatiekracht? Of is deze soms ook al weggestroomd naar het buitenland? Ik weet zeker dat wij een mooi plekje kunnen krijgen binnen het strijdveld der mondialisering. Het zal echter niet vanzelf gaan en we zullen er hard voor moeten gaan werken.

outsourcing, weer zo,n nieuw begrip en hype. zodra iets een stuk goedkoper lijkt te zijn verliest men alles uit het oog en holt weer braaf achter elkaar aan en storten zich weer in de volgende hype.In de politiek en allerlei andere beroepen leert men niets van fouten.
Als men nou gewoon weer IT ers tegen normale salarissen aanneemt en geen leasebakken etc dan is er geen enkele goede reden om je werk ergens in het verre oosten uit te besteden. het verhaal dat men globaliseerd of wat dan ook is gewoon kul.
het is in de beginne goedkoper en dat is werkelijk het enige wat al die managers interesseerd.maar binnen een jaar is het duurder dan hier en wat te denken van sabotage op al die verbindingen naar het verre oosten.denkt men nou echt dat dat niet de volle belangstelling van hackers etc zal oproepen. economische spionage zal enorm gaan groeien en het verlies of kwaadwillige verandering van bedrijfsgegevens zal eveneens enorm toenemen. tegen die tijd spreken wij elkaar weer.

Sorry for writing this in English but no matter how I try, I just cannot find the right words in Dutch.

I work as IT-manager at a multinational and I think know all about this issue of outsoucing IT to third world countries. There are many inconveniences to this and the fact that quality is harder to contol but, most of the times, low costs justify those inconveninces and possible decrease in quality. I also believe, this is a wake up call to Dutch work force... no more staying at home sick or because your son or daughter is sick, no more going home at 5 without finishing what is supposed to be finished... and definitely no more burn-outs!!!

Hardly anybody cares about the decreased quality of service and production. Not even the consumer... see the success of IKEA. It is the price. You really have to understand that cost of employing and firing someone is really, really high in the Netherlands and this is very, very bad for a company trying to cope up with constantly and quickly changing economy. Profits in the short term are extremely important otherwise you will loose market share rapidly and/or be bought out by a rival company.

Soon Eastern Europeans will arrive, they will learn English and other languages. In the case of IT, the only way to survive in the Netherlands is being really good in what you do and not fake it anymore.

As far as IT functions like helpdesk concerned... telling a 65 year old user that he has to click on the right button on the mouse does not contribute much to Dutch economy. These days such services have extremely low "value added" to the economy and it would be a waste of human brains to keep them in the Netherlands... a brain is a terrible thing to waste :-).

Hou je taai, complain less and work harder!!! There is not much you can do.

Export ICT-banen verdeelt directies!
Met grote zorgen lees ik overal over de offshore ICT jobs...
Wie doet dit: o.a. Shell en ABN. Twee bedrijven die, nota bene, elke jaar een winst laten zien van honderden miljoenen, zo niet boven het miljard euro's.

Deze ontwikkeling is hele slecht voor Nederland c.q. West-Europa. Met name voor de lange termijn economie.
Wat kunnen we doen? Praten, publicaties in de kanten plaatsen?...Nee, dit helpt niet.
Ik zou zeggen boycotten die bedrijven. Ze laten nu hun eigen volk vallen om meer 'winst' te maken.
En bovendien zijn de gevolgen niet te overzien.
Ik zou zeggen: volk, stap over naar de Rabo- of Postbank. Niet bij Shell tanken!
Laat je stem horen.

Andres Villavicencio
Test consultanten (jawel, een ICTer)

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2004-05-05T12:40:00.000Z Redactie Computable/Emerce
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.