Tarief van ICT-dienstverlener is te hoog

sparen

Bijna veertig procent van de ict’ers vindt dat de tarieven van ict-dienstverleners te hoog zijn voor de huidige economische situatie. Dat blijkt uit Computables jaarlijkse onderzoek naar ict-dienstverlening. Het onderzoek, waaraan bijna tweeduizend ict-managers en -professionals deelnamen, werd uitgevoerd door TNS Nipo. Niet alle respondenten vinden overigens dat dienstverleners het te bont maken. Ruim twintig procent is het oneens met de stelling dat de tarieven te hoog zijn onder de huidige omstandigheden.

38 procent van de ict'ers stemt in met de stelling ‘De tarieven van ict-dienstverleners zijn te hoog voor de huidige ongunstige economische situatie'. Dat blijkt uit Computables jaarlijkse onderzoek naar het imago van ict-dienstverleners dat door TNS Nipo is uitgevoerd onder bijna tweeduizend ict'ers.

31 procent is het ‘eens' en zeven procent is het zelfs ‘helemaal' met deze stelling eens. 23 procent is het echter oneens met de stelling. Negentien procent is het er mee ‘oneens' en vier procent is het ‘helemaal oneens'. Het volledige onderzoek is terug te vinden in de ICT Services Guide 2009.

ICT SERVICES GUIDE 2009

Het jaarlijkse onderzoek maakt deel uit van de ICT Services Guide 2009. In opdracht van Computable voerde TNS Nipo het onderzoek in februari en maart uit onder 1913 ict-managers en ambitieuze ict-professionals.

In de gids, die op 15 mei verschijnt, worden onder andere per topic rapportcijfers gegeven voor dienstverleners die actief zijn in dat ict-deelgebied. Respondenten konden per topic alleen de bedrijven waarderen waarmee ze daadwerkelijk ervaring hadden opgedaan. Ook werden de respondenten algemenere vragen en stellingen voorgelegd.

Bron: Computable ICT Services Guide 2009 (klik voor vergroting)

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Bijzonder artikel. De kop suggereert dat de meeste respondenten het eens zijn met de stelling. Terwijl het tegenovergestelde blijkt. Immers het grootste deel staat er neutraal tegenover. En het resultaat zou zelfs heel anders zijn op het moment dat dezelfde vraag voorgelegd zou worden aan de ZZP'ers/freelancers. Want deze mensen werden vanaf dag 1 gevraagd hun tarieven te verlagen. Soms tot een bespottelijk niveau. Er is mij eens gevraagd of ik voor een tarief van dertig euro per uur wilde komen als testmanager!

Vraag; vinden dezelfde ict'ers hun eigen salarissen ook te hoog?

Zucht... iemand een basiscursus statistiek gehad? 40 rpocent neutraal... zucht. Het is maar wat het beste uitkomt.

Computable zet zich hier toch wel te kakken met een dergelijke kleuring van de uitslag van het onderzoek. Stemmingmakerij - niet meer, niet minder.
En wat zeggen de kosten? Die dienen te worden gerelateerd aan de opbrengsten van de verrichte werkzaamheden. Doe daar eens onderzoek naar. Waardeloos artikel.

@nike: business as usual.

Inderdaad een onverantwoord artikel.

Hoogstens te gebruiken als benchmark als het onderzoek die gegevens al vrijgeeft.

Is wederom zoals Wim ook al duidelijk maakt: een aparte interpretatie van statistieken (vooral als je de kop leest). Het grootste deel staat gewoon neutraal tegevover de stelling. Voor wat betreft de respondenten die positief reageren, kan het ook een gebrek aan zelfvertrouwen zijn in combinatie met je laten leiden door de emotie van de dag.

Afgezien van het interpreteren van de statistieken rijst bij mij de vraag: "wat is duur"

Er zijn ICT-dienstverleners die vragen 120 euro per uur maar er zijn d'r ook bij die 55 euro per uur vragen.

Een echt antwoord is niet eenvoudig te geven. Natuurlijk wil ik als ICT-er zijnde altijd meer verdienen, maar ik wil ook werk hebben.
Om werk voor mij te garanderen, moet mijn baas uit de kosten komen, en een leuke marge overhouden (voor de aandeelhouders, een bedrijf moet immers rendement hebben).
Stel, mijn bruto salaris is 40.000 euro per jaar. Lease ongeveer 750 euro per maand= 9.000 euro per jaar. Overige kosten die mijn baas heeft weet ik niet precies, maar zullen ook wel ongeveer 20.000 euro zijn (kosten overhead, verzekeringen, ziekte verzuim, tijd tussen opdrachten, etc).
Uitgaande van 1700 facturabele uren per jaar is mijn kostprijs dus ongeveer 40,60 euro per uur. Iedereen die geld investeert wil toch minstens 8% rendement, dus een prijs onder de 44 euro zeker is niet rendabel (kan iemand met meer verstand van uiteindelijke kostprijzen dit soort getallen bevestigen).
Als mijn baas dan mij ergens voor 50 euro weg kan zetten, dan vindt ik dat een normale prijs. In dit rekenvoorbeeld zou een prijs van 120 euro per uur wel overkill zijn.
Echter in de huidige slechte situatie, waar gedetacheerden soms onder kostprijs moeten worden weggezet om bij grote klanten als leverancier aanwezig te blijven (en niet ineens een heel groot gedeelte van de medewerkers terug te krijgen zonder werk voor die mensen), dan moet er bij andere klanten meer worden verdiend om een detacheerders bedrijf overeind te houden, dus voor de hypothetische persoon in dit rekenvoorbeeld zou een prijs van 60-70 euro/uur reeel kunnen zijn.

Pay peanuts, get monkeys.

Er lopen te veel monkeys rond in de IT wereld in Nederland.Deze moeten allemaal een ander vak gaan leren.Geen tarief is te hoog voor een echte IT'er die goed werk levert.

Lijkt mij gewoon een kwestie van vraag en aanbod.

Cees, een ander vak leren? Ze hebben dat de eerste keer ook niet gedaan, dus waarom zou het dan nu wel lukken ;-) Het feit dat je iets met computers doet maakt je nog geen ICT'er.

Naar mijn bescheiden mening zijn het de klanten die de afgelopen paar jaar voor hogere tarieven hebben gezorgd.

Onder het mom van minder regelwerk is er voor preferred suppliership gekozen wat een prijsopdrijvend effect heeft gehad. Elke schijf wil immers ook wat verdienen en door er een extra schijf met veel macht tussen te plaatsen cre?er je dit door situaties.

Zoals gebruikelijk is er niet van te voren over nagedacht wat de gevolgen zijn van zijns eigen acties en doet men gewoon maar wat. Totaal los van de werkelijkheid sommige bedrijven. En dan nu gaan klagen dat de situatie die zij zelf geschapen hebben te duur is! Echt de omgekeerde wereld.

Indien die schijf eruit gehaald wordt en het verschil eerlijk gedeeld wordt zal je zien hoeveel mensen je in kan huren om dat geregel goed voor elkaar te krijgen!

P.s. de schrijver van dit document dient zijn wiskunde A examen eens opnieuw te doen. slaat nergens op.

Pay peanuts, get monkeys. (mee eens)

Cees,

Ooit gehoord van "Return on investement". (jou stelling, er is geen tarief te hoog voor een goede krantenbezorger)

@iksnaphetniet

Geheel mee eens. De krankzinnige 'Preferred Supplier Lists' en totaal ondoorzichtigheid leiden ertoe dat tijdelijk personeel soms via 2 of 3 tussenpersonen moet gaan; resultaat is dat de klant een hoog tarief betaalt voor iemand die een laag tarief of hooguit modaal salaris verdient. Dit omdat grote opdrachtgevers blijkbaar niet in staat zijn zelf te onderhandelen met kleine leveranciers. Een goede manager moet heus wel kunnen onderhandelen; dat behoort tot zijn bagage. Laat de inhuurders dus direct zaken doen met de mensen van hun keus en kan er veel geld bespaard worden.

Anderen hebben al genoemd dat 40% neutraal is en dat er dus geen meerderheid vindt dat de tarieven te hoog zijn.

Nu blijkt wel uit de cijfers dat 38% het (helemaal) eens is met de stelling en 23% het er (helemaal) oneens mee is. Het lijkt dus wel alsof een (krappe) meerderheid de stelling onderschrijft. Maar kijk nu eens goed naar de vraagstelling: "De tarieven van ict-dienstverleners zijn te hoog VOOR DE HUIDIGE ONGUNSTIGE ECONOMISCHE SITUATIE". Ik ben verbijsterd dat een gerenommeerd testinstituut als TNS Nipo een enquete doet met een dergelijke sturende vraag.

In een goede test zou de verwijzing naar de economische situatie achterwege zijn gebleven, en de als waarheid geponeerde opinie dat die ongunstig is al helemaal. De stelling zou hebben geluid "De tarieven van ict-dienstverleners zijn te hoog". Of, nog beter, er was geen stelling geweest maar een vraag: "Wat is uw mening over de tarieven van ict-dienstverleners", met antwoorden (a) veel te hoog; (b) te hoog; (c) precies goed; (d) te laag; (e) veel te laag.

Ik ben wel benieuwd wat de uitkomst was geweest als die vraag in het onderzoek was opgenomen. Een gemiste kans...

Niet alleen het artikel doet de wenkbrouwen fronsen, ook het grafiekje dat erbij staat: de grootte van de cirkelsegmenten correspondeert totaal niet met de daarin vermelde waardes.

Wel grappig dat ICT-ers de tarieven van ander ICT-ers te hoog vinden. Welke ICT-ers zijn er eigenlijk ondervraagd? Overigens vind ik dat als je bij deze stelling neutraal bent je per definitie NIET vindt dat de tarieven te hoog zijn. Ergo: meer dan 60% is het niet met de stelling eens. Hoera! (leuk trouwens dat 101% van de ondervraagden een antwoord heeft gegeven)

Nog los van de inhoud van het artikel, is het grafiekje erbij helemaal apart: het 4% "Helemaal Oneens" taartpuntje is groter dan het 7% "Helemaal Eens" puntje, en het 19% "Oneens" puntje is zelfs groter dan het 40% "Neutraal" puntje. Over suggestieve presentatie van feiten gesproken...

Over de interpretatie van de vraag valt ook nog te discussieren.
Ik kan mij voorstellen dat sommige ICT-ers opmerken dat in vergelijking met andere aanbieders, de prijs die zijn/haar organisatie rekent te hoog is om kans op de opdracht te maken.

Dit hoeft niet in te houden dat de ICT-er vindt dat zijn organisatie het "te bont" maakt, zoals gesuggereerd wordt in het artikel, waarbij dus onredelijk hoge prijzen gerekend worden.

Wat ze bedoelen is, de klanten kunnen die hoge tarieven momenteel niet betalen.

Maar we zitten in een vicieuze cirkel... dus de tarieven moeten gewoon hoog blijven anders gaat het verkeerd.

Af van de nul-tarieven en stages en onderhandelingen van 2 voor de prijs van 1 e.d.

De markt staat al genoeg onder druk, er zijn voldoende prijsvechters die onervaren intreders tegen bodemtarieven aanbieden, echter als je op zoek gaat naar kennis, kunde en ervaring dan betaal je uiteindelijk meer. Dit is terecht aangezien er geinvesteerd is in de kennis, kunde en ervaring van die desbetreffende dienstverleners.

Als bedrijfskundig ICT-er vind ik de tarieven niet te hoog, door de bank genomen zijn ze soms zelfs te laag waardoor het lastig wordt om de ingezette medewerker een financieel onderbouwd ontwikkelplan mee te geven...
Wat er weer in resulteert dat we in de markt uiteindelijk te weinig hoogopgeleide ICT-ers krijgen...omdat de financien er niet zijn om de desbetreffende opleidingen te onderbouwen.

Met vriendelijke groet,

Mr. Ferdinand Griesdoorn (MIM/MBA)Ligt het nu aan mij of is de taartpunt van 19% even groot als die van 40% ? :-)

Dit is weer typisch een voorbeeld van stemmingkwekerij... In theorie zijn de prijzen van een leverancier altijd te hoog voor de klant, maar dit wordt opgelost door bij meerdere bedrijven offertes aan te vragen waardoor de concurentie zorgt voor regulering.

Daarnaast weet de gemiddelde ICT niet wat er voor hem gerekend wordt, laat staan dat hij dan daar een antwoord op kan geven.... Dus wie en welke laag van ICT Nederland heeft antwoord gegeven op deze vraag ???

En zoals, door grote bedrijven, regelmatig wordt gedaan is na een bepaalde periode de inhuur gewoon op straat zetten omdat de budgetten op zijn of domweg gewoon chantage plegen dat de huidige bezetting mag blijven zitten , maar er dan wel een korting van "tig" procenten moet plaatsvinden... Bedrijven die dan niet meer mee kunnen vallen dan vanzelf wel uit de boot..

Daarnaast heb je als opdrachtgever altijd de plicht te controleren of de leverancier met zijn offerte / prijzen in staat is de gevraagde dienst uit te voeren want zit hij met zijn aanbieding (veels) te laag dan heb je nl maar kort plezier vcan deze aanbieding...

Met wat een ZZP'er nu verdient is het niet waard om free-lance te werken. Ik ben net begonnen als free-lancer en loop tegen tarieven aan van ?45,- uur voor een senior engineer. Maar wat de klant betaald is heel wat hoger. Gewoon veel te veel tussenpersonen die allemaal een (te vet) graanje mee willen pikken. Daar moeten we is van af.

@Paul, je hebt gelijk, maar het zijn de grote opdrachtgevers die ervoor kiezen om te veel te betalen voor iemand die te weinig verdient, met hun o-zo-slimme inkoop 'beleid'. Probeer hun dat aan het verstand te brengen; het is alsof je met je kop tegen een muur slaat.

Als ik zie wat ik met 45 euro per uur en 4 dagen per week kan verdienen dan is dat toch een prima salaris als ik ook nog mag doen wat ik leuk vind.
Mischien dat in het oosten de hypotheken wat lager zijn en nee, ik heb geen leaseauto, maar ik kan er prima van leven.

Verder nietszeggend suggestief artikel

@Ronald, dat hangt van je kosten af. Als je alleen in het oosten en dichtbij thuis werkt dan kan je inderdaad met 45 euro wel vooruit. Als je echter naar de randstad moet reizen en daar je vervoer en verblijfskosten moet betalen zul je hoger uitkomen. En als je voor jezelf werkt, waarom zou je niet genieten van een goed tarief waar dat kan?

Je hebt onwaarheden, je hebt leugens en je hebt statistieken. En dan nog de interpretatie daarvan.
Met deze uitkomst kun je evengoed zeggen dat de meerderheid de tarieven niet te hoog vindt als dat de meerderheid de tarieven niet te laag vindt, maar de kop is pertinent onjuist, want er is geen meerderheid die de tarieven te hoog vindt. Maar logica en interpretatie van statistieken zijn verschillende dingen.
Afgezien daarvan wordt er meer uit dit artikel afgeleid dan er in zit, want het gaat niet over bedragen, maar over het imago.

Wat wordt verstaan onder "tarieven van ict dienstverleners"

Praten we hier over de tarieven van beheer van een serverpark, Saas, uitbesteden van een cloud, een helpdesk, consultants, programmeurs, specialisten ?

Voor mensen (detachering) is het niet vreemd dat de tarieven hoger liggen dan interne tarieven; daarvoor krijg je een stukje flexibiliteit terug (snel up- en downscalen van je team).

Als ik zie wat voor tarieven er soms voor een server in een rekencentrum gerekend worden, plaats ik ook wel eens vraagtekens.

Van de andere kant: als je denkt dat je het goedkoper kan, waarom maak je dan gebruik van de dienstverleners??????

Logica knikkert 300 management poppetjes koud op straat. Dan kunnen de tariefjes vast omlaag. Minder overhead -> minder kosten -> lager tarief. Logisch toch?

@tester
Yup je hebt helemaal gelijk. Maar reizen naar de randstad probeer ik zo veel mogelijk te voorkomen. Heb nu opdracht uit amerika (?50 uur) en dat gaat prima met skype. En ja ik doe er alles aan om de kosten laag te houden.

"Tarief van ICT-dienstverlener is te hoog"

Omdat het nu (spontaan, onaangekondigd,globaal, bewust veroorzaakte) kredietkrisis is..:
- Word een brood goedkoper?
- Word je biertje minder duur?
- Gaat de prijs van het gas omlaag?
- Betaal je ineens minder aan de pomp voor je brandstof?
Volgens mij niet, maar ik kan het mis hebben.

Waarom zou een ict-dienstverlener dan zakken met zijn prijzen?

Het feit dat we nu met zijn allen in een (spontaan, onaangekondigde maar toch stiekum wel, globaal, bewust veroorzaakte) "kredietcrisis" zitten, lijkt me handig om je blik naar binnen te richten.
Ga kijken waar je intern je eigen overhead kosten kunt drukken zo je winstmarge toch te kunnen vergroten, ondanks de "kredietcrisis"

Als je nu als ict dienstverlener zakt met je prijs, is het nog maar de vraag of je je prijzen weer kunt optrekken als het einde in zicht is van deze kredietkrisis. Dat zullen je klanten niet fijn vinden.

Vertrouw op je eigen kunnen, kennis:
Je levert goed werk, anders had je nu geen klanten die konden klagen over (de hoogte van) je tarief toch?
Blijf trouw aan jezelf, je business, je tarieven
Je bent het waard :-)

De tarieven vallen toch mee? Ik zie eigenlijk zelden een tarief boven de 200 euro. Dat is wel anders voor bijv. advocaten en een notaris. Tarieven moeten dus eerder omhoog.

Volgens mij moet je dit primair niet aan ICT-ers vragen maar aan de afdeling inkoop en inhurende managers. Verder komt het tarief tot stand door marktwerking. Er is door de crisis minder budget, er is dus bij een aantal klanten minder werk, hierdoor zijn de thans geldende tarieven die men hanteert bij een aanbieding al zeer fors gecorrigeerd.

Een aantal klanten willen de projecten wel doorzetten
maar moeten het ook met minder budget stellen. Deze klanten hebben de kaasschaaf over de tarieven gehaald in veel gevallen met succes.

Als ik zie wat ik voor een schilder, loodgieter of automonteur betaal, vind ik de tarieven voor de meeste ICT-functies, waarbij opleiding meestal hoger is, de verantwoording veel hoger en er veel meer aan het bijhouden van kennis gedaan moet worden, dan vind ik de tarieven van ICT-ers eerder te laag dan te hoog...

@Ronald,

Benzine is met het begin van de kredietcrisis wel fors omlaag gegaan. Ik kan me nog de 1,60 in juli herinneren tegen 1,20 aan het begin van dit jaar. En dat terwijl traditioneel de prijzen in de wintermaanden hoger zou moeten liggen.

De tarieven zijn nu sterk onderhavig aan het vraag en aanbod principe. Hoe minder vraag met een groot aanbod hoe lager de tarieven. In tegenstelling tot de uitzendbureaus verkopen ICT bedrijven expertise terwijl een uitzendbureau uitgaat van het onderliggende salaris.EEn situatie waar we als ICT bedrijf ook naar toe gaan.

In de crisis van 2002 was er ook een tijdelijk overschot aan ICT?rs alleen was er toen geen discussie over de tarieven.

Inmiddels zijn we zo ver onder druk gezet door de grote inleners dat een gemiddels tuinman een hoger tarief heeft dan een HBO gecertificeerde beheerder.

Nu zitten we in de situatie dat een groot aantal inleners ter meerdere glorie van henzelf de tarieven onder druk zetten op vaak oneigenlijke gronden en onder een laakbare druk.

De meeste VMBO-ers die deze maand wiskunde examen doen kunnen een betere taartgrafiek maken.
Want slechter kan bijna niet.

Tarief van ICT dienstverleners is laag, te laag.

Maar er zijn te veel monkeys, inclusief de initiele opdrachtgever, gedraagt zich als architect, zelf.
Je wil niet weten hoeveel software pakketjes, al dan excel of access probeersels, door mensen op de werkvloer gemaakt zijn.
Managers, komen veel te laat achter, dat ze met echte ICT'ers moeten werken.

Beginnen met kleine opdracht, scheidt snel het kaf van het koren.

@Pim en Jeroen: wat is een vakman waard? Maakt het uit of het om een tuinman, een schilder, een boekhouder, programmeur, tester of systeemarchitect gaat? Heb je enig idee wat een tuinman aan kennis en ervaring moet hebben om een goede tuinman te zijn? Ik word soms een beetje flauw van de ?ik heb een HBO / Universitaire opleiding dus ik mag meer verdienen? mentaliteit. Laat nou gewoon zien wat je kunt, doe waar je goed in bent en behaal goede (de afgesproken of betere) resultaten. Ik heb geen HBO, maar haal bij elke opdracht goede resultaten. Mijn tarief is gebaseerd op die resultaten en niet op basis van het gegeven dat ik geen HBO diploma heb. Mensen zoals jullie, Pim en Jeroen, vinden kennelijk dat mijn tarief dan toch lager moet zijn. Dat vind ik niet alleen een belediging voor laag opgeleide vakmensen en autodidacten (die vaak genoeg de vloer aanvegen met menig HBO/er), maar bovendien een grotere bedreiging voor maatschappij en arbeidmarkt in het algemeen en de ICT in het bijzonder, dan het algemene gegeven dat ?de ICT tarieven? te hoog zouden zijn. Beetje meer nuance graag.

@luidspreker:
"Managers, komen er veel te laat achter, dat ze met echte ICT'ers moeten werken."
Tja daar wringt het nu ook he..
Hoe kun je - als manager - zelf tot de conclusie komen dat je met een goede icter werkt? Dan moet je ook ZELF inhoudelijk kennis van zaken hebben m.b.t. ict, anders kun je dit nooit achterhalen ;-)


"Die hard ict ervaring gaat steeds meer spreken dan diplomaatjes en certificaatjes"

Slaat nergens op dit artikel, inderdaad stemmingmakerij, suggestieve presentatie van de feiten in een taartdiagram met verkeerde verhoudingen die bovendien op 101% uitkomt!!

Dat is pas te hoog zou ik zeggen!!!!!!

Wat vaak vergeten wordt is dat in de tarieven van een ICT dienstverlener kosten zitten, die niets met techniek te maken hebben. Zo moet bijvoorbeeld ook het management van die dienstverlener een dikke boterham verdienen alsmede de service managers en ITSM-achtigen, het kantinepersoneel, de HR-afdeling, juffrouw Jannie etc. Daarna moeten de gebouwen en de leveranciers worden betaald en ga zo maar door.
Misschien dat dit wel de laatste levensfase van een bedrijf is, voordat een collectiefje van veel goedkopere ZZP-ers ze hun klanten afsnoept en een nieuwer en rendabeler bedrijf begint.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-05-12T07:32:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.