SOA breekt binnen drie jaar definitief door

Service-oriented architecture (soa) breekt de komende drie jaar definitief door. Die verwachting spreken onderzoeksbureau MarketCap en ict-dienstverlener Inter Access uit na gezamenlijk onderzoek naar de doorvoer van soa bij Nederlandse bedrijven.

Bijna twintig procent van de ondervraagde organisaties in Nederland is nu actief met soa. Vrijwel alle ondervraagde bedrijven zijn bekend met het soa-concept en staan er positief tegenover. Daarom verwacht MarketCap dat een nieuwe grote groep bedrijven de komende jaren de eerste stappen richting soa zal zetten. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘Soa in Nederland 2008' dat MarketCap samen met Inter Access heeft uitgevoerd onder 472 organisaties met minimaal honderd werkplekken.

Een kleine tien procent van de ondervraagde organisaties verwacht zelfs binnen twaalf maanden de eerste stappen op het gebied van soa te ondernemen. Nog eens veertien procent verwacht dit binnen twee tot drie jaar te doen.

Van de ondervraagden die binnen twee tot drie  jaar actief met soa aan de slag gaan, ziet veertig procent een flexibele ict-omgeving en een betere aansluiting tussen ict en bedrijfsprocessen als de belangrijkste voordelen.

Integratie

Veel ondervraagden verwachten door soa hun klanten of gebruikers beter van informatie te voorzien en bestaande software en componenten van die programmatuur beter te kunnen hergebruiken. De ondervraagden zijn ook te spreken over de integratie binnen de ict-infrastructuur die met soa kan worden bereikt.

Han Dieperink directielidvan Inter Access: "Het gaat niet persé om flexibiliteit van de ict-omgeving, maar om flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie als geheel. De ict speelt hierbij een ondersteunende rol. Soa kan een brug slaan tussen ict en de business. Zo komt de informatievoorziening het beste tot zijn recht."

De bekendheid met soa is volgens dit onderzoek vooralsnog het hoogst bij financiële dienstverleners en bij zakelijke dienstverleners (inclusief de ict-sector zelf). Dat zijn ook meteen de marktsegmenten waar het gebruik van soa of de plannen daartoe binnen vierentwintig maanden het hoogst liggen.

Management

Een belangrijke uitdaging ligt in het bekend maken van het algemeen management met soa. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de geïnterviewde algemene managers zoals financieel managers en managers operations, nog onbekend is met het concept. Iets meer dan een kwart geeft aan bekend te zijn met de term soa. Het resterende deel, ruim 15 procent, geeft aan bekend te zijn met de werkelijke inhoud van het begrip.


Volgens Dieperink vergt de doorvoer van soa wel enige aanpassinng in de gedachtegang van veel managers: "In plaats van de ict-capaciteiten staan de wensen en behoeften van de klant centraal. De bedrijfsprocessen worden daar vervolgens op ingericht. Dat betekent dat het management moet meedenken over toekomstige services. Soa wordt dus een onderwerp dat de ict-afdeling overstijgt. Uit ervaring weten we dat de samenwerking tussen algemeen- en ict-management cruciaal is voor een succesvolle implementatie."

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Bent benieuwd hoe ze dit willen gaan promoten??

"Goeiedag meneer/mevrouw heeft u interesse in het verkrijgen van een SOA?"

Op zich is het een helder, logisch verhaal, waar echter ook een aantal vraagtekens bij gezet kunnen worden, en wel:
- SOA is zo'n breed begrip aan het worden, dat het volgens mij ook haast niet meer mogelijk is om niet met SOA bezig te zijn
- in het genoemde artikel wordt business ict alignment gekoppeld aan SOA. Op zich terecht, want hier valt nog veel winst te behalen en bedrijven moeten zich daar op blijven focussen, los van of dit onder de vlag van SOA valt of niet. Dus ook hier kun je twee kanten op redeneren, en is het maar de vraag of de business SOA echt als begrip moet kennen
- en ja, er komen steeds meer succesverhalen m.b.t. SOA, al dan niet terecht gekoppeld aan SOA. En dat is ook nog een laatste vraag bij het onderzoek: in hoeverre is de vraagstelling suggestief en richtinggevend, wat tot sociaal gewenste antwoorden leidt.
- en in the end het gaat uiteindelijk niet om wel/niet SOA, maar om een grotere toegevoegde waarde vanuit ICT aan de business en haar klanten. En als dat onder de vlag van SOA plaatsvindt, is dat alleen maar meegenomen, niet?

Oscar Roelofs
ion-ip b.v.

Let wel: dit onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met meer dan 100 werkplekken. Voor de grotere organisaties is het wel of niet doen van SOA geen onderdeel meer van de discussie. Iedereen is er mee bezig of kijkt er serieus naar. Maar ook hier geldt SOA is nooit een doel maar een middel.

Voor kleinere organisaties die qua IT ondersteuning van hun bedrijfsprocessen terug kunnen vallen op een beperkte hoeveelheid applicaties is SOA nu geen issue en zal dat het ook nooit worden. Voor hun is SaaS (Software as a Service) weer veel relevanter, daarmee krijgen ze wel SOA maar dan verstopt onder de motorkap van een SaaS oplossing.

Edwin van Asch
Systemation

Flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie als geheel is de drijfveer achter denken in diensten, in mijn beleving. Naast kostenbeheersing dan, dat doet het ook altijd goed. Maar om SOA, in de zin van service-oriented applicatie-architecturen, aan het algemeen management te willen slijten lijkt me een weinig heilzame weg. De rol om de behoefte van deze categorie leidinggevenden te vertalen naar IT-inrichting ligt naar mijn smaak bij enterprise en solution architecten. Analistenbureau Forrester meldde afgelopen maart echter dat deze rollen nog lang niet overal tot volle wasdom zijn gekomen. ?t Zal mij dan ook niet verbazen als we de komende drie jaar nog het een en ander aan teleurstellende berichtgeving te verwerken krijgen?

SOA is een architectuurconcept en niet een oplossing op zichzelf. Business en IT afdelingen kunnen met SOA sneller, flexibeler en gemakkelijker nieuwe oplossingen creeren, maar voor eindgebruikers is het uiteindelijk transparant dat een gebouwde oplossing SOA gebruikt of niet.

Er is zeker sprake van groei in SOA volwassenheid bij bedrijven, maar het hangt sterk af naar welke dimensies men kijkt. Enerzijds ziet men SOA bij bedrijven snel populairder worden door versimpeling van het gebruik zoals in mashup en Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen. Daarnaast dekt het SOA concept verschillende aspecten. De meeste bedrijven kijken al geruime tijd naar enterprise architectuur integratie (EAI) en business process management (BPM), maar sommige bedrijven zijn ook al bezig met meer geavanceerde SOA functies zoals business activity monitoring en event-driven (ook wel complex event processing genoemd) architecturen. Met het laatste kan men niet alleen sneller en flexibeler oplossingen en bedrijfsprocessen bouwen, maar ook real-time processturing geven waneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden (zoals een lage productinventaris of een te hoge grondstofprijs).

Anderzijds is de SOA groei ook afhankelijk van de adoptie binnen het bedrijf. Vaak begint een bedrijfsafdeling met het implementeren van SOA en van daaruit groeit het door naar meerdere afdelingen tot op enterprise niveau.

Dus SOA volwassenheid wordt over de komende jaren zeker sterker, maar het is meer evolutie dan revolutie gezien de meeste bedrijven reeds bezig zijn met een of meerdere dimensies die tot SOA bedrijfsvolwassenheid bijdragen.

SOA breekt binnen 3 jaar definitief door? SOA is allang definitief doorgebroken.

De populariteit van het acroniem SOA is zelfs al weer aan het verminderen; de architectuurstijl en de bijbehorende standaarden en technologie daarentegen krijgen zo langzamerhand een keurig plaatsje in het totale palet aan oplossingsmogelijkheden dat we hebben: services, events, business rules.... Waar SOA 3 jaar geleden nog gerelateerd werd aan 'integratieproblematiek' gaat het tegenwoordig alleen over SOA als ??n van de 'enablers om te komen tot flexibelere bedrijfsvoering'.

En daarmee is het ook relevant voor topmanagement! Ik zie trouwens ook een toenemend besef op dat niveau. We hebben inmiddels twee staatssecretarissen die SOA kunnen uitleggen, in relatie tot de mogelijkheden om hun organisatie te verbeteren. SOA is voor topmanagers dus wel relevant, maar puur vawege het inzicht dat de informatievoorziening structureel anders moet worden ingericht om verbeteringen in hun bedrijf te bereiken. En last but not least: er is nu zelfs een artikel in Harvard Business Review verschenen, waarin SOA centraal staat.

Kortom: SOA is allang doorgebroken.


De doelstellingen achter SOA zijn al van alle ICT-tijden. Het wekt geen verbazing dat een groot deel van de organisaties bezig is om doelstellingen als meer hergebruik van IT componenten, betere aansluiting tussen de Business en IT, een meer flexibele inrichting en inzet van ICT en verlaging van de kosten te onderzoeken. SOA biedt nu het meest aangewezen generieke raamwerk om dit soort verbeteringen te realiseren en het zou verrassender zijn als IT organisaties daar geen aandacht aan zouden besteden.

Een vervolgonderzoek is uiteraard gewenst: onderzoeken leiden vaak tot vervolgvragen en dit onderzoek is op die regel geen uitzondering. Welke elementen uit de brede SOA portfolio krijgen de meeste aandacht: zijn het WSDL Web Services als interface voor alle IT applicaties, is het de BPEL Engine als orkestratie-middel, is het de Repository voor SOA om alle componenten effectief te ontwikkelen en beheren of is het toch de Service Management aspecten die ervoor moeten zorgen dat een Service geleverd kan worden ook onder wisselende condities van vraag en aanbod?

En in hoeverre moeten we de business betrekken bij SOA? Is het gewenst om de business bij te scholen in de inrichting van SOA onder de motorkap of is het voldoende om de Business uit te leggen dat we via SOA eindelijk IT kunnen gaan leveren op de wijze waarop we een mobiliteitsinterface ontwikkeld hebben: met een stuur, een rem en een gaspedaal, en zonder dat de bestuurder (Business) de details hoeft te weten over het wormwiel in het stuurhuis en het exacte vermogen van de motor.

Het stellen van de vragen is vaak een deel van de antwoorden, maar in dit geval ben ik wel benieuwd hoe er in IT'end Nederland over wordt gedacht.

Frank Kroon
HP

Vragen voor puristen.

Generieke;
Is een SOA business enabling of business supporting

Business;
Heeft de gemiddelde business manager, interesse in een SOA, op zich.
Vindt hij/zij een volledige samenstelling van actuele business services(applicatie
diensten) van belang.

ICT;
Is een SOA een architectuur model voor de technische infrastructuur
of een architectuur model voor de infrastructuur van de business services.
Hoe effectief kunnen business(applicatie) requirements geimplementeerd worden
zodanig dat de business services actueel en volledig blijven.
Kan effectieve implementatie, uitsluitend plaatvinden m.b.v. een SOA.

Mijn verwachting (of wens) is dat SOA de rol krijgt die het beste bij SOA past: de meest geschikte architectuur voor bedrijfsprocessen die flexibel moeten zijn.

Ik zal dit toelichten; in welke organisatie je ook kijkt, je zult altijd zien dat de meeste processen stabiel zijn en weinig veranderen. Er zijn echter ook altijd wel een paar processen die regelmatig veranderen. Deze zitten vaak aan de bedrijfsgrens, bijvoorbeeld samenwerking met klanten, leveranciers en partners. Een ander kenmerk is dat deze flexibele processen veel te maken hebben met de toegevoegde waarde en/of het concurrerend vermogen van een bedrijf.

Iedere organisatie moet van zichzelf weten waar flexibiliteit noodzakelijk is en daar waar het slechts een wens is. De flexibele processen ondersteun je met composite applicaties op basis van SOA, de rest met standaardapplicaties. Een addertje onder het gras: stamgegevens. Randvoorwaarde om alle processen goed met elkaar te laten samenwerken is dat de stamgegevens onderling zijn afgestemd. En over addertjes onder het gras gesproken: identity management is er ook zo een. Daar heb je al twee pijnpunten te pakken waar de meeste organisaties nog meters moeten maken om een goed werkende, veilige en beheersbare SOA implementatie te verkrijgen.

En wat het overtuigen van het management betreft: zij moeten overtuigd zijn van de kwaliteit van het IT beleid als geheel en niet van de kwaliteit van een specifieke IT architectuur als SOA. Als je als IT-er het management probeert te overtuigen van SOA, dan krijg je waarschijnlijk het wantrouwen waar je zelf om vraagt.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-07-09T10:06:00.000Z Redactie Computable/Channelweb
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.