Groningen krijgt stadsdekkend Wi-Fi-netwerk

De gemeente Groningen wordt de eerste stad in Nederland met een volledig stadsdekkend Wi-Fi-netwerk. Grootte: ongeveer vijftig vierkante kilometer. Het netwerk wordt in stand gehouden door twaalfhonderd nodes, die zelfstandig met elkaar kunnen overleggen. Het netwerk wordt zo zelfreparerend. In 2011 moet de hele stad toegang hebben tot het netwerk.

Na een succesvolle pilot van een halfjaar, wordt nu in de gemeente Groningen begonnen met het aanleggen van een compleet stadsdekkend Wi-Fi-netwerk. Begin 2011 moet de hele stad toegang hebben tot het netwerk, dat in omvang een gebied van meer dan vijftig vierkante kilometer groot moet zijn.

Daar gaat veel werk inzitten, volgens Alphonso Makovec van Alcadis, de leverancier voor de hardware voor het project Digitaal Groningen, dat een samenwerkingsverband is tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort College en de gemeente.

Het project moet gebruik gaan maken van Strix Systems mesh technologie: een technologie waarbij verschillende nodes samen moeten werken. "Dat zijn kasten met daarin meerdere radio-units die draadloos met elkaar communiceren. Daar bovenop komen accesspoints te staan. Dat zijn eigenlijk de hotspots zoals je ze kent, maar door de communicatie tussen de radio-units onderling zijn ze dynamisch." Van die nodes moeten er zo'n twaalfhonderd komen. Door de dynamische samenwerken van de nodes onderling, bestaat het project eigenlijk uit een grote Wi-Fi-waaier over de stad.

Zelfreparerend

Volgens Makovec wordt het nieuwe netwerk, dat gratis gebruikt mag worden door werknemers en studenten in Groningen, niet alleen zelfondersteunend, maar ook zelfreparerend. "De nodes scannen continu zodat honderden parameters in het netwerk en de omgeving in het hele netwerk worden gedeeld. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien waar het netwerk vertraging oploopt en verzoeken via een andere route doorsturen." De nodes worden op straatlantaarns gemonteerd of worden opgenomen in het openbaar vervoer. Het draadloos netwerk wordt op zo'n twintig plekken verbonden met een glasvezelverbinding, om het netwerk van bandbreedte en een verbinding naar de gateway te voorzien.

Het draadloze stadsnetwerk van Groningen moet uiteindelijk voor meer gebruikt gaan worden dan alleen voor toegang tot internet vanaf elk terrasje of bankje. Zo moeten bewoners van de binnenstad via het netwerk kunnen zien waar er parkeerplaatsen vrij zijn en moeten ambulances direct ter plekke bij archieven met patiëntinformatie kunnen.

Rotterdam

In juli 2008 begon Groningen al met een pilot van het systeem. Ook in Rotterdam is in oktober van dat jaar begonnen aan een jaarlange pilot, waar de binnenstad voorzien wordt van een draadloos netwerk. De dekking van deze hotzone, gelegen in de binnenstad, breidt zich uit tot ongeveer een kilometer. Het stelt onder andere zesduizend studenten van de Erasmus Universiteit in staat om vanaf elke locatie in te kunnen loggen op het universiteitsnetwerk.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dit bericht al in enkele media gezien, toch jammer dat Wireless Leiden nergens wordt genoemd. Die zijn toch al wat jaren bezig.

> gratis gebruikt mag worden door werknemers en studenten in Groningen
gewone huishoudens niet?
Is het een gesloten netwerk dan?

Het ligt iets genuanceerder: zie aanvulling!

Groningen krijgt stadsdekkend Wi-Fi mesh netwerk.

De gemeente Groningen wordt de eerste stad in Nederland met een volledig stadsdekkend draadloos Wi-Fi mesh netwerk van ongeveer vijftig vierkante kilometer.

Het netwerk wordt gevormd door zo'n 1200 Strix nodes, die zelfstandig met elkaar kunnen overleggen. Nodes zijn kasten met daarin meerdere radio-units, werkend op zowel Wi-Fi 802.11b/g 2,4 GHz als op 802.11a 5 GHz welke draadloos met elkaar communiceren en via enkele glasvezelverbindingen verspreid over de stad toegang tot de back bone hebben.

Na een succesvolle pilot van een half jaar, wordt nu in de gemeente Groningen begonnen met het aanleggen van een compleet stads dekkend draadloos Wi-Fi netwerk Er wordt binnenkort begonnen in het centrum wat medio oktober klaar moet zijn en begin 2011 zal de hele stad toegang hebben tot het netwerk wat een omvang van ruim 50 km2 zal bestrijken.

'Daar gaat veel werk inzitten', volgens Alphonso Makovec van Alcadis IP Solutions, de leverancier voor de hardware en kennis. 'We bieden in opdracht van uitvoerder Unwired en gecertificeerde partners een turn key oplossing voor het project Draadloos Groningen, dat een samenwerkingsverband is tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, het oorderpoort College en de gemeente.'

'Het project wordt uitgerold met gebruikmaking van Strix Systems mesh technologie; een technologie waarbij we verwachten voor dit project zo'n 1200 nodes te plaatsen om het netwerk stads dekkend te krijgen zoals in de Europese aanbesteding voor het project van Draadloos Groningen beschreven staat. Nodes zijn kasten met daarin meerdere radio-units, werkend op zowel Wi-Fi 802.11 b/g 2,4 GHz als op 802.11 a 5 GHz welke draadloos met elkaar communiceren. Enige radio's in de node worden gebruikt voor de opbouw van het draadloze back bone verbindingen, ander radio's fungeren als access points. Dat zijn eigenlijk de hotspots zoals je ze kent, maar door de communicatie tussen de radio-units onderling wordt het netwerk dynamisch. Door het dynamisch samenwerken van de access points in de nodes in het netwerk, wordt een zogenaamde hotzone in de stad Groningen gevormd.

Volgens Makovec wordt het nieuwe netwerk, dat gratis gebruikt mag worden door werknemers en studenten van de deelnemende onderwijsinstellingen en overheden van Draadloos Groningen omdat zij de rechten hebben afgekocht, door het gebruik van Strix mesh technologie niet alleen zelf-ondersteunend, maar ook zelf-reparerend.

'De nodes scannen continu zodat honderden parameters in het netwerk en de omgeving in het hele netwerk worden gedeeld. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op radio niveau zien waar het netwerk vertraging oploopt, waar veel of juist minder doorvoer van gegevensstromen (bandbreedte) optreedt en op netwerk niveau dan data verkeer via een andere route doorsturen. De radio's bepalen zo via een zogenaamd proprietary algoritme wat de meest optimale route is naar het bekabelde glasvezel netwerk. Tot zover de techniek!'

De nodes worden op straatlantaarns en op enige hoge opstelpunten gemonteerd en worden opgenomen in mobiele gebruikers als voertuigen van de Politie Groningen van het project Slimmer Veilig en wellicht in een later stadium ook in voertuigen van andere gebruikers als brandweer, ambulances en het openbaar vervoer. Het draadloos netwerk wordt op zo?n twintig plekken verbonden met een glasvezelverbinding, om het netwerk van bandbreedte en een verbinding naar de gateway te voorzien.

Het draadloze breedband stadsnetwerk van Groningen wordt voor meer toepassingen gebruikt dan alleen voor toegang tot internet vanaf elk terrasje of bankje. Een opsomming:

zo moeten bewoners van de binnenstad via het netwerk kunnen zien waar er parkeerplaatsen vrij zijn, informatie over OV krijgen, de Politie camera beelden op elke locatie kunnen bekijken, moeten ambulances direct ter plekke bij archieven met patientinformatie kunnen, kan door Stadsbeheer straatverlichting, verkeerslichten op afstand geschakeld en bruggen worden bediend, kan de brandweer voor een inzet informatie uit een database en plattegronden uit het kadaster ophalen, kan via sensoren informatie worden opgehaald van ondergrondse afvalsystemen, kunnen zogenaamde slimme energiemeters van de Nutsbedrijven worden uitgelezen, kan door de medische sector van patienten op afstand allerlei medische informatie worden verkregen voor monitoring en andere medische toepassingen waar uitwisseling van gegevens gewenst is.

Voor de Universiteit en Hanzehogeschool geeft het netwerk mogelijkheden voor E-learning, registratie en extra informatievoorziening voor de aangesloten studenten maar ook allerlei sociale applicaties zullen spontaan ontstaan zodra de Wi-Fi infrastructuur voorhanden is leren vergelijkende situaties in andere landen.

In juli 2008 begon Groningen al met een pilot van het systeem. Ook in Rotterdam is op initiatief van het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam in oktober van dat jaar begonnen aan een jaarlange pilot, waar de binnenstad voorzien wordt van een draadloos netwerk. De dekking van deze hotzone, gelegen in de binnenstad, breidt zich uit tot ongeveer anderhalve kilometer. Het stelt onder andere zesduizend studenten van de Erasmus Universiteit in staat om vanaf elke locatie in te kunnen loggen op het universiteitsnetwerk, de Politie kijkt er via een PDA of laptop haar camera's mee uit en worden testen met het uitlezen van zogenaamde slimme energiemers van Eneco voorbereid.

Fijn voor al die mensen die ziek worden door electrostress... Luister hier maar eens na:
http://www.youtube.com/v/hRpWMrqYDaY

En nu maar wachten op protesten van mensen die ook tegen UMTS zijn, oooh nee die komen natuurlijk niet want dan kunnen ze niet meer buiten internetten. ;o)

De straling is zeer gevaarlijk en veel te hoog. De richtlijnen van de gezondheidsraad deugen voor geen meter.

Kijk maar eens naar deze stralingsmeter: http://www.stopumts.nl/pdf/thermo_print.pdf

Teken de petitie om dit waanzinnige plan te stoppen:

www.stralingsvrijkind.nl

Over de angst over vermeende schadelijke stralingseffecten van een nieuw netwerk in Groningen.

Naar aanleiding van eerdere reacties wil ik het volgende opmerken. De discussie over straling tussen UMTS en Wi-Fi is een vergelijking tussen appels en peren. Deze angst is ongegrond want ook de toegepaste Wi-Fi apparatuur welke gebruikt wordt in het project van Draadloos Groningen voldoet aan dezelfde (zelfs strenger, vooraf zijn verplichte metingen verricht tijdens de pilot vorig jaar, het rapport is ter inzage op de website van de Stichting) eisen welke gesteld worden aan Wi-Fi apparatuur in Nederland.

Om een voorbeeld te geven is bijvoorbeeld uit een onderzoek in de UK gebleken dat de straling van een Wi-Fi netwerk binnenshuis ruim vijftigduizend keer zwakker is dan wat internationale richtlijnen als maximum aangeven. Een persoon dus ook kind (!) dat een mobieltje tegen zijn hoofd houdt, wordt blootgesteld aan vijftig procent van diezelfde normen.

Buitenshuis zijn de afstand tussen gebruiker(s) nog groter dus zijn lagere waarden te verwachten (de opstelling is op het niveau van straatlantaarn of op hoger gelegen locaties).

De discussie is derhalve of, wij zijn zelf ouders van kinderen, is niet of Wi-Fi of andere vormen van draadloze oplossingen een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren maar wanneer de richtlijnen worden overschreden.

Iedere vorm van innovatie heeft zijn voor- en tegenstanders maar gelukkig zijn er instanties om te controleren en indien nodig te reguleren.

IEDERE VORM van niet natuurlijke electromagnetische straling is een gevaar op de (acuut, middellang, lange) termijn voor de menselijke lichamelijk, geestelijke en energetische gezondheid!. Zelf de World Health Organisation erkent dat straling van de ANTENNES van mobieltjes schadelijk kan zijn en hersentumoren kunnen veroorzaken...echter ze zwijgen als het graf, als het gaat om de on-natuurlijke electromagnetische golfvormen die afkomstig zijn van GSM, UMST, WIFI zendmasten.

Groningen verandert hierdoor in een open draadloos (en electromagnetisch stralings) laboratorium met alle inwoners van het dekkingsgebied, als levende laboratorium ratten. Een open testomgeving gelijk als die van een magnetron in je keuken.

Voor de liefhebbers en Alphonso Makovec (misschien ben je nog in de ontwetende fase of je eigen produkten):
Sinds de tweede wereldoorlog zijn de CIA en de strijdkrachten van Amerika al bezig om te zoeken naar NON-LETHAL weapons. Een daarvan is het Active Denial System bedacht door fabrikant Raytheon, bijnaam The PAIN RAY.. Zie YouTube filmpjes hier:
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=active+denial+system

Dit is een geconcentreerde golf electromagnetische energie die PRECIES afgesteld kan worden qua intensiteit en penetratie diepte op de menselijke huid. Dit veroorzaakt - binnen de usa gestelde veiligheids limieten - een zeer hevige, niet dodelijke pijn, die verder geen sporen of desfunctioneren nalaat bij het slachtoffer. Echter zijn in Irak - binnen oorlogs gebieden - al sightings gezien, waarbij mensen kompleet dood-gestraald zijn door zo'n apparaat!.

Het gaat hier dus om 1 bundel electromagnetische straling, net zoals geproduceerd kan worden door je WIFI antenne park. Kun je nagaan wat een deken van wifi-antennes kan instralen op de groningse bevolking. te vergelijken met een electromagnetisch carpet-bombardement!

Meer zelf onderzoeken Alphonso?
http://www.cheniere.org/
http://www.cheniere.org/images/EMfndns1/index.html
De website van Tom Bearden:
Neem vooral zelf het stuk over de Priore machine door:
http://www.cheniere.org/priore/index.html

Dan zul je tot de conclusie komen dat IEDER WILLEKEURIGE (fysieke) ZIEKTE ingestraald kan worden op afstand door gebruikmaking van electromagnetische energie en de juiste antennes.

Mocht je jezelf willen overtuigen:
1. Ga voelen (het beste overtuigingsbewijs) en hou je eigen hoofd,lichaam eens een uurtje in de stralenbundel voor een WIFI antenne. Als je daarna nog niets mankeert praat ik graag verder met je :-)

2. Hou voor je - de aardigheid straks eens bij - via het epd de stijging van het aantal kanker-sterf-gevallen NA de invoering van je verstikkende wifideken over groningen?

3. Zijn jullie al ingedekt tegen alle gezondheidsklachten en schadeclaims die straks gaan binnenregenen tevolge van de invoering van dit draadloze wifi dekentje over Groningen?
Of gaan alle wifi-klachten structureel ontkent worden door een van de deelnemers in dit traject (UMCG he toevallig? ;-)

Nog een vraag:
Wat is er mis met glasvezel? waarmee hetzelfde bereikt kan worden maar dan niet ten koste van de gezondheid van alle inwoners van Groningen stad?

"Er gaat niets boven Groningen dan een clear blue radiation free sky"

@Ronald
Alles wat je interessant vindt, daar hol je blindelings achteraan he?

Citaat uit Wikipedia:
Biographies of Bearden consistently state that he received a BS in Mathematics from Northeastern Louisiana University and an MS in Nuclear Engineering from Georgia Institute of Technology[17].

Some time in or before 2001, Bearden began to identify himself as "Tom Bearden, Phd"[18], with no affiliation or details. The Skeptical Inquirer, among others, revealed that Bearden purchased his PhD from Trinity College and University, which the magazine describes as "a British institution with no building, campus, faculty, or president, and run from a post office box in Sioux Falls, South Dakota"[19]. This institution is not accredited by any recognized accreditation association and is generally regarded as a degree mill. It has since changed its name to Bronte International University and its exact location is uncertain.

Although Bearden has defended his degree and claims to have written a PhD thesis[20], he has never made this thesis public. Since the controversy, he no longer identifies himself as "PhD" on the main page of his web site but, as of July 2005, was continuing to do so in correspondence [1].

Een pseudo-wetenschappelijke Jomanda dus...

@Kaspar:
- Heb je je eigen research al gedaan op dit vlak?
- Heb je de "Pain Ray" Youtube filmpjes al gekeken?
- Heb je Raytheon website met product specifications over het Active Denial System al bekeken?
http://www.raytheon.com/newsroom/feature/ads_03-08/
http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System

Nee zeker?
want uit je reactie kan ik afleiden dat je andermans bronnen citeert, zoals "Skeptical Inquirer. In mijn ogen een club zeer beperkte - narrowminded ego's die alles tot de grond toe afbrand wat hun eigen ego niet in staat is om te kunnen bevatten.

Op het onderwerp (wifi, gsm, umts electromagnetisme en de schadelijke invloed voor je gezondheid) dragen je opmerkingen - zoals gebruikelijk hier - totaal niets bij.

Beste mensen,

Dat er reacties komen op wat voor vorm van vooruitgang is iets wat de geschiedenis ons leert. Dit heet vooruitgang en het proces om met angst voor het nieuwe om te leren gaan en acceptatie ervan is daarom slechts een fase.

Toen de eerste stoomtrein enkele eeuwen geleden voor het eerst Haarlem verliet sloegen de koeien spontaan op de vlucht en gaven zure melk, volgens de boeren...

Als er eenmaal iets van angst voor vooruitgang zich als bedreiging in je hoofd genesteld heeft dan wordt het moeilijk rationeel en relativerend te blijven denken en functioneren. Uiteraard is, behalve tevreden, alles waar te voorstaat niet goed. Teveel straling of het nu door de mens of vanuit de natuur (kosmisch, aardstraling, magnetisme, zelfs zonlicht) gegenereerd wordt zal altijd effecten veroorzaken echter de mate waarin is door onze wetenschappelijke instituten in wetgeving omgezet ter bescherming van ons mensen.
Ten slotte wil ik nogmaals benadrukken dat een Wi-Fi netwerk als stralingsbron niet met een Telecom omgeving of het gebruik van mobiele telefoons is te vergelijken. Dat is als een vergelijking tussen appels en peren. De regels voor Wi-Fi toepassingen in de buitenruimte zijn vastgesteld door eerder genoemde wetenschappelijke instituten in opdracht van de overheid en in een duidelijke wetgeving vastgelegd. Populair gezegd: nee, je woont straks in Groningen niet in een magnetron omgeving...

Ik zat er al op wachten..
Een reactie van de leveranciers van de Wifi stralingsbronnen, die straks dik geld gaan verdienen aan de wifi projecten. Een politiek correcte reactie over angst en vooruitgang, relativeren en rationele zaken.

Vooral het niet hebben over het gevoel van de burgers die hun gehele leven reeds wonen in Groningen en nu voor het onvoldongen feit staan.
- Kiest u ervoor om te blijven wonen op de plek waar u bent opgegroeid en laat u zich kapot stralen?
- Of ontvlucht u deze onnatuurlijk Wifi stralingsdeken waar u zelf niet voor gekozen heeft en laat u alles achter u aan gehecht was, ten bate van uw eigen gezondheid en die van uw kinderen?.

[Every (government)body Lies]
De zgn, wetenschappelijke instituten, experts en wetjes en stralingsnormen... up my ***. Deze normen worden allemaal vastgesteld met dezelfde wetenschap dat het ongezond voor je is en blijft until you die!

Net zoals de regeltjes voor gebruik van Softenon in de zwangerschap. Die leugen ging net zo lang goed, tot er verminkte babies werden geboren. Toen ging de leugen niet meer op ;-)

Of de leugens m.b.t. het fluorideren van het drinkwater ter voorkoming van tandbederf "bij kinderen"
http://www.fluoridealert.org/fluoride-deception.htm

Doe je eigen research, ga op eigen onderzoek uit:
Waar kan een gewone burger de resultaten van die overheids normen onderzoeken zelf nalezen?
Waar staat in begrijpnaar hollands welke effecten onnatuurlijke stralings vormen en frequenties op het menselijk lichaam hebben?


Ik heb vast een paar links voor de liefhebbers die zelf - via internet - op onderzoek uit willen gaan:

1. Lezing Benjamin Adama voor Gemeenteraad Groningen over ditzelfde project:
http://www.zakenmenu.nl/

2. Onafhankelijke, niet overheids onderzoeken:
http://www.stopumts.nl/index.php?gelezen=1
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/83

3. Kinderen en de gevaren van DECT, WIFI, UMTS
http://www.wanttoknow.nl/overige/kinderen-straling-mobieltjes-en-dect/
http://www.stralendegroeten.nl/

4. Electromagnetische frequentie tabelen en hun effecten op mensenlichaam:
http://www.lunarsight.com/freq.htm
http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/FrequenciesandAnecdotes/BrainwaveFrequencyList.htm
http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/FrequenciesandAnecdotes/

Populair gezegd..
U woont straks als Groninger - als dit project doorgaat - in een zeer stralingsrijke omgeving die je dag in dag uit zieker zal maken. Eerst energetisch (aura, chakra, meridianen), daarna psychisch (o.a. moodswings, depressiviteit) vervolgens (pas meetbaar in ziekenhuizen) op lichamelijk nivo in de vorm van een breed spectrum aan vage klachten, en of huid tumoren of kankergezwellen.

Als het zover is, besef dan heel goed dat u al jaren lang gratis ? met toestemming van je eigen overheid! en gemeentebestuur!, structureel electromagnetisch bestraald bent geworden via hoogspanningsmasten, gsm en umts masten en straks ook op straat via hotspot ( symbolische naam vind u niet?) en wifi antennes.


Iedere vorm van NIET natuurlijke straling is electromagnetisch vergif voor je gezondheid. Ongeacht wie of wat de normen, wetjes en regeltjes bepaald. Zij verdienen alleen grof geld maar aan uw kwakkelende gezondheid

Helaas, er zijn nog steeds momenten dat als ik een volledig onderbouwde stelling moet verdedigen tegen ongeloof en daaraan gekoppeld ongebreideld fanatisme het niet meer gaat over de inhoud maar over de vorm en denkende dat wie het hardste roept eens gelijk zal krijgen (en dat ook nog in het Darwin jaar). Dit heet in straattaal een stelling om te kotsen, het Latijn zal ik U besparen!

Maar zonder te vervallen in cynisme heb ik de moeite genomen om me te verdiepen in bovenstaande stellingname van diverse bronnen met de daarbij aangeleverde onderbouwing. Helaas kom ik tot de conclusie dat in verband met de uitspraken en onderzoeken over d?t mooie project alleen overdreven getallen en aannames worden gehanteerd.

Ik citeer uit de Lezing Benjamin Adama voor Gemeenteraad Groningen over ditzelfde project. "Reden is dat men binnen gemeente Groningen het inhumane plan wil realiseren om alle 180.000 inwoners gedwongen met 30.000 Wi-Fi-zenders aan lantarenpalen te gaan bestralen."

Volgens onze berekeningen plannen wij over zo'n 50 km2 slechts 1200 nodes met radio units plaatsen welke totaal zo'n 6.500 actieve verbindingen onder elkaar en naar de gebruikers gaan vormen.

Ik breng nog maar eens in de herinnering dat Wi-Fi niet met andere technieken is te vergelijken t.a.v. het wettelijk maximaal toegestane uitgestraald vermogen. Wij hanteren dezelfde norm als wat geldt voor het Wi-Fi kastje bij u thuis en dus vele malen minder dan het mobieltje in uw zak of aan het oor.


Nogmaals stop nu eens met het vergelijken van appels met peren.

Wat mij betreft, einde discussie.

Ik wens U allen een fijne Koninginnedag.

Oke dan ga ik op jouw wifi-technologie golflengte verder discussieren, zodat we het bij appels alleen kunnen houden :-P

[quote]"Volgens onze berekeningen plannen..."[/quote]
1. Wat is - volgens jullie berekeningen - de toename van electromagnestisch straling in kW/m2 die je met je Wifi-deken gaat leggen over Groningen?

Zie voor een voorbeeld de links hieronder:
http://www.atgbuys.com/cms/img/services/wireless-network.jpg
http://wifinetnews.com/images/torrens_AP_density.jpg

2. Zijn die berekeningen publiekelijk toegankelijk?
Ik weet dat jullie ze hebben, anders kun je geen antenne plaatsings plattegrond ontwerpen en bepalen waar je je wifi antennes moet hebben hangen om een optimale dekking te garanderen??.
Voor een voorbeeld hiervan zie link:
http://home.versatel.nl/umtsantennes/rfenergie-7.htm

3. Waar zijn deze gegevens ter inzage voor al die mensen die straks, via deze wifi-techniek bestraald gaan worden?

4. Zijn er ook publiekelijk toegankelijke
- Wifi antenne radiation maps?
- Antenne diagrammen met zendbereiken/mast?
Dan kunnen de mensen zelf op onderzoek uitgaan. en snappen ze waarom hun gezondheid langzaam achteruit gaat sind de invoering van het wifi netwerk
Voor voorbeeld zie hieronder:
http://wifinetnews.com/images/torrens_AP_density.jpg
http://www-users.york.ac.uk/%7Ejt21/mathematica-library_files/image002.gif

hier nog een paar voorbeelden van stralingsdiagrammen, anntenne bereiken:
Antenne plaatsings en uitstraling plaatje
http://www.atgbuys.com/cms/img/services/wireless-network.jpg

Weerkaatsing van EM straling in om gebouwen
http://4.bp.blogspot.com/_MvQpHx9s4tQ/SZwOYdYsMXI/AAAAAAAADV4/yj29ZZYQZJA/s400/Snap2.jpg
http://www.awe-communications.com/Projects/images/IMST.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------
"Wij hanteren dezelfde norm als wat geldt voor het Wi-Fi kastje bij u thuis en dus vele malen minder dan het mobieltje in uw zak of aan het oor."
Ik breng nog maar eens ter herinnering dat jezelf - als leverancier van deze apparatuur - niet eeuwig kunt blijven verschuilen achter "de wettelijke normen", je eigen (maatschappelijke?) verantwoordelijkheid blijven afschuiven. Dit doe je door je te beroepen op andermans normen, waarden en wetjes, vastgesteld door belanghebbenden achter deze electromagnetische verstikking, sluipmoord van de nederlandse bevolking.

Dit gaat gewoon onverminderd door terwijl er op internet, via huisartsen steeds meer gegronde klachten verschijnen dat mensen ziek worden van deze wifi-(en ook umts, en gsm masten stralings) technologie.
1. Huisartsen klagen over gezondheids problemen door straling
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/3532

2. Europees Parlement bepleit voorzorg elektro magnetische velden, erkent elektro-overgevoeligheid
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3522

Hier nog een paar links voor de Groningse inwoners:
A - Mast Victims,
waar u zelf na kunt lezen - uit ervaring van mensen die al een wifi (of andere mast) in hun omgeving hebben, hoe ziek je ervan kunt worden
http://www.mast-victims.org/index.php?content=welcome

B - Zo worden masten geplaatst en dekkingsgraad bepaald
http://home.versatel.nl/umtsantennes/rfenergie-7.htm

C - PAS OP STRALING - Informatieve website
Een brede blik op alle ziekteverschijnselen, die door (umts, gsm) antennes veroorzaakt worden en hoe ze meetbaar, zichtbaar gemaakt kunnen worden.
http://home.versatel.nl/umtsantennes/index.html

Fijn dat je op mijn niveau verder wil discussieren, dat maakt de kennisuitwisseling een stuk overzichtelijker.

Je stelt een paar vragen over waar en door wie er gemeten is de afgelopen jaren en waar hierover nadere informatie is op te vragen.

De club welke het netwerk heeft aanbesteed is Draadloos Groningen en op de website zijn diverse verslagen en rapporten ter inzage met bronvermelding. Zie bijvoorbeeld:
http://draadloosgroningen.nl/files/2009/04/faq-stralingsrisicos-14042009doc.pdf
http://www.hulpverleningsdienstgroningen.nl/hvd/
http://www.antennebureau.nl/

Hieruit is onder meer gebleken dat het netwerk van Draadloos Groningen op basis van deze metingen slechts in zeer geringe mate zal bijdragen aan het verhogen van veldsterkte in de stad.

Het niveau zit niet vlak onder maar ver onder de huidige normen. Tijdens de proef Draadloos Groningen die vanaf oktober 2007 tot en met juli 2008 is gehouden zijn door Agentschap Telecom uitgebreide veldsterktemetingen verricht. De conclusie van dit onderzoek is als volgt geweest:

Het netwerk van Draadloos Groningen zal op basis van deze metingen slechts in zeer geringe mate bijdragen aan het verhogen van veldsterkte in de stad, en de hoogte van de veldsterkte zit op 0.001 van de toelaatbare waarde.
Andere stralingsbronnen, zoals TV, radio, telefonie en oproep pagers) hebben veel hogere stralingsniveaus dan WiFi en hebben niet tot aantoonbare schade geleid. Met de andere netwerken (radio) hebben we al meer dan een eeuw ervaring, en mogen we concluderen dat het gebruik volstrekt veilig is.

Verder wil ik even melden dat in tegenstelling wat jij boven beweert de Europese regelgeving over stralingslimieten niet is verworpen, maar ter discussie is gesteld en hierdoor echter nog steeds geldig is. Het is zeker mogelijk dat de normen neerwaarts worden bijgesteld, maar gangbare Wi-Fi netwerken zullen dan nog steeds ver onder de norm blijven. Wij kunnen dit dus alleen maar als positief ervaren.

Ik begrijp heel goed dat onze standpunten ver van elkaar staan maar om ons zomaar ervan te betichten ons ergens achter te verschuilen is een emotionele stelling welke ik niet kan onderschrijven. De normen zijn immers door ons, bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden (democratie, weet je wel) bij wet vastgesteld en wie ben jij om hieraan te twijfelen zonder gefundeerde argumentatie? Wij leven in een democratie dus wil je iets veranderen dan is de politiek de aangewezen weg.

Er zijn binnenkort EU verkiezingen, gebruik dus ook daar je democratisch stemrecht! Wil je een stem hebben in de EU roep ik jou en iedereen op om toch vooral te gaan stemmen op 4 juni. Je hebt hier hierdoor een mogelijkheid mee te beslissen in Europa en Nederland in het bijzonder.

De laatste links gaat weer over "peren" en over antennetechniek in het algemeen. Iets meer huiswerk maken zou ik zeggen voordat ik hierop dieper kan ingaan.

Met vriendelijke groet,

Stralings-normen:
Je komt iedere keer weer aan met het argument dat "het stralingsnivo onder de wettelijke normen" zijn.

Ik heb een voorbeeld, visualisatie voor je om mijn uitleg beter te laten begrijpen, en om je in te laten zien dat ze niet kloppen, puur op natuurkundige en electromagnetische basis van de electromagnetische golftheorie

Stel je dit beeld eens voor ter visualisatie:
- Er is een vijver (groningen stad)
- Stel wettelijke norm die niet schadelijk is (5cm golfhoogte)
- Daarin gooi een persoon een baksteen om de 10 seconden (gsm zendmast)
- Deze baksteen veroorzaakt golfjes van bijv 3 cm hoog (gsm veld)
Dit - afzonderlijke gsm veld - kan op zichzelf "onder de zgn wettelijke normen" zijn en "zgn ongezond voor je gezondheid".

Daarnaast gooit een ander persoon - om de 5 seconden - een 30x30 straatklinker in diezelfde vijver (wifi zendantenne)
- De straatklinker veroorzaakt golfjes van bijv 4 cm hoog (wifi veld)
Dit - afzonderlijke wifi veld - kan op zichzelf "onder de zgn. wettelijke normen" zijn en "zgn. ongezond voor je gezondheid."

Nu de feiten waar "de normen makers" bewust voorbij loopt:
+ Onderweg op willekeurige punten in deze vijver, komen de baksteengolfjes(3cm) en straatklinkergolfjes(4cm) elkaar tegen.
+ Soms top dal - dan dempen ze elkaar uit en er blijft een golfje van (4-3 = 1cm) over.
Nog steeds lekker onder "de zgn veilige norm"
+ Soms top top - dan versterken ze elkaar (3+4=7cm)
Dan zit je ineens wel BOVEN je zgn wettelijke norm die je hanteert voor 1 stralingsbron. De menselijke gezondheid is niet alleen onderhevig aan wifi-straling, maar word ook nog de reeds aanwezige electromagnetische vervuiling vergald.
Hiermee vervalt dus je bewijsvoering voor "de wettelijk norm over wifi" compleet.
================================================================================================================
Achtergrond (pruimen links :P) info over het golfkarakter van Electromagnetische Golven:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_theory
================================================================================================================

NIET ALLEEN WIFI:
De lucht boven Groningen Stad (en de rest van Nederland) word niet alleen vervuild door WIFI-straling maar ook nog door o.a. de volgende signaal vormen
- Radar (van Eelde, Groningen Airport)
- Radio zender golven
- Tv zender golven
- De reeds aanwezige GSM masten
- De reeds aanwezige UMTS masten
Ik ben heel benieuwd of er ook al meetrapporten zijn die de aanwezige straling in kaart brengen.
================================================================================================================
Achtergrond (pruimenlinks :P) info over het lokatie van alle?? antennes in Nederland:
http://www.antenneregister.nl
================================================================================================================

Je komt aan met "toelaatbare waarde", Ik zie hier geen enkele bewijzen, EXACTE SI-EENHEDEN, MEETBARE HOEVEELHEDEN zoals
- "watten zendvermogen /vierkante meter"
- "magnetische veldsterkte",
- "fluxdichtheid / kubieke meter lucht"

Tevens zie ik van jouw kant ook nergens verwijzingen naar wetenschappelijk gefundeerde en onderbouwde rapporten, documenten die aantonen dat deze wifi - straling NIET SCHADELIJK zijn voor de menselijke gezondheid. Terwijl op het internet genoeg bewijzen zijn te vinden over reeds bewezen schadelijke effecten.
Zoek zelf maar eens op de begrippen of kijk op Youtube
- [cell phone radiation danger]
- [electrsmog]
- [Wifi signal danger]
- [wifi radiation danger EMR]


WIFI (GSM, UMTS, HOOGSPANNING) STRALING KUN JE VOELEN:
Persoonlijk ervaar ik (en vele mensen met mij) geen enkel HOOGSPANNINGS, GSM, UMTS, WIFI veld als positief. Of het nu wel of niet aan de Nederlandse, Europese stralingsnorm voldoet. Het is en blijft een ongevraagde en ongewenste verkrachting van mijn persoonlijke leefmileu. Dit word ongevraagd opgedrongen door anderen.

De NORMEN EN ONDERZOEKS LEUGENS:
Over die andere stralingsbronnen...
Zolang "men" niet meet wat je moet meten om de schade WEL zichtbaar te krijgen, "op wetenschappelijke gefundeerde basis" zal "men" ook nooit het wetenschappelijke bewijs krijgen dat deze bronnen WEL SCHADELIJK zijn ;-). Als je alleen maar kijkt maar kippen, zul je nooit tot de ontdekking komen dat er ook eieren bestaan;-)
Daarnaast word ook - door "MEN die de normen en wetten opstelt" gewoon keihard ontkend dat bovengenoemde zaken een schadelijk effect hebben op je gezondheid.

DEMOCRATIE:
1. Je verwijzing naar de democratie en stemmen als oplossing voor de schadelijke effecten van Wifi straling is geen oplossing. "Democratie" is allang dood in Nederland, sinds Amerika ons land na de WOII "bevrijd" heeft. Door dit Wifi project worden Grondwetartikelen (ook een democraticsh ding) 10,11,20,21,22 met voeten getreden. Lekker democratisch gebeuren.. die wifiproject uitgevoerd door diezelfde politiek..

2. Bij democratie hoort ook raadplegen van het volk via een referendum, inspraak-procedures, enquettes.
Is dit gebeurd bij de opzet van het WIFI netwerk project in Groningen? Zo ja wat was de uitkomst van deze inspraak ronde?
Zijn daar statestieken over te bemachtingen?

"DE NORMEN ZIJN ER DOOR ONS..."
Ik (en jij) zijn er niet bij betrokken geweest bij het opstellen van deze "normen". Dus van "ons" is hier totaal geen sprake.
Het zijn van hogeraf opgedrongen "stralings - standaarden", waar geen enkele nederlandse burger inspraak in heeft gehad. Alleen maar een zakelijk en politiek klein elite-clubje die puur uit zijn op winstbejag ten koste van de gezondheid van de groningse burgers. Alweer een mooi voorbeeld waar de (lokale, europese) democratie faalt. Dit heeft totaal niets met een democratie te maken, maar meer met een dictatuur, een kleine elite-club die voornamelijk zichzelf wil beschermen d.m.v. "wetten" die eenzijdig gehandhaafd worden richting de burgers van dit land.

"WIE BEN IK OM ERAAN TE TWIJFELEN?"
- Ik VOEL ZELF die electromagnetisch stralings ellende inwerken op mijn lichaam, geest, auraveld.
- Ik heb klassieke, holistische en energetische geneeskunst opleidingen gedaan en ben hiervoor geslaagd.
- Ik weet tot op quantum nivo hoe een menselijk energie-lichaam in elkaar zit.
- Ik heb theoretische natuurkunde, kernfysica, moleculaire biochemie en electromagnetisme bestudeerd en begrepen;)
- Onderwerpen zoals Electromagnetische Scalar Waves, Non Lethal Radiation weapons, Kanker door straling en vergiftigd voedsel met E-nummers,
- De uitvindingen van Nicolia Tesla (o.a. em scalar waves, draadloze energie overdracht) uitvinding kennen geen geheimen meer voor mij.
Ik heb mijn huiswerk op dit (en vele andere) gebied(en) dik voor elkaar.

Nog een paar opmerkingen ter afsluiting:
1. Je schrijft regelmatig in majesteits - meervoud..
Mag ik vragen je bedoeld met "we" en "ons"?

2. Die laatste "perenlinks" gaan over antennetechnieken en radiation diagrams. Dat zijn plaatjes waarin je kunt zien hoeveel straling elke antenne uitstraal, wat de intensiteit is op welke afstand van welke antenne. Dit is ter begrip en visualisatie van wet de Groningse bevolking te wachten staat.. dus het draag wel bij aan deze discussie.

Deze laatste reactie geeft mij dus al aan dat je niet verder openstaat voor argumenten die ik aanvoer in deze discussie. Structueel ga je niet dieper op in op de door mij aangevoerde tegenargumenten, bewijzen van het tegendeel op je eigen beweringen. Ze worden door je gewoon laagdunkend ("iets meer huiswerk maken.. voordat ik er dieper kan ingaan") van tafel geveegd. Je bent hier alleen maar bezig om "discussie en taal technisch" mijn argumenten onderuit te halen, zonder dat je zelf komt met tegenargumenten, wetenschappelijke feiten.

Ik sluit hierbij dus ook deze discussie.
Het voorzetten ervan draagt voor mij persoonlijk niet bij aan mijn reeds aanwezige inzichten m.b.t. de schadelijke effecten op de menselijke gezondheid door allerhande onnatuurlijke stralings (bronnen en intensiteiten).

Voor de onafhankelijke feiten-liefhebbers:
Uit onderstaand rapport blijken andere cijfers m.b.t. de hoogte van de straling in Groningen. Het rapport is te downloaden vanaf de website van Benjamin Adama op http://www.zakenmenu.nl/wi-fi.pdf

Voor de liefhebbers van deze "ongoing - war - against forced - radiation" sickness.. Kijk op de website van Sandalfon Groningen:
http://sandalfon.groningen.org/

Boordevol met feiten, documenten en andere soortgelijke cases all over the world.

Nog een boodschap voor ouders met kids:
Laat je kind niet draadloos kapot stralen op (lagere) scholen waar ze een draadloos netwerk (WIFI) hebben aangelegd
En sinds kort gebeurd het ook geheel ongezien bij de lokale McDonalds!!!! door geheel Nederland.
De Cocktail Genetisch gemanipuleerd voedsel + Wifi straling is zeer slecht voor de gezondheid van uw nageslacht en uzelf uiteraard ;-)

BRAVO RONALD!
Hoog tijd dat wij, burgers, zelf onze mond open doen.
Je geeft veel info en de mensen de mogelijkheid en de keus om zelf een mening te vormen.
Well Done!

@Ronald
Prima beargumenteerd!
Sinds 11 mei 2009 hebben we Alphonso F. Makovec, die zich bediende van alle bekende trucs en het VOORTDUREND verschuilen achter (thermische) normen die door list en bedrog zijn vastgesteld, niet meer teruggezien.
Vele documenten op www.sandalfon.org ondersteunen het verhaal dat niet ioniserende straling, waaronder WiFi, zelfs bij geringe veldsterkten, schadelijk zijn voor de gezondheid van mens, plant en dier.

Hi ongeruste medeburgers,

Door toeval kwam ik weer eens op deze site waar we volgens mij de gevoerde discussie van vorig jaar reeds, eenzijdig van de kant van Dhr. Vermeij gesloten hadden?

Ik citeer uit zijn commentaar van 8/3/2009: Ik sluit hierbij dus ook deze discussie.
Het voorzetten ervan draagt voor mij persoonlijk niet bij aan mijn reeds aanwezige inzichten m.b.t. de schadelijke effecten op de menselijke gezondheid door allerhande onnatuurlijke stralings (bronnen en intensiteiten).

Voortschrijdend inzicht: ik moedig allen aan om vooral door te gaan met verzamelen van (gefundeerde) informatie om een beeld te vormen over dit ingewikkelde onderwerp wat voor de een een kans en voor de ander als bedreiging wordt gezien, dat is je recht als ingezetene van dit mooie landje aan de Noordzee.

Discussie
Wilt U daarbij wel de geldende normen en waarden in acht nemen met recht van hoor en wederhoor en niet meteen ungefundeerd oordelen gaan vellen of zomaar dingen gaan roepen welke wellicht kwetsend voor de betrokkenen kunnen zijn?

Dat is democratie in een vrij land.

Met vriendelijke groet,

Ach, straling zijn we wel gewend dus prima.
Alleen beetje zielig dat 24/7 geinternet.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij Erasmus Universiteit

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-04-17T14:34:00.000Z Nick Kivits
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.