Rechter hekelt vaagheid bij LinkedIn in zaak Van Haga

Dit artikel delen:
Rechtspraak

LinkedIn hanteert onduidelijke gebruikersvoorwaarden. Gebruikers kunnen moeilijk doorzien hoe ver ze mogen gaan met het uiten van meningen. Het beleid op dit gebied is nauwelijks uitgeschreven. Dat zegt de rechter in de uitspraak die politicus Wybren van Haga had aangespannen.

De Haarlemse voorzieningenrechter vindt dat het zakelijke sociale medium het publiek op dit punt onvoldoende informeert. Mede om deze reden moet LinkedIn het verwijderde profiel van het Tweede Kamerlid Van Haga binnen drie werkdagen terugplaatsen. Het platform verwijderde dit profiel en negen berichten omdat er misinformatie over Covid-19 in stond. LinkedIn hoeft overigens die berichten niet meer terug te zetten. Ook is geen rectificatie nodig.

Van Haga krijgt dus maar gedeeltelijk gelijk. Wel zal LinkedIn iets aan de gebruikersvoorwaarden moeten doen. Daarin is alleen opgenomen dat een gebruiker geen content mag delen die volledig ingaat tegen richtlijnen van toonaangevende, wereldwijde gezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen voor volksgezondheid. Die mededeling is de rechter te vaag. Niet duidelijk is waar volgens LinkedIn de grens loopt tussen berichten die volledig in strijd daarmee zijn, en berichten met kritische kanttekeningen bij die richtlijnen. Voor Van Haga was het beleid ook niet kenbaar toen hij de berichten plaatste.

De rechter stelt voorop dat platforms als LinkedIn in beginsel mogen optreden tegen verspreiding van misinformatie. Het is immers van belang om het publiek behoorlijk te informeren over het nut en de noodzaak om de pandemie te bestrijden. Dat LinkedIn de richtlijnen van onder meer RIVM en de wereld-gezondheidsorganisatie WHO volgde, is volgens de rechter niet onredelijk. Maar de gebruikersvoorwaarden moeten meer inzicht bieden.

Bovendien is LinkedIn onzorgvuldig te werk gegaan bij het blokkeren van het profiel van het Kamerlid, meent de rechter. Onduidelijk is wanneer het platform tot dit soort beperkingen overgaat. Ook op dit punt ontbreekt het aan een duidelijk uitgeschreven beleid. Er was geen behoorlijke inhoudelijke communicatie over de bezwaren van LinkedIn tegen de geplaatste berichten. En voor zover er gecommuniceerd is, is alleen verwezen naar de gebruikersovereenkomst. LinkedIn verzuimde inhoudelijk aan te geven waarom de verwijderde berichten werden beschouwd als desinformatie. Het sociale medium moet daarom het account terugplaatsen, oordeelt de rechter.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Mag ik deze interessante uitspraak duiden als dat toonaangevende organisaties eerst maar eens de maat van de muziek moeten aangeven voordat ze eigen rechter gaan spelen?

Er zal vast wel weer een lezer (Jaap?) zijn die punt voor punt en van komma tot komma de uitspraak zal lezen maar heel plat geslagen naar lokale situatie zie ik de maatregel van LinkedIN als een tuchtmaatregel en het lijkt erop dat het 'royeren' van een gebruiker op grond van onduidelijke regelgeving als onrechtmatig gezien wordt. Een duidelijk uitgeschreven beleid ontbrak hoewel ik me afvraag of iemand het leest, misinformatie ontstaat tenslotte veelal door een cognitieve beperking aangaande de (gedrags)regels.

Wat betreft de informatie is er vaak een voortschrijdend inzicht, de bewijsvoering achteraf over het gelijk van een onwenselijke mening is de les van de toekomst want als we het over definities gaan hebben dan is een omschrijving van de waarheid wel interessant. Want wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is tenslotte meer een politieke dan een wetenschappelijke organisatie en eigenlijk alleen toonaangevend vanuit een duistere machtsbasis, de sociologische redenering dat de (heersende) macht de waarheid in pact heeft is dan ook een klassieke denkfout. Dezelfde denkfout wordt gemaakt als we LinkedIN zien als een onafhankelijk wetenschappelijk prikbord, het is grotendeels namelijk een 'eendenkooi' voor marketing.

3,2,1,0...

Ewout, miljoenen mensen weten dat LinkedIn als bedrijf steeds meer op gewone social media lijkt (de gebruikers community wijkt duidelijk af). Als een AWM als Van H. gedeeltelijk gelijk krijgt van de rechter, zegt dat e.e.a. over vaagheid van de LinkedIn voorwaarden en de manier waarop LinkedIn zaken afhandelt na klachten van medegebruikers.
Overigens heeft LinkedIn Ierland wel op bijna alle punten gewonnen, LinkedIn Nderland geheel en moet van H. zijn eigen proceskosten betalen. De rechter heeft onderscheid gemaakt tussen feiten en meningen. Bovendien is sprake van ondermijning door een medewetgever.

Social media, zoals LinkedIn, kunnen vast wel goede advocaten inhuren om hun voorwaarden te verduidelijken. Dan kan er een gezond evenwicht ontstaan tussen de bescherming van de wappie, die als bedreigd fenotype net zo goed recht op vrijheid van meningsuiting heeft, en de incidentele dreiging van vanuit dit fenotype naar de zwakkeren in deze maatschappij door verspreiding van schadelijke misinformatie.

Verder heeft dit natuurlijk vooral amusementswaarde zoals dat bij social media hoort. :-D

Van punt tot komma eerst maar even de link hoewel ik denk dat deze net als de gebruiksvoorwaarden van LinkedIN niet gelezen wordt:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:8539

In de duiding verschil ik namelijk van mening omdat zoals ik het lees LinkedIN (Ierland) op straffe van een dwangsom het 'lidmaatschap' weer moet herstellen, de verbintenis is eenzijdig en onrechtmatig beëindigd ook al is van Haga in het ongelijk gesteld aangaande zijn mening. We zullen niet in discussie gaan over hellende (politiek) vlak waarop de voorzieningsrechter balanceert (wraking?) aangaande het democratische draagvlak van beleidsmaatregelen welke zelfs door een ex-staatssecretaris niet meer uit te leggen want ik sta niet bekend om verhelderende betogen op dit platform. Maar dat komt natuurlijk ook doordat ik nihil verdiensten heb aan dit platform, quid pro quo is het niet erg schokkend dat ieder zijn eigen proceskosten betaald.

Wat betreft de amusementswaarde is het wel schokkend dat resocialisatie van sociale media via de rechter moet en ik trek even een oude koe uit de sloot waarin ik wees op de retorische (duivels)driehoek van ethos, pathos en logos want hink-stap-sprong in de ondermijning heeft iemand echt wel een flinke nederlaag geleden nu niet alleen de gebruiksvoorwaarden verhelderd moeten worden maar ook de klachtenprocedure verbeterd moet worden. En hoe groot is de precedentwerking voor andere platformen nu gebruikers kunnen procederen?

@Ewout, als een klager met rechtvaardige eisen komt, maar door de gedaagde gedwongen wordt om de rechter in te schakelen omdat de gedaagde niet op redelijke wijze wil reageren, dan zijn de proceskosten voor de gedaagde. Maar medewetgever Van H. heeft bij zeker 11 van de eisen verloren. Ewout, wat bedoel je hier met quid pro quo (het ene voor het andere)? Wat is de tegenprestatie en van wie m.b.t. de proceskosten?

Van H. is NIET in het ongelijk gesteld aangaande zijn mening. Van H. had claims mogen publiceren, zelfs als zij onwaar blijken te zijn. Maar Van H. was zo dom om te doen alsof zijn claims gebaseerd zijn op wetenschappelijk gefundeerde uitspraken van het RIVM en de WHO, et cetera.

LinkedIn mocht het profiel van Van H. niet definitief verwijderen omdat de rechtbank het onbillijk vindt dat de gebruiker maar moet uitzoeken waarom beleidsrichtlijnen in concreto overtreden zouden zijn. Deze eis aan duidelijkheid van beleidsrichtlijnen is goed voor de rechtszekerheid van gebruikers van providers, social media, et cetera. Maar daar ging het Van H. niet om; hij is geen consumentenrechtenactivist. Zie ook: https://smeetslaw.nl/opinie/linkedin-en-de-pyrrusoverwinning-van-van-h/

Rechtvaardige of rechtmatige eisen? Het eerste heeft met de ethiek te maken en het laatste met het recht dat gesproken is en Sydney Smeets begrijpt vast wel wat ik bedoel na één maand in de Tweede Kamer. De strafrecht advocaat met een blinde politieke vlek moet zich missschien maar bij zijn eigen leest houden want na het lezen van de inleiding schakelde ik over omdat er een reden is waarom vrouwe Justitia symbolisch een blinddoek voor heeft. Ik weet hoe van Haga in deze wedstrijd zit maar dat is niet interessant voor precedentwerking aangaande sociale media. Ik wees op de uitputtingslag aangaande gebruiksvoorwaarden en procedures voor klachten omdat een draak makkelijker is te temmen dan een mening.

@Ewout, rechtmatig in het recht is in overeenstemming met de geldende regels / wet- en regelgeving en besluiten, rechtvaardig in het recht is wat redelijk en billijk is. En redelijkheid en billijkheid speelt in de rechtsspraak een grote rol bij het maken van een afweging tussen belangen en wetten.
De advocaat van Van H., mr. E.P.J. (Erik) Verweij, is overigens van mening dat een rechter zich met politiek mag en moet bemoeien omdat burgers en organisaties via de rechter haar rechten kunnen afdwingen. Verweij is politiek actief bij de VVD en is voorstander van het invoeren van een constitutionele toetsing i.v.m. de blinde juridische vlek bij de politiek.

Meningen zijn subjectief zoals smaak, persoonlijk en veranderlijk. Temmen van een mening is dus niet aan de orde.

Jaap,
Eén ding tegelijk graag want je blijft de vraag ontwijken, je opgeworpen redelijkheid en billijkheid spelen m.i. namelijk enkel een rol in de verbintenis zelf. Doe zelf maar je control-F in de uitspraak want ook al is van H. geen consumentenrechtenactivist hij heeft de deur op een kier gezet, mijn vraag ging om een precedentwerking aangaande de onduidelijke verplichtingen en beperkingen van de rechten (op beklag) binnen sociale media.

LinkedIN liep voor de muziek uit met verwijzing naar DSA wat nog GEEN verordening is. En beperking van de uitingsvrijheid, op instigatie van de overheid, van een door de overheid als onwenselijk beschouwd type informatie is, hoe mooi je de drol ook verft, censuur want zoals Thomas Jefferson al zei: "Truth can stand by itself." Fijn dat je me wijst op de mening van een advocaat maar deze zal net als de rechter zich daar (nog?) niet door mogen laten leiden.

@Ewout, ik blijf geen vraag ontwijken, licht mijn antwoord zelfs nogmaals toe. Jij ontwijkt juist en niet bepaald voor het eerst en niet alleen bij mij. Dus wat bedoel je in deze casus met je quid pro quo opmerking m.b.t. de proceskosten? Of vond je het wel interessant om een Latijnse uitdrukking toe te voegen. Hint: quid pro quo (Nederlands: voor wat hoort wat) beginsel past wel bij een verbintenis, tenzij het om een eenzijdige verbintenis gaat.

Ewout even een mini inleiding tot het recht speciaal voor jou. Redelijkheid en billijkheid zijn via het Romeinse en het Kerkelijke recht in ons rechtssysteem terechtgekomen en vooral in onze algemene rechtsbeginselen.

I.t.t. wat je schrijft, wordt het beginsel in de rechtsspraak zeer veelvuldig toegepast. Alleen in het bestuursrecht (denk aan de toeslagenaffaire) is toepassing van dit beginsel eerder een uitzonderingen op de regel.
Redelijkheid en billijkheid wordt toegepast bij bijvoorbeeld de verdeling van de gerechtelijke kosten, of het bepalen van de hoogte van een dwangsom, om bij de LinkedIn casus te blijven. In het besproken vonnis wordt zelfs 2 maal expliciet naar eisen van redelijkheid en billijkheid verwezen en nog veel vaker impliciet.

I.t.t. wat je schrijft, speelt in een verbintenis redelijkheid en billijkheid GEEN rol want het gaat immers om afdwingbare plichten (voor zover de verbintenis rechtsgeldig is).
Bij een rechtsgeschil over de interpretatie van de rechtsverhouding door een verbintenis, kan het beginsel juist een belangrijke rol spelen. In het vonnis staat bijvoorbeeld: “een afweging van het belang van bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting tegenover het belang van een veilige online-omgeving, bezien vanuit het perspectief van bescherming van de volksgezondheid.”

I.t.t. wat je schrijft, kan een rechter vanuit het rechtsbeginsel juist WEL vooruitlopen op nieuwe wetgeving; bijvoorbeeld als de vigerende wet sterk achterloopt op de technische en maatschappelijke ontwikkelingen en toepassing van de vigerende wet niet meer redelijk en billijk is.
De rechter heeft dit in deze casus overwegingen vanuit de Digital Services Act ook meegenomen. In het vonnis staat: “de hiervoor genoemde normen uit de DSA kunnen daarbij behulpzaam zijn” en ook “LinkedIn acht de inhoud van deze concept verordening op dit punt kennelijk, en terecht, relevant.” De rechter volgt dus LinkedIn hierin. Maar de rechter neemt in deze casus ook ander overwegingen over van de DSA al over, zoals Artikel 12 Algemene voorwaarden en Artikel 15 Motivering, gekoppeld aan “het transparantiebeginsel, het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel” van de EU wetgeving. Mede op basis van die artikelen concludeert de rechter dat de LinkedIn onzorgvuldig heeft gecommuniceerd en gehandeld voorafgaande aan het blokkeren van het account van Van H. Zie ook https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=nl

Jaap,
Dat veel van het continentale recht en dus onze recht op het Romeinse recht is gebaseerd en dat we daardoor veel Latijnse termen of Frans afgeleiden hierin kennen had ik al begrepen. Sterker nog, ik heb in verschillende discussies al eens hierop gewezen want bijvoorbeeld quid pro quo (voor wat, hoort wat) is dus bijna een gewoonterecht in de verbintenisscheppende (obligatoire) overeenkomst. Dit is zoals ik in een eerdere reactie al zei minder gebruikelijk in het Angelsaksisch recht en LinkedIN wordt m.i. daarom door de rechter erop gewezen (4.16) dat de gebruiker betaalt met zijn/haar data en dat deze data de brandstof vormen die sociale platforms in staat stellen om te groeien en zo hun verdienmodellen (verder) te ontwikkelen. Mijn vraag over de precedentscheppende werking is alleen al interessant aangaande onze bijdrage aan dit platform want het is wel gratis maar niet voor niets.

Wat betreft de proceskosten is ieder tot eigen kosten veroordeeld wat gezien de uitspraak (ex aequo) niet zo onlogisch is, de mug is tenslotte geen olifant. En ik zou daarom eerder wijzen op de proportionaliteit dan de redelijkheid en billijkheid maar ik heb natuurlijk niet zoveel kennis van het Nederlandse recht als jij. Ik wijs trouwens op DSA omdat een (Europese) verordening me wat anders lijkt dan een wet die via het gebruikelijke democratisch proces is aangenomen, baas boven baas zullen we maar zeggen en 'sluipwetgeving' vanuit een technnocratisch bestuursorgaan is niet erg transparant. Voorsorteren op de nieuwe meesters lijkt me dan ook wat opportuun maar wat krom is kun je wel goed recht lullen.

Ewout, als je al wist wat je nu aangeeft te weten, dat zou je in je eerdere reacties anders hebben geredeneerd. Er is geen quid pro quo m.b.t. de verdeling van de gerechtelijke kosten, maar bij jou in de zin van “misverstand”.

I.t.t. wat je schrijft is quid pro quo niet bijna een gewoonterecht in de verbintenisscheppende overeenkomst, maar juist de aard van een wederkerige verbintenis. Je geeft bijvoorbeeld aan licentiekosten te gaan betalen en de ander zal als tegenprestatie licentierechten leveren.
Gewoonterecht is ongeschreven recht vanuit de gemeenschap i.p.v. door de wetgever gemaakt. Denk aan het gewoonterecht om software te mogen testen voordat je eventueel licentierechten aanschaft zoals je ook een testrit met een auto maakt.
Gewoonterecht is veelvuldig geformaliseerd en schriftelijk vastgelegd als gemeen recht / ius commune (zoals in de meeste continentaal Europese landen, waar je naar verwijst) en nader uitgelegd in jurisprudentie. Gewoonterecht kan ook via jurisprudentie als case law in common law vastgelegd worden (zoals in Angelsaksische landen). En dat levert vaak vervelende misverstanden op als je zaken doet met een Angelsaksisch land.

I.t.t. wat je denkt gaat het proportionaliteitsbeginsel niet over het rechtvaardig verdelen van bijvoorbeeld gerechtelijke kosten, maar over de rechtvaardiging van overheidsinterventie in relatie tot de ernst van een overtreding en de gewenste effectiviteit van een maatregel. Denk aan het niet zwaarder bestraffen, of niet meer bestuursdwang toepassen, dan noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. In deze casus is er formeel geen sprake van ex aequo.

Er zijn overigens gerechtelijke uitspraken waarbij social media bedrijven gedwongen zijn om profielen / accounts te verwijderen, terwijl de bedrijven aangaven dat zij hiertoe niet gerechtigd / verplicht waren.

Jaap, hoewel we het m.i. eens zijn dat m.n. in het continentale recht de verbintenisscheppende (obligatoire) overeenkomst een voor wat, hoort wat ruil kent op basis van een historie (gewoonte?) vanuit het Romeinse recht antwoord je nog altijd niet (direct) op de vraag over de precedentwerking. Wat betreft 'misverstand' blijkt gedaagde LinkedIN BV de verkeerde te zijn, de heer van H. krijgt dus een kostenveroordeling hiervoor die nihil (4.3) is. Een kostenveroordeling van €0 lijkt me dan ook eerder een symbolische juridische reprimande dan een pijnlijke correctietik als het om een uitputtingsslag gaat maar dat is een boekhoudkundige argumentatie. Nu wordt de prijs van het gelijk in het civiel recht niet door de proceskosten bepaalt want de drempel hiervan wordt door de inzet (proportionaliteit) bepaalt, je maakt zoals ik reeds gezegd heb van een mug een olifant want het is binnen het civiel recht zeker niet de gewoonte om de verliezende partij een kostenveroordeling te geven bij een ex aequo uitslag. En zoals jezelf al zegt is er uiteindelijk geen duidelijke winnaar of verliezer of je moet hierin terug willen komen op je standpunt;-)

Mijn redenatie is niet zo heel onnavolgbaar als je naar de juridische couleur locale aangaande verbintenissen kijkt, de uitputtingsslag hierin aangaande het onderhoud van voorwaarden levert bestuurlijk nogal wat uitdagingen op omdat er steeds met 'codificatie' nodig is. De pragmatiek van het ongeschreven recht kent door alle nieuwe communicatie mogelijkheden namelijk een tegenstijdige bewijslast waar het gelijk hebben en je gelijk halen niet meer om de waarheid van een mening gaat maar om de juridische weging die er vanuit de wetgever aan gegeven wordt. Is ondertussen de enige waarheid die telt niet gewoon de winst die je ermee kunt behalen?

Ewout, over precedentwerking kan je ophouden, want dit is meteen al door ons besproken en Computable heeft er niet voor niets een artikel aan gewijd. Zoals eerder is aangegeven, zijn er ook winnaars omdat er meer duidelijkheid is omtrent de eisen aan het helder formuleren en gebruiken van gebruikersvoorwaarden door social media bedrijven. De rechtbank heeft o.a. aangegeven dat er geanticipeerd mag worden op de concept EU richtlijn.

Verder blijf je bezig met het creëren nieuwe misverstanden door de feiten van het juridische proces met jouw proza vol fictie en emotie te larderen alsof je op Tschai leeft. Zo zorg je voor verwarring i.p.v. verduidelijking. Bijvoorbeeld met je opmerking “Wat betreft 'misverstand' blijkt ... correctietik ... een boekhoudkundige argumentatie”. De rechter gaat in het civiel recht geen straffen uitdelen, maar rechttrekken wat niet goed zit. Van H. is “veroordeeld in de kosten van dit geding gevallen aan de zijde van LinkedIn Netherlands welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.” Dit betekent dat Van H. moet dokken als LinkedIn BV Nederland alsnog kosten blijkt te hebben gemaakt en bij de rechtbank ingediend, omdat Van H. een partij ten onrechte heeft gedaagd. Jouw verhaal is juridisch onnavolgbaar. Als het software source code zou zijn, dan zit het vol blocking bugs. Ik ga dus niet in op de rest van je post.

Maar goed dat oudlid geen rechter is, want het niet kunnen volgen van zijn ethos, logos en pathos ziet hij juist als quad erat demonstrandum van zijn gelijk.
Zo met dat latijn erbij krijgt mijn kleinzielig anoniem natrappen toch wat cachet :-D

Jaap,
Ik weet het, het ligt uiteindelijk altijd weer aan mij (Barbertje moet hangen?) want ethos houdt in dat het publiek overtuigd wordt door de spreker omdat die spreker als geloofwaardig en eerlijk wordt gezien. Pathos draait om overtuiging via de emoties die worden opgeroepen door de spreker terwijl logos gaat over de overtuigingskracht via argumentatie. Nu is de ethos, logos en pathos van de ad hominem het eindstation van het downlevelen want uiteindelijk gaan - hoe ik het ook wend of keer - al je reacties om het verleggen van de aandacht naar de kostenveroordeling terwijl dat geen pinautomaat is. LinkedIN Nederland BV was onterecht gedaagd maar deze vergissing is menselijk want zoals je heel goed weet staan buitenlandse bedrijven zonder een statutaire zetel in Nederland niet in het handelsregister. Je maakt dus van een mug een olifant maar ik denk dat de lezers dat wel gewend zijn, je verwijzing naar software ontwikkeling vind ik dan ook treffend hoewel ik een andere insteek vermoed.

De verbintenisscheppende overeenkomsten met onbeperkte duur kent namelijk ook onderhoud en het zoeken naar de bugs gaat om een toetsing op de rechtmatigheid door een juridisch adviseur zoals door bijvoorbeeld een notaris. De vijf pijlers aangaande de onrechtmatige daad ken je want een toerekenbaarheid (ingebrekestelling?) van iets dat je niet kon weten is uiteindelijk geen stevige grond voor een betoog binnen het civiel recht. En wat betreft het anticiperen, een mooi woord voor vooruitlopen, kun je ook weer niet te ver voor de muziek uit gaan lopen want zalig zijn de onwetenden. Nu jezelf de deur open gezet hebt naar Equihold zijn de onwetenden wel nieuwsgierig, wat betreft de pyrrusoverwinning was laatste nieuws een code review terwijl al bekend is dat die code verouderd is.

hóper édei deiksai

Jaap,
Archimedes riep dat toen hij bewees dat stront drijft want de wetmatigheid van een massadichtheid zegt niks over een mening. Wat betreft het roeren in stront is je mening over van H. duidelijk maar ook de klok die kapot is wijst nog tweemaal per dag de juiste tijd aan. Want wat betreft de nieuwe kleren van de Keijzer spreekt het hele kabinet nu wel met één mond maar dat maakt er nog geen waarheid van. Let dus even op de voetnoot in de uitspraak over voortschrijdende wetenschappelijk inzicht want zoals ik al zei zal de tijd leren. Oja, orakel in Oostenrijk zit wel op een berg maar het is niet de Olympus dus kijk uit waarmee je besmet geraakt.

Barbertje, Don Quichot en niemand weet dat ik Repelsteeltje heet want 1-2Focus wees ik eerste reactie op een kerkrechtelijke fenomeen wat we ook kennen als tuchtrecht. De interne jurisdictie van de statutaire onderwerping doet me namelijk altijd denken aan de eed die ik ooit deed. En wat betreft de lessen recht heb ik niet alleen het burgelijk recht moeten leren, zoals je al gezien hebt heeft LinkedIN ook nog een andere functie. Jarenlang ben ik gewezen op de redelijkheid en billijkheid omdat een bevel niet altijd de rechtmatigheid heeft van autoriteit en ik ken dan ook het klappen van de zweep maar niet als de ezel voor het karretje.

Ik neem aan dat je weet dat Benjamin in het verhaal van George Orwell de ezel was die ook kon lezen. De schrijver van 1984 wees ons op de nieuwe waarheid en een ministerie hierin. Het ministerie van waarheid ondermijnt ondertussen de rechtsstaat door geen gehoor te geven aan de openbaarheid van bestuur en dat is een feit. Of een heks drijft is misschien een fabeltje maar kom niet aan met Sydney want ontucht is een zonde. Maar wie zonder zonde is werpe de eerste steen alleen leef ik niet in het stenen tijdperk van Dino. Bestuurlijke molenstenen die juridische draken zijn geworden gaat voorbij iemand die net als Jan ooit iets deed met een medische studie.

Jaap,
Archimedes riep dat toen hij bewees dat stront drijft want de wetmatigheid van een massadichtheid zegt niks over een mening. Wat betreft het roeren in stront is je mening over van H. duidelijk maar ook de klok die kapot is wijst nog tweemaal per dag de juiste tijd aan. Want wat betreft de nieuwe kleren van de Keijzer spreekt het hele kabinet nu wel met één mond maar dat maakt er nog geen waarheid van. Let dus even op de voetnoot in de uitspraak over voortschrijdende wetenschappelijk inzicht want zoals ik al zei zal de tijd leren. Oja, orakel in Oostenrijk zit wel op een berg maar het is niet de Olympus dus kijk uit waarmee je besmet geraakt.

Barbertje, Don Quichot en niemand weet dat ik Repelsteeltje heet want 1-2Focus wees ik eerste reactie op een kerkrechtelijke fenomeen wat we ook kennen als tuchtrecht. De interne jurisdictie van de statutaire onderwerping doet me namelijk altijd denken aan de eed die ik ooit deed. En wat betreft de lessen recht heb ik niet alleen het burgelijk recht moeten leren, zoals je al gezien hebt heeft LinkedIN ook nog een andere functie. Jarenlang ben ik gewezen op de redelijkheid en billijkheid omdat een bevel niet altijd de rechtmatigheid heeft van autoriteit en ik ken dan ook het klappen van de zweep maar niet als de ezel voor het karretje.

Ik neem aan dat je weet dat Benjamin in het verhaal van George Orwell de ezel was die ook kon lezen. De schrijver van 1984 wees ons op de nieuwe waarheid en een ministerie hierin. Het ministerie van waarheid ondermijnt ondertussen de rechtsstaat door geen gehoor te geven aan de openbaarheid van bestuur en dat is een feit. Of een heks drijft is misschien een fabeltje maar kom niet aan met Sydney want ontucht is een zonde. Maar wie zonder zonde is werpe de eerste steen alleen leef ik niet in het stenen tijdperk van Dino. Bestuurlijke molenstenen die juridische draken zijn geworden gaat voorbij iemand die net als Jan ooit iets deed met een medische studie.

ΟΕΔ

Alleen Benjamin was wijs, hield niet van discussie en was bescheiden..
Bijzonder dat je in je reactie ons allemaal er van langs geeft, terwijl je blijkbaar jarenlang op redelijkheid en billijkheid bent gewezen.
Ad hominem voor de amusementswaarde natuurlijk en dat volgens jou some animals more equal than others zijn is me wel duidelijk.

Maare ik geef toe, een herhaalde sliding op de bal waarbij de man meteen meegenomen wordt, dat zijn toch de mooiste.
Gevolgd door het theaterstukje van de onschuld zelve. Heerlijk.

Dino,
Of Benjamin was, zoals Jaap het stelt, een bedreigd fenotype wat schadelijke misinformatie verspreidde via een anoniempje. Wat betreft de redelijkheid en billijkheid is me geleerd om naar de geest van de wet te kijken omdat deze uiteindelijk vrijer is dan de letter der wet. Lees dus nog eens Rudyard Kipling aangaande de waarom want verlies je de geest van de wet uit het oog dan grijpen pennenlikkers de macht, een fenotype dat bekend is onder de noemer nomenklatoera.

Wat was ook alweer de vraag?

Oja, de alsmaar dikker wordende voorwaarden waar een peloton advocaten aan geschreven heeft en nog een peloton aan advocaten voor nodig is om het te lezen terwijl al niemand de handleiding leest. Wat betreft de uitputtingsslag van de aan- en uitbestedingen is hierdoor het verwerven van een paar knikkers al een spel op zichzelf geworden met standaard de vragen over de gevolgschade. Ik zou niet weten waarom de faalindustrie profijtelijk is voor een bepaald fenotype jij een idee?

Jaap gaf geen antwoord op de vraag hoe het eigenlijk op dit platform zit met het betalen via je mening want ik heb nog altijd niet de voorwaarden gevonden want de voorwaarden die gelden voor een expert zijn niet van toepassing. Misschien een theaterstukje maar ik mag de WC-eend uithangen terwijl de expert die het platform voor sociale media marketing wil gebruiken zich moet onthouden van een commerciële boodschap of marketingpraat. Some animals are more equal than others;-)

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2021-10-06T15:39:00.000Z Alfred Monterie


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.