Internet-experts luiden noodklok over desinformatie

Fair Digital Objects kunnen vertrouwen in online gegevens herstellen

Dit artikel delen:

Een groep van verontruste internet-experts, onderzoekers en beleidsmakers luidt de noodklok. Ze hebben zich verenigd in het International Fair Digital Objects (FDO) Forum. Doel van deze community is het vertrouwen in online gegevens te herstellen.


Het wordt steeds moeilijker om vast te stellen of data die op internet worden gepubliceerd, wel kloppen. De betrouwbaarheid hiervan valt nauwelijks meer te meten. Dagelijks komt er zoveel nieuwe informatie online beschikbaar dat validatie van dit alles ondoenlijk wordt. Daardoor kan desinformatie zich bijna ongecontroleerd verspreiden. Ook bijvoorbeeld complottheorieën krijgen vrij spel.

Vanuit deze context startte vandaag in Leiden de 1e Internationale Conferentie over Fair Digital Objects. Het Naturalis Biodiversity Center is de plaats waar tot en met vrijdag ruim 250 data-wetenschappers en internet-experts samenkomen om oplossingen te vinden. Tot de aanwezigen behoort Robert Kahn, uitvinder van het TCP/IP-protocol en een van de ‘vaders’ van het internet. 

In de toekomst zal het beheer van data en kennis sterk geautomatiseerde methoden vereisen die in staat zijn om met enorme hoeveelheden gecombineerde gegevens om te gaan. Dit vereist kunstmatige intelligentie, maar ook robuuste manieren om gegevens en metadata op te slaan en te verspreiden.

FDO en IFDS

Centraal tijdens de Leidse bijeenkomst staat een nieuw raamwerk voor het internet dat niet alleen mensen, maar ook machines centraal stelt. Deze potentiële oplossing heet Fair Digital Objects (FDO's). Doel van de conferentie is de implementatie hiervan te bevorderen. Deze FDO's zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat alle online gepubliceerde gegevens gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn. Zowel voor mensen als voor artificial intelligence (ai). 

Volgens de initiatiefnemers heeft deze aanpak al laten zien kansrijk te zijn. Het blijkt mogelijk om het gebruik van gegevens in verschillende domeinen te vereenvoudigen en op te schalen. Ook kan je ermee het vertrouwen in gegevens vergroten. Bovendien zijn grote hoeveelheden informatie makkelijker te verwerken, aldus FDO Forum. Het evenement  wordt vrijdag afgesloten met de formele ondertekening van de Leidse Verklaring over Fair Digital Objects. 

Deze voorziet in het gebruik van een algemeen bruikbare infrastructuur, voorlopig het Internet of Fair Data and Services (IFDS) genaamd. Deze is gebaseerd op open standaarden en protocollen. Gegevens en diensten moeten zo open mogelijk zijn. Waar dit van pas komt, hebben gedistribueerde oplossingen de voorkeur. Dit om robuustheid en schaalbaarheid te bereiken. Maar soms zullen ook gecentraliseerde benaderingen nodig zijn. Monopolies en lock-ins dienen te worden voorkomen. 

De ondertekenaars erkennen de Fair digitale object-specificaties als een generiek kernmodel voor digitale entiteiten. Daardoor kan de community een protocol ontwerpen dat de communicatie met digitale objecten van Fair effectief maakt, onafhankelijk van de gebruikte technologie.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Sinds politici het internet bevolken is de hoeveelheid desinformatie drastisch toegenomen.

Na de uitrol van de corona 'vaccins' is er veel oversterfte. Dat is feitelijk juiste informatie. Is het de bedoeling om deze informatie als desinformatie te bestempelen?

".....maar ook robuuste manieren om gegevens en metadata op te slaan en te verspreiden." Ik hoor een blockchain use case;-)

Wat betreft de doelstelling dat alle online gepubliceerde gegevens gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar moeten zijn vrees ik dat de titel de lading van het artikel niet dekt. Tenslotte wil je eerst censuur toepassen om te voorkomen dat online gepubliceerde gegevens een eigen leven in de publieke opinie gaan leiden. Het fenomeen van de burgerjournalisten die beter onderzoek doen dan de onderzoekers die door een ministerie van waarheid betaald worden levert namelijk complot theorieën op die vaak plausibeler zijn dan de stelselmatige ontkenningen van de feiten.

Of er een causaal verband ligt tussen de statistiek van oversterfte en vaccinaties is tot op heden onbewezen, oorzaak kan tenslotte ook een uitkleding van de zorg zijn. Ik ben wat terughoudend in de data wetenschap doordat modellen even manipulatief zijn als politici die er beleid op baseren. Hierdoor wordt de wens nog weleens de vader van de gedachte als we kijken naar vooringenomenheid in algoritmen.

@Floor van de Rhee, voor zover bekend is er geen relatie tussen oversterfte en het corona vaccin. Er is blijkbaar op een zeker moment wel enige mate van oversterfte geweest waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is, maar voor zover bekend heeft dat niets met vaccinatie te maken. Dus feitelijk juist of onjuist ligt aan de presentatie. Oversterfte kan dan misschien feitelijk juist zijn, maar door de koppeling aan een vaccin maakt dat de zin feitelijk onjuist is en dus desinformatie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cum_hoc_ergo_propter_hoc

Er zijn vele experts, virologen en immunologen, gepromoveerd op dat terrein, die wel degelijk wijzen op de vele vaccindoden en vaccinatie schade ten gevolge van dat corona vaccin, dat geen vaccin is in de klassieke zin van het woord. De zinsnede "maar zover bekend heeft dat niets met vaccinatie te maken" is dus onjuist. Koppeling van dat vaccin aan de oversterfte is daarom geen desinformatie. Het zou goed zijn als dat verder zou worden onderzocht door echt onafhankelijk experts.

'Na de uitrol van het vaccin is er veel oversterfte' Het bekende verhaal: B komt na A dus A zal wel de oorzaak zijn van B. Maar een volgtijdelijk verband zegt erg weinig over een eventueel causaal verband; na regen komt zonneschijn.

Er is in Nederland sprake van oversterfte.
Er was in Nederland ook een crisis in de spoedeisende hulp, waarvan na de uitrol van het vaccin de belangrijkste oorzaak lag bij de relatief kleine groep niet-gevaccineerden; 15% niet gevaccineerden blokkeerde 80% van de ic-bedden; voor niet-covidpatienten was geen plaats. Gevolg: te late diagnoses en veel uitgestelde zorg, ook in ernstige gevallen, die nog steeds niet is ingelopen.

Een persoonlijke observatie: In mijn omgeving zijn diverse mensen overleden die waarschijnlijk nog geleefd zouden hebben als tijdig hulp beschikbaar was geweest. Van overlijdens waarvan vaccinatie de oorzaak zou kunnen zijn geweest is mij niets bekend.

Bij verder onderzoek moet de correlatie met de uitgestelde of gemiste zorg m.i. een zwaartepunt zijn. Vergelijking met andere landen met een gelijke vaccinatiegraad, maar zonder crisis in de zorg kan heel leerzaam zijn. Hopelijk leidt dat tot een flexibeler zorgaanbod.

@Floor, bronnen graag. Zonder bronvermelding kan je van alles beweren. De meeste verhalen mbt vaccinatie hebben de oorsprong in een zogenaamd onderzoek uit Denemarken, uitgevoerd door een en wetenschapper (jawel, een expert, viroloog en gepromoveerd) waarbij data vervalst was. De conclusie werd al binnen zeer korte tijd volledig onderuit gehaald en toch blijft die onzin jaren later nog steeds rondzingen. Juist deze ONZIN heeft erg veel schade aangericht in de afgelopen twee jaar.

Wel een feit, doordat mensen niet of te laat een vaccinatie hebben gehaald zijn er velen onnodig in het ziekenhuis terecht gekomen, met onnodige doden. Dan kun je discussiëren over de precieze getallen en eventueel onderliggende oorzaken, en dat gebeurd dan ook regelmatig. Maar het is juist deze discussie die door vaccinatie tegenstanders wordt gebruikt om de meest volslagen onzin te (blijven) verspreiden.

Mijn bronnen oa: https://www.rivm.nl/nieuws/vaccinatie-verlaagt-kans-op-covid-19-sterfte-en-verhoogt-kans-op-sterfte-door-andere-oorzaken-niet. En de daarop volgende kamervragen in https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/05/antwoorden-op-de-kamervragen-over-oversterfte-en-vaccinaties.

De zinsnede is correct, de Minister van VWS zegt hierover: "....en hieruit is geconcludeerd dat er geen oorzakelijk verband tussen vaccinaties en een verhoogde kans op overlijden kon worden aangetoond." Simpel gezegd, de koppeling van (over)sterfte aan het vaccin is WEL desinformatie.

Ik ben het helemaal eens dat de data goed onderzocht moet worden. Het is in elk geval duidelijk dat er nog wel wat onzekerheden zijn. Maar het is dan meer dat als iemand overlijd er niet altijd een duidelijke oorzaak is te vinden, of dat die niet (goed) wordt geregistreerd.

Overigens, persoonlijk. Ik ben binnen twee maanden na mijn vaccinatie met bloedspoed geopereerd. Ik weet 1000% zeker dat dat niets met de vaccinatie te maken heeft gehad. Maar ja, er zal altijd wel weer iemand "Zie je wel...." zeggen. Ik heb de enorme mazzel gehad dat dit precies speelde toen de druk op de ziekenhuizen relatief laag was, was ik een half jaar eerder of drie maanden later geweest dan had ik het vermoedelijk niet overleefd.

Enkele links, de moeite van het bestuderen waard:

https://www.mdpi.com/2076-393X/10/10/1651
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125239
https://beckernews.com/new-swiss-study-covid-shots-increase-risk-of-myocarditis-by-800-times-in-young-adults-47674/
https://www.theepochtimes.com/irrefutable-proof-that-mrna-vaccine-causes-vascular-and-organ-damage-study_4720949.html
https://cafeweltschmerz.nl/videos/theo-schetters-en-karel-beckman-science-summit-uncensored-2022/
https://virusvaria.nl/oversterfte-breekt-alle-records/
https://virusvaria.nl/paniek-bij-cbs-leidt-tot-leugentjes-voor-bestwil/

We zijn terug bij het onderwerp van deze discussie: desinformatie.
Het Zwitserse rapport (mdpi.com) concludeert een iets hoger risico op myocarditis bij jongeren na vaccinatie, maar een lager risico dan na covid-infectie. 'This risk should be balanced against the benefits of protecting against severe COVID-19 disease'.
De melding van beckernews over een 800 maal groter risico is totaal in strijd met het Zwitserse rapport.
Weltschmerz en virusvaria zijn bekende ophitsers die het met de waarheid niet nauw nemen. De man achter weltschmerz zegt openlijk van zichzelf dat hij antisemiet is.
Voor mij einde discussie.

@Floor, ‘Enkele links, de moeite van het bestuderen waard’. Welke van dezen zouden de moeite waard zijn?

Enkele punten om over na te denken.
Er zijn concurrerende vaccins van commerciële fabrikanten en ontwikkelaars. Die vaccins zijn gebaseerd op zeker 9 fundamenteel verschillende technologische principes (bij goedgekeurde vaccins zijn 5 principes gebruikt). Fabrikanten van de concurrerende vaccins hebben er baat bij om elkaars vooruitgang te betwisten om extra miljarden te kunnen verdienen. Maar dat gebeurt amper.

Maurice de Hond wordt er bijgehaald. Hij was ooit goed in het voorspellen van verkiezingsuitslagen, maar bleek bijvoorbeeld erg slecht in het voorspellen van de winstgevendheid van Internet startups. Reden hiervoor lijkt me dat je meer dan alleen kennis van statistiek moet hebben. Je moet bijvoorbeeld weten hoe ruwe data op een bepaald vakgebied te beoordelen en zo nodig te corrigeren. Is er door de aangehaalde onderzoekers gecorrigeerd voor het feit dat als je meer op afwijkingen zoekt, je ze meer vindt? Als er bijvoorbeeld berichten in de algemene media verschijnen over Valse Wolfspinnen of over Aziatische Hoornaars, dan worden ze kort daarna ook veel meer gezien. Door aandacht voor hoge bloeddruk bleek deze veel meer voor te komen (en soms voordelen te hebben).

Theo Schetters en c.s. weten wel waarover ze spreken. Zij geven aan dat het nog de vraag is in hoeverre de resultaten met proefpersonen representatief zijn voor de rest van de bevolking. Bijvoorbeeld blijven sommige mensen langer in leven dankzij de COVID19 vaccinatie, maar gaan ze daarna alsnog “gewoon” dood? Geadviseerde vervolgonderzoeken over dit soort onderwerpen worden bemoeilijkt door de privacy wetgeving.

Maarten Keulemans is een leuke prikkelende schrijver die veel aandacht schenkt aan de minder bekende kanten van de COVID19 pandemie. Maar hij is iemand met een beperkte kennis van de harde wetenschap. Misschien publiceert hij te veel slechts opgeworpen ideeën. Dat wil ik niet meteen desinformatie noemen. Middas Dekker bespeelt ook zijn publiek.

De The Epoch Times met hun rechtsreligieuze Chinese zendingsdrang lijkt me minder goed in staat te zijn om neutraal te publiceren? Ze hebben begrijpelijkerwijs een agenda gericht tegen de PR China en richten zich op bondgenoten in de VS. Gerenommeerde sites met factcheckers bij, die bij voorkeur in eenvoudige taal zoals die van nu.nl zijn nuttiger.

Desinformatie is onware, inaccurate of misleidende informatie die met opzet wordt geproduceerd en verspreid. Niet alle onzin is dus desinformatie, het kan ook misinformatie zijn gemaakt door de bezorgde mensen. Bezorgde mensen zijn ook eerder geneigd om misinformatie en desinformatie als een hoax te verspreiden. Niet iedereen kent het verschil tussen coïncidentie, plausibiliteit en wetenschappelijk bewijs, het verschil tussen causale relatie, correlatie en nonsenscorrelaties, enz.
Of de FAIR-principes en de Internet of Fair Data and Services het redden betwijfel ik. FAIR is vergelijkbaar met de traditionele principes van wetenschappelijke vastlegging. Maar er zijn ook geheel andere informatiecircuits, waar FAIR geen vat op heeft en populairder kunnen zijn.

Mijn BS meter slaat uit tot boven de 100%, en m'n Wappie-alarm gaat af.
Floor, zoek een ander medium voor je uitingen, op Facebook en Twitter vind je ongetwijfeld veel mensen die het met je eens zijn!

Wonderlijk hoe de mensen die reageren op mijn links nagenoeg niet inhoudelijk reageren op de inhoud, die ernstig genoeg is. En dat de man achter Weltschmerz antisemiet is, is voor mij nieuw. Maar dat staat volledig los van het interview met de integere prof. Dr. Theo Schetters, expert op dit gebied, die zeer zinnige zaken zegt, absoluut geen BS. Ik ben overigens een warme vriend van Israël, en vind het heel erg vreselijk dat het een proeftuin van Pfizer is gemaakt. Want dat de 'vaccins' niet goed getest zijn, kan toch niemand ontkennen, lijkt mij. Verder worden de wetenschappelijke artikelen die ik er bij heb gevoegd, blijkbaar ook niet bekeken. En dat er nog veel, veel meer signalen zijn van de schade die de 'vaccins' veroorzaken, heb ik nog niet eens genoemd.
Maar het is duidelijk hoe de mensen denken die hebben gereageerd, wat mij betreft, is de discussie gesloten.

@Floor. Uw laatste reactie maakt het helaas nodig om nog een allerlaatste keer te reageren.
Als u Weltschmerz aanvoert als bron voor uw beweringen en niet weet wat Cafe Weltschmerz is zijn uw beweringen geen knip voor de neus waard. Als u een rapport aanvoert als bron en u hebt het overduidelijk zelf niet gelezen: idem.
Tot slot een tip voor u als 'vriend van Israel': Google op de combinatie 'Weltschmerz Cidi' en de ellende vliegt u om de oren, uit een voor u en voor mij onverdachte bron, nl. het Centrum Informatie en Documentatie Israel, CIDI.

@Arnold Het gaat mij over de inhoud van het gesprek met prof. Dr. Theo Schetters. Onafhankelijk van wat de mensen van cafe Weltschmerz nog meer zeggen.

Als we dan toch bij het onderwerp van desinformatie moeten blijven is het misschien goed als we kijken waar de term vandaan komt. Het gaat namelijk om de informatie die in de Sovjet-Unie als politiek onwelgevallig gezien werd, vaak de onwelgevallige waarheid. In die tijd werden de dissidente geluiden gesmoord om de kudde onder controle te houden met de geaccrediteerde nieuwsbronnen voor de dagelijkse agitprop. Voor wie de spruitjeslucht van het verleden nog ruikt, het one ring to rule them all ging om een gemeenschappelijke vijand want angst verkoopt.

Don't shoot the messenger maar eerst wordt de mensheid nog bedreigt door een virus wat al snel muteerde in een voor de meeste mensen onschuldig ongemak en vervolgens wordt het klimaat bedreigt. Never waste a good crisis hoor ik eerder kerkklokken luiden dan noodklokken want vervang COVID-19 door stikstof en we hebben dezelfde discussie nu blijkt dat het ministerie van Waarheid alweer rekenfouten heeft gemaakt in haar bepaling van de grootste vervuilers. En foutje bedankt betreft het belang om onware, inaccurate of misleidende informatie te produceren en te verspreiden veelal een achterliggende politieke agenda. Want het gaat dan ook niet over meer waarnemingen van UFO's maar over de FDO's waarin de transparantie van de algoritmen ter discussie staat. Of zoals ze het in Leiden op de deur gespijkerd hebben:

"Transparantie, controle en vertrouwen in gegevens en de bijbehorende verwerking (steeds meer door machines) is essentieel als we een toekomstig web willen vermijden dat steeds meer vervuild zal raken met onbetrouwbare informatie en gedomineerd zal worden door het gebruik van algoritmen zonder duidelijke, expliciete en begrijpelijke oorsprong en bewerkingen."

Ik geef twee verwijzende links naar hetzelfde instituut waar de eerste om een rapportage van de feiten gaat welke duidelijk maken dat de effectiviteit van de vaccinatie (VE) kort is waardoor er een 'verslaving' ontstaat met boosters en herhaalprikken welke voor dikke winsten bij de farmaceuten zorgt. En de tweede link gaat om een gedragsmanipulatie met de angstporno van de statistiek op basis van de desinformatie van (politieke) verwachtingen:

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-09/NICE_CIMS_rapport_20220927.pdf
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/vaccinatiebereidheid-zomer-najaar-2022

Kennis van de statistiek is handig maar enig begrip van de psychologie is nog handiger want het fenomeen van een empirisch onderzoek maakt de familiefeestjes veel leuker nu de angst voor 'vaccinatieschade' door de voortschrijdende inzichten vele malen groter is dan de angst voor een virus. Want om welke café het ook gaat de geschiedenis leert dat de feiten het nooit winnen van de gevoelens. Wat betreft de BS-meter van een kerkklok die als een noodklok ingezet wordt wijs ik nogmaals op wat er op de kerkdeur in Leiden gespijkerd is want het gaat uiteindelijk om het belang van de hervormers in een geloof.

@Floor, ik snap heel goed dat op dit forum weinig mensen inhoudelijk willen discussiëren over COVID19 vaccinatie. Dit is een ICT-forum voor ICT’ers. We gaan hier toch ook niet discussiëren over de theologische consequenties van Metaverse en Deepfakes in het Heilige Land? Overigens, ben je wel theoloog en afgestudeerd in de godsdienstwetenschappen?

Het artikel gaat over wat ICT met Fair Data and Services kan bieden om schijndiscussies van inhoudelijke discussies te kunnen onderscheiden door een betere toegang tot oorspronkelijke informatiebronnen / onderzoeken. Dit is bedoeld om hoaxes over slecht fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek bij de vaccinontwikkeling tegen te gaan.

Foutjes hebben statistisch zeker een politiekr agenda. Van de ene foute uitkomst denk je: Jeetje, zoveel? Ik wist dat het erg was maar het is dus nog erger dan ik dacht. Van een voor jou politiek ongewenst resultaat, denk je: is dat wel zo? Kan ik me haast niet voorstellen en ga je het nog vijf keer controleren.

De off topic discussie over oversterfte begrijp ik niet goed. Nog verder off topic heb ik vroeger geleerd onderscheid te maken tussen oorzaak/gevolg-relatie en causaal verband. De laatste zijn twee gevolgen van dezelfde oorzaak (waarbij de gevolgen zich bovendien niet op verschillende abstractielagen mogen bevinden zoals bijvoorbeeld gedragsmatig en fysisch, adrenaline en kwaad/opgewonden worden zijn het hetzelfde fonomeen op verschillende abstractieniveaus en kunnen dus nooit oorzaak of gevolg van elkaar zijn of zelfs maar een correlatie tussen kan worden verondersteld/ingevoerd.

Terug naar eerste off topic, oversterfte kan evengoed uit te vroege sterfte van bevolkingscategorieën ontstaan als uit uitgestelde sterfte/voorafgaande ondersterfte. Deze ondersterfte in bepaalde bevolkingsgroepen kan heel goed versluierd worden door oversterfte in andere categorieën. De antigolf in de ene categorie kan na 1 tot 2 jaar al plaatsvinden terwijl die van de andere categorie pas piekt in 3 tot 5 jaar. Het probleem bij dat soort observaties, is dat - als er onverhoopt geen verklaring voor wordt gevonden - onwetenschappelijk georiënteerde mensen denken een vrijbrief te hebben dan maar een welgevallige verklaring te mogen verzinnen. Maar als je geen verklaring hebt, heb je geen verklaring. Als je dan een verklaring verzint, heb je nog geen voorpspellend vermogen van de verklaring aangetoond en zo'n verklaring dan alsnog omarmen mag je van hopen dat je er in de praktijk weinig mee kunt (behalve dan tevreden constateren dat je altijd al zoiets gedacht had.

Snel Dr Ir titels uit je profile verwijderen in een reactie over desinformatie :-?

De discussie hier geeft wel aan dat het probleem met desinformatie vele malen hardnekkiger is dan men denkt. Maak je geen illusies, degenen die dit soort onzin verspreiden zijn niet de mensen die het beste met de mensheid voor hebben, verre van. Het is vaak niet zo moeilijk om ze te ontmaskeren maar je moet er wel wat meer moeite voor doen dan gedachteloos een bericht te delen of liken.

Bedenk vooral WAAROM bepaalde informatie wordt verspreidt. Het meest belangrijke reden: GELD. En een aantal mensen gaat het gewoon om de aandacht. En er zijn een aantal groepen die gewoon willen rellen, of zelfs het omverwerpen van de regering. Daarmee heb de meeste verspreiders van de meeste (vaak spectaculaire) berichten wel gehad.

@Floor, nou dan kijken we toch naar de twee personen in de titel van de link.

https://cafeweltschmerz.nl/videos/theo-schetters-en-karel-beckman-science-summit-uncensored-2022/

Karel Beckman is oprichter en hoofdredacteur van European Energy Review, een online medium dat kritisch is over de energie transitie, hij zelf is een duidelijke klimaat ontkenner wat dan ook te denken geeft over de intenties van EER. Hij is auteur bij "dedemocatievoorbij", een organisatie die de democratie wil afschaffen.

Vwb Theo Schetters' commentaar. De mRNA techniek is al ruim 40 jaar geleden bedacht en is in de afgelopen jaren verder uitgewerkt, zeer uitgebreid getest en 5 jaar geleden was het zover om echt gebruikt te kunnen gaan worden, bijvoorbeeld in persoonlijke medicatie tegen kanker (toendertijd onthaald als de ontdekking van de eeuw). We hebben eigenlijk geluk dat juist in deze tijd de methode beschikbaar is gekomen. Een traditioneel vaccin zou veel langer hebben geduurd. Begin 2020 werd gedacht dat het nog zeker 2 of 3 jaar zou duren voordat een vaccin beschikbaar zou komen, met deze techniek is dat binnen een jaar gelukt. Niet in de laatste plaats omdat er voor de onderzoeken opeens (begrijpelijker wijs) miljarden beschikbaar zijn gesteld door de wereldwijde overheden.

Met de vaccinaties hebben we in een extreem korte tijd gigantisch veel data kunnen verkrijgen, omdat er zoveel mensen getroffen en dus ook gevaccineerd werden. Normaal heb je jaren nodig om een onderzoekspopulatie van 10-duizenden te hebben. Nu was die, alleen al in Nederland, in weken beschikbaar. Wereldwijd waren er in een paar weken tijd miljoenen datasets beschikbaar waarmee er dus heel snel betrouwbare conclusies konden worden getrokken. Met name die snelheid wordt nu door anti-vaxxers en complotdenkers gebruikt om twijfel te zaaien.

Theo Schetters staat op het Artsen Collectief. Een stichting die tot doel heeft om het corona beleid onderuit te halen. Daarmee is de achtergrond van Schetters ook te duiden. Integer? Verre van.

Professor? Hij is Bijzonder Hoogleraar, of zo je wil, Bijzonder Professor. Dat is technisch gezien een hoogleraar, vaak komen die uit het bedrijfsleven en krijgen een (deeltijd) aanstelling omdat ze vanuit hun baan een zekere kennis hebben van een onderwerp. Ze worden vrijwel altijd aangesteld en betaald via een externe organisatie (lees: een bedrijf, met bijbehorende budgetten en belangen). Hij zal vast wel een universitaire opleiding hebben gehad maar het zegt weinig over de status in vergelijking met een reguliere Hoogleraar. En waarin is hij hoogleraar? Veterinaire ziektes. Kuch roggel, ik heb liever mijn huisarts dan Dr. Pol aan mijn bed. (niks ten nadele van Dr. Pol overigens.)
bron: https://universonline.nl/nieuws/2016/12/13/bijzonder-hoogleraar-hoe-bijzonder-dat/.

Hij heeft wel gelijk dat er meer onderzoek nodig is, zoals bij elke ingrijpende gebeurtenis. Alleen is zijn reden daarvoor al vooringenomen. Vanuit zijn achtergrond moet duidelijk worden dat er alleen maar geblunderd en gelogen is. Ik denk niet dat hij een andere conclusie zal accepteren.

Sorry, met die achtergrond is het duidelijk dat ze vooral hun eigen gelijk willen krijgen. Daar ga ik mijn tijd niet aan verspillen.

@Jaap, Ik begrijp niet waarom je denkt dat ik theoloog ben (en zie ook niet in wat dat er mee te maken zou hebben). Ik ben geen theoloog, en ik ben nooit afgestudeerd in godsdienstwetenschappen, maar ik heb een technische studie gedaan, en ben uiteindelijk gepromoveerd aan een Technische Universiteit. En daarna heb ik jarenlang in de ICT gewerkt. Ik denk dat ik dus echt wel wat begrijp van cijfers, statistieken, software, etc.

@Rob, dat corrrelatie nog geen causaliteit hoeft te zijn, begrijp ik heel goed. Maar de curve van de sterftecijfers is wel gecorreleerd aan de uitrol van de 'vaccinaties'. Goed om te onderzoeken en niet op voorhand uitsluiten. Wanneer onderzoek hier naar zou worden bestempeld als onbetrouwbaar, is eerlijk en onafhankelijk onderzoek nagenoeg niet meer mogelijk, en kan worden gecensureerd onder het mom van desinformatie tegen te gaan.

@Berry, het gaat mij om de inhoud, niet om de persoon Karel Beckman, dat doet niet ter zake. Het lijkt mij heel stug dat hij een klimaat ontkenner zou zijn, als we goed hebben opgelet, weten we allemaal dat Nederland een zeeklimaat heeft. En als we wat weten van fysica, golfstromen, etc., en we zijn wetenschappelijk opgeleid, zou het zomaar kunnen dat we vraagtekens hebben bij de klimaatmodellen die worden gebruikt.
Wat betreft de mRNA techniek voor de 'vaccinaties', die zijn niet goed getest. Leuk dat er opeens miljoenen datasets beschikbaar zijn, maar hoe betrouwbaar zijn die wanneer er een enorme onderrapportage is van vaccinschade?
Het Artsen collectief heeft niet als doel om het corona beleid onderuit te halen.
Het Artsen collectief is de stem van duizenden artsen die zich zorgen maken over de uitrol van de 'vaccinaties'. Dat is iets heel anders.
En professor Dr. Schetters heeft zelf in de vaccin ontwikkeling gezeten.
Onbegrijpelijk hoe gerenommeerde wetenschappers in diverse landen opeens worden geframed als anti-vaxxers en complotdenkers, en worden gecensureerd. En daarbij ben ik terug bij mijn eerste opmerking: Zullen Fair Digital Objects worden gebruikt om informatie te bestempelen als desinformatie en worden gecensureerd, om een mogelijke oversterfte tengevolge van de 'vaccins' (moet nog worden uitgezocht) te verzwijgen?

@Floor, er is geen sprake van een correlatie. Het verband bestaat tot nu toe uitsluitend en totaal willekeurig in jouw perceptie en die van anderen. Als je twee random walks in allerlei verschillende tijdfasen naast elkaar legt, heb je evenveel vals-correlaties als van dergelijke zogenaamde correlaties. Echte correlaties zijn in de praktijk helemaal niet vast te stellen omdat je een alleen in goed afgebakende reproduceerbare experimenten voldoende statistische significantie kunt stapelen voor een acceptabele fouttolerantie. Pas als die er is, heb je eventueel een reden om naar een mechanisme te gaan zoeken. Een praktijkgeval levert nog geen half procent waarschijnlijkheid op en heeft dus een foutkans van meer dan 99,5%. Als je al die gevallen van iets willekeurigs wilt gaan onderzoeken omdat een mogelijke relatie in het hoofd van een aantal mensen is opgekomen, kom je nergens. Je hebt zoals gezegd meer nodig. Waarom onderzoek jij het anders niet? Waarschijnlijk omdat je het niet kunt. Maar anderen kunnen het ook niet en ze hebben er ook geen enkele aanleiding toe. Hypothetiseren zoas ik hierboven deed levert bovendien mogelijke correlaties op. Ze zijn zelfs waarschijnlijk omdat eventuele ondersterfte van bepaalde bevolkingsgroepen nu eenmaal overmijdelijk latere oversterfte teweeg brengt. Ze gaan een keer dood. Allerlei preventieve maatregelen tegen corona kunnen juist bij risicogroepen tot ondersterfte hebben geleid terwijl je dat niet terugziet omdat tegelijkertijd oversterfte was onstaan in relatief minder kwetsbare groepen (die dus normaalgesproken statistisch nog drie, vier jaar langer hadden geleefd dan de meest kwetsbare groep maar om die reden aan minder zware preventieregels onderhevig zijn geweest).

@Rob, Er zijn wiskundigen die de correlatie wel zien. Maar in jouw opinie geldt: “Vaccinatieschade bestaat enkel in de hoofden van de antivaxers”. Zoals beschreven in:
https://www.tegenwind.tv/post/vaccinatieschade-bestaat-enkel-in-de-hoofden-van-de-antivaxers

@Floor, dat is dan bijzonder knap van die wiskundigen want ze kunnen ook bijzonder simpel bewijzen dat eventuele informatie daarover gesuperponeerd is op fluctuaties die bij het aantonen van deze correlatie als willekeurig/ruis moeten worden aangemerkt en in amplitude een veelvoud zijn van de fluctuaties die ze denken te kunnen destilleren. Het kan wel maar de foutmarge zit ver boven de 99%.

@Floor je gaat niet uit van causaliteit en logica (techniek / ICT), maar vanuit geloof. Je citeert veel influencers die een politieke (zelfs fascistische, rechts anarchistische) agenda hebben. Ben je daarvan bewust? Die influencers zoeken naar “bewijzen” die passen bij hun ideologische hoax en knippen en plakken “nuttige” informatie en vullen ze aan. Je bent toch heel gelovig of niet?

M.b.t. de sterftecijfers; in de periode dat de vaccinatie op gang kwam, steeg het aantal infecties veel sterker, zoals te verwachten was en met de bekende gevolgen van extra opnames en sterfte. Bij de uitrol van inhaalvaccinaties en de boosters zie je de oversterftepieken niet. In landen met een hogere vaccinatiegraad dan in Nederland is er niet meer oversterfte geconstateerd. De “correlatie” tussen de uitrol van de vaccinaties en sterfte mag je dus vergelijken met een “correlatie” tussen een “vallende ster” en een zware aardbeving.

Elk curatief - en geneesmiddel (en voedingsmiddel) kan nevenwerkingen veroorzaken. Je kan pech hebben. Daarom zijn er strenge voorwaarden verbonden aan het klinisch testen en het vaccineren zelf. Er bleken onder de gevaccineerden vrij veel zwangere vrouwen te zijn, terwijl men dat wilde voorkomen, wat nooit te voorkomen is. Maar ook de vrouwen die zwanger bleken te zijn hadden er gemiddeld (samen met hun kind) baat bij.

Via bijv. ZonMw is onafhankelijk onderzoek mogelijk naar de oversterfte, los van het RIVM. Dit onderzoek is niet gemakkelijk en niet alleen vanwege de n-op-m relaties. Er werd in het begin van de pandemie weinig getest (kon amper) en het melden van overlijden door Corona was niet verplicht. Bovendien is de benodigde gegevensuitwisseling vanwege de AVG ook maar beperkt mogelijk. Bijzonder hoogleraar 'transparantie in de zorg' en Nivel-onderzoeker Robert Verheij menen dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de exacte redenen van oversterfte zonder extra gegevens niet goed mogelijk is. Als men het precies wil weten tot achter de komma, maar vrijblijvendheid en privacy heel belangrijk vindt, dan komen deze gedetailleerde gegevens nooit op tafel.

Geloofswetenschappen hebben meer raakvlakken met ethische dilemma's dan de empathie van de statistiek waar één dode een tragedie is en 10-duizenden een onderzoekspopulatie. Want verder dan een argumentum ad hominem komt het hier blijkbaar niet als het om alle ethische dilemma's gaat. Tenslotte zit er nogal wat verschil tussen de curatieve behandeling met mRNA en een preventieve waarbij je dus gezonde mensen injecteert met een experimenteel vaccin. En feit overschreeuwen dat er over de effecten op de langetermijn nog geen informatie is lijkt me desinformatie.

Zo ook de vooringenomenheid aangaande die andere onderzoekspopulatie want 'living on the edge' is er binnen bepaalde gemeenschappen op natuurlijke wijze groepsimmuniteit bereikt. Deze controlegroep kan geen vaccinatieschade hebben wat handig is om de wetenschappelijke hypotheses te toetsen op basis van uitsluiting. Wat betreft de BS-bingo moeten we eerst de BS-meter ijken omdat de onderzoekspopulatie van gezonde mensen niet de risico populatie is als we kijken naar de statistiek. Dus voordat er gesuperponeerd wordt op de fluctuaties in de correlatie zal eerst de dataset opgesplits moeten worden, wiskundige deelverzamelingen om geen appels met peren te vergelijken.

Aangaande we hebben een mRNA hamer en daarom is alles een spijker worden de farizeeërs van de statistiek al ontmaskerd door WOB/WOO als het om een belangenverstrengeling aangaande één oplossingrichting gaat. Foutje bedankt blijken cijfers gemasseerd te zijn om zodoende tot uitkomsten op bestelling te komen. Geloofswetenschappen zijn daardoor dan ook interessant want als één van de vrijwilligers bij de Special Olympics heb ik geleerd dat de kwetsbaren heel strijdbaar kunnen zijn in hun keuzen. Conclusie dat deel van de oversterfte te verwijten valt aan de 'ophokplicht' is hierdoor heel plausibel want daarmee werd voor velen de wil om te leven ontnomen.

De diagnose vanachter een beeldscherm op basis van data zonder context mist de signalen want wat betreft gevolgschade van een lockdown heb ik als vrijwilliger nog wat verhalen. Andere pet ging om het opzoeken van de grenzen om de sociale verbanden zoveel mogelijk intact te houden want oversterfte door zelfmoord gaat niet om techniek maar om geloof, een motivatiespuit om door te gaan is 100% psychologie want ik mis in de discussie nog de vooringenomenheid in de toeslagenaffaire. Mijn BS-meter staat al een tijdje in het rood als ik kijk naar de tunnelvisie door een beroepsdeformatie.

@Floor, en daarmee komen we dus uit op een vooringenomen opstelling. Je gaat ervan uit dat er zaken worden verzwegen en dat mensen gecensureerd worden. Ik ben het eens dat nu wel de tijd is aangebroken om nauwkeuriger te kijken wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat er (bewust) van alles is verzwegen of gelogen.

De persoon doet er wel degelijk toe, het geeft een indicatie van de motieven van iemand. Je kunt met wetenschap van alles bewijzen, zeker als je zelf selecteert wat je erin opneemt. Dat maakt dat het beoordelen van de inhoud een stuk moeilijker is dan op het eerste gezicht lijkt. Dan is het toch wel belangrijk om te weten in welke kringen iemand zich bevindt. Natuurlijk, ik kijk ook liever naar de inhoud maar achtergrond en duiding is belangrijk om een bericht te kunnen beoordelen, zeker bij gecompliceerde onderwerpen.

Zoek maar eens op Karel Beckman dan is de conclusie van zijn omgeving en publicaties:
- "Klimaat ontkenner" (De titel van zijn Boek "Het broeikaseffect bestaat niet: de mythe van de ondergang van het milieu".)
- "Anti-Democratisch" (zijn boek "De democratie voorbij": Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid.)
- Libertarian. Deze beweging staat voor het afschaffen van de overheid. Zie het vorige punt.
- Complot-denker (zie "De andere krant" en waarmee deze gelieerd is, direct of indirect met viruswaarheid, Qanon, Querdenken, de John Birch Society en de website "Hoe Nu Verder?" gaat voornamelijk over "The Great Reset", antivaccinatie en complot websites.)
(Bron: oa Wikipedia)

Artsen Collectief: (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Artsen_Covid_Collectief) Op zich kan ik me vinden in de doelstelling van het collectief. Maar niet in de timing. In een tijd van crisis is het niet de tijd om het beleid te bekritiseren maar vooral om daarin een stem aan tafel te zijn. Juist al hun kritiek, terecht of niet, heeft erg veel schade aangericht. Met name doordat diverse anti-groepen met deze kritieken aan de haal gingen, elk voor hun eigen gewin, met minder altruïstische motieven.

Is mRNA niet genoeg getest? mRNA is in 1960 ontdekt. Het wordt gebruikt in medicijnen sinds 1989. Vanaf 1990 zijn er diverse gepersonaliseerde kanker medicijnen beschikbaar die deze techniek gebruiken. Vanaf 2010 wordt mRNA beschouwd als een valide techniek voor medicijnen. Het is deze techniek die vervolgens tot de mRNA vaccins heeft geleid. Al zeker 30 jaar wordt deze techniek streng beoordeeld door de FDA en EMA.
(Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Messenger_RNA)

Voor wat betreft Schetters. Een trouw aanhanger van ivermectine, BEWEZEN ongeschikt bij Covid. Ja, hij houdt zich bezig met vaccintechnologie, vooral omdat hij directeur is van een bedrijf dat zich daarmee bezig houdt. Maar dan in verband met veterinaire ziektes. Daarmee heeft hij ongetwijfeld kennis van de materie, maar nog steeds is dat niet de medische wetenschap voor mensen.

Ik stop met reageren.
Het geloof van mijn opponenten in de desinformatie van de overheid is te groot.

@Floor, groter geloof dan dingen met een onzekerheidsmarge van meer dan 99% al zo'n beetje voor waar aannemen, bestaat volgens mij niet. Dat soort grappen heb ik gelukkig van onze overheid nog nooit meegemaakt, alleen van kerken en inidviduen tot nu toe. Het onderwijs lijkt door relativiteit en kwantummechanica de Verlichting waarmee we uit de Middeleeuwen zijn geraakt te hebben veronachtzaamd. In de Middeleeuwen dachten mensen dat je de toekomst niet kon voorspellen, nu denkt iedereen dat je dat kunt met praktijkobservaties. Maar dat leidt aanzienlijk vaker toe onjuiste dan tot juiste conclusies. Zelfs nu met de Pensioenwet denkt de politiek collectief dat we sommige dingen niet kunnen terwijl we die al vier eeuwen kunnen. Laat ze The Unfinished Game van Keith Devlin maar eens lezen.

@Floor, informatie komt niet alleen van de overheid, maar ook van allerlei wetenschappelijke instellingen en de medische wereld, die ook de uiteindelijke bronnen van de informatie zijn van de overheid. Als men (al dan niet chronisch) ziek is geworden, dan vertrouwt men op de wetenschappelijke en klinische kennis van die wetenschappelijke instellingen en de medische wereld, ook bij COVID19. Gemiddeld zijn er zo’n 40 miljoen bezoeken per jaar aan de huisarts. Verder zijn er (in 2020) 2,7 miljoen ziekenhuisopnamen, 1,7 miljoen Spoedeisende Hulp behandeling en vele miljoenen bezoeken aan de poliklinieken geweest. Het gaat denk ik wel goed met het geloof van de mensen in medische wetenschap en kunde, incl. de kerkelijke bezoekers, ondanks de fouten die gemaakt worden.

@Jaap, lees b.v. eens:
https://stevekirsch.substack.com/p/exclusive-proof-that-the-top-israeli

Daar hebben we Steve Kirsch, vriendje van Thierry (‘bijna al mijn kennissen zijn antisemiet’).
Lees even bij factchecknederland.afp.com

@Floor, als je dan toch links geeft, doe dan eens een link die niet zo makkelijk te beoordelen is. Het kostte me maar een paar uur om Kirsch te ontleden. Nee, ik neem niet klakkeloos over wat een overheid zegt. Niet de Nederlandse en zeker niet de Israëlische. Maar dat zegt nog niets over de (on)betrouwbaarheid van een overheid. Maar ik ben nog veel kritischer op onzin verhalen.

Steve Kirsch is dan wel een van de betere bronnen, of beter, WAS. Kirsch is afgestudeerd in Elektrotechniek en Computer wetenschappen. Hij is de uitvinder van de optische muis, dus we hebben wel wat aan hem te danken. En hij heeft flink geïnvesteerd in Covid onderzoek via het CETF, dat was dan toch een goede start. In 2011 begint hij een Blockchain bedrijf maar een paar maanden later wordt hij door de Board gedwongen af te treden als CEO vanwege zijn publicaties mbt Covid en vaccins.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Kirsch)
- https://www.technologyreview.com/2021/10/05/1036408/silicon-valley-millionaire-steve-kirsch-covid-vaccine-misinformation/

Op zich heeft hij een punt dat, in 2020, de oplossing gezocht zou kunnen worden in bestaande medicatie. Hij beschouwd fluvoxamine (een SSRI dat wordt gebruikt bij depressie) als een oplossing tegen Covid. Maar dat blijkt niet te werken. Alleen hij accepteert die uitkomst niet en uiteindelijk stappen alle leden van het CETF op. Bij gebrek aan een baan begint hij de Vacine Safety Research Foundation die (controversiële) advertenties financiert tegen vaccinatie.

Voor wat betreft het artikel. Daar kun je net zo goed deze links tegenover zetten. als je zoekt op meer informatie naar aanleiding van passages in dit artikel dan komen deze al snel bovendrijven.
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel-idUSKBN2AA2TS
https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-usa-idUSL1N2QP18K
https://healthfeedback.org/claimreview/data-from-israel-showed-that-the-pfizer-biontech-vaccine-reduces-the-likelihood-of-dying-from-covid-19-analysis-in-a-forum-post-claiming-the-opposite-is-flawed/.

In het artikel staat een link naar een bericht over jonge dokters (27-50 jaar) die overlijden in Canada na de booster. Twee zijn verdronken, een tijdens hardlopen, een in de slaap en twee als gevolg van kanker. Zie hierover: https://www.techarp.com/facts/5-doctors-die-booster-dose/.

@Floor, misschien zou je o.a. de onderstaande links over Steve Kirsch (die zelf wel gevaccineerd is!) kunnen lezen, voordat je tot conclusies komt. En als je naar zijn CV kijkt, dan zie je dat hij de zoveelste is die een 180 graden draai heeft gemaakt na het gevecht om de COVID19 miljarden te hebben verloren. Rond andere vaccinaties en geneesmiddelen is dit ook voorgekomen. Het bekendste geval is de ex-arts Andrew Jeremy Wakefield. Die stelde dat BMR vaccinaties vaak tot autisme leidden, behalve uiteraard bij zijn vaccin. Hij heeft op een heel kinderlijke en opzichtige wijze onderzoek vervalst om “bewijs”te verkrijgen. Die autisme hoax wordt nog regelmatig verspreid. Het opvallende is dat influencers die zoiets beweren, zich wel met narcosemiddelen en spierverslappers laten prikken als ze geopereerd worden. Dan is er geen kans op autisme. Zelfs siliconen lekkage is geen probleem.

Zie ook:
https://healthfeedback.org/claimreview/covid-19-vaccines-dont-affect-ovaries-or-fertility-in-general-the-vaccines-are-highly-effective-at-preventing-illness-and-death/
https://faktencheck.afp.com/http://doc.afp.com/9PA7UZ-1
https://faktencheck.afp.com/http://doc.afp.com/9MW6AU-1
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaccine-cytotoxic/fact-check-covid-19-vaccines-are-not-cytotoxic-idUSL2N2O01XP
https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/16/youtube-videos/no-sign-covid-19-vaccines-spike-protein-toxic-or-c/
https://www.technologyreview.com/2021/10/05/1036408/silicon-valley-millionaire-steve-kirsch-covid-vaccine-misinformation/
https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-usa-idUSL1N2QP18K
https://www.mcgill.ca/oss/article/critical-thinking/steve-kirsch-and-seduction-simplicity
https://www.boomlive.in/world/fake-news-covid-19-vaccine-steve-kirsch-fda-testimony-scientific-evidence-14919
https://www.covid-datascience.com/post/are-the-mrna-vaccines-really-safe-evaluating-claims-by-steven-kirsch-on-danger-of-spike-proteins
https://www.techarp.com/facts/doug-brignole-covid-19-death/
et cetera

Wie bepaalt eigenlijk wat desinformatie is . . . . ?
Bij uiteenlopende meningen is een discussie zinvol maar in de tijd van echokamers vol van politici en op eenstemmigheid geselecteerde experten geloof ik ook geen enkele faktenchecker, dan wil ik weten wie heeft deze faktenchecker betaald?
Per slot kun je vandaag de dag iedere mening onderbouwen met een gekochte studie waarvan de uitslag vooraf vast staat.

Religies kunnen nog wat leren van het hedendaagse fanatisme gevoed door sociale media.

'Peter: Wie bepaalt eigenlijk wat desinformatie is . . . . ?' Iedereen met voldoende gezond boeren verstand lijkt me. Is ook goed voor het voortschrijdend inzicht en de kennis, die altijd beter kan.
Wie bepaalt of experts op eenstemmigheid zijn geselecteerd? Komen “expert”selecties voor buiten bepaalde sociale media kanalen, zoals die van de “Querdenker”en “Truther“? De sociale media zijn toch vooral digitale stamtafels.
Wie betaalt de factcheckers? Vraag het aan de factcheckers die je niet vertrouwt. Als de redactie van Computable iets publiceert, dan ga ik er vanuit dat het goed en evenwichtig is beschreven. Iedereen kan helpen met fact-checking. Zie ook https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2022/nep-factchecks.html
“Iedere mening onderbouwen met een gekochte studie waarvan de uitslag vooraf vast staat.” Als je echte deskundigen wilt inhuren die dus een reputatie te verliezen hebben (geen beroeps wappies of ongeschoolde influencers), dan lijkt me dat een dure zaak. En zou fake dan niet contraproductief werken?
Vanuit de Levant is een afgetakte religie (ISIL) met heel veel fanatisme bezig geweest met sociale media. Dat was geen succes en lijkt me geen aansporing voor normale religies.

@Peter, Het ligt aan wat voor desinformatie wordt gegeven. De eerste is als iets overduidelijk onwaar is. In het algemeen, hoe spectaculairder het bericht (lees, hoe sterker het onderbuik gevoel) des te waarschijnlijker het is dat het onwaar is. Veel van deze berichten worden verspreid met bepaalde motieven, klick bait is daarvan de meest belangrijke (dat levert geld op). Meestal zijn er verschillende bronnen te vinden die de informatie ontkrachten. Ook de persoon die het verspreidt of de (zogenaamde) specialist die wordt aangehaald, kan al een aanwijzing zijn voor de betrouwbaarheid van het bericht.

Dan zijn er beweringen, meestal op basis van bepaalde getallen of onderzoeken, die vaak lastiger zijn. Dan moet je wel bekend zijn met de materie, of met de onderzoeksmethode, om een conclusie te kunnen beoordelen. Maar ook hier geldt dat de bewering zelf, of de duiding daarvan, redelijk makkelijk te vinden is. Inderdaad kun je met onderzoeken veel bewijzen. Daar hoef je ze niet eens voor te kopen. Je kunt een valide onderzoek nemen, of erger nog een stukje daarvan, en die in een andere context presenteren waardoor het iets heel anders lijkt. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij foto's, het is maar net welk onderschrift je erbij zet.

Inderdaad kan het van belang zijn om te weten waar de financiering vandaan komt. Maar laten we wel wezen, veel onzin wordt direct of indirect betaald door groepen (vooral bedrijven en actiegroepen) die er een belang bij hebben. Die groep is vele malen groter dan het aantal factcheckers. Er zijn verschillende factcheckers die het om niet doen, of via crowdfunding (denk aan bellingcat). Sommige hebben er een betaalde baan aan, vaak zijn dat journalisten, die via hun bedrijf berichten valideren (denk aan nu-checkt).

En voor het beoordelen hoef je ook niet af te gaan op een factchecker. Er zijn vaak meerdere sites te vinden die bepaalde informatie duiden, dan is het ook aan jezelf om te beoordelen wie je het meest betrouwbaar vind.

De Jonge manipuleerde de cijfers / berichtgeving van het RIVM.
Maar dat is vast geen desinformatie!
https://threadreaderapp.com/thread/1588496500455542784.html

En wat betreft b.v. stikstof en de boodschap van het RIVM: zie de blog van iemand die 2x is gepromoveerd en ontzettend goed weet waar hij het over heeft!
https://jaaphanekamp.com/blog/2022-11-07-aerius-het-rijks-instituut-voor-valse-misleiding/

"Politici, blijkbaar, zijn niet van zins om daartoe opdracht te geven. Zij staan daarmee op voet van oorlog met én de wetenschap én de Nederlandse samenleving."

En nu? Moeten we nu het torentje bestormen?

Floor, je hebt gradaties in het gebruik van "alternatieve feiten" en in het weglaten van relevante informatie.
Het is bekend dat de populistische oud schoolmeester Hugo de Jonge anders met de beschikbare gegevens omgaat dan vakmensen zoals Jaap van Dissel. En dat heeft niet alleen met vakkennis te maken. Maar De Jonge doet het wel veel beter dan complotdenker Willem Engel van Viruswaarheid die bijvoorbeeld de extreme overstromingen in Limburg een hoax heeft genoemd. Engel had het geld van zijn stichting beter voor de slachtoffers kunnen inzetten, dan voor zijn privé onroerend goed aankoop.

Het RIVM weet dat de metingen en modellen achter de AERIUS Calculator nogal grofmazig zijn. ’Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt.’ Zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/thema'/natuur-2/aerius/
Helaas willen sommige politici met terugwerkende kracht gedetailleerde informatie kunnen tonen om daadkrachtig te kunnen overkomen. Dan krijg je gedoe met kaarten met onzekere interpolatiewaarden.

Het downsizen van onthullingen is ook een vorm van desinformatie want uit WOO/WOB stukken blijkt dat Jaap de tassendrager van Hugo was door uitkomsten op bestelling te leveren. Het vakmanschap ontbeerde dus de integriteit wat volgens mij de strekking is van de noodklok want de vermeende onafhankelijkheid van de wetenschap bleek hierdoor een leugen. De agitprop van Jaap ging (en gaat) om ongevaccineerd is fout en gevaccineerd is goed in de publieke opinie. En hierin werd de waarheid onrecht aangedaan waardoor het 'Bedankt voor uw stem op het Corona bedrog' geloofwaardiger is dan een stem op Hugo want die wist wel waar de ongevaccineerden woonden maar weet niet waar de lijken liggen.

Complot theorieën die plausibeler zijn dan het excuus over privacy en archivering gaat dus om het feit dat chats digitale objecten zijn welke je kunt classificeren en indexeren. Dat WOO/WOB niet is toegerust voor de grote hoeveelheid documenten lijkt me onzin want het is gewoon het informatiemanagement wat niet op orde is.

@oudlid, heb je de links van Floor gelezen? Doe dat even en je weet meteen hoe belachelijk je reactie is. Jaap, Hugo, WOB, corona? Deze horen niet bij deze twee links. Volslagen ongerelateerd aan elkaar.

@Floor, Kudo's, de eerste link is lastig te ontleden. Vooral omdat er schrikbarend weinig objectieve informatie over te vinden is.

https://threadreaderapp.com/thread/1588496500455542784.html, een Twitter bericht van Ferdi Tuinman: "4 van de 5 mensen in het ziekenhuis ongevaccineerd"
Het gaat om de keuze bij het registreren in een rapportage: onbekend wordt dan niet gevaccineerd. Onbekend betekent dat het niet is vastgelegd of dat vanwege privacy de status niet beschikbaar is. Maar andersom kun je ook niet stellen dat onbekend betekent dat men "dus" gevaccineerd is. Is dat slim? Zeker niet. Is het gelogen? Ook niet, want daar staat onbekend nu eenmaal voor. Dus gewoon niet verstandig. Het is vooral de keuze om het presentabel te maken in een persbericht, net zo goed als dat mijn manager een excelsheet met groen, geel, rood wil hebben in plaats van detail informatie.

Blijft het feit, van de 1488 zijn 998 ongevaccineerd (68%). Van de 309 op de IC 234 (75%). Dan heb ik deels gevaccineerd en onbekend niet meegenomen. Goed, neem je die onbekende 8 a 9% mee kom je inderdaad op 4 van de 5, neem je die niet mee dan is evenzogoed nog steeds meer dan 2/3 ongevaccineerd. Nog steeds een duidelijk en zorgwekkend percentage.

Op dit verhaal zijn vooral kringverwijzingen te vinden. Om te bewijzen dat er veel over te vinden is linken de diverse websites vooral naar elkaar. Bijvoorbeeld indepen.nl, nujouwnieuws, DDS, blckbx en ninefornews linken elkaar op dit bericht. Allemaal in zitten deze in de categorie complottheorieën, hoaxes, pseudowetenschap en clickbait. Kortom, bevooroordeeld en veel oogkleppen.

Maurice de Hond concludeert in een beschrijving dat de onbekenden "dus" gevaccineerd moeten zijn. Hij maakt dus dezelfde fout als in het bericht wordt verweten, een onbekende status een bekende (welke dan ook) status geven. Hij komt dan wel op dezelfde getallen uit als die ik hierboven heb gegeven. Maar ik geef daar dan geen waardeoordeel over, Maurice schaart dit onder manipulatie.

@Floor, ook de tweede link kost wat moeite. Hier is dan weer juist erg veel te vinden, al is het toch ook weer veel van hetzelfde.

https://jaaphanekamp.com/blog/2022-11-07-aerius-het-rijks-instituut-voor-valse-misleiding/

Jaap Hanekamp, "iemand die 2x is gepromoveerd en ontzettend goed weet waar hij het over heeft". OK, ik geef je de 2 keer gepromoveerd al weet ik niet of zijn tweede promotie (Theologie) nu zoveel waarde heeft in dit verband. Of hij weet waar hij het over heeft? Hij gaat in tegen de visie van 99% van de wetenschappers. Grappig, de klimaatontkenners geven zo af op "de wetenschap" maar als het om gelijk gestemden willen ze graag de wetenschappelijke basis benadrukken.

Hij wordt bewonderd door oa FvD, vermeldingen bij cafeweltschmertz, epochtimes en blckbx en geciteerd bij climategate en clintel. Die laatste twee zijn klimaat websites en hebben een achtergrond in de fossiele industrie (zoals bijvoorbeeld shell, luchtvaart etc.) Laat ik maar niet verwijzen naar Pointer en FTM, voor je het weet sturen ze een advocaat op me af. Hij is gelinkt aan de (inmiddels opgeheven) Stichting Heidelberg Appeal, net als Karel Beckman (waar kennen we die ook alweer van?) en nog een paar mensen die zeker geen neutrale opstelling hebben mbt klimaat beleid.

Boeren organisaties linken (uiteraard) zijn bericht, dat is de basis van de protesten omdat dat de basis van het stikstofbeleid is.

Overigens, wel weer interessant, Jaap is verbinden aan het MesdagZuivelFonds. Ze hebben kritiek op de stikstof metingen en daarvoor data opgevraagd. Na bestudering zijn ze uiteindelijk uitgekomen op dezelfde conclusies als het RIVM.

Ik ben het zeker eens met de onzekerheid die rondom AERIUS hangt en de daaruit volgende KDW. Dat is dan ook de reden voor met name boerenorganisaties om de resultaten aan te vallen en aan te dringen op een betere meetmethode. Daarmee gaat men ervan uit dat het gunstig is als er beter gemeten wordt.

Maar pas op, wie zegt dat als er nauwkeuriger gemeten gaat worden het niet veel slechter kan gaan uitpakken. Bijvoorbeeld worden boeren afgerekend op stikstof op kilometers afstand terwijl voor snelwegen 5 kilometer geldt. Misschien moet dan ook voor snelwegen 25 kilometer gaan gelden. Het gevolg kan dan wel eens zijn dat het aantal auto's in een klap moet halveren. En wie zegt dat als er nog beter wordt gekeken naar de uitstoot van agrariërs dat dit dan beter gaat worden voor die bedrijven die dicht bij natuurgebieden zitten?

Wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt twijfelachtig als er gerede twijfel over de algoritmen of de data gewekt kan worden. De wetenschappelijk hypothese stort dan als een kaartenhuis in elkaar en vanuit het legaliteitsbeginsel lijkt het me lastig om nog rechten aan de uitkomsten te verbinden.

Het aanpassen van de categorie is wel iets meer dan een andere presentatie want alle agitprop ging om een beïnvloeding van de publieke opinie. Het laat zich raden dat agitatie om ongevaccineerden gaat waarbij de desinformatie om de publieke opinie voor een 1G beleid ging.

Ik begrijp dat grondrechten, scheiding der machten, het legaliteitsbeginsel en een onafhankelijke rechtspraak door sommigen als een last ervaren wordt maar de waarschuwing op de kerkdeur van het geloof in ‘Computer says NO’ gaat vooral om de beroepsethiek.

De opmerking in WOB/WOO stukken dat het op ‘het randje’ is geeft al een idee over de twijfel bij sommigen. Want ambtenaren snapten ook wel dat door alle eerdere polarisatie door Hugo en Jaap er sprake is van discriminatie als je een beetje gevaccineerd als ongevaccineerd bestempeld.

Uw reactie

LET OP: U bent niet ingelogd. U kunt als gast reageren maar dan wordt uw reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie. Om uw reactie direct geplaatst te krijgen moet u eerst rechtsboven inloggen of u registreren

Vul uw naam in
Vult u een geldig e-mailadres in
Vult u een reactie in
Jaarbeurs b.v. gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we omgaan met je data lees je in het privacybeleid
Als u een reactie wilt plaatsen moet u akkoord gaan met de voorwaarden
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2022-10-26T16:24:00.000Z Alfred Monterie


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.