Professional wil ICT-vaardigheden verbeteren

Dit artikel delen:

Bijna drie op de vijf werknemers (59 procent) willen hun ict-vaardigheden verbeteren. Gemiddeld zijn zij bereid daar zelfs een dagdeel (3,5 uur) per week aan te willen werken. Dat blijkt uit representatief onderzoek van KPN Consulting onder fulltime werkende Nederlanders.

Deze uitkomst bevestigt de veronderstelling dat werknemers nieuwe technologieën niet altijd optimaal inzetten voor hun werkzaamheden, zoals bleek uit eerder onderzoek van de Universiteit Twente. Door gebrek aan ict-vaardigheden en motivatie zijn medewerkers minder productief. Met een uitgebreide adaptatieaanpak kan deze weerstand worden weggenomen en zo de arbeidsproductiviteit worden verhoogd.

De ondervraagde professionals geven aan dat de tevredenheid over hun ict-vaardigheden op verschillende manieren kan worden verhoogd. Meest populair hierbij is uitleg van de technologie door een directe collega (37,8 procent) of een expert binnen de organisatie (35 procent). De handleiding is met een gemiddelde van 16,2 procent niet populair onder werknemers. Dit middel wordt wel twee keer zo veel door vrouwen geraadpleegd (24 procent) als door mannen (12,7 procent). Vragen stellen aan experts via social media is de minst populaire oplossing (7,5 procent).

Andere behoeften man en vrouw

Opvallend meer vrouwen dan mannen geven de voorkeur aan het inroepen van hulp van een directe collega: 44 procent van de vrouwen versus 34,5 procent van de mannen staat hiervoor open. Ook noemen vrouwen bijna twee keer zo vaak dan mannen een klassikale training of cursus als oplossing (36 procent versus 18,2 procent). Mannen geven op hun beurt vaker dan vrouwen de voorkeur aan het zelf opzoeken van informatie via intranet of internet (21,8 procent versus 8 procent). KPN Consulting concludeert dat de behoefte van mannen en vrouwen verschilt als het gaat om vormen van support.

‘We kijken bij een adaptatieaanpak naar de doelgroep die met de nieuwe technologie aan de slag gaat’, zegt consultant Richie van Heuven van Staereling van KPN Consulting. ‘Zoals uit het onderzoek blijkt, verschilt de behoefte per doelgroep. Met meer trainingen geven en handleidingen schrijven alleen, los je het probleem niet op. Om medewerkers te stimuleren de mogelijkheden van de technologie te gebruiken, is een bredere aanpak nodig. Begin met het centraal zetten van de medewerkers en zoek vanuit dit perspectief de best passende aanpak. Stem de training en ondersteuning af op elke doelgroep, of het nou gaat om techneuten of verkopers.’

Gebrek aan ervaring en motivatie

Meestal is het de ict-afdeling die nieuwe technologie invoert op een afdeling, terwijl het de medewerkers ontbreekt aan gebruikservaring. Denk aan de introductie van Windows 8 en Lync of devices zoals tablets en smartphones. Deze bieden veel nieuwe functionaliteiten die (samen)werken effectiever maken. Als de ict-afdeling de medewerkers daarover niet voldoende informeert, zijn ze minder gemotiveerd om de nieuwe technologie optimaal te benutten.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Voor wat betreft ERP, MIS en CRM zou ik het als werkgever zelfs verplicht stellen.
KA (Kantoor autom.) is maar net waar je het voor gebruikt - beetje E-mail, Word en Powerpoint zal wel goed komen - dat is wel snel onder de 'knie' te krijgen. Excel (en Access) zal weer wat meer aandacht nodig hebben.
Maar worden deze twee zakelijk gebruikt zou ik deze als werkgever ook verplicht stellen.
Wij de kosten, u de tijd en vaardigheden verbeteren.
Ik heb overigens geen idee waarom dat in de baas zijn tijd zou moeten/mogen/kunnen, hoewel...?

Dit staat een beetje haaks op het BYOD principe. Als men zijn eigen device meeneemt en daar wel de interesse voor heeft is dat misschien makkelijker om daar om voort te borduren.

Ik denk dat het voor de werkgever ook goed is om tijd te steken in het up to date houden van de kennis van je werknemers, en dit ook in de 'baas zijn tijd' moet kunnen. Als het in de eigen tijd zou moeten dan is er toch al weer een stuk motivatie weg, lijkt me.

Jurgen,

Met je reactie voeg je in mijn opinie weer weinig toe, in elk geval niet inhoudelijk. De boodschap hier kan beter zijn dat er weer aandacht komt voor de educatieve rol van functionele beheerders. Zeker als je de termen ERP, MIS en CRM gebruikt;-)

Aanvullend. Een groepje collega's op een cursus sturen van een paar dagen is ook een mooie kans om de sociale cohesie te vergroten en spaart een suf weekend kayakken in de Ardennen uit.

@Ewoud.
Heb je überhaupt mijn reactie wel gelezen?
Zo ja, dan zou ik het artikel nog maar eens nader bestuderen.
Het gaat om Professional wil ICT-vaardigheden verbeteren.

Ik kan me vinden in de (eerste)reactie van Jurgen en ik vind de opmerking van T. Clappers zeer mooi en scherp.

Ik zie bij veel organisaties dat de gebruikers voldoende kennis hebben van KA omgeving. Het ontbreekt vaak en veel kennis aan ERP/CRM en maatwerkapplicaties bij de eindgebruikers zoals Jurgen dit aangaf.

Uiteraard als je opeens een radicale koerswijziging uitzet door bijvoorbeeld het invoeren van Windows 8 of Office 2013/365 dan moet je rekening houden met onhandigheden en gebrek aan kennis en ervaring bij eindgebruikers. Maar als je je project gebaseerd hebt op een goed vooronderzoek dan wist je dit al en als je goed bezig bent dan had je al een plan om dit weg te nemen voordat de systemen ingevoerd worden.

Het is natuurlijk prachtig heel proleet iets met een technische oplossing te roepen maar daarmee geef je denk ik niet echt blijkt dat je begrijpt waar de schoen knelt.

Basale kennis
Neem een gemiddelde junior IT-er en die zal ongetwijfeld 'een trucje' aardig onder de knie hebben. Als je jonger bent, en het leren zitr er nog een beetje in, kun je op 'je slofjes' vast wel heel wat certificaatjes behalen. Daar is meteen dan ook alles mee gezegd. Ik spreek hier graag even uit eigen ervaring.

Ik heb heel veel van die junior garde onder mijn hoede gehad die geen enkel idee hadden van basis IT materie, maar oh zo graag het papiertje wilde halen omdat .... dat meer opleverde. Veel van die junioren hadden niet eens een notie hoe analyserend te werk te gaan, lijn en proces ICT begrijpen en überhaupt iets te willen begrijpen van incident of trend. Veel van deze junioren hebben niets met lineaire zaken, ook geen enkele interesse in.

Dan komt er plots iets als een crisis. De zeer dure laag word overboord gegooid en men denkt moeiteloos over te gaan op junioren. Men implementeert van alles dat het een lieve lust is. Plots ladingen met artikelen dat we toch vooral amar de jongere 'upcoming potentials' ter wille moeten zijn want zer zitten boordevol 'wensen'.

We zien waar die wensen toe leiden. Een enorme afkalving van kennis, het kennis gat wordt alleen maar groter en van keten kennis en ervaring? Dat is niet boeiend. De noodzaak van Itil en Prince 2? Ach, doe mij even een cursusje en ik ben ook weer bij.

De stand van zaken....
De stand van zaken is wel dat het aantal incidenten rap aan het toenemen is. In ons geheugen de enkelvoudig uitgevoerde cruciale crosspoint van Vodafone in Rotterdam. De 'hacker' die de KPN drie dagen in zijn ban kon houden voor men er achter kwam dat het toch ietsje anders lag dan de hacker maar wat graag liet optekenen. Met een beetje kennis was het verhaal namelijk al binnen het eerste uur plat geslagen.

We kennen allemaal nog wel het beeld van ene Piet Hein Donner. Die met een oortje in kwam vertellen, uiterst gewichtig, welke maatregelen hij had verordonneert het probleem van diginotar aan te vliegen. Enkele weken daarvoor bralde deze in een artikel dat hij'van al die moderniteiten niet zoveel moest hebben'. 'Geef mij maar ambachtelijk schrift en papier....' Overigens, met een beetje change management en testmanagement, had je helemaal geen diginotar gehad.

We weten allemaal hoe het EPD aan het lopen is. Heel veel egootjes, weinig kennis van zaken, heel wat commerciële clubjes, en we zien waar dat toe leid. Tenenkrommende zaken en verloop. IT was toch om te besparen?

Stel de gemiddelde junior/medior twee zeer eenvoudige vragen en ze kunnen het antwoord niet eens opdienen. Waarom automatiseer je en waarom zou je automatiseren? Maar al die recruiters en HR professionals blijven domweg maar zoeken naar die niet vindbare high potential.

Aan de andere kant blijkt zelfs de recruiter en HR professional allang niet meer ter zake kundig gezien de hoeveelheid vacatures ik dagelijks zie die het hebben over een IT professional die ook verstand moet hebben van boekhouden en uiteraard ook nog eens project management in zijn bagage heeft.

Gebrek aan ervaring en motivatie. Dat is een houding waar ik al meer dan vijftien jaar mee ben geconfronteerd. Ze willen veel, eisen veel, maar wanneer het op inzicht, zin en kwaliteit aan komt .... te ziek, zwak of misselijk.

Ik zit heerlijk achterover te wachten tot de opdrachtgever een paar dingen gaat beseffen. De problemen worden en dreiging worden lleen maar groter, de kennis verminderd, en het is gewoon wachten op het volgende grootschalige incident. Omdat er steeds minder professionals zijn met ketenkennis, IT crisis management kennis en ervaring, steeds minder professionals die begrijpen wat IT is en ook een goed idee hebben van constructief project management.

Heel eenvoudig, ik blijf mezelf maar herhalen. Als je niet eens wil begrijpen of inzien hoe IT fungeert als principe, als materie en de wetmatigheden die er aan onderhevig zijn, dan is het wachten op nog meer incidenten en de kosten en schade die dat met zich mee brengt.

Deze basis zou de eerste behoefte moeten zijn. Zo eenvoudig kan het ook nog eens zijn.

Ik mag toch werkelijk hopen dat met het vegroten van je ICT kennis heel wat anders wordt bedoeld dan de zaken die Jurgen aanhaalt.
Het tekort aan ICT kennis is er juist omdat de gemiddelde ICT inderdaad niet meer kan dan wat wat standaard pakketjes om gaan.

Daarintegen deel ik inderdaad dat je als automatiseerder wel wat eigen tijd in je toekomst mag investeren, Of laten we zeggen half om half, dat zou al een aardige verbetering zijn met helemaal niets doen.

Ik sluit me aan bij NumoQuest. Met de aanvulling dat ik maar weinig opleidingsinstituten en werkgevers vindt die daar iets aan willen doen.

De focus van veel opleidingsinstituten ligt bij technologie en nieuwe, populaire producten. Gecombineerd met de korte termijn visies van veel werkgevers.

Vraag een CCIE-er maar eens wat de principe regels zijn voor een goede werking van bridging en routing. Of vraag een MCSE-er maar eens uit welke principe elementen de architectuur van de hardware van een server is opgebouwd. Velen hebben geen idee. En kunnen dus nauwelijks een analyse maken als het mis gaat. Ze begrijpen immers de principe werking niet eens. Laat staan hoe een infra keten zou moeten functioneren.

Voor werkgevers ligt het iets anders. Een meerjarige studie die zowel technische kennis als proceskennis en management methodes in zich heeft kent nauwelijks belangstelling - zowel bij werknemer als bij werkgever. Uit de CBS cijfers blijkt dat het aantal inschrijvingen op deze studies jaar-over-jaar afnemen.

Tenzij het iets is wat zich afspeelt op academisch nivo.
Maar daar zit dan weer zo weinig techniek in dat een HBO-er er eigenlijk geen zin in heeft. En het voor een werkgever als te duur wordt gezien omdat het vaak studies zijn die niet gesubsidieerd worden door de overheid. Dergelijke studies kosten dan al gauw 20k. Terwijl er oook zijn die hard richting de 50k gaan als je alles bij elkaar telt.

Mijn advies aan HBO-ers is dan ook: laat een deel van die certificaten voor wat ze zijn. En gebruik die tijd voor een meerjarige studie.
Neem de kosten desnoods voor eigen rekening als je baas dit niet 100% wil vergoeden - het gaat immers om je eigen toekomst.

Ik heb ervaren dat je dit zowel op korte als op lange termijn dubbel en dwars gaat terug verdienen.

:-)

‘We kijken bij een adaptatieaanpak naar de doelgroep die met de nieuwe technologie aan de slag gaat’, zegt consultant Richie van Heuven van Staereling van KPN Consulting. Begin met het centraal zetten van de medewerkers en zoek vanuit dit perspectief de best passende aanpak..


Uiteindelijk resulteert dat in bijv :
Vorig jaar kondigde KPN aan dat het bedrijf voor eind 2015 4000 tot 5000 banen gaat schrappen. Dit proces wordt echter versneld, waardoor uiterlijk eind 2013 duizenden mensen hun baan zullen verliezen.

In de jaren negentig was kennismanagement in zwang. Daarin had je globaal twee stromingen: De gecodificeerde en de gepersonaliseerde methode. De eerste bestond uit het vastleggen van kennis is systemen zodat het door anderen gebruikt kon worden in toekomstige zaken. De 2e richtte zich meer op het delen van kennis onderling, dus een persoonlijke overdracht.

Kennis Management of (Knowlegde Retention) is echter dood. Het zijn ook initiatieven die als eerste omzeep geholpen worden om een quick-win in besparingen te realiseren.

Ik heb heb beide methoden nooit losgelaten omdat ik een hang naar kennis heb en de behoefte deze te delen.

Bij veel klanten ging ik wel eens naast mensen zitten om dingen samen te doen. Van uitleg hoe sneltoetsen werken binnen Windows tot en met het structureren van bedrijfsprocessen. Niet 1 sessie was zinloos.

Waar ik naar toe wil is dat managers en meer de schoonheid inzien van het delen van kennis. Dat kan zijn in kennis sessies waarin een collega verteld over wat hij zoal gedaan heeft en de lessen die daaruit getrokken zijn, tot gewoon competentie gebruikers die afspraken maken met collega's om samen achter een computer te zitten voor een uurtje.

Het levert veel op inclusief bijvangst, kost weinig en vergt alleen een beetje visie en cultuuromslag.

Aan de reacties is duidelijk te zien dat dit onderwerp speelt! Inderdaad op specialistische applicaties en tooling, maar vergeet ook niet uitrol en implementatie van nieuwe smartphones, windows 8 of office suites.

De verpakkingen van software staan vol met beoogde/beloofde business resultaten (betere samenwerking, minder tijd nodig om taken uit te voeren, enz. enz.). Vaak worden die niet behaald. Waarom bekijken we deze 'uitrol' van software niet als een verandertraject? Een verandering die een organisatie raakt, waarin uit wordt gegaan van de passende leerbehoefte van elke (groep) medewerkers. Door het vanuit deze optiek te benaderen is de stap naar de business resultaten sneller gemaakt.

@Pascal,
Ik hou van je, je hebt helemaal gelijk.
Overigens klink (klonk) je in je meel een beetje moe.
Neemt niet weg dat ik van je hou, spijker op zijn kop!

Mooi artikel! Is er bij dit onderzoek ook gekeken naar de leeftijden van de in het artikel genoemde mannen en vrouwen? Hebben twintigers dezelfde gedachten als veertigers?

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-02-12T11:01:00.000Z
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.