Europese Piratenpartij waarschuwt voor vaccinpaspoort

Het plan van de Europese Commissie om een digitaal vaccinpaspoort voor EU-burgers in te voeren, vormt in verschillende opzichten een bedreiging voor de grondrechten. Dat zegt de partij European Pirates.

Hoewel de Europese Piraten voorstander zijn van maatregelen die het vrije verkeer herstellen, moeten deze wel proportioneel zijn. De huidige plannen voor een vaccinpaspoort houden echter privacy-risico’s in en leiden tot verdere sociale verdeeldheid en discriminatie, klinkt het. 

Het concept van het paspoort zit op vele vlakken niet goed in elkaar. Vooral het digitale concept is een gevaar. Om zowel de vrijheid van verkeer te garanderen als het recht op privacy te beschermen, stellen de Piraten een oplossing voor die gebaseerd is op papier, met de optionele toevoeging van digitale certificaten. Die worden uitsluitend opgeslagen op persoonlijke en gedecentraliseerde apparaten zoals mobiele telefoons.

‘De Commissie moet garanderen dat haar voorstel niet tot meer discriminatie en sociale verdeeldheid binnen de Gemeenschap zal leiden’, zegt parlementslid Marcel Kolaja. ‘Daarom moet een PCR-test vóór het reizen gelijkwaardig zijn aan vaccinatie. Bovendien geeft het digitale formaat van het paspoort aanleiding tot ernstige privacyproblemen, aangezien zeer gevoelige medische dossiers zouden moeten worden ingezien.’

Partijvoorzitter Mikuláš Peksa voegt eraan toe dat welke richting de Europese Unie ook inslaat met de kwestie van de vaccinatiepaspoorten, naast het waarborgen van de noodzaak van privacy van gegevens, moet het duidelijk zijn dat vaccinatie niet verplicht is. ‘Niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij of zij niet wordt gevaccineerd. Een negatieve coronavirustest moet altijd een alternatief zijn. Vrij verkeer is een hoeksteen van de EU.’

De Europese Piratenpartij werd opgericht in 2014 en is een uitloper van nationale ‘piratenpartijen’. De partij staat voor individuele vrijheid, een sterke bescherming van de privacy, netneutraliteit en losse copyrightregels. Ze wijst ook bijvoorbeeld octrooien op eenvoudige ideeën, bedrijfsmodellen of algoritmen af, evenals onethische octrooien zoals op menselijke genen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dat de Europese Commissie onder druk van Club Med grondwettelijke rechten verzaakt geeft wel aan welke belangen er spelen want ik neem aan dat de zin: "... moet het duidelijk zijn dat vaccinatie niet verplicht is..." zijn oorsprong vindt in resolutie 2361 van de Raad van Europa. Een resolutie die onze overheid verplicht tot het juist en volledig informeren van de stand van zaken want de reikwijdte van de resolutie betreft uiteindelijk ook een transparantie over de contracten.

Er bestaan leuke apps waarmee een internet banking-sessie kan worden gefaked waardoor dus artikelen zonder betalen gekocht kunnen worden (de marktplaats-truuk). Datzelfde kan nu gedaan worden door op het smartphone-scherm het vaccinatiebewijs te tonen dus via de smartphone is dit zeer fraudegevoelig. Nu is papier ook niet heilig maar misschien in dit geval beter dan virtueel.

De Piratenpartij snijdt iets belangrijks aan, maar is voorbarig met “Bovendien geeft het digitale formaat van het paspoort aanleiding tot ernstige privacyproblemen, aangezien zeer gevoelige medische dossiers zouden moeten worden ingezien.” We weten niet wat het voorstel van de Europese Commissie procedureel en technisch gaat inhouden. Gaat het om een volledig digitaal vaccinpaspoort of om een beperkt coronapaspoort? Gaan alle EU landen mee doen? Welke niet-EU landen zouden een eventueel EU vaccinpaspoort erkennen?
De EC is er al sinds 2018 mee bezig en kan binnenkort de consultatieronde m.b.t. een coronapaspoort afronden. Zeker 7 EU landen willen een vorm van vaccinatiebewijs. In Denemarken en Zweden mogen particuliere instellingen straks mensen toegang zonder vaccinatiebewijs gaan weigeren.

In Nederland is vaccinatie niet verplicht; de EC stuurt daar ook niet op aan. Daar hebben we de Raad van Europa (ook een samenwerkingsverband tussen regeringen, Ewout), niet voor nodig. Zonder nadere onderlinge afspraken over dit punt, blijft elk land binnen de Raad van Europa soeverein op dit punt. Als het Verenigd Koninkrijk of de Russische Federatie bepaalt dat je zonder vaccinatie of zonder een recente negatieve coronatest hun land niet in mag, dan mag dit niet.

J.de Grood , van de douane mag je verwachten dat zij een nepapp herkennen. Zij moeten vele honderden verschillende reisdocumenten van heel goed nagemaakte exemplaren kunnen onderscheiden. Een EU app, als die er komt, die kan er nog wel bij.

Jaap,
Ik ben blij dat ik me wederom aan je kennis kan laven maar de Raad van Europa is ooit opgericht op de ruïnes van Europa na de tweede oorlog opdat we - zoals Winston Churchill stelde - vreedzaam konden leven in een Verenigde Staten van Europa met individuele rechten voor de inwoners via een EVRM. Een plan dat door de toenmalige vorming van het oostblok en de aanleg van het ijzeren gordijn vertraagd werd maar uiteindelijk niet uitgesteld want het Europese contignent is alleen maar groter geworden. Natuurlijk kunnen we discusiëren of het afdwingen van maatregelen tegen klimaatverandering op basis van art. 2 en 8 EVRM rechtmatig is - de economische voorspoed kent een keerzijde - maar het gaat mij om de stok achter de deur die burgers hebbben om overheden te dwingen om eerder gemaakte (internationale) afspraken na te komen. Want voorbarig of niet, zodra de trein op de rails staat dan zal het project koste wat het kost voltooid worden zoals we uit het verleden kunnen leren.

De Verenigde Staten van Europa van de Europese Unie is namelijk een geheel andere realiteit omdat de soevereiniteitsafstand leidde tot een federatie van Europese landen, van het beoogde Zwitserse model (referendum?) dat Winston Churchill wilde gingen we naar een Duits model met daarmee de dikke bestuurslagen van bureau- en technocraten. Typerend hierin is dat we hierdoor nooit weten wat de voorstellen procedureel en technisch inhouden totdat ze opeens een feit zijn in de vorm van een verdrag. En of de Europese Commissie wel of niet aanstuurt op een vaccinatieplicht is dus nogal twijfelachtig als er straks - via een omweg - reisbeperkingen gelden als je geen vaccinatiebewijs kunt overleggen. Oja, ik wees op de resolutie van de Raad van Europa omdat deze dwingt tot een heldere en transparantie communicatie en de bal dat burgers te dom zijn om te kunnen beslissen omdat ze niet goed geïnformeerd kaatst ik bij deze dan ook terug.

Een app dwingt tot aanschaf van een smartphone en ik vrees dat die weg per definitie daarom al doodlopend is maar mogelijk zie jij iets wat ik niet zie;-)

Ewout, de EU (eerst als EGKS en EEG) is om vergelijkbare redenen ontstaan als de Raad van Europa. Ze zijn een voorbeeld van een Europa van 2 verschillende snelheden (en beiden zijn heel veel langzamer dan de VS). De soevereiniteit van de landen in Europa is meer omvattend dan die van de afzonderlijke staten van de VS. Als je bijvoorbeeld naar een ander Europees land wil gaan, dan bepaalt de wet- en regelgeving van dat land of jij wel of niet een Corona vaccinpaspoort o.i.d. moet hebben. De Europese Commissie heeft daar geen zeggenschap over.
De gedachten over een vaccinpaspoort zijn ontstaan door de verschillen in de vrijwillige vaccinatieprogramma’s in de verschillende EU landen. Niet elk land is op dezelfde manier bezig met de vaccinaties. Het vaccinpaspoort was bedoeld als een dienst die past bij het recht op vrij verkeer van personen binnen de EU en dat hoeft niet persé in de vorm van een mobiele app te hebben. Dat vaccinpaspoort kreeg jarenlang amper aandacht. Door COVID-19 krijgt het vaccinpaspoort opeens alle aandacht, maar die is helaas niet altijd even volwassen.

Jaap,
Nee, voorloper van EU werd opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog met het verdrag van Rome (EEG) waar het idee was dat landen die handel met elkaar drijven economisch van elkaar afhankelijk worden en conflicten vermijden. Het was de tijd dat een Marshal plan bepaalde partijen hielp welvaart te scheppen. Maar wat ooit begon als een economische unie, heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die beleidsterreinen bestrijkt van klimaat, milieu en gezondheid tot externe betrekkingen en veiligheid, justitie en migratie. En naamsverandering van EEG in EU weerspiegelde deze verandering. - Bron: Europa.eu

Nee, EU landen volgen het vaccinatiebeleid zoals in Brussel overeengekomen met vastgestelde quota's waarbij er nu steeds meer kritiek komt op de contractonderhandelingen omdat de logistiek achterloopt. Interne kritiek betreft vooral de voorwaarden omdat het erop lijkt dat farmaceuten rijk worden terwijl resolutie van de Raad van Europa zich hier tegen uit spreekt. Externe kritiek betreft het asociale beleid aangaande een verdeling van de vaccins omdat er ook landen in Europa zijn die niet tot de Europese Unie behoren, de landen die vaak de goedkope arbeidskrachten leveren maar dat even terzijde.- Bron: Ec.europa.eu

Ja, EU-lidstaten zijn al een tijd bezig met een 'Coronavaccinatiebewijs voor medische doeleinden' en Brussel heeft een richtsnoer hiervoor opgesteld. Doel van vaccinatiebewijzen kunnen door lidstaten worden vastgesteld, onder voorbehoud van lopende wetenschappelijke, ethische, juridische en maatschappelijke beperkingen waaronder m.i. ook de resolutie van de Raad van Europa valt. Richtsnoeren moeten niet alleen rekening houden met mensen voor wie vaccinatie niet mogelijk is, zodat (geloofs)groepen niet worden gediscrimineerd in gevallen waar vaccinatiecertificaten worden gevraagd. En het proportionaliteitsbeginsel dwingt tot het zoeken naar alternatieven.

Ja, ik hoor steeds vaker van bepaalde partijen dat een democratie trager is dan een dictatuur en we zullen daarom goed moeten nadenken welke trein we op de rails zetten want een: "We are the EU. Your biological and technological distinctiveness will be added to our own. Your culture will adapt to service us. You will be assimilated and resistance is futile." betekent het einde van individuele vrijheden ten faveure van het collectief.

Ewout, de EU is niet als collectief te beschouwen, maar als een neoliberaal vlechtwerk van belangen van grote bedrijven die op 750 eu-parlementariers 30.000 lobbyisten ingezet hebben. Mw. van der Leyen is ook niet demokratisch gekozen maar daar "neergezet".

Ewout, even wat correcties en een vraag.
De Raad van Europa gaat over het recht om wel of niet gevaccineerd te willen worden, maar niet over een coronapaspoort van de EU. De Raad van Europa en de Europese Unie zijn beiden ontstaan om na de WOII vreedzaam samenleven in Europa te stimuleren. Beide organisaties hebben dezelfde vlag en hymne, een vestiging in Straatsburg, kennen een ministercomité en een parlementaire vergadering (en daarmee directe en indirecte vertegenwoordiging). Maar zijn verder ze geheel anders van aard en samenstelling. De Raad van Europa met nu 47 leden, richt zich op vreedzame co-existentie van alle Europese staten en op mensenrechten / de rechtstaat en democratie binnen de Europese staten. De Raad van Europa werkt met verdragen. De EU is ontstaan uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de later opgerichte Europese Economische Gemeenschap en de weer later opgerichte Europese Politieke Samenwerking. Van de Europese Gemeenschappen, is de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie buiten de EU gebleven. De EU met nu 27 landen, richt zich op nauwe samenwerking tussen landen in de westelijke helft van Europa. De EU kent verdragen, federale richtlijnen (wetten die daarmee heel veel nationale wetgeving harmoniseert). Sommige richtlijnen worden ook door de andere landen van de Europese Economische Ruimte overgenomen of door partners zoals Groot Brittannië.

De EU landen volgen geen vaccinatiebeleid zoals in Brussel overeengekomen. De Europese Commissie heeft namens de EU-landen voorafgaande aankoopovereenkomsten gesloten en massaproductie van vaccins voorgefinancierd. EU-landen kunnen, per partij, vaccins naar rato van bevolkingsomvang inkopen. Ze mogen hun aandeel in de partij vaccins weigeren, of die met andere Europese landen ruilen of doneren aan armere landen. De landen bepalen zelf de voorrang van vaccinatiedoelgroepen, of zij vaccinaties voor een 2e prik reserveren of niet, of zij vaccins op plank laten liggen totdat mogelijke bijwerkingen nader zijn onderzocht, enz. Duitsland had al eerder vaccins besteld bij 3 Duitse bedrijven en deze bedrijven voor 741 miljoen gesubsidieerd. Daardoor is de massaproductie sneller op gang gekomen. Duitsland heeft doses aan een EU buurland gegeven. De Britten hadden al eerder 100 miljoen dosis Oxford AstraZeneca gekocht voor de aankoopovereenkomsten met de EU. Landen die later gestart zijn, willen wel gelijktijdig de finish halen en klagen nu over de EU. Die klachten hebben geen relatie met het vaccinatiepaspoort, maar verschillen in beleid en in aankopen op diverse niveaus.

Ewout, het vaccinatiepaspoort (kan elektronisch zijn of van papier) was al in ontwikkeling voordat er sprake was van COVID-19 en het is heel wat anders dan een coronatestbewijs die een specifieke momentopname laat zien. Vaccinatieweigeraars vanuit (geloofs)groepen zouden volgens jou niet geweigerd mogen worden. Veel van die (geloofs)groepen willen wel LHTBI-ers of vrouwen, enz. kunnen weigeren, ook in ons Biblebelt landje. Het algemeen gelijkheidsbeginsel geldt niet alleen als (geloofs)groepen het toevallig goed uitkomt.
Hoe moet de EU van jou daarmee omgaan? Denk aan de discussie over toegang tot de kinderopvang door kinderen die niet gevaccineerd worden vanwege het geloof van de ouders.

Ewout, met betrekking tot "We are the EU. ...... You will be assimilated and resistance is futile." Van cyber heb ik een beetje verstand, niet van cyborgs. Cyborgs laat ik aan duikeenden over. Die duiken in een wereld die niet de mijne is. ;-)

Jan, je wijst terecht naar het democratisch tekort van de Europese Unie. We hebben enerzijds een rechtstreeks gekozen EU parlement en één EU commissaris per land. Maar de nationale regeringsleiders en vakministers, die indirect en nationaal gekozen zijn, hebben de dikste vinger in de EU-pap. En de nationale ministers vergaderen niet in het openbaar, ook niet over een gezamenlijk vaccinatiepaspoort. Het democratisch tekort komen we ook tegen bij de vele gemeenschappelijke regelingen van lagere overheden. Hoe gaat in dit in Oostenrijk met de bondsstaat en de Bundesländer?

Dat er ca 30.000 lobbyisten worden ingezet, geeft aan dat de EU in vele opzichten heel erg belangrijk is. De nationale wetgeving van de EU landen heeft meestal een link met EU richtlijnen of is een voortvloeisel. Partijen zoals Volt en D66 hebben voorstellen gedaan om wat aan het democratisch tekort te doen. Uit de EU en in de Europese Vrijhandelsassociatie, zoals de PVV en het FvD willen, is natuurlijk ook een optie. Gek genoeg wil het FvD het zelfstandige Aruba (status aparte) gebruiken als een Nederlands militair civiele raketbasis ten behoeve van de Nederlandse ICT-industrie! Het FvD wil zelfs ook vrije vestiging voor de Nederlandse industrie opeisen in de onafhankelijke republiek Suriname!

Jaap,
Ik duik mogelijk in een wereld die niet de jouwe is, de realiteit aangaande een vaccinatiepaspoort en de matige effectiviteit tegen geografische mutaties is duidelijk niet jouw wereld want is vaccinatie met Oxford/AstraZeneca tijdelijk opgeschort door berichten over de bijwerking of de matige werking ervan tegen Zuid-Afrikaanse variant? Een eenvoudige vraag die me relevant lijkt als je 100 miljoen dosis van een nutteloos vaccin besteld hebt. Ik wees in eerste reactie op de contracten en belangen want conclusie over de rol die de farmaceutische industrie heeft gespeeld bij het ‘opblazen’ van de pandemie met de Mexicaanse griep en de financiële belangen die adviseurs van de WHO hadden zou tot enige achterdocht moeten leiden.

Natuurlijk kun je ook afleiden van de vraag over welke belangen er spelen die ik stelde met mijn reactie van 9 maart, Klink gooide namelijk €144 miljoen belastinggeld over de balk met de vernietiging van 20 miljoen vaccins. Nu schijnt dat nog kleingeld te zijn met jaarlijks een verspilling van €180 miljoen aan medicijnen maar dat terzijde. En ja, ik heb toen mijn kinderen laten vaccineren maar daarmee waren ze niet immuun voor de varianten van de griep. En nee, ik heb nooit aandrang gehad om de toenmalige vaccinatieweigeraars te discrimineren omdat ik van mening ben dat immuniteit een persoonlijke keus is.

Ik laat me niet meeslepen in een groepspsychose omdat ik het allemaal al een keer gezien heb, inclusief de IC. Als je stelt dat de EU zo belangrijk is omdat er 30.000 lobbyisten in Brussel rondlopen dan ga je wederom voorbij aan de essentie van financiële belangen die adviseurs hebben, wie hebben de dikste vinger in de EU-pap? Is het jonkvrouw Ollongren die als minister verantwoordelijk is voor het afschaffen van het raadgevend referendum? Een troostprijs ten opzichte van het bindende referendum dat Winston Churchill voor ogen had met het Zwitserse model maar ik gaf al antwoord voor je de vraag stelde.

Oja, het stabiliteits- en groeipact is tijdelijk opgeschort omdat alle staatsteun - aan bijvoorbeeld de KLM die een belang heeft bij vrij verkeer van personen - voor meer staatscchuld zorgt terwijl de economie met 6,5% gekrompen is. Ik weet - na schrijven van Wopke Hoekstra - nu al welke trein er op de rails gezet wordt in 2023 als we ons weer aan het stabiliteits- en groeipact moeten houden aangaande de staatsbegroting. Iets aan het democratische tekort doen als de boekhouder keukenmeester is alsof ik iemand hoor roepen dat we maar taart moeten gaan eten als het brood onbetaalbaar is.

Ewout,
Ik schrijf: "Dat er ca 30.000 lobbyisten worden ingezet, geeft aan dat de EU in vele opzichten heel erg belangrijk is."
Jij beaamt dat door te schrijven dat "de essentie van financiële belangen die adviseurs hebben". QED

Jammer dat je geen antwoord geeft op hoe om te gaan met mensen die anderen willen buitensluiten, maar weer met heel veel woorden als een AWM / BBM om de hete brei heen draait.

Niet dat de ontwikkelaars van het Groene Certificaat zich daar wat van aantrekken. De EU en de afzonderlijke landen zullen wel duidelijk stelling nemen. Het wordt een aardige klus, want het is echt een zaak van zoveel mensen, zoveel wensen vanwege individuele en landelijke beslissingen.

Jaap,
Je retorische vraag beantwoordde ik al voordat je hem stelde, ik praat geen poep. Ik wees wel op de voortschrijdende inzichten op basis van lessen uit het verleden. Betreffende een trein op de rails zetten met voorraden aan ondeugdelijke vaccins begrijp je me echt verkeerd aangaande de financiële belangen van lobbyisten. Jan kan je uitleggen wat het voor mRNA vaccins betekent als het spike-eiwit veranderd:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten

Degene die om de vinger in hete brij heen draait ben jij want ik heb mijn fiches al op rood gelegd met een voorspelling voor 2023.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2021-03-09T10:04:00.000Z Frederic Petitjean


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.