‘IT staat op voet van oorlog met business’

Het gaat niet goed met de samenwerking tussen it- en businessmanagement. Uit wereldwijd onderzoek onder achthonderd business- en it-managers van beheersoftwareleverancier CA blijkt dat een groeiende groep businessmanagers hun relatie met it omschrijven als ‘gespannen’, ‘geen onderling vertrouwen’ of zelfs ‘op voet van oorlog’. Er wordt slecht samengewerkt en van onderling vertrouwen is vaak nauwelijks sprake. Aan de kant van it is 31 procent het met deze typeringen eens.

Dit heeft tot gevolg dat de door veel directies gewenste focus op innovatie niet van de grond komt en bedrijven belangrijke kansen missen voor het genereren van extra omzet, het laten toenemen van het marktaandeel, het versnellen van time-to-market en het verhogen van de klanttevredenheid. Naar aanleiding van het onderzoek ‘Why IT needs to lead now: the innovation imperative’, wordt daarom een beroep gedaan op it-managers om deze kloof zo snel mogelijk te dichten.

Zorgen voor innovatie

Een kwart van de it-respondenten ziet it als een ‘autoriteit’ of ‘expert’ op het gebied van innovatie. In de businessorganisatie is slechts een vijfde (21 procent) het hier mee eens. Deze resultaten tonen aan dat it-managers, eerder dan hun zakelijke tegenhangers, geneigd zijn zichzelf aanjager van innovatie of innovatie-expert te noemen of van mening zijn dat zij over de benodigde vaardigheden bezitten om voor innovatie te zorgen. Businessmanagers beoordelen it echter beduidend lager op punten als kennis van de business, algemene vaardigheden en communicatieve vaardigheden.

‘Dit onderzoek over innovatie bevestigt dat de meerderheid van de it-middelen nog steeds wordt gebruikt om ‘het licht aan te houden’, zegt Marco van Lieverloo, country manager bij CA. ‘It is echter op een kritiek punt beland en zal moeten bepalen hoe inefficiënties verwijderd kunnen worden zodat bedrijfskritische projecten snel en flexibel kunnen worden opgeleverd. Het formaliseren, meten en belonen van innovatie zijn belangrijke eerste stappen om daadwerkelijk waarde voor de business te creëren. Deze stappen zullen helpen om het vertrouwen van de directie in de it-afdeling te vergroten zodat it de teugels rond innovatie in handen kan nemen.’

Behalen bedrijfssucces

Het onderzoek wijst ook op het belang van innovatie voor het behalen van bedrijfssucces. De ondervraagde business- en it-managers verwachten met innovatie vooral een hogere klanttevredenheid (86 procent), een snellere time-to-market (79 procent), een toegenomen winst (85 procent) en een groter marktaandeel (83 procent). Niet investeren in innovatie zal volgens ondervraagden resulteren in de onmogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken en nieuwe markten aan te boren (37 procent), in toenemende concurrentiedruk (32 procent) en verlies van omzet (31 procent).

Studie onder cio’s

Ook in de studie ‘The future role of the CIO: Digital Literacy’, dat onder 685 cio’s in 22 landen, waaronder Nederland, is uitgevoerd, geeft een vijfde van de cio’s aan dat de directie van bedrijven de impact van nieuwe en opkomende technologieën niet begrijpt. Deze ‘digitale ongeletterdheid’ op senior-level zorgt voor een afnemend reactievermogen van het bedrijf, gemiste business- en investeringsmogelijkheden, een zwakkere concurrentiepositie en een langzamere time-to-market.

‘Cio’s zijn in een goede positie om meer betrokken te raken bij de strategische discussies’, zegt professor Joe Peppard, directeur van het Information Systems Research Centre aan de Cranfield School of Management, in een toelichting op de onderzoeken. ‘Dit zal hen in staat stellen om aan te tonen hoe bepaalde digitale strategieën of projecten waarde kunnen opleveren.’

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Op zich geen opzienbarende uitkomst. Al jaren gaat dit mis aangezien IT en de business vaak een andere taal spreken.

IT mist vaak de softskills en de business vaak de technische kennis om elkaar te kunnen en willen te begrijpen.

@ Ruud,

Mooier had ik het niet kunnen zeggen en daarom is juist daar al jaren werk voor onafhankelijke consultants met kennis van zaken! Met dank voor deze "assist"!!

In december heb ik voor een groep register informatici van de VRI gesteld dat het grootste probleem van de kloof tussen Business en IT het woordje 'en' is tussen de 2 begrippen.
Dit woordje geeft iets aan als 2 partijen die tegenover elkaar staan. Als we niet overgaan op Business met IT, dan gaat het ook nooit de goede kant op. Beiden hebben tot nu eigen jargon, vaak verschillende agenda's. En dan samen innovatief zijn?
IT hoeft niet in de huid van de business te kruipen om te ontdekken waar ze van waarde kan zijn. Er moet een wil zijn om elkaar te begrijpen. Soms is daar een derde voor nodig, iemand die doorvraagt aan de één terwijl de ander luistert en vice versa.
We kunnen wat de communicatie tussen Business en IT wel iets leren van mediation. Niet de taal is het probleem, maar het vermogen om echt te luisteren.

Met andere woorden, is er behoefte aan goede functioneel beheerders die zowel met de business als met de IT partij kan praten. Is dat ook niet wat BISL voorstelt?

Het rapport gaat vooral uit van 'innovatie'. Deze innovatie ziet men volgens het rapport vooral vanuit de business komen, niet vanuit een een IT die, afgeknepen door bezuinigingen, alleen maar 'het licht aan houdt'.
Opvallend dan dat het rapport signaleert dat business managers nog steeds naar de IT managers wijzen.

Onderzoek van jaren heeft afdoende aangetoond dat 'Goed Opdrachtgeverschap' bij business dé succesfactor is voor IT-projecten.
Goed Opdrachtgeverschap begint met goed luisteren.

Het zit hem vaak in de attitude, ik heb bij veel klanten gewerkt, diverse sectoren en bij een paar multinationals. Bij veel bedrijven gaat business-it alignment juist goed, als je maar van elkaar wilt leren. Lange sessies met allerlei ideetjes over hoe meer business te genereren door middel van IT zijn in mijn optiek noodzakelijk om te blijven innoveren en groeien.

Maar, ik heb ook bij een grote multinational gewerkt waar je als techneut gewoon met de nek aangekeken werd door business mensen. Soms werd er zelf hardop gesuggereerd dat je minderwaardig was zoals: "why am I asking this to a developer??". Dit terwijl je hard bezig bent om HUN probleem op te lossen. Ik heb zelfs meegemaakt dat ik als persona non grata werd behandeld toen ik als techneut in een business team kwam. En dit terwijl ik veel meer skills had in modelleren, tekenen etc.

Mijn subjectieve optiek en ervaring is dat techneuten vaak geacht worden dienstbaar te zijn aan de business. Aan de andere kant hebben techneuten vaak zoiets van: daar heb je die arrogante business mensen weer.

Alles hangt dus af van de sfeer de je creeert in je bedrijf. Gelijkwaardige communicatie is key.IT-organisaties die niet groeien naar de gewenste rol richting de business zouden meer drastische acties kunnen nemen om de business doelen te halen; om te innoveren en/of de benodigde IT-servicemanagement structuren en processen effectief te implementeren heeft de IT-organisatie vaak een keerpunt nodig. Het veranderprogramma zal alle aspecten van organisatieverandering moeten adresseren. Een sleutelvraag is wat soort it-organisatie nodig is; welke rol die de it-organisatie dient te vervullen wordt door de business verwacht? Zie ook mijn opiniestuk over organisatieverandering.

Na elkaar jarenlang nauwelijks in de ogen te kijken, niet openstaan voor elkaars (on-)mogelijkheden, onvoldoende moeite doen om te luisteren naar elkaar om vervolgens op de zakelijke toer met elkaar om te gaan concludeert CA dat er een gespannen voet is.

Ik denk dat beide partijen (business èn IT) wat te verwijten is en dat beide partijen een steentje bij moeten dragen aan een oplossing. BiSl help daar bij maar is geen oplossing op zich.

Dit artikel beschrijft precies de voedingsbodem voor Business apps, waar ik recentelijk een blog over schreef. De business kennis ligt vast in een app, communicatie over techniek is niet nodig tussen een ICT'eren Business en Business wordt er zelfs beter van.

Heren, ik ben van mening dat jullie ietwat kort door de bocht gaan mbt de soft skills. IT afdelingen en business zijn inderdaad anders, qua taal, etc. Dat erkenen een hoop mensen. Dat betekent niet dat de soft skills aan alleen 1 kan minder ontwikkeld zou zijn.

Sterker nog, ik stel dat beide zijden zo haar uitdagingen hebben op het soft skill vlak. Business is nooit sterk geweest in het aangeven wat ze willen, en als het op papier staat is het vaak naderhand anders dan wat ze bedoelde (die andere taal), vice versa, IT doet vaak letterlijk wat er gevraagd wordt.

Zoals gesteld, doordat men als IT niet begrijpt wat de business doet en vice versa. Dit betekent zoals gesteld dat het een en ander minder perfect tot stand komt dan dat men wil, business had vaak verwacht dat.... Dit betekent niet dat de soft skills niet optimaal zijn bij de IT'er alleen, eerder dat de business ook moeite heeft haar vraag duidelijk te formuleren, dat heeft niets met techniek te maken, anders dan goed leren formuleren en dat is een techniek op zich. Dit heeft echter niets met IT te maken.

Hoeveel deals ken je waar de sales man alles belooft heeft tegen een bepaalde prijs en als het geleverd moet worden dat dit gewoon weg niet kan voor dat bedrag. Daar zijn hele processen en modellen voor gebouwd om bedrijven te behoeden van dit soort situaties.

Dat IT'ers soms meer soft skills nodig hebben komt voor. Mensen met beperkte soft skills zitten in beide kampen, deze uitdaging ligt niet alleen bij de IT'er, de business is net zo'n grote uitdaging. Lees, een goed of zelfs volledig functioneel plan bouwen is vaak de eerste hindernis in een ontwikkel proces en deze fase haalt met vaak met elkaar niet doordat de zogenaamde consultants begrijpen wat er speelt! De rest is dan al gedoemd. En men kijkt meestal alleen naar het eind resultaat en de persoon die dat oplevert. Ergo de schuld ligt dan altijd bij....!

Dit alles is niet vreemd. Business heeft verstand van business en IT van IT. Dat zijn 2 verschillende vakken, net zoals een bakker en een slager. Dat zij elkaar niet begrijpen heeft weinig met soft skills te maken aan 1 kant.

Oplossing is, eerst eens goed van elkaar begrijpen wat men wil, waarvoor en het vertrouwen naar elkaar uitspreken dat men erin gelooft dat het eind resultaat er komt. Daarnaast proberen niet te veel in 1 keer oplossen. Hoe groter de bouw, hoe groter in de regel de mislukking. begin klein en ontwikkel door, of het nu een applicatie, infra of iets anders is.

Een organisatie moet vaak ook zelf ontwikkelen om alles goed te laten landen, zoals een operating model (governnce, org chart, procesen en metrics/kpi's). Pas als dit een permanent proces wordt dan pas gaat dit werken. En mbt de soft skills, die zijn net zo veel vertegenwoordigt bij IT'ers als non IT'ers.

Tenzij IT je corebusiness is als organisatie, past hier een lesje nederigheid voor de IT afdeling. Je bent er nu eenmaal ter ondersteuning van de doelstellingen van een organisatie. De IT afdeling waar je werkt is immers geen doel op zich. De organisatie waar je voor werkt uiteraard wel.

Zolang ik nog IT afdelingen tegenkom achter dubbele (vaak gesloten) deuren, bekruipt me het gevoel dat er de afgelopen decennia weinig is veranderd. Die gebruikers zijn een pain in the ass en zolang we maar ons kop in het zand steken, hebben we er ook geen last van.

Uiteraard spinnen de IT-ers onder ons die gespeend zijn van een gebrek aan inlevingsvermogen hier garen bij. Er zijn altijd wel uren te facturen als het gaat om de vertaling van bedrijfsmatige doelstellingen in technische (innovatieve) projecten. Dat lost het onderliggende probleem echter niet op en is daarmee altijd een pleister op de wonde.

Daar komt bij dat het risico van een schaduw IT afdeling ook op de loer ligt: Alternatieve (Saas) oplossingen buiten de reguliere IT afdeling om: "dan zoeken we zelf wel een oplossing!"

Ik denk dan ook dat de titel van het onderzoek de spijker op zijn kop slaat. Het is de IT afdeling die hier het voortouw moet nemen. Zij zijn ook degenen die op de lange termijn aan het kortste eind trekken. En met een nieuwe generatie IT 'savvy' medewerkers aan de business kant, kan het niet anders of hij vindt een begripvol oor voor de problemen die hij voorziet.Zinvolle discussie. Ik vind het wel frappant dat juist CA deze resultaten publiceert, met name in het licht van innovatie! Een leverancier die ik nu niet direct koppel aan dit begrip (helaas!)

Ik maak nog veel te weinig mee dat zowel IT als Business elkaar opzoeken. Persoonlijk contact is in de meeste gevallen veel beter dan je verstoppen achter projecten en procedures. Anticipeer op wat de klant wil, leer zijn/haar omgeving kennen - net als de impact van de komende plannen. Meedenken.

Onderbelicht in bovenstaande reacties is de rol van het geld (vaak in de vorm van doorbelasting van kosten bij grote bedrijven). Onenigheid over doorbelastingen en het onvermogen van de IT afdelingen om de kosten goed transparant inzichtelijk en variabel te maken wekt veel frustratie bij de Business. Aan de andere kant wil de Business vaak voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en vergelijken ze de kosten van de IT afdeling met Cloud/SaaS/etc.. diensten. Dat is natuurlijk een appels met peren vergelijk en voer voor oorlog tussen IT en Business. Soft-skills en praat sessies helpen dan natuurlijk niet. IT afdelingen zullen zich ook op commercieel/financieel vlak sterk moeten verbeteren. Dus doorbelasten op basis van harde contract afspraken (niet via handjeklap op management nivo of bepaald door de boekhouders). Verder zal de IT afdeling de diensten moeten "verkopen". Gedwongen winkelnering (ook reden voor oorlog) zal steeds minder acceptabel zijn. Werk aan de winkel voor de IT afdeling. Overigens geen werk voor softies maar wel voor mensen die naast gedegen IT-skills ook over financial en sales skills beschikken.

De twee fronten kunnen het niet eens worden dus halen we er maar een mediator bij? Daarmee verwaterd de innovatie juist nog meer omdat er nog meer communicatie ruis onstaat (en een hogere overhead).

Overigens snap ik het punt wel dat sommigen hier de IT managers arrogant vinden want het gros hiervan is net zo a-technisch als de gemiddelde business manager. Want verder dan de gebruikelijke drie- en vier letter afkortingen komen ze vaak ook niet.

En een relatief eenvoudig middel om de communicatie drempel lager te krijgen is het gebrek aan kennis aan beide fronten waar nodig aan te vullen zodat elkaars belevingswereld wat meer begrepen wordt.

Lijkt me prima om hier onderzoek naar te doen.
Enigszins vreemd is wel dat de cijfers die worden gebruikt om aan te tonen dat de meningen van de business en IT over elkaar niet aansluiten, juist het tegenovergestelde aangeven:

Een kwart (25%) van de IT respondenten ziet zichzelf als een ‘autoriteit’ of ‘expert’ op het gebied van innovatie. Eenvijfde (21%) van de business respondenten vindt dit ook.

Dit verschil vind ik juist opvallend klein. Iedereen in de softwarebranche weet dat de verhouding tussen de IT en de business regelmatig op scherp staat. Maar om dit te concluderen op basis van deze cijfers is opmerkelijk.

Uiteraard mee eens met de uiteindelijke conclusie dat IT en business meer moeten gaan samenwerken.

Mij valt in het artikel het spelen met cijfers op:

Een kwart van de it-respondenten ziet it als een ‘autoriteit’ of ‘expert’ op het gebied van innovatie. In de businessorganisatie is slechts een vijfde (21 procent) het hier mee eens.

Als je goed leest staat hier: 75 % van de ITers vindt dat ze geen expert zijn op gebied van innovatie, en 79 % van de business is het hier mee eens. Hoezo slechts? Als je deze cijfers bekijkt kennen business en IT elkaar behoorlijk goed zelfs.

Zoals gewoonlijk is er weer sprake van totaal onbegrip. De business verwacht "innovatie" als gevolg van al het geld dat in ICT wordt gestoken. Een volkomen verkeerd beeld van wat ICT is (geworden). De gemiddelde ICT afdeling heeft een management dat uitsluitend op EQ is geselecteerd: een manager hoeft immers niets te weten van het gebied wat hij managet (de Britse management stijl werd dit in de jaren 80 genoemd). De ICT afdeling heeft alles netjes voor mekaar. Een helpdesk functie (voor vragen als waar is de any-key) en een configuratie management functie om te weten waar alle pc's staan. Door volkomen conform itil. Voor de afdeling is innovatie het grote project (80 manjaar) om van MS-office 2008 naar MS-office 2010 te migreren.

Ik refereer hierbij aan het artikel "Onderzoeksinstituut TNO wil ICT uitbesteden". Hier wordt ook bedoeld dat de helpdeskfunctie geoutsourced wordt en dat het (ver)plaatsen van pc's voortaan ook door een externe partij wordt gedaan. Het is alsof TNO de catering opnieuw uitbesteed: nauwelijks het noemen waard, en het rechtvaardigt zeker niet de kop boven het artikel.

Wat ik mis is aandacht voor de rol van de "naasthogere" van de IT afdeling en de "Business" afdeling, namelijk de directie.

Afdelingen worden gevormd om werkzaamheden te concentreren die zoveel met elkaar te maken hebben dat personeel en bevoegdheden niet goed gesplitst kunnen worden. Zijn die afdelingen eenmaal gevormd, dan worden zij door andere afdeling als "andere stam" gezien, en dus al snel in de zeik gezet. Dat is algemeen menselijk gedrag.


Dit wordt nog eens versterkt doordat afdelingen hun eigen budget hebben, zoadat er al snel volstrekt objectieve belangentegenstellingen zijn die door de verantwoordelijke managers gewoon uitgespeeld worden.


Denk maar eens aan de verantwoordelijkheid van door de "Business" jongens en meisjes gewenste nieuwe functionaliteit.


Maar al te vaak is dit een "wel de lusten, niet de lasten" verhaal van "Business" lieden die geen greintje besef hebben van wat er allemaal bij komt kijken om hun wensen niet alleen als one-off projectje uit te voeren, maar ook nog eens goed te ontwerpen, bouwen, beheren, beveiligen, back-uppen en ondersteunen. Immers: Werkt het allemaal goed, en verdient de tent er geld mee, dan is dat vooral te danken aan die slimme "Business" luitjes die zo goed kansen kunnen waarnemen en benutten en die met veel geduld die stomme techneuten ook duidelijk hebben kunnen maken wat er gebeuren moest. Zij krijgen een bonus, de ICT afdeling extra werk en misschien een extra formatieplaats. Faalt het project daarentegen, dan waren het vooral die stomme ICT'ers die zelf geen project kunnen draaien en als het ze lukt altijd ontiegelijk spilziek en inefficient zijn. Geef ze maar op hun falie, die klaplopers!


Aan de andere kant, wie kent er niet de situatie dat de ICT afdeling vooral gezien wordt als een duur, drammerig, dogmatisch, en dwarsliggend blok aan het been voor wie nieuwe en efficiente technieken die elders allang gemeengoed zijn een soort terra igcognita vormt, waardoor je zelfs beter af bent als je je eigen software op je eigen PC draait?


De enige die hier werkelijk wat aan kan doen (als zij er niet uitkomen) is hun baas. Die kan de managers van de beide afdelingen bij zich roepen en van zijn probleem (hoe realiseren we de gewenste nieuwe functionaliteit om business kansen te benutten) hun beider probleem maken.


Dat vraagt inderdaad wat van een directeur, maar het hoort toch bij zjin/haar taak.

Mocht het echt niet lukken dan is de directie de enige die beide afdelingsmanagers naar de uitgang kan geleiden en twee nieuwe exemplaren aannemen met meer verstand.


Het is me te goedkoop en te gemakkelijk om te roepen dat afdelingen vanzelf maar met elkaar moeten kunnen praten. Of daar kans toe is hangt vooral af van de bedrijfscultuur, en die wordt bepaald door de top. De directie dus. En jawel, ook managers hebben op zijn tijd leiding en begeleiding nodig. Dat is ook de reden dan een directeur flink betaald word: die moet twee managers in zijn/har zak kunnen steken.

Dit is wat ik veel tegenkom op het gebied van software ontwikkeling:

Directeur wil iets nieuws en dat is behoorlijk innovatief.
Directeur vraagt IT of Ontwikkel afdeling om te vragen of ze het kunnen maken en wat het kost.
Kosten zijn altijd te hoog, Budget te laag (en Deadline te krap).
Dit zorgt voor spanning en IT moet het maar sneller en slimmer doen.
Ontwikkel afdeling doet een voorstel, maar verteld wat de nadelen ervan zijn.
Directeur geeft accoord.
Project wordt uitgevoerd en opgeleverd. Het loopt vaak wat uit omdat overleg, snijverlies, testen, overwachte complexiteit, scope creep en afhankelijk factoren niet op tijd meewerken.
Dan wordt het toch nog opgeleverd maar blijkt er veel ondersteuning nodig te zijn en de nodige bugs gevonden te worden.
Directeur gefrustreerd, Ontwikkel afdeling gefrustreerd omdat zij van te voren hebben aangegeven wat de nadelen van kort door de bocht zijn.
Beheer afdeling neemt de software niet in beheer omdat het kwalitatief niet goed genoeg is.

De basis is dat Directeur of Business manager de techniek en complexiteit ervan niet snapt en ook niet wil snappen en dat de ontwikkel of IT afdeling de business (en diens in hun ogen rare) beslissingen niet snapt en baalt dat er nooit écht naar hun geluisterd wordt.

Goed, Snel & Goedkoop: Je kunt maar twee van de drie kiezen :-)

Veel waarheden in de reacties hierboven.
Enkele andere mogelijke oorzaken:

* korte termijn denken (de business, zo snel mogelijk winst maken) versus lange termijn denken (de it: hoe ga ik dit product onderhouden)
* verschillende definities van "goed" (de business will zo snel mogelijk naar buiten met het product, it wil eerst goed testen)
* onbegrip voor elkaars werelden (waarom duurt installatie zo lang, waarom is dit zo traag, thuis werkt het allemaal veel sneller etc)
* waarom heb ik hier zo'n trage PC, thuis is 'ie veel sneller (business) ... niet wetende dat de it de systemen aanschaft voor een afschrijftermijn van 3-5 jaar.


Triest maar waar. Ik kom deze kloof nog steeds in vrijwel ieder project tegen. Business heeft toch nog vaak moeite om harde eisen te stellen aan hetgeen IT oplevert, omdat dit nu eenmaal niet hun business is. IT-ers communiceren niet altijd even makkelijk, hun kwaliteiten liggen toch vaak op een ander vlak. En organisaties onderkennen nog steeds te weinig dat ze ondersteuning nodig hebben om de 2 partijen succesvol met elkaar te laten samenwerken. Gevolg: blind vertrouwen in de IT afdeling of leverancier en er na een jaar achter komen dat het project niet heeft gebracht wat er van verwacht werd. Er valt nog veel te winnen op dit vlak!

Weer een beroep doen op IT Managers om de kloof te dichten? Weer wordt de traditionele aanpak gevolgd: focus op de opdrachtnemende kant. "er is teveel in IT in IT Governance" zei een Belgische hoogleraar al. Laten de opdrachtgevers nu eens de hand in eigen boezem steken. Zij geven zelf de IT afdelingen een 'status aparte' in hun eigen organisatie.

Pakkende titel, misschien maar 1 busisnessmanager die iets met oorlog heeft genoemd..

Ik lees volgende tegenstelling:
"Een kwart van de it-respondenten ziet it als een ‘autoriteit’ of ‘expert’ op het gebied van innovatie. In de businessorganisatie is slechts een vijfde (21 procent) het hier mee eens."

Volgens mij verschilt een kwart niet veel van een vijfde.

Verder vinden zowel IT als Business innovatie erg belangrijk, blijkt uit het artikel.

Samen met reactie Henri Koppen hierboven concludeer ik : Goed, Snel & Goedkoop: Je kunt maar twee van de drie kiezen :-)

Titel heeft een hoog sensatiegehalte, in het artikel is er gelukkig niets over oorlog te lezen. Het gaat vooral over spanning tussen business en IT, die bestaat al jarenlang, is terug te voeren op verschilende belangen van beide.

Eens met Mauwerd: verschil tussen een kwart en 21% vwb rol van IT in innovatie is niet significant.

Jammer dat niet wordt ingezoomd op het (door business en IT) gedeelde belang van innovatie voor het behalen van bedrijfssucces. En een gemiste kans dat eenzijdig een beroep gedaan wordt op it-managers om deze kloof zo snel mogelijk te dichten. Zo werkt het niet. Businessmanagement heeft hierin ook een verantwoordelijkheid, door in de projectenportfolio ook ruimte laten voor innovatie, niet puur op kosten te sturen, niet jaarlijks minder ICT-budget te geven.... Beter samenwerken en vertrouwen opbouwen kan alleen lukken met initiatieven van beide kanten.

Wat mij betreft allemaal treffende reacties.

Ik wil echter nog een aanvulling maken;

Een IT strategie gericht op het zijn van Enabler van waardecreatie voor de business in duurzaamheid door samenwerking is voor veel IT afdelingen nog ver van realiteit. De volwassenheid van veel IT afdelingen is vaak nog onvoldoende om deze ambitie realistisch na te streven. De oorzaak hiervan ligt overigens niet alleen aan de "kant" van IT maar evenzo aan de kant van de business. (Inderdaad het probleem ligt mede in het woord EN als door Leen Blom geadresseerd). De meeste (gevestigde) organisaties zijn jarenlang product gericht geweest en worden nu gedwongen marktgericht te gaan ondernemen. IT is plots schier onmisbaar en de verwachtingen van en druk op de IT afdelingen neemt snel toe.

Realiteit is dat de AS-IS situatie vaak niet eenduidig is vastgelegd waardoor de huidige samenhang en samenwerking tussen business en IT concepten onvoldoende duidelijk is. De impact van veranderingen door IT innovatie kan onvoldoende worden gemanaged met alle frustraties en vingerwijzigingen nadien tot gevolg.

Consequent werken met professionele IT-beheers tools en Enterprise Architectuur Visualisaties met passende views voor de verschillende Stakeholders kan wat mij betreft een hoop narigheid voorkomen en het WIj gevoel binnen organisaties doen toenemen. Zijn we over een tijd wellicht af van dat vervelende woord "EN".

Zie voor commentaar mijn blog: "Over misgeslagen planken en verdronken bruggen". (http://informatiekundigbekeken.blogspot.nl/2013/01/over-misgeslagen-planken-en-verdronken.html)

Oorlog gaat vooral over tegenstrijdige belangen. Als het binnen bedrijven zo is dat Business en IT niet meer de zelfde zaak lijken te dienen dan heb je inderdaad een probleem, maar om dat nou oorlog te noemen…
Waar het hier over gaat is in mijn ogen een loopgravengevecht tussen (het management van) verschillende disciplines. Ik heb te vaak meegemaakt dat de problemen tussen business en IT vooral in stand worden gehouden door managers die weigeren de dialoog aan te gaan omdat ze zichzelf belangrijker vinden dan het resultaat voor de gehele organisatie.
Daar waar IT zich rechtsreeks bemoeit met de primaire processen van de business gaat dat 9 van de 10 keer fout. En daar waar de business IT beslissingen neemt buiten haar eigen IT beheer om idem dito. Ik betwijfel of het ombuigen van zo’n situatie gaat lukken met management dat dit al jaren in stand houdt, dus dat moet eruit of heel wat anders gaan doen. Dat zal op termijn de goedkoopste oplossing zijn, want aanhoudende miscommunicatie kost bedrijven nog veel meer.

Het is in de reacties al een paar keer aangehaald en ik wil dat graag ondersteunen: bedrijven waarin dit soort zaken aan de orde zijn moeten terug naar de basis. Die basis is dat de primaire processen leidend zijn; daar wordt de behoefte aan ondersteunende functionaliteit geformuleerd, beoordeeld en doorgezet. De business stuurt daarmee de informatiekolom aan, die de vraag specificeert en daarmee de basis legt voor, c.q. aanstuurt op, enerzijds de technische oplossing die IT moet bieden (make or buy) en anderzijds de inrichting van de functionele support.
Het leveren van een werkende oplossing (de gewijzigde of nieuwe service), ofwel functionerende functionaliteit, en het technisch support daarop is de taak van IT. Haar aandachtsgebied is het Informatiesysteem en niet anders.

Dat er een spanningsveld is zal niemand bestrijden. Op het moment dat het budget en de bezetting net voldoende is om "het licht aan te houden" is het niet vreemd dat de business teleurgesteld is in de prestaties.

Het is daarom belangrijk dat business en IT goed naar elkaar blijven luisteren. Je gaat samen voor één doel; namelijk het beste voor je bedrijf. De crux is dan ook elkaar te begrijpen en samen keuzes te maken.

Dat is geen oorlog, ook geen wapenstilstand, maar een huwelijk waarin je beiden investeert.

Mooi om te zien dat een artikel van een paar regels zoveel reacties los maakt, ergo, er wordt een snaar geraakt die een ieder herkent.

De vraag nu is, wie schrijft het vervolg op dit artikel met een eerste stap naar de oplossing. Ik ben zeer benieuwd om te lezen hoe men deze uitdaging denkt op te lossen. Ik heb zo m'n ideeën, echter nooit te oud om te leren van anderen.

Wie biedt?

Primair staan business en IT ten dienste van de onderneming m.a.w ze moeten hun diensten gezamelijk aanwenden om de continuiteit van de onderneming te waarborgen.

Waarom deze twee partijen al jaren niet naar tevredenheid presteren moet naar mijn idee grotendeels gezocht worden in de samenstelling van de mensen. Mensen zijn "groepsdieren" en als in het wervingsproces voor een onderneming, b.v. als de business niet wordt betrokken bij het aannameproces, dan is de kans groot dat de groep niet effectief met elkaar zullen samenwerken en vice versa.

Kort gezegd: het wervingsproces van een onderneming moet beter opgezet worden (b.v. inzet van vakkundige mensen zoals vroeger door HR) om mensen aan te nemen die met elkaar kunnen samenwerken op basis van subjectieve zaken, naast kennis en ervaring.

@ Mickel,

Lijkt mij een leuke en mooie voor jou om te doen. Kan je meteen even je status van Computable Expert meer vorm en inhoud geven.

Menno, dank voor je feedback. Als werknemer van CA Technologies voel ik me geroepen om te reageren op jouw uitspraak dat je de naam CA Technologies niet koppelt aan innovatie.
Ik zie van dichtbij dat mijn werkgever juist erg veel aan innovatie doet, niet alleen op het gebied van cloud security, maar ook op gebieden als project- en portfolio management, zie dit mooie voorbeeld bij een van onze klanten Tata Steel (http://www.ca.com/us/news/Press-Releases/na/2012/Tata-Steel-Selects-CA-Technologies-to-Help-Accelerate-Innovation.aspx). Ook inzake service virtualisatie en turn-key cloud platform software hebben wij veel innovatieve software en services te bieden.
Zelfs op het mainframe platform bieden wij al een aantal jaren zeer innovatieve software aan om niet alleen de nieuwe generatie IT’ers snel op weg te helpen, maar waarmee we ook voor een belangrijk deel de kennisoverdracht van de huidige generatie mainframers vereenvoudigen.

Een oorlog win je door de juiste strategie toe te passen. Daarom steun ik Job ten Hagen in zijn opinie. Een keerpunt door o.a. de vraag te beantwoorden: "wat is de missie, de visie en het doel van de IT afdeling". De antwoorden op deze vragen werkt de business (MT) samen met de IT uit. Daarmee is helder wat de business van de IT verwacht.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-01-21T10:56:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.