TGG erkent kascommissie BTG niet

Directeur Tromp: 'Financiële vragen horen in aandeelhoudersvergadering thuis'

Dit artikel delen:
Verscheuren

TGG (Telegrootgebruik) is een besloten vennootschap en die juridische bedrijfsvorm kent geen kascommissie. Daarom kan de TGG de financiële vragen, die de kascommissie van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) stelt, niet inhoudelijk beantwoorden. Dat hoort tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders plaats te vinden. Dit stelt Cees Tromp, directeur van TGG, het commerciële onderdeel van de BTG.

Volgens directeur Tromp heeft de TGG zijn standpunt over de kascommissie overgebracht aan de raad van toezicht van BTG. 'Een bv kent geen kascommissie. Dat staat zo in de wet. Dat hebben we de raad van toezicht laten weten. Vragen over financiële zaken horen in de algemene vergadering van aandeelhouders plaats.'

'Ik hou me niet zo bezig met de recente ontwikkelingen binnen de BTG', vervolgt hij. 'Die volg ik niet op dagelijkse basis. Dat soort gedoe heb je soms binnen een vereniging.' Hij snapt de ophef niet die er binnen de BTG is ontstaan over de financiële gang van zaken bij TGG. Tromp wijst er op dat het jaarverslag is goedgekeurd door een accountant (Ernst& Young. Red.). 'Bij ons gaat alles goed. Er zijn geen ontwikkelingen.'

Het standpunt van Tromp is in lijn met dat van de TGG vanaf september 2012, toen de BTG een kascommissie instelde. Rob Matthijssen, in die tijd lid van de raad van commissarissen (rvc), reageerde toen volgens ingewijden met de uitspraak dat de TGG daar niet aan deed en geen behoefte had aan pottenkijkers.

Mandaat

Opmerkelijk is dat de kascommissie op de afgelopen ledenvergadering begin oktober van moedermaatschappij BTG - de aandeelhouder van TGG - juist een ruim mandaat kreeg van de leden, gesteund door directeur-bestuurder Richard den Uijl en de raad van toezicht (rvt) van BTG. In het kader van dit mandaat stelde de kascommissie een aantal doelstellingen vast:
- de rvt en directeur/bestuurder BTG hebben controle over TGG en TGG Inkoop;
- er inzicht en controle is in de TGG middels periodieke rapportages en overleg op frequente basis;
- er een werkend governancemodel is geïmplementeerd waarin het belang van de vereniging BTG voorop staat en de risico's van de TGG inzichtelijk zijn en er gestuurd wordt op risicomanagement;
- en alle vragen van de kascommissie volledig en naar tevredenheid zijn ontvangen en toegelicht.

Bovendien werd op de alv afgesproken dat Den Uijl leiding zou geven aan een onderzoek, uitgevoerd door een externe partij, met als doel eindelijk antwoord te krijgen op de kascommissievragen. De directeur-bestuurder werd met zijn accountant echter niet toegelaten tot Villa Heidestein in Driebergen, de uitvalsbasis van TGG (en BTG). Sterker nog, directeur-bestuurder Den Uijl is inmiddels geschorst vanwege - volgens de rvt - 'ontwikkelingen in de afgelopen maanden en laatstelijk uw weigering om op vrijwillige basis terug te treden als bestuurder.'

Boekenonderzoeken

Dat was voor de kascommissie aanleiding om de leden te melden geen vertrouwen meer te hebben in de huidige rvt. Volgens de commissie verleent de rvt onvoldoende medewerking aan de adequate beantwoording van de door de kascommissie gestelde vragen over het financiële beleid bij dochteronderneming TGG. De kascommissie wil een nieuwe alv bijeenroepen waar zij en Den Uijl een toelichting geven op de gang van zaken. Daar hebben ze minimaal achttien leden voor nodig, aldus de statuten.

Saillant detail: de rvt heeft samen met de raad van commissarissen van TGG zelf een boekenonderzoek laten instellen door accountants van PwC. Ondanks verzoeken van de kascommissie van BTG is de exacte opdracht die PwC heeft meegekregen onbekend, aldus welingelichte bronnen.

De rvt, die dus kennelijk nu van Den Uijl af wil terwijl die volop steun kreeg van de rvt-leden op de afgelopen alv, moet vanwege de schorsing statutair gezien binnen drie maanden een alv uitroepen. Tenzij de directeur-bestuurder, van wie het contract eind dit jaar afloopt, uit eigener beweging opstapt. Volgens ingewijden weigert Den Uijl in te stemmen met een aanbod dat de rvt hem heeft gedaan. Hij werd eind vorig jaar ook al eens geschorst, maar die schorsing werd begin 2013 onder druk van de leden ongedaan gemaakt.

Verhaal achter de cijfers

Diezelfde bronnen benadrukken dat het instellen van een kascommissie bij de BTG een normale procedure is geweest. Zij wijzen er verder op dat TGG de jaarcijfers weliswaar door een accountant heeft laten controleren maar dat dit een puur financiële aangelegenheid is. Zo'n accountantsverklaring geeft alleen maar aan dat de door de directie aangeleverde cijfers kloppen. 

De kascommissie wil nu juist het verhaal achter de cijfers: waarom handelt TGG op die en die manier? Ondanks diverse verzoeken krijgt de kascommissie maar geen antwoorden op haar vragen. Naar verluidt had de rvt beloofd de antwoorden jongstleden 29 november definitief te sturen.   

Machtstrijd

Op de achtergrond woedt een machtstrijd binnen de BTG en TGG. De nieuwe lichting binnen de vereniging eist openheid van zaken over de besteding van het geld bij dochterbedrijf TGG en wil het geld niet besteed zien aan een duur onderkomen en dito wagenpark. Ook zou de TGG een bredere koers moeten varen en meer moeten doen dan alleen bulkcontracten met telecomoperators en de factuuradministratie voor zijn leden regelen. De TGG claimt op zijn beurt een grote mate van bewegingsvrijheid en eigen verantwoordelijkheid vanwege de commerciële belangen van de leden die het dient. TGG houdt de directeur-bestuurder van BTG liever buiten de deur en is voorstander van een aparte beheerstichting tussen de BTG en TGG.

De geschorste directeur-bestuurder Den Uijl wil niet inhoudelijk reageren op bovenstaand verhaal. Dick van Schooneveld, voorzitter rvt van BTG, heeft (nog) geen reactie gegeven.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De vereniging BTG is enig aandeelhouder van de bv TGG, stel ik me voor.
De vereniging wordt bestuurd door de heer Den Uijl (niet door de raad van toezicht). Hij vertegenwoordigt als bestuurder de vereniging en kan dus optreden als aandeelhouder.

Volgens artikel 220 van het Burgerlijk wetboek is een groep aandeelhouders die 1% van het geplaatst kapitaal van de bv vertegenwoordigt, bevoegd om een algemene vergadering van aandeelhouders (ava) bijeen te laten roepen door de raad van commissarissen of het bestuur (de directie) van de bv.
Ik vermoed dat dezen niet staan te popelen om de heer Den Uijl tekst en uitleg te geven en geen ava willen bijeenroepen. In dat geval kan de heer Den Uijl naar de voorzieningenrechter stappen.

Enige complicatie is nog dat de heer Den Uijl is geschorst. Hij is benoemd door de algemene (leden)vergadering van de BTG. Ik vraag me af door wie hij geschorst is. Die schorsing is pas echt als degene die schorst daar ook toe bevoegd is.
In een ledenvergadering van de BTG kan dit punt snel worden opgeklaard.

De heer Den Uijl en zijn adviseur (de accountant) niet binnenlaten is slechts vertragingstactiek en zet de zaken alleen maar op scherp. Als de aandeelhouder (BTG) voet bij stuk houdt weet ik wie er straks naar ander werk moet omzien.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-12-16T11:55:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.