Capgemini komt dure medewerker tegemoet

Ict-dienstverlener Capgemini komt zijn duurdere medewerkers iets tegemoet. Het eerder aangekondigde salarisoffer van 30 procent is naar 20 procent bijgesteld. Daarnaast krijgen de ruim driehonderd getroffen medewerkers dertig werkdagen in plaats van tien dagen tijd om na te denken over een loonoffer of bijscholing.

Volgens Capgemini-woordvoerder Alexander Kühn blijven de te nemen maatregelen vervelend voor de betrokken medewerkers, maar vallen ze iets minder erg uit dan eerder werd aangekondigd. ‘We moeten kijken naar de continuïteit van de organisatie en ingrijpen is noodzakelijk. We geven de enkele tientallen werknemers die dit betreft twintig dagen meer bedenktijd of zij een loonoffer willen doen. Daarnaast kunnen ze wat langer nadenken of ze willen bijscholen.’ Mochten de medewerkers blijven dwarsliggen, dan wordt een reorganisatie onvermijdelijk.

Begin 2013 vroeg Capgemini zijn duurdere medewerkers om een loonoffer. Als men dit zou weigeren, dan werd bijscholing verplicht. Vakcentrale CNV zag deze manier van handelen van Capgemini als een botte bezuiniging. Nadat de eerste gesprekken met de duurdere werknemers waren gevoerd, bleek dat sommige personen 30 procent loon moesten gaan inleveren. Veel medewerkers wezen dit salarisoffer af.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik heb geen flauw idee, maar ben tegelijkertijd wel zeer benieuwd naar over wat voor salarissen dit gaat? Wat verdienen deze 'te veel verdienende medewerkers' nu dan?

Goh dat valt mee maar 20 procent. Slaat natuurlijk nog steeds nergens op. Men zou echt kunnen bezuinigen door flink wat managers eruit te kicken. Ik heb een korte tijd bij Cap gewerkt (ja inderdaad ex basser en ik besefte dat dit niet het bedrijf was waarvoor ik zou willen werken). De projecten waar ik opgezeten heb hadden over het algemeen meer overhead dan mensen die ook echt wat inhoudelijk toevoegde. Ik zie echter nog wel 1 positief aspect; waar cap deze praktijken eerder toepaste op individuele medewerkers en in stilte kon uitvoeren, gooien ze nu alles open en bloot in de media.

Zijn het nou ruim 300 of enkele tientallen medewerkers die dit betreft?

Ik heb me altijd al met enige verbazing een paar dingen afgevraagd in deze hele soap. Want laten we wel zijn, dat interne zaken van je organisatie naar buiten toe zich op deze wijze aan het ontwikkelen is, mag je bijna soap gaan noemen.

Dat ik dit zo stel is erg eenvoudig. Al flink wat jaren timmeren we aan de markt, als IT professionals, ons in veranderende markten, 'overbodig' te maken. Dat overbodig moet u lezen dat veel projecten en opdrachten a.i. nu eenmaal een uitfaserend karakter heeft.

Ook techniek van IT, en de daarbij benodigde processen, kunnen als geen ander in korte tijd plots erg veranderen. Dat vergt voor IT professionals dan bijstelling van kunde, kennis en ervaring en natuurlijk ook inzicht.

In dat licht bezien kun je je afvragen waarom die professionals, als je in die veranderende markt, dan minder makkelijk aan opdrachten kunt komen, en dus minder solvabel bent, minder geplaatst kan worden bij klanten, dan zelf niet het initiatief neemt jezelf door gericht studeren weer meer solvabel te maken.

Als je artikelen als deze leest, met alle Respect overigens, dat je dan min of meer gedwongen zou kunnen worden bijgeschoold te moeten worden, dan zou ik de hand toch ook echt in eigen boezem steken. Los van het gegeven dat ik natuurlijk niet inhoudelijk op individuele situaties in kan gaan, bevreemden artikelen als deze me dan toch wel een beetje.

In ieder geval minder leuk voor de naam van Capgemini en minder leuk voor alle medewerkers van Cap. Uiteindelijk stralen artikelen als deze af op de hele Cap community.

Het geeft je in ieder geval te denken.

In de ontslagronde van september gold ook een bedenktijd van 10 dagen. Als men niet tijdig reageerde werd gedreigd dat dan het sociaal plan niet gold.

Ik heb van niemand gehoord dat die termijn toen is verlengd.

Ontslagen worden is blijkbaar minder moeilijk dan salaris inleveren.

@NumoQuest: zou het kunnen dat de opleidingseis een cosmetische toevoeging aan het verhaal van de salarisverlaging is? Omdat het bedrijf hoopt dat ze daarmee iets van hun imago kunnen redden?

Bij de ontslagronde van september was er geen sprake van een keuze als deze - opleiding volgen of ontslag.

@ Lex,

Ik stelde al dat ik de inhoudelijke kant van de zaak natuurlijk niet helemaal helder had. Het gegeven dat je tot een situatie als deze komt, even met gezond boeren verstand (GBV) redenerend, is de rode draad van mijn betoog.

Als organisatie zou je toch anticiperend vermogen moeten hebben dergelijke situaties tijdig in te kunnen schatten maar ook de professionals zelf moeten zich wel realiseren dat je in een veranderende markt, als professional zelf aan de bak moet.

Tenminste, dat is voor mij altijd wel zo geweest. Dan ben je dacht ik toch wel aan jezelf verplicht. De ontwikkelingen bij houden en daar op inspelen?

Of zie ik het nu verkeerd?

@NumoQuest:
Ik ben aardig op de hoogte van de gang van zaken en durf te stellen dat je GBV ditmaal tekort schiet. Er is namelijk veel meer aan de hand en veel langer.

Wat mij in al deze ophef vooral stoort is de dubbelhartigheid van bonden en pers - nauwelijks aandacht besteden aan een ontslagronde waarin zeker 400 man hun baan verloren hebben en vervolgens zoveel poeha over een poging om te bezuinigen via een salariskorting.

Zoals ik al zei: kennelijk is loon belangrijker dan werkgelegenheid.

@ Lex
Je haalt vind ik de angel al aan hier in je betoog. De markt is al sinds 2008 danig aan het veranderen. Als interim IT professional, dat ben je namelijk ook als je bij Cap zit, heb je ook zelf een beetje een professioneel gezond inzicht dat je voor jezelf, op professioneel vlak iets moet doen met die veranderingen.

Als je als IT professional nalaat jezelf doorlopend bij te scholen, en je daarin afhankelijk opstelt van de werkgever waar je zit, dan ben je niet helemaal realistisch. Je kunt heel goed als professional de afweging maken, althans, dat is mijn bescheiden mening, of je solvabel genoeg bent voor je werkgever, dus ook voor jezelf, of niet.

Daarnaast, misschien is het je ontgaan, dat een vaste aanstelling steeds minder een vanzelfsprekendheid is en dat het nu eenmaal zo is dat veel ondernemingen als eerste op de eerste kosten gaan zitten te weten de personeelskosten. Vul hierbij even aan dat menig organisatie doorgaans ook als eerste in de IT zal snijden, nu eenmaal ook een economische ervaring en wetmatigheid, en je hebt de huidige situatie aardig in kaart


Zoals ik stelde wil ik niet voor de individuele gevallen spreken. Maar mijn betoog is als je je afwachtend op stelt, ongeacht de stappen de organisatie neemt, dan krijg je dit soort situaties.

Helemaal jammer dat die perikelen dan soms zo breed uit in de publiciteit verschijnen. Kort en goed; Je hebt een eigen inzicht en de verplichting aan jezelf als interim IT professional oog te hebben voor veranderende omstandigheden en daar voor jezelf een weg in zoeken en vinden. Soms kan dat binnen de organisatie, soms moet je daar zelf inventiever en creatiever voor zijn.

Dit uiteraard even los van de frustratie, waarvan ik weet dat die bij veel IT-ers leeft, en niet alleen bij Cap natuurlijk maar ook bij andere grotere dienstverleners, dat de mogelijkheden secundair, nu eenmaal stukken minder worden wanneer er omstandigheden zijn als deze.

Neem een stukje eigen verantwoordelijkheid, heb ook voor de ontwikkelingen, positief of negatief en probeer als het even kan de regie in eigen hand te nemen. En wat betreft de elkaar opvolgende ontslagronden, los van mijn gevoelsmatige solidariteit voor hen die het overkwam en nog zullen overkomen; Je kunt twee dingen doen als professional, afwachten of in beweging komen en blijven.

Mijn bescheiden GBV mening.

Natuurlijk moet je als medewerker constant werken aan je kennis en ontwikkeling, zeker in en rond de IT. Ik weet zeker dat elke medewerker bij Capgemini daarvan doordrongen is en daaraan werkt.

De deskundigheid van medewerkers is ook helemaal niet het probleem - het wordt door het bedrijf als excuus gebruikt. In jouw GBV betoog neem je voetstoots aan dat ze daarin oprecht zijn. Zoals zo vaak bij GBV redeneringen is dat een beetje naief.

@TvdElst
Gisteren hoorde ik in een NOS reportage een voorbeeld van een medewerker rond de 50 die nu 4.000 euro bruto verdiende en een voorstel had gekregen om terug te gaan naar 3.000 euro bruto...

Lees hier een aantal opmerkingen over opleiding en het bijhouden van het vakgebied. Dat is zeker belangrijk, en dat zullen velen ook doen. Voor het grote deel moet dit altijd buiten de declarabele uren om gebeuren, eigen tijd dus. Zelfs hier zijn er genoeg die ook in de eigen tijd er energie in steken om bij te blijven.

Echter dan heb je nog steeds geen ervaring met de nieuwe technologie/methoden, je moet best wel de nodige moeite doen om uiteindelijk een andere opdracht te krijgen waar je deze ervaring wel op kan doen. Ook kan niet iedereen met de nieuwe technologie/methoden aan de slag gaan, want wie doet dan het reguliere werk? Ook is dit afhankelijk van de vraag op de markt, zo worden er nu vooral ervaren it'ers gezocht, dus ervaring opdoen zit er nu ook even niet in.

Het kan niet anders dan dat er altijd een redelijk grote groep it'ers altijd achter blijft lopen met de ontwikkelingen. Daar wordt op dat moment ook goed door bedrijven als Capgemini aan verdiend. Als dan een deel van deze groep minder inzetbaar blijkt te zijn geworden, dan worden ze aan de kant gezet, of moeten ze salaris inleveren.

Zelf ben ik iemand die nu wel redelijk vooraan loopt en probeert te blijven lopen. Ik heb het op de harde manier moeten leren, door o.a. werkeloosheid, salarisverlaging, vele jaren de 0% lijn. Maar zoals gezegd, het kan gewoonweg niet zo zijn dat iedereen vooraan loopt. Ook is het de vraag hoe lang je het vol kan houden om vooraan te blijven lopen. Voor mij lukt dit voorlopig nog wel, maar ik ben me ook al breder aan het oriënteren, ook buiten de ICT.

Het lijkt mij belangrijk dat men in de IT sector dit probleem erkend en dat men nadenkt over oplossingen voor dit probleem.

Wat mij verwonderd is dat termen die een werkgever, Cap Gemini in dit geval, overgenomen worden door 'de neutrale' pers.
Wie zegt dat het dure werknemers zijn = Cap !
Heeft computable onderzocht of het daadwerkelijk dure werknemers zijn? = geen idee !

Het kan heel goed zijn dat Cap heel slecht in staat is om deze consultants voor een schappelijk tarief in de markt te zetten omdat:
- het niet binnen hun (producten) portfolio valt
- hun sales en accountmanagement onvoldoende in staat is dit goed verkocht te krijgen (incompetentie ligt ergens anders dan bij de 'dure' consultants)
- allerlei andere redenen

Als buitenstaander kun je dus helemaal niets met deze opruiende, stemmingmakende artikelen.

Goede journalistiek wil zeggen dat je dit soort zaken onderzoekt en mocht Computable dat gedaan hebben, laat dat dan zien. Bijvoorbeeld door de betreffende salarissen / rollen met een benchmark te vergelijken. Dan weten we tenminste met zijn allen wat er aan de hand is en wordt het artikel ineens waardevol en gaat het niet meer om meningen of stemmingmakerij, maar om feitelijkheden.

"Mochten de medewerkers blijven dwarsliggen"

Zegt iets over hoe het management naar het personeel kijkt.
Wat ben ik blij dat ik daar een aantal jaren geleden ben opgestapt!

Opmerkelijk vind ik wel dat Cap nu schermt met 'bijscholing'. Terwijl bij Cap al jarenlang sprake is van een moratorium op (bij)scholing onder het mom van 'niet opportuun', 'de klant vraag er niet om', 'geen speerpunt', 'effe wachte'.

De medewerker kan argumenteren wat 'ie wil, maar zal niet snel op cursus mogen. Tenzij de klant wil betalen, of het past binnen een opdracht die je net begonnen bent.
Kip-en-ei-probleem dus. Je wilt jezelf geschikt maken/houden voor opdrachten, maar krijgt de opdracht niet omdat je niet geschikt bent, c.q. elementaire kennis mist.
Van een infrastructuur-projectmanager mag je verwachten dat deze TOGAF-kennis heeft. Vind Cap echter niet nodig.
Een klant die vraagt om "een projectleider met IPMA A t/m D" (sic!) moet je tegenspraak kunnen geven.

Als klant mag je verwachten dat externe medewerkers kennis hebben van state-of-the-art en nieuwe ontwikkelingen, zodat ze die bij de klant kunnen toepassen. Waarom zou je als klant immers iemand binnenhalen en betalen voor oude kennis?

Opnieuw vraag ik mij af of de betrokken medewerkers de 'bijscholing' geheel zélf moeten betalen. Náást het loonoffer?

CAP Gemini komt duur management tegemoet zou het stuk eigenlijk moeten heten. Wie bepaalt de toegevoegde waarde van het management?
Het management zelf.

Ik ben nu 60 Jaar en ben mij nu weer aan het certificeren voor Windows 2012 Systeemcenter 2012 en Biztalk 2010.
Als je gezondheid het toelaat moet dit voor ouderen geen probleem wezen.
Voordeel is de kinderen zijn de deur uit en je hebt de avonden en de weekenden voor je zelf om te studeren.

Genoeg
Oh wat zijn we toch een stelletje softies!
Tja wij ICTers zijn dienst verleners dat wil zeggen een stelletje neuroten die niet graag naar buiten treden.
Jaren en jaren doen wij ons werk achter de schermen de enige plek waar wij zo graag zijn. ICT diensten zijn vanzelf sprekend geworden want het is er altijd, of we lossen het met de bekende “work around”op.
Daarom zijn we ook een ongeorganiseerd stelletje…$%%#
Wanneer gaan we nu eens naar buiten treden, waarom hebben we geen CAO en komen we niet voor ons eigenbelang op, hoelang laten we dit nu doorgaan?
Kijk eens naar andere bedrijven bijvoorbeeld een werkgever van een bus bouwer(VDL) uit het zuiden vraagt om ww wachtgeld om personeel te behouden. Wat doen onze werkgevers het zogenaamd (out of de box denken) nee dat is teveel gevraagd. Wat doen de grote ICT afnemers “outsourcen” omdat ze niet het lef hebben en ons niet begrijpen. Wij doen ons werk achter de schermen dus weten ze ook niet wat wij doen. Op het moment dat CAP dit doorzet hebben alle ICT mensen in NL hier last van want dan liggen zij in de markt en wij er uit dus iedereen gaat 20-30% terug. Op het moment dat boeren de melk op straat gooien (weet je nog) dan komt de EU met een import heffing. Waarom is er geen import heffing voor ons?
Wat als alle ICTers in NL eens een week “an mass” op vakantie gaan … denk eens na wat voor problemen jij in een week oplost. De meeste onder ons kunnen binair tellen 2,4,8,16….dat is er wat er gebeurt als we er niet zijn en het niet oplossen.
De complete infrastructuur raakt ontwricht hoe dan? Duh lieve gebruiker denk je eens in:
Internet, bruggen (vroeger had je bij elke brug een brugwachter weet je nog) gaan niet meer open of dicht, telefoon, elektriciteit (werkt de CV ook niet meer), verkeersborden, televisie, water pompen (weet je nog vroeger hat je een watertoren wat deed dat ding ook al weer).
WAT IK HIER ROEP IS ANARCHIE!
Daarom laat eens zien hoe snel ICT kan gaan want dit is “vloeken in de kerk” en AIVD zal dit niet leuk vinden!
Doe mij een plezier en gebruik het bekende “copy paste” voordat ik dood ben…
Met vriendelijke groet, / With kind regards,
Genoeg!

@Genoeg, daar zijn nederlanders te laf voor, of te braaf.
Maar wat er nu in spanje aan de gang is ,komt hier ook.
Ik durf de weddenschap aan te gaan dat Nederland de 1 miljoen werkelozen gaat halen deze crisis (waar ze in de jaren 80 crisis zo bang voor waren, maar toen niet is gebeurd)

Blij dat ik zelfstandig werk na 30jr huisje-boompje-baasje , dit is nog maar het begin, de grote ontslaggolf komt nog als de ontslagversoepeling er is, werkgevers wrijven in hun handen en wachten af.
Werkgevers gaan zich steeds schofteriger gedragen.
Straks kunnen ze werknemers voor een zakcentje en een cursusje dumpen.

Vreemd proces eigenlijk: Je zou verwachten dat werknemer en werkgever elkaar geregeld spreken en verwachtingen duidelijk maken. SMART afspraken waarop je dan als werknemer periodiek wordt beoordeeld. Beide hebben een visie op hoe ze hun (nabije) toekomst zien. Als het goed is matched dat enigzins en anders moet je gaan kijken of je nog wel bij elkaar past. Maar het zou in ieder geval nooit als een verrassing mogen komen dat je als werknemer ineens krijgt voorgeschoteld dat je 30% minder waard bent geworden. Dat is niet iets dat in één jaar tijd gebeurd. Er heeft dan iemand zitten slapen en misschien beide partijen. Maar voor mijn gevoel in ieder geval de werkgever. En het is dan wel erg eenzijdig om de rekening daarvan volledig aan de andere kant te leggen op een slikken of stikken manier.

@Frank

Het betreft hier medewerkers die medio 2008 zijn overgenomen bij het inlijven van de BAS onderdelen. Cap heeft toen vrij snel besloten om de omzet van deze BAS onderdelen te outsourcen naar haar internationale outsource fabriek in India. Gevolg is vrij eenvoudig, met het verdwijnen van die omzet heeft CAP ineens honderden ICT-ers beschikbaar terwijl de markt steeds slechter werd.

Het betreft hier o.a. medewerkers van het voormalig GAK I&A, destijds geprivatiseerd als ASZ daarna overgenomen door Pink Roccade daarna werd het van Getronics, na de fusie met KPN werd het BAS en tot slot werd het overgenomen door CAP, als ik het goed heb. Om de twee, drie jaar werk je dus voor een nieuwe werkgever die weer nieuwe ideeen heeft en oude afspraken ongeldig verklaart. Totdat de laatste werkgever, CAP Gemini, besloot dat alles naar India moest. Wat kan een werknemer dan doen? Hoe kan hij verantwoordelijk zijn dat CAP hem na de outsourcing naar India niet meer kan gebruiken?

BAS was wel een héél wat betere klup dan dat je dat maar even naar India kon outsourcen.
Wat ons BASsers stomverbaasd deed staan is de onvolwassenheid en de ronduit amateuristische interne organisatie bij Cap. En daartegenover de arrogante houding van Cap naar buiten.
Cap had beter sales en management kunnen outsourcen naar India.

Pretenties is prima, maar maak ze dan ook waar. Wat nu naar buiten komt is iets dat intern al jaren speelt.
Ik voorzie dat Versteeg vóór einde 2013 weg is en dat Cap in de etalage staat, zo niet voor een appel en een ei is overgenomen.
Mét riante afvloeiingsregelingen voor het management natuurlijk.

Computable wordt gelezen door ICT specialisten, ICT aanbieders, ICT afnemers en ongetwijfeld ook door hobbieisten en anders geintereseerden.
Wie je ook bent en wat ook je instelling is, een ding is duidelijk... Capgemeni heeft op dit moment geen beste reclame voor welke catagorie uit de genoemde mensen dan ook.
Then again... het gaat er niet om wat voor reclame je krijgt, als je maar reclame krijgt !

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-02-20T16:09:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.