'Loonoffer-discussie heeft Capgemini geschaad'

Jeroen Versteeg

Capgemini-directeur Jeroen Versteeg

De loonoffer-discussie bij Capgemini heeft de Utrechtse ict-dienstverlener geen goed gedaan. Dat is de algemene conclusie uit een opiniepeiling onder bezoekers van Computable, gehouden na het recente interview met Capgemini-directeur Jeroen Versteeg in het Financieele Dagblad op 31 juli 2013. Slechts 7 procent van de stemmers meent dat de discussie Capgemini een grotere naamsbekendheid en een beter imago heeft opgeleverd.

Op het moment van schrijven hebben 345 lezers van Computable een stem uitgebracht. De poll is nog steeds geopend, een stem uitbrengen kan nog. Het onderzoek kent vijf keuzes, die elk een mogelijk gevolg van de discussie over de loonoffers schetsen. De vraagstelling luidde: wat heeft de loonofferdiscussie Capgemini opgeleverd?

De eerste optie - een beschadigde directeur Jeroen Versteeg - kreeg 26 stemmen, goed voor 7 procent van het totaal. De tweede optie - een flinke deuk in het imago als werkgever - was met 141 stemmen goed voor 40 procent van de stemmen. De derde optie - meer vakbondsleden in de voorheen slecht georganiseerde ict-sector - kreeg in totaal 6 stemmen, goed voor 1 procent van het totaal.

De vierde optie koppelde de drie voorgaande opties tot één keuze. De meerderheid van de lezers die deelnemen aan de poll koos deze optie -  de drie bovengenoemde zaken. Met 148 stemmen was deze optie goed voor 42 procent van de stemmen. Daarmee geeft 93 procent van de stemmers aan dat de loonofferdicussie Capgemini heeft geschaad.

Reacties

Computable-expert André Salomons rekent voor onder het artikel over het interview met Versteeg in het FD dat de stijging van de winstgevendheid met 3 procentpunt een verbetering van het resultaat betekent van 67,5 procent. Een opsteker voor Versteeg. Maar voor de slechte communicatie over zijn loonoffer-plan geeft Salomons de Capgemini-bestuurder minpunten.

Ook Computable-expert Carlijn Wagemakers vreest dat de zogeheten kalibratiegesprekken niet alleen ingedutte werknemers heeft geactiveerd zich te ontwikkelen, maar ook goede krachten heeft afgeschrikt en wellicht weggejaagd. Een aantal reacties geeft aan dat het verhaal heel anders was geweest, wanneer directeur Versteeg ook een gebaar had gemaakt door salaris in te leveren.

ICT Services Guide

Uit een onderzoek naar het imago van de veertig grootste ict-dienstverleners dat marktonderzoeker Motivaction in het voorjaar van 2013 in opdracht van Computable hield, blijkt Capgemini de meest ingehuurde ict-dienstverlener in de afgelopen vijf jaar, na Microsoft. De onderneming scoort per deelgebied echter nergens een eerste plaats.

Op het onderdeel Business Intelligence scoort Capgemini een vierde plaats, op de onderdelen Beheer, ERP en Outsourcing een vijfde plaats, op Infrastructuur een zevende en op Development een achtste plaats. Op de overige deelgebieden wordt de ict-dienstverlener niet vaak genoeg genoemd om een statistisch relevante waarneming te doen.

Bekijk nu de complete inhoud van de Computable ICT Services Guide 2013.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Tja, als je een deel van je werknemers zonder enig respect behandelt, dan zijn dit helaas de consequenties. Slecht management die niet in staat zijn vooruit te denken want dit hadden ze kunnen verwachten. Gevolg is inderdaad dat het goede personeel die makkelijk een andere baan kan vinden vertrekt omdat zij inzien dat loyaliteit en betrouwbaarheid van twee kanten moet komen. Alleen de wat mindere goden blijven achter. Dit gaat dus ten koste van je kwaliteit en naam van je organisatie. En dat alleen maar om je aandeelhouders tevreden te stellen. Je kan je afvragen of ze dit op langere termijn ook zullen blijven. Korte termijn denken heet dat. Erg dom.

Al eerder heb ik enkele malen geschreven dat een dergelijke discussie, dat geld natuurlijk voor beide zijden in de discussie, gewoon binnenskamers had moeten blijven. Het is tekenend voor degenen die vonden dat deze berichtgeving dan maar de openbaarheid in moest gaan, me dunkt.

Hier is namelijk een ander issue vele malen belangrijker. Namelijk de betrouwbaarheid van de IT als professionaliteit. Immers, als IT professuinal ben je dagelijks in de weer met 'senisitieve' data. Daarbij hoort vertrouwen, respect en vooral discretie. Dit zijn vaak onderbelichte zaken in dergelijke discussies waarbij de emotie doorgaans met mensen op de loop gaat.

Hebben de publicaties schade veroorzaakt? Absoluut. Aan de naam Capgemini, aan de goedwillenden professionals werkzaam bij Capgemini, maar daarnaast ook aan de professionaliteit van IT. Want hoe je het wend of keert, van IT professionals mag worden verwacht dat zij een niveau van professionaliteit weten te onderhouden waarbij ze acht slaan op eigen naam en reputatie maar ook op die van je mede professionals.

Deze zaken zijn namelijk minstens zo belangrijk als de inhoud van deze discussie.

Moedig om een dergelijke discussie te starten. En een terechte discussie, maar wel één met teveel focus op loon en te weinig op andere elementen (visie, vernieuwing en verandering - en de gezamelijke verantwoordelijkheid om in de (juiste) opleiding te investeren). Waardoor veel van de reacties voorspelbaar waren.

Daarnaast is wat is verteld niet consistent met de beleving hoe dit probleem normaal in deze sector wordt opgelost: afscheid nemen van elkaar. Mischien daarom wel juist niet moedig, maar eerder een sprong in het nauw. Wil de sector terug naar groei dan zal ze vanuit haar visie richting moeten geven aan het bouwen van nieuwe diesten en producten: investeren in een toekomst. In het licht van andere beleidswijzigingen laat dat zich nog even op zich wachten.

En..als je dan toch wil gaan communiceren, onderschat dan niet de social-media macht van het individu. Ook daar is door de specialisten in deze sector te lichtvoetig mee omgegaan.

Met de redenering van NumoQuest ben ik het niet eens. Waarom zou je een dergelijke belangrijke discussie binnenskamers houden? Juist doordat men ermee naar buiten is gekomen is er een publieke opinie ontstaan, en de uitkomst daarvan komt duidelijk naar voren in de poll. En opdrachtgevers snappen ook wel dat de professional die dagelijks bij hen aan het werk is, gewoon hetzelfde wil blijven doen, zonder daarvoor salaris in te leveren. Er bestaat ook zoiets als 'liefde voor het vak'. Tja, de kans bestaat wel dat iemand besluit een andere baas te zoeken, die zijn business runt zonder fratsen.
En wat Capgemini in mijn ogen niet goed heeft gedaan is volhouden dat ze gelijk hebben. Een goed werkgever zijn doe je door onderhandelen en luisteren naar je mensen.
Miscchien had Capgemini beter kunnen besluiten alle nieuwe werknemers minder salaris te geven, anders in te schalen, minder verlofdagen, minder snel een lease auto etc. Er zijn bedrijven die op die manier heel veel succes hebben behaald en ook nog steeds nieuw personeel weten binnen te halen. Ik werk voor zo'n bedrijf en heb het erg naar mijn zin.

Ik betwijfel of de conclusie 'Loonoffer-discussie heeft Capgemini geschaad' een terechte is, of dat dit meer een soort wens van de gedachte is. Als ik lees welke orders CG de laatste tijd heeft binnengehaald, krijg ik niet de indruk dat dit minder is geworden. Mensen die nieuw zijn op de arbeidsmarkt kijken toch meer naar het overall imago van een bedrijf dan zo'n "akkefietje" met een deel van het personeel. Dat valt voor een buitenstaander toch lastig te beoordelen. Neemt niet weg dat ik toch wel denk dat er schade is gedaan, maar dan voornamelijk intern. Heel wat mensen die er zitten zullen hun werkgever een stukje beter zijn leren kennen. Medewerkers die eerst met passie voor hun werkgever aan de slag waren, zijn nu wellicht wat bekoeld en berekender geworden.

@Jaap-G
Waarom de discussie intern voeren? Simpelweg omdat de discussie extern voeren zonder inzicht in relevante cijfers de discussie emotioneel maakt, het gaat over personan/organisaties i.p.v. de discussie op metaniveau te voeren en leidt tot het etaleren van allerlei onderbuikgevoelens die de kwaliteit van de discussie niet ten goede komen.

En al die zaken zien we nu. Cap wordt weggezet als een slechte werkgever, werknemers worden ontslagen van enige verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en de echte discussie (hoe omgaan met skills die outdated zijn, demotie van personeel) wordt niet meer gevoerd.

Als Cap-klant zou ik daar per direct de tarieven ter discussie stellen. Lagere kosten is ook een lager inhuurtarief. Dus in the end schiet Cap hier weinig mee op... denk ik zo.

Wat een stemming-makende poll en artikel. Er kan gekozen worden tussen vier manieren waarop Cap schade opgelopen zou hebben, en één keuze met de combinatie 'Een grotere naamsbekendheid en een beter imago'. En dat alles gevolgd door een zeer kort door de bocht conclusie 'Loonoffer-discussie heeft Capgemini geschaad'.

Gelukkig bewijzen de resultaten anders.

In dit artikel wordt de kwalificatie 'Computable-expert' gebruikt voor André Salomons en Carlijn Wagemakers. Ik ben benieuwd wat dat inhoud.

Het zijn niet alleen loonoffer gesprekken en kalibratie visies. De interne sfeer is niet best. Als hardwerkende Nederlandse IT-er wordt je minachtend behandeld en jouw ambities worden genegeerd of de grond in geboord.

Bij de laatste reorganisatie (tenminste de officiële dan) hebben zich ook veel werknemers vrijwillig aangemeld om gebruik te mogen maken van de ontslagregeling. Veel mensen willen daar dolgraag weg maar zijn door de crisis veroordeeld tot het accepteren van de situatie.

In het verleden heeft Capgemini dit 'HRM beleid' stil kunnen houden. Een paar extra "vertrek centen" of wat juridische druk en het zat in de doofpot. Tijden veranderen, mensen zijn mondiger en kunnen makkelijker een groter publiek bereiken.

De titel van dit artikel moet dan ook niet zijn: "Loonoffer-discussie" maar "Slecht HRM beleid heeft Capgemini geschaad."

Het is slecht voor het imago dat het naar buiten gekomen is voor zowel werkgever als de werknemers.

Dat het alleen bij de werkende groep gedaan wordt en dat het falende management voor een her-kalibratie ontzien wordt, werkt natuurlijk ook niet erg gunstig.

Ik snap de ophef niet erg.
In deze branche is het heel normaal dat je loon afhankelijk is van wat de markt bereid is voor je te betalen.
Dat is trouwens ook zo bij veel andere beroepsgroepen zoals b.v. accountant- en advocaatkantoren. Als ZZP'er werkt dat uiteraard nog directer.
Wil je überhaupt bij een klant inzetbaar zijn dan moet je toegevoegde waarde hebben en dus zorgen dat je kennis up-to-date is. Dat is (nog)meer je eigen verantwoordelijkheid dan de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Ik zou wel eens willen weten hoeveel van de verontwaardigde reageerders zich veilig wanen in een (semi) overheidsbaan en het al een opgave vinden om een week op cursus te gaan om bij te blijven (heb talloze van die figuren meegemaakt). En dan zijn ze verontwaardigt als de werkgever besluit het werk uit te sourcen. Dan is Leiden in last want dan moeten ze zich waar maken en ze weten dat ze dat niet kunnen c.q. niet kunnen opbrengen.

@Joop
Eens. En ziedaar de discussie rondom de outsourcings-rel van het Kadaster, en andere van dergelijke trajecten, en de vragen die nooit gesteld worden. Want laten we wel zijn, als het bedrijfseconomisch niets oplevert gaat een organisatie (welke dan ook) echt niet zo'n traject in.

@Rob Dijkshoorn
Ook volkomen met je eens.

Op deze site zie je herhaaldelijk schampere opmerkingen op de motieven van een organisatie om te gaan outsourcen.
Natuurlijk zijn er vele voorbeelden waarbij met outsourcen niet de gewenste doelen worden bereikt. Maar er wordt dan vergeten dat de trigger voor outsourcen altijd ligt bij de outsourcende organisatie waar men op een of andere manier ontevreden is over het huidige, of het verwachte toekomstige, presteren van de eigen afdelingen. Zoals Rob terecht stelt "als het bedrijfseconomisch niets oplevert gaat een organisatie (welke dan ook) echt niet zo'n traject in". Ik wil enkel her fraseren "als bedrijfseconomisch niet verwacht wordt dat het wat oplevert".
Dus ook in de oude situatie werden de gewenste doelen al niet bereikt en probeert men de zaak ten goede te keren door een outsourcingstraject op te starten. Dat een aantal van de overgaande personeelsleden daar grote moeite mee heeft moge duidelijk zijn: zij zijn namelijk onderdeel van het probleem en krijgen het in de overnemende organisatie moeilijk want zij moeten hoe dan ook anders gaan presteren. Een aantal van de overgenomen personen vinden echter dat zij zich in de nieuwe situatie veel beter kunnen ontplooien, bloeien op en vinden de overgang een belangrijke stap in hun carrière die ze anders niet hadden gemaakt.
Ik zeg bewust "onderdeel van het probleem" omdat HET probleem ook kan liggen in b.v. slecht management of onrealistische verwachtingen binnen de outsourcende organisatie. Dat outsourcen het probleem dan veelal niet oplost moge duidelijk zijn.

@joop, @rob,
Als je als werknemer niet in jezelf wilt investeren en geen moeite doet om je te ontwikkelen, dan kan ik me in jullie commentaar vinden.

Wat als mensen zich niet mogen ontplooien, zich niet mogen ontwikkelen en ook geen invloed hebben op de ervaring die opgedaan kan worden.
De werknemer zit dan gedwongen in een hoekje, mag je deze werknemer dan jaren later een verwijt maken?

Dit is namelijk hoe Capgemini met zijn medewerkers (selectief) omgaat.@Matthijs,
Ik heb nog nooit gehoord dat een medewerker zich niet mag ontwikkelen. Daarnaast lijkt het me dat als je in die positie zit, je zo snel mogelijk op zoek gaat naar een plek waar men op een andere wijze met personeel en ontwikkeling om gaat.

Ik vind, maar dat is persoonlijk, dat een gebrek aan actie een werknemer wel degelijk aan te rekenen is. Als je wilt dat de situatie waar je in zit wijzigt, dan moet je in beweging komen en iets doen. Ik vind, wederom persoonlijk, dat je mensen te makkelijk ontslaat van hun eigen verantwoordelijkheid. Het is de loopbaan van de werknemer, en mijns inziens dus ook de verantwoordelijkheid van de werknemer om de loopbaan waardevol te houden. En daar hoort mijns inziens bij dat je een oog houdt op ontwikkelingen in de markt, en de impact die die ontwikkelingen kunnen hebben op je loopbaan. Als je vervolgens ziet dat het bedrijf waar je werkt niet bereid is om jouw wensen als het gaat om loopbaanontwikkeling mee te nemen, en dat is een geven-en-nemen situatie, het tijd wordt om iets anders te gaan zoeken.

@rob
Je slaat de spijker op zijn kop:

"Als je vervolgens ziet dat het bedrijf waar je werkt niet bereid is om jouw wensen als het gaat om loopbaanontwikkeling mee te nemen, en dat is een geven-en-nemen situatie, het tijd wordt om iets anders te gaan zoeken."

1. En dat is precies wat Capgemini wil. Mensen de deur uit, vooral mensen die uit outsourcings deals komen.

2. In deze tijd is het niet makkelijk om iets anders te vinden, dus moet je dit maar pikken? Mensen worden min of meer gedwongen om daar te blijven werken, ze willen maar al te graag weg.

I.g.v. goed werkgeverschap ben ik het verder met je eens dat een werknemer ook zelf verantwoordelijk is.

Als Versteeg zelf ook toegeeft dat hij "een beetje dom was", dan is het wel aandoenelijk dat men probeert zijn beleid nog te verdedigen. De realiteit is dat het een domme aktie was waarmee hij snel wilde scoren.

En weer gaat het alleen maar over de loondiscussie bij Capgemini. Geen woord over het feit dat nog geen jaar geleden ruim 400 medewerkers de WW in werden gejaagd. DAT zou het imago van deze cowboys hebben moeten schaden.

Ik heb het al vaker gezegd, maar blijkbaar nog niet vaak genoeg: salaris is belangrijker dan werkgelegenheid. Ook voor Computable.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-08-05T17:11:00.000Z Johannes van Bentum
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.