ICT'er Kadaster vreest overstap naar Capgemini

Pas vier man hebben gekozen voor automatiseerder

Slechts een paar man van de negentig medewerkers van het datacentrum van het Kadaster stappen per 1 januari 2014 over naar Capgemini. Bij de rest van het personeel bestaat vooralsnog weinig animo om bij de automatiseerder te gaan werken in het kader van het eind juni afgesloten outsourcingscontract. Medewerkers zijn er niet van overtuigd dat zij hun werk en salaris bij de automatiseerder kunnen behouden. Het Kadaster wijst erop dat de gesprekken hierover nog lopen en dat met een deel van het personeel ook nog gesproken moet worden. Bovendien loopt het transitietraject nog tot eind 2014.

Het uitbestedingscontract dat het Kadaster en Capgemini sloten heeft een geschatte waarde van circa honderd miljoen euro voor een periode van zes jaar. Het contract kan twee keer twee jaar worden verlengd. Capgemini neemt het werkplekplekbeheer, de kantoorautomatisering en de rekencentrum-dienstverlening over van de landelijke organisatie voor het registreren en verstrekken van vastgoedgegevens. Zo'n negentig Kadaster-ict'ers moeten, als ze hun werk willen behouden, overstappen naar de automatiseerder. Daarvoor is een regeling afgesproken tussen de vakbonden, het Kadaster en Capgemini.

Op dit moment hebben nog maar vier van de negentig medewerkers besloten over te stappen naar Capgemini. Bij de overige ict'ers van het datacenter bestaan grote twijfels over hun toekomst bij de automatiseerder, ondanks de op papier ruimhartige regeling waarin afspraken zijn gemaakt over behoud van werkzaamheden, arbeidsvoorwaarden en terugkeergaranties.    

Werkgarantie of werkpakketgarantie

Een van hun zorgen is de werkgarantie. Een aantal medewerkers voert voor het Kadaster taken uit die Capgemini allang heeft uitbesteed naar vestigingen in lagelonenlanden. Zij vrezen voor hun baan op het moment dat de automatiseerder dit soort activiteiten goedkoper wil gaan organiseren en ook wil offshoren. Daarnaast is er bij sommige functies een  groot verschil in salariëring met vergelijkbare functies bij Capgemini. Ict'ers bij het Kadaster verdienen in de regel meer dan hun collega's bij het ict-bedrijf.

Hoewel in het sociaal plan, waarmee de vakbonden in oktober 2012 hebben ingestemd, een garantie van zes jaar voor het behoud van werk is opgenomen, zijn de medewerkers van het datacenter er niet gerust op. Zij wijzen e op dat Het Kadaster en Capgemini spreken over een werkpakketgarantie (aard van het werk), een minder hard begrip dan werkgarantie (gegarandeerd werk). Daarmee zou in hun ogen de automatiseerder speelruimte krijgen om medewerkers uiteindelijk alsnog te ontslaan door ze een werkpakket aan te bieden dat niet op hun niveau ligt.

Niet dekkend

Volgens woordvoerster Carla Mulder van het Kadaster is de werkpakketgarantie gebaseerd op de functiebeschrijvingen van het Kadaster. 'Capgemini heeft aangeven dat medewerkers op basis van de functiebeschrijvingen onbeperkt hun werkpakket kunnen blijven houden. Medewerkers moeten wel bijblijven op hun vakgebied.' Zij benadrukt dat de afspraken contractueel vastliggen tussen het Kadaster en Capgemini en dat daarover continu afstemming plaatsvindt tussen het Kadaster en Capgemini.

Maar, zo stelt een ict'er van het Datacenter, 'wij doen ook werkzaamheden die niet worden gedekt door onze functiebeschrijving en dus niet onder de garantie vallen. Capgemini gaat nu ons werkpakket bepalen aan de hand van onze functiebeschrijvingen. Dat heeft onze eigen organisatie nagelaten te doen. Wij hebben eerder vragen gesteld aan ons management over hoe ons takenpakket precies kan worden omschreven en dan kreeg je als antwoord: 'Dat weet ik toch niet, gewoon wat je dagelijks doet.'

Vergelijkbaar werk?

Een andere vrees onder het datacenterpersoneel is dat een deel van hun werk helemaal niet over gaat naar Capgemini. Zo zouden de clouddiensten buiten het contract zijn gehouden. Volgens Mulder zijn ook de afspraken over het te overdragen werk gebaseerd op basis van de functiebeschrijving van de medewerkers. 'Zij kunnen vergelijkbare taken en verantwoordelijkheden bij Capgemini krijgen. Of op het Kadaster-account of bij andere klanten. Tijdens de individuele gesprekken, die Capgemini voert met de medewerkers die geïnteresseerd zijn in de overstap naar Capgemini, wordt over deze optie gesproken.'

Maar, zo stelt een medewerker, 'wat als er geen vergelijkbaar werk is? Capgemini heeft nu al moeite om eigen werknemers, die vergelijkbare taken als die bij ons verrichten, aan het werk te houden.'

Weloverwogen besluit

Zegsvrouw Mulder wijst er op dat personeelsleden nog tot eind 2014 kunnen besluiten of zij over willen stappen naar Capgemini of niet. Er lopen nog volop gesprekken. Ook zijn nog niet alle datacenter-medewerkers het gesprek met Capgemini hierover aangegaan. 'We begrijpen dat medewerkers een weloverwogen beslissing willen nemen. De afdeling Mobiliteit begeleidt de medewerkers die als herplaatser zijn aangewezen vanaf 1 januari verder in dit proces.'

Zij ontkent overigens dat de top van het Kadaster en die van Capgemini aan het heronderhandelen zijn over activiteiten die niet blijken mee te gaan naar de automatiseerder. 'Het contract is afgesloten en ondertekend door alle betrokken partijen. Dit is afgerond. De relatie die tussen het Kadaster en Capgemini bestaat is die van opdrachtgever en leverancier. Vanzelfsprekend vindt vanuit deze relatie regelmatig contact plaats tussen beide partijen op verschillende niveaus.'

Afwachtend

De ondernemingsraad kijkt voorlopig de kat uit de boom. De or protesteerde regelmatig tegen de uitbestedingsplannen maar gooide uiteindelijk de handdoek in de ring en stapte toch niet naar de Ondernemingskamer. Dit tot grote ergernis van de belangengroep Bezorgd Data Center (BDC) die een aantal personeelsleden had opgericht omdat zij zich niet vertegenwoordigd voelden door de or.

Or-voorzitter Henk Mennegat zegt in een reactie: 'Wij vinden het belangrijk dat medewerkers aan het werk blijven. De medewerkers moeten daar zelf keuzes in maken. Het is niet aan ons om nu nog een inhoudelijke rol te spelen over wat eerder is afgesproken, omdat het besluitvormingsproces is afgerond. Wij geven vanuit onze rol signalen af aan het bestuur van het Kadaster. We merken dat er een groot verschil zit in beleving en interpretatie bij de medewerkers. Dit is heel begrijpelijk, want het raakt de medewerkers persoonlijk.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De mensen die niet willen overstappen, maken een zeeeeer verstandige keus!!
En dat zeg ik als oud medewerker van cap, die ook ooit is 'overgenomen' en vervolgens op straat werd gezet. Zelfs de vertrekafspraken kwam cap niet na (opleiding).

Een onaangename patstelling voor verschillende betrokkenen lijkt mij.

Ik ben een Oud-Kadaster ICT-er en spreek uit ervaring. Ik heb er jarenlang gewerkt en had altijd het gevoel dat er teveel geld was. Het gemiddelde salaris zit ongeveer 2 schalen boven het landelijke gemiddelde. Moet ik nu medelijden krijgen?
Uiteindelijk zullen de meeste van de 90 medewerkers toch wel meegaan in de riante deal met Cap, aangezien de gemiddelde marktwaarde van het personeel niet in verhouding staat met het gemiddelde Kadaster salaris.

Slim gedaan van CAP, 100 miljoen opstrijken voor zes jaar en het personeel niet over hoeven nemen.
Nu moet het Kadaster niet alleen die 90 medewerkers doorbetalen maar ook nog eens die medewerkers omscholen naar geschikt ander werk op hun niveau.
Dubbele kosten dus!
Compleet mislukt deze outsourcing deal.

De tarieven van het Kadaster zullen binnenkort wel omhoog gaan.

Mooi, dan kan Cap meteen investeren in de ICT Security van het Kadaster.

@Piet,
Jammer, zo'n reactie als de jouwe. Blijkbaar dus jarenlang meegeprofiteerd van die zgn 'exorbitante' salarissen en dan nu afgeven op je ex-collega's, waarbij je hen ook nog even tussen neus en lippen door diskwalificeert. Niet erg netjes lijkt me. Behandel een ander zoals je zelf ook graag behandeld wil worden.

@Nifra53

Inderdaad heb ik net als zovele ex-collega's een veel te hoog salaris opgestreken. Uiteindelijk heb ik wel mijn verantwoordelijkheid genomen en besloten verder te kijken. Ik kreeg vervolgens 500 euro (!) minder aan maandsalaris. Om maar even het contrast te schetsen.

Capgemini heeft al veel outsourcing contracten binnengehaald. Maar ze hebben al teveel personeel/te weinig werk. Om de kosten te drukken moeten mensen salaris en schalen inleveren, terwijl daarnaast de mensen per honderdtal individueel of collectief ontslagen worden. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de nieuwkomers van het Kadaster?

Grootste bron van twijfel is de informatieverstrekking door het Kadaster. Directeur Barnasconi beloofde met de werkpakketgarantie "datgene wat je nu doet, al of niet voor het Kadaster". Echter dat werd nooit opgeschreven, de teamleiders weigerden dat stelselmatig in het TAO-gesprek. En Cap heeft het nu heel globaal omschreven, afgeleid van de functieomschrijving bij het Kadaster. Medewerkers voelen zich hierdoor bedonderd. Het Kadaster heeft dan ook een drie gekregen, en terecht. De Cappers doen dat tenminste een stuk beter.

PS ik ben één van die vier, en ben blij dat ik deze stap gezet heb. Daarmee laat ik al dat gedonder achter me, en dat geeft rust in de rakker.

Beste Wiersema,

Allereerst gefeliciteerd met je overstap, een heel dappere stap!

Ik hoop dat je niet te oud of te duur bent:

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/07/capgemini-verlaagt-lonen-oudere-werknemers-tot-10-procent-salarisverlies/

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/07/bonden-woedend-over-loonsverlaging-bij-capgemini/

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/07/capgemini-verlaagt-lonen-oudere-werknemers-tot-10-procent-salarisverlies/

http://overduurzameinzetbaarheid.nl/nieuws/capgemini-verlaagt-lonen-oudere-werknemers

http://www.consultancy.nl/nieuws/4509/capgemini-ontslaat-200-medewerkers-en-verlaagt-lonen

Duidelijk dus: mensen die weten dat ze overbetaald worden voor wat ze kunnen c.q. doen zijn bang dat ze voortaan betaald gaan worden voor wat ze kunnen en wat ze doen.
Gek toch dat het Kadaster wilde outsourcen? Blijkbaar was er geen andere weg om de boel beter/efficiënter te gaan organiseren.

Hallo Joop,

beter?
efficienter?

De kosten zijn enorm gestegen en het is nu maar afwachten of het "beter" wordt.

Duurder is het in ieder geval geworden!!

Terecht dat de animo niet zo groot is.... Zoals ook bij eerdere overnames (BAS e.a.) in het verleden heeft Capgemini alleen interesse in de klanten en de kennis van het Kadaster. Overgenomen medewerkers worden als ballast beschouwd....

Beste Wiersema,

Gefeliciteerd met je stap. Ik heb ook jarenlang voor een ICT- detacheerder gewerkt. Als gemotiveerde waarde toevoegende medewerker ben je nooit te oud of te duur. En daar ben je zelf bij.

Succes.

Altijd weer vermakelijk die artikelen over het Kadaster en Cap en heb het idee dat er veel anoniem gereageerd wordt door mensen die er meer van weten. Voor een buitenstaander is het allemaal niet te volgen. De enige vraag die je kan stellen, zijn het inhoudelijke overwegingen voor het kiezen voor outsourcing? Of gaat het om financieen en politiek? Een ding weet ik weet bij de koffieautomaat en de rokershoek valt een hoop te bepraten.

Afgaande wat ik al eerder heb gelezen is het allemaal niet zo zwart/wit als het wordt geschetst.

Ten eerste zullen de medewerkers die niet overstappen de keus krijgen om om te scholen en zullen uiteindelijk als dat niet lukt toch ook een aanbod krijgen om op te stappen, wat de bonden ook willen. Dit is een logische stap van een organisatie. Je wilt geen mensen op de loonlijst die geen toegevoegde waarde geven voor je bedrijf. Capgemini doet hetzelfde en is geen uitzondering meer!

Ten tweede is het een interessante vraag waarom de medewerkers bij het Kadaster teveel verdienen voor wat ze doen. De bonden en de welbekende CAO's en de verplichte verhogingen onafhankelijk van het presteren zijn hier debet aan! Sigaar uit eigen doos wanneer een organisatie gaat onderzoeken of ze efficiënter (cost) kan gaan werken.

Kortom de betrokken medewerkers zullen hoe dan ook 'last' krijgen en zich moeten bewijzen. De vraag is of de regeling die Capgemini voorstaat beter of slechter is dan die van het Kadaster op termijn....


Donner en Kamp zeiden het al,'Vaste aanstellingen zijn niet langer meer een vanzelfsprekendheid. Ieder moet zich in gaan stellen ook open te staan voor ander werk en zich eventueel om laten scholen.' De politiek gaf daarmee het bedrijfsleven groen licht de enorme achteruitgang eenvoudig te realiseren.

Junior/medior voor senior
Iedereen in de zzp, goed voor de organisatie, goed voor de zzp-er. We zien wat het de bv nl heeft gebracht en het ettert nog steeds door. De hoofdrolspelers? Die hebben uiteraard erg goed voor zichzelf gezorgd.

De onmiddellijke gevolgen...
- Een directe miljardenschade
- Een gat in de kenniskern van menig organisatie
- Opportunisme bij organisaties, wervers en werkelozen
- Discriminatie
- Tekort aan 'talent'
- Weinig vertrouwen en betrokkenheid van menig werknemer

Point in short, daar waar men dacht goedkoper uit te zijn, komt steeds duidelijker naar voren dat dat duurkoop is, op vele fronten. Dat geld uiteraard overigens niet IT sec natuurlijk.

Het is wel even waard om bij stil te blijven staan. Want was IT nou niet een mooi vehicle om tot besparingen te komen? Dan ziet u hier waarom 'over besparen' plots heel veel kost. In geld en reputatie.

Dank jullie wel voor de felicitaties!

@Wiersema

Ik hoop dat er goed is onderhandeld en dat er bijv geen looncompenenten onkostenvergoedingen zijn geworden zoals bij mij bij Cap het geval was.
Na verloop van tijd verdwenen deze onkostenvergoedingen en had ik het nakijken. Ik heb altijd leuk gewerkt bij Cap bij diverse klanten, de waardering van het management was er alleen financieel kon er nooit iets. Ik werk inmiddels alweer ergens anders. Suc6 bij je nieuwe werkgever!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-12-13T11:55:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.