Minister: ICT-uitbesteding Defensie gaat door

Ondanks diverse tekortkomingen die een Gateway Review en nog een extra onderzoek aan het licht hebben gebracht houdt minister Jeanine Hennis-Plasschaart vast aan de grootschalige ict-uitbesteding bij Defensie. Wel vindt er een herijking van de plannen plaats om er meer samenhang in aan te brengen. Ook wordt de rol van de chief information officer (cio) versterkt en komt er een toezichthoudende raad. Minister Hennis bericht de Tweede Kamer begin 2015 over de aangepaste plannen. Daarna wordt pas begonnen met het in de markt zetten van de aanbestedingen. Dit blijkt uit een brief die de bewindsvrouw vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op grond van de adviezen van beide onderzoeksteams trekt de minister de conclusie dat de uitbesteding van een groot deel van de ict met zo'n zeventienhonderd medewerkers niet ter discussie staat. Zij acht het nog steeds een middel om Defensie blijvend te voorzien van een goede Informatie Voorziening (IV)/ICT-dienstverlening. 'Wel is een herijking van de huidige aanpak bij de uitbesteding aan de orde. De uitbesteding moet aansluiten bij de op te stellen visie op IV/ICT binnen Defensie. Ik verwacht de herijking begin 2015 te voltooien. Hierna zal ik de Kamer nader informeren.' Oorspronkelijk wilde Defensie het uitbestedingsproject in 2015 afronden.

Volgens Hennis blijkt uit de Gateway Review dat voor een succesvolle uitbestedingsstrategie Defensie beter in kaart moet brengen hoe de bedrijfsprocessen door IV/ICT worden ondersteund en welke eisen dit aan de IV/ICT stelt. De onderzoekers bevelen wel aan de uitgangspunten voor uitbesteding te actualiseren, de doelstellingen concreet te maken en het traditionele onderscheid tussen ‘groene’ (militair-operationeel) en ‘witte’ (bedrijfsvoering) IV/ICT te herzien.

Geruzie

Uit het tweede onderzoek, uitgevoerd door een niet nader genoemd bureau, blijkt dat de technische staat van de IV/ICT-infrastructuur onder de maat is. Hennis meldt daarover in haar brief: 'Zo neemt door veroudering van apparatuur de kans op uitval van netwerken en rekencentra toe. Ook is er onvoldoende reservecapaciteit beschikbaar om uitval op te vangen.'

Zij heeft de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, in zijn rol als cio, opdracht gegeven deze problematiek zo snel mogelijk op te lossen, in samenwerking met de Commandant der Strijdkrachten en een externe deskundige. Aan de hand van de aanbevelingen van het onderzoeksteam moet een lijst van concrete maatregelen worden opgesteld. Minister Hennis wil de Tweede Kamer hierover nog vóór het einde van dit jaar informeren.

Verder stelt de minister dat zij de positie van de cio gaat versterken, onder meer met een sterke staf. Ook krijgt de cio een plek in de Bestuursraad en komt er een aparte raad die de Bestuursraad van it-adviezen voorziet.

Onderzoeken

Bij Defensie liepen twee onderzoeken. Eind maart kondigde het ministerie aan dat in overleg met de Tweede Kamer er een zogeheten Gateway Review zou worden uitgevoerd van de opzet voor het grootschalig uitbesteden van de ict in het niet-operationele militaire domein. Dit naar aanleiding van de kritiek van een aantal Kamerleden van de Defensie-commissie. Zij zijn namelijk voorstander om de ict in een groot kavel uit te besteden. In de huidige opzet gaat het echter om twee kavels: de informatievoorziening (IV-kavel = advies en applicaties ) en de informatie- en communicatietechnologie (ICT-kavel).

Medio mei liet Hennis ook nog eens een extra onderzoek doen naar de aansturing en de technische staat van de ict bij Defensie. Dit vanwege signalen over technische problemen met de ict en geruzie tussen een aantal ict-afdelingen binnen de krijgsmacht.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dat de Gateway Review methode niet voldoende is, had ik een aantal jaren geleden al voorspeld. In 2007/2008 concludeerde de Rekenkamer dat er een overkill aan control is bij de overheid als het gaat om het beheersen van ICT projecten. De inkt van het rapport was nog niet droog, of de overheid ging met veel publiciteit over tot de aanschaf van de Gateway Review methode. Op zich een prima tool, maar wel in de categorie control. Neemt niet de werkelijke oorzaak van forse budgetoverschrijdingen of mislukking van ICT projecten weg. Symptoombestrijding dus. De GR methode is geen essentieel element van Goed Opdrachtgeverschap. Zie ook het artikel over de stuurmiddelen van een opdrachtgever: http://www.eestum.eu/pubmenu/overzicht-publicaties/15-stuurmodel-opdrachtgever

Opvallend dat de eerste (Pavlov) reactie bij slechte interne communicatie vaak gericht is op externe uitbesteding en dat op het niveau van een Minister. Dat geeft te denken. En de daarbij gebruikte methode dóet het niet. Het ware beter de aandacht te richten op verbetering van de interne samenwerking. Onder externe druk wordt namelijk niet alles vloeibaar, alhoewel Pavlov reacties.. :)

Hmm, ruzie tussen ict afdelingen, kiezen voor de grootschalige uitbesteding, het verhaal van de ongelukkige kavels bij aanbestedingen. Het zijn allemaal onderdelen die aan de orde zijn gekomen bij de verhoren van de ICT commissie. Als dat maar goed gaat.

De overheid is verreweg kampioen wat betreft mislukte ICT projecten De ICT commissie Ton Elias VVD heeft daar al behoorlijk veel over uit de doeken gedaan. Maar niet gehinderd door enige zelfreflectie, laat de overheid de aan het licht gebrachte chaos voor wat het is en gaan ze halsstarrig verder.De overheid zit met gemeenschapsgeld aan de roulettetafel en roep "Rien ne va plus" deze euro's zijn niet meer van u. Als de overheid mensen zoals o.a. Derk Kremer de opdracht geven om een ICT project te begeleiden en hem daarvoor ook verantwoordelijk houden, lijkt mij dat al veel op te lossen. Maar vaak willen ambtenaren meestal zonder enige kennis van zaken (anders waren ze geen ambtenaar geworden) zich overal mee bemoeien. Loopt het fout dan krijgen ze elders meestal een hogere positie.

Buiten alle genoemde problemen om, grote delen van halszaken als defensie uitbesteden aan de markt? Hebben de toestanden rond de zorgverzekeraars, woningcorporaties, PTT, KPN, NS, enz. niet al genoegzaam aangetoond wat de gevolgen daarvan kunnen zijn?

@Nifra53, in tegendeel het kan Den Haag geen moer schelen, als het maar minder kost de burger/consument draait er toch wel voor op als het misgaat
,en dat gaat het het is eerder de vraag wanneer het misgaat.
En het mooie van politiek is alles wat een minister verkloot wordt de opvolger op afgerekend , makkelijk beslissingen nemen toch?
Dus niet gehinderd door enige kennis ;-)

Stellen dat de technische staat van de infrastructuur onder de maat is lijkt me hetzelfde als zeggen dat F-16's of ander militair materieel verouderd is. Toen ik nog actief diende was alles oud bij Defensie, pas na doorbijten werd duidelijk dat er geen witte chocolade in ratsoenen zat. De vraag die gesteld moet worden is of die veroudering het gevolg is van slecht beheer of ordinaire bezuinigingsdrift want laatste los je dus niet op met uitbesteding.

Benieuwd hoe minister 'Hennie-op-de-Penny' de positie van de CIO gaat versterken, klinkt me namelijk teveel in de oren als de gebruikelijke Haagse baantjes carroussel. Las deze week iets over de tegenvallende arbeidsmobiliteit waardoor de Kromhoutkazerne in Utrecht grotendeels leeg staat. Nogal absurd als ik bedenk dat ooit hele lichtingen dienstplichtigen voor hun nummer zo ver mogelijk van huis geplaatst werden, reistijd Den Haag-Utrecht is trouwens ook heel wat kleiner dan naar Mali.

ICT binnen de overheid ondersteunt het primaire proces. Het is juist dat wet- en regelgeving zich niet altijd makkelijk laat vertalen naar processen. Bewust stel ik: ondersteunende processen. Dus de processen waar in de regel het middenkader de verantwoordelijkheid voor draagt. Wat je ziet is dat bij de bouw van ondersteunende processen het topmanagement en nu zelfs de tweede kamer plotsklap van mening is dat vanuit die hoek een visie over het project moet worden gegeven. Aangemoedigd door de particuliere sector moet er een breed draagvlak moet worden gecreëerd. Sturen op hoofdlijnen Minister: Nooit van gehoord! Gevolg: veel partijen met dubbele agenda's en uiteraard belangen. Voorbeeld: mijn broer was projectleider in de particuliere sector en ik jarenlang bij de overheid. Als hij terugkwam met de mededeling dat een project een half jaar uitliep werd de champagne opengetrokken. Interne projectleiders daarentegen werden "afgeschoten" en veelal vervangen door externen. Uiteraard chargeer ik hier bewust. De waarheid ligt als gebruikelijk in het midden.
Wonderen bestaan niet!! Als een projectleider, minister, SG of een Tweede Kamerlid of externen niet binnen een kwartier op hoofdlijnen duidelijk kan maken wat of de scoop van het project is: STOP DAN DIRECT. Van de bode tot de Minister moet cristal clear duidelijke zijn waarop wordt aangekoerst. Is dat niet het geval dan handelt het om een zenuwslopend en geldverslindend project. Advies: Uithuilen en opnieuw beginnen.

Lessons learned van de Bundeswehr. http://www.grin.com/en/e-book/210981/the-herkules-project

Ik heb de minister vanmiddag tijdens het vragenuurtje gezien. Ze acteert als een klein meisje dat de antwoorden van haar ambtenaren snel hardop voorleest en dan zo snel als mogelijk weer uit de voeten maakt. Zij is dus de laatste die echt ingrijpt, net als haar slappe voorgangers dat deden.

De minister, die niks van defensie en ICT snapt en wil snappen, houdt vast aan de oude plannen, simpelweg omdat haar ambtenaren zeggen dat zij niet meer terug kan. Ze is minister geworden omdat lachebekje Rutten aardige mensen om zich heen wil hebben, ongeacht hun capaciteit.
En als ze de sponsors van haar politieke partij met outsourcing tevreden kan stellen, dan zal ze het niet laten. “De uitbesteding moet aansluiten bij de op te stellen visie op IV/ICT binnen Defensie” Zou het niet beter zijn om eerst die visie te bepalen en dat eventueel te gaan uitbesteden. Straks is defensie afhankelijk van een bedrijf dat aan het handje van de NSA loopt en krijgt onze bondgenoot onbeperkte toegang tot onze data. Dan heeft de Secretary of Defense de juiste analyse eerder op zijn bureau dan onze minister.

Weet uit mijn diensttijd dat als je een hoge militair de volledige verantwoordelijkheid geeft, deze de verantwoordelijkheid opgepakt, de juiste mensen erbij zoekt en er een oplossing komt. Een Haagse ambtelijke oplossing van nog meer toezichthoudende ambtenaren en externen kost alleen meer tijd en heel veel meer geld. Je moet de projecten behapbaar maken en lean oppakken. Voorwaarden zoal infrastructuur moet je niet alleen bespreken, maar realiseren.

Het wordt tijd voor minister met visie en managementvaardigheden en voor het schoonvegen van het ministerie dat van vriendjespolitiek aan elkaar hangt.

In 2011 heeft Defensie haar duurzame "visie" in een Blauwdruk IV, Blauwdruk Documentaire Informatievoorziening en het bestuursmodel BPB Beleid van de HDBV, Plan van de Commandant Strijdkrachten en Begroting van de HDFC vast gesteld. Met als speerpunten Mindef IV4all, toekomst vaste en betaalbare IV, Netwerk Informatie Infrastructuur en o.a. één Cybercommando. Met randvoorwaarden Alignment business and IT, Klantwaarde profielen en Gebruikerstevredenheid. Als inrichtingsprincipe werd gekozen voor Customer Intimacy (best service): Hoge klanttevredenheid, optimale Dienstverlening en Integrale klantsystemen.
Een project team ging de WAT en HOE vraag vertalen in taken, rollen, functies en verantwoordelijkheden binnen het nieuw op te richten Joint IV Commando.
Echter u krijgt 18% minder personeel (kennis !) en u krijgt 12% minder budget. En de rol van CIO komt bij deze te vervallen (was HDIO/Bestuurstaf).Een enthousiast projectteam, gesteund door haar medezeggenschap en sleutel functionarissen ging van start en bereikte een definitief reorganisatie plan. Een moeizaam traject, met vele fysieke uitvallers. En nu drie projectteam leden en een oorspronkelijk medezeggenschap lid voor bewezen diensten uit het ambt gezet. Je kunt misschien wat vinden van de leiderschap stijl, maar deze mensen zijn loyaal aan de gestelde doelen van de Beleidsbrief april 2011.
De medezeggenschap heeft altijd gesteld Directeur DMO, uw taken en middelen ( geld en personeel) zijn in onbalans. Maar het credo van de politiek minder (defensie) ambtenaren en outsourcen. Nu de minister onderkent dat IV/ICT strategisch voor de kern taken van de Defensie is, zou het haar sieren de stekker uit het sourcing traject te halen. Het vertrouwen weer terug te geven aan het personeel en haar organisatie.

Had Hennis niet net 4 IT zwaargewichten ontslagen? Waren dat toevallig mensen die uitlegden dat de voorgenomen plannen niet realiseerbaar waren? Dat dit niet welgevallig was en ze maar weggestuurd werden omdat ze wel eens gelijk konden hebben?

Wat mij betreft is O U T S ! ourcing de ultieme methode om een organisatie per direct volkomen gehandicapt te maken. Ik heb het nu zo vaak helaas van nabij moeten meemaken dat het niet een beetje mis ging, maar beter gezegd maximaal mis, dat het bijzonder droevig is dat zelfs Defensie als een lemming zich in de afgrond stort. Maximaal fout. Het moet anders! De rijksoverheid moet een centraal architectuurteam neerzetten met een paar kanjers er in die zich bewezen hebben, bijvoorbeeld in de klassieke, financiele sector. Mensen waar iedereen tegen op kijkt. Die club moet de richtlijnen neerzetten m.b.t. werkwijze. Nodig iemand als de Engelse goeroe Michael Jackson uit om echte mehoden en technieken neer te zetten, dit in tegenstelling tot de maximale onkunde die tegenwoordig overal uit blijkt, als de systemen weer eens een tijdje down zijn. Daar raak ik namelijk ook nogal down van. Heel triestig, net als dit bericht wat de onkunde in ministeriele kringen weer eens accentueert en etaleert. Mijn God, over apen die hoger willen klimmen.... pfff

@cobolcrox Wel lucratief hoor, mislopende projecten. Dat vinden onze ICT professionals van de grote ICT dienstverleners maar wat fijn. @Henk Beumer Ik ben wel dan wel benieuwd waar en hoe de champagne opgengetrokken werd nadat een project uitliep. En vooral waarom.

Enkelen van u zullen wel verzuchten wellicht.

Er zijn vier strikte redenen waarom IT trajecten, projecten, van klein naar groot, falen.

Impotentie, Incompetentie, Commercie en Politiek

Op zichzelf, of icm elkaar zijn deze vier voor 100% de basis voor fails in en met IT. Het aansluitende is de klassieker, voortkomende uit voorgaande, dat wanneer je niet in 'de materie' thuis bent, deze wetmatigheid geld namelijk voor alles, je ook geen inzicht verkrijgt of juiste afwegingen kunt maken. Velen zien dit anders, helaas heb ik de praktijk aan mijn zijde.

Hennis
In een ander stuk van mij, geplaatst op Linkedin, heb ik volkomen helder en onafhankelijk mijn visie gegeven op de situatie van Hennis en het opzij zetten van vier topambtenaren. De gemene delers hier? Impotentie, Incompetentie, Politiek. Immers, als je niet in de materie thuis bent kun je ook geen prioriteiten onderkennen of stellen want je bent volkomen van anderen afhankelijk. Plaats dit binnen een politiek gremium, waarbij je altijd beducht moet zijn op messen in je rug, en zie daar de ontstane situatie.

Voorspelbaarheid en directe toekomst
Ik proef een verborgen politieke agenda, ik voorspel een enorm debacle in de maak. Iets precairs als de soevereiniteit van je eigen defensie, en uitbesteden (Commercie) is een gruwel als je het vanuit succesratio wil bezien. Gooit u, mijn beste lezer, even uw aandrang te beredeneren vanuit uw expertise of discipline, en juist dat beperkende, overboord.

Het is een kwestie van tijd dat Hennis zal vallen want zij heeft niet de kennis, kunde, expertise en ervaring om ook maar enige juiste inschatting te maken van de problemen die voor haar liggen. Met de kennis en de geluiden die mij bereiken vanuit defensie zelf, zijn de problemen zo groot, dat deze technisch niet meer zijn te managen.

Dat dit beeld politiek Hennis niet welgevallig is moge duidelijk zijn. Nog duidelijker, voorspelbaar en gegarandeerd is dat er op hele korte termijn, nog veel grotere problemen aan het daglicht komen bij Defensie. En als laatste, door het verwijderen van vier topambtenaren, kun je jezelf niet 'vrijpleiten'. Het is namelijk Hennis zelf die volkomen verantwoordelijk is voor de inzet van deze vier ambtenaren die net als zij, zich heel voorspelbaar zullen gaan verschuilen achter tal van procesjes en procedures hun eigen positie veilig te stellen.

Geen van de vijf heeft ook maar enig idee hoe groot de schade is die zij de belastingbetaler enerzijds, IT en ICT anderszijds, in naam en aanzien en financieel, enorme schade aan het toedienen zijn.

En dat mijn beste lezer is de werkelijke tragiek. IT en ICT zijn er namelijk heel strategisch besparingen te bewerkstelligen. Niet meer dan dat. Het artikel is een klassiek voorbeeld van hetgeen, volkomen voorspelbaar, gebeurd als je te maken krijgt met één of meerdere van die vier hele sterke wetmatigheden.

RC

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-07-01T11:58:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.