Provincie Gelderland zet mes in ICT-afdeling

Dit artikel delen:

De provincie Gelderland wil bijna alle ict-diensten buiten de deur plaatsen, met uitzondering van de geografische tak. Van de afdeling Informatievoorziening & Automatisering (I&A) blijft alleen een regie-organisatie over. Dit jaar start een reorganisatie, waarbij I&A in de periode 2016-2018 zal krimpen met ongeveer 34 tot 40 arbeidsplaatsen. Onduidelijk is of al het boventallig verklaard personeel wordt overgenomen door de marktpartijen die via aanbestedingstrajecten worden geselecteerd.

Uit de sourcingstrategie-documenten, die in het bezit zijn van de redactie, blijkt dat volgens planning de aanbesteding van de eerste twee kavels (infrastructuur, werkplek en servicedesk) in de tweede helft van 2015 start. De overdacht van diensten aan de geselecteerde leveranciers zal in de loop van 2016 plaatsvinden.

De aanbesteding van het kavel technisch applicatiebeheer en applicatieonderhoud start in de loop van 2016. Transitie van dit kavel zal niet eerder dan de tweede helft van 2017 kunnen plaatsvinden.

Verder zijn er nog twee kleinere kavels: applicatie-ontwikkeling/maatwerk en pakketoplossingen. Die worden per project of per pakketleverancier aanbesteed. De provincie beweert door uitbesteding tot een goedkopere, betere en flexibelere it-inrichting te komen. Het gehele outsourcingstraject duurt vier jaar. Grofweg zouden dan de ict-kosten in 2018 moeten dalen van zo'n zeven miljoen tot vijf miljoen euro, volgens een financiële business case.

Afhankelijk

Volgens de provincie vormen diverse interne en externe ontwikkelingen aanleiding om na te denken over het anders organiseren en sourcen van de informatie-dienstverlening. In de documenten worden ontwikkelingen genoemd als het nieuwe werken in combinatie met 'bring your own device' (byod), een toenemende roep om digitale dienstverlening en het krimpende budget. Dat vraagt om een kleinere, schaalbare en innovatievere I&A-afdeling, aldus de provincie.

Men constateert dat voor innovatie de provincie Gelderland in toenemende mate afhankelijk is van kennis en kunde in de markt. De huidige I&A-afdeling is in niet goed uitgerust om 'deze ontwikkelingen te volgen en in het gewenste tempo oplossingen te implementeren. Dit is enerzijds het gevolg van een vacaturestop van meer dan vier jaar en anderzijds omdat het onmogelijk is om kennis van alle benodigde ict-disciplines te blijven ontwikkelen.'

Verder schrijft de provincie dat 'de afdeling I&A op dit moment niet in staat is om mee te bewegen met de organisatie: budgetten, formatie en kwaliteit en omvang van de dienstverlening zijn teveel ‘een vast gegeven’. Overigens werkt de ict-afdeling al veelvuldig samen met diverse marktpartijen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Als ik het goed begrijp zit de organisatie vast, is de ICT niet mee ontwikkeld met de markt en mist men de kennis om dit te realiseren. Om die reden wordt er nu al veelvuldig samengewerkt met externe partijen. Men denkt dat het goedkoper wordt om dan alles maar extern te doen en iemand heeft daar een interessante business case voor geschreven.

Ik denk eerlijk gezegd dat daarmee het onderliggende probleem niet is opgelost.
En dat is dat de provincie eerst haar primaire en secundaire processen in kaart moet brengen, deze gaat stroomlijnen en al doende ICT oplossingen door gaat voeren die de gestroomlijnde processen kunnen ondersteunen. Hieruit kan dan een van binnenuit gedragen verbetercultuur ontstaan waardoor de eigen organisatie heel goed in staat is deze in stand te houden.
Expertise koop je alleen in als je het echt nodig hebt en niet omdat je denkt dat externe dienstverleners jouw organisatieprobleem wel even gaan oplossen. En al helemaal niet via de ICT.

Hebben ze nu echt niks geleerd daar bij de provincie?

Ben het wel eens met bovenstaande reactie, maar als er zoveel provincies zijn moet er toch wel een volwassen visie zijn. Bij uitbesteding zijn de kosten minstens 30% hoger.

100% spot on!! jammer dat er niet gekeken wordt naar meerdere soortgelijke uitbestedingstrajecten.

Triest je weet al hoe dit gaat lopen en dat ze duurder uit zullen zijn...

Ben het op zich eens met hk, een sourcing strategie is pas volledig als:
- er een lange termijn beeld van de ontwikkelingen bestaat
- er is nagedacht over een toekomstig besturingsmodel, waarin duidelijk naar voren komt hoe men de sturing op het realiseren van de toekomst gaat inrichten
- er is nagedacht over de leveranciers (capability) die men in- en extern nodig heeft dan wel moet verwerven
- een duidelijk beeld van de huidige kosten bestaat en vooral inzicht is verkregen in de in-effecitiviteit en in-efficiencies die hier inzitten. Uit het artikel komt naar voren dat dit deels gedaan is en dat men dus wel degelijk een business case kan realiseren.

In reactie op LEM: de kosten bij uitbesteding zijn zelden hoger, vooral omdat externe partijen schaalvoordelen hebben. Indien echter de huidige in-effecitiviteit en in-efficiencies niet in kaart zijn en overgedragen worden aan een externe partij dan wordt het zeker duurder.

Al met al kan gezegd worden dat een sourcing strategie dus niet alleen over de uitbesteding moet gaan, maar ook over de noodzakelijke organisatorische en technologische transformatie,

Uitbesteding levert nagenoeg nooit een kostenbesparing op!
Door de regiefunctie wordt het alleen maar moeilijker, omdat een externe partij alleen maar moeilijker heeft met de processen!

Vergeet niet dat er nu opeens wel BTW betaald moet worden. Dus bij een gelijke inspanning, maar extern belegd gaan de kosten sowieso 21% omhoog.
Verder wordt vaak onderschat hoeveel inspanning gemoeid is met het aansturen van de externe partijen. In veel gevallen doet dit een goede aanslag op de potentiële efficiency winst. Bij mijn werkgever (M&I/Partners) doen we met regelmaat benchmarks van ICT-kosten en daarin zie je duidelijk terug dat het niet goedkoper wordt door uit te besteden of samenwerkingsverbanden te zoeken. Je kan in sommige gevallen wel voorkomen dat het duurder wordt.

Bovenstaand artikel heeft alles in zich van een potentieel uitbestedingsdrama. Maar hopen dat men een degelijk visiedocument inclusief business case heeft. Waarin Governance&Compliance kaders volledig en eenduidig zijn vastgesteld. En dat bovendien uitgebreid getoetst is binnen overheidsomgeving. Een 0-Gateway zou wel verwacht mogen worden.

Van de ene vendor-lockin naar de andere? Hoe zit het met bestaande overheidsoplossingen zoals SSC?
Als men de afdeling I&A nú reeds krachteloos acht, afhankelijk van kennis en kunde in de markt en niet goed uitgerust om ontwikkelingen te volgen, dan zal een regie-organisatie weinig kans maken. De huidige veelvuldige samenwerking met diverse marktpartijen had dat toch moeten leren.

Een aardig uitgangspunt is overigens nog steeds het afwegingskader van http://www.rekenkamerwvolv.nl/afwegingskader

Ik denk dat dit bij grote organisaties de nieuwe norm gaat worden.
Bedrijven kunnen inschrijven om een contract bij deze organisaties in de wacht te slepen voor een bepaald aantal jaren.Wie het goedkoopst inschrijft mag de dienst leveren.Enkel op een paar key posities blijven er een paar ICT'ers in dienst van de organisatie.
Of dit een goede ontwikkeling is valt natuurlijk nog te bezien

Geld teveel en toch gierig die Provincie.Jammer van die innovatie.

Klink mij alsof het management niet instaat is om de ICT te managen en doordat er niemand makkelijk ontslagen kan worden, dan sourcen we de heleboel maar naar buiten.

Incompetent zooitje.

Reacties van de collega's snap ik, maar het lijkt me nuttig de bestuurlijke kant van de case te belichten.
De overheid is al enige tijd aan het reorganiseren met het doel een duidelijke taak verdeling in het huis van Thorbecke realiseren. Met het huis van Thorbecke wordt de indeling van het openbaar bestuur bedoeld, dat in 1848 is ingevoerd. Voor de provincies betekent dat de openbare ruimte en het onderhoud van provinciale (vaar)wegen tot hun taak is blijven behoren. Daarnaast zijn uitvoerende taken afgestoten aan zogenaamde 'uitvoeringsdiensten' per veiligheidsregio.
Van de oorspronkelijke provinciale organisatie blijft alleen een politieke organisatie over, die door een kleine ambtelijke organisatie wordt ondersteund. Ik hoop jullie daarmee duidelijk gemaakt te hebben dat de eisen aan de informatie voorziening sterk zijn veranderd en niet veel complexer meer zijn, dan een standaard kantoor automatisering.

'Huis van Thorbecke' klinkt natuurlijk heel dramatisch, maar het is doodgewoon onze bestuurlijke inrichting van rijk, provincies en gemeenten (en daarnaast wat functionele overheden) zoals we die al een tijdje hebben.

Het heeft feitelijk dan ook niets te maken met het item uitbesteding, verzelfstandiging, privatisering, of decentralisatie. Anders dan dat de tactische of operationele aansturing wijzigt. In alle gevallen blijft de geattribueerde hoofdbevoegdheid en -verantwoordelijkheid zoals deze is. Tenzij je de Provinciewet wilt aanpassen natuurlijk.

Laconiek "uitvoerende taken afgestoten aan zogenaamde 'uitvoeringsdiensten' " - "per veiligheidsregio" nota bene - maakt het punt pijnlijk duidelijk.
Dat het lagere overheden ontbreekt aan kennis en kunde - o.a. bij raadsleden, wethouders en statenleden - en problemen hebben te komen tot een acceptabel niveau van regievoering en Goed Opdrachtgeverschap is inmiddels wel bekend.
De provincie Gelderland heeft zich echter bij voorbaat reeds 'bewust onbekwaam' verklaard.

@westerhof, jammer dat je aan de kern van mijn bijdrage voorbij gaat, namelijk dat de provincies worden teruggebracht in omvang en complexiteit. Het is niet meer dan logisch dat de informatievoorziening daarop wordt aangepast.
Dat het uitbesteden van IV diensten andere competenties vraagt van de uitbestedende organisatie is ook voor mij evident. Een mooie kans voor marktpartijen om dit project voor de provincie in goede banen te leiden.

@Krijn
Ergens klinkt dit alsof voetballers cricket gaan spelen, spelinzicht is belangrijker dan de uiteindelijk sourcing zelf. Met je betoog over Thorbecke ga je namelijk voorbij aan het failliet van de democratie door juridische doolhof dat met alle bestuurlijke innovatie geschapen is. Publieke veranderingen zonder inspraak is namelijk als regeren zonder mandaat, betreffende innovatie is hier de trivaliteitswet van Parkinson in meerdere opzichten van toepassing.

Als ik kijk naar 'Personeels Monitor Provincies' dan lijkt het gebrek aan vernieuwing bij Gelderland rechtevenredig veroorzaakt te worden door de vergrijzing, dit beleid is niet verwijtbaar aan de afdeling I&A maar is een gebrek aan strategisch inzicht van het management aangaande demografische ontwikkelingen. Daarmee wil ik dus niet de 34 tot 40 FTE's als grijs classificeren maar ervaring leert dat een maatschappelijke persooneelsbalans door vergroening nog weleens tot nieuwe inzichten aangaande de inzet van ICT leidt.

Wat betreft je reactie over politieke organisatie kan ik trouwens wel kort zijn, uitgerangeerde bestuurders die hun tijd vol mogen zitten bij de provincie als dank voor bewezen lippendienst is geen hulde aan het huis van Thorbecke. Probleem is namelijk het beslissingproces zelf als ik kijk naar de vervreemding van kennis bij de overheid aangaande het hele onderwerp, vaste gegeven zit namelijk in de aan alle kanten rammelende business case van het nieuwe werken.

Plaats en tijdsonafhankelijk werken biedt namelijk de mogelijkheid tot SAMENWERKEN op basis van specialismen die niet locatie gebonden hoeven te zijn om zodoende niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden met visieloze uitbestedingen naar de markt. Helaas is het aangaande de ICT nog steeds 12 provincies en 13 ongelukken door een decentralisatie van het beslissingsproces met als gevolg de vele kleine koninkrijkjes (commissaris van de koning?) met het verdeel en heers van twee eeuwen geleden.

politie : VTS, Voorziening Tot Samenwerken
overheid : ICT Dashboard
gemeenten : Huis van Thorbecke

alleen die namen al..
Automatisering weg, alleen regieorganisatie blijft in Gelderland.
Hoeveel aandacht zou er zijn voor Numo's ICT materie en wetmatigheden ?

@Kalma : 'informatievoorziening aanpassen op de omvang en complexiteit van de organisatie', als dat de kern is is het een open deur. Maar daar gaan het artikel en je reacties verder ook niet over.
Jammer dat je voorbij gaat aan de diverse inhoudelijke commentaren.
Maar dat 'marktpartijen dit project voor de provincie in goede banen gaan leiden' en dat dit als 'een kans' wordt gezien is een verhelderende toevoeging.

@ Felix The Cat
Ik denk weinig tot niets. Maar... who cares, als ze mij de rekeningen maar niet laten betalen vind ik daar alles best.

'Heading for disaster' Noteer maar....

Ik heb het sterke vermoeden dat het een verademing is voor de provincie als de I&A afdeling doel en resultaatgericht wordt binnen de mogelijkheden die zij nu heeft. Neem een jaar de tijd om de klanttevredenheid naar een goed peil te krijgen (dikke zeven of hoger) en besluit tijdens dat proces wat er allemaal nog beter en/of weg kan.

De operatiekosten, plus de 21% (BTW), plus een redelijke 20% aan efficiencydoelstelling verlangt een kostenreductie die aanzienlijk hoger is dan 40%. Dat wordt niet gehaald met de huidige businesscase. Denk daarbij aan het ver/inkoopcircus, de onrust, de fouten het inregelen van een regieorganisatie (die nu dus niet bestaat, vandaar het ontstane probleem). Hoe was het ook alweer..? beter ten halve gekeerd dan...

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-03-24T11:55:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.