UWV stopt bouw ICT-systeem voor WIA

Dit artikel delen:

Uitkeringsinstantie UWV heeft besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van het ict-systeem voor de Wia, opvolger van de WAO. Door een te hoog ambitieniveau werd het project te complex en technisch en financieel onbeheersbaar.

Opnieuw is een groot ict-project van de overheid op een fiasco uitgelopen. Ditmaal gaat het om het project ‘Definitieve voorziening Wia' van uitkeringsinstantie UWV. Volgens minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is het niet verantwoord om ermee door te gaan. De ontwikkeling van het systeem, dat door automatiseerder Logica werd gebouwd, is per direct stilgelegd.

Doorgaan met het ict-project zou steeds hogere kosten met zich meebrengen, zonder dat het resultaat daarmee zou worden zeker gesteld. Om die reden heeft de raad van bestuur van het UWV besloten de ontwikkeling af te breken. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Te hoog ambitieniveau

Uit recent extern onderzoek in opdracht van UWV blijkt dat de ‘risicobeheersende maatregelen onvoldoende hebben gewerkt', aldus de brief van Donner. Ook kwam een te hoog ambitieniveau aan het licht, waardoor het project te complex en technisch en financieel onbeheersbaar werd. In januari 2007 wees Donners voorganger De Geus al op de ‘zeer ambitieuze planning' van het project. Een halfjaar later waarschuwde het ministerie dat het systeem niet op de geplande datum van 1 januari 2008 gereed zou zijn. Later werd de opleveringsdatum verschoven naar de zomer van dit jaar.

Het systeem ‘Definitieve voorziening Wia' was nodig omdat het huidige programma op termijn onvoldoende mogelijkheden biedt om de wet flexibel, doelmatig en effectief uit te voeren. Bovendien kan uit het huidige systeem te weinig sturings- en verantwoordingsinformatie worden gehaald en ondersteunt het 'de keten van werk en inkomen' onvoldoende. Ook zouden in de toekomst andere uitvoeringstaken gemakkelijk in het nieuwe platform geïntegreerd kunnen worden.

Financiële consequenties

De minister hamert er op dat het huidige, voorlopige, programma goed functioneert waardoor uitkeringsgerechtigden en werkgevers geen last zullen hebben van het besluit tot stopzetting. Er zijn wel financiële consequenties aan het besluit verbonden. De instantie kijkt naar mogelijkheden om elementen van de al ontwikkelde producten in de toekomst alsnog te gebruiken. De minister schrijft daarom niet te kunnen melden hoeveel geld moet worden afgeschreven.

De ontwikkelingskosten werden in oktober 2007 geraamd op 127 miljoen euro, waarvan 60 procent samenhing met de automatisering ervan. Zowel het UWV als de Inspectie Werk en Inkomen hebben een onderzoek ingesteld.

Wia

Wia staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is sinds eind 2005 de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Wia is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig) in hun onderhoud kunnen voorzien. Werknemers en werkgevers worden met financiële prikkels gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder

Besluitvorming overheid maakt ICT-projecten complex

LogicaCMG bouwt nieuwe applicaties voor UWV

Be Informed mengt zich in SAP/UWV-zaak

Nieuw WIA-systeem komt pas na 2013

ICT-aanpak UWV nog steeds weinig concreet

UWV reorganiseert ICT-afdeling

Laag salaris hindert UWV bij werven ICT'er

UWV huurt nog steeds te veel externen in

ICT-maatregelen WIA zijn weinig concreet

ICT’er onvoorbereid op arbeidsongeschiktheid

Kabinet kiest voor agility bij ICT-projecten

Politiek verbaasd over nieuwe interim-baas UWV

Donner: collectief geheugen ontbreekt bij UWV

'Logica heeft onwetendheid UWV niet misbruikt'

ICT achter fusie UWV en CWI rammelt

De baas spelen is niet altijd leuk

Thijs Vervaat is nieuwe ICT-directeur bij UWV

ICT-projecten overheid blijven zorgenkind

Maatwerkcontract onontbeerlijk bij ICT-project

'ICT-integratie UWV en CWI ligt op schema'

UWV ontbeert goed e-mailbeheersysteem

Noodvoorziening WIA is nog vijf jaar bruikbaar

UWV kan 4 procent van WIA-project hergebruiken

Vijf tips voor ICT-projecten bij de overheid

'Logica toonde slechte mentaliteit bij WIA'

Agile kon WIA-fiasco UWV voorkomen

Inspectie twijfelde al in 2006 aan WIA-project

'Maatwerk was nodig voor snelle bouw WIA'

UWV hoopt op hergebruik WIA-systeem

UWV stelt 371 applicaties buiten gebruik

UWV-pot 'Onvoorzien' te klein voor WIA-debacle

UWV: wetswijzigingen veroorzaakten WIA-fiasco

Managers en budget nekken WIA-project

De kijk van Van Eijk: aanbesteden schaadt

Mondje dicht

Projecten falen door aanbestedingsregels


Reacties

Ik ben zeer benieuwd wanneer het eerste - vanuit de overheid - geinitieerde software project start waar de hele wereld aan mee kan werken.

Als de overheid dat nu eens zou belonen met belastingvrijstelling voor de ontwikkelaars er aan, gaat voor niets de zon op toch?

Weten we in ieder geval weer waarom ze de BTW willen verhogen en waarom ze met die verpakkings belasting komen opdraven.

Men zou ook het rookverbod in de horeca etc. kunnen terugdraaien. Dat zou dus weer dikke winst opleveren aan belasting gelden zowel op rookwaar als wel aan stijgende omzet in de horeca.

Kunnen ze ook meteen dat die kilometer vergoeding weer op stal zetten.

Wanneer ze al die gelden nu eens in de bijstand, belasting verlaging, gezondheidszorg etc. hadden geinvesteerd dan waren de mensen meer tevreden geweest.

Ik denk dat een beetje enthousiaste groep open source ontwikkelaars dit in minimale tijd en voor geen kosten alleen al voor de eer hadden willen uitvoeren.

Wanneer krijgen we nu eens een echte regering met mensen die logisch na kunnen denken ipv. de spreekstoel in de kerk na te praten.

God wat had ik weer een moeite om dit netjes zonder grof te worden , hier neer te zetten.

Je moet als ICT-er van goede huize komen om met een te hoog ambitieniveau van klanten om te gaan.

"Wij willen dat alles aan elkaar is gekoppeld, kan dat?"
"Ja dat kan, maar dat moet u niet willen!"
"Maar wij zijn de klant dus wij bepalen wat er gebeurt!"
"Niet helemaal, wij zijn de bouwers en we willen graag dat het project slaagt!"
"Dan gaan we niet met jullie verder!"
"Het spijt me dat te horen, maar ik wens u veel succes!"

[quote]De ontwikkelingskosten werden in oktober 2007 geraamd op 127 miljoen euro, waarvan 60 procent samenhing met de automatisering ervan[/quote]

Ik vraag me af als ik dit zo lees, hoeveel
- Nederlanders van onder de armoedegrens hiermee een structureel betere bestaansbasis zouden hebben gekregen.
- goedkoper de benzine had kunnen worden

Ikh eb nog een paar spreuken voor de brainstorm van het volgende project:
- "Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd"
- "Think Global, act local"
- "Een boom groeit het beste met haar wortels "embedded" in de hollandse klei, en niet staande in de achtertuin van een luchtkasteel"

De vorige reacties zijn niet erg serieus. Ik zou liever eens willen kijken wat de WIA behelst en wat dat betekent voor IT ontwikkeling. Als je deze wet goed leest staat erin dat een persoon recht heeft op een WIA uitkering als aan twee voorwaarden is voldoen:
1. langer dan een bepaalde tijd arbeidsongeschikt (ik geloof 2 jaar, maar dat is niet echt van belang)
2. deze werknemer en zijn werkgever moeten aantonen voldoende inspanning geleverd te hebben om passend vervangend werk te vinden.
Dit zijn twee eenvoudige voorwaarden. Er is al een polisadministratie, dus het zou bij UWV bekend moeten zijn welke status een werknemer heeft. Je kunt je afvragen, waarom een IT systeem voor WIA die deze twee regels moet implementeren, zo veel moet kosten en de ontwikkeling wordt gestaakt vanwege complexiteit. De WIA is eenvoudig, waarom moet IT dan zo complex worden!

Het hele project was vanaf het begin 1 grote farce. Waarom? Omdat de IT-afdeling van UWV te Heerlen het oude WAO-systeem al helemaal geschikt had gemaakt voor de WIA. Werkte perfect. Toch vond concern ICT het nodig om geld te investeren in nieuwbouw. Terwijl de WIA eenvoudiger is dan de WAO, kostte dat nieuwbouw systeem toch een veelvoud van het bestaande systeem. Hoezo geld weggooien? Oh ja, even wat kennis inslaan vanuit het Zuiden is uiteraard ook nooit gebeurd, want concern ICT weet zelf wel beter hoe het moet.

Als Heerlen al een WIA systeem gebouwd had, datnzegt dat veel over de chaos binnen UWV: met name het ontbreken van governance en het niet in de hand kunnen houden van voormalige UVIs.

Het is te merken dat de outsider geen insider is, want hij weet niet waar hij het over heeft. De ICT club in Heerlen had vanuit Concern ICT opdracht gekregen het bestaande WAO-systeem ALS FALLBACK SCENARIO geschikt te maken voor de WIA. Dit voor het geval het oude GAK-systeem en de nieuwbouw niet zouden slagen.

[quote]De minister hamert er op dat het huidige, voorlopige, programma goed functioneert[/quote]

'huidige voorlopige programma'

Lees daarvoor bestaande ex-GAK WAZ/Wajong/WAO systeem uit 1991 !!! Een klassiek legacy client server systeem gebouwd in cobol dat op een deel node draait van mainframe en toch een paar duizend concurrent users kan faciliteren en dat in een paar maanden tijd was aangepast om ook de wia te ondersteunen.

[quote]Het systeem ?Definitieve voorziening Wia' was nodig omdat het huidige programma op termijn onvoldoende mogelijkheden biedt om de wet flexibel, doelmatig en effectief uit te voeren. Bovendien kan uit het huidige systeem te weinig sturings- en verantwoordingsinformatie worden gehaald en ondersteunt het 'de keten van werk en inkomen' onvoldoende[/quote]

Dat valt dus nogal mee omdat het bestaande oude systeem natuurlijk fluitend voor veel minder geld dan 87 miljoen aangepast had kunnen worden om die ondersteuning wel te leveren (zelfs complete herbouw had voor dat geld makkelijk gekund). Er was trouwens inderdaad ook nog een alternatief oud WAO systeem in Heerlen maar dat had aanzienlijk meer aanpasingen nodig bijvoorbeeld om WIA buitenland gevallen te ondersteunen en bovendien had dat veel meer opleidingskosten voor een tijdelijke oplossing betekent en veel hogere implementatie kosten o.a. door gebruik van Oracle via citrix clients terwijl de oude legacy mainframe applcatie al direct op alle werkplekken beschikbaar was met een reeds aanwezige terminal client.

Het oude wao systeem in Heerlen was als 1e geschikt voor de WIA, eerder dan het GAK-systeempje. Dus hoezo, meer aanpassingen nodig?

Het ex-GAK systeem was ruim op tijd klaar voor de invoeringdatum van de WIA. Als Heerlen nog eerder een tijdelijke oplossing gebouwd heeft, dan heeft dat met planning te maken en niet met de omvang van de aanpassingen. Het systeem in Heerlen was echter niet op alle werkplekken van het UWV beschikbaar en het had miljoenen extra gekost omdat te realiseren door het gebruik van dure Oracle client licenties en een Citrix serverpark. Ook waren er veel minder gebruikers bekend met dat systeem en had dat miljoenen extra aan opleidingen gekost. Verder is het systeem in Heerlen nooit ingezet voor de veel complexere buitenland betalingen zoals die door andere ex-UVI's werden uitgevoerd en zou dat dus een onzekere factor zijn geweest.

Het UWV had bovendien zeer slechte ervaringen met de zeer hoge uitgaven die zijn gedaan aan het systeem in Heerlen in het kader van het project reductie WAO systemen waarbij vele tientallen miljoenen zijn uitgegeven om de bestaande systemen van Cadans en GUO over te zetten.

In Heerlen is onlangs succesvol de zoveelste ex-Uvi gemigreerd naar het oude WAO-systeem. Het systeem blijft ook alsmaar langer in de lucht draaien, omdat het zo succesvol is.

Los van de discussie welk systeem beter is, vind ik het wel triest dat na al die jaren uberhaupt nog zoveel verschillende systemen in de lucht zijn voor dezelfde regelingen en dat het fenomeen ex-Uvi nog steeds leeft.

UWV ziet er van buiten leuk uit, van binnen is het nog steeds een verzameling van ex-Uvi's!

Als het UWV voor vele miljoenen binnen een paar jaar drie keer een systeem voor exact hetzelfde kunstje laat bouwen dan is dat reden tot grote bezorgdheid.
Als het UWV van die drie systemen er geen enkele echt geschikt acht dan is het tijd voor een diepgravend onderzoek. Wat is er nog allemaal meer mis met deze kolos.
Als diezelfde UWV-ers daarna in het openbaar vechtend over straat rollen en praten over "roest" en over in "de lucht draaien" dan is onderzoek naar snellere ingrepen, vooruitlopend op dat diepgravende onderzoek geboden.
P.S.: Wat is er met die overige 40 procent gebeurd.

Er is natuurlijk al eerder een hoop geld uitgegeven aan het systeem dat de belastingdienst en het UWV samen hebben ontwikkeld. De overheid heeft duidelijk de ICT niet op orde en lijkt ook onvoldoende in staat om de juiste expertise in te huren.

Logica heeft nooit eerder als exclusieve leverancier een systeem ontwikkeld voor het UWV om dan meteen een megasysteem voor het UWV eruit te knallen is misschien te veel gevraagd. Het lijkt me al moeilijk genoeg om als externe leverancier je in de materie van het UWV in te werken.

Het was inderdaad misschien beter geweest om op ??n van de de bestaande systemen verder te bouwen en die meer geleidelijk te ontwikkelen naar een systeem voor de toekomst.

Zo te zien is er 1 nieuw systeem ontwikkeld en zijn er twee oude systemen aangepast. 1 als tijdelijke oplossing en 1 als backup als de tijdelijk oplossing niet tijdig klaar zou zijn.

Een zorgvuldig scenario dat er voor zorgt dat de mensen die recht hebben op een uitkering ook inderdaad hun uitkering krijgen.

Mogelijk had men de bedoeling om uiteindelijk de twee oudere systemen op termijn te vervangen voor 1 systeem. Dat levert vaak ook extra complicaties op omdat er dan meer functionaliteit moet worden ontwikkeld zeker als er heel verschillende oplossingen moeten worden ondersteund

Het contract voor Logica was voor twee jaar dus het staat op het punt om af te lopen.
Heeft dat misschien mede de beslissing beinvloed.
Het kon vermoedelijk niet meer binnen die termijn worden afgebouwd

De arrogantie van Logica kennende, hebben ze vast getracht het project 'op eigen kracht' op te pakken. Eventjes kennis nemen van de sterke punten van de bestaande systemen zit er dan niet in.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij UWV

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-06-23T17:23:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.