ICT-maatregelen WIA zijn weinig concreet

Dit artikel delen:

De maatregelen die uitkeringsinstantie UWV wil nemen om toekomstige ict-drama's te voorkomen, komen nog te weinig uit de verf. Dat stelt de Inspectie Werk en Inkomen. De plannen zijn zo weinig concreet dat de inspectie zich pas in de loop van dit jaar over de effectiviteit wil uitspreken.

De veranderingen die uitkeringsinstantie UWV aankondigt om problemen als het mislukken van het WIA-project in de toekomst te voorkomen, zijn slechts concepten. Daarom kunnen zij nog niet op hun effectiviteit worden beoordeeld. Dat concludeert de Inspectie Werk en Inkomen naar aanleiding van de eindrapportage over de mislukte automatiseringsnieuwbouw voor Wia, de opvolger van uitkeringswet WAO. Het platform, dat automatiseerder Logica probeerde te bouwen, werd uiteindelijk afgelopen juni definitief stilgelegd door uitkeringsinstantie UWV.

In kaart brengen

UWV moet de voorgestelde maatregelen daarom verder uitwerken, stelt de inspectie die is belast met het toezicht op de uitvoering van arbeids- en inkomstenwetgeving. De inspectie is er niet gerust op dat de uitkeringsinstantie voldoende zicht heeft op al zijn systemen en roept het UWV op de huidige situatie eerst in kaart te brengen, onder andere door de overige primaire automatiseringssystemen te "onderzoeken op bruikbaarheid en toekomstvastheid."

De chief information officer (cio) wordt door de inspectie opgeroepen om een plan van aanpak te maken. In dat plan zou de gewenste informatievoorziening concreet moeten worden uitgewerkt. Ook verwacht de inspectie een professionaliseringsslag van de medewerkers van UWV. Zij stelt daarbij voor om pools van medewerkers met een specifieke deskundigheid te vormen.

Prioriteitsstelling

De voorgestelde maatregelen vragen volgens de inspectie veel capaciteit, kennis en kunde van de organisatie. Daarom wordt voorgesteld een realistisch prioriteitenlijstje op te stellen en een even realistische capaciteitstoedeling. Bovendien moeten heldere mijlpalen worden opgesteld en moet de uitvoering goed worden bewaakt.

Geschiedenis

Het Wia-project, waarbij automatiseerder Logica ruim 2,5 jaar bouwde aan een ict-systeem dat de opvolger van de WAO in goede banen moest leiden, werd half juni 2008 definitief stilgelegd. De kosten bedroegen inmiddels 87 miljoen euro.

Minister Donner van Sociale Zaken schreef op 17 juni 2008 in een brief aan de Tweede Kamer dat doorgaan met het project ‘steeds hogere kosten met zich zou meebrengen, zonder dat het resultaat daarmee zou worden zeker gesteld'. De 'risicobeheersende maatregelen' hadden namelijk 'onvoldoende gewerkt' en het ambitieniveau lag volgens externe onderzoekers te hoog. Hierdoor werd het project 'te complex en technisch en financieel onbeheersbaar'.

Naar aanleiding van eerdere berichten in Computable over het mislukte Wia-project, weet de uitkeringsinstantie de problemen juist aan de vele wetswijzigingen waarmee de organisatie te maken kreeg. De door Computable gesproken ict'ers die bij het project betrokken waren, legden de schuld bij de niet-onafhankelijke projectaansturing, te krappe budgetten en het ontbreken van goede specificaties.

Overigens koos UWV in 2005 uit tijdsgebrek voor maatwerk in plaats van een standaardoplossing. De instantie hoopt reeds gebouwde onderdelen van het systeem te hergebruiken, om zo de financiële schade te beperken.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Tip: gebruik het oude WAO-systeem, UWV-1, om de WIA uitkeringen berekenen. Dat systeem is daar 5 jaar geleden al voor aangepast, werkt prima.

Hoe kun je Logica een "automatiseerder" noemen als zij geen resultaat hebben opgeleverd. Waar is die 87MEuro aan opgegaan? Waarom is die betaald? Wie had hier de regie? Als een gewone burger zoveel geld over de balk smijt wordt hij opgepakt en opgesloten. Of niet soms?

Niels Maloteaux,

ter info, het project is stilgelegd op order van de overheid, niet door wanprestatie van Logica's zijde, maar door onvolledige en onvoldoende projectdefiniering van UWV zijde.

Doe eerst kennis op, vooraleer je partijen onterecht beschuldigt en veroordeelt.

Het beeld dat voorheen in de media geschetst werd was dat voornamelijk Logica schuldige was aan het mislukken van het project. Terwijl zij alleen de bouwers waren, het UWV zou het volledige ontwerp opleveren.
Bij mijn weten was het vooral het programma management van het project, bestaande uit UWV-ers, dat niet slagvaardig was, geen beslissingen nemen, zaken voor zich uit schoven en vervolgens enkele dagen voor de deadline d.m.v. Zeemeeuw Management probeert de zaken alsnog goed te krijgen.
Ook waren de ambities veel te hoog. Men wilde een MultiWet systeem, zonder vooraf goed te analyseren wat dat inhield. Gevolg, regelmatig werden goedgekeurde ontwerpen alsnog geheel opnieuw gedaan, omdat er toch weer ergens uit een hoge hoed een nieuw inzicht verscheen.

nee hoor,

gewoon een ietwat onafhankelijker mening en niet de behoefte partijen te schofferen zonder kennis.

Hemel 87 miljoen euro, werd er soms geprogrammeerd op de Bahama?s met vergulde pc?s? Uit sommige reacties merk ik op dat Logica geen blaam treft? Huh? Lekker makkelijk de opdrachtgever de schuld te geven. Ik kan de argumenten ook omdraaien en zeggen dat Logica NET erg vindt van de vele wijzigingen, immers zijn kunnen hierdoor lekker veel uren met dikke uurtarieven gaan cashen. Hoe zijn anders de 87 miljoen opgemaakt?.?

Logica kennende hebben ze zich voornamelijk gericht op het changemanamegement. Elke komma die in een ontwerp wordt veranderd, wordt dan eerst op zijn merites beoordeeld en begroot (uren, en vooral geld). Oftewel: het is ze weer gelukt om een goede meerwerk-generator te creeeren, waarmee ze al snel 87 mio uit de zakken van de belastingbetalers hebben geklopt.

De hoofdverantwoordelijkheid ligt natuurlijk altijd bij de opdrachtgever. Dat betekent ook dat er aan UWV-zijde een competente club moet zitten, met een CIO aan het roer die inhoud heeft. Ik kan me dan ook alles voorstellen bij het uitgebrachte advies van de inspectie. Dit is geen implementatietraject van een ERP-systeem, maar een ontwikkeltraject. Een ontwikkeltraject van een dergelijke omvang, vergt een stevige strategie. Ik ben heel benieuwd hoe die er uitziet. Verder mag je je zeker de vraag stellen of Logica de juiste keuze was. Doorgaan met een project dat alle kanten uit lijkt te zwabberen is zeker geen goed visitekaartje.

Zowel UVV als Logica zijn verantwoordelijk voor het mislukken. Had een van deze twee goed of normaal gefunctioneerd, dan was deze mislukking voorkomen.
Logica: moet de opdrachtgever waarschuwen dat het fout gaat ipv 87 miljoen opeten.
UVV: moet als opdrachtgever periodiek ,tranparante rapportages eisen en kwaliteits- en voortgangs-controles uitvoeren.
Dus: verantwoordelijke directie UVV afvoeren; Logica geen opdrachten meer gunnen.

Heeft dan niemand de hersens om te bedenken dat 87 meuri niet alleen naar Logica zijn overgemaakt, sterker nog, hadden ze gewild, niet eens 20% daarvan. Logica deed alleen de bouw, niet de business analyse, niet de COPAFIJTH architectuur, niet de test, niet de regievoering, en niet de (voorbereiding voor) implementatie en beheer. WIA duurde 2,5 jaar, maar vooraf aan de bouw ging architectuur, business analyse, functioneel ontwerp, etc. Het is misschien interessant te weten dat in de ontwerpfase van WIA2008 talloze andere detacheerders (Cap, O&I en Getronics Pink als hoofdleveranciers) en talrijke ZZP'ers hun uurtje-factuurtje draaiden bij UWV. Op 1 interne UWV'er zeker 10 externen. Het geld ging er met bakken uit. Vooral Getr.Pink had in die ontwerpfase boter op zijn hoofd, gebaat zoals zij waren met het in stand houden van (hun) oude systeem. Logica heeft fouten gemaakt, hoor, maar laten we het wel in perspectief zien. En de rol van de concurrenten niet uitvlakken.

De uitkeringssystemen bij UWV bestaan uit een lappendeken van oude en nieuwe systemen, verschillende architecturen, verschillende uitwisselingsformaten etc. etc. Dat is gewoon een gevolg van het samenvoegen van de voormalige zelfadministreerders en het oude GAK. Iedere deelnemer nam zijn eigen legacy mee aan systemen. Dat allemaal in stand houden ipv bv ??n uitkeringssysteem per wet voor heel UWV is niet effic?nt. En als het te veel inspanning kost om het beste systeem dan geschikt te maken voor iedereen dan ga je nieuwbouw plegen en schrijf je een aanbesteding uit want dat moet. En als je een groene weide voor je hebt dan is de kans groot dat in je de valkuil trapt dat alles kan en de bomen tot in de hemel groeien. Vergeet niet dat al die baasjes binnen UVW ook allemaal hun stokpaardje hebben er niemand is die echt knopen haakt. Voeg daarbij dat vele marktpartijen maar al te graag hun nieuwe technologie of tooling willen verkopen (ook al is er nog nimmer aangetoond dat die tooling in dit soort complexe en omvangrijke omgeving zich bewezen heeft), dat het een prestigestrijd is om te laten zien dat UWV alles nu wel goed kan na jaren heel slecht te hebben gepresteerd maar dat er aan de top geen eenduiduge visie is en je hebt al aardig wat ingred?nten voor problemen. Daar komt dan nog bij dat UWV heel veel materiedeskundigen heeft laten vertrekken of gedwongen heeft te vertrekken waardoor externen die rol op zich moetsen nemen en een wetgever die strooit met wetswijzigingen die ook nog eens op elkaar ingrijpen en geen uitstel kunnen duchten en je hebt het scenario voor een ramp. Last but not least is het weer het oude liedje bij UWV geweest, betrek vooral de gebruikers er niet in want die zijn zo lastig want ze willen van alles automatiseren. Maar dan krijg je natuurlijk dat als de gebruikers er wel mee worden geconfronteerd dat ze heel veel opmerkingen hebben die hout snijden waardoor delen van het goedgekeurde ontwerp weer geheel en gedeeltelijk over moeten. En ja dan bouw je uiteindelijk een gedrocht waar geen kop of staart aan zit en waarvan je dan uiteindelijk 4% kan hergebruiken. En ja, als PRIJS DE maatstaf is voor het uitvoeren van een dergelijk project en een inschrijver gaat op kost of daaronder zitten en ver, heel ver onder prijs van de andere aanbieders dan moet je zelf toch wel op het hoofd krabben of niet? Of denk je dat Logica voor de angeboden prijs de allerbeste mensen heeft ingezet? Dat is toch onmogelijk voor zo'n lage prijs en bovendien vond de uitvoering plaats in een periode dat er een schaarste is aan goed en ervaren personeel.

Maar dit is overigens echt niet de eerste keer dat UWV of het CWI zich branden aan dit soort dingen, de geschiedenis herhaalt zich telkens, lees de rapporten van de Rekenkamer of andere controlerende instanties maar eens. De Inspectie voor Werk & Inkomen heeft zowel UWV als het CWI meermaals op de vingers getikt hierover en al eerder werden er tientallen miljoenen weg gegooid, maar dat zijn stuk voor stuk veel kleinere projecten van 'slechts' enkele miljoenen per stuk en dat valt minder op in het grote geheel. Maar de verantwoordelijke personen zitten og steeds op hun plek en over een paar jaar hethaalt de geschiedenis zich gewoon weer. En de belastingsbetalen maar dokken!

Ik vergat nog wat: let op het eerstvolgende debacle hoewel veel kleiner van omvang bij UVW/CWI : het samengaan van de klantvolgsystemen, casesystemen of hoe je dat ok wilt noemen. Het CWI gebruikt nl. een heel ander systeem voor het vastleggen van klantrelaties dan UWV. Op zich niet zo'n probleem maar men ruziet ook nog steeds over wie wat mag zien en schuift de oplossing op de lange baan. Ondertussen worden beide systemen in stand gehouden en moeten dus ook beide onderhouden worden. Dubbele kosten dus qua onderhoud en extra handelingen voor de medewerkers. In 2010 zou dit allemaal opgelost moeten zijn. Wedden dat het uitloopt en veel meer gaat kosten dan nu begroot?

@dichtbijdebron: een briljante weergave van de werkelijkheid! UWV is een en al politiek, met veel baasjes en eilandjes en heel veel onderlinge ex-Uvi oorlogjes. En zoals Logica laat zien: de ideale toko om veel geld te verbrassen!

Beste Insider en Dichtbijdebron,
Ik voel veel opgekropte woede in jullie berichtgeving. Goed dat jullie er zo open over kunnen praten, dat lucht vast op. Maar wind je niet te veel op, want waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Kijk maar naar de bankwereld. Over welke bedragen praten we daar eigenlijk...

@de psychiater
Ik denk dat elke Nederlander zich druk zou moeten maken over het tempo waarin UWV belastinggeld verspilt. Of betaal jij wel graag 52 procent belasting, om dat vervolgens verspild te zien worden door een stelletje halfbakken managers?

Bankenwereld? Laten we het topic aub even tot UWV beperken. Dat is al een rampenzone an sich.

Slecht functionerende oplichterzooi, Moet je eens in het bedrijfsleven doen dan kun je naar het UWV het handje op houden, UWV is natuurlijk al dat geld kwijt geraakt door snoepreisjes en marmervloeren en er zal nog wel wat liggen tussen dat heel hoogpolige tapijt?..

Oja, Als ik het UWV tegen kom op het internet dan word ik erg treurig en boos dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met het verkwanselen van gemeenschap geld,

Ik wil er niet over praten met jullie alleen via de rechter echter deze zijn ook corrupt want die vreten ook uit de grote ruif mee en deze hebben vele vriendjes en vriendinnetjes bij dat soort clubjes en staan elkaar echt niet op de tenen,

Steekpenningen en corruptie kan op vele manieren?.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij UWV

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-02-16T11:13:00.000Z Diederik Toet


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.