ICT~Office opent aanval op Algemene Zaken

Dit artikel delen:

Branchevereniging ICT~Office heeft het ministerie van Algemene Zaken 'gewobd'. De branchevereniging wil weten waarop de keuze van het departement voor het opensourcesysteem Hippo 7 is gestoeld. Algemene Zaken gebruikt deze gratis software als contentmanagementsysteem voor de website Rijksoverheid.nl zonder een aanbesteding uit te schrijven. Volgens ICT~Office is dit besluit in strijd met de Europese aanbestedingsregels. Het departement zou hiermee andere cms-leveranciers benadelen.

De rijksoverheid ontwikkelt in het kader van het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) een nieuwe rijkswebsite. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD, onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken) heeft hiervoor Hippo 7 geselecteerd als contentmanagementsysteem. De dienst heeft echter nagelaten hiervoor een aanbesteding uit te schrijven, omdat deze Hippo 7 als gratis open source software aanmerkt.

ICT~Office zegt ernstige twijfels te hebben over de tenderloze keuze voor Hippo. Deze aanpak doet in haar ogen geen recht aan het beginsel dat leveranciers gelijke kansen moeten hebben indien de overheid ict-producten of -diensten selecteert. Na diverse keren vruchteloos overleg en een teleurstellende briefwisseling met het ministerie van Algemene Zaken over deze kwestie, heeft de brancheorganisatie een WOB-verzoek ingediend (WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur). De vereniging heeft in het kader van deze wet een veertien pagina's tellend document op het ministerie afgevuurd met vele vragen over de aanpak van het departement.

Niet transparant

ICT~Office vindt dat de overheid moet zorgen voor adequate specificaties en vervolgens geen marktpartij (open source of closed source) mag uitsluiten mee te dingen naar een opdracht. Voor elke meedingende partij moeten gelijke kansen gelden. Dat betekent dat keuzes op basis van persoonlijke voorkeuren en toevalligheden uit den boze zijn, waarschuwt de branchevereniging. De RVD dient in het geval van het project ONS volkomen transparant te zijn bij het selecteren en verwerven van software voor de rijkswebsite.

Voor het project ONS heeft de overheid vele miljoenen euro's beschikbaar. Deze worden deels besteed aan de inzet van overheidspersoneel en deels aan de inzet van marktpartijen. Ook de omvang van de inzet door derden is onduidelijk. ICT~Office wil weten of de overheid de wettelijke aanbestedingsdrempel (133.000 euro ex. BTW. RS) heeft overschreden. In vervolg op de contacten tussen ICT~Office en de RVD, heeft de laatste besloten op korte termijn een aanbesteding te starten voor de inhuur van extern personeel.

Op één hoop

Peter van Schelven, juridisch adviseur van ICT~Office, zegt geschrokken te zijn van de opstelling van het ministerie. 'Het departement beroept zich op de zogeheten Instructie rijksdienst bij aanschaf ict-diensten of ict-producten uit 2008. Maar die heeft uitsluitend betrekking op open standaarden. Ik krijg de indruk dat Algemene Zaken de begrippen 'open standaarden' en 'open source' op één hoop gooit.'

Een paar jaar terug ontstond ook al rumoer over de invoering van een rijksbreed contentmanagementsysteem (cms). Eerst maakte cms-leverancier Green Valley bezwaar tegen onduidelijke selectiegronden van de toen wel uitgeschreven aanbesteding. Een vervolgtraject, waaraan een aantal departementen meedeed, strandde echter door onderlinge verdeeldheid. Een ander vervolgtraject, waarbij de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken gezamenlijk optraden, leverde wel een gunning op: Ordina kwam met Hippo als cms als winnaar uit de bus.

Saillant detail is dat in die periode de stuurgroep Surc (Samenwerking Uitvoering Rijksbrede Communicatie) zich met de cms-plannen bemoeide. Een van de leden was de toenmalige woordvoerder van Financiën, Jeroen Sprenger. Diezelfde Sprenger, bekend dus met de Hippo-oplossing bij Financiën, blijkt tegenwoordig projectleider ONS.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het is een nogal vreemde eis, een Europese aanbesteding opleggen om licenties - die reeds aanwezig zijn - te vervangen.

Algemene Zaken / RVD mag kiezen voor een economisch meest gunstige bieding. Heeft zij al een CMS in gebruik, dan hoeft zij zich geen nieuw CMS op te laten leggen en daarbij hoge kosten maken om nieuwe productkennis op te doen en om te migreren naar het nieuwe CMS. Zelfs als een Closed Source CMS om niet verkocht wordt, dan is de rekensom niet gauw in het voordeel voor een verplichte vervanging van het CMS.
Als Algemene Zaken / RVD nog geen CMS in gebruik had of deze toch al wilde vervangen, dan heeft ICT~Office natuurlijk wel een sterk punt. Die hoeft niet pers? een doorslaggevend te zijn vanwege andere legitieme eisen en wensen rond de keuze van het CMS.

Ben dus benieuwd hoe slim de RVD het project heeft aangepakt en hoe deze zaak uiteindelijk afloopt. In de praktijk zie je vaak dat (semi-)overheden bij ICT-tenders de Europese regels minder nauwgezet toepassen dan de inschrijvers.

Enkel even reagerend op het argument van John omtrent het al eventueel in gebruik zijn van een Hippo CMS... De rijkswebsite beslaat de sites van alle rijksoverheden. Deze rijksoverheden hebben allemaal hun eigen CMS op dit moment. Met het argument wat nu wordt aangedragen door John zou het dan logischer zijn het CMS te kiezen wat wordt gebruikt door de meerderheid. Gezien de kosten zoals genoemd door John.

Kortom, laten we het gewoon eerlijk spelen volgens de regels van de Europese aanbesteding. Zonder 'slimmigheden' en foute voorkeuren... Daar zijn de regels ooit voor opgesteld.

Ik vind het alleszeggend dat ICT-office hier zo'n punt van maakt. ICT Office is al jaren zich erg defensief aan het opstellen rond Open Source. In plaats van een actief en stimulerend beleid te voeren houdt men krampachtig vast aan een verouderd beeld over hoe de software markt zou moeten werken. Wel begrijpelijk want veel leden van ICT Office zijn zelf Closed Source software leverancier en zien hun marktaandeel afnemen.
Het is wel raar dat een ICT branchevereninging feitenlijk een Closed Source ICT branchevereniging te zijn.

Misschien snap ik het niet, maar als ik naar de NOIV site kijk staat er:
"Gratis software hoeft niet te worden aanbesteed."
http://www.noiv.nl/vraag_en_antwoord/aanbesteden
Vanwaar dan alle commotie. Ik denk dat Willem de spijker op de kop slaat en veel closed source leveranciers de crisis niet overleven (en maar raar om zich heen gaan slaan).

Eigenlijk is Hippo in dezen niet relevant. Maar wel de keuze voor Ordina. Daar heeft de afdeling Tenders heel goed geluisterd naar de wensen van de klant. Die wil open source. En de zekerheid van een van de 'Big Seven'.
Dus kiest de overheid voor open source, neergezet door een dure partij. De echt belangrijke punten - die hierboven niet aan de orde komen - zijn daarom:
1. De implementaties voor Financien en Buitenlandse Zaken zijn mislukt. Komt dat door Hippo - of door Ordina?
2. Bij de aanbesteding voor Financien en Buitelandse Zaken maakten andere partijen dan de Big Seven geen kans. De overheid houst daarmee werkelijke innovatie tegen. En betaalt stelselmatig te veel.
3. De overheid betaalt te veel - en verkrijgt daar mislukte implementaties voor terug. Wordt het niet eens tijd dat aanbestedingen op een andere manier georganiseerd worden? Nu wint diegene die het best naar de overheid luistert. In plaats van diegene die de beste kwaliteit levert voor de laagste prijs.

Ik zie weer weinig objectieve reacties; ICT office stelt zich juist open op in deze discussie en wil dat er een eerlijk speelveld is voor zo wel open als gesloten source systemen. Ik neem aan dat niemand daar echt op tegen kan zijn. De kosten van de nieuwe site bedragen 6 miljoen euro voor de eerste 2 jaar, het zou dan een beetje vreemd zijn om dit als "gratis" software te bestempelen. En closed source afdoen als een ouderwets model wat innovatie remmend is op zijn minst twijfelachtig. De laatste keer dat ik keek was Google ook niet open source, of doen die niet aan innovatie? De vraag is volgens mij helder; is er een goede en eerlijke afweging gemaakt? Een terechte vraag lijkt me.

@Mike: waar haal jij die 6 miljoen vandaan? Ik zie dat nergens terug. En vertel er dan ook direct even bij aan wie die 6 miljoen volgens jou betaald worden.

@Henk, de 6 miljoen komt uit het projectplan van ONS wat je in kunt zien op http://www.communicatieplein.nl

Uit het plan:
Geschatte investeringbedrag voor de periode 2008-2010 is ? 6.000.000, dit zijn eenmalige investeringen. Schatting van budget per jaar daarna liggen ver uiteen, van tienduizenden tot honderdduizenden euros per jaar voor het beheer.

Zover ik het begrijp protesteert ICT-Office niet tegen open source maar tegen Ordina, is die overigens geen lid van die klub?
Waarom bieden die ICT-Office typen geen open source aan als ze zoveel aan zo een opdracht gelegen is?

Wellicht is een vervolg artikel hier een goed idee.

Als ik t goed lees zijn die 6 miljoen (waarvan 250.000 voor het CMS) geschat begin 2008 toen er volgens dat projectplan nog een keuze moest worden gemaakt voor het CMS. Nu er dus kennelijk gekozen is voor een open source oplossing wordt er dus concreet op dat onderdeel geld bespaard. Prima zaak dus!

@Jan: hoe kan een partij open source aanbieden als er niet om een aanbieden wordt gevraagd (=aanbesteding). ONS heeft nu zelf voor een bepaalde open source oplossing kunnen kiezen omdat ze hebben gemeend niet te hoeven aanbesteden. De overheid lijkt elke keer weer in problemen te komen door de door zichzelf opgelegde correctheid.

@Flippo:
---------------
De implementaties voor Financien en Buitenlandse Zaken zijn mislukt. Komt dat door Hippo - of door Ordina?
---------------
Als dit soort implementaties toch mislukken, dan kunnen ze er maar beter zo min mogelijk geld aan kwijt zijn.

Als dit soort implementaties eerder mislukt zijn, wat doet de opdrachtgever dan deze keer denken dat het nu wel gaat lukken. Ofwel: wat is er deze keer anders?
Insanity is doing the same thing and expecting a different oputcome...

@Henk:

Volgens mij leidt de keuze voor Open source niet altijd tot besparingen, Ordina doet het ook niet voor niets.

AZ geeft wel goed invulling aan wat NIOV wil, goede vraag om te achterhalen of hier nu voor doelmatigheid is gekozen of het nastreven van de beleidsdoelstelling naar Open source.

Even iets heel anders: als ik het werkwoord "wobben" ga vervoegen kom ik uit op "heeft gewobd".

De stam van het werkwoord is: "wob" (als in "ik wob" en "wob jij?"). De stam eindigt niet met een van de letters uit het rijtje "kof(t)schip" en dus wordt de verleden tijd gevormd door "de" of "den" achter de stam te schrijven en wordt het voltooid deelwoord verkregen door er "ge" voor en een "d" achter te schrijven.

"Elementary, my dear Watson."

Als de aanschaf van het CMS inderdaad 250.000 bedraagt (zoals staat vermeld in het projectplan uit 2008 http://www.communicatieplein.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=137231 ) dan ligt dit boven de aanbestedingsgrens van 206.000 euro.
In de praktijk wordt hier door de overheid creatief mee omgesprongen door deelfunctionaliteit als aparte projecten te behandelen, maar in dit geval lijkt het me een reden om het verder te onderzoeken.

Ik lees overigens hier dat voor ministeries geen aanbestedingsgrens van 206.000 geldt, maar 133.000: http://www.intermediair.nl/artikel/weekblad-archief/62636/negeren-europese-aanbestedingsregels-kost-miljarden.html Ik weet alleen niet of dit (nog) klopt.

Wobben - wobde- gewobd.
U heeft gelijk, maar zo elementair is het nu ook weer niet! :-)
Wobben is net als o.a. schrobben een werkwoord waar het Kofschip taalgevoelsmatig eigenlijk niet van toepassing op zou moeten zijn. Zie: http://www.kennislink.nl/publicaties/kuchde-toste-en-turfte
Ik heb het aangepast. Dank.
Rik Sanders

Zes miljoen voor 2 jaar is wel heel veel geld voor een website
mischen dat er 10+ dikbetaalde redacteuren in zijn meegenomen maar dan nog riekt het naar geldsmijterij

Rond aanbestedingen kunnen de volgende uitgangspunten worden genomen:

Indien het product of dienst gratis is, ligt de aanschafwaarde beneden de drempel en behoeft er dus niet te worden aanbesteed. Naast de software is er in dit geval ook sprake van diensten om het CMS in te zetten (implementeren, configureren, bouwen en beheren). Daarnaast zal het CMS gevuld moeten worden met content.

Indien de organisatie deze activiteiten in eigen beheer uitvoert behoeft niet te worden aanbesteed. Indien deze diensten deels door derden worden uitgevoerd zullen ze wel onderdeel moeten uitmaken van een aanbesteding, aangezien de contractwaarde drempel van 133.000 snel wordt bereikt.

De aanbesteding betreft dan omschreven werkzaamheden voor implementatie, beheer en content voor een bepaalde tijd en eventueel ondergebracht in verschillende percelen. Een aantal jaren geleden heeft de overheid eerst de keuze voor DMS systeem aanbesteed (filenet) en daarna de implementatie en beheer. Dit lijkt een vergelijkbaar voorbeeld.


De vraag is dus de overheid in deze case met de ingekochte diensten is omgegaan.

Een uitstekende meer juridische uiteenzetting is inmiddels geschreven door Computable-expert Walter van Holst:

http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/2994923/1277105/krokodillentranen-van-ictoffice-over-algemene-zaken.html

Dank aan Mathieu en nog meer aan Walter van Holst, dat is een duidelijk artikel.

Ter informatie, hier in Oostenrijk gaat dat iets anders. Twee vragen: ben je bij de juiste politieke partij en ben je bevriend met de beslisser? Als op beide 'ja' het antwoord is, krijg je de opdracht. Daarom is er nu een nieuwe commissie in oprichting die de corruptie in dit land gaat aanpakken, zo in 2099 denk ik.

Nederland is nog niet zo slecht.

Wat mij meteen opviel - maar waar verder tot nog toe niemand op reageert - is dat een open source product blijkbaar als "marktpartij" wordt gezien door ICT~office. Zit hem daar niet de crux? Het is heel lastig om een Marktpartij te koppelen aan een open source product, zeker als je - zoals Johan terecht opmerkt - het project verder in eigen beheer uitvoert. Je "koopt" dan als het ware alleen de licentie nog maar, maar als je dan moet kiezen tussen een aantal commerci?le licenties die boven de aanbestedingsgrens liggen en een aantal open source alternatieven ? nul euro, moet je dan aanbesteden of niet?

Wanneer zet ICT~office de aanval in op opdrachten waar (in-) direct wordt gevraagd om closed software? Ben benieuwd wanneer ze het lef hebben om hun eigen leden aan te vallen... Het zou toch wat zijn wanneer ICT~office Oracle dwars gaat zitten bij de "aanbesteding" door Noord-Brabant om er bv. PostgreSQL serieus op de agenda te krijgen.

@Eltjo: daar zit hem nu juist de kneep in dit geval. Het Open Source product waar het hier om draait (hippo) wordt gebouwd en vermarkt door een (1) marktpartij (het bedrijf hippo). Bij datzelfde bedrijf kan je ook tegen jaarlijkse betaling onderhoud krijgen op het product. Dat onderhoud zal AZ ongetwijfeld afnemen (het bedrijf Hippo is immers de enige die de 'Source' centraal beheerd). De overheid betaald dus geen licentie maar wel een jaarlijkse onderhoudvergoeding. Daar is niets mis mee maar je kan je dus (in dit specifeiek geval) net zo goed van een marktpartij spreken in het geval van Hippo. Het is een bedrijf dat bouwt en onderhoud software en vraagt daar geld voor en noemt dat geen licentie maar onderhoud. Dat de bron code ook vrij beschikbaar is (open source) is mooi meegenomen maar daar gaat het ICT office niet zo zeer om, het gaat ze om mogelijke concurrentie vervalsing en een al dan niet correcte aanbestding. Open Source kent vele gezichten, constructies en verdienmodellen dat maakt deze discussie ook zo boeiend.

@plunk Ik kan je melden dat de ICTU ook Hippo gebruikt met onderhoud en garantie door KPMG. Dus het is mogelijk zonder enig contract met Hippo BV of (indirect) met een partner van Hippo BV.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-07-14T16:22:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.