NOIV weigerde onderzoek ICT~Office en UU

Dit artikel delen:

Het programma Nederland Open in Verbinding (NOIV) wees een onderzoek naar hoe de Nederlandse softwaresector kan bijdragen aan het plan, af. Hoogleraar Sjaak Brinkkemper van Universiteit Utrecht bood het programmabureau vorig jaar november aan onderzoek te doen. Dat wilde hij doen in samenwerking met de Software VOC, een netwerk van productsoftwarebedrijven onder de vlag van branchevereniging ICT~Office. NOIV zegt nog in gesprek te zijn met de professor.

Brinkkemper heeft echter het idee dat de gesprekken op de lange baan zijn geschoven. Nadat hij een onderzoeksvoorstel indiende, heeft hij niets meer van het programmabureau vernomen. 'Uit de gesprekken bleek al dat zij alleen een stagebedrag willen betalen', zegt Brinkkemper. Voor het uitvoeren van het tweede deel van het onderzoek was echter ook een promovendus nodig. Ook de organisatie van werkgroepen, bijeenkomsten en onderzoek kost veel geld.

NOIV wil niet reageren op vragen van Computable. Het laat alleen bij monde van plaatsvervangend programmamanager Mike Kortekaas weten: 'Wij beschouwen onszelf nog steeds in overleg met de heer Brinkkemper over dit onderzoek. Als de heer Brinkkemper verder wil praten, zullen wij hierover nader contact met hem opnemen.'

Actiepunt elf

De professor wilde onderzoek doen naar Actiepunt 11. Dit actiepunt uit het NOIV-programma zegt dat Nederland het Europese beleid van open standaarden en open source software zal stimuleren. 'Ik heb een goed Europees netwerk', zegt Brinkkemper. Hij kwam niet zélf met de suggestie om onderzoek te doen naar Actiepunt 11, dat deed het NOIV, aldus de hoogleraar. 'Dit deel had het programmabureau nog niet opgepakt. Daarom vroegen zij dat aan mij om te doen', zegt hij.

Brinkkemper vindt het jammer dat bij het opstellen van het programma NOIV slechts beperkt contact is opgenomen met de Nederlandse softwarebedrijven. 'Als een overheid intervenieert in een markt, dan is het gebruikelijk om met de leveranciers te spreken en niet alleen met de vragende kant. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dat jammer.'

Actiepunt 11 uit het NOIV-programma

Stimuleren beleid open standaarden en open source software in Europa

Het kabinet zal, daar waar relevant en mogelijk, zich actief inspannen om het gebruik van open standaarden en open source software in Europees verband te bevorderen. Niet alleen in de diverse comités en werkgroepen ter voorbereiding van Europees beleid, maar ook bijvoorbeeld als vereiste bij het indienen van bestek voor de eGovernment Awards van de Europese Commissie.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Hmmmmmmm het NOiV komt zo niet erg 'open' over... :)

Geachte heer "professor".

Vanuit een wetenschappelijk standpunt is het jammer dat een universiteit zijn onafhankelijkheid opgeeft en zich letterlijk laat kopen door een subdivisie van ICT-Office, namelijk de Software VOC.

Wanneer u zich zo graag met geldschieters inlaat probeer dat dan niet als "wetenschap" te verkopen.

Mijn raad aan de NOiV, vergeet deze semi-wetenschapper, die wil maar een ding, duurbetaalde plaatsen voor zijn instituut.

Hulde aan het NOiV!
Ga geen overheidsgeld in andermans onderzoeken steken.

De weledelgeleerde heer Brinkkemper snapt dat vast wel.

Computable lijkt bij gebrek aan nieuws en gesponsored door de commercie het NOiV nogal flauw en subtiel aan te vallen.

Nee, ik werk daar niet :-)

Slap verhaal dat nergens over gaat:
Een sterke titel waar geen twijfel over kan ontstaan:
>> NOIV weigerde onderzoek

Vervolgens wordt het al iets minder:
>> Het programma Nederland Open in Verbinding (NOIV) wees een onderzoek naar hoe de Nederlandse softwaresector kan bijdragen aan het plan, af.

En dan uiteindelijk:
>> Wij beschouwen onszelf nog steeds in overleg met de heer Brinkkemper over dit onderzoek.

Er is dus niets geweigerd of afgewezen, er lijkt alleen sprake te zijn van radiostilte. Wellicht is dit veroorzaakt doordat NOIV niet wil opdraaien voor alle kosten van dit onderzoek maar alleen een stagevergoeding wil betalen. En dat is niets bijzonders, niet ieder bedrijf/instelling staat te trappelen om veel extra kosten te moeten maken.

Een stage is een ding, een volledig wetenschappelijk onderzoek is weer een ander ding. Laat ze nu gewoon beginnen met een stageopdracht, dan kan dat later altijd nog worden uitgebreid.

Uit zijn toonzetting zou ik niet graag met zo iemand als Brinkkemper willen samenwerken.

Ik begrijp wel dat NOIV de boot bewust afhoud, ze houden het daarnaast chique door niet teveel op in te gaan ipv om met modder te gooien.

Ik heb bij dat NOIV toch wel sterk het gevoel dat het een groepje open source idealisten zijn met weinig binding met de commerci?le softwarewereld. Begrijp me niet verkeerd, ik ben zelf fervent Linux gebruiker en draag naast mijn baan bij een commercieel softwarebedrijf bij aan enkele open source projecten, maar sommige open source aanhangers schieten door in het veroordelen van commerci?le software.

Naar mijn idee werkt het NOIV haar gestelde doel juist tegen door samenwerking met enkele grote partijen af te wijzen. De huidige markt betrekken in het standaardisatie proces is de enige manier om soepele integratie (en daarmee de beoogde keuzevrijheid voor de overheid) te bereiken. Het ideaal-beeld dat alle software vervangen kan worden door open source software is een sprookje. Er ontstaan niet zomaar communities die specifieke Nederlandse wetgeving gaan implementeren in hun vrije tijd.

Commerci?le software zou geen vies woord moeten zijn voor het NOIV, er is niets mis met betalen voor software. Door de huidige markt van commerci?le software te betrekken bij het standaardisatieproces zou juist deze betaalde software ook netjes kunnen gaan integreren met beschikbare open source software. Deze integratie zal uiteindelijk leiden tot het gebruik van meer (algemene) open source software door de overheid, maar zeker niet tot vervanging van alle vaak zeer specifieke commerci?le applicaties.

Het is erg goedkoop van de closed source leveranciers om te roepen dat Noiv samenwerking weigert mbt standarisatie, terwijl ze zelf elk vorm van integratie met hun software frustreert.
Paar jaar geleden moesten we een koppeling hebben met een applicatie van Centric. Er werd ontzettend moeilijk gedaan en de uiteindelijke rekening was buiten proporties.


Labs: Ik heb zelf ook af en toe hele lastige integratietrajecten begeleid. Wat mij wel opvalt is dat sinds de hele SOA-trend dat soort projecten heel veel soepeler verloopt. Zo heeft Exact Software (ik werk daar niet :-)) bijvoorbeeld webservices beschikbaar gesteld voor integratie met Exact Online. Daarnaast zijn zelfs verschillende verzekeraars inmiddels op de goede weg met verschillende gestandaardiseerde services.

Ik hoop dat NOIV de koers nog een beetje aanpast en uiteindelijk de ontwikkeling van open standaarden voor de overheid gaat stimuleren in samenwerking met alle betrokken partijen.

@Tomas

Goedkoop is als een universiteit haar onafhankelijkheid opgeeft voor een samenwerking met een belangenvereniging.

Niemand heeft iets tegen commerciele software maar wel tegen bedrijven die regelmatig hun klanten frustreren omdat ze niet met andere (soms ook commerciele) software samen kunnen, of beter, willen werken.

Initiatieven als Pentaho en Talend zijn ontstaan door die onwil.

Beste meneer van Leeuwen,

In uw eerste reactie op dit artikel stelt u:
"Vanuit een wetenschappelijk standpunt is het jammer dat een universiteit zijn onafhankelijkheid opgeeft en zich letterlijk laat kopen door een subdivisie van ICT-Office, namelijk de Software VOC."

Mag ik u vragen waarop u dit baseert? Kunt u dit misschien toelichten? Onafhankelijkheid in onderzoek lijkt mij een zeer belangrijk doel, maar bij onderzoek naar software bedrijven lijkt het mij toch lastig dit te doen zonder contact met die bedrijven?

Ach, het hele artikel is nergens op gebaseerd. Zowel de uitspraken over de universiteit als over de NOIV zijn uit de lucht gegrepen, iedere onderbouwing ontbreekt.

Typisch een komkommertijdverhaal, Computable moet toch beter kunnen.

Ik wil het wel even toelichten Suzanne.

De software VOC staat bekend als een niet representatief groepje bedrijven die sterk tegen het actieplan NOiV zijn en die zich gepasseerd voelen door de ambtenaren van EZ bij het opstellen van dit plan. Een soort calimero effect. Uit de laatste alinea blijkt dat ook Brinkkemper zich sterk associeert met deze software voc. Dat zet zijn geloofwaardigheid op het spel.
Daarnaast heb ik vragen over t feit hij volledig zonder noodzaak deze club wil betrekken bij een onderzoek naar de actielijn 11: bevordering van open standaarden en open source in europa. Gelet op de duidelijke standpunten van de software VOC zie ik niet in hoe een "wetenschappelijk" onderzoek onder deze bedrijven kan bijdragen aan Europese bevordering van datgene waar zij tegen zijn. En kennelijk hebben de bedrijven er zelf ook al idee?n bij wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek. Anders ga je nl niet huilen in de media dat NOiV je onderzoek niet wilde betalen. Dan heb je er kennelijk een belang bij dat t alsnog wordt uitgevoerd. Ik vindt het dus jammer dat computable nalaat om de vraagstelling/probleemstelling van het onderzoek duidelijk te maken.

Overigens zou ik ook niet weten waarom NOiV, en daarmee de belastingbetaler, een promovendus zou moeten betalen die pas over vier jaar met een proefschrift gaat komen ter meerdere eer en glorie van de professor. Laat die software voc dat maar doen.


@ tomas: waarop baseer jij je stelling dat noiv niet samenwerkt/praat met grote commerci?le partijen?

NOiV gooit interoperabiliteit, open standaarden en open source software op 1 hoop en dat is niet verstandig.

Interoperabiliteit en open standaarden hebben wel veel met elkaar te maken en zijn historisch gezien de verdiensten van de open source software initiatieven.

Tegenwoordig is het juist zaak dat closed source software ook interoperabel wordt.

Hoewel ik altijd met OpenOffice.org werk, vind ik het prima wanneer anderen met MS Office werken, als er maar duurzaam en zonder hindernissen kan worden uitgewisseld.

@ Suzanne

Henry heeft het antwoord inmiddels al gegeven.

Dat had u ook zelf kunnen lezen, bijv. in computable en in de websites van de betreffende belangenverenigingen.

Een kleine toevoeging om de zogenaamde partijdigheid van Prof. Brinkkemper uit te sluiten: de Software~VOC is voortgekomen uit het Platform voor Product Software, een platform waarbij wetenschappers en software professionals samenkomen om allerlei onderzoek te doen. Dit Platform is opgericht door Brinkkemper, met een (in mijn ogen mooie) doestelling om meer kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen software industrie en wetenschap.

Inmiddels leeft de Software~VOC verder onder ICT-Office omdat Brinkkemper overspoeld werd met zaken als ledenbeheer, administratie, e.d.. Nu heeft de Software~VOC nog steeds sterke banden met verscheidene onderzoeksinstellingen, zoals de TUE en de UU, welke volgens bovengenoemde commentaren daarmee hun partijdigheid verliezen? Lijkt me wat sterk.

@ Slinger Jansen

op welke planeet woont u?

Een "kruisbestuiving tussen industrie en wetenschap" zal altijd leiden tot een afhankelijkheid van de wetenschap, dat was altijd zo en zal ook niet veranderen.
Er zijn in het verleden al vele ethiek kommissies met deze kwestie bezig geweest en aannemen dat dat nu niet zo is, getuigt van een naiviteit zonder grenzen.

Waarom zou een instituut zelf betalen voor onderzoekers die ze niet nodig heeft?

Overigens stelt u het zelf hier, ze (TUE UU) hebben hun partijdigheid niet verloren.

Hier het artikel over de overgang van de Software VOC: http://www.ictoffice.nl/index.shtml?id=6025

Onderaan staan ook de leden van de Raad van Advies, met ondermeer Sjaak Brinkkemper, Rajesh Patel (CEO van Exact) en Bas van der Veldt (Directeur Productontwikkeling van AFAS). Deze laatste twee heren hebben zich de laatste weken uitermate negatief uitgelaten over open source en de NOIV in het bijzonder. Ik kan, en wil, niet oordelen over de integriteit van dhr. Brinkkemper van de UU, maar hij heeft wel alle schijn tegen. De kans dat een onderzoek dat wordt geleid door een belanghebbende van de Software VOC, een uitkomst oplevert die de Software VOC en overkoepelende organisatie ICT~Office niet aanstaan, is minimaal. Doet mij denken aan "Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend"...

Een goed onderzoek moet iedere schijn van partijdigheid voorkomen, dat gaat met bovenstaande constructie al niet meer lukken. Wat dat betreft is het onderzoek al mislukt voordat het is begonnen.

@Jan van Leeuwen:
Ik ken dr. Slinger Jansen en prof.dr. Sjaak Brinkkemper beiden als zeer kundige, betrokken en gemotiveerde onderzoekers. Uw bewering dat dr. Jansen op een andere planeet zou komen raakt mijnsinziens dan ook kant noch wal.

Het is helaas zo dat binnen bepaalde vakgebieden van de informatica men niet zonder toegang en ondersteuning van het bedrijfsleven kan. Zonder toegang tot echte IT systemen en input van echte organisaties vervalt informatica onderzoek al snel tot ivoren toren onderzoek zonder enige praktijkrelevantie. Zeker op deelgebieden als software engineering en informatiekunde.

Als toegepast onderzoeker bevind men zichzelf altijd tussen de Scilla van partijdigheid en de Charybdis van de ivoren toren.

Ik ben het met overige commentatoren eens dat de titel van het artikel redelijk tendentieus is, maar mijnsinziens dient dat eerder de schrijver van het stuk (Rian van Heur) te worden aangerekend en niet professor Brinkkemper.

Met vriendelijke groet,
Joost Schalken

P.S.: mijn standpunt in dezen is waarschijnlijk gekleurd, hoewel ik momenteel geen banden met professor Brinkkemper heb, is hij in het verleden wel mijn promotor geweest.

Onafhankelijk onderzoek is een droom, waarin reeds lang vervlogen tijden de hoofdrol spelen, toen wetenschappers nog 'puur' waren en geen maandelijkse gas-, licht- en huurrekeningen op de mat kregen. Afhankelijk zijn we allemaal, maar dit dient niet verward te worden met partijdigheid. Wetenschappelijk onderzoek is geen one-man-show, en de kans dat een onderzoek waaraan 1 belanghebbende van de Software VOC verbonden is, een uitkomst oplevert die de Software VOC en overkoepelende organisatie ICT~Office niet aanstaat, is even groot als het alternatief.

Uiteraard kan het probleem van afhankelijkheid opgelost worden door de bedrijven te laten investeren in hun eigen r&d-afdelingen. Migreer onderzoekers naar de wereld van het grote geld, en reduceer de beta-faculteiten tot het formaat van geesteswetenschappen, waar men gewend is te leven op water en brood. Ik ben benieuwd wat voor onderzoeksresultaten we dan krijgen.

Klaarblijkelijk heerst bij dhr Schalken de mening dat "echte IT Systemen" alleen bij commercieele organisaties staan, en dat dat alleen maar "echte organisaties" zijn, voor een wetenschapper een hoogst bedenkelijke uitspraak.
"zonder toegang tot echte IT systemen en input van echte organisatie"

Overigens vraag ik me af hoeveel onderzoekers Kevin kent, in mijn tijd aan de uni vond men inderdaad onafhankelijkheid belangrijk. Geen enkele van mijn professoren zat in de Raad van advies van een commercieele belangenvereniging.

@Joost Schalken: Juist de samenwerking tussen universiteit en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat studenten goed voorbereid zijn en geen 'theoretische, bedrijfsleven-vreemde' universiteit-verlaters worden. Een debat, een gesprek of een onderzoek in samenwerking met bedrijven zijn dan ook juist de punten die voor studenten en voor de wetenschappelijke wereld interessant zijn, vooral op een nieuw gebied als ICT. Om vervolgens universiteiten/professoren partijdig en be?nvloed te noemen gaat dan ook nergens over.
Waar haal jij je wijsheid, ervaring en scherpe mening vandaan dat je hier zo zeker van bent?

@Jan van Leeuwen, u bent zelf ook prof. aan hetzelfde departement als prof. Brinkkemper? Enigsinds vreemd dag professoren elkaars eigen departement aanvallen? (http://www.cs.uu.nl/staff/jan.html)

"vergeet deze semi-wetenschapper, die wil maar een ding, duurbetaalde plaatsen voor zijn instituut." ... hetzelfde instituut waar u werkt? .. nu snap ik het niet meer..

@ Frank

er zijn meer mensen met de naam Jan van Leeuwen.
Dat professoren elkaar aanvallen is normaal, dat gebeurt overal.

Ik neem aan dat het om deze meneer gaat:
http://profile.computable.nl/profile/jleeuwen

Iemand met veel te veel tijd om de hele dag op de site van computable zijn absolute waarheid te verkondigen. Ook iemand die de afgelopen 10 jaar elke discussie heeft gemist over valorisatie van wetenschappelijke kennis en vraaggestuurd onderzoek. Kennisinstellingen worden gedwongen (mede door OC&W) om de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken, juist om te voorkomen dat in de ivoren toren kennis wordt ontwikkeld wat uiteindelijk op de plank blijft liggen.

Overigens ben ik van mening dat een groot onderzoek naar de softwaremarkt in nederland niet door een universiteit moet worden uitgevoerd. Dat zou het CBS moeten doen bijvoorbeeld.

@ Karel

Zoveel tijd kost dat werkelijk niet, tenzij je erg langzaam bent. Absolute waarheden verkondig ik niet i.t.t. sommige anderen . . . .
Overigens, hoe wil je vaststellen in hoeverre ik wel of niet geinformeerd ben?

Overigens deel ik je mening, het CBS is een goed idee.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij Universiteit Utrecht

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-08-07T11:32:00.000Z Rian van Heur
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.