Justitie-club Ictro gaat op de schop

Bonden en or proberen onrust personeel weg te nemen

Justitia

Het ict-bedrijf Rechterlijke Organisatie (Ictro) wordt in zijn huidige vorm opgeheven. Een deel van het personeel wordt overgeheveld naar de ict-afdeling van het Openbaar Ministerie (OM) zelf. Het OM wil een deel van de ict-taken uitbesteden aan een marktpartij. De vakbonden zijn in overleg met de Ictro-directie om een sociaal plan op te stellen. Ictro telt zo'n 350 voltijds arbeidsplaatsen en beschikt over diverse vestigingen in het land.

Ictro beheert, onderhoudt en ondersteunt de applicaties en de netwerken van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (vormen samen de rechterlijke organisatie). Het OM trekt zich als eigenaar terug uit Ictro. In het kader van de ontvlechting zal een deel van de Ictro-medewerkers overstappen naar het Openbaar Ministerie. Het gaat om circa 125 automatiseerders. Het OM brengt een aantal activiteiten (werkplekbeheer, helpdeks) onder in DVOM/I, de eigen afdeling voor informatiebeheer.

Het applicatiebeheer zal het OM op basis van service-level agreements voorlopig nog afnemen van het Ictro 'nieuwe stijl'. Voor het technisch beheer en de verbindingen van niet-gedeelde locaties zoekt het OM een marktpartij. Een aantal medewerkers zal dan hier naar toe moeten overstappen. De ontvlechting zal volgens planning vanaf 1 mei beginnen; de herstructering moet 1 januari 2011 zijn afgerond.

Andere visie

Aanleiding voor het terugtreden van het OM uit het Ictro is een verschil van mening met de Rechtspraak over de visie op de organisatie van de ict-dienstverlening. Het OM staat een centrale inrichting voor ogen; de Rechtspraak een decentrale aanpak. Bovendien blijkt uit een presentatie, die Computable in bezit heeft, dat het OM een einde wil maken aan de inmiddels onwenselijk geachte situatie dat zij en de rechterlijke organisatie zowel eigenaar als opdrachtgever is van het Ictro.

Sociaal plan

Het voorgenomen besluit tot reorganisatie bij Ictro heeft tot veel onrust geleid onder het personeel. De vakbonden eisten na overleg met de directie in een brandbrief meer duidelijkheid over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de ontvlechting voor de medewerkers. Ook de ondernemingsraad wilde geen advies uitgeven omdat de plannen niet duidelijk genoeg waren. 

Volgens Marjon Platje van vakbond AbvaKabo was het ook onduidelijk op welke gronden medewerkers zouden worden geselecteerd voor het OM of de Rechtspraak. 'Naar aanleiding van onze bezwaren hebben de bonden opnieuw overleg gevoerd met de directie. Daarbij is afgesproken dat er heldere afspraken worden gemaakt over de reorganisatie. In dat kader komt er een sociaal plan over hoe veranderingen in de rechtspositie worden opgevangen.'

Zij wijst erop dat hoewel een deel van het Ictro-personeel binnen Justitie een andere plek krijgt, het bevoegd gezag en wellicht de arbeidsvoorwaarden voor hen wel veranderen. 'Bovendien lopen ze, zeker diegenen die naar het OM gaan, de kans om uitbesteed te worden aan een externe leverancier. Uitgangspunt van het sociaal plan is dan ook een  gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket.'

Deze week worden de onderhandeling over het sociaal plan voortgezet.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Erg jammer deze ontwikkeling. Ictro heeft veel kennis van Justitie die verder reikt dan de nulletjes en eentjes. Het is een hard werkende club met commitment.

Wat gaat de Overheid doen met de ICT-clubs van Defensie en Rijkswaterstaat?

LRM Group heeft een aantal jaren managers en medewerkers voor ICTRO mogen zoeken en ook gevonden.
Het spreekt vanzelf dat wij ook in een moeilijke periode klaar staan voor deze mensen (en hun collega's) omdat zij eerder op onze steun en inzichten hebben vertrouwd.
LRM vindt dat je een partner moet zijn in goede en slechte tijden.

Theoretische schaalgrootte verschillen kunnen niet benut worden als de betrokkenen het niet willen.

Het onderliggende probleem is een oriëntatie- en cultuurverschil. De rechtspraak is op landelijke normen gericht. Het OM is meer gericht op de lokale driehoek en publiciteit. De rechters zijn vaak typische ambtenaren en de staande magistratuur bestaat uit halve politici. Dus staat het OM een decentrale inrichting voor ogen; de Rechtspraak een centrale aanpak.

ICTRO werft nog steeds ICT-professionals in Utrecht:

Dit artikel hoort ook bij het vorige verhaal van COMPUTABLE: Straks schaarste op de ICT markt......

@Wener Vissers:
ben erg benieuwd waar je dit op baseert.
Zeer veel medewerkers zijn vroeger vanuit de gerechten doorgestroomd en hebben geen gedegen opleiding, maar waren in de tijd van de oprichting net wat handiger met Word dan andere medewerkers. Tevens is de commitment juist ver te zoeken, vandaar dat dat één van de speerpunten is van ICTRO de komende periode (en onderdeel van de nieuwe organisatie). Ik vind het erg vreemd wat je aanhaalt.

@Boudewijn van Achter:
dan ben ik benieuwd waar jullie de goede mensen hebben verstopt, ik ben ze (op een uitzondering na) nog niet echt tegengekomen in Utrecht.

Verder wil het OM ook centraliseren, maar hebben ze geen vertrouwen in ICTRO.
Overigens klopt het wel dat het onwenselijk is dat zowel OM als Rechtspraak eigenaren zijn van ICTRO (vroegere verhouding 1:2), maar dat argument geldt ook zeker vanuit Rechtspraak zijde.

Overigens is e.e.a. al zeker meer dan een jaar bekend (qua ontvlechting OM en Rechtspraak), dus dat is geen nieuws.
De reorganisatie is ook al maanden geleden aangekondigd.
Overigens snap ik alle commotie wel, gezien wat ik als eerste aanhaalde in mijn reactie: de meeste medewerkers hebben geen enkele kans op de ICT-markt gezien hun gebrekkige kennis en opleiding.

@Iemand

Ik baseer mijn uitspraken op mijn eigen ervaringen. Ik heb zowel bij het OM als bij Ictro gewerkt. Het is echter 2,5 jaar geleden dat ik de club heb verlaten, maar een hoop collega's werken er nog steeds en dit zijn echt ict-professionals.
Ik vind je uitspraken dan ook geen recht doen aan de mensen die daar nu werken. Niet alles is zonneschijn, maar dit heeft eerder met het politieke speelveld te maken dan met een te kort aan kennis binnen de organisatie.

Ongeveer 8 jaar geleden is men begonnen aan centralisatie bij zowel OM als ZM, waarbij het OM nog verder ging dan ZM. Bij het OM ging men zelfs zo ver dat in 2006 is begonnen met centraal functioneel beheer. Ik kan de beweegreden van het OM daarom niet echt plaatsen.

Het is des te bijzonder aangezien grote organisaties als banken, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten ect. juist aan het insourcen zijn omdat men toch niet geheel tevreden is over de dienstverlening van die externe partijen.

Als laatste vind ik het erg spijtig voor al die collega's die juist een commerciële baan en dito arbeidsvoorwaarden hebben laten vallen om bij de overheid te werken.

@iemand
ik ben het helemaal eens met Werner Vissers.
niets meer aan toe te voegen.

er zijn collega's die al tientallen overheidsjaren hebben opgebouwd. Als ze bij het OM geplaatst worden krijgen ze een jaarcontract bij een commercieel bedrijf!

Ik was verbijsterd over het persbericht dat de ICTRO wordt opgeheven. De berichtgeving maakt ook duidelijk dat het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht bij de ontwikkeling en beheer hun eigen weg willen gaan. Waar gaat dit over? In strafzaken hebben we het over het ontwikkelen en beheren van applicaties voor de gerechten. Dus over het primaire proces.
Blijkbaar heeft geen van de drie partijen in de gaten dat zij dan ook staan voor één gemeenschappelijke taak. Dat is: het juist en efficiënt verwerken van (straf)zaken. De gedachte dat betrokken partijen onafhankelijk van elkaar deze taak kunnen uitvoeren is ronduit belachelijk. Ontwikkelingen als het NIAS hebben al lang geleerd dat betrokken partijen in één en dezelfde vijver vissen en over en weer elkaar en elkaars gegevens nodig hebben. Een logisch gevolg daarvan is dat er dan moet worden gewerkt met één databank, dus een geïntegreerd systeem. Elke andere oplossing vergroot het risico dat procedurele fouten ontstaan omdat systemen over en weer niet juist met elkaar communiceren. Waarom worden dan deze risico’s genomen? Het lijkt er op dat er een ongezonde competentiestrijd over de hoofden van met name de ICTRO medewerkers wordt gevoerd. Daarvoor is weinig reden. Hebben de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie in de afgelopen jaren bij bijvoorbeeld de ontwikkeling en invoering van het GPS naar behoren gefunctioneerd? Ik denk het niet! Toen ik vijf jaar geleden het PAG verliet werden de eerste zaken al binnen een prototype van GPS ingevoerd. Nu - vijf jaar later - lees ik hetzelfde verhaal in Opportuun. Helaas geen spoor van schaamte over deze geldverslindende wanprestatie.
De ICTRO wordt opgeheven. Is dat de oplossing voor een langjarig probleem? Ik denk het niet. In de jaren dat ik met de ICTRO heb mogen werken heb ik veel capabele en goedwillende medewerkers tegengekomen. Voor mij was opvallend dat er niet of nauwelijks werd geïnvesteerd om het kennisniveau met betrekking tot de rechterlijke organisatie op peil te houden. De techniek, het management en de methode vierden hoogtij. De broodnodige capaciteit om nieuwe wetgeving of gebruikerswensen te vertalen naar functionaliteiten binnen de applicatie ontbrak ten enenmale. Het gevolg: onrust binnen de ICTRO organisatie en ontevreden beleidsmedewerkers op het opdrachtgeverniveau. Overigens stonden deze medewerkers in de regel veel te ver af van de dagelijkse praktijk.

Ik hoop van harte dat de ICTRO medewerkers in dit proces goed worden vertegenwoordigd door de vakbonden en ondernemingsraden. Op de tocht staan immers de medewerkers die maandelijks hun hypotheek moeten voldoen en het gezin draaiende houden. Eén troost heb ik wel: in de afgelopen jaren heb ik ervaren dat het werken voor particuliere ondernemingen niet slecht hoeft te zijn. Met name het respect bij het afronden van een geslaagde missie is iets dat in overheidsorganisaties node wordt gemist. De slogan: “succes heeft vele vaders en het falen alleen maar wezen” gaat daar maar al te vaak op.
Ik wens de medewerkers van de ICTRO succes en sterkte in de komende onrustige periode!
Henk Beumer

Mijn beeld is dat men wil uitbesteden omdat men ontevreden is over de kwaliteit. Een veel genoemde reden bij de overheid. Men wil van het zooitje af. Het is echter ook atijd een gevolg van slecht opdrachtgeverschap. Als men hier niets aan doet, krijgt men van de volgende dienstverlener hetzelfde alleen voor een lagere prijs. Reden om weer in te besteden?

@Henk Beumers
Inderdaad is het beter om dataproblemen te voorkomen. De gedachte echter dat partijen dat NIET onafhankelijk kunnen is echter pas belachelijk. Rechters moeten nu eenmaal onafhankelijk kunnen oordelen. Dat hoeft niet te betekenen dat men dan ook maar gescheiden systemen moet ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de politie, die nu eenmaal ook een belangrijk deel uitmaakt van het volledige strafproces.

De beweegredenen voor het OM lijken mij overigens heel duidelijk: het OM moet bezuinigen in de taakstellingen van de overheid (dat gaat met twee cijfers voor de komma) en doet dit waar nog grote bedragen zijn te besparen!! Moeilijker is het niet.
Bovendien zijn OM en de Rechtspraak het al lange tijd grondig oneens over het genoemde GPS. OM pusht het en de rechters willen het pas na hun pensioen. Overigens dreigt hier geen ernstig afstemmingsprobleem tussen applicaties, want OM neemt applicaties volgens SLA af. Dan hoeft men ook niet mee te betalen voor ontwikkelkosten van grote systemen die alleen voor de Rechtspraak zijn. Ernstig is pas dat de leiding van ICTRO de boel niet bijeen heeft weten te houden en nog steeds (zoals anderen reeds aangaven) op te grote afstand staat van de werkelijkheid van de werkvloer in rechtbanken en parketten. ICTRO kan een gebrek aan verbindende visie en leiderschap worden verweten. Dat probleem mag men overigens ook nog grotendeels wijten aan de eigenaren / opdrachtgevers / enig afnemers die in het nemen van beslissingen een stevige vinger hebben. De cirkel is dan weer rond. Jammer...

@Henk Beumers
Bedankt voor je boodschap. Eindelijk iemand die wel respect heeft voor werkvloer bok ictro, dat hebben we van het management en leidinggevende nog niet gemerkt. Die zijn alleen bezig met hun eigen toekomst en salaris. De werkvloer is de dupe. Het management heeft al een psychotest, interview enzo gedaan tijdens het ontvlechting traject en het blijkt dat heel veel niet door de tests zijn gekomen. Dus de managers en leidinggevenden functioneren niet. Ze mogen van mij allemaal opstappen. De werkvloer krijg altijd de schuld.

@ Dr. E.M.H. Hirsch Ballin:
ICTRO MANAGEMENT EN LEIDINGGEVENDEN MOETEN NU OPSTAPPEN!

De kern van de zaak is dat met het een 'ontvlechting' noemt. Het woord 'reorganisatie' wordt consequent gemeden. Hierdoor denkt men een aantal regels rond reorganisaties niet te hoeven uitvoeren, waarmee men voordeliger denkt uit te zijn, immers geen sociaal plan, verkorte procedures, nauwelijks zekerheid voor het personeel, en ga maar door.

Het OM en de rechtspraak hebben al jarenlang heftige ruzie, wat de ene wil wil de ander niet en een paar jaar verder is het precies andersom.
Zo hebben ze rond 2004 gezamelijk besloten een landelijk rekencentrum (LRC) te bouwen in Maasland bij het vml. DTO. Het OM wilde toen dus duidelijk CENTRAAL.
Toen het LRC klaar was wilde rechtspraak niet meer, OM ging vrijwel alleen verder. Detail is dat rechtspraak wel 2/3 betaalde en dat er hardware staat voor beide kemphanen. Maar OM vond het toch nog te duur! Inmiddels is het rekencentrum zo'n 5 tot 6 jaar oud en moeten spullen vernieuwd worden maar nu geeft OM niet thuis, Ictro moet de spullen maar draaiend zien te houden, een moeilijke opgave als leveranciers de onderhoudscontracten van de spullen opzeggen.

Nu wil OM, tja wat wil OM nu eigenlijk?
Het is zonneklaar dat ze helemaal niet weten wat ze willen! Ze willen van ictro af, dat is duidelijk, maar wel gevoed door een onderbuikgevoel. Ze zijn ontevreden over ictro want ictro vraagt om een visie en lange termijn plannen en die heeft OM niet.
Neem GPS, de grote applicatie die voor OM het leewedeel van het werk moet gaan verzorgen. Ontwikkeling van GPS is uitbesteed aan externen (Ordina en meer). Deze mensen gooien zonder blozen vrijwel elke week een nieuwe patch in productie en, u raadt het al, testen in een testomgeving is er niet bij. Deze patches zijn ook noodzaak want het in zeer instabiel.
Neem de recente conversie van Docsdata (Hummingbird) naar UCM, nou ja, conversie. Men had in januari al vastgesteld dat UCM in de testomgeving (jawel) veel te weinig throughput had. Maar, u raadt het weer, de conversie moest doorgaan in het geplande weekend, de gebruikers waren immers al op de hoogte en een weg terug was er niet meer. Resultaat: halverwege conversieweekend grote problemen, conversie uitgesteld.
Recent een 2e poging terwijl de technici van ictro het nog steeds sterk ontraadden maar nu was toch een geslaagde conversie. Maar in de praktijk bleek het te weinig throughput te hebben (eerder gehoord?) dus na 2 of 3 dagen maar weer terug naar Hummingbird.
De technici van ictro zagen het al lang aankomen en hebben het afgeraden, maar de politiek beslist anders en ictro krijgt na afloop de zwarte piet want er was natuurlijk productieverlies.

Maar even terug naar wat OM wil of niet wil. Ze willen van ictro af want die club zou te duur zijn en te weinig flexibel. Te duur terwijl rechtspraak 2/3 betaald? En weinig flexibel terwijl OM zelf niet een visie weet neer te zetten en elke maand een andere route kiest?
Nu moet dus gesplitst worden. Na de splitsing ontstaan er bij OM nog 9 vacatures en bij rechtspraak 43. Veel mensen erbij die in een gezamelijk ictro niet nodig zijn, is dat goedkoper?

Bij outourcen heb je een partij nodig die het werk wil gaan doen. OM heeft gekeken of Ivent (het oude DTO) het wil: NEE. Nou, GBO dan: ook NEE. Dan een marktpartij zoals Ordina: NEE.
Allemaal NEE, want de voorwaarden zijn niet bekend en de gevraagde prijs is veel te laag. Zo gek is die ictro dus nog niet.

En dan het personeel. Het is op papier gezet dat men het personeel eigenlijk helemaal niet mee wilde hebben, maar door OR en vakbonden gedwongen lijkt OM nu toch het personeel mee te moeten nemen, later bij de outsourcing moeten er dan garanties voor het personeel komen. Dit personeel mag dan een voorkeur uitspreken of ze in de OM-kolom of de rechtspraak-kolom willen komen te werken. Maar wat is deze voorkeur waard als het pas criterium 3 is?
En hoe kiest men de voorkeur als niet eens bekend is wat de nieuwe vestigingsplaats zal worden, wat de nieuwe werkgever wordt, hoe de arbeidsvoorwaarden worden, en ga maar door.

Kortom, OM is een oneerlijk spel aan het spelen. Bobo OM heeft het gehad met ictro en dus gaan ze de zaak outsourcen, het personeel het mes op de keel: KIES, terwijl er niets te kiezen valt want echt alles is onzeker. Splitsen want het moet goedkoper, terwijl er straks personeel bij moet en 3 partijen al zeggen het niet te willen doen voor die prijs.
Het OM is goed bezig, wanneer komen de kamervragen?

rob, 12-04-2010 21:29

Niets aan toe te voegen, klopt als een bus

In de eerdere reacties wordt veelal uitgehaald naar het OM. De gedane uitspraken snijden voor het merendeel hout, maar ook De Rechtspraak heeft de missers op haar naam staan.

Het is een fundamenteel principe dat alle rechters in Nederland onafhankeijk recht kunnen spreken. Dat staat in Nederland niet ter discussie en dat hoort ook zo. Het probleem onstaat echter bij de interpretatie van het begrip 'onafhankelijk'. Maakt dit het ook mogelijk om eigen keuzes te maken in de bedrijfsvoering van de rechtbanken? Met de huidige interpretatie wel.

Hiermee komt de eerder gemaakte keuze om te centraliseren in het LRC in een ander daglicht te staan: dit zou alleen succesvol kunnen zijn wanneer tot uniforme standaarden over de rechtbanken heen was gekomen. Met andere woorden men heeft geprobeerd om met het Programma T&M tegelijk de huidige uitleg van onafhanelijkheid een andere invulling willen geven; een reorganisatie vermomd als ICT programma.

Dit is jammerlijk mislukt en de overgang van de applicaties vanuit de rechtbanken naar het LRC is niet gebeurd. Het OM daarentegen wordt centraal gestuurd en die hebben op een bepaald moment van bovenaf hard gestuurd op het overgaan naar het LRC en dat is uiteindelijk wel gelukt.

Voor de Rechtspraak betekent de huidige keuze voor regionale centralisatie een enorme desinvestering. Het LRC is opgericht en 2/3 van de kosten waren voor de Rechtspraak en dat nooit heeft gerendeerd. De belangrijkste applicatie in het LRC voor de Rechtspraak is REIS. Dit was een soortgelijk megalomaan project als GPS van het OM en heeft nooit geleverd wat bedoeld was. Nu loopt het VIRO programma dat de niet geleverde functionaliteit moet gaan leveren. Als de rekenkamer nog tijd over heeft........

De manier waarop tegen het sturen van een ICT-bedrijf wordt aangekeken is ook herkenbaar in het aantellen van het management. De huidige directeur was daarvoor hoofd bedrijfsvoering van de rechtbank in Arnhem. Wat kwalificeert hem voor een ICT-bedrijf? Of zoals een kennis wel eens zei: "met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig".

Repelsteeltje

Dat dit gaat stoppen is een goede zaak. Men is alleen maar freelancers aan het helpen en dikke tarieven aan het betalen. Men weet niet eens wie er in dienst is of ingehuurd want het blijven abmtenaren en zolang er budget is maken ze het op.
Goede zaak dat deze kostbare, zakkenvullende organisatie omvalt

@belasting betaler
Er is niet 1 partij aan te wijzen als schuldige. Het is een geheel van omstandigheden. Een MT dat leidt aan grootheidswaanzin, want waarom weg uit Zeist en naar een veel te groot pand in Utrecht, waarom GPS overgenomen van externen die er een puinhoop van maakten, idem met REIS en dan ook nog een T&M project. En onderhand wordt een reorganisatie doorgevoerd en worden alle sleutel functionarissen er uit gegooid en de lokaties opgeheven (2004). Als een organisatie dan nog niet kapot gaat. Wat de externen betreft, ik heb daar, een uitzondering daargelaten, geen goed woord voor over, ze hebben heel veel schade aangericht. Maar ja de overheid hecht helaas meer waarde aan de woorden van iemand die 200 euro per uur koste dan aan een goed onderlegde interne. Jammer.

Het is jammer dat de mensen met de grootste monden en de hoogste tarieven het voor het zeggen hebben (gehad). Het resultaat ligt er nu.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-04-12T11:16:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.