Senaat schort invoering van EPD op

Dit artikel delen:
Arts met stethoscoop

De Eerste Kamer heeft de rem gezet op de doorontwikkeling van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De Senaat wil, voordat het instemt met regelgeving voor landelijke invoering van het EPD, dat er eerst duidelijkheid komt over de huidige stand van zaken van de invoering. Daarnaast verzoeken de politici om nieuwe aansluitingen van zorgaanbieders en de implementatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP) op te schorten.

'In de huidige fase van de ontwikkeling van het landelijk EPD mogen geen onomkeerbare stappen worden gezet.' Dat staat in een motie die is ingediend door PvdA-senator Tan. Zij verzoekt de regering om Nictiz, de organisatie die het EPD in opdracht van de rijksoverheid ontwikkelt, in overweging te geven om nieuwe aansluitingen van zorgaanbieders en verdere implementatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP) op te schorten.

Pas als de Eerste Kamer zich heeft kunnen uitspreken over het wetsvoorstel over het EPD, dat nog bij de Tweede Kamer in behandeling is en waarop de minister inmiddels enkele wijzigingen heeft voorgesteld, moeten de aansluitingen worden hervat. Die motie wordt gesteund door VVD, SP, GroenLinks en D66.

Daarnaast wil VVD-senator Dupuis dat de procedure waarmee burgers toestemming voor inzage in dossiers verlenen of weigeren, wordt aangepast. Die motie wordt gesteund door PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, OSF en de Fractie-Yildirim.

Misbruik

De derde motie die tijdens de vergadering op 6 juli 2010 is aanvaard, komt van SP-senator Slagter-Roukema. Die volksvertegenwoordiger vraagt de regering een communicatieplan voor het EPD op te stellen in overleg met alle relevante partijen waarin de minister de huidige stand van zaken toelicht en duidelijkheid geeft over het vervolgtraject.

Slagter-Roukema vroeg ook aandacht voor 'de verwarring in het land' over de al bestaande regionale systemen van dossiervorming die aan minder zorgvuldigheidseisen hoeft te voldoen dan die welke aan het landelijke EPD gesteld zullen worden. 

Eerder riep CDA-senator Franken op om wetgeving tegen het misbruik van het EPD aan te passen. Hij wil dat er een regeling wordt getroffen die misbruik van het elektronische dossier strafbaar stelt en die garandeert dat dossiers die via de verwijzingsindex toegankelijk zijn niet toegankelijk zijn voor verzekeraars.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

EPD stuit op verzet in Eerste Kamer

Vastleggen van acties op EPD roept veel vragen op

UvA en VWS steggelen over beveiliging EPD

VWS: kritiek op EPD is ongegrond

Studie legt lekken in beveiliging EPD bloot

VWS: Veel zorgsystemen niet klaar voor EPD

Klink stelt verwachting EPD opnieuw bij

VWS stemt in met gebruik regionale EPD’s

EPD blijft moeilijke klus voor ziekenhuizen

Invoering EPD ligt enorm achter op schema

Artsen: Invoering EPD in 2010 is niet haalbaar

Nederlandse zorg niet klaar voor EPD

Invoering EPD loopt vertraging op

Alternatieve benadering van het EPD

Discussie rond de veiligheid van het EPD

De architectuur van het Nederlands EPD

Inleiding van het Klink-EPD

De keerzijde van de EPD-brochure

Pharmapartners: EPD moet aangepast worden

Klink: Onveilige systemen vertragen EPD

Minister wil invoering EPD uitstellen

'Mislukken EPD lag niet aan ICT'

Ontmanteling EPD is klap voor CSC

Privacy First eist stop van doorstart EPD

Eerste Kamer zet streep door EPD

Senaat blijft tegen opzet landelijk EPD

Minister stelt EPD-debat uit na vragen Senaat

Aansluiting op EPD is voorlopig niet verplicht


Reacties

Niet alleen vraagt Zuid-Afrika nu aandacht vanwege voetbal, maar de introductie van een medisch paspoort is daar ook in een stroomversnelling... http://bit.ly/cgWYHw

Gelukkig bemoeit de overheid zich ermee. Dan zal het wel goed komen. Toch ??

De senaat - bedoeld wordt denk ik de Eerste Kamer, is gelukkig wat verstandiger dan de Tweede, die te vaak de economische waan van de dag - als een bedrijf zegt dat het goed is verdient er iemand aan en is het vast wel goed - lijkt te volgen. Gelukkig hebben we ook een Eerste Kamer.

Fantastisch! Ze zijn er gelukkig nog! Verstandige mensen. Nu op weg naar de volgende stap: Exit PD.

Jammer, dom en voorbeeld van niet aanpakken en doorpakken. Dit leidt wederom naar een mislukt programma. Uitstel is meestal afstel.

Het EPD is een mooi product en hoort in deze tijd en nabije toekomst. De kritiek en weerstand is gezocht en zou op elk ICT systeem van toepassing kunnen zijn.

Het is ongelooflijk dat een groep weer een ontwikkeling tegen kan houden. Het EPD wordt de A4 discussie voor de komende 45 jaar.

Oproep aan alle innovatieve zorginstellingen ga door met het EPD.

John Roos
Voormalig EPD programma manager

Er was een mooi idee: laten we de medische gegevens inzichtelijk maken voor andere medici zodat we de patiënten beter kunnen behandelen.

Geef dat idee aan de overheid, maak er een wet van en je weet zeker dat het gaat lukken!

In tegenstelling tot Willem en Jan ben ik wat minder blij met de Eerste Kamer. Oorspronkelijke doel was om wetgeving consistent en van voldoende nivo te hebben. Nu is het een club bijzonder indirect gekozen mensen die graag wat macht willen, maar nul verantwoording hiervoor af willen leggen.

Wanneer het EPD daadwerkelijk als doel had betere en efficienter patientenzorg dan zou ik je helemaal gelijk geven.

Wanneer het EPD daarnaast daadwerkelijk zou zijn omgeven met de juiste maatregelen om te voorkomen dat verzekeraars en werkgevers niet via al dan niet slinkse wegen de (toekomstige) kneusjes uit te selecteren, ook dan zou ik je helemaal gelijk geven.

Echter beide bovenstaande alinea's zijn aantoonbaar zwakke punten. De enige echte winnaars bij een EPD zijn verzekeraars en wellicht werkgevers. Gezien het belang van juist het individue en de toch al afkalvende privacy is een stap op de rem meer dan gerechtigd.

Dus: eerst zorgen dat de patient aan het stuur komt als het gaat om wie inzage gaat krijgen.

Dus: eerst zorgen dat misbruik van het EPD strafrechtelijk kan en zal worden vervolgd.

Dus: eerst zorgen dat de patient ten allen tijde kan zien wie inzage gehad heeft in zijn of haar dossier.

Zodra bovenstaande drie punten (naast alle andere beveiligingsissues) zijn ingevuld kunnen we eens praten over invoering.

Nu kunnen we een discussies voeren met voorbeelden voor -en tegens. Als je een stok zoekt om te slaan dan zal je hem vinden ook. De gedachte en product is voor het positieve en is vergelijkbaar met de OV chipkaart en tolpoortjes. Daar hadden we ook allerlei negatieve discussies en onderzoeken naar wat al niet mogelijk aan slechtheid mogelijk is. Het kwaaddenken ligt waarschijnlijk in ons genen. Gelukkig hadden we in Rotterdam wel het lef om door te zetten. Met als resultaat een prima werkend systeem die constant wordt verbeterd. Voor het EPD zou ik het zelfde pleiten. Kortom, geen woorden maar daden. In het Maasziekenhuis zijn we het gelukkig nu aan het implementeren. Het ziekenhuis zit nu in een transformatiefase van papier naar een papierloze wereld die via beveiligde workflow en authorisatie snel, betrouwbaar éénmalige informatie geeft en archiveert. Dubbele invoer, vragen, bloedonderzoeken, foto's maken, handmatige postverwerking, logistieke rompslomp tussen apotheek, huisarts en 3e lijns zorg vervalt nu.

Leve de eenvoud.

John Roos
Voormalig EPD programmamanager

@Joris

Ik ben geen voorstander van een aparte wet voor ieder (IT-)project dat door de overheid opgestart wordt. Er bestaat namelijk al een wet bescherming persoonsgegevens. Ook bestaan er meerdere wetten die een bepaald aspect van de privacy in Nederland regelen.

Laten we alle wetten samenvoegen en tot één algemene wet komen. Op deze wijze hoeft er niet steeds een aparte wet te komen. En wijzigingen op één plaats vastleggen is makkelijker dan eerst moeten kijken of de ene wet regels in een andere wet niet uitsluiten.

Ik vind het niet gek dat de eerste kamer een rem zet op het doorontwikkelen van het EPD. Als er voor ieder project een aparte wet moet komen wordt het steeds ondoorzichtelijker of de wet wel te handhaven is.

Het EPD is een goed initiatief, maar de uitwerking kan beter.

Goed dat er even de rem op gaat, eerst lijken me allerlei nog niet uitgewerkte privacy aspecten bekeken te worden. Is dat klaar, dan absoluut doorgaan met het EPD. Zelf ben ik diabeet en ik baal zo langzamerhand om elke arts weer mijn 'levensverhaal' te moeten gaan vertellen. Met een goed en helder EPD zou dat gewoon niet meer nodig hoeven te zijn.
Wat de wetgeving betreft, ben ik het met Christian eens, laat er maar een algemene wetgeving komen voor dit soort zaken.

Misschien nog een idee om meteen de gebitsgegevens er ook in op te nemen? (of zit dat er al in?), want dan hoeven bij rampen en calamiteiten met slachtoffers niet allerlei tandartsen benaderd te worden.

Grappig hoe een voormalig programmamanager op geen enkele wijze op de inhoudelijke punten ingaat. EPD is goed, punt. De vergelijking met OV chipkaart zou ik daarbij overigens niet 123 maken, maar dat is zijn keuze.

Huivering voor zaken als een EPD heeft niets met kwaaddenken te maken, maar alles met realisme. Een dergelijk middel zal ongetwijfeld voordelen hebben voor (grote delen) van de samenleving en bepaalde individuen. De vraag is of deze voordelen op mogen wegen tegen de nadelen voor anderen. Zolang zaken als inzagerecht, blokkering en afstraffing van misbruik niet goed geregeld zijn is een landelijk EPD te risicovol.

Inzagerecht was toch geregeld; je kunt tot een jaar terughalen wie je gegevens heeft opgehaald? Misbruik uiteraard bestraffen, maak er een wet voor en klaar. De beveiligings-issues hebben vooral met gedrag en discipline te maken en niet met de techniek. Ik hou mijn passwords/pincodes geheim en let op mijn pasjes maar blijkbaar is dat te veel gevraagd van hoogopgeleide medici.

Nederland liep voorop met dit LSP model maar wordt nu ingehaald door Zweden. Gelukkig leuteren ze daar niet zo veel en passen ze gewoon de wet aan als het nodig is.

Laten we lekker blijven faxen met apparaten waarvan de toners niet eens meer verkrijgbaar zijn; fijn onleesbare recepten uitschrijven waardoor te hoge dosering van medicijnen plaatsvinden. Laat doodzieke patienten lekker nog een keer het hele verhaal van de fagleopen 2 jaar vertellen terwijl je niet kunt slikken omdat je net een bestralinkje in het Daniel de Hoed achter de rug hebt.
Als patient vind ik het een rare discussie , gevoerd door mensen die de branche (in dit geval ziek zijn) niet kennen. Er worden nu niet 'voor het eerst gegevens uitgewisseld van patienten': het gaat nu alleen mbv ICT. En dat is beter dan dat mijn papierendossier met een busje van locatie 1 naar locatie 2 gaat over diezelfde A4. Welkom in 2010 allemaal.
Patientje

Om te beginnen heeft het Computable artikel al een paar fouten. Ten eerste heeft de Eerste Kamer niet het aansluiten op het EPD stop gezet maar het ontwikkelen van nieuwe modules em ze hebben de minister laten beloven dat hij geen nieuwe subsidieregeling zal starten om zorgverlenerd aan te laten sluiten (lees niet alleen andere media maar kijk ook goed wat er op 5 en 6 juli in de Eerste Kamer is gezegd). Verder is het wetsvoorstel voor de elektonische berichtuitwisseling in de zorg (in de volksmond het landelijk EPD) niet meer in behandeling in de Tweede Kamer. Er is wel een wijziging op de wet in voorbereiding en die moet opnieuw door Tweede en Eerse Kamer.
De wet regelt alleen de verplichting om aan te sluiten voor zorgverleners en geeft aan patiënten het recht om in te zien wie er in zijn of haar dossier heeft gekeken en geeft de mogelijkheid om gegevens af te schermen. Dat alles is omgeven door een reeks van veiligheidsmaatregelen.
En dat allemaal voor de kosten van een tiental kilometers snelweg. Het systeem werkt, is goed beveiligd (100% is onmogelijk) en ik als patiënt kan zien wat er met mijn gegevens gebeurd. Eindelijk een geslaagd groot overheidsproject en dan draait de politiek het de nek om.


Nee geef maar de regionale oplossing: mijn gegevens in meerdere regionale systemen met onduidelijke beveiliging, waar ik geen inzicht in heb, waar de buurvrouw mogelijk in kan kijken, wat ik nooit te weten zal komen en waar soms een backup van wordt gemaakt.

Dankzij het epd wordt het minder moeilijk voor het verplegend personeel om zich achter falende ict te verschuilen.

Als informaticus maak ik me ernstig zorgen over een zo groot systeem.
Allereerst: elke database bevat fouten, een onvermijdelijkheid zoals mijn professor mij geleerd heeft en in de praktijk heb ik alleen maar geleerd dat dat inderdaad zo is, er zullen straks doden vallen juist vanwege het EPD. De vraag is dan hoeveel we er mee opschieten.
Verder maak ik mij ernstig zorgen over mijn privacy. Verzekeraars weten nu al veel te veel over mijn gezondheid. Het medisch geheim is door invoering van diagnosecodes al om zeep geholpen (artsen doe er wat tegen!!!). Het EPD is wat mij betreft niet voldoende afgeschermd voor oneigenlijk gebruik.
Vooralsnog meld ik mij af voor het EPD. Voor mijn eigen veiligheid :)

Iedereen die met medische missers te maken heeft gehad, weet dondersgoed de gevaren van een EPD die voor elke zorgverlener toegankelijk is.

Los daarvan het geld voor dit geldverslindend project kan men beter besteden. En iemand die het budget voor dit project weet te vinden? Ervaren dat het zeer moeilijk is om terug te vinden. Dat kan aan mij liggen, maar het kan ook genoeg zeggen. Namelijk dit project is een graaifestijn villa's galore project?

Droevig dit soort geldverslindende projecten. Het zou verboden moeten worden om dit soort onzin te implementeren.

Het is en blijft een rammelproject. Net als de OV-chipkaart, en nog wel meer ICT projecten. UWV anyone?

Hoepel toch op met die amateuristische graaikolder. Het is hoogtijd dat de ICT binnen de overheid aan banden wordt gelegd. Miljarden over de balk per jaar durf ik te wedden.

En maar afvragen waarom oma in de luiers zit. Of waarom de premies weer omhoog gaan. Dat heeft te maken met dit soort onzin projecten en de bagger bureaucratische uitvoering daarvan.

Wat mij betreft moet het een strafbaar feit worden om zo met overheidsgeld om te gaan. Zo'n project zet je met 10 man voor een habbekrats in elkaar, niet deze idiotrie.

Plaatsvervangende schaamte voor dit stelletje ICT amateurs dat denkt even te weten hoe het moet. En daar stinkend rijk van te worden. De managers in ieder geval. Wij mij betreft een boycot op deze bedrijven. En de status geven van persona non grata bij de overheid, inclusief deze minister met zijn stokpaardje. Hoeveel mensen in armoe of zonder fatsoenlijke zorgverzekering vanwege dit project? Om over het OV debacle nog maar te zwijgen.

Kolder in de polder.

Neem bewust afstand van dit soort projecten.

Arme voorstanders. De waarborgen die de burger beschermen tegen misbruik van het EPD zijn het papier niet waard waarop de gedrukt (zouden kunnen) worden.
De goedwillendheid van de medici is niet het probleem. De gemakzucht wel - gedeelde accounts bestaan overal, dus waarom zou ik erop moeten vertrouwen dat medici zich daaraan niet bezondigen??
En de kwaadwillendheid van werkgevers en verzekeraars zijn iets om je wel grote zorgen om te maken. Het EPD zet de deur voor te makkelijk misbruik wagenwijd open.

Ik begrijp überhaupt niet dat aan dit EPD nog aandacht wordt besteed. Honderdduizenden mensen hadden toch de moeite gedaan om "NEE!" te zeggen toen daarom werd gevraagd? Met kopie van paspoort of andere geldig identiteitsbewijs erbij. Als zoveel mensen zoveel moeite doen om dit - zo lek als een mandje - initiatief stop te zetten, waarom gaat men dan gewoon door?

Wat heb ik gemist?

Waarom de overheid een ict-project uitvoert voor een geprivatiseerde sector is sowieso een raadsel.

Tsjonge, wat een negativiteit over het EPD. Ziet dan niemand de voordelen? Of heeft men angst voor het 'big brother is watching you' syndroom?
Natuurlijk moet voorkomen worden dat er misbruik van gemaakt wordt. Alleen de arts en de patient zelf mogen toegang hebben tot de gegevens! Geen enkele andere instantie. Ook mag er naar mijn mening geen acties worden ondernomen om uit de gegevens allerlei 'management' info te halen, bijv. hoe vaak patienten artsen bezoeken e.d., want dan gaat wel de beer los. ook verzekeraars mogen geen persoonlijke gegevens uit het EPD halen. Die weten nu al te veel.
Die waarborgen (en nog veel meer) moeten er gewoon zijn. En dan juich ik het EPD alleen maar toe. Zoals ik al eerder aangaf voorkomt het juist fouten.

Vraag voor de grap nu maar eens al je dossiers bij je huisarts en andere artsen van bijvoorbeeld ziekenhuizen op.
En zoek dan naar subjectieve zaken, zoals (echt waar uit de praktijk): raadpleegt internet, de patiënt is gerust gesteld, hyperventilatie, conversie (simuleren), etc.

Het gaat hierbij om een patiënt met een (achteraf) levensbedreigende ziekte, waarbij allerlei artsen subjectieve meningen geven, die niet op deugdelijk onderzoek gestoeld zijn. Het begint bij een assistent op de eerste hulp die denkt dat het hyperventilatie is.

Vanaf dat moment is het scenario als volgt: de patiënt komt bijvoorbeeld op de eerste hulp van een ziekenhuis of bij een specialist. De dienstdoende (assistent) arts neemt de klachten serieus en wil nader onderzoek. Daarbij vindt hij het handig de bevindingen van het vorige ziekenhuis / arts er ook bij te hebben. Vanaf het moment dat die bevindingen doorkomen, worden alle onderzoeken gestaakt en de patiënt niet meer serieus genomen en naar huis gestuurd. De reden blijft onduidelijk. Ook al zijn er verontrustende labwaarden, die worden genegeerd of gebagatelliseerd. Alles wat je daartegenin brengt wordt gezien als bevestiging van hun gelijk. Zo kun je 6 ziekenhuizen afgaan.

Als je zelf je gegevens opvraagt en nagaat wordt je het een en ander duidelijk. Je ontdekt een patroon van artsen die elkaar bevestigen en versterken in hun gedachte dat het wel "aanstellerij" zal zijn. Daarbij wordt niet geschuwd feiten te verdraaien, een richting uit te interpreteren, feiten weg te laten en andere "feiten" in te brengen die er niet zijn.

Wat is de remedie hiertegen: naar een ziekenhuis gaan die niet van jou weet en die voorspiegelen dat het de eerste keer is dat je voor deze klachten naar een arts gaat. Zeg maar met een schone lei beginnen. Er worden serieuze onderzoeken gedaan, een diagnose gesteld, medicijnen gegeven en geconstateerd dat het allemaal op het nippertje is (en waarom je niet eerder behandeld bent).

Kortom: eenmaal een stempel, nooit meer serieus genomen worden. Erg handig mensen die, al dan niet terecht gediagnosticeerd, iets tussen de oren hebben, kunnen fysiek immers niet meer ziek worden. De kosten van de gezondheidszorg moeten eigenlijk dalen!

En het EPD? In dit geval zou de patiënt nooit meer serieus onderzocht zijn, omdat de gegevens altijd en overal direct beschikbaar zijn, inclusief de onzin. De patiënt zou waarschijnlijk overleden zijn.

Zoals de informaticus al zei: data (bases) bevatten altijd fouten. Maar ze worden geloofd alsof ze heilig zijn. En er wordt al helemaal niet aangedacht dat personen fouten maken, of dat er gewoon ook minkukels zijn. En hun bevindingen als DE waarheid in het systeem komen.

TIP: zorg er zelf voor dat je alles over je klachten weet. Laat je er niet onder lullen door artsen die niet weten waar ze het over hebben, omdat ze hun vakgebied niet bijhouden. Wantrouw artsen die internet niet raadplegen. Vertrouw alleen artsen die toegeven niet alles te weten, jou inbreng waarderen en zelf dingen uitzoeken (bijv. op internet).

Quote: "Senaat schort invoering van EPD op"

Gelukkig hebben wij geen Senaat in Nederland, dus de argumentering is de KOP is totaal verkeerd, we hebben in Nederland wel iets wat er op lijkt: De 1e Kamer.

Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Senaat
Quote: "Het overeenkomende orgaan in Nederland heet de Eerste Kamer."
Quote: "Vroeger: het bestuur van een universiteit in Nederland."
Gedeelde Quote: "Een deel van de volksvertegenwoordiging in diverse landen: Rome, België, Brazilië, Amerika, Frankrijk, Mexico, Italië, Ierland en Verenigde Staten."

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2010-07-07T11:03:00.000Z Pim van der Beek
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.