Amsterdam legt uitvoering ICT-plan stil

Dit artikel delen:

VVD-wethouder Eric Wiebes heeft de uivoering van de ict-plannen van de Amsterdamse Dienst ICT per direct stilgelegd. Dat schrijft hij in brief aan de Commissie Economische Zaken van het gemeentebestuur. De uitvoering van het plan ICT op Open Amsterdams Peil leidt vooralsnog alleen maar tot extra computerstoringen.

Eind december blijkt de Dienst ICT al op eigen gezag een onderdeel van het verbeterprogramma te hebben opgeschort. Verantwoordelijk wethouder Wiebes kreeg dat pas vorige week te horen van zijn ambtenaren. Volgens ingewijden is hij zwaar ontstemd over deze gang van zaken. Twee grote computerstoringen op 9 en 16 december zouden niet veroorzaakt zijn door problemen met de oude infrastructuur, maar juist door de nieuwe.

Wiebes concludeert daarom dat de Dienst ICT 'onvoldoende in staat is' iets aan de voortdurende ict-problemen in de stad te doen. Het is nog niet duidelijk of de Amsterdamse ict-directeur Claudia de Andrade kan aanblijven.

Uitvoeringsplan ICT op Open Amsterdams Peil

Voorjaar 2010 maakt Amsterdam bekend 100 miljoen euro te willen investeren om de 'versnipperde' ict-infrastructuur te standardiseren en centraliseren. Volgens het Uitvoeringsplan ICT op Open Amsterdams Peil wordt de komende vier jaar in totaal 94 miljoen euro geïnvesteerd bovenop het reguliere jaarbudget van 130 miljoen. De hoop is dat daardoor vanaf 2014 jaarlijks 21 miljoen euro per jaar kan worden bespaard op ict. De rekenkamer van Amsterdam maakte dit voorjaar bekend de onderbouwing voor die besparing onvoldoende te vinden.

In het plan worden vijf 'sporen' gevolgd. Het volgens het rapport 'belangrijkste spoor' is om één uniform basispakket aan voorzieningen te creëren en in te voeren. Hiervoor is 33 miljoen euro gereserveerd. 'Dit spoor start begin 2011 en zal aan het einde van deze collegeperiode hebben geleid tot één uniforme basisstructuur voor de gemeente Amsterdam', aldus het rapport.

Er gaat 22,3 miljoen naar de vervanging van verouderde apparatuur 'om de bedrijfscontinuïteit te borgen.' Voor het implementeren van een gemeentebreed financieel systeem is 11 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast is er 15,2 miljoen euro ingeboekt om de 'ict-organisatie te professionaliseren: 'Bij een nieuwe manier van werken hoort ook een andere, meer centrale organisatiestructuur die dit mogelijk maakt.'

Tot slot is er 12,9 miljoen euro voor het 'rationaliseren van de ict-keten': 'Dit optimaliseren omvat het maken en afstemmen van een helder en uniform ontwerp van de processen (bijvoorbeeld vergunningverlening, subsidieverlening, werk en inkomen), zodat een eenduidige keuze voor ondersteunende ict-systemen kan worden gemaakt.'

In het rapport wordt een stapsgewijze overgang beschreven. 'De ervaring leert dat grote ict-projecten bij de overheid het risico lopen om onbeheersbaar te worden. Daarom kiest het college voor een stapsgewijze, risicobewuste aanpak zonder big bang.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Amsterdam moet buitenlandse ICT'er werven

Amsterdam zoekt zeven ICT-managers

ICT-storing brengt Amsterdam tot inkeer

Amsterdamse raad verwerpt ICT-uitvoeringsplan

Amsterdam ziet VoIP als bezuinigingsmaatregel

Amsterdam wil vijftig datacenters sluiten

'Verouderde ICT Amsterdam zorgt voor uitval'

Amsterdam standaardiseert op Blackberry

Amsterdams ERP-systeem kost 11 miljoen

B&W Amsterdam keurt ICT-uitvoeringsplan goed

Rekenkamer onderzoekt ICT-inhuur Amsterdam

DICT Amsterdam dreigt 9 miljoen mis te lopen

Amsterdam stelt externe CIO voor half jaar aan

Amsterdam zoekt virtualisatiespecialisten

Amsterdam schenkt ICT-wethouder krediet

Amsterdam rest 30 miljoen voor vernieuwing

Amsterdam krijgt in oktober 'stabilisatieplan'

ICT-kosten Amsterdam frustreren vernieuwing

Amsterdam stelt ICT-plan uit tot 2013

Amsterdam huurt helft ICT'ers extern in

Amsterdam keurt ICT-noodplan unaniem goed

Amsterdam wil zes ton extra voor ERP-systeem

Amsterdam wil ICT-vernieuwing uitstellen

Amsterdamse CIO krijgt extra managers


Reacties

OMG,

De 'normale' infrastructuur is al tijden een puinhoop en vooralsnog ziet de digitale variant er niet heel veel beter uit. Waarom voert iedere gemeente een eigen (wan)beleid met betrekking tot ICT waar minstens 80% van de processen generiek (horen te) zijn in dit land...

Honderden miljoenen gemeenschapsgeld letterlijk over de balk gepleurd en één van de hoofdverantwoordelijke staat gezellig te doen in Den Haag.

Misschien moeten ze ipv 7 managers er nog 20 nemen. ;-)

Probleem bij vele gemeenten is dat men een ICT-onderdeel in het leven roept zonder voldoende ruimte en budget om de juiste richting op te gaan. Veelal hebben aangesloten onderdelen nog teveel macht om het SSC gedachte te ondermijnen door eigen uitzonderingen op te leggen.

Het zit 'm nog te vaak in een sterke visie en een afdwingbaar architectuur-beleid.

Er liggen een drietal problemen ten grondslag aan de huidige problematiek:
1. onvoldoende kennis en managamentkwaliteit binnen de huidige DienstICT; te weinig armslag(financieel) en inzicht om juiste mensen binnen te halen;hinderlijke ambtenarenwetgeving en onvoldoende souplesse en lef op elk niveau om slecht functionerende leidinggevenden te ontslaan. Competentieprobleem op elk niveau!(met een klein aantal goede uitzonderingen)
2. problematiek van 10tallen jaren eigen ICTafdelingen opbouwen door de hele gemeente heen, kun je niet in enkele jaren ombouwen; zeker niet als er onvoldoende macht ligt bij de sturende dienst en er veel te verliezen is voor de latende diensten.Macht(=politiek)sprobleem.
3. Er wordt vnl gedacht in architektuur/processen en stappenplannen, waardoor de medewerker die dit alles moet waarmaken, achteraan bungelt als ook een nog een item waar we wat aan moeten doen; daar wordt onvoldoende op ingezet, juist omdat de competentie van de gemiddelde ICT-leidinggevende niet mensgericht maar techniek, structuur of procesgericht lijkt te zijn. Visieprobleem.

Uiteindelijk zal elke verandering zich moeten waarmaken middels gedrag van de mensen die werken bij de betrokken diensten en alle andere instrumenten/tools/inrichtingen zijn slechts hulpmiddelen , geen doel op zich.
Ik wens de komende directie veel wijsheid toe!.

Amsterdam is te elitair en niet bereidt betere mensen aan te nemen dan er zitten. Wat zij nodig hebben is een intelligente integere bulldozer die kwaliteit weet te binden. Een beetje een straatvechter. Ik ken dit soort mensen. Ik ken er zelfs een paar die hebben gesolliciteerd. Hele goede. Zij werden niet eens uitgenodigd voor een gesprek.

Ik wens de Dienst ICT een paar cowboys die onverstoord goed werk verrichten. Dwars door sectordirecteuren, dienstdirecteuren, stadsdeelsecretarissen en anderen heen......

@Willem:

Die bulldozer, een man die zelf kwaliteit levert, vraagt aan personeel en eist van leveranciers is er wel degelijk geweest.

Echter de "lik mijn vestje/gat waar geen zonlicht schijnt" type managers die boven hem stonden accepteren dit niet.

Men moet maar zn mond houden is de gedachte. Wie de mondt houdt en werkt zoals er al jaren gewerkt wordt en daarmee dus niemand voor zijn of haar hoofd stoot wordt geaccepteerd.

Inderdaad zoals jij ook al zegt, de managers willen geen betere mensen aannemen als zij zijn. Omdat ze dat als concurrentie zien.

Buiten dat willen de managers helaas geen moeite doen. Een kritische man aannemen betekent actie voor de manager in kwestie en hij wil liever zijn krantje lezen.

En ja, die kritische man was ik.

Verzonden aan raadsleden in Amsterdam
CC: Eric Wiebes, wethouder ICT Amsterdam

Beste mensen,
In stadsdeel Zeeburg stortte de Exchange mailserver ook al eerder in met verlies van duizenden emails. Dit is dus helemaal niets nieuws.

Als oplossing werd in Zeeburg besloten de zaak in een noodtempo over te zetten naar Zimbra, het open source systeem dat bij de fusie van Zeeburg weer aan de kant werd gezet. Ondanks het gegeven dat de IT ploeg van Zeeburg geen enkele sjoege had van de technologie is dat heel goed gegaan, want de leverancier gaf hun gewoon niet de gelegenheid om het systeem te verzieken. Het rapport dat dat beschrijft is nog nooit naar de raad gestuurd.

Wiebes kan natuurlijk een dood paard weer leven in willen blazen, maar na dertig jaar ICT ervaring weet ik dat dit gewoonweg een fictie is.

De leverancier van Zeeburg heeft jammer genoeg zichzelf eigenlijk voorgenomen nooit meer aan een overheid te leveren want de ICT afdeling van Zeeburg heeft nooit enig idee gehad waar zij mee bezig waren en het systeem kwam ondanks de ICT afdeling in de lucht, niet dankzij.

Ik heb voldoende indicatoren dat dit ook opgaat voor de IT afdeling van de centrale stad, met of zonder strakke nieuwe leiding. Ik zie nu weer alle kenmerken van zachte heelmeesters. Laat ze daar nou toch eens eindelijk mee ophouden.

Oplossing:
Overtuig die leverancier van Zeeburg dat die nog steeds welkom is en laat hun gewoon zo snel mogelijk een degelijk systeem neerzetten. Kan met de Zimbra technologie in een maand gepiept zijn. Is in Zeeburg ook gebeurd en er is geen enkele reden waarom dat in de centrale stad niet zou kunnen lukken.''

Geen Samba. Gewoon straight. ICT is organisatie.

Goh. Hebben die zeven managers de boel niet opgelost dan?

Tony:

Zimbra is een mooi pakket. Echter helaas is het zo dat de server kant op linux prima draait en opensource gebaseerd is, maar op een Ubuntu Linux client heeft de Zimdra Desktop client er geen zin in en hangt 9 van de 10 keer vast bij opstarten.

Dus als je een opensource linux gebaseerde desktop neer wil zetten lijkt me het een beter idee om eerst de zimbra desktop edition problemen door Vmware/Zimbra op te laten lossen, maar bugs worden niet bepaald snel weggewerkt..

Zolang men kiest voor een complex systeem ipv een robuust systeem zul je problemen houden. Eerst terug naar een zo eenvoudig mogelijk lokaal (stadsdeel)systeem zonder franje. Dan zo eenvoudig mogelijk verbinden. Niet eerst vanuit de centrale stad kijken hoe daar het complexe systeem aangepakt moet worden. Dan wil het werk niet vlotten.
Denk en pak het werk aan vanuit Ockham's scheermes.

De problemen van Dienst ICT zijn niet zozeer product gerelateerd.

Wanneer een willekeurig systeem draait op een SAN die niet goed ingericht en beheerd wordt (en daar ook niet goed over nagedacht wordt) dan crashed ieder systeem vroeg of laat.

Het ICT van Amsterdam is een samenvoeging van verschillende diensten met ieder een eigen verleden en infrastructuur. Als dit niet eenduidig opnieuw ingericht wordt dan krijg je vroeg of laat de rekening gepresenteerd.

De opmerkingen van Conny zijn mijn inziens zeer constructief en vatten de situatie goed samen.

P.s. (K)Wiebes en de gemeente secretaris hebben wel heel veel boter op hun hoofd. Henk had ook daadkrachtiger kunnen optreden bij de ondersteuning van Dienst ICT.

Men heeft het over techniek, processen, management, politiek, geld, mensen. Niks nieuws. Dezelfde fouten worden keer-op-keer begaan: te grootste aanpak, iedereen moet zich er mee bemoeien, product feature vergelijk ipv vragen wat de eindklant nodig heeft, organisatie schema's implementeren waarvan een kind al begrijpt dat dat zeker niet gaat werken, de gemeente (wethouder) stuurt opnieuw een team van externe mensen naar binnen om de schade op te nemen en met dikke plannen te komen, maar het pragmatisch aanpakken en resultaten neerzetten is er niet bij.

Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat ik het onvoorstelbaar vind dat projecten worden aangegaan zonder dat er duidelijke performance criteria vanuit eindgebruikersperspectief worden vastgelegd die ook continu worden gevalideerd. Nog pijnlijker is, dat men na projectoplevering onvoldoende heeft nagedacht over beheer en exploitatiekosten.

En wie heeft er nu de meeste last van? Dat is de burger, dat is de eindklant. Die betaalt deze ICT-rekening jaar in jaar uit.

Een decentraal ICT kaartenhuis in beweging brengen brengt helaas problemen met zich mee.
Het is een complexe ICT en bedrijfsomslag waarin een balans moet zijn tussen risico beperking en de financiele beperkingen. ICT is tegenwoordig vertakt in elk werkproces van de verschillende deelgemeenten. Wie durft dat in beweging te zetten? Maar innoveren moet.

@Bert,

Pak dan Zarafa die kan gewoon outlook ondersteunen dan merkt de gebruiker er niets van. Behalve dan dat dit wel blijft werken. ;-)
Er zijn diverse aanbieders die de conversie kunnen verzorgen waaronder Stone-It.

@Corne

Zimbra ondersteunt ook Outlook, en dat werkt wel vlekkeloos.

Maar als je eenmaal met opensource aan de server kant aan de slag gaat, kan het betreffende programma beter ook een goede desktop client hebben.

Of je moet met evolution willen werken, maar dan zou ik geen zimbra nemen als ze zelf geen goede client kunnen bouwen

De gemeente zou de uitgangspunten van ICT Vereenvoudiging (zie www.it-simplification.nl) meer centraal moeten stellen:
- minder doen (focus, opruimen, lean, minder beloven)
- hetzelfde beter doen (governance, gebr. vriendelijkheid)
- meer hetzelfde doen (standaardiseren)
- minder zelf doen (concentreren op kernactiviteiten)
Succes!!

Read more: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ecm/3775741/1277020/provincie-limburg-ruimt-ictpuinhoop-op.html?utm_source=Nieuwsbrief#reacties#ixzz1DYVrqIyE

Ik gebruik in zulke situaties altijd de volgende eenvoudige requirements:
• Binnen een week na oplevering van welk resultaat dan ook zijn de gebruikers in elk geval niet minder efficient en productief dan ervoor
• Er wordt alleen betaald als wordt voldaan aan voorgaand requirement en de gebruikers tevreden zijn.

Het eerste requirement is wat zwak, want eigenlijk zou men bij oplevering van iets nieuws efficienter/productiever moeten zijn. Maar laten ze eerst maar eens laten zien dat ze hieraan kunnen voldoen.

De leverancier (dus ook als dit de interne IT afdeling is!) mag vervolgens zelf uitzoeken hoe ze dit voor elkaar krijgen. Ze moeten hun salaris niet zomaar krijgen, maar voortaan gaan verdienen.

Veel opdrachtgevers durven zulke requirements niet aan hun leverancier te stellen, omdat ze verwachten dat de leverancier hier nooit op in zal gaan.
Als de leverancier hier echter niet op in gaat, dan wil hij met zoveel woorden zeggen:
• Binnen een week na oplevering van welk resultaat dan ook, zijn de gebruikers minder efficient en productief dan ervoor
• Er wordt altijd betaald, ook al wordt niet voldaan aan het eerste requirement en/of zijn de gebruikers niet tevreden.

Welke afnemer zou dit accepteren?

@Niels

"Ze moeten hun salaris niet zomaar krijgen, maar voortaan gaan verdienen"

Het gaat om ambtenaren met een belachelijk veilig arbeidscontract en dito verleden, die lezen liever de krant dan dat ze voor zichzelf verantwoordelijk denken te zijn en zelf handelen

@Niels
Graag dit soort harde requirements!
Het gros van de automatiseerders die voor de overheid werken kunnen het zich veroorloven om arrogant om te gaan met hun klanten omdat die te onzeker zijn. (Gebrek aan ervaring.)

Zelf heb ik ervaring met streng geleide projecten waarbij klanten de regels bepaalden en daar ook financiële consequenties aan zaten. Die liepen stukken beter dan de overheids projecten waarbij de requirements nog de dag voor de oplevering pas officieel erkend werden.

Dat heeft natuurlijk ook een groot nadeel dat er precies gebouwd wordt wat er beschreven is maar dat dwingt de klant ook om goed te specificeren wat er moet komen.

Je moet niet de illusie hebben dat een organisatie met stadsdelen (lees koninkrijken) een gezamenlijke ICT infrastructuur kan realiseren... los alles liever per stadsdeel op en ontmoet elkaar via internet.

@Peter
Als je precies bouwt wat er beschreven is, dan lever je waarschijnlijk het verkeerde.
Vandaar mijn twee eenvoudige requirements. Het is dan aan de leverancier om uit te vinden hoe hij dit oplost. De leverancier is immers de professional, toch?

@Niels

Je begrijpt het volgens mij niet helemaal. De ambtenaren binnen gemeente amsterdam gaan geen commitments aan met leveranciers, collega's en eisen geen commitments van leveranciers.

Hoe wil jij als leverancier dan commitments vragen van medewerkers in de vorm van een ambtenaar? Dit is praktisch onmogelijk binnen deze organisatie!

In dat geval moeten we dus gewoon blijven betalen?
Misschien een schone taak voor de regering, die immers (ook op ambtenaren) wil bezuinigen.
Zoals Imai zei: "90 per cent of all organizational problems can be solved using common sense and improving quality while reducing cost through the elimination of waste"
Maar zijn de lieden in de regering niet ook ambtenaren?

Bij Rijkswaterstaat hebben ze de ervaring wat er allemaal mis kan gaan. Hebben ze ook overleg gehad met de andere overheden om kennis te delen en niet dezelfde fouten te maken?

@Niels

Het is leuk om ideen te hebben over hoe dingen beter kunnen bij organisaties.

Maar je moet wel de limitaties van de organisatie in kwestie kennen om te kunnen beoordelen of je tot implementatie van die ideeen kan komen en of dat tot resultaten leidt en zo ja welke resultaten.

Als ik onderstaande uitpraak van jou moet weerleggen: Ambtenaren van gemeente Amsterdam ICT hebben niet als doel dingen te verbeteren maar dingen in stand te houden.

"Waste" is een gevolg van een gebrek aan correlatie en segmentering tussen de onderdelen die een uitvoering tot stand brengen.

En daarnaast, can be solved. 90%. Die andere 10% niet die solved wordt zal dan waarschijnlijk in de ambtenarij plaatsvinden in de categorie "het beest wat de voorganger gecreerd heeft wat niemand weer begrijpt" oftewel "heilige huisjes"

En daarnaast moet een manager wel talent hebben om de problemen op te kunnen lossen (volgens deze methode), de wilskracht om iets te doen en de steun van de mensen boven en onder hem om IETS te doen wat verandering teweer brengt en daar zit het probleem


"90 per cent of all organizational problems can be solved using common sense and improving quality while reducing cost through the elimination of waste"

Als het zo hopeloos is, waarom publiceert Computable dit soort verhalen dan nog?
Het is voorspelbaar, het blijft gebeuren, en een wil om er iets aan te doen is er niet. Het is dus geen nieuws, alleen maar een bevestiging dat alles nog is zoals het was en altijd zal blijven.
Klaarblijkelijk vinden we het prima dat men ons geld over de balk gooit. Rest ons alleen nog maar om te verhuizen naar een land waar het beter is. Dat land bestaat waarschijnlijk niet.

Ik vind het een prachtig verhaal. Maar wat gaan ze nu constructief doen. Ik verwacht geen grootschalige structurele stappen. Men zoekt een schuldige (deze genomineerde) en gaat verder tot de orde van de dag.

Als ze echt orde op zaken willen (zag ik ook tussen de reactie staan), moeten ze maar een bellen. Ik ben nu nog beschikbaar. Maar ik verwacht geen telefoon of mail aangezien er vast een grote pet wordt gezocht om het (instilte) af te wachten.

Veel succes (een succesvolle interim)

Veel verhalen, maar weinig kennis van de amsterdamse problemen, zo te zien. Het grappige is dat de ambtenaar een sneer krijgt, maar dat de amsterdamse IT-wereld gedomineerd wordt door de externe consultants en zelfverklaarde specialisten die keer op keer mooie verhalen vertellen. Die vervolgens weer leiden tot het ene debacle na het andere. En vooral niet te vergeten de strategisch adviseurs, die in een achternamiddag een adviesje in elkaar draaien. Na het onvermijdelijke debacle volgt een nieuwe stroom weer andere adviseurs met nieuwe plannen. Veel amsterdamse IT-ambtenaren volgen het geheel met afgrijzen.

@PSA
Joh, en wie huurt die dure externe consultants dan in ?
Jouw baas misschien ? Leren ze daar dan niks van ?

Vanaf 2003 zijn er al meerdere directeuren geweest het leek net een circus met steeds een ander artiest met telkens een ander bedrijfsnaam Shared Servicehuis (naar Serverhuis ICT amsterdam en dan Dienst ICT amsterdam.Tientallen artiesten zoals ik ze noem veelal dure ingehuurde managers met hun eigen trukkendoos komen en gaan binnen het jaar die van het bedrijfsleven met hun mooie verhalen het voormekaar kregen. Dan ging het niet om het werk wat ze deden en de kwaliteit ervan,maar de faciliteiten zoals Notebook,black barry,lease wagen en werktijden die uren later waren ipv tussen 7:00 en 8:00uur uur .ICT-ers van de gemeente amsterdam moesten het niet wagen om 10:00 uur te beginnen.Lease wagen onder hun kont en vrij parkeren was alleen weglegd voor externen,zolang deze externen hun neus konden laten zien bij een vergadering,heb ze trouwens nooit zwetend de ruimte binnen komen laat staan zwetend terwijl ze werkten. Je had het maar als ambtenaar maar te doen ondanks vele ICT-ers door je tientallen jaren ervaring met matige middelen en faciliteiten het al die jaren lieten draaien,wist dat vele acties op verzoek van de "externe specialisten of uitgevoerd werden"ging vaak met vele problemenaangezien veels te weinig kaas hadden van gegeten.
Zo ook hoe complex de infrastructuur van de gemeente amsterdam was en nog meer uitval dan voordat de hele circus van start ging.
En telkens hadden de externen weer een ander strategie dat het toch weer anders zou moeten,dus veel werk voor niets gedaan of zelfs 2 keer door wanbeleid!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-02-09T13:27:00.000Z Jolein de Rooij


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.