Rijk doekt bijna alle datacentra op

Dit artikel delen:

De rijksoverheid brengt het aantal datacentra terug van 64 naar vier à vijf. Dat gebeurt in het kader van een grootschalige centralisatie. Ook komt er één ict-werkplekbeheerder voor de kerndepartementen in Den Haag. Verder worden de activiteiten en de backoffices van uitvoerings- en toezichtorganisaties zoveel mogelijk geclusterd. Dit staat in het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst dat minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Met dit ambitieuze efficiencyprogramma wil het kabinet een compacte rijksdienst creëren die moet leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering en minder bureaucratie. In het regeerakkoord is besloten tot een ombuiging van 6,14 miljard euro in 2015 en structureel 6,56 miljard euro voor een kleinere overheid. Minister Donner presenteert binnenkort ook reorganisatievoorstellen voor andere bestuurslagen, zoals provincies, gemeenten en waterschappen.

Het programma kent drie hoofdlijnen: een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering, een concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kerndepartementen en de clustering van uitvoerings- en toezichtsorganisaties.

Samenvoegen

Op ict-gebied betekent het bezuinigingsprogramma het terugbrengen van 64 datacentra tot vier à vijf en het instellen van één ICT-werkplekbeheerder voor de werkplekken bij de ministeries in Den Haag. Op wat voor termijn deze concentratie plaatsvindt en wat de gevolgen zijn voor het betrokkken ict-personeel is nog onbekend. Er wordt al langer gepraat over het samenvoegen van datacentra bij de rijksoverheid. Daarnaast bestaan er al diverse shared service centra, zoals SSO-ICT bij Verkeer & Waterstaat dat al werkplekbeheer voor andere departementen uitvoert, P-Direkt voor de personeels- en salarisadministratie van het Rijk en het aangekondigde Doc-Direct voor archiefopslag en -bewerking.

Clustering

Daarnaast heeft minister Donner maatregelen aangekondigd die van invloed zullen zijn op de inrichting van backoffices en het gebruik en beheer van systemen. Zo worden de werkzaamheden op het gebied van personeel en organisatie ondergebracht in één dienst en komen er één facilitair dienstverlener voor de Haagse gebouwen.

Ook worden uitvoerings- en toezichtstaken geconcentreerd. Zo komt er één rijksincassodienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en één subsidiedienst bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geconcentreerd. Voorts moeten de uitvoerende taken van de inkomensondersteunende uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid (UWV, SVB en DUO) zoveel mogelijk worden geclusterd.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Driewerf hoera hoera hoera voor dit besluit!

1 Werkplekbeheerder...toe maar

leuk ballonnetje, maar natuurlijk niet reëel.
Verkiezingsretoriek dus eigenlijk.

Iedereen die een beetje weet hoe de overheids-ICT nu is ingericht kan op z'n klompen aanvoelen dat dit een onhaalbare missie is. Tenminste op middellange termijn.

Alleen voor buitenstaanders klinkt het logisch. En dat zijn de meesten, dus lekker extra scoren op 2 maart.


de heer of mevrouw "teleurgesteld" doet zijn/haar naam eer aan, maar ik moet zeggen: je had ook "realistisch" kunnen heten - want dat ben je. Zo lang er echt leiderschap in de overheids-ICT ontbreekt maakt dit plan geen schijn van kans.
De vaderlandse ICT-industrie gaat dit gewoon niet laten gebeuren. Stel je voor zeg: je slacht de kip met de gouden eieren toch niet!?

De clustering beoogt een efficientere en minder bureaucratische bedrijfsvoering. Mij lijkt de samenvoeging van zoveel verschillende expertise juist het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Er zal een monstrueus hoger en midden management nodig blijken en de te bouwen strukturen zullen onvermoed complex worden. Al met al de klassieke ingredienten voor miljoenen kostende mislukking. Daar moeten de overheden zich nu zo langzamerhand toch wel bewust van worden, lijkt me. Kleinere gespecialiseerde autonome units kunnen veel sneller effectief opereren. En leg dan de gewenste onderlinge relaties maar aan.

Het zoveelste nieuwe, nog rondere wiel, dat straks na weer teveel geld, tijd en persoonlijk leed net zo vierkant zal blijken als al die nieuwe ronde wielen tot op heden. De winst zit m.i. niet zozeer in het terug te brengen aantal datacentra, maar veel meer in het (mis)management ervan en de wildgroei aan applicaties die veelal langs elkaar lopen.

Afgezien daarvan is het nog maar de vraag of het terugbrengen naar vier à vijf datacentra de veiligheid / kwetsbaarheid van die centra (en data) wel ten goede komt. Gelukkig hebben we daar Den Haag voor om daar goed mee om te gaan... toch? kuch...

Da's lekker makkelijk bij een aanslag...

Alleen de migratie al.....
Hoop dat ze dat ook voor de belastingen gaan doen.
Alles weg.............. ;-)

Maar het zou op zich wel eens fijn zijn om minder blauwe pakken met rode stropdassen te zien bij de overheid. de zogenaamde externen..... a 1500 per dagdeel.

uitstekend beleid.
...en nu het tactische plan opstellen!

Verstandige beleidslijn. Als u zich verdiept in de Amsterdamse pogingen om tot één ICT te komen voor de verschillende stadsdeelraden, dan kan ik u adviseren om een Aanbesteding uit te schrijven om dit voor u te laten realiseren. Inmiddels is (zal) er in de Amsterdam case dermate veel uitgegeven aan interim management, dat een Aanbesteding rendabeler was geweest.

1 werkplek beheerder? Voor hoeveel werkplekken?

Dus straks ook 1 minister op alle departementen?
Mijn inziens hebben ze daar geen idee wat een ICT-er allemaal doet in zijn werkzaamheden.

Ik hoor "Dienst ICT Amsterdam 2.0" ! Voordeel is wel dat we nu al kunnen voorspellen wie CIO van het jaar wordt.

Strak plan ! Leuk budget trouwens die ombuiging.
Aangezien Amsterdam is stopgezet, ga ik ga zo maar eens even bellen ..

Ja, leuk plan ! Jammer dat het niet kan lukken.
Alle argumenten die gebruikt worden om dit nu in te brengen, gaan het tegenovergestelde effect bereiken. Dus het wordt duurder, onpraktischer, onveiliger en onrealistischer.
Soort van "megastallen" in den Haag.....

O lord help me to keep my big mouth shut untill I know what I am talking about.......

Er zijn een aantal clusters binnen de overheid waarvoor het predikaat staatsgeheim geldt... Ook de belastingdienst zie ik niet migreren naar een gedeeld data center. Men wil dit wel vanuit de "overheid", maar de overheid werkt zelf met een dusdanig rigide veiligheidsbeleid, dat men dit zelf niet voor elkaar krijgt.

Het zou mooi zijn, maar in de eerste 10 jaar niet gerealiseerd (en dan ben ik optimistisch)....

Heerlijk! Mooi plan!

Er wordt nu natuurlijk nog wel even voor 1,5 miljard aan externe partijen uitgegeven die het allemaal moeten gaan uitwerken. Om in de woorden van Leo hierboven te spreken: "meer blauwe pakken met rode stropdassen"

Dus de kosten hebben we er wel in een jaartje of 100 terugverdiend. Anders verhogen we de belastingen toch voor Jantje Modaal?

Het bedrijfsleven kan het ook en die hebben dit ook allang terugverdiend. Waarom dan niet bij Rijksoverheid? Het is niet makkelijk, maar dat zijn transformaties nooit. Terechte beslissing, nu goed uitwerken en realiseren.

Met de beste wil van de wereld en alle vooroordelen opzij zettende blijft dit een kansloze operatie. Dit idee kost de burger verschrikkelijk veel geld.
Niet doen!

Wellicht in een homogene ICT-omgeving kansrijk..(wie weet een succesverhaal?) Als dit is ingegeven in het kader van geld in de economie pompen dan is het begrijpelijk; maar opbrengst verwachten kan niet onderbouwd zijn ..
De technologie is niet zo ver, de afscherming/beveiliging wordt een onontwarbaar kluwen. Wee diegenen die hierna de zaak weer op orde moeten brengen.

Zeker ambitieus, maar niet onrealistisch.
Zal in de praktijk weerstand ondervinden van de IT-profs binnen de overheid en daarom alleen met harde hand te realiseren.
Lijkt mij een fantastische uitdaging voor de echte profs.
De huidige versnippering is een chaos en niet te beheren en zeker niet te beveiligen.

Leuk onderwerp voor een poll: denkt u dat dit plan kans van slagen heeft?
Ik sluit me aan bij de meerderheid van de bovenstaande reageerders; kansloos. Om te zorgen dat er niet te veel geld wordt weggegooid bij de poging dit plan ten uitvoer te brengen zou men moeten beginnen met inventariseren van de 'uitdagingen' bij het samenvoegen van bijvoorbeeld 3 tot 6 datacentra van 1 tot 2 ministeries. Als bij dat project dan 1 van de volgende mijlpalen is bereikt kan men stoppen.
Welke mijlpalen?
A) Twee jaar verstreken zonder 1 concrete migratie uitgevoerd te hebben.
B) Overschrijding van het budget bij het eerste migratietraject met 200%.
C) Acht managers vertrokken (via ontslag, ziektewet of anders, dat maakt niet uit).

Mogelijk zouden ze de mogelijkheden van cloud computing moeten onderzoeken. Dit biedt zeker mogelijkheden voor een veel efficiëntere ict voor de overheid. In de Verenigde Staten wordt dit al volop met succes toegepast.

Gaan we weer terug naar de 70-80'er jaren toen we ook nog maar enkele landelijke rekencentra hadden bij de (rijks-)overheid; denk aan CCL en RCC. CCL verzorgde voor vele overheidsinstellingen (Biza, Buza, V&W, Gemeenten, Brandweer, Politie, CRI, Loodswezen, Kadaster en nog vele andere niet nader genoemde instanties de automatisering op basis van mainframes, mini's en terminals via landelijke (WAN-)netwerken. Tengevolge van allerlei nieuwe ontwikkelingen (PC's, low cost printers...) ontstond er meer decentralisatie, versnippering en uiteindelijke opheffing van deze landelijke rekencentra... GOING BACK IN TIME?

Gezien het huidige klimaat zou de overheid er goed aan doen om eens te gaan focussen op kerntaken en haar ICT-ambities flink te temperen.
De geschiedenis leert dat bij overheidsprojecten waar meerdere ministeries bij zijn betrokken, de kans op falen evenals de kans op budgetoverschreidingen kwadratisch toeneemt met de grootte ervan.
Als freelancer zeg ik echter : "doen" ! Dat houdt mij weer een paar jaar aan de gang.

Centraliseren, de-centraliseren, centraliseren, de-centraliseren, centraliseren, de-centraliseren, en ga zo maar door het is wel aan te zien wat voor duur extern architectenbureau de minister geadviseerd heeft. hij heeft toch geen verstand van ICT.

De blauwe pakken van Nederland zullen blij zijn met dit initiatief van de minister. Dat wordt weer flink wat uurtjes declareren tegen een bovengemiddeld tarief. Al die mooie termen zoals cloud computing gaan erin als koek. De hackers zullen ook blij zijn omdat je nu nog maar een enkel rekencentrum hoeven te kraken. Ze hebben dan opeens toegang tot de hele overheid. Dat is pas lucratief!

overheidscloud, dat gaat het worden

Maak je geen illusies, mensen. De meesten van ons zullen niet meer leven als dit plan eindelijk wordt doorgevoerd. Dat is nadat het klauwen met geld gekost heeft. Er is maar 1 oplossing voor de overheid, meer dan de helft van het personeel eruit pleuren zodat de overgebleven ambtenaren harder gaan werken, want dat is echt hard nodig!

Ik vind het een dapper plan, maar ben alleen bang dat we voor de zoveelste keer op een peperduur debacle afstevenen. Het eerste symptoom is er al: de beslissing is blijkbaar al genomen, maar in een professionele omgeving worden EERST een haalbaarheidsonderzoek en impactanalyse uitgevoerd voordat een dergelijke beslissing wordt genomen en gecommuniceerd.

In de praktijk hebben we het over werkelijk een gigantisch meerjarenproject, en een IT-organistie die een serviceportfolio voor letterlijk duizenden applicaties en versies zal moeten ontwikkelen en ondersteunen. Tel daarbij op het grote aantal documenten met een geheiemhoudingsclassificatie en langjarige bewaarplicht en je weet dat je het over een opdracht hebt met talloze mogelijke knelpunten die puur organisatorisch gezien misschien wel onoverkomelijk zijn. En in de tussentijd verwachten we van de overheid natuurlijk wel dat vergunningen tijdig worden verstrekt, dossiers beschikbaar zijn, wetten worden in- en uitgevoerd, met alle beleidsmaatregelen die daarbij horen. Terwijl er de komende jaren nog een groot aantal ambtenaren worden wegbezuinigd, waardoor veel 'handjes' zullen moeten worden ingehuurd.

Het idee is nobel, maar zal veel duurder zijn dan nu kan worden gecalculeerd en zonder de reeds genoemde haalbaarheids- en impactanalyses tot mislukken gedoemd.

Ai ai, de geschiedenis herhaalt zich. Zware interim jongens zijn bezig geweest. Lekker verdienen!

Dit is een prachtig idee van iemand met verstand van ICT-zaken en veel historisch besef.

En nu dan even de realiteit:
Een jaar op 7 of 8 geleden moest er een landelijk rekencentrum komen voor allerlei Justitiediensten zoals GDI, RO en nog een paar, JRC dus, Justitie Rekencentrum. Na een selectieproces van potentiele locaties is gekozen voor Maasland. De op afstand slechtste locatie want onder zeeniveau, te weinig energietoevoer, te weinig koelcapaciteit, niet centraal gelegen, slecht bereikbaar, geen mogelijkheid tot twin-centre, etc.

Als heel snel wilden een aantal diensten niet meer meedoen en haakten af. Dat was kennelijk mogelijk. koninkrijkjes, machtsspelletjes, u kent dat wel.
Dus ging het niet meer verder als JRC maar als LRC, Landelijk Rekencentrum voor Rechterlijke Organisatie. Alle genoemde diensten zaten wel op dezelfde zaal maar beheerden elk hun eigen spullen.

Sinds een jaar of 2 weten we dat OM zijn diensten wil uitbesteden, ze hebben inmiddels gekozen voor Atos Origin. Dus ook de RO club is uit elkaar gevallen: OM bij Atos en Rechtspraak bij Spi-it, het oude ICTRO.

En nu dus weer terug naar meneer Donner, hij denkt dat je alle overheidsrekencentra op 1 hoop kan gooien en dat daar dan nog geld mee te verdienen is ook. Een utopie!
Elke dienst is een koninkrijk op zichzelf, niet bereid om de onafhankelijkheid op te geven. Er zullen politieke spelletjes ontstaan, tegenwerking, vertragingstactieken etc.
En mocht de centrale moloch toch werkelijkheid worden dan wordt het een onwerkbaar instituut met een centraal Change Management wat, door alle vervlechting, geen enkele wijziging meer goedkeurt want 'alles raakt aan alles'. Dit zal dus leiden tot een star en angstig management, veel changes zijn een potentieel risico voor de dienstverlening. Dit zal leiden tot het laten uitvoeren van changes door externen, die kan men de schuld geven als een change niet goed gaat.
Dus ruiken externe dienstverleners hun kans (dit is ook door anderen al genoemd), de tarieven zullen extreem hoog worden, want afbreukrisico, schaalgrootte, u kent dat wel.

Welnu, meneer Donner. Als u nog meer goede ideeen hebt, laat het ons dan even weten, dan gaan we alvast sparen, want met uw huidige ideeen zal de slagvaardigheid van het rekencentrum nihil worden en de kosten maximaal.

Goed idee, meneer Donner. Laat u vooral niet afschrikken door alle stuurlui 'dat het toch wel weer niks zal worden'. Er is enorme winst te halen. Ondermeer omdat de technische mogelijkheden zijn veel groter dan dat ze waren bij eerdere centralisatieslagen. Maar ook omdat overheidsorganisaties steeds meer de wil hebben om, zeker op ict gebied, constructief samen te willen werken. Er zijn al legio organisaties die de voorkeur geven aan niet zelf willen kopen en beheren van hard- en software.
Een valkuil die terecht door veel stuurlui wordt genoemd is het niet vakkundig genoeg zetten van (te grote) stappen. Centrale voorzieningen moet zich in praktijk wel gaan bewijzen. De 'zie-je-wel' vrijwilligers popelen om te gaan wijzen op minder geslaagde centralisatie stappen. De OLO voorziening, qua omvang peanuts in verhouding met waar je als overheid op termijn uit wil komen, zou wat dit betreft een goede leerervaring moeten zijn.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-02-15T11:46:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.