Kadaster wil groot deel ICT uitbesteden

Zo'n negentig ict'ers zien hun baan verplaatst worden

Het Kadaster gaat zijn kantoorautomatisering, werkplekbeheer en rekencentrumdiensten uitbesteden. Het betreft een maximaal tienjarige raamovereenkomst met een geraamde waarde die tussen de 150 miljoen en 350 miljoen euro ligt. Zo'n negentig automatiseerders moeten beslissen of ze meegaan naar de nog te selecteren winnaar van de aanbesteding.

De landelijke organisatie die vastgoedgegevens registreert en verstrekt wil door de uitbesteding de continuïteit van de ict-diensten beter gewaarborgd hebben, meer gebruik kunnen maken van standaardoplossingen en de innovatieve slagkracht vergroten.

Volgens een woordvoerster van het Kadaster gaat het nog om een intentie tot uitbesteden. Tot 12 mei 2011 kunnen geïnteresseerde leveranciers zich melden. Daarna volgt een selectiefase die, bij voldoende geschikte partijen, moet resulteren in vijf kandidaten. Uiteindelijk wordt in een volgende fase de definitieve aanbieder gekozen.

Niet te oud

De zegsvrouw licht toe dat het Kadaster om technische redenen heeft gekozen voor een uitbestedingstraject en niet om op de kosten te besparen. 'Het Kadaster krijgt er steeds meer taken bij. Door deze groei worden de systemen diverser en complexer. Door uitbesteding naar de markt verwachten we de continuïteit van de dienstverlening beter te kunnen garanderen. Bovendien wordt onze innovatieve slagkracht vergroot door gebruik te maken van de kennis van de markt.'

Dat de gemiddelde leeftijd van Kadaster-medewerkers redelijk hoog is, speelt volgens haar geen enkele rol bij het besluit om de kennis over dit ict-stuk van buiten het bedrijf te halen. 'Het heeft echt alleen te maken met die steeds complexer wordende ict-situatie en onze opgave voor de toekomst.'

Vrijwillig

Bij het Kadaster werken ongeveer 350 ict'ers. Daarvan verricht een negentigtal activiteiten die betrekkingen hebben op het uitbestedingskavel. Volgens de woordvoerster kunnen zij ervoor kiezen om op basis van vrijwilligheid over te stappen naar de contractpartij. Het Kadaster hanteert hierbij het uitgangspunt 'van werk naar werk': medewerkers worden begeleid met een pakket van maatregelen naar de leverancier of ander werk. Al moet het overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad hierover nog wel in gang worden gezet.

De zegsvrouw stelt dat de beslissing om een deel van de ict uit te besteden binnen de organisatie met veel belangstelling wordt gevolgd. 'We besteden veel aandacht aan de vragen die er zijn en proberen zorgen weg te nemen.'

150 tot 350 miljoen

Zij wijst er verder op dat de uitbesteding moet leiden tot het gebruik van meer generieke componenten in de infrastructuur. Omdat de markt tegenwoordig veel infrastructuurdiensten als gebruiksgoed (commodity) aanbiedt, wil het Kadaster dit soort componenten laten beheren en exploiteren door een marktspecialist. De huidige infrastructuur zal daar waar nodig is worden gemigreerd naar een standaardinfrastructuur.

Het Kadaster kiest bewust voor een opmerkelijke lange contractperiode die bestaat uit zes jaar vast plus twee keer een optie van twee jaar verlenging. 'Omdat de raamovereenkomst gaat om taken én middelen, zoals hardware en software, willen we de opdrachtnemer meer mogelijkheden bieden om zijn investeringen terug te verdienen.' Dat de geraamde waarde zo'n brede reikwijdte heeft, tussen de 150 miljoen en 350 miljoen euro over tien jaar, heeft te maken met de keuze om gefaseerd uit te besteden.

Zbo

Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Jaarlijks levert het zo'n 19 miljoen informatieproducten aan het notariaat, de makelaardij, de overheid, financiële instellingen, de geo-sector en particulieren. Productlevering en gegevensverwerking vinden grotendeels online plaats. Het Kadaster beheert en levert digitale kadastrale, topografische basiskaarten en het referentiesysteem voor geografische plaatsbepaling.

Er werken ruim tweeduizend medewerkers bij het Kadaster, dat zijn hoofdkantoor in Apeldoorn heeft. Daarvan zijn 260 ict'ers in vaste dienst. Zo'n honderd ict-medewerkers zijn inhuurkracht. Van de 260 ict'ers zitten er circa negentig bij het rekencentrum; 170 medewerkers houden zich bezig met systeemontwikkeling, architectuur, applicatiebeheer en -onderhoud en projectmanagement.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De zegsvrouw wijst er op dat de uitbesteding moet leiden tot het gebruik van meer generieke componenten in de infrastructuur. Waarom had men dit bij het Kadaster niet zelf geregeld?

Uit de opmerking 'willen we de opdrachtnemer meer mogelijkheden bieden om zijn investeringen terug te verdienen.' valt te herleiden dat de leverancier de overgang naar een goed ingerichte ICT moet voorfinancieren. Ergo, de aansturing van de ICT is bij het Kadaster niet goed geregeld en het is nu inefficiënt rommelje.

Wat zegt dit van de competent van de directie? Is ze wel in staat om een goede businesscase te maken en die regelmatig bij te stellen en de leverancier goed aan te sturen? Wel nu het Kadaster geeft aan dat 'de geraamde waarde zo'n brede reikwijdte heeft, tussen de 150 miljoen en 350 miljoen euro over tien jaar'. De directie van het Kadaster weet het dus niet.

De ervaring binnen de ICT laat zien dat bedrijven die hun eigen ICT niet goed kunnen aansturen, net zo min in staat zijn om de outsourcing goed te regelen. Maar goed de CIO van het Kadaster had ook al een prijs gewonnen, dus het zal wel meer tegenvallen.

Er moest natuurlijk weer bezuinigd worden en op papier ziet het er allemaal mooi uit en is alles netjes geregeld. Maar halverwege die 10 jaar blijkt natuurlijk weer dat deze hele opzet niet goed is uitgedacht en afgedekt en mag er weer een onafhankelijk instituut een rapport schrijven waarom er zoveel mis gaat. En uit dat rapport blijkt dan om die ontstane puinzooi op te ruimen er weer een bak met geld nodig is om die kar weer op het spoor te krijgen.

Bij deze wens ik de ICTers bij het Kadaster veel sterkte in de komende 10 jaar. Ze zullen het nodig hebben.

De handelswijze van het Kadaster om de ICT diensten uit te besteden is een verkapte bezuinigingsmaatregel. Riante arbeidsvoorwaarden van het Kadaster zullen volledig worden uitgekleed door marktpartijen. Immers een detacheer buro, die zal er altijd naar streven om de kosten te minimaliseren. Dit doe je door de werknemers zo min mogelijk te betalen en een zo hoog mogelijke productiviteit te eisen. Als 55 jarige ICTer dien je dan te concurreren met ijverige en niets ontziende pas afgestudeerde. Met andere woorden vanuit het paradijs kom je in de hel.

Recent onderzoek van Ernst & Young zegt het volgende over ICT outsourcing :
1) Kostenvoordeel is zeer matig.
2) Je hebt geen grip op de uitbestede onderdelen
3) Vanwegen punt 2 worden veel uitbestedingen weer ongedaan gemaakt.

Het is veel beter om de productiviteit te verbeteren. En de complexiteit proberen te beheersen door een slimme en effectieve aanpak. De afgelopen 20 jaar is het Kadaster toch ook redelijk in staat geweest om de ICT systemen te beheren en te ontwikkelen.

Ik hoop dat de vakbond doortastend en krachtdadig optreedt tegen deze mensenhandel.

Ik heb begrepen van een vroegere Kadaster buurman dat het Kadaster zeer riante regelingen heeft oa 20 minder werken voor 10% minder loon. Deze buurman was meer met zijn hobby's bezig dan met werken. Ik benieuwd welk bedrijf deze riante regelingen overneemt.

Misschien moet er een hele grote zak met geld bij voor elke werknemer die over gaat naar een marktpartij.

Ik wens de Kadaster medewerkers veel wijsheid toe.

Een voordeel van de uitbesteding is dat het Kadaster misschien een kleurtje krijgt ipv een blank 50+ samenstelling.

Als ik een detacheerder zou zijn dan zou ik heel blij zijn met de ICT opdracht van het Kadaster.
Alleen het personeel met riante arbeidsvoorwaarden daar zou ik zo snel mogelijk vanaf willen komen. Dus mijn advies aan de Kadaster medewerkers lees de kleine letters goed. De duivel zit in de details.

Ik hou mijn hart vast. Vooral omdat hoofd personeelszaken betrokken is bij de uitbesteding van ICT. Deze man staat niet echt bekend om zijn empatie naar personeel toe. Persoonlijk vind ik het een hele nare man. Hij kapt mensen af als je belangrijke zaken een paar keer herhaalt. Dan geeft hij onmiddellijk aan dat je geestelijk niet in orde bent omdat je in herhaling valt. Als je emotioneel geraakt wordt door een bepaalde gebeurtenissen, dan zegt hij, volgens mij zit je niet lekker in je vel. Een hele nare man, dat is mijn persoonlijke mening, en omdat we in een vrij land leven mag ik dat net zo vaak herhalen als ik wil. Nare nare nare man.

Andrea,

Jullie hebben toch een vakbond bij het Kadaster die kan de overdracht van alle rechten naar de marktpartij in goede banen leiden toch? Of hebben jullie zo'n passieve vakbond die alleen maar contributie int en niet op de barricade springt als het nodig is.

Jeroen dat klopt inderdaad we hebben een vakbond waar de meeste collega's bij zijn aangesloten. Persoonlijk ben ik iemand die er altijd bovenop zit. Ik ben iemand die graag de details van het contract wil analyseren om zo de "dirty tricks" te achterhalen.

Een van de meest toegepaste "dirty tricks" bij een overname is dat het overgenomen personeel
minder loonstijging doormaakt dan het "eigen personeel". De reden hiervoor is meestal
dat het overgenomen personeel meer verdient (vooral oudere ambtenaren) dan het eigen personeel.
Om de kloof te dichten krijgt het overgenomen personeel minder loonsverhoging, inflatie correctie.

Ik adviseer iedereen om het boek "dirty tricks" te lezen en ervoor te zorgen dat je voor je eigen belangen opkomt.

Gezien het gerelateerde artikel van 25 maart 2010! "Kadaster vraagt markt om gratis ICT-advies", loopt dit traject al veel langer dan een jaar (het voorbereiden van zo'n adviesaanvraag aan de markt, daar gaat natuurlijk ook de nodige tijd inzitten.) En na meer dan een jaar komt men niet verder dan "tussen de 150 en 350 miljoen"? Dat kun je eigenlijk alleen maar een gok noemen.

Het is maar goed dat, zoals de zegsvrouw toelicht, de reden niet is om kosten te besparen. Als je zo onzeker bent van wat het nou eigenlijk is wat (en hoe) je gaat uitbesteden, ben ik bang dat het in de komende jaren heel erg veel duurder wordt voor het Kadaster. Een goudmijn voor de leveranciers.

Daarnaast, men wil de innovatieve slagkracht vergroten. En dat willen ze bereiken door standaardinfrastuctuur (commodity) af te nemen? Naar mijn idee is tegen de tijd dat iets standaard is, het innovatieve er wel af.

Generieke componenten zijn relatief eenvoudig toepasbaar binnen de meest organisaties.
Voordeel hiervan is dat de complexiteit ook beter beheersbaar wordt. Ik heb een lezing bijgewoond van Dhr. Stolk over het gebruik van Be Informed(generieke overheidsraamwerk) en was onder de indruk. Het lijkt erop dat het Kadaster de complexiteit van de systemen goed de baas kan met oa Be Informed. Dus waarom het Kadaster zo'n haast maakt met de uitbesteding is mij een raadsel.

Ha dat is lachen.
Ik dacht dat ik de enige Abi, blijkt er een hele afdeling binnen het Kadaster zo genoemd te worden en nu blijken er nog meer Abi's te zijn.

Leuk........ ;D

Abi,
ABI binnen het Kadaster is er niet meer ;-) Als het goed is ben jij nu uniek binnen het Kadaster. Ik stem overigens voor diversiteit maar ook grijs geeft "kleur" aan een werkvloer.
Hoe je het ook wendt of keert: Outsourcing hakt er in. Er moeten weerstanden overwonnen worden. Allerlei huisjes, meer en minder heilig, gaan tegen de grond. De eigen organisatie van het Kadaster moet optimaal gestructureerd zijn om maximaal te profiteren van de mogelijke voordelen van outsourcing. Outsourcing houdt in essentie een (verkapte)acquisitie in. Hopelijk worden de juiste mensen optimaal betrokken in het traject.

Hallo,

Ik spreek voor mijzelf, sinds een paar jaar ben ik in dienst van het Kadaster. Wat ik heel duidelijk heb ervaren binnen het Kadaster is dat de werknemers in zijn algemeenheid een lang dienstverband hebben (10, 18, 30 jaar dienstverband). vanwegen de gunstige arbeidsvoorwaarde is het verloop vrij laag. Door deze lange dienstverbanden ontstaat er naar mijn inzicht een soort old men's network. Het is naar mijn inzicht redelijk moeilijk om als nieuwkomer, allochtoon je staande te houden in deze organisatie. Ik benadruk dat dit mijn persoonlijke kijk is.

Misschien dat de uitbesteding daar verrandering in gaat brengen.

Hallo Abi,

Betekent ABI niet broeder in het turks. Als dat zo is dan zullen er wel meerdere ABI's (broeders) zijn in Nederland toch.

Ik wens jullie Kadaster medewerker veel sterkte toe met alle veranderingen die op jullie afkomen.

Make-or-Buy beslissingen. In zijn algemeenheid kun je stellen dat indien de interne coördinatiekosten hoger zijn dan de externe transactiekosten, een bedrijf besluit tot uitbesteding. Uit het bovenstaande artikel maak ik op dat dit niet het geval is.

Blijft er één reden over, namelijk dat de ICT activiteiten niet tot de kern activiteiten behoren. Als leek zou ik zeggen dat de ICT activiteiten essentieel zijn voor de publieke informatie voorziening (Kadaster online, etc). Het Kadaster kan het zich niet permitteren om er geen grip op te hebben. Ook kan een marktpartij zich in financieel opzicht misdragen, immers je kunt niet makkelijk naar een ander partij overstappen vanwege de opgebouwde kennis. En dan nog maar te zwijgen over bedrijven die mogelijk failliet zouden kunnen gaan (bv Ordina volgens ING). De bandbreedte van de uit te bestede activiteiten (150-350), duidt erop dat er geen goed inzicht is in de uitbesteding, het Kadaster had beter geen prijs kunnen noemen.

En wat betreft de complexiteit, die kan onder controle gebracht worden door standaard oplossingen uit de markt te gebruiken (ipv zelf software oplossingen te gaan maken die in de markt al beschikbaar zijn) en te standaardiseren.

Wat ook nog een organisatorische ramp zou kunnen zijn is als de ICT activiteiten (de kavels)aan verschillende marktpartijen worden toegekend. Als je dan niet heel goed gedefinieerd hebt wie waar verantwoordelijk voor is (dmv SLA's), dan worden veel verantwoordelijkheden tussen de marktpartijen afgeschoven. Uit Twitter berichten heb ik opgemaakt dat de SLA's van het Kadaster voor verbetering vatbaar zijn. Beste Kadaster jullie ontvangen binnenkort mijn sollicitatie.

Het is inderdaad apart dat de bandbreedte van de raming zo groot is. Tussen de 150 en 350 miljoen. Dit duidt erop dat de onzekerheid mbt de uitbesteding heel groot is, of dat het doorrekenen van de kosten niet nauwkeurig kan. Als het Kadaster maar niet weer een tariefsverhoging gaat doorvoeren als dit avontuur een financiële fiasco wordt.

Beste anoniem, Ik hoop dat het Kadaster de uitbesteding in goede banen kan leiden door de juiste mensen bij elkaar te zetten. Hierbij is het van groot belang dat de geraamde kosten nauwkeurig worden berekend ipv een ruwe schatting tussen de 150 en 350 miljoen.

Het Kadaster dient zich ook te besefen dat de uitbesteding grote invloed heeft op 90 mensen van vlees en bloed. Naar alle waarschijnlijkheid worden al deze mensen begeleid naar andere werk. Bij het IND, die enkele jaren geleden ook de ICT heeft uitbesteed ging niemand over naar de marktpartij.

En om terug te komen op jou suggestie van een mogelijke
tariefsverhoging bij het Kadaster als het fout loopt,
het politieke klimaat is zodanig dat deze zeker niet met een tariefsverhoging zou instemmen.

Het is heel simpel mocht het fout lopen, dan dient de CIO van het Kadaster haar conclusies te trekken. Immers zij krijgt er goed voor betaald om de juiste beslissingen te nemen. En dat zij genoegen neemt met zulke vage schattingen (150, 350) dat verbaast mij.

Laten we hopen eind goed, al goed.

Ik wens de Kadaster medewerkers een goede toekomst toe.

De Kadaster collega's zijn stuk voor stuk gedreven mensen die er alles aan doen en willen doen om de dienstverlening gaande te houden. Na uitbesteding valt die betrokkenheid weg, "het Kadaster" is gewoon een klant waar je je alleen via change orders mee bemoeit. Dienst uit de lucht? Binnen hoeveel tijd moet ik reageren? Oh, dan draai ik me nog ff om.
En waar ik mij persoonlijk het meeste zorgen om maak is dat mijn nieuwe werkgever me na een tijdje in het westen laat werken, want daar zit zijn hoofdkantoor en de meeste klanten ... en ik woon in het oosten. Brrr.

De IND kampt met technische mankementen aan zijn ict-systemen en de projecten worden niet op tijd opgeleverd.

Lees de artikelen op deze website.

Een IT uitbesteding is - zoals ik altijd al zeg - een win-win situatie voor de uitbesteder en de overnemende partij.

Het is jammer dat het Kadaster geen aandelen uitgeeft, want anders had ik veel geld kunnen verdienen aan dit mismanagement. Nu krijgt alleen het management een bonus voor het uitbesteden van een bedrijfskritische activiteit. Misschien kunnen ze die gebruiken om een echte MBA studie te volgen waar ze het belang van bedrijfskritische activiteiten uitgelegd krijgen.

Voor de medewerkers die bij dat zinkend schip werken wil ik maar zeggen dat je betrokkenheid niet gaat verdwijnen, maar dat het verschuift naar het nieuwe bedrijf. Je moet er _zelf_ voor zorgen dat je er beter af wordt door de uitbesteding, dan wordt het voor je ook een win-win situatie.

Henk, Ze zeggen weleens Oost West Thuis best. Misschien bestaat er bij de marktpartij wel mogelijkheden om thuis te werken. Veel ICT bedrijven bieden dergelijke mogelijkheden. Persoonlijk vind ik het minder omdat je dan collegiale contacten mist.

Win win jij schrijft: Nu krijgt alleen het management een bonus voor het uitbesteden van een bedrijfskritische activiteit.

Weet je zeker dat er bonussen worden uitgekeerd aan het management? Dat verbaast mij eerlijk gezegd. Zo'n perverse prikkel (Sorry voor mijn taalgebruik) kan aanleiding geven om de uitbesteding kosten wat het kost toch door te zetten. Want het is heel menselijk om hebzuchtig te zijn. Hierdoor loop je de kans dat het persoonlijk belang om een bonus te incasseren
hoger weegt dan het bedrijfsbelang om bijvoorbeeld bedrijfskritsche onderdelen toch maar niet uit te besteden.

Mark,

Ja, ik durf wel te stellen dat het management dit niet zomaar voor de lol doet en dat daar voor hen goede redenen zijn om uit te besteden.

Ik ben het helemaal niet met je eens dat zo'n bonus een "perverse prikkel" is. Laat me het even simpel uitleggen wat ik denk wat er hier speelt:

Het Kadaster heeft door de tegenvallende economie veel minder inkomsten gekregen. Om deze inkomstenderving te compenseren gaan ze kijken welke kostenpost ze kunnen schrappen. ICT is voor hen een grote "niet-kern" kostenpost, en dus moet het weg. (Dat het bedrijfskritisch is laten ze voor het gemak achterwege.) Ze hebben de derving goed opgevangen en dus krijgen ze een bonus.

Het staat er hopelijk niet zwart-op-wit dat het ICT uitbesteed moet worden, maar zoiets als dat er niet teveel verlies gemaakt mogen worden. En dan _kiest_ het management voor deze "implementatie".

Het is dus niet de bonusregel dat "pervers" is, want een "bonus" is bedoeld als prikkel omdat je het bedrijf op orde krijgt _en_ ook nog minder verlies maakt.

Het is alleen jammer dat het management _gekozen_ heeft om ICT uit te besteden om dit doel te bereiken. In dat geval maak je wel (tijdelijk) minder verlies en _lijkt_ het bedrijf in orde, maar ondertussen ben je voor de bedrijfskritische processen totaal afhankelijk geworden van een ICT leverancier.

Een klassiek geval van verkeerde keuzes van management. Oftewel mismanagement.

Rachel,

Ik heb zijn lezing toevallig ook bijgewoond. Peter Stolk is niet zomaar iemand, hij wordt ook wel de tovenaar van het Kadaster genoemd. Het is iemand die een gedetailleerde kennis heeft van alle bedrijfsprocessen, deze kennis combineert hij met een duidelijke toekomstvisie ook over het uitbestedingsbeleid. Sommige mensen vinden het minder fijn dat een manager over detailkennis beschikt, omdat een manager zich dan teveel met details bemoeit. Ik vind het een perfecte eigenschap van een manager, dat hij naast manager skills ook inhoudelijke kennis heeft.
Het idee dat je zonder vakinhoudelijke kennis ook een goede manager kunt zijn, is omstreden (Onderwerp besproken Buienhof afgelopen zondag). Zoals Johan Cruijff al zei, als je een voetbalclub wil managen, dan dien je op zijn minst kennis te hebben van voetbal.

Waar de meeste managers op de winkel passen, is hij iemand die de winkel inricht en verder probeert te verbeteren. Waar een aantal managers ja-knikkers zijn, is hij iemand die naar goede argumenten luistert en op grond daarvan een weloverwogen besluit neemt. Mijn stem heb je Peter!!!

Zelfstandige bestuursorganen zoals het UWV, het Kadaster en de Sociale Verzekeringsbank betalen ingehuurde interim managers en consultants veel meer dan de balkenendenorm van ruim 180 duizend euro. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.
Waar ambtenaren op de kleintjes dienen te letten, worden consultants met een uurtarief tussen de 100 en 200 euro gretig ingehuurd.

Dat soort exorbitante hoge vergoeding kan alleen bij de overheid. Ik werk zelf bij een grote automatiseerder, mijn baas heeft altijd gezegd: als de consultants geen gouden eieren kunnen leggen dan accepteer ik geen hogere
uurtarief dan 100 euro. Deze mentaliteit heeft het bedrijf wel grootgebracht Bij de overheid is de wil om efficient om te gaan met resources misschien veel minder dan het bedrijfsleven. Misschien dat de uitbesteding daar verandering in gaat brengen.

win-win, Als er duidelijke prestatieafspraken zijn gemaakt, dan is een bonus misschien te rechtvaardigen. De enige bedenking die ik erbij heb is dat het Kadaster een nutsfunctie vervult. Het oneerlijke wat je dan krijgt is dat topprestaties worden uitgelegd als actief beleid die een bonus rechtvaardigen (dit kan terecht zijn). Een eventuele fiasco wordt uitgelegd als onverwachte marktomstandigheden die niemand had kunnen voorzien. Bij een naderende faillissement moet de overheid wel bijspringen omdat het Kadaster een nuts functie vervult.

Waar ik persoonlijk voorstander van ben is dat het bestuur een bonus krijgt als zij een tariefverlaging voor Kadaster produkten realiseren. Immers de maatschappij profiteert ervan, en er zijn duidelijke prestatieafspraken.

Mijn complimenten over de hoogwaardige discussie die op dit forum wordt gevoerd.

Beste mensen, is het wel verstandig om bonussen en tariefsverhogingen in een adem te noemen. Straks gaan de mensen nog denken dat er een tariefsverhoging is doorgevoerd om de bonussen te kunnen bekostigen. Dat bonus verhaal is volgens mij een broodje aap-verhaal.

Heb het jaarverslag bekeken. Daarin is niets te vinden van een bonus - is ook nog nooit melding van geweest bij mijn weten als langjarig Kadastermedewerker. Wel verdienen de heren en dame van de RvB meer dan de Balkenende norm. Lijkt me ook niet helemaal OK voor een ZBO.

Misschien ook wel een leuke bijdrage aan deze reacties. Onderstaand een stukje uit een brief die door de OR van het Kadaster aan de RvB is gestuurd.

>

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-03-22T16:16:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.