Rijks-CIO Hillenaar zet zwaar in op hergebruik

Dit artikel delen:

Hergebruik van ict-middelen bij de rijksoverheid is een van de speerpunten van het beleid van Maarten Hillenaar, chief information officer van het Rijk. 'Ga geen dingen bedenken die we bij de rijksoverheid al hebben,' luidt zijn boodschap aan beleidsmakers en automatiseerders. Ook wil hij afspraken maken met leveranciers over het aanpassen van het intellectueel eigendom om hergebruik mogelijk te maken.

Bij nieuwe ict-projecten wil Hillenaar eerst bepalen of delen uit andere projecten herbruikbaar zijn. 'Om zoiets mogelijk te maken willen we de afspraken met leveranciers over het intellectueel eigendom aanpassen. Dat eigendom ligt nu vaak geheel bij de producenten. Daarmee bevorder je de onderlinge samenwerking niet.' Moet een departement per se een nieuw pakket, dan wordt er ook gekeken of het haalbaar is om het bij andere ministeries in te zetten.

De rijks-cio wil ook personeel dat bij een ict-project betrokken is geweest makkelijker kunnen inzetten bij een nieuw soortgelijk traject. Daarvoor is er een i-interimpool opgezet zodat de inzet van specialisten centraal geregeld kan worden.

Raines Rules

Hillenaar stelt dat voor hergebruik ook over de grens wordt gekeken. Hij wijst op de ICTU die gekeken heeft naar de software die de Deense overheid gebruikt voor het elektronisch bestellen en factureren. Ook zegt hij dat op internationaal vlak overheden elkaars prestaties voortdurend monitoren en kijken of goede voorbeelden van andere landen overgenomen kunnen worden. Zelf is hij gecharmeerd van de afspraken, - Raines Rules -, die de Amerikaanse overheid hanteert. Hiermee wordt in het voortraject van elk project vastgesteld wat het moet opleveren, financieel en beleidsinhoudelijk, of het voldoet aan de referentie-architectuur, of alle beschikbare standaarden zijn gebruikt, en of het al ergens is uitgevoerd. 'We willen als cio's binnen de rijksoverheid over dit instrumentarium kunnen beschikken om onze beleidsmakers te adviseren bij risicovolle ict-projecten.'

Rem op innovatie?

De Rijks-cio beseft dat recycling hergebruik in de weg kan staan. 'In extremo gebruik je alleen nog maar dingen die er al zijn. Het enige vernieuwende dat dan overblijft is het anders assembleren van bestaande elementen.' Om dit te voorkomen komt er een kleine taskforce die het onderwerp innovatie agendeert, vertelt hij. Als voorbeeld denkt hij aan het scenario dat een ambtenaar zich kan identificeren met een digitale Rijkspas op zijn mobiele telefoon. 'Maar ook voor innovatie geldt als uitgangspunt: maximaal gebruikmaken van wat er al voorhanden is.'

Lees ook het uitgebreide interview: 'Bedenk geen dingen die we al hebben'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Goed werk! Zie mijn posts over 418 gemeenten, provincie Limburg en de 11 andere provincies op it-simplification.nl

Hele goede insteek, eindelijk gezond verstand... Ik hoop alleen dat Hillenaar op deze manier niet de regels voor aanbesteding en interne politiek als hindernis tegen zich gaat krijgen. De tijd zal het leren hoe slagvaardig dit beleid zal zijn. Het begin is in ieder geval goed.

Zeker een goede insteek en wat ik lange tijd heb getracht door te voeren toen ik als business consultant voor een aantal Ministeries werkte (4 jaar). Concrete voorstellen die echter het niet hebben gehaald vanwege de investeringen die dit kost en terecht opgemerkt de aanbestedingen, bezuinigingen en politiek.

Heer Hillenaar, ik wil graag in de taskforce meedraaien om deze concrete eOverheid-voorstellen alsnog in het voetlicht te brengen.

Ben het bijzonder eens met Hillenaar. Na bijna 20 jaar ervaring in ICT heb ik genoeg voorbeelden gezien waar we met hergebruik van kennis en middelen in 80% van alle gevallen uit de voeten konden. Ik werk voor een commercieel bedrijf, maar ook wij adviseren onze klanten om gebruik te maken van eerder opgedane kennis en producten. Wij hebben hiervoor de H2O-methode ontwikkeld. Kennis delen en hergebruiken levert enorme besparingen op. Ik hoop dat deze ontwikkeling zich voort zet en dat we niet gehinderd gaan worden door wet- en regelgeving.

Heel goed idee........maar is dit niet hetzelfde als het bij voorkeur gebruiken van Vrije Software/Opensource???
Oftewel volgens de kamermotie had dit al per 1-1-2006 het geval moeten zijn en daarna volgens een nieuwe motie per 1-1-2010.

Dus niks nieuws. Het wachten is tot iemand dit eens gaat uitvoeren. Ben benieuwd of Hillenaar dat gaat lukken.

Zeker een goede zaak. Wellicht kan Hillenaar een kenniscentrum oprichten om legacy platformen te integreren met nieuwere en daarvoor eventueel tools beschikbaar stellen.

Een gedegen kennis van 'connectiviteit met legacy' vanuit nieuwere omgevingen (zoals SharePoint en gelijkwaardige producten van andere fabrikanten met legacy is soms een brug te ver voor ministeries, provincies, gemeenten en hun leveranciers.

Een mogelijkheid voor overheden om een aan te schaffen applicatie te laten toetsen op niet-functionele eisen zou ook niet gek zijn. Te denken aan een goed gelaagd model (van business services en geschiktheid ervan voor meerdere presentatielagen, robuustheid van transactionaliteit, universaliteit van abstractie van de interface, bredere beschikbaarstelling van een eventueel te ontwikkelen code-api van/naar legacy, platformconnectiviteit, enzovoort). Sorry voor het jargon, maar dit tenslotte een ict-site.

Dit soort dingen bepaalt in hoge mate de levensduur van programmatuur-investeringen, maar wordt gewoonlijk geheel aan de leverancier overgelaten.

Goed idee.
Nu nog de uitvoering.
Het is gelukkig op een kleinere schaal al eens gedaan zodat we vooraf al een indikatie hebben over het resultaat.
Bij de start van het rijksintranet was dit een onderdeel van het plan.
Drie jaar later waren er een veelheid aan licentiecontracten afgesloten met een reikwijdte velemalen groter dan de eigen behoefte en vaak voor de gehele rijksoverheid.
Onderzoek wees uit dat meestal nog geen 10 procent van de rechten werden gebruikt.
Er was dus veel geld verspild.
Geleerd: De behouden overheidscultuur en gebrek aan kwaliteit om met leveranciers te onderhandelen won het dik van de efficientiedoelstelling. Het plan is gestopt en de contracten door heronderhandeling gesaneerd.
Misschien is het een veel beter en succesvoller plan om een groep te vormen die contracten checked en indien nodig heronderhandeld.
Dat was immers wel succesvol en bovendien zijn een aantal personen die dat toen hebben uitgevoerd mogelijk nog beschikbaar.
Ook hergebruik maar dan van een bewezen soort.
Je kan de groep bovendien makelijk besturen. Brengen ze minder op dan wat ze kosten dan is het einde verhaal.
Geen plan waar je intern voor zal worden gewaardeerd als CIO .
Je legt immer de vinger op een zere plek. Maar het gaat om het resultaat toch ? Of niet ?

Ai ai, iemand heeft het licht gezien. Terug naar de basis; het is een kwestie van samenwerken. Willen al die koninkrijkjes dat wel? Het idee is goed, nu de wil en later het doen.

Vaak weet een overheidsorganisatie niet welke applicaties zij in hun bezit hebben. En welke processen worden ondersteund door applicaties.? En wat kost onderhoud en beheer?.

Misschien tijd voor 1 overheids ICT organisatie?

Ik ben blij dat er eindelijk iemand vanaf boven eens iets controversieels durft uit te spreken. De praktijk is echter weer barstig. Wij kunnen projecten in overvloed benoemen, waar nog steeds tot op de dag van vandaag miljoenen worden uitgegeven aan projecten waar simpelweg niets wordt opgeleverd. Op moment dat er daadwerkelijk internen dit aan de kaak durven stellen, worden zij monddood gemaakt. Je moet als klokkeluider wel heel sterk in je schoenen staan, om dan voet bij stuk te houden. Mijn devies: meneer Hillenaar, stel een aantal mensen aan die als doel hebben om dergelijke misstanden zichtbaar te maken, en maak u er dan persoonlijk hard voor dat deze misstanden worden voorkomen. Dit kan alleen, als u zich er zelf kwaad om maakt en het met de wortel gaat verwijderen. Het management om u heen, zal zich dan wellicht ook achter de oren gaan krabben en het gewenste ondernemers gedrag gaan vertonen. Ga deze mensen daadwerkelijk voor dit soort zaken belonen, en indien deze niet daadwerkelijk aantoonbaar mee willen werken, neem er dan afscheid van.

Als u dit niet doet, zal het helaas slechts bij woorden blijven. Ik ben benieuwd of u ook de vervolgstappen durft te nemen.Sterkte er mee.

Wat mij verbaasd is dat de IPR van maatwerk blijkbaar niet bij de opdrachtgever ligt maar bij de leverancier. Dat is wel stowstopper.

Leuk bedankt, oude wijn in nieuwe zakken zegt men ook wel.

Tja, geen investeringen doen. Gevolg?
- Verouderd machine park---> Moet later toch worden geinvesteerd, dus tijdelijke besparing. Waarschijnlijk net over zijn regeer periode heen.
- Tools synchronisatie ---> Op zich goed idee. Wel even rekening houden met de opleidingskosten van het personeel, wat de oude tools kent.... Onderschat migratie traject.
- Gaan voor 1 tool. Bijv P-direct. Stevige contract onderhandelingen zijn nodig met leverancier ivm afhankelijkheid van de juiste (onderstreept) 1 leverancier. Risicovol

Zo kan ik nog wat voorbeelden noemen. Tja, Johan Cruijf zei het al. Elk voordeel heeft zijn nadeel.....

Tip: Zorg voor een goede programmamanager, welke overzicht en kennis heeft. Spreek uit ervaring!

Het is goed om een gezonde dosis boeren verstand een rol te laten spelen binnen de overheids-ICT. Zeker met toepassing/invoering van de Raines Rules denk ik dat het goed komt. Echter, met het lezen van al het jubelend commentaar bij dit artikel berkuipt me gelijk het gevoel van doorslaan op dit punt. Veel hergebruik impliceert dat toepassingen flink generiek worden ingezet. Immers, wanneer houdt de term hergebruik op, en wanneer wordt het "gewoon" innovatie en maatwerk. Je zou kunnen pleiten voor een gezonde concurrentie per project tussen innovatie en hergebruik waardoor je echt de economisch meest voordelige oplossing kunt kiezen.

Er is prachtige ICT bnnen de overheid, waar gezamenlijk veel meer gebruik gemaakt kan worden. Denk aan het state-of-the-art landelijke netwerk van Rijkswaterstaat, waar andere ministeries al gebruik van maken. Dus ja hergebruik moet prioriteit zijn, echter ik denk dat een hele grove knip kan liggen tussen techniek (best vaak generiek, herbruikbaar) en de onlosmakelijke dienstverlening (steeds nijpender tekort aan specifiek, op klant/gebruiker afgestemd). Houd in gedachte de schitterende ontmaskering door Youp van het Hek van de al jaren ver over de grens van het fatsoen gaande "dienstverlening". Zelf heb ik ook meegewerkt aan samenvoegingen en centralisaties die naar ik nu zie op onderdelen te weinig onderscheid maakten tussen wat generiek en herbruikbaar is, en wat specifiek moet zijn om je hele bestaansrecht niet te grabbel te gooien.

Dus blijf het gezond boeren verstand gebruiken en laten we niet doorschieten in maar één boeren wijsheid.

Heeft iemand al eerder dit artikel gelezen?
http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/overheid/3876073/1277202/bedenk-geen-dingen-die-we-al-hebben.html

De heer Hillenaar heeft het over 2015! Ja u hebt het goed gelezen "2015". Dan vraag ik me af hoe geloofwaardig hij bezig is!!

Inderdaad, voor die tijd is Hillenaar al weg.

Ik hoop van harte dat de heer Hillenaar als CIO de volgende publicatie ook gaat lezen:
http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/23/system-error
Het rapport beschrijft de problemen die de Engelse overheid heeft in omgaan met ICT. Alle geschetste problemen, en zelfs de genoemde voorbeelden zijn vrijwel een op een te vertalen naar Nederland.
De oplossingen zijn ook zeer goed vertaalbaar naar Nederland, zelfs het Europese aanbestedingsbeleid en hoe hier mee om te gaan wordt uitgebreid genoemd.

GOED INITIATIEF! De Nederlandse overheid moet eerst beginnen met IT Asset Management. Indien men een product tweedehands in kan kopen, waarom zou men deze dan nieuw aanschaffen? Er is namelijk geen kwaliteitsverschil. Op deze manier kan men enorm veel kosten besparen en het is veel beter voor het milieu. Meer info: www.durabilit.eu Wij hebben in de loop der jaren veel wereldwijde ervaring en kennis opgebouwd met IT Asset Managment en het hergebruiken van hardware, software en kennis.

@DURABILIT: Dezelfde reactie op twee plekken? Of reclame maken voor uw bedrijf? Ik heb mijn reactie op uw reclame, op andere pagina gezet.

http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/overheid/3876073/1277202/bedenk-geen-dingen-die-we-al-hebben.html

Een prima initiatief wat navolging verricht. Het is gericht tegen de wegwerpmaatschappij en bovendien kostenverlagend.

"Don't fix it when it works"

Fabrikanten brengen vaak "nieuwe" apparatuur op de markt met dezelfde functionaliteit; Oude wijn in nieuwe zakken.

Bedrijven die eerder gebruikte apparatuur "refurbishen" / opknappen en met garanties weer verkopen stellen de overheid in staat om veel langer van hun initiele investeringen te genieten. COS blijft laag.

Kijk kritisch naar wat je als organisatie werkelijk nodig hebt en laat je oren niet hangen naar de mooie marketingpraatjes van leveranciers waarbij ieder "nieuw" product de efficiency zal verhogen :)

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-04-05T11:20:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.