Amsterdam huurt helft ICT'ers extern in

Dit artikel delen:

De helft van de Amsterdamse ict'ers is extern ingehuurd. In 2010 lag dat percentage nog hoger, namelijk op 'meer dan 70 procent.' Waarnemend cio Johan Boomgaardt wil dit aandeel 'verder terugbrengen', maar het is onduidelijk hoe hij dat gaat doen.

'De externe inzet van ict'ers was vorig jaar meer dan 70 procent. Nu is het half - half. We willen dat verder terugbrengen', vertelde waarnemend cio Johan Boomgaardt tijdens een bijeenkomst op woensdag 30 maart 2001 van de raadscommissie Economische Zaken, Bedrijven, Personeel en Organisatie (EZP).

Verminderen

Deze uitspraak leidde tot grote verbazing bij de aanwezige raadsleden. 'Dat we meer dan 50 procent externe ict'ers in dienst hebben, wist ik niet. Dat het vorig jaar meer dan 70 procent was, hoor ik nu ook voor het eerst', zei PvdA-raadslid Verburg tijdens dezelfde bijeenkomst. Zijn collegaraadslid Ger Jager van de PvdA kwam tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 april 2011 op het onderwerp terug. 'Hoe gaan we erin slagen het aantal externen te verminderen', vroeg hij ict-wethouder Eric Wiebes.

De wethouder ging echter niet op de kwestie in en beantwoordde slechts een deel van de vragen die raadsleden stelden tijdens de raadsvergadering. Desondanks werd zijn voorstel, om 4,1 miljoen euro te reserveren voor een ict-noodplan, unaniem goedgekeurd.

Noodplan

De 4,1 miljoen euro is nodig om de grootste technische ict-storingen bij verschillende diensten aan te kunnen pakken en om een veranderplan op te stellen. Daarnaast gaat de gemeente een projectenschouw houden: 'Er lopen honderden ict-projecten in Amsterdam. Van alle projecten die groter dan twee ton zijn of die een ingrijpende invloed hebben op de ict-infrastructuur, wordt de komende maanden in kaart gebracht of het verstandig is er mee door te gaan', vertelde Wiebes.

Van de 4,1 miljoen gaat zes ton euro naar extra uitgaven om het project Amsterdams Financieel Systeem (AFS) tussentijds te kunnen afronden. Oorspronkelijk was het plan dat uiterlijk 1 januari 2015 elk van de 32 organisatieonderdelen van de gemeente Amsterdam aangesloten moet zijn op Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Begin februari 2011 werd het Uitvoeringsplan ICT stilgelegd, amper twee maanden nadat het gepresenteerd was.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

"alle projecten die groter dan twee ton"

Die projecten zijn er vrijwel niet.

Aangezien alle projecten worden opgeknipt in subprojecten van elk 50.000 a 95.000 euro omdat men dan een europese aanbesteding kan voorkomen.

Meneer de externe, als je de achterkamertjespolitiek niet kent kan je de problemen ook niet oplossen.

Ik hoop dat je dit leest misschien bak je (niet jij maar als rol in jouw positie die al door meerdere mensen is geprobeerd tot een succes te maken) er deze keer iets van.

Succes!

Ambtenaren weten (en begrijpen) niets van bedrijfskunde of ICT. Daarom gewoon outsourcen die IT. De externen hebben het nu toch ook al voor het zeggen. Hou wel een paar "slimme" ambtenaren over voor regie voering.

@Piet, Jouw generalistische gedachtengoed zeg zo veel meer over jezelf dan je waarschijnlijk zelf beseft. Ik heb oprecht met je te doen.

De reactie van PvdA-raadslid Verburg spreekt boekdelen.
de verantwoordelijken hebben geen idee wie en wat er voor ze aan het werk is. En omdat er nu een surplus aan duur management zit (onlangs weer 10 CIO's erbij), gaat Wiebes zich opeens focussen op het aantal "dure" externen. Welnu Wiebes, wen er maar alvast aan. De hoogtijdagen van de manager zijn voorbij. Geen organisatie kan meer zonder goede ICT faciliteiten en daarvoor zal een steeds hogere prijs moeten worden betaald.

Dit is toch al jaren het probleem bij de overheid. De schalen voor hoog opgeleidde ICT-ers zijn zo laag, dat ze daar niemand voor kunnen vinden. Vervolgens gaan ze tegen veel hogere kosten maar peperduur inhuren.

Komt er nou niemand op het idee om de schalen marktconform te maken en zo miljoenen te besparen op dure inhuur?

@Henk Na jarenlange ervaring kan ik je vertellen dat het een ramp is bij met name de overheid. Die reactie van Piet is dus 100% terecht!

Ik zeg maar 1 ding: Hulde aan Job Cohen en zijn bestuurlijk onvermogen. Dit slaat toch nergens op.

Dat de automatisering bij de overheid een puinhoop is weten we al een tijdje.
Wat daarvan de oorzaak is benoemene we maar liever niet dus geven we de ambtenaren daarvan maar de schuld.
Feit is dat de ambtenaren dergelijk werk uitbesteden omdat zij niet terzake kundig zijn net zoals wij onze auto naar een garage brengen omdat het ons vak niet is (wij doen dat ook in de wetenschap dat de garagehouder waarschijnlijk ook maar wat aanrommelt)

Punt is dat kenlijk niemand in staat is de zaak op een behoorlijke manier op te lossen !
Enige reacties aangaande deze komen van mensen die ongetwijfeld prima diensten kunnen leveren binnen het mkb maar die geen overzich hebben over een grote gemeente als Amsterdam (ik behoor overigens ook tot die groep, maar ik ben om te beginnen al geen kantoorautomatiseerder maar een technisch automatiseerder)

Eerder gaf iemand aan dat de enige oplossing is : uithuilen en opnieuw beginnen. maar uiteraard zorgen we er ook dan weer voor dat het uitmond op een fiasco.
De belangen van de grote jongens zijn nu eenmaal te groot.

Verhoog de schalen van de "slimme" regie voerende ambtenaren en besteed alle IT (en externen) uit. To be or not to ...

Externen zijn duurder, maar ze zijn vaak wel nodig vanwege tijdelijke extra capaciteit of vanwege een specifieke ervaring. Bij een beheerorganisatie heb je gemiddeld zo’n 10% externen. Als er regelmatig projecten zijn met een meerderheid aan externen, dan kom je op een gemiddeld totaal (beheer en projecten) van niet meer dan 30%. Anders subsidieer je de leveranciers en detacheringsbureaus.
In Amsterdam was de externe inzet van ict'ers gemiddeld veel hoger en vorig jaar zelfs meer dan 70 procent. Dat kan je de omgekeerde wereld noemen.

Waarom hebben de Amsterdamse directeuren Personeel & Control niet veel eerder ingegrepen?

Zoals Willem al aangeeft: zorg eerst dat je als werkgever marktconforme salarissen kunt bieden.

Het is natuurlijk heel vreemd dat je een IT-er geen marktconform salaris kunt bieden, maar wel voor een nog hogere prijs in kunt huren.

Wellicht dat overheden toch eens een wat kritischer naar hun manier van werken kunnen bekijken; voor bedrijven uit de profit-sector zouden in no-time op de fles gaan zo.

Ik vraag me vooral af waarom er zoveel externen worden ingehuurd. Zijn er intern geen resources beschikbaar?
Als het zo is dat de arbeidsmarkt voor kwalitatieve ICT'ers voornamelijk bestaat uit zelfstandig professionals, is het misschien wel niet mogelijk ze in loondienst te nemen. De professional staat immers centraal en bepaalt het type arbeidsrelatie.

De kosten van inhuur zijn nu vaak echter torenhoog, door de intermediairs die daar tussen zitten. Door zelfstandig professionals de mogelijkheid te geven rechtstreeks te worden ingehuurd, kunnen al veel kosten bespaard worden. Met gemak tussen de 15 en 25%.

Vanuit strategisch HRM oogpunt moet dan uiteraard nog wel gekeken worden of de rollen die de externe ICT'ers vervullen, niet dermate strategisch van belang zijn, dat als ze 'wegvallen' de continuïteit in het gedrang komt.

Het gebruik maken van een flexibele schil wordt steeds belangrijker, dus de opmerkingen dat het werken met externen minder 'moet' lijken mij per definitie onhaalbaar. Het gaat er veel meer om op welke rollen binnen de organisaties worden externen ingezet en waarom huren we ze eigenlijk in. Zijn ze intern niet beschikbaar? Zijn ze op de arbeidsmarkt wellicht niet te porren voor een vast dienstverband?

"Ik vraag me vooral af waarom er zoveel externen worden ingehuurd"

Vanwege budgettaire redenen, elke dienst heeft een jaarlijks budget voor interne en externe inhuur en dat wordt uiteraard jaarlijks op gemaakt.

Daarnaast is men afhankelijk van externe expertise daar waar het geen standaard beheer taken betreft.

Uiteraard is dit krom, want de uitdagingen voor interne medewerkers zou juist bij projecten en new technology moeten zitten.

Overheid is het spiegelbeeld van het Bedrijfsleven. In het bedrijfsleven probeert men de winst te maximaliseren. Hoge omzet en lage kosten. Bij de Overheid moet elk jaar het budget worden opgemaakt en dus zoveel mogelijk kosten worden gemaakt. Laat de "interne" ICT afdelingen bij de Overheid eens een jaarverslag maken.

Probleem is dat bij de gemeente grote beperkingen zijn in de schalen. Talent wat jong wordt aangetrokken verlaat de gemeente snel omdat ze maar mee kunnen groeien met de totaal achterhaalde periodieken. De toppers kunnen niet worden binnen gehaald omdat daarvoor de schalen te laag zijn. Deze politiek moet doorbroken worden, want goede mensen zijn schaars en zijn enkel te lokken met een passend salaris. Gevolg: weinig talent intern en veel externe inhuur, kosten zo'n 800-1000 euro per persoon per dag. Verder ontbreekt het vaak aan een duidelijke meerjarige visie, waardoor er geen keuzes durven te worden gemaakt voor het in dienst nemen van personeel. Gemeente Amsterdam zou voor het totale falen van de ICT onder toezicht gesteld moeten worden.

Ik was zelf zo'n 12 jaar terug werkzaam bij een ministerie als SAP beheerder. Toen al was het zo dat je als techneut hoogstens schaal 11 kon verdienen. De manager had schaal 12 en die moest nu eenmaal (volgens een ongeschreven wet) altijd meer verdienen als een techneut. Ben toen al vrij gauw gaan freelancen en heb daar eigenlijk nooit spijt van gehad. ik heb sindsdien via via weer bij ministeries gewerkt tegen een veel rianter salaris.

Ik voel deze keer voor het eerst een noodzaak om te reageren, ik ben zelf werkzaam in de IT bij de overheid. Als eerste wordt Amsterdam als graadmeter gebruikt voor de overheid, het is dus overal zo'n probleem. Volgens mij zijn er veel gemeenten waar het gewoon goed loopt. Als tweede, als het zo is dat de goede mensen niet bij de gemeente werken maar extern zijn, hoe kan het in Amsterdam dan zo fout gaan met 70% externen.

"Pay peanuts get monkeys" dit geld voor zowel internen als externen. Begin maar eens met hogere eisen te stellen en beter te betalen.

- Inderdaad het grote probleem zit ook bij loon gebaseerd op loonschalen, het aantrekken van technisch onderlegd personeel en het motiveren en blijvend actueel houden van de kennis en ervaring van reeds zittende medewerkers

- Pay peanuts get monkeys. Hans, je weet waar je het over hebt. In 1 jaar tijd heeft Amsterdam de tarieven met 30 euro (!!!) verlaagd voor externen, ongeacht de functie. Dat is 30% van de oude tarieven.

Voor het interne personeel is dit zeker ook het geval

Tja, keer op keer wil men bij de overheid extern personeel eruit sturen en mensen intern opleiden.
Dan mogen die interne medewerkers uiteraard niet te veeleisend zijn qua inkomen, anders wordt het te duur.
Ik zag hierboven al een reaktie over de inschaling van ICT-jobs bij de overheid, die is inderdaad bedroevend.

Overheden leven overigens op eilandjes, de belastingdienst heeft een aantal keren dit concept beproefd en keer op keer het lid op de neus gekregen (in de vorm van een enorm verlies van kennis en kunde en vervolgens nieuw extern personeel inhuren die weer van de grond af moeten beginnen). Uiteindelijk kosten deze 'oplossingen' vele malen meer dan ze op de heel korte termijn opleveren.

Een lerende overheid is wat dit punt aangaat nog altijd een utopie...

@Frank. Externen hebben andere belangen dan internen. De externen doen het namelijk goed. Zij genereren veel omzet. MT overheid moet budget opmaken en dus kosten maken. Dus gewoon een win-win-situatie.:-)

@Piet. Ik snap je punt niet helemaal, mijn punt is dat de discussie lijkt te ontaarden in een standpunt dat de IT'ers bij de overheid minder van kwaliteit zijn dan die in het bedrijfsleven. Dit naar aanleiding van het bovenstaande artikel waaruit blijkt dat A'dam 70% inhuur heeft en de IT een puinhoop is. Rara hoe kan dit nu..

Ben zelf getuige geweest van volgende :
Bij gemeentlijke dienst werden hele externe partijen ingehuurd en wat bleek ? hoge bestuurders hadden directe grote financiele belangen bij die externe bedrijven .
Dit heet corruptie en is al zo'n 25 jaar diep ingeworteld in de huidige bestuurssystemen .
En niemand doet er ook maar iets aan
Ik kan zelfs naam en toenaam noemen, maar dat laat ik hier maar . Het is toch niet te veranderen !!!!
rara hoe kan dit ? simpel er is geen enkel toezicht

Het gaat niet om geld, het gaat om falend management en beleid. Het management in dit soort organisaties heeft behoefte aan rust in de tent. Pappen en nathouden. Een van de management instrumenten om dit voor elkaar te boksen is het inhuren van 'cultuur onbesmette' externen. Die worden als buffer tussen het -hoger- management en de tactische en operationele lagen ingezet. Politici vinden dat doorgaans best en dat blijkt uit de onbenullige reactie op de percentages ingehuurden.

Als je weinig betaald ongeacht of dat internen of externen zijn dan blijven de mindere goden zitten en de goede mensen vertrekken.
De minder goden zijn bang dat als ze dit project snel opleveren dat ze geen werk meer hebben en dus is er geen belang bij om het op tijd af te maken. De goede mensen hebben geen angst want weten als we dit project goede en snel opleveren betekend het dat we ook weer ingehuurd worden voor het volgende project. Daarbij is de businesscase van het volgende project (binnen of buiten de organisatie) ook makkelijker te maken als projecten optijd en goed worden opgeleverd.

Het is een beetje zwart-wit gesteld het bovenstaande. Er zijn goede angst hazen en mensen die lef hebben maar niet zo goed zijn. Dit is echter een minderheid. De meerderheid van de minder goden dwingen zit een succesvolle uitvoering in de weg.

Tussen de 70 en 80 procent extern lijkt op het eerste gezicht wel veel in vergelijkig met andere gemeenten. Wat betreft de vervanging van het management dacht ik begrepen te hebben dat alleen het hoger management een aantal keer vervangen was en het lager management (incl. teammanagers) kwam van externe detacheringsbureau's. Wil je binnenkomen dan kun je het beste wat regelen via deze bedrijven. Gezien de uitgaven bij dit servicehuis van de afgelopen 5 jaar en de doorlopende problemen, valt hier nog genoeg te verdienen.

Meer dan 50% externe inhuur? Ik vind het onbegrijpelijk dat de verantwoordelijken niet eens goed kijken naar het geheel van de personeelsinvulling in relatie tot het uit te voeren werk. Daar ligt de structurele oplossing. Dat wil zeggen dat organisaties waar de externe inhuur enorm is zichzelf de vraag moeten stellen hoe een evenwichtige personeelsinvulling gerealiseerd wordt. De verhouding tussen:
(1) uitbesteden,
(2) tijdelijke inhuur personeel bij piekbelasting,
(3) inzet eigen personeel
en (4) structurele inhuur extern personeel moet zorgvuldig bepaald worden.

De kostenverhouding is dat gemiddeld genomen uitbesteden het goedkoopst en structurele inhuur van extern personeel het duurst is. Daarom is het een kwalijke zaak dat zoveel publieke organisaties enorm hoge structurele kosten voor extern personeel hebben. Bovendien is er een lappendeken ontstaan van personele oplossingen. Op veel cruciale sturende functies zitten externen, die naast het belang van de organisatie ook een eigen belang of het belang van hun werkgever dienen. Zelfs al presteren deze externen goed, feit blijft dat de sturing op belangrijke terreinen per definitie in handen hoort te zijn van de eigen organisatie.

Een belangrijke vraag die directies zichzelf zouden moeten stellen is wat moet door eigen mensen moet worden uitgevoerd, wat is geschikt om in te kopen en waar zetten we externe inhuur in?
Bij het beantwoorden van deze vraag kun je grofweg onderscheid maken tussen regie- en uitvoeringsfuncties. Op de regiefunctie dienen in beginsel alleen eigen mensen werkzaam te zijn. Het is niet wenselijk dat de regiefunctie wordt bemenst door externe inhuur. De kern van de regiefunctie moet dus bestaan uit eigen mensen waarbij een beperkte flexibele schil van externen kan worden ingezet. Of de uitvoerende functie intern wordt verricht, in samenwerking met partners of wordt ingekocht is vanuit deze optiek minder relevant. Voor de uitvoerende functies kan dus ook gebruik gemaakt worden van samenwerkingsverbanden, shared services en inkoop van diensten. Continuïteit, klantgerichtheid en prijs-prestatie staan voorop of dit nu door een interne of externe leverancier wordt gegarandeerd.

Deze keuzes maken het mogelijk een structurele oplossing te vinden voor de hoge kosten voor externe inhuur. Een evenwichtige personeelsinvulling wordt gerealiseerd door bewust en zorgvuldig te bepalen hoe de verhouding tussen uitbesteden, tijdelijke inhuur personeel bij piekbelasting, inzet eigen personeel en structurele inhuur extern personeel moet zijn in relatie tot het uit te voeren werk. Dat is de sleutel tot succes.

Ik zie het bij ons ook gebeuren..momenteel 60% extern op de automatiserings- afdeling, al een jaar 2 vacatures openstaan maar ze kunnen niemand vinden..nee gek he! Als je ze in schaal 9 indeelt terwijl de buren naast ons vrolijk in schaal 11 mogen vertoeven en net zoveel verantwoordelijk hebben als "ons" en dezelfde niveau opleiding hebben genoten.

Dus je zou denken dat ze dan de functies gaan herwaarderen? Nee joh! gewoon externen huren voor 85e per uur want dat komt toch uit een ander potje.

Ben binnenkort ook weg, allemaal leuk en aardig ambtenaar zijn maar als IT'er lekker ergens anders opzoeken.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-04-07T13:01:00.000Z Jolein de Rooij


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.