ICT-club Defensie gaat op de schop

Ivent gaat door onder de vlag Joint IV Commando: JIVC

Dit artikel delen:

Ook Ivent, de ict-divisie, ontkomt niet aan de zware bezuinigingen bij Defensie. Het ministerie kijkt nadrukkelijk naar de mogelijkheden om telefonie, mainframebeheer, werkpleklogistiek, netwerk- en datacenterbeheer, ict-diensten en telefonie uit te besteden. Bovendien wordt Ivent in een nieuwe organisatie samengevoegd met militair-operationele ict-activiteiten tot Joint IV Commando (JIVC).

Het kabinet wil als gevolg van de wereldwijde financiële crisis 18 miljard euro bezuinigen. Daarvan komt 635 miljoen euro voor rekening van Defensie. Daarbovenop moet Defensie 175 miljoen euro en op de langere termijn 150 miljoen euro extra snijden om de defensiebegroting weer financieel gezond te maken. Minister Hillen van Defensie heeft in zijn beleidsplan 'Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld' forse ingrepen aangekondigd om die bezuiniging van één miljard euro te realiseren. Ook op ict-gebied staan ingrijpende maatregelen op stapel.

Sourcing

Zo onderzoekt de krijgsmacht in een groot sourcingsplan welke facilitaire diensten zelf, in samenwerking binnen de rijksoverheid, met andere krijgsmachten of met het bedrijfsleven kunnen worden uitgevoerd. In 2011 is ict een van de onderzoeksvelden, waarbij er naar sourcingsmogelijkheden wordt gekeken op de terreinen: mainframebeheer, werkpleklogistiek, connectivity & datacenters, ict-diensten en telefonie.

Het overgrote deel van deze activiteiten vallen onder de ict-divisie Ivent, waar zo'n drieduizend mensen werken. Ivent beheert bij Defensie bijna zestigduizend werkplekken, de onderliggende ict-infrastructuur, componenten en applicaties. Ook ondersteunt de bedrijfsgroep de operationele informatievoorziening van de land-, lucht- en zeestrijdkrachten en Marechaussee bij militaire operaties, oefeningen en commandovoeringondersteuning.

ICT~Office

Eerder deze week kondigde branchevereniging ICT~Office aan in opdracht van het ministerie van Defensie een haalbaarheidstoets te organiseren naar de uitbesteding van ict-taken. Hiervoor vindt op woensdag 20 april een workshop plaats waarin vertegenwoordigers van marktpartijen en Defensie bediscussiëren welke sourcingsscenario's haalbaar zijn. Vorig jaar peilde het ministerie al via marktverkenningen of uitbesteding als haalbaar werd gezien. Een paar jaar terug was het afstoten van grote delen van de ict nog onbespreekbaar.

Wat precies de gevolgen voor Ivent zijn, is nog onduidelijk. Pas op 1 juli zal minister Hillen een gedetailleerd plan over de reorganisatie presenteren. Maar nu al staat vast dat er voor Ivent veel zal veranderen. Hierbij gaat het niet alleen om de eventuele outsourcing van taken, maar ook de verkleining van het leger. In totaal zullen de komende jaren zo'n twaalfduizend functies (op zo'n 68.000 functies) verdwijnen, waarvan zesduizend gedwongen ontslagen. Daarbij vermindert of staakt Defensie allerlei militair operationele taken en sluit het locaties. Voor Ivent betekenen deze forse ingrepen dat er minder ict-ondersteuning nodig zal zijn. Of er dan ook medewerkers ontslagen zullen worden, is nu nog niet bekend.

JIVC

Minister Hillen stelt in zijn beleidsbrief aan de Tweede Kamer dat de informatievoorziening in 2012 16 miljoen euro minder moet gaan kosten. In de jaren erna ligt die doelstelling een stuk hoger, oplopend tot een structurele bezuiniging van 51,8 miljoen euro na 2016. Daarnaast wordt ook het IV (Informatievoorzienings)-investeringsplan met 20 procent (20 miljoen euro) gekort in 2012-2014 en met 10 procent (10 miljoen euro) in 2015-2016.

Verder kondigde de bewindsman aan om Ivent en het ressort C4I op te laten gaan in een Joint IV Commando (JIVC). Doel ervan is de integratie van de operationele en bestuurlijke informatievoorzieningstaken te versterken en vraag en aanbod op ict-gebied beter op elkaar af te stemmen. De bestuursstaf van het ministerie blijft verantwoordelijk voor de opdrachtverstrekking; de uitvoering komt bij het JIVC te liggen. Defensie verwacht door de samenvoeging een efficiënter en goedkopere ict-organisatie te kunnen realiseren.

Gevolgen

Ivent is nu nog onderdeel van het shared service center CommandoDienstenCentrale (CDC) en verantwoordelijk voor de bestuurlijke informatievoorziening. Het ressort C4I, zoals Defensie het omschrijft, omvat 'Command, Control, Communication, Computers & Information' en richt zich op militair-operationele ict. Deze activiteiten (meer technische automatisering, wapensystemen en militaire communicatietechnologie) vallen onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Wat precies de gevolgen zijn van de fusie voor Ivent en of het in opspraak gekomen Marine-onderdeel CAMS-Force Vision hier ook bij hoort, is nog niet helder.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Waarom denkt de minister dat outsourcen een wondermiddel is wat kostenbesparend werkt?
Het is al zo vaak aangetoond dat outsourcen helemaal niet zo goedkoop is. Over de kwaliteit spreek ik dan nog niet eens.
Het is ook simpel. Outsourcing naar marktpartijen kost veel geld. De aanbieder van ICT diensten willen (en moeten) immers winst maken.
De eigen (overheids)ICT dienst kost ook geld maar hoeft geen winst te maken. Bovendien liggen de loonkosten voor de gemiddelde ambtenaar op een lager niveau dan een vergelijkbare functie in het bedrijfsleven.

Ambtenaren begrijpen niets van bedrijfskunde en ICT. De politiek regeert. Er moeten gewoon ambtenaren weg, maakt niet uit wat dat kost. Ambtenaren zijn langdurige vaste kosten. ICT projecten zijn tijdelijke variabele kosten. Alhoewel ICT projecten bij de Overheid hebben vaak ook geen eind datum. Ra Ra...

Allemaal waar, maar het is de belastingbetaler, ofwel de kiezer die heeft gestemd op partijen die in het verkiezingsprogramma een "kleinere Overheid" nastreven. met als doel belastingverlaging. Dat deze zelfde kiezer na deze kabinetsperiode de rekening gepresenteerd krijgt deert de huidige politiek niet. Kijk naar de voorbeelden bij onze buren Defensie Groot Brittannië, Volkskrant artikel van begin maart. Daar draait de belastingbetaler nu op voor een verviervoudiging van de kosten.

Zo zie je maar dat politiek strategisch niet langer is dan het uitzitten van de huidige kabinetsperiode. En niet waar wordt de burger nu beter van op lange termijn.

@ArDu
"De belastingbetaler" is per definitie niet hetzelfde als "de kiezer".

Verder lijkt me het ontslaan van de (IT) defensiemedewerkers om daarnaa een contract met een bedrijf aan te gaan niet echt een bezuiniging maar schuiven met kosten.

Begrijp ik goed dat commercieel ICT personeel dan ook meegaat/meemoet op missies?

Naast de vraag of je besparingen kunt realiseren door outsourcing, hoe zit het met de veiligheid en bescherming van (gevoelige) (staatsgeheime) militaire informatie?

Mag zulke informatie überhaupt wel voor externe commerciële partijen bereikbaar zijn? Is het niet zo dat je dit soort informatie voor zo weinig mogelijk partijen/mensen bereikbaar wilt hebben? Moet je met dit soort ICT niet alle (onnodige) risico's vermijden? Moet je als overheid hier niet zelf in controle blijven?

Een forse inkrimping van een te groot gegroeide organisatie (mede door allerlei politieke spelletjes intern bij Defensie) is in mijn optiek een goed plan.
Outsourcen zou daarbij echter niet het eerste agendapunt behoren te zijn.
Het is waar dat marktpartijen winst moeten maken, dat doen zij door zo efficient mogelijk met hun resources om te gaan.
Waarschijnlijk zou het voor Defensie ICT beter zijn een gedegen onderzoek te doen naar 'loze' managementlagen die bestaan en daarbij behorende nutteloze afdelingen. Een forse reorganisatie en strak in de hand houden levert op zowel korte als lange termijn meer op dan outsourcing ooit kan bewerkstelligen.

ben benieuwd wat de politiek verstaat onder:
....om de defensiebegroting weer financieel gezond te maken....

kosten in relatie tot opbrengsten????

Ik denk dat er wel besparingen haalbaar zijn door in dit geval te outsourcen. Het bijkomend voordeel van outsourcen ook kan zijn dat men niet alle interne wijzigingen aan DEMAND zijde meer hoeft te managen met de eigen mensen (die per definitie tegen kunnen zijn) en daarmee het financieel risico van deze operatie ook deels extern neerlegt. Veiligheid kun je overigens prima afvangen in de specifieke Governance afspraken (dat gebeurt nu toch ook al bij toeleveranciers).

Belangrijke ontwikkeling. Iedere cent die aan Defensie wordt uitgegeven is doodzonde. Gooi die ambtenaren maar over naar het bedrijfsleven; leren die ook nog eens wat werken is. Goed voor die mensen, goed voor de economie.

Korte termijn politiek, op de lange duur wordt dit soort besparingen 2x zo duur.

Er zullen wel besparingen mogelijk zijn, maar dan vooral intern. Behalve dat ICT bedrijven winst moeten maken zijn ze natuurlijk allemaal uit op omzetvergroting voor de sector, nietwaar branchevereniging Office-ICT? Belangenverstrengeling?
Daarnaast is te zien dat veel bedrijven onder de kostprijs inschrijven op de aanbestedingskalender omdat ze verwachten er met het meerwerk weer uit te komen. Gecalculeerd risico noemen ze dat. Als dan vervolgens het meerwerk niet komt hebben we er nog een paar werklozen extra bij. Door de lage inschrijving lijkt het aantrekkelijk om te sourcen of outsourcen. Maar hoe zit het dan met het controleren op afluisterpraktijken voor telefonie bijvoorbeeld, wat kost de organisatie die dat gaat bewaken? Vestzak-broekzak, maar kennelijk is dit een ambtelijke vingeroefening die eerst gelopen moet worden.
Maar nu ben ik even benieuwd: welke Nederlandse instantie gaat de langetermijnstrategie zichtbaar bewaken zodat niet iedere keer anderen in de volgende regeerperiode de rekening hoeven op te pikken? Leuk voorbeeld: Nederland neemt minder boten in dienst, verkoopt tanks en zet mensen met een unieke arbeidsethos op straat omdat de bankklunzen vette bonussen opstrijken voor de in de vorige regeerperiode gekregen miljarden die ze daarvoor al hebben verprutst.... Ik snap 'm even niet meer.. Maar ondertussen lachen ze zich langs de zuidas in Amsterdam wel een kriek! Hadden we eigenlijk niet eerst het mes in de bankensector moeten zetten om te voorkomen dat we ongewenst het mes in de overheid moeten zetten? Of gaan er nu voor een evenwichtige controle mogelijkheid ook 6000 mensen verplicht bij de banken weg? Net als bij de overheid: ook in de Top!

Goed zo, afbouwen dat leger, dat is totaal nutteloos.
En opbouwen die politiemacht...

Als externe medewerker heb ik mogen "genieten" van de bureaucratische wantoestanden binnen Defensie. Als deelnemer in het SPEER project (oorspronkelijk gebudgeteerd voor 188 miljoen terwijl en nu gaan we richting de 300 miljoen)heb weet ik inmiddels hoe besluiteloos deze mensen zijn. Veel ellebogen werk en vooral geen beslissingen durven nemen.
Wat wil je ook met een organisatie die stikt van de verlofdagen (50+ dagen per jaar) en cursussen.

Wanneer deze mensen in het bedrijfsleven terecht gana komen werk zowel hun werkgevers als de toekomstige werknemers heel veel sterkte.

Beste herman Oude Loohuis,

Het grootste probleem binnen SPEER is de inefficientie die gepleegd wordt door de externe inhuur, doordat het commerciele bedrijven zijn, met een doelstelling zodra ze binnen zijn, contractverlening !
De relevantie m.b.t. het aantal verlofdagen ontgaat mij volledig.
Ik denk dat deze mensen nu juist goed hum plek kunnen vinden in het bedrijfsleven doordat ze van jongs af aan opgeleid zijn om leiding te geven. ook in moeilijke omstandigheden (oorlogsituaties).

Kortom dergelijke reacties zoals hierboven over ambtenaren zijn niet van deze tijd en berusten door de diverse bezuinigingen van de afgelopen 25 jaar niet op waarheid.

@Cees, hoeveel leidinggevenden binnen IVENT hebben daadwerkelijk oorlogservaring? Volgens mij is het merendeel gewoon burger.

Beste Cees,

Volgens mij wonen jij en ik op dezelfde planeet. Ik heb ruim 4 jaar binnen dit project doorgebracht. De gemiddelde militair (ook het burgerpersoneel) had 11 vakantieweken per jaar, verdeeld over een aantal momenten. Enig idee hoe je afspraken moet inplannen met deze mensen. Verder heeft Defensie al geruime tijd een overschot aan mensen waardoor ze vaak op een niet vrijwillige basis aan projecten toegevoegd worden. Gevolg is dat je ongemotiveerde en vaak ondeskundige mensen aan boord krijgt omdat ze gedwongen worden.
Beslissingen worden vaak op de lange baan geschoven of erger nog, niet genomen. Tel daarbij het aantal werkzaamheden op die dubbel uitgevoerd worden en je hebt een uitdaging te pakken.

Vwb de contractverlenging. Leveranciers worden bij regelmaat bedankt voor hun diensten maar vervolgens snel weer terug geroepen omdat men al snel tot de conclusie komt dat ze het werk zelfstandig niet aan kunnen. (tempo en kennis)

Neem eens wat tijd en google eens op de succes stories van ict projecten binnen de overheid (Gem Amsterdam, Politie, Justitie enz)Wellicht begrijp je dan mijn frustraties. Het is vaak een "mission impossible" maar wel een goed belegde en verdienende boterham voor de ict leveranciers

@Herman, waarom zo klagen? Jij hebt 4 jaar kunnen snoepen uit de gevulde overheids ruif. Mag meneer de ambtenaar dan wat extra vakantie dagen hebben? Hij komt vaker met de fiets dan met een lease auto en moet dus meer uitrusten bij het raam of extra met vakantie gaan.

Prima plan, deze club heeft nog nooit gefunctioneerd ( uitgezonderd een paar) Veel ict,ers zijn bij Defensie via cursussen omgeschoold naar.
De achtergrond kennis is dus dikwijls minimaal. De gevolgen zijn groot, denk aan invoeren van systemen die niet noodzakelijk zijn, en of niet functioneren. Voor veel zaken worden dan ook burger bedrijven ingehuurd, die vullen hun zakken dan goed, want ja wie controleerd.
Opdoeken die club, en uitbesteden aan een burger bedrijf.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-04-08T20:23:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.