Minister ziet alleen tijdelijk af van decentrale opslag vingerafdrukken

Donner houdt vast aan vingerafdruk-opslag

Vingerafdruk blijft in reisdocument

Minister Donner houdt vast aan de opslag van vingerafdrukken in een centrale, online raadpleegbare reisdocumentadministratie. De decentrale opslag van de vingerafdrukken bij gemeenten wordt wel stopgezet, maar slechts tijdelijk. Dat laat Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Verschillende media berichtten op woensdag 27 april dat Minister Donner afziet van de centrale opslag van vingerafdrukken. Dat is niet het geval, zo kan iedereen constateren die de brief van Donner of de samenvatting daarvan leest.

Minister Donner houdt vast aan het plan om vingerafdrukken in een centrale, online raadpleegbare reisdocumentadministratie op te slaan. Hij wil deze handhaven om 'de betrouwbaarheid van het aanvraag- en uitgifteproces van de Nederlandse reisdocumenten te vergroten', schrijft de Minister. 'De Paspoortwet is daarvoor al in 2009 aangepast en aanvaard.'

Terrorismebestrijding

'Van de reisdocumenten heeft altijd een administratie bestaan', schrijft Donner. 'Een constante factor daarin is het uitgangspunt dat de gegevens die worden opgenomen bij het aanvragen van een reisdocument bewaard moeten worden omdat ze nodig zijn om te controleren dat er niet met het document is geknoeid en om vast te stellen dat het document wordt verstrekt aan de persoon die daar recht op heeft.'

'In 2005 is uw Kamer gemeld dat gelet op de maatregelen die het kabinet noodzakelijk achtte in het kader van de bestrijding van terrorisme en identiteitsfraude het zuiver decentrale karakter van de reisdocumentenadministratie zou worden gewijzigd en er toe zou worden overgegaan om de administratie te centraliseren.'

'Nederland vormt geen uitzondering'

'In juni 2009 is het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet aanvaard waarin zowel de opslag van de door de EU voorgeschreven biometrische kenmerken in de reisdocumentenadministratie wordt geregeld alsmede de vorming van een centrale administratie.'

Dat is volgens Donner onder meer nodig om de Koninklijke Marechaussee, Nederlandse ambassades in het buitenland en uitgevende instanties in Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland toegang te geven tot persoonsgegevens. Daarnaast moet het volgens Donner mogelijk zijn om te kunnen nagaan of er onder verschillende identiteiten een reisdocument is aangevraagd. En bovendien zouden de administratieve lasten van de burger worden verminderd als burgers een reisdocument kunnen aanvragen bij de uitgevende instantie van eigen keuze.'

Nederland gaat volgens hem 'met de vorming van een centrale administratie van reisdocumentengegevens niet verder dan veel andere landen. Zo hebben 22 andere lidstaten van de Europese Unie een centrale reisdocumentenadministratie.'

Decentrale opslag tijdelijk stopgezet

Wat wel verandert, is dat de huidige opslag van de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties 'voor nu' wordt stopgezet. De reden daarvoor is dat volgens Donner het risico op een 'misser' momenteel te hoog is: 'Allereerst stel ik vast dat voor het beoordelen van de kwaliteit nog geen internationale standaarden zijn. Tenslotte moeten we ook beseffen dat er heel veel medewerkers (duizenden) betrokken zijn bij het aanvraag- en uitgifteproces van de reisdocumenten en dat die medewerkers geen specialisten zijn op het gebied van het opnemen en beoordelen van vingerafdrukken. We moeten er ons bovendien van bewust zijn dat verificatie van biometrische gegevens een geavanceerde vorm is van kansberekening. De onzekerheid over de uitkomst is als het ware ingebakken in de techniek', schrijft Donner.

De minister gaat daarom bekijken hoe de manier waarop de vingerafdrukken in de praktijk worden opgenomen kan worden verbeterd en gestandaardiseerd.

Het is nog onbekend wat er gaat gebeuren met de vingerafdrukken die al zijn opgeslagen in decentrale administraties. Donner doet daarover geen uitspraken in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Vingerafdruk blijft in paspoort

De opslag van de vingerafdrukken in de chip van de reisdocumenten verandert niet. Ook hierop bestaat kritiek. 'De opslagwoede van de overheid neemt steeds grotesker vormen aan', zei directeur Ot van Daalen van Bits of Freedom in 2010 aan Computable. 'Neem de de vingerafdrukken in het nieuwe paspoort. Dat hoeft helemaal niet volgens Europese wetgeving.'

Identiteitskaart

De opslag van vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart wordt wel afgeschaft. Dat gaat Donner doen door 'een andere wettelijke status' aan de kaart te geven. Nu heeft de identiteitskaart in Nederland nog de status van formeel reisdocument, waardoor het volgens een Europese verordening verplicht is op dit document van vingerafdruk op te slaan. Voor andere Europese landen dan Nederland geldt dat niet, met uitzondering van Letland.

'Een andere wettelijke status betekent overigens niet dat met dit document niet zou kunnen worden gereisd binnen de EU. Dat is namelijk wel mogelijk', stelt Donner eventueel verontruste Kamerleden gerust.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Hebben wij als burger nog wel privé,het is te gek van worden wat die eikel wil doen, om het op te slaan.
Donner doe liever criminelen in de data bank.
Doe je dat ook van het koningshuis.nou denk het niet of de leden van de kamer.
Jij heb niks over de burgers te zeggen ,wij kunnen zelf wel op ons eigen passen. waar gaat Nederland naar toe met deze mensen aan de top ,naar de kloten.
donner donder op man ,dat kun je niet maken.

@v Grof taalgebruik in een bericht vol met taal- en spelfouten zegt mij dat je misschien niet zo heel goed op jezelf kunt passen.

Wat Donner wil gaat in tegen de Europese wetgeving en na zijn voorgaande flaters m.b.t. decentrale opslag en het onder de mat vegen van kritiek t.a.v. de invoering van de paspoortwet is de kans zeer klein dat hij bijval krijgt van de 2e kamer.
Nu blijkt dat de gegevens van pakweg 6 miljoen paspoorten min of meer onbruikbaar zijn vanwege slechte standaarden en controles en hiermee vele miljoenen zijn verkwist. Dan zou dit binnen afzienbare tijd aangepakt kunnen worden door technische ontwikkelingen terwijl de regering de broekriem stevig aan moet trekken?
Dit valt simpelweg niet aan de kiezers uit te leggen.

CDA is voor databases en voor het beheer van u persoonlijke leven. Dus Donner is tegen u.

Ik heb helemaal geen problemen met die vingerafdrukken.
Het is maar een afdrukje van mijn vinger net als een foto van mijn gezicht.
Alleen iemand die iets te verbergen heeft of iets wil doen dat verborgen moet blijven kan hier iets op tegen hebben.
Privacy gaat er toch aan.
Dat komt niet door Donner maar door mensen die dit soort praktijken noodzakelijk maken.
Mensen met een bepaalde onfrisse overtuiging die je helaas niet geblinddoekt en met de handen op je rug gebonden tegemoet kan treden.

Dit speelt al jaren, cda, vvd, pvda allemaal willen ze alleen maar meer controlemiddelen. Niemand maakt zich in NL of binnen de EU druk om al deze onderdrukkende, privacyschende maatregelen!

Mensen bang maken en af en toe het woord terr00risme gebruiken dan gaat niemand er verder nog tegen in. Het volk helaas zo mak als een lam op weg naar de slacht.

Ik vind het absoluut niet kunnen dat alle telefonie en internetverkeer in de EU wordt aftapt en gecontroleerd. Plus de OV chip sopionage kaart, plus camera's in alle straten in geheel NL, plus alle snelheidscamera's op alle snelwegen in NL die alle kentekens registreren en achtervolggen. Nee in nederland is echte vrijheid een illusie, het dichtsbij kom je helaas in de gevangenis

Gehoopt wordt dat bij een scanning van vingerafdrukken in de database steeds dezelfde wordt gevonden en maar 1 match (eenduidige match) wordt gevonden. Met de huidige stand van techniek is dit niet mogelijk. Dit betekent met een kans van 1 op 4, als gevolg van een systeem dat niet eenduidig kan identifieren, iemand er onterecht kan worden uitgepikt bij controles.

Het impliceert ook dat er zware controles nodig zijn op duplicatie en een garantie dat de gegevens niet worden veranderd. Plus zijn alle zware data securities nodig tijdens beheer tegen ongeoorloofd gebruk. Geen enkel bedrijf zal dit tot 100% garanderen omdat het niet mogelijk is.

De kosten van het ontwikkel van de scanning van vingerafdrukken en gezichtsherkenning, jaarlijkse beheerkosten, kosten voor machines, infrastructuur en verbindingen en de kosten van security zijn zeer (te) hoog voor de belastingbetaler.

beste gregor, fraai is jou stelling dat mensen die bezwaarmaken tegen privacy schending en bv vingerafdrukken blijkbaar iets te verbergen heeft of onfrisse overtuigeingen heeft. Lekker kortzichtig.

Zeker de jaren 40-45 vergeten?

Verder zullen slimmere boeven met onfrisse bedoelingen altijd manieren vinden om dit soort maatregelen te omzijlen, bv door altijd handschoenen te dragen wanneer ze gaan "winkelen".

Verder staat het criminaliseren van een volledig volk niet in verhouding tot het oppakken van een paar boefjes.. vergis je niet ook zonder al deze tyranie kan de plizie deze boeven vangen.

Maar ja ze zijn te lui en ineffectief om achter boeven aan te gaan. Ze kiezen liever voor datamining zodat ze met hun tunnelvisie altijd wel een stok vinden om iemand mee te slaan

k ben positief ingesteld, maar ik vertrouw geen overheid die zelf geen openbaar bestuur voert en zelf zeer gesloten is maar wel alle burgers wantrouwt

Beste Gregor,

Screbreniza en de Joden vervolging vergeten? Of moeten we even kijken naar Noord-Afrika?

Probleem is dat de overheid en of de mensen die daar werken ook niet altijd te vertrouwen zijn.

Als mijn vingeradruk vanaf een glas in het cafe gejat wordt en achtergelaten bij een moord, ga jij dan nieuwe vingerafdruken voor me regelen?

Is het Christelijk opvoeden van mijn kinderen straks een onfrisse praktijk en mogen ze alleen nog maar het seculiere geloof verteld worden?

CDA,VVD,PVV,hoe rechts wil je het hebben zei geven niets
om privacy.Ze willen alles beheersen controleren enz.

Pirates forever.

In de 2e wereldoorlog waren er geen computers.
Dat heeft de beulen helemaal niet weerhouden.
In Srebrenica waren ook geen computers of vingerafdrukken nodig.
De vazallen konden het prima zonder.
De gegevens zijn dus het probleem niet maar degenen die de gegevens hebben.
Ik zie datamining, als de juiste mensen het toepassen, als een manier om een vrije samenleving te waarborgen.
Aan ons (de Nederlanders) de taak er voor te zorgen dat deze gegevens juist aangewend worden.

Reactie verwijderd door de redactie. Heeft niets met het artikel te maken

Reactie verwijderd door de redactie. Heeft niets met het artikel te maken

Wie uit het verleden niets leert is gedwongen de geschiedenis te herhalen. Tijdens de tweede wereldoorlog had duitsland de beschikking over de eerste computers van IBM en dat heeft het registreren en daarna vermoorden van de joden veel eenvoudiger gemaakt.

De opslag van vingerafdrukken staat gelijk met het kriminaliseren van de gehele bevolking, maar ja, ieder land krijgt de regering die het verdient.

Verder moet me van het hart dat de plaatsing van de sterretjes bij de reakties, zoals gebruikelijk, de redakteur in een twijfelachtig licht stelt. Leer eens omgaan met terechte zorgen van mensen en hun boosheid.

@Gregor, jaren lange ervaring leert ons dat overheden techniek altijd op een manier proberen toe te passen die nooit zo bedoeld was. Dat is ook de reden waarom zo veel nieuwe technologie uit de defensie hoek komt (men noemt in deze ook wel de ruimtevaart, maar dat is in de meeste gevallen gewoon een verkapt defensieonderdeel)
Je stelling is dus wel correct als je naief bent, maar zodra je weet dat overheden gewoon door mensen word gerund, weet je ook dat de integriteit te wensen over laat.

@Jan van Leeuwen, mij nooit opgevallen die sterretjes, al wist ik natuurlijk wel dat ze er zijn.
Wij geven onze eigen mening, die hoeft niet altijd overeen te stemmen met mening van de redactie.
In mijn geval zelfs nooit ... vrees ik.
Feit blijft dat je hier behoorlijk van leer kunt trekken, zonder dat je post gewist wordt, dat is mij meer waard dat een beoordeling door iemand die ik niet eens ken.

@Pascal
vergis je niet, er wordt hier vlijtig gecensureerd. Er worden delen van reakties gewist of zelfs hele reacties. Voor mij was dat reden genoeg me als "expert" af te melden, vooral kritiek op verkapte reklame verpakt als "artikel", wordt niet op prijs gesteld.

De ideale slaaf is hij die gelooft dat hij vrij is.

En dat zijn er blijkbaar heel veel als er nog mensen zoals Gregor reageren.

@Jan van Leeuwen, ik heb daar idd niet erg opgelet.
Computable is eigenaar van deze website en hoewel het niet altijd netjes is, kan computable er mee doen wat ze zelf wil.
Ongetwijfeld zullen een aantal van mijn reacties aangepakt worden, want mischien correct en terecht zijn mijn reacties niet altijd even lovend over de auteurs.

Zelf sta ik wel aangemeld als expert, maar ik heb niets te bieden daar mijn kennis louter technisch is, en computable nu eenmaal geen technisch informatie magazine is.

Een technisch magazine heeft in Nederland kenlijk geen levensvatbaarheid.
De enige bladen die overleven kopieren de helft van de artikelen uit buitenlandse equivalenten.
Goede auteurs zijn kennelijk erg moeilijk te vinden.
Ik kan dat wel bevestigen, ik ben redelijk technisch aangelegd, maar om nu op commando een goed artikel te schrijven lukt mij ook niet. Je moet er gewoon talent voor hebben.

Registratie gaat gebeuren.
Je bent pas naïef als je denkt dit tegen te kunnen houden.

Kijk eens op PROJECTCAMELOT.ORG

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-04-28T16:18:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.