Bureau moet ICT-chaos Rijk voorkomen

Dit artikel delen:

Een tijdelijke ict-autoriteit moet orde scheppen in de ict-chaos van het Rijk en toekomstige ict-drama's voorkomen. Dat is de belangrijkste aanbeveling die de Tijdelijke Commissie ICT (TCICT) presenteert in haar eindrapport 'Naar grip op ICT' dat 15 oktober 2014 wordt gepresenteerd in Den Haag.

De Tijdelijke Commissie ICT constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van projecten met een belangrijke ict-component niet op orde heeft. In een toelichting schrijft de commissie: 'Het geheel van ict-organisaties bij de rijksoverheid is chaotisch en ondoorzichtig.'

Verder blijkt uit de vragenrondes met verschillende betrokkenen uit de sector en bij de overheid dat een financieel overzicht op rijksniveau ontbreekt. 'Niemand weet hoeveel Nederlandse overheden aan ict uitgeven omdat een financieel overzicht op overkoepelend rijksniveau ontbreekt', staat in de toelichting.

De belangrijkste aanbeveling om orde te scheppen in de ict-chaos is de oprichting van het Bureau ICT-toetsing. De commissie benadrukt dat het 'geen nieuw bureaucratisch orgaan moet worden', maar een kleine efficiënte en slagvaardige organisatie die is verbonden aan het relatief kleine ministerie van Algemene Zaken.

Bureau ICT-toetsing

Gedurende een periode van van vijf jaar moet het Bureau ICT-toetsing alle projecten van de overheid boven de vijf miljoen euro waarbij ict een belangrijke rol speelt, toetsen aan de hand van tien basisregels.

Daarnaast doet de commissie nog een aantal aanbevelingen die gericht zijn op een betere beheersing en besturing van ict-projecten binnen het Rijk. Die hebben betrekking op de rol van de Tweede Kamer, waarin vaak onvoldoende deskundigheid of desinteresse in ict is, centrale sturing en projectmanagement.

Commissie-voorzitter Ton Elias: 'Eerdere pogingen om de terugkerende ict-ellende aan te pakken hebben helaas gefaald. We hopen dat de Tweede Kamer nu een keer doorzet en onze aanbevelingen in samenhang overneemt.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

En dus zijn alle overheid ICT projecten vanaf nu max. 4,99 miljoen euro groot.

Voorspelling: Over een jaar is dit bureau opgetuigd. Maar dan blijkt dat de directie van het bureau boven de Balkenendenorm wordt betaald en het eerste schandaal is een feit. In het tweede jaar blijken directie en medewerkers snoepreisjes, gratis tablets en 4g-smartphones te hebben aangenomen. In het derde jaar faalt een ICT project dat een mega-registratiesysteem moest opleveren zoals er nog nooit eerder gefaald is. En blijken Ordina en nog wat andere ICT-reuzen alle medewerkers te hebben omgekocht.

De Tweede Kamer stelt een commissie in.


Are you kidding me?????

Hou nou toch eens op. De conclusie die Ton Elias hier pretendeert en presenteert, heb ik meteen vanaf het begin aangegeven. Reactie van Ton Elias? "Zolang het onderzoek loopt, word er niet over gesproken. Usensus' Mijn reactie aan Ton Elias? 'Een papagaai papagaait iedereen na, maar weet bij God niet waar die het over heeft.' En ik kreeg gelijk.

De volgende dag vroeg iemand van Powned hem of hij begreep wat IT was. 'Ik heb het jargon aardig op mijn netvlies.....' was zijn antwoord. Verslaggever,'Weet u ook wat een IP adres is?" Elias begon te hakkelen.... 'Nee dat heb ik even niet paraat...' en vervolgens ging hij er snel vandoor. Het is hier niet Ton Elias aanvallen, maar Ton Elias gebruiken als het synoniem van wat er fout gaat in de ICT bij de overheid.

Incompetentie
IT is een materie die voor 100% voorspelbaar is. Dat kent eenvoudige principes waar menig IT professional niet eens weet van heeft. U kunt zich voorstellen dat menig ambtenaar hier geen weet van heeft, laat staan dat politici, zoals Ton Elias, hier iets van weten.

Incompetentie II
Wist u dat er geen enkel lid van deze commissie ook maar enige aantoonbare kennis en affiniteit heeft in en met IT? Dat zegt dan ook alles over wat het rapport tot stand zal brengen. En weer word er een pleistertje bedacht die over een wondje zal worden geplakt maar.... de oorzaak van die verwonding niet zal oplossen.

De reden? Lees bovenstaande.

De commissie en de ondervraagden
U moet zich het volgende zeer goed realiseren. Er zal geen ambtenaar die zijn of haar nest zal bevuilen en er zal geen IT leverancier zijn die, of het werkelijk niet anders kunnen, 'broodheren' afvallen. Met dat in uw achterhoofd moet u tegen dit hele circus aankijken en dan gaat u begrijpen dat deze commissie weinig tot geen werkelijk toevoegende waarde zal hebben.

Natuurlijk, men grijpt terug naar onomstotelijk vast staand falen vanuit de praktijk. Men stelt dat het zou gaan om bedragen van 1 tot 4 miljard. Ik stel dat wij het hebben over een veelvoud hiervan en als minste 20 tot 22 miljard over de voorbije 5 jaar. Die conclusie mag u wat mij betreft moeiteloos overnemen waarmee ik de uitkomsten van deze commissie reduceer tot slechts een verwaterd vodje.

Hoe anders?
Daar hoort u de commissie niet veel over zeggen. Neen, dat moet later natuurlijk allemaal worden bedebatteerd. Ik kan u nu al vertellen dat als de comissie, en de politiek, geen enkel idee hebben van het gegeven dat IT als materie 100% voorspelbaar is, dat zij er geen helder en duidelijk antwoord op zullen kunnen formuleren.

De conclusies mogen , nee moeten, veel duidelijker en ondubbelzinniger. De redenen dat het fout gaat moge helder zijn, en zo moeten ook de conclusies voor de toekomst zijn. Niets gebazel over lessen te eren van en voor de toekomest. Gewoon beginnen met les 1.

IT is voor 100% voorspelbaar. Houd u zich niet aan de merite en wetmatigheden van materie IT?

Dan is dit het 100% voorspelbare resultaat. En dat is nou net het hele grote maco van Ton Elias, deze commissie en wat er politiek aanstaande is. BIT zal niets meer worden dan een politiek orgaan met beperkte ICT competentie waardoor er jaren en miljarden verloren zullen gaan.

Helder!

PS Ton Elias
Ik heb detijds aan Ab Klink enkele eenvoudige aanbevelingen gedaan, die werden niet eens bekeken, ik heb aan het begin een tip gegeven. Heb je niets mee willen doen, jammer. IT is besparen, en dat lees ik in heel het rapport nergens terug. Usensus.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23202997/__Voorzitter_blundert__.html

"Kamervoorzitter Van Miltenburg heeft in het parlement een slechte beurt gemaakt. Tot verbijstering van veel aanwezigen zei ze bij de overhandiging van een onderzoeksrapport over ICT: "Ik moest even googelen wat ICT betekent."

Nu we in het bedrijfsleven de Informatisering als volwaardig gaan zien en de CIO zijn plaatsje in de directie gaat opeisen, wordt het tijd voor zoiets binnen onze rijksoverheid? Een Minister van Informatisering? Er moet in ieder geval vanaf heel vroeg al mee worden gepraat door een ICT partij tijdens alle vergaderingen en discussies.
- Elke partij zijn ICT specialist
- Elke fractie zijn ICT specialist
- Elk ministerie zijn ICT specialist (Directeur-Generaal onder de Secretaris-Generaal)
- Het kabinet zijn ICT specialist (bijvoorbeeld een staatssecretaris?)
Laat iemand met verstand van ICT zo vroeg mogelijk meepraten met alle vraagstukken zodat ICT-problemen en -mogelijkheden in een vroeg stadium boven tafel komen!

Bureau? Is dat niet het beginwoord van bureaucratie?

@NumoQuest

Ik snap best dat er niet naar je geluisterd wordt. Om het maar even bot te zeggen: je haalt volgens mij irrelevante dingen aan en dat met een toon waarbij je vrijwel direct de good will bij mensen verspeelt.

Dat IT 100% voorspelbare materie is zegt namelijk helemaal niets. IT is namelijk nog altijd mensenwerk en mensen zijn juist geen voorspelbare materie, maar een grillige dynamiek van macht, emotie, politiek, dwarse persoonlijkheden en geld. Daar kan encyclopedische kennis van IT niets aan veranderen, zelfs niet als je WEL weet wat een IP-adres is. De kern van deze problematiek is namelijk vooral bestuurlijk en bedrijfsmatig, niet zo zeer technisch.

@Maarten
Ewout for president !

Wat een verrassende conclusie. Als je leveranciers aantoonbaar onbetrouwbaar zijn, dan moet je zorgen dat je zelf expertise in huis hebt om de geleverde diensten te kunnen beoordelen. Ik snap niet waarom er gesproken wordt over een periode van 5 jaar, overheid moet gewoon permanent de basis expertise in huis hebben, en de grote leveranciers inhuren als extra capaciteit.

Ach ja, weer een stel ambtenaren erbij om de ambtenaren die het werk moeten doen maar het blijkbaar niet kunnen, te controleren. De belastingbetaler betaalt wel weer!

We hebben toch een rijksinformatiemanager? Die zou dit toch moeten doen? Of regelen?
Het lijkt me zijn belangrijkste taak om een overzicht te hebben van wat er speelt aan informatie-(en dus meestal IT-)projecten en van de kosten en baten van deze projecten. Dat moet een normale informatiemanager van een bedrijf namelijk ook hebben.

Daarnaast: hoe werkt de overheid met zijn IT-projecten? Een of andere hotemetoot die absoluut geen verstand heeft van IT bepaalt dat er een systeem moet komen. Hij schrijft een aanbesteding uit. Hij kiest op basis van prijs en niet op basis van inhoud. Heeft hij ook geen verstand van.
Medewerkers (toekomstige gebruikers) die aangeven tijdens het project dat de kans erg klein is dat het systeem gaat doen wat het moet doen, worden als lastig ervaren en monddood gemaakt. Als ze in de stuurgroep zitten worden ze eruit gezet. Want het kan toch niet zo zijn dat de hotemetoot een verkeerde beslissing heeft genomen?

Veel projecten hadden in een veel eerder stadium bijgestuurd dan wel gestopt kunnen worden. Als er maar geluisterd was naar de goed bedoelende waarschuwers. Als een medewerker vervolgens als klokkenluider zijn zorgen openbaar maakt zal men uit alle macht gaan zoeken naar wegen om de beste man te ontslaan.

Ik denk dat een ICT-autoriteit niet gaat helpen. Die staat te ver van de werkelijkheid af en kan ook niet beoordelen of een oplossing al dan niet zal gaan werken. Er kan alleen gekeken worden of de spreadsheet van de projectmanager klopt. Daar zit hem het punt niet.

De cultuur rondom de besluitvorming moet gewoon anders, hoge ambtenaren moeten leren toegeven dat ze fouten maken, fouten maken moet mogen maar er moet wel van worden geleerd, waarschuwers moeten niet worden weggezet als ouderwetse lieden die elke vernieuwing willen tegenhouden maar serieus worden genomen, ambtenaren moeten niet met oogkleppen doen wat "de minister" (lees een bovenbaas) van ze vraagt, er moet een einde komen aan de angstcultuur (niemand durft nog kritiek te leveren).

Kortom: los dit allemaal eerst maar eens op, dan gaat het vast al een stuk beter.

Binnen een groot project komen de slechtste eigenschappen van een organisatie naar boven: een project is een verandertraject die het uiterste van het bedrijf vraagt. Binnen een project kan niet om incompetentie heen gewerkt worden.

De OV chipkaart is een mooi voorbeeld van incompetentie: het project is na 10 jaar klaar.
Klanten klagen al 10 jaar lang over de kaart tegen dovenmansoren.
En nu gaat de politiek en NS directie achteraf roepen dat het niet klantvriendelijk is. Dat doen ze achteraf, omdat er halverwege geen held opstaat die roept 'stop deze waanzin!'.

Een eerste denkfout is dat er ICT projecten zijn. Die bestaan niet.
Er zijn wel projecten met als doel de organisatie veranderen met een groot ICT component. Zolang de ICT project niet wordt gezien als een 'bedrijfsproject' gaat er niets verbeteren.

Tja, NumoQuest, je hebt gelijk. We hebben eerder de parlementaire enquête naar het Financieel Stelsel gehad. In die commissie had men expres alleen mensen gezet die een frisse blik hadden en niet door een verleden besmet waren, d.w.z. van toeten noch blazen wisten. Het gevolg, de leden zaten bij de verhoren als een kleuterklasje en wisten niet door te vragen op de meest cruciale momenten. Het niveau van de aanbevelingen was navrant. Heb vergelijkbare commissies in de VS en Uk zien werken en die deden hun werk heel veel beter, omdat een deel van de leden heel goed wist waarover men het had.

De aanbevelingen (heb het rapport snel gelezen) lijken me op zich niet slecht of zelfs goed. Maar de vaak funeste rol van de politiek en van de politieke beïnvloede ambtelijke cultuur wordt niet goed genoeg aangeduid. Op dat punt zijn de aanbevelingen dan ook onvoldoende. En als de politiek dat niet snapt, dan kan ze nog steeds niks met het rapport.

@TinusH
"Een eerste denkfout is dat er ict-projecten zijn. Die bestaan niet.
Er zijn wel projecten met als doel de organisatie veranderen met een groot ict-component. Zolang het ict-project niet wordt gezien als een 'bedrijfsproject' gaat er niets verbeteren."

Hele wijze woorden. Zolang men ict-projecten als iets aparts ziet binnen een organisatie, gaat er inderdaad niets verbeteren.

@mdv1984

Beste mdv

als ik hier zat om 'goodwill' te kweken ging ik andere dingen doen. IT = mensenwerk? Zal best, dan nog blijft het dat IT 100% een voorspelbare materie is, los van wie dan ook van mijn betoog vind. Zo eenvoudig is dit.

Als ik zeg dat IT, in welke discipline dan ook, vanuit welke discipline dan ook, bekeken en beoordeeld, volkomen is en voorspelbaar, zou het heeeeel misschien zo kunnen zijn dat wanneer je naar alleen al dat gegeven kijken wil, dat je zou kunnen concluderen.... stel.... stel dat dat nou zo is, dan betekend dat dus..... dat elke stap die je in en met IT wil zetten, aan X zal moeten voldoen. Niet 'misschien' X, niet aan 'waarschijnlijk' X, niet aan 'beetje' X.

Ongeacht of jij dit nu zou bezien vanuit het oogpunt van een programmeur, of dat jij dat zou willen zien als technisc specialist, blijft onvelet dat de wijze, benadering en gebruik van IT volgens die X zal moeten. Je mag het van mij ook niet doen natuurlijk. Prima. Dan krijg je dus deze scenario's.

Ik vind het allemaal hardstikke prima, ik hoef namelijk geen goodwill. Ik ben er ook niet op uit om X op deze wijze te presenteren, ik ben er ook niet uit X als Y te presenteren omdat jij, of andere lezers, dit lekkerder vinden lezen.

Het is simpel zo, dat wil je iets in of met IT doen, dan staat X, als die deel uit maakt van dat stukje proces, gewoon vast staat. Like it or not. Even helemaal los van enige emotie, commercie, politiek of hoe jij het graag zou willen lezen.

Terug naar deze commissie.....
Geen van de leden heeft enige affiniteit of achtergrond in IT. Je hebt een aantal partijen die je gaat ondervragen. Elk van die partijen heeft daar een persoonlijk, commercieel of politiek belang. Wat denk jij? Krijg je dan een lijst met sec opsommingen of krijg je nu als commissie dieper inzicht in het hele proces?

Als deze commissie niet eens weet wat X is, dan haak ik af. Je krijgt dan heel voorspelbaar, ik heb dat al in het begin van dat proces geroepen, een weinig zeggend rapport en waarschijnlijk heel veel 'babbeldebabbel'maar niet wat je wil zien. Eenduidigheid hoe die enorme stapel miljardenkostende fails, meteen te voorkomen.

Ik kan mij niet voorstellen dat je dat, met een volkomen middel als IT, met deze stap wil bereiken. Of misschien wel natuurlijk. Het is maar net welk uitgangspunt je wil hebben.

IT kent sec 3 vijanden....
1 Politiek
2.Commercie
3.Persoonlijke emotie

Ik heb van geen van 3 last, maar wens ook de rekeningen niet te betalen van dit soort fails. zo eenvoudig is dat.

@J van Voren....

Ik ga van je houden... echt.... *snifff*

@NumoQuest

Ken je het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen? Je hebt wellicht het eerste, maar je zal met deze insteek nooit het laatste krijgen.

Allemaal leuk en aardig dat IT 100% voorspelbare materie is, maar de mensen/partijen/bedrijven die hierover voor het zeggen hebben zijn dat niet. En laat dat nou de grootste uitdaging zijn in deze problematiek: op bestuurlijk en bedrijfskundig vlak.

Prima dat jij denkt dat good will bij deze mensen kweken onbelangrijk is door er met de botte bijl erin te hakken, maar dan zul je nooit een positieve verandering kunnen initiëren. Zo blijft alles zoals het nu is...ook al is IT 100% voorspelbaar.

TinusH : Helemaal waar, we moeten stoppen projecten als IT-Projecten te bestempelen.

Numoquest: Omdat je het slechts tien keer heb benoemd alleen al in het reactie op dit artikel: IT is alleen 100% voorspelbaar op papier. Je behandeld IT als synoniem voor algoritme en dat is pertinent onjuist en onbruikbaar. Als dit je vertrekpunt is, kan de rest ook niet kloppen.

Laten we voorop stellen dat er geen trefzekere methode is om dit overheid icm met it probleem op te lossen. Ik weet ook niet wat de juiste manier moet zijn en een bureau. Tja. Het is een begin. Het zou al heel wat zijn als ze er voor zouden kiezen dit transparant op te zetten en uit te voeren en een nederige positie zou aanhouden waarin ze de houding aanneemt van "alsjeblieft, help ons, want alle hulp is welkom".

Is meteen een lesje crowsourcing ;-)

TinusH heeft de kern van de zaak benoemd.

Er is sprake van verschillende soorten projecten. C2000 en het tunnelproject gaat om "harde" ICT die planbaar is en waarbij het falen vaak te wijten valt aan de leverancierskant. Het zijn pure constructie projecten.

Maar projecten die gebruikersprocessen ondersteunen zijn van een heel andere orde. Denk aan SPEER (Defensie), WIA (UWV) en het recente project bij de SVB. Deze laatste categorie zijn veranderprojecten met hooguit een ICT component. Wanneer je deze projecten benoemt als ICT projecten, ben je direct de focus en het draagvlak kwijt.
Het is geen toeval dat bij alle drie genoemde projecten de CIO het voortouw nam en aanstuurde op standaardisatie en efficiëntie. Het is ook geen toeval maar pure logica dat gebruikers niet geïnteresseerd waren, dat dus eisen en wensen niet duidelijk waren en duidelijk gemaakt konden worden. Het is dus pure logica dat de projecten in de problemen kwamen.
Het was bij deze drie projecten alsof de afdeling decor bij de NPO besluit dat het zo niet langer kan met de verschillende decors en er een standaard decor moet komen waarmee Nieuwsuur, DWDD, Pauw en andere nieuwsprogramma's en talkshows moeten werken. Ziet u het voor u? Zou u zo'n decorafdeling serieus nemen? Waarom dan wel een CIO of ICT-afdeling die standaardisatie probeert af te dwingen?

Binnen de laatste categorie projecten is het belangrijk dat ICT-ers niet sturen of zelfs het projectmanagement uitvoeren. Hooguit het technisch teammanagement op het laagste niveau , het enige niveau waar ICT-kennis echt van belang is. Dit is de verklaring van het feit dat de versterking van de CIO, inclusief de Gateway Reviews, niet heeft gewerkt en niet zal werken. Voor ICT-ers door ICT-ers.

Deze categorie projecten kan ook niet of nauwelijks met resultaatverplichting worden aanbesteed. Daarvoor zijn ze te volatiel en ben je dus grotendeels aangewezen op "uurtje-factuurtje", tenzij je de hoofdprijs vanwege risico opslag wenst te betalen, tenzij je vaak geconfronteerd wilt worden met "meerwerk". Dus het verhaal van Elias over tijd en geld...? Of het verhaal van Elias over de auto zonder stuur...? (Dit afgezien van de aanbestedingspraktijk waarbinnen overleg niet eens is toegestaan!)

Hier is de commissie ICT volledig aan voorbij gegaan. Hier zullen de voorgestelde maatregelen ook geen of weinig toegevoegde waarde hebben. Het is hooguit meer van hetzelfde.

@Numoquest,
Ik persoonlijk heb erg last van vijand #3.
Ik heb altijd beweerd dat ik een profesional ben en weinig trek heb om met prutsers te werken.
Ik begin nu (geheel losstaand van deze discussie) de indruk te krijgen dat ondanks dat mijn troep wel werkt, aan de verwachtingen voldoet en tevreden klanten opleverd ik toch niet profesioneel ben omdat ik mij wel degelijk door emoties en niet door pegels (niet echt slim van Pascal) laat leiden.

@NumoQuest, writing apart together?

Is er dan zoveel verschil met Privebusiness? 20 jaar geleden begonnen de ICT marketing goeroes te promoten dat men voor een Erp project niet meer met de ICT- noch met de productie- manager moest gaan praten omdat die toch alleen maar moeilijk doen en problemen geven. Sedert 10 jaar duidt iedere analyse van watchers over de scores bij Erp projecten dat minder dan de helft geslaagd mag genoemd worden, met forse overschreidingen van timing en budget, en minder dan de helft realisatie van de verwachtingen. Als een bedrijf faalt op dat punt betalen we evenzeer want dat blijven kosten die verhaald worden op de klanten.

Zelf heb ik zo'n gevoel dat het allemaal niet zo met de techniek te maken heeft, maar eerder met corruptie.

Binnen de politie zien we geknoei over aanbestedingen.
Binnen de spoorwegen zien we snelheidstreinen die niet eens langzaam kunnen rijden.

Binnen al deze ICT overheid projecten zitten natuurlijk hordes van consultants die alles behalve willen dat het project morgen is afgelopen.
Immers, uurtje-factuurtje.. en zolang het project nog loopt, is het feest. Kortom, stagneren.. rookgordijnen, afkeuren, onredelijke eisen, zorgen dat eisen worden bijgesteld(wat leidt tot meerwerk) enzovoort.

De oplossing die nu gekozen wordt, lijkt mij niet zo zinnig. Want wat behoedt deze commissie van corruptie? (en misschien ook onkunde, zoals sommige aangeven)

Beter is een los klein ministerie dat niet mag werken met uurtje-factuurtje en/of meerwerk constructies. Als het klein is, blijft het ook makkelijk te controleren. Verder moet het dan met projecten via tenders voor een vaste prijs per project. Ergo, buiten budget lopen, is falen en einde project.

De overheid verzekert haar voortbestaan door een nieuw proces te zien als de enige oplossing voor een probleem dat veroorzaakt is daar haar eigen falen.

Zie een verduidelijking van deze stelling onder het gerelateerde artikel "Overheid mist structurele rem op ICT-falen"

Nog relatief weinig reacties op het uitgebrachte rapport.

En degenen die hier reageren geven vaak blijk precies te weten waar de oorzaak is van het 'ICT falen'. Ik zelf denk dat er in de praktijk tientallen zo niet honderden oorzaken een rol spelen, afhankelijk van de situatie en het moment waarop een ICT project zich bevindt. Misschien begint het falen al helemaal aan het begin voordat er uberhaupt gestart is met het project. En wellicht gaat het mis op het einde waarbij eindeloos de software wordt aangepast om het beter te krijgen, terwijl we weten dat dat een gebed zonder end is.

De een zegt het ligt aan de politiek en de hoge ambtenaren want die hebben andere belangen. De ander zegt weer dat het ligt aan de business, want die kan de eisen en wensen niet helder maken. Weer anderen zeggen dat het ligt aan die onduidelijke ICT ers, die met hun focus op techniek niet in staat zijn om zich te verplaatsen in de business. Dan is het weer het gebrek aan ICT kennis, dan ligt het weer aan de externen die baat hebben om de boel de rekken, dan is het weer vanwege een suikeroom, dan weer mismanagement, en worden de gebruikers niet of nauwelijks geraadpleegd. De een zegt de ICT is logisch, dan ander vindt dat projecten met een enorme omvang wel tot chaos moet leiden. Agile en Scrum worden van stal gehaald als de oplossing, maar dat wordt weer van tafel geveegd door ICT-ers die ruim 20 of 30 jaar gepokt en gemazeld hun vak uitoefenen en weten dat er magic bullit is.

Kortom: misschien willen we simpele oplossingen voor complexe problematiek, en die is er waarschijnlijk niet. In die zin lijiken de discussies op die van economen en politici die allemaal verschillende ideeen hebben hoe de economie vlot te trekken, en blijkt de praktijk dat het vooral een kwestie is van veel kauwen en doordouwen.

Het toverwoord in het hele rapport is "controle". Meer ambtenaren, meer toetsing, meer sturen op geld. Jammer dat ze de plank volledig mis slaan, hier gaan we mega ICT-projecten niet mee beheersen.

De reden dat grote overheidprojecten (ICT en non-ICT) namelijk uit de hand lopen is door vriendjespolitiek, incompetente managers en vage business cases waar de politiek heel hard aan mee doet.
Project management is naar mijn idee de meest simpele vorm van management: bepaal de scope van het project aan de hand van de business case en realiseer deze binnen de gestelde normen van tijd, geld en kwaliteit.

Het begint dus bij de basis, namelijk de business case en de scope van het project. Juist deze zijn bij de overheid zo zacht als boter en gestuurd door de politiek. Zo lang de tweede kamer niet precies aangeeft wat ze verwachten van een project, blijven we mega debacle op mega debacle stapelen.
Een goed voorbeeld is de belastingdienst, 10 jaar geleden een goed geoliede machine, gesteund door goed doordachte ICT. Toen kwam de 2e kamer met allerlei toeslagen die in een onhaalbaar tijdsbestek gerealiseerd moesten worden door de belastingdienst. Helaas was geen enkele ambtenaar die naar de 2e kamer is gestapt en gezegd heeft dat ze onzinnige eisen stelde. We weten allemaal hoe dat afgelopen is....

Verder zijn de belangen voor de Ordina's en Cap Gemini's van deze wereld inmens, het zou me niks verbazen als de experts in deze commissie door de grote ICT dienstverleners worden geleverd, dan wel dat er vriendjes van deze dienstverleners naar voren worden geschoven.

Kortom, 2e kamer, steek de hand in eigen boezem en zorg voor een duidelijke opdracht bij een project. Stel daarnaast adviseurs aan die onafhankelijk kunnen zijn, een beetje zoals rechters dat zijn, zonder enige band met ICT leveranciers, maar wel met kennis van zaken.

@Dick

Het voorbeeld dat je noemt over de toeslagen bij belastingen heeft volgens mij niets met scope of vage business cases te maken, maar meer met ontwetendheid en ongeduld van de politiek. Anders gezegd: vanuit de top, opdrachtgever en bestuur worden vaak onmogelijkheden geeist en kan men geen 'nee' of 'ja, maar wel veel later en duurder' dulden. Er lijkt weerzin te bestaan tegen deskundigheid en adviezen die niet stroken met de wensen van de opdrachtgever. De houding is: 'We willen het gewoon en ga het regelen'. Er is geen volwassen dialoog tussen opdrachtgever en uitvoerder.

@NumoQuest

Je vindt dat IT voorspelbaar is, maar wat zijn dan die wetmatigheden die de IT bepalen? Mijn ervaring is het tegenovergestelde, namelijk dat IT vaak niets met logica te maken heeft, en zich juist vaak kenmerkt door onvoorspelbare uitval, traagheid of bugs. Dan heb ik het nog niet eens over de omgeving waarin IT gerealiseerd wordt, waarbij mensen met verschillende karakters met elkaar moeten samenwerken, en waarbij gevoel en emoties in de uitvoering ook een belangrijke rol spelen. En als het al logisch te maken is, dan is het extreem moeilijk om aan al die logica c.q. wetmatigheden te houden, zo niet schier onmogelijk. Of ken jij systemen die bug vrij zijn of waar medewerkers zonder problemen met elkaar samenwerken?

@ Pascal.... heeeeeel herkenbaar. (Ervaringsdeskundige...)

@J van Voren, @Hans Jansen, willen jullie mij even een email droppen? Thanks.

Dit is triest nieuws, een nieuwe autoriteit die projecten op basis van 10 basisregels gaat controleren. En dan? is het dan al niet te laat?
Met welk mandaat gaat het bureau starten? Kan het projecten stoppen of annuleren? Dat moet duidelijk zijn voordat een dergelijk initiatief iets kan toevoegen. Veel overheidsprojecten worden beoordeeld, kijk maar naar UVW en SVB, maar als de leiding daar niets mee doet.....

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2014-10-15T10:00:00.000Z Pim van der Beek


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.