UWV wil 463 miljoen euro voor IT-vernieuwing

Systeemlandschap kraakt aan alle kanten

Dit artikel delen:

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zegt de komende vijf jaar nog 463 miljoen euro nodig te hebben om de haperende ict-huishouding te moderniseren. Dat blijkt uit een brief die minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het UWV blijkt een informatieplan te hebben opgesteld dat is gevalideerd door twee overheidsadviseurs: oud-financieel directeur van het UWV Pieter Cloo en ex-Rijks-cio Maarten Hillenaar.

Het UWV werkt al jarenlang aan een vernieuwing van de ict. De uitvoeringsorganisatie beschikt over een it-divisie van ruim duizend man en werkt/werkte met grote it-partners zoals IBM, KPN, Oracle, Atos, Capgemini en CGI. Toch lukt het het UWV niet om een soepel opererende ict-omgeving in te richten. De overheidsinstantie beweert dat het nog steeds de digitalisering moet uitvoeren met vooral verouderde systemen die hun ontstaan kennen bij rechtsvoorgangers van UWV (gestart op 1 januari 2002, na de fusie van vijf uitvoeringsinstanties - GAK, Uszo, SFB Uitvoeringsorganisatie, GUO en Cadans - en hun opdrachtgever, het landelijk instituut sociale verzekeringen Lisv).

Daarnaast heeft het UWV een moeizame relatie met it-leveranciers en lopen projecten regelmatig fout. Bovendien is de druk op de it-omgeving in de afgelopen jaren fors verhoogd vanwege nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet werk en zekerheid en Redesign Werkbedrijf. Om tegemoet te komen aan de bezuinigingen die het UWV kreeg opgelegd, is gekozen om veel te investeren in de digitalisering van werkprocessen. Het hoge tempo waarmee veranderingen zijn doorgevoerd, heeft er toe geleid dat het it-landschap zeer divers en complex geworden is, en op termijn onbeheersbaar, aldus het UWV.

Legpuzzel

UWV heeft in zijn nieuwe Informatieplan 2016 - 2020. Puzzelen met prioriteiten vernieuwingsprojecten opgenomen voor de periode 2016 tot en met 2020. Deze projecten kosten naar de huidige inschatting van de organisatie 463 miljoen euro. De projecten in 2016 en 2017 zijn gefinancierd (165 miljoen) en het UWV zal hier mee starten, schrijft minister Asscher in zijn Kamerbrief.

Voor projecten na 2017 zal het UWV op basis van actuele uitwerkingen van projectvoorstellen een nauwkeuriger kosten- en batenanalyse maken die dan vervolgens nog moet worden goedgekeurd. Asscher zegt hierbij wel te wachten op ‘een onderzoek van Algemene Rekenkamer naar de verhouding tussen doelen, middelen en mensen bij het UWV', dat eind dit jaar wordt afgerond.

Zorgvuldig

De minister steunt het informatieplan van het UWV vanuit de redenering dat het primaire proces (lees: de dienstverlening aan bijna 1,4 miljoen klanten) van de uitvoeringsinstantie steeds meer door ict wordt gedreven. ‘Als de ict niet op orde is, levert dit grote problemen in de uitvoering op en wordt de klant (voorheen cliënt. RS) de dupe. Het UWV keert jaarlijks 22 miljard euro uit aan zijn klanten. Het is van het grootste belang dat dit zorgvuldig blijft gebeuren.’

Volgens Asscher heeft het UWV inmiddels veel dienstverlening gedigitaliseerd en draagt dit ook bij aan het behalen van de bezuinigingen die het kabinet heeft opgelegd.

Aanbevelingen

Op verzoek van de bewindsman heeft het UWV dus een informatieplan opgesteld over op welke wijze de uitvoeringsorganisatie de continuïteit en stabiliteit van de ict gaat verbeteren en hoe de systemen flexibel en toekomstbestendig worden gemaakt. Voor dit plan zijn twee oudgedienden ingeschakeld die het plan hebben getoetst: Pieter Cloo (ex-financieel directeur UWV) en Maarten Hillenaar (oud-Rijks-cio). Het duo heeft een lijst met vijftien aanbevelingen opgesteld en steunt de vervangingsstrategie van het UWV om ‘geleidelijk te vernieuwen met kleine stappen’.

Op 10 november 2016 zal het informatieplan van het UWV worden besproken in het algemeen overleg over Suwi-onderwerpen. Het UWV en het ministerie van SZW bieden de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog een technische informatiebijeenkomst aan waarin zij nader geïnformeerd wordt over dit plan.

Haast geboden

Projecten die op korte termijn moeten worden aangepakt, zijn onder andere het workflowsysteem Sociaal-Medische Functie, het Elektronisch Archief en het portaal Werk.nl. De systemen zijn verouderd, kampen met verstoringen of bereiken het einde van hun levenscyclus, zoals de onderliggende portaaltechnologie die op 30 juni 2017 'end-of-life' is. Daarnaast is er een nieuw outputmanagementsysteem dat nog niet breed uitgerold kan worden, omdat de belasting anders te zwaar wordt, en kunnen ook de websites Uwv.nl en Werk.nl piekbelastingen niet goed aan. 

Grote probleem bij het UWV is dat veel systemen, zowel maatwerk als standaardsoftware, onderling verknoopt zijn. De uitvoeringsorganisatie zal de komende jaren veel werk moeten maken van de ontkoppeling binnen het systeemlandschap. Daarbij is een extra aandachtspunt dat de beschikbare kennis van sommieg verouderde applicatieplatformen schaars wordt (onder andere Open VMS).

Het in de lucht houden van dit 'houtje-touwtje'-landschap kost ook klauwen met geld. Het UWV waarschuwt dat er als geen ruimte wordt gemaakt voor vereenvoudiging en modernisering de jaarlijkse kosten voor 'stabiliteit en continuïteit' binnen vijf jaar met 25 tot dertig miljoen zullen stijgen. Verder zullen de structurele onderhoudskosten nog eens met vijf miljoen per jaar stijgen omdat er moet worden geïnvesteerd in functionaliteitsuitbreiding.

Datacenter IBM werkt niet

Struikelblok daarbij is dat de ict-infrastructuur lastig aan te passen is aan veranderende volumes. Het UWV werkt hierbij sinds 2004 samen met IBM waarbij het contract in beton blijkt te zijn gegoten. De infrastructuur wordt door IBM overwegend ‘bare metal’ geleverd (voor elke applicatie een nieuwe computer in het rekencentrum) in plaats van virtualisatie toe te passen. Levertijden van nieuwe infrastructuurmiddelen zijn hierdoor onacceptabel lang (circa zes maanden) in vergelijking met de gangbare marktoplossingen.

Bovendien hapert de backupdienstverlening in de praktijk en blijkt uit benchmarks dat de kosten van de infrastructuur 25 tot 30 procent hoger liggen dan de in de markt gebruikelijke tarieven. Het UWV gaat een nieuwe aanbesteding voor datacenterdienstverlening starten, maar het contract met IBM is in 2011 nog wel verlengd tot 2018.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Opmerkelijk dat ze twee oud medewerkers inhuren om een analyse te doen. De problemen waar ze nu inzitten zijn toch mede veroorzaakt door die twee medewerkers?
Werk.nl was in 2005 al verouderd. Hopelijk worden er nu eens tenders uitgeschreven die niet door de geijkte grote partijen worden uitgevoerd. Want die hebben bij het UWV al aantoonbaar geen goed werk geleverd.

Met nieuwe tenders komen ze waarschijnlijk weer bij dezelfde partijen uit. Over een aantal jaar is er waarschijnlijk een miljard uitgegeven en zijn ze daar nog steeds niet verder dan nu. Het UWV moet echt vervangen worden door een nieuwe organisatie die de taken één voor één nieuw opzet en overneemt...

Zowel het rapport als de IT gang van zaken binnen het UWV zijn een onzalig toonbeeld van opperste impotentie en incompetentie. De Cloo heeft geen enkele affiniteit met systemen laat staan het, inderdaad, idioot en onnodige complexe IT landschap van het UWV waar het UWV eind jaren tachtig en verschillende malen in de jaren negentig voor is gewaarschuwd dat er in 1995 en 1997 al signalen zijn uitgegaan naar verschillende echelons binnen het UWV hoe deplorabel de situatie aan het groeien was.

Terecht zoals Corne hier aangeeft hebben beiden deels een rol gespeeld in verschillende trajecten binnen het UWV dus als er al sprake zou zijn van een negatieve situatie, dan hebben beiden daar destijds een rol in gespeeld. Ergo, natuurlijk kan men zeggen dat men al of niet ergens zich verantwoordelijk heeft gevoeld destijds wat eveneens een ake van incompetentie is.

Saillant detail is dan hier het gegeven dat er vele miljarden inmiddels naar de grote IT leveranciers zijn gevloeid in de loop van de geschiedenis waarbij je moet aantekenen dat geen van hen zich klaarblijkelijk voor vernieuwing en optimalisering hard heeft gemaakt.

Een bijzonder pijnlijke zaak in dit geval voor Asscher. Maar, niet voor het eerst natuurlijk, voor Asscher dan.

463 miljoen op een kleine 20.000 werknemers. Dat is meer dan 23.000 euro per werknemer en zo'n 26.000 euro per fte. Ik vind het nogal ruig. Hebben ze daar gouden PC's, gebruiken ze platina netwerkkabels of verdienen die 1000 ict'ers ieder een ton per jaar? Voor 23.000 euro krijgt iedere werknemer voor 5000 euro hardware (op bureau of datacenter) en is er nog 18.000 euro over, genoeg om één programmeur 3 maanden aan het werk te houden. Samen met 20.000 andere uwv-collega's houdt je zo 750 programmeurs (á 1 ton/jaar) 5 jaar aan het werk.
Dat moet toch lukken?

@Hans,
Ik zal echt de eerste zijn om te bevestigen dat UWV een grote incompetente ballenbak is en dat er veel valt te verbeteren. Maar 23k€ per user per jaar is een volkomen gebruikelijk bedrag voor financials van deze omvang. Niks bijzonders.
Je denkt klaarblijkelijk in MKB-termen.

Met kan er ook gewoon de stekker uit trekken en zo miljarden overhouden. Deze instelling heeft voor werkzoekend Nederland geen enkele meerwaarde! Het is een geldverkwistend megalomaan instituut.

De overheid en ICT, het kost wat, maar dan heb je ook ............. niets. Ik vraag me af, hoe krijgen die bedrijven het wel werkend dan?

Degenen die die 463 miljoen uitgeven en ontvangen hebben weinig belang erbij om zuinig te zijn; de ervaring leert dat er uiteindelijk 10-30% meer wordt uitgegeven. De belangen van de 10.000 werknemers bij het UWV en die van IBM e.a. wegen in de praktijk zwaarder dan die van de belastingbetaler. Dat wordt natuurlijk niet zo uitgesproken, want de verantwoordelijke minister moet wel de indruk hebben (of uitstralen) dat het netjes gaat.

De huidige complexiteit aan overheidssystemen is een erfenis van tientallen jaren politiek. Vorig jaar zag je bijvoorbeeld dat zorgverleners en ontvangers zolang op hun geld moeten wachten dat ze prive of zakelijk wegkwijnden. Een slimme aanpak lijkt me eerst de BASIS van alle financiele rompslomp te herzien, en dat vervolgens te automatiseren. Eenvoudiger, goedkoper en effectiever dan te proberen het heen en weer schuiven van geld tussen toeslagen.nl -belastingdienst.nl uwv.nl e.a. Primaire eis is gebruikersvriendelijkheid en uitvoerbaarheid voor alle betrokkenen. Het "basiskomen" dat iedereen zonder tegenprestatie krijgt zou bv bijna heel uwv.nl en de bijstand overbodig maken. Politiek omstreden maar beter uitvoerbaar.

Degenen die die 463 miljoen uitgeven en ontvangen hebben weinig belang erbij om zuinig te zijn; de ervaring leert dat er uiteindelijk 10-30% meer wordt uitgegeven. De belangen van de 10.000 werknemers bij het UWV en die van IBM e.a. wegen in de praktijk zwaarder dan die van de belastingbetaler. Dat wordt natuurlijk niet zo uitgesproken, want de verantwoordelijke minister moet wel de indruk hebben (of uitstralen) dat het netjes gaat.

De huidige complexiteit aan overheidssystemen is een erfenis van tientallen jaren politiek. Vorig jaar zag je bijvoorbeeld dat zorgverleners en ontvangers zolang op hun geld moeten wachten dat ze prive of zakelijk wegkwijnden. Een slimme aanpak lijkt me eerst de BASIS van alle financiele rompslomp te herzien, en dat vervolgens te automatiseren. Eenvoudiger, goedkoper en effectiever dan te proberen het heen en weer schuiven van geld tussen toeslagen.nl -belastingdienst.nl uwv.nl e.a. Primaire eis is gebruikersvriendelijkheid en uitvoerbaarheid voor alle betrokkenen. Het "basiskomen" dat iedereen zonder tegenprestatie krijgt zou bv bijna heel uwv.nl en de bijstand overbodig maken. Politiek omstreden maar beter uitvoerbaar.

Wanneer het UWV al jarenlang bezig is met het vernieuwen van de ict (En dat kan heel veel omvatten!). Lezen wij uit het bovenstaande dat de uitvoeringsorganisatie beschikt over een IT-divisie van ruim duizend man en werkt/werkte met grote it-partners zoals IBM, KPN, Oracle, Atos, Capgemini en CGI, nou nou dat klinkt indrukwekkend!

Wat daarna vooral opvalt is de zinsnede : "Toch lukt het het UWV niet om een soepel opererende ict-omgeving in te richten"... En daar, geloof ik "wringt de uw(v) schoen"! Er is hier op dit platform genoeg stof voorbij gekomen die wellicht enige bron van oorzaak kunnen duiden. Zou men de oorzaak dan toch te "ver van huis" zoeken? Kijk eens in de keuken, en stel uzelf eens heel hard de vraag waarom die ICT spaghetti niet te vreten is...

Ook lezen we vandaag een persbericht : https://www.digitaleoverheid.nl/actueel/nieuwsberichten/intItem/cio-rijk-start-werving/3182 Waarmee de overheid zich belooft toekomstig een betere broodheer te willen zijn voor hoognodig talent aan nieuwsgierige, analytische en zelfstartende collega’s. Men zoekt vooral strategische beleidsadviseurs ICT en adviseurs ICT-voorzieningen op verschillende niveaus, duhhh...

Kortom de Overheid nodigt U uit om tegen, beter weten in , in deze enorme ICT puinhoop uw talenten te komen inzetten om de BV Nederland verder te helpen in de vaart der volkeren...
Zonder te veel pessimisme te willen bezigen, hoop ik werkelijk dat het onze overheid lukt om deze geweldenaars te vinden. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden, dat ook zij "leeg zullen lopen" op de "pervers geprikkelde" ICT aanneempraktijken van bovengenoemde opdrachtnemers!

Zou men dan werkelijk niets hebben onthouden bij : https://www.youtube.com/watch?v=BelQzc2OVjo (Hoorzitting parlementaire onderzoekscommissie ICT-projecten)

@Hans het is 463 miljoen per 5 jaar. Dus de bedragen zijn 5 maal zo laag. Maar de 463 is extra bovenop de 'normale' kosten..
Een contract dat nog steeds loopt van 2004 is natuurlijk ook merkwaardig .
Samengevat er zijn 1000 ICT-ers in dienst en verder worden er nog externe partijen ingehuurd?
Wat doen die mensen de hele dag? De werk.nl website moet met 20 man toch te behappen zijn. Hetzelfde voor de uwv.nl. Verder 4 slimme ict architecten voor de structuur. 2 user interface specialisten want die hebben ze nu nog niet volgens mij.
Dan nog 5 maal 10 ontwikkelaars die in een agile scrum omgeving delen ontwikkelen en vervangen. 10 testers. 5 DBA's voor de database. 20 mensen op de helpdesk. 10 teamleiders, 5 projectleiders en een overkoepelende manager. Ik kom nog niet op 200. De rest kan dus weg en externe inhuur alleen als het iets toevoegd omdat het tijdelijk als expertise gemist wordt....
Natuurlijk is het allemaal wat complexer dan dit maar dat is dan ook het probleem.
Wegstrepen van toeslagen tegen heffingen zou natuurlijk de boel behoorlijk versimpelen maar dat is een politieke keuze waar het UWV niet verantwoordelijk voor is.

@Corne Smiesing. Ik begrijp de strekking van je verhaal, maar waarom je expliciet vermeldt dat de ontwikkelaars in een agile scrum omgeving moeten ontwikkelen begrijp ik niet. Vergeet die hypes als agile, scrum, lean etc. Je gaat daar niet beter van werken, ze zorgen voor overhead en kosten extra geld.

@jan versteeg Dat is jouw mening, ik heb een andere ervaring. Op deze manier werken geeft wel inzicht en voorkomt het eindeloos de verkeerde kant op gaan. Alles staat of valt uiteraard uiteindelijk met de goede mensen maar uit de huidige 1000 ICT-ers moeten de 200 goede toch te halen zijn...

Ik ben het er helemaal mee eens, het wordt eens tijd dat het serieuzer genomen word. Als ICT en Web Beheerder kan ik dit niet vaak genoeg blijven zeggen.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij UWV

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2016-09-30T09:29:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.