Omstreden Groen krijgt bij Rechtspraak topfunctie ICT

Ex-programmadirecteur SVB-debacle in rol van kwartiermaker

Dit artikel delen:

Joop Groen, de gewezen projectleider van het grote ict-debacle MRS bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), is ingehuurd door de Raad voor de Rechtspraak (RvR). Hij gaat als kwartiermaker 'it-aspect van de doorontwikkeling van de informatievoorziening' aan de bak. Volgens de RvR heeft eerder onderzoek Groen vrijgepleit van belangenverstrengeling bij de ontwikkeling van het (mislukte) MultiRegelingenSysteem bij het SVB.

Joop Groen is een van de drie kwartiermakers die zijn aangesteld om de (digitale) vernieuwingen in de informatievoorziening van de rechtspraak in de organisatie in te bedden. Hij houdt zich bezig met de it-aspecten van de nieuwe organisatie. Naast Groen zijn nog Monique Commelin (kwartiermaker Informatievoorziening algemeen) en Eddie Bongers (kwartiermaker Businessondersteuning) aangesteld.

De aanstelling van Groen is opmerkelijk te noemen. Hij is de voormalige interim-programmadirecteur van het volledig mislukte MultiregelingenSysteem (MRS) bij de SVB. De verzekeringsbank stak minimaal 43 miljoen euro in de ontwikkeling van MRS, maar het systeem heeft geen moment gefunctioneerd. Bouwer Capgemini kreeg wel betaald voor de niet-werkende code. Sinds medio 2015 loopt er een arbitragezaak bij het Nederlands Arbitrage Instituut die het SVB tegen Capgemini heeft aangespannen om een schadeloosstelling te krijgen. De totale kosten liggen vele tientallen miljoenen hoger omdat er bijvoorbeeld miljoenen zijn uitgegeven aan ongebruikte Oracle-licenties. De zaak loopt nog steeds; een zegsvrouw van de SVB zegt er verder geen mededelingen over te kunnen doen. 

Belangenverstrengeling

TV-onderzoeksprogramma Zembla besteedde aandacht aan het geflopte MRS. In de uitzending De Spaghetticode van 2 september 2015 kwam naar voren dat Groen die het project begeleidde, werd betaald door Capgemini, de ontwikkelaar van het systeem. Daarnaast ontdekte Zembla dat de facturen van deze manager werden gecontroleerd door onder meer een SVB- ambtenaar die naast zijn werk voor de SVB tegelijkertijd zakenpartner bleek te zijn van de manager. Groen en deze Ron Roozeboom hadden samen het bedrijf Tranzzition!, gespecialiseerd in ict-projecten. Het SVB liet daarop een onderzoek instellen naar deze gang van zaken.

Het bureau Integis, dat dit forensisch onderzoek uitvoerde, concludeerde dat er geen sprake was van belangenverstrengeling tussen Groen, Roozeboom en Capgemini. Integis ontdekte geen dubieuze geldstromen tussen de betrokken partijen, al deed het onderzoeksbureau geen uitspraken over de laakbaarheid van de gekozen constructie. Groen overwoog nog een klacht tegen Zembla in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek of de rechter, maar zag daar toch vanaf

Vertrouwen

Een woordvoerder van de Raad van de Rechtspraak laat in een reactie weten dat 'het de Raad bekend is dat de heer Groen eerder op negatieve wijze in de publiciteit is geweest.' Hij wijst op het genoemde onderzoek van de SVB dat hem vrijpleitte van belangenverstrengeling.

Op de vraag waarom hij is aangetrokken, antwoordt de zegsman: 'Groen heeft uitgebreide ervaring in het werken met grote it-organisaties. Hij werkte als consultant en manager onder meer voor de IND, de SVB en de Belastingdienst. Hij heeft vaak veranderopdrachten gedaan, die organisatie-ontwikkelingen en it-gerelateerd waren. Gezien zijn ervaring met soortgelijke trajecten heeft de Raad er vertrouwen in dat Groen een waardevolle bijdrage aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening zal leveren.'

KEI

Bij de rechtspraak lopen al sinds tijden miljoenenkostende it-moderniseringsprogramma's, zowel voor de hardware en software als voor de vereenvoudiging, versnelling en volledige digitalisering van de gerechtelijke procedures. Voor deze laatste operatie loopt sinds 2013 het programma, Kwaliteit en Innovatie (KEI). In 2018 moet de operatie gereed zijn. Onderdeel is een grootschalige reorganisatie, omdat vooral de digitalisering zal leiden tot het verdwijnen van veel administratieve functies in de gerechten.

De drie kwartiermakers zullen naar verwachting in oktober met een plan komen hoe de nieuwe informatievoorziening praktisch moet worden ingericht in de rechtspraakorganisatie. Of, zoals de  woordvoerder van de RvR het stelt: 'De eerste aanzet voor modernisering en digitalisering van de rechtspraak is binnen het programma KEI gedaan. Het is belangrijk deze kennis en kunde nu ook te integreren in de gewone organisatie, zodat er verder en voortdurend geïnnoveerd kan worden. De kwartiermakers gaan aan de slag met die ontwikkeling. Zij brengen in kaart wat er op organisatorisch gebied en aan werkwijzen nodig is zodat duidelijk wordt hoe de Rechtspraak het best kan komen tot een 'toekomstvaste' organisatie van de informatievoorziening. 

Geen interne kandidaat vindbaar

De RvR heeft een grote eigen it-divisie: Spir-IT. Toch is er gekozen om niet de directeur van deze it-club de kwartiermakersrol te geven maar een buitenstaander. 'Het betreft een inhoudelijke projectrol, die los staat van de verantwoordelijkheden van de directie van Spir-IT', aldus de woordvoerder.

In eerste instantie zocht de Raad een kandidaat binnen de overheid, onder andere via de rijksbrede detacheringspool I-Interim Rijk. Daar kwam geen geschikte kandidaat naar voren. Ook een zoektocht naar externe kandidaten liep op niets uit. 'Via het netwerk is uiteindelijk een kandidaat gevonden met de gezochte eigenschappen en vaardigheden', meldt de zegsman. Groen is overigens een nieuw it-projectenbureau begonnen: Utilis; Tranzzition! is uit de lucht.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Op naar de volgende ellende.
"Hij heeft ervaring met grote IT organisaties" en dat het een slechte ervaring is maakt helemaal niet uit....
Er is blijkbaar in Nederland niemand te vinden die beter is dan deze man.

Tja, inspanningsverplichtingen versus opleververplichtingen leveren dit soort situaties op. Het ontgaat de Nederlandse belastingbetaler compleet en "goedbedoelende"volksvertegenwoordigers krijgen het tij niet gekeerd. Het lijkt nu wachten op het volgende debacle... Tjonge wat een toestanden! Schijnbaar geen andere man of vrouw die zich hieraan durft te wagen, dat voelt niet goed!

Wanneer rode vlaggen als "Hij is de voormalige interim-programmadirecteur van het volledig mislukte MultiregelingenSysteem (MRS) bij de SVB. De verzekeringsbank stak minimaal 43 miljoen euro in de ontwikkeling van MRS, maar het systeem heeft geen moment gefunctioneerd. " nog geen belemmering vormen voor een dergelijk belangrijke aanstelling, dan weet ik niet wat het opdrachtgever-schap binnen onze overheid nog voor geloofwaardigheid in zich heeft?

Vreemd. Extra vreemd omdat het bij de Raad voor de Rechtspraak is. Juist een organisatie die heel strak op integriteit zou moeten zitten. Ik bedoel, krijgt meneer zomaar een VOG verklaring?

De selectiecommissie zou nog eens alle commentaren op alle eerdere artikelen aangaande MRS kunnen doornemen als referentie. En nee het gaat nog niet eens om het faliekant laten mislukken van een groot project. Maar alle vuile (dubbel)spelletjes eromheen, nou ja zie ook alle eerdere comments :) Succes!

De eis vanuit de organisatie zou moeten zijn, grote IT organisaties hebben een goede ervaring met de kandidaat.
De Raad van de Rechtspraak zou bovendien moeten weten dat de verdenkingen met betrekking tot belangenverstrengeling slechts een afgeleide zijn van de grote kwestie, het geflopte Multiregelingen Systeem van de SBV. Als MRS volgens GOKIT een succes zou zijn geweest, dan dan hadden weinigen gesproken over de bedenkelijke inhuurconstructie bij SVB//Capgemini.

Wat zegt de Raad van de Rechtspraak daarover? Want daar gaat het om. Nietszeggende persverklaringen maken, dat kan zelfs Trump. Wie heeft Groen geadviseerd en hoe is de selectie verlopen?

De RvdR is nog niet in staat geweest om verandertrajecten tot een goed eind te brengen die in 1998 in gang zijn gezet, dus deze planning zal nog wel enkele honderden miljoenen kosten en vele vele jaren.... Veel suc6 jongens......

@Rob
Ja. Meneer Groen krijgt een VOG. Meneer Groen heeft namelijk niets strafbaars gedaan. En dan krijg je gewoon een VOG. Zo werkt dat in dit land.

We kunnen er op dit forum heel veel van vinden, maar uiteindelijk meent men dat de heer Groen capabel genoeg is om deze opdracht uit te voeren en derhalve krijgt hij deze opdracht.

Nou is de heer Groen in goed gezelschap van mevr. M. Commelin en de heer E. Bongers dus dat op te leveren rapport zal heus niet aan alle kanten rammelen! Wat hier speelt is natuurlijk het "unheimisch" gevoel wat een IT 'er (elke zichzelf respecterende Nederlander) krijgt bij het lezen van een dergelijke opdracht. En er rondom een individu, ook al is zijn "lei" ogenschijnlijk schoon, nogal ... onrustige en financieel zware aantijgingen zijn geuit!

Ik wil best vertrouwen op een goede afloop, sterker nog, ik hoop het van ganser harte en gun hen alle wijsheid en gunstige ontwikkelingen toe, die ertoe gaan bijdragen dat men erin slaagt om aan de opdracht 'it-aspect van de doorontwikkeling van de informatievoorziening' te voldoen.

Wanneer we echter over enkele maanden tekenen zien die duiden op een herhaling van zetten uit het verleden... oftewel schijn van enige vorm van belangenverstrengeling richting welke grote IT dienstverlener dan ook. Dan lijkt me duidelijk, dat er opnieuw een kleine storm van gerichte kritiek geuit gaat worden richting onze overheid.

De RvdR is nog niet in staat geweest om verandertrajecten tot een goed eind te brengen die in 1998 in gang zijn gezet, dus deze planning zal nog wel enkele honderden miljoenen kosten en vele vele jaren. Veel suc6 jongens.

Gevalletje old boys netwerk? Je zou bijna denken dat hij prominent lid is van een van de grote partijen. (En dan zeker niet de PVV)

Zembla gooide het nogal op suggesties van corruptie, maar de nare werkelijkheid is dat mensen ook zonder die corruptie prima in staat zijn dit soort grote IT transformaties te laten mislukken. Wat vooral speelt is onderschatting van de complexiteit en een gebrek aan voldoende knowhow gekoppeld aan tot mislukken gedoemde governance en techniek. Het is, schat ik zelf, ook eerder onkunde geweest dan corruptie. De conclusie dat de aanwezige constructies een rol hebben gespeeld bij de mislukking is een insinuatie, en niet meer dan dat. Die insinuatie maken/geloven mensen makkelijk omdat niemand zich kan voorstellen dat IT zo moeilijk is dat het zó mis kan gaan. Dan moet het wel corruptie zijn.

Overigens ben ik van jaren geleden 'insider' qua RvdR en ik kan zeggen dat die transformatie er heus niet is sinds 2013. Dat loopt al sinds zeker 2003. De naam van dat soort initiatieven verandert nog wel eens met een herstartje hier of daar. En bij het aanpalende GPS traject van het OM (1998-2013 of zo, ook tamelijk mislukt en met minimaal honderd miljoen armer) ism RvdR heb ik ook dingen gezien (inclusief een minister laten liegen tegen de tweede kamer) die uiteindelijk vooral voortkwamen uit gebrekkige kunde op IT gebied. Sommige mensen zorgden goed voor zichzelf, zeker, maar dat was nooit de oorzaak van mislukking voor zover ik heb kunnen waarnemen. Dat was altijd naïviteit en gebrek aan inzicht.

@Johan er zijn twee mogelijkheden.
Groen heeft of gebruik gemaakt van een old boys netwerk zoals je zegt. Hij heeft ten slotte goede contacten met Capgemini en de ene hand heeft de andere hand nodig om te wassen.
Of hij een goed verhaal te vertellen. Bij de SVB had niemand het echt beter kunnen doen dan hij vanwege de vergaande incompetentie en naïviteit van het bestuur en management (die via hun old boys network op die plek zijn terechtgekomen). Wij hadden het ook niet beter gedaan (alleen wel eerder verteld dat het een ramptraject is). Zie de opmerkingen van Gerben Wierda.
De rechters zijn dus aan zet om de waarheid boven tafel te krijgen. Niet leuk, maar ze moeten dit wel gaan doen willen ze geen grote risico's lopen.

De PVV is inderdaad geen grote partij. De PVV heeft slechts één lid. De oud VVD-er is oprichter, erelid, voorzitter, secretaris, penningmeester, kandidaatstellingscommissie, kascommissie, algemene ledenvergadering en voor sommigen ook god.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2017-05-30T11:55:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.