Managed hosting door True

Kabinet wil hardere aanpak cybercriminaliteit

Prinsjesdag 2008

 

Cybercriminaliteit moet de komende jaren harder worden aangepakt. Dat schrijven de betrokken ministers in de begroting die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Cybercriminaliteit dient net zoveel aandacht te krijgen als andere vormen van criminaliteit.

Het kabinet wil een steviger aanpak van de cybercriminaliteit. De bestrijding hiervan staat hoog op de agenda. De politie en het Openbaar Ministerie ontwikkelen programma's die ervoor moeten zorgen dat computermisdaad beter wordt aangepakt. Zij vinden dat voor het publiek minder zichtbare vormen van criminaliteit en nieuwe vormen van misdaad als cybercrime net zo stevig verdienen te worden aangepakt als bekendere vormen.

Om fraude en cybercrime op te sporen moet de informatieuitwisseling tussen politieregio's en het bedrijfsleven (o.a. providers en banken) beter en sneller. Een convenant hiervoor is inmiddels gesloten, zo meldt staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken).

Spammen wordt strafbaar

Onlangs nog constateerde Govcert, het meldpunt van de overheid voor ict-gerelateerde veiligheidsproblemen, dat cybercriminelen steeds professioneler worden. Aanvallen worden ook vaker politiek gemotiveerd. Toen de regering van Estland plannen bekend maakte in de hoofdstad Tallinn een Russisch oorlogsmonument te verplaatsen, werden een aantal overheidssites ‘platgegooid'. Overheidsinstellingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kregen te maken met digitale spionage vanuit China.

Ook het spammen van bedrijven wordt strafbaar. Het kabinet werkt aan een algeheel verbod op het ongevraagd sturen van email. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) kondigt dit aan in haar nieuwe begroting. Spammen van burgers was al strafbaar. Verder streeft de regering naar veilige elektronische netwerken. Preventie en bestrijding van cybercrime is een prioriteit.

Kwetsbare automatisering

Daarnaast werkt het kabinet met andere partijen samen om kwetsbare automatisering beter te beschermen. De Maeslantkering, het begin van de Deltawerken bij Hoek van Holland, Schiphol en andere belangrijke knooppunten mogen immers niet het slachtoffer worden van cybercrime. Het Knooppunt Infrastructuur Cybercrime speelt hierbij een belangrijke rol.

De komende jaren wordt ook bijzondere aandacht gegeven aan illegaal gokken op internet. Voor 2009 is extra geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van drie proeftuinen: de bestrijding van kinderporno, het misbruik van persoonlijke gegevens op internet (phishing) en vormen van heling en fraude op internet. Verder komen er meer middelen voor de bestrijding van cybercrime. Ook gaan het Openbaar Ministerie en de politie verder met het bijscholen van medewerkers op het gebied van de bestrijding van cybercrime.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/2703750). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees meer overLees ook


 

Reacties

Hoewel ik gezien de hoeveelheid SPAM die ik ook zelf dagelijks te verwerken krijg en waarvan de intentie van de maker in vrijwel alle gevallen NOOIT hetgeen betreft hetgeen de inhoud doet voorkomen, vind ik het vrij bedenkelijk om het SPAMMEN als zodanig strafbaar te stellen. Dan zou dit net zo goed voor niet geadresseerd drukwerk via huis-aan-huis verspreiding van ongewenste reklame mogen gelden. Dat het medium internet zich loont voor een giga oplage aan ongewenste mail zou geen reden mogen zijn voor het niet mogen versturen van dergelijke mail. Het beoogde doel waarvoor de meeste huidige spammail ontworpen is zou echter wel aan strafrecht onderworpen moeten worden. Maar het louter stellen dat spammen bij wet verboden en dus strafbaar is zou dus impliceren dat ook niemand meer via het medium internet een legitieme boodschap op grote schaal zou kunnen versturen op basis van grootschalige ongewenste emails. Een dergelijke beperking van vrijheid van meningsuiting lijkt het mij in een liberaal land als Nederland totaal ongewenst. Ik geloof dat een Amerikaanse rechter een spammer uit de US om diezelfde reden zeer recent dan ook heeft vrijgesproken.

Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×