Oud-topmilitair waarschuwt voor escalatie cyberoorlog

Dit artikel delen:

Escalatie van de cyberoorlog die gaande is tussen Rusland en Oekraïne, kan de hele Westerse wereld in het conflict betrekken. James Stavridis, voormalig opperbevelhebber van de Navo-strijdkrachten en gepensioneerd admiraal van de Amerikaanse zeemacht, waarschuwt hiervoor.

De 67-jarige Stavridis, tussen juli 2009 en mei 2013 opperbevelhebber van de Navo, schetst een gevaarlijk scenario waarbij de cyber-oorlogvoering flink uit de hand kan lopen. De aanhoudende Russische cyberaanvallen op Oekraïne kunnen leiden tot tegenacties van de VS en hun bondgenoten. De Navo heeft al hulp toegezegd bij het beschermen van de Oekraïense militaire communicatiestructuur die cruciaal is voor het bevel over de troepen in het veld. Ook willen de westerse bondgenoten voorkomen dat het stroomnet en andere civiele infrastructuur plat gaan. Volgens Stavridis kan deze hulp gemakkelijk leiden tot Russische vergelding in de cyberwereld. En daardoor breidt het conflict zich snel en gevaarlijk uit, zo waarschuwt hij. 

Overigens bereiden de VS en hun bondgenoten zich voor op reacties tegen Russische cyberaanvallen. Maar geheel duidelijk zijn deze scenario’s niet. Een van de problemen is dat het tijd kost om zeker te stellen waar een aanval vandaan komt. Dit geldt met name bij ddos-aanvallen. Op meer agressieve en verwoestende cyberaanvallen zal eerder worden gereageerd. Gisteren gingen diverse staatswebsites in Oekraïne plat. Hackers richtten zich met name op het ministerie van Defensie. Ook werden tijdelijk twee staatsbanken getroffen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dat er een cyberoorlog aan de gang is mag geen verrassing zijn. En dat deze escaleert in de huidige omstandigheden is ook te verwachten. Wat wel een verrassing zal zijn is hoe dat afloopt. Want de wereld heeft nog nooit zoiets meegemaakt. We weten bijvoorbeeld niet wie de grootmachten op dit gebied zullen zijn. We kunnen slechts gissen naar de rampen die "een vijand" voor ons in petto heeft. We zullen moeten uitvinden welke strategieën werken. Kortom, een cyber-oorlog in het openbaar is weer iets anders dan de cyber-oorlog in het geniep, waar we tot nog toe mee te maken hadden.

Het lijkt me dat er veel meer samenwerking nodig is tussen techneuten, militairen en politici om deze verrassingen het hoofd te bieden. We moeten daar proactief in zijn en niet wachten tot het zover is. En wie gaat dat organiseren?

Wacht even, wie is eigenlijk de agressor? Europese expansie gaat namelijk opmerkelijk vaak hand in hand met de drang naar het oosten van de NAVO. Wat betreft het rommelen in Europese achtertuin door onze bondgenoten moeten we geschiedenis niet vergeten want onvolprezen Arabische Lente bracht een vluchtelingenstroom welke voor sociale ontwrichting in Europa zorgde. Er zijn namelijk meer 'economische wapens' dan een cyberwarfare aangezien we in de energiebehoefte erg afhankelijk zijn van Russische olie en gas. En betreffende het organiseren van de weerbaarheid blijkt Europa nog altijd de kruiwagen met kikkers te zijn die het al eeuwen is.

Wie de agressor is, Ewout? Poetin die alle Russischtaligen in grensgebieden wil “bevrijden” en samenbrengen in een herstelt Russisch-Aziatisch koloniaal rijk. De rattenvanger uit Sint-Petersburg heeft geen oog voor het zelfbeschikkingsrecht van Oekraïne en denkt meer in termen van de Oekraïne als heilig geboortegrond. En inderdaad is er geen Verenigde Staten van Europa. Daarom probeert West-Europa via de Verenigde Staten van Amerika alsnog aan voldoende gas te komen.

Stef je hebt gelijk, er is nog nooit een openlijke cyberoorlog geweest. Wel zal de strategie gelijkenis hebben met een gewone oorlog en kan het ook een onderdeel worden van een gewone oorlog, alleen een cyberoorlog kan zich sneller verspreiden. Aanvallen zullen ook tegenaanvallen uitlokken. En wie is dan de sterkste, als het niet bij speldenprikken blijft? Statelijke actoren kunnen “gewone” criminele organisaties betrekken bij hun spel. Politiek onafhankelijke criminele organisaties kunnen ook misbruik willen maken van de situatie. Wie ziet het verschil? Oorlog wordt altijd chaos. We kunnen alleen in scenario’s denken. Maar als brave burger zie je nooit alle mogelijkheden die criminelen en fanatici wel zien, omdat je aan wetten en morele grenzen gebonden voelt. Elk onderdeel van de Nederlandse (vitale) infrastructuur kan doelwit worden, maar ook gezamenlijke infrastructuur zoals de koppelingen tussen nationale stroomnetten of Eurocontrol. En het kan ook gaan om het platleggen of overnemen van gewone nieuws- en overheid sites, zodat mensen via social media uitkomen bij trollen.

@oudlid, heeft u ook een naam? Of is er een goede reden dat u een schuilnaam gebruikt?

Kijk aan, Jacobus Dirk van Belkum komt met zijn gebruikelijke agitprop waarin zijn woordkeus al aangeeft hoe vooringenomen hij is. Wat betreft rattenvangers en de belofte van een zak geld raakt hij echter wel de essentie van het probleem want de democratische waarde van de belofte is als het associatieverdrag met Oekraïne waar Nederland zich middels een referendum tegen uit sprak. Wat betreft een kruiwagen met kikkers en de nieuwe rechtsstaattoets voor de subsidies heeft Poetin heel goed begrepen wat de achilleshiel van Europa is. Dat zelfbeschikkingsrecht is een farçe nu steeds meer burgers beginnen te begrijpen dat Groot-Europa vooral voordelig is voor de nieuwe aristocratie welke net zo bloeddorstig is als de oude.

De oud-spion kent de westerse denkwijze prima want burgelijke onvrede begint niet in het hart maar in de maag zoals we in de geschiedenis al zo vaak gezien hebben. Oja, de Franse revolutie eindigde met de tocht naar Moskou en de tacktiek van de verschoeide aarde is nog altijd effectief. En ik zal maar niet ingaan op een koloniaal verleden maar me beperken tot het feit dat economische ontwrichting een machtig wapen is in het arsenaal. En zoals ik een zak met geld nog nooit heb zien voetballen om de eenvoudige logica van Johan Cruijff te gebruiken heb ik nog nooit een leger zien marcheren op een lege maag, welk leger is nog maar de vraag want sinds de val van de muur hebben we nogal verzaakt aangaande onze contributie aan de NAVO. Uiteindelijk is Moskou geen Bagdad waardoor een rechtstreekse confrontatie tussen twee imposante machtblokken in de Europose achtertuin me een slecht idee lijkt.

Ewout Dekkinga, het is een kwestie van historisch inzicht. Je hebt de klokken al horen luiden, nu nog het klepelmechanisme begrijpen die de klokken doet luiden. Toen de Oostenrijker met de kleine snor alle Duitstaligen wilde verenigen en de smaak hiervan te pakken kreeg en samen ging werken met de Georgiër met de grote snor die alle kameraden wilde verenigen, toen leek dat zo mooi voor al die mensen die met de onderbuik stemden en sieg heil respectievelijk ura! riepen. Hun onderbuik vulde zich maar even en toen werd het een tera-ellende voor hen en de rest van de wereld. En in de afwikkeling van deze ellende moest bijvoorbeeld Polen als geheel ook nog eens opschuiven, niet dat ze daarvoor zelf aanleiding hebben gegeven. En dat gebeurt al duizenden jaren. Ook vanuit stadstaten en provinciestaten zijn dergelijke landjepik ontwikkelingen geweest. En slachtoffers kunnen daders worden en andersom.
Dus laten we niet naïef zijn. “Peace for our time” (Chamberlain 1938), of “Gaat u maar rustig slapen” (Colijn 1936), pakte ook anders uit. Naïviteit is niet minder gevaarlijk dan oorlogshitsen.

Jacobus, ik weet hoe klepelmechanisme in de Truman-doctrine werkt want met economische middelen zoals een Marshallplan werd voorkomen dat het communisme zich zou uitbreiden in Italië en Griekenland. Het zelfbeschikkingsrecht van landen is opmerkelijk eenzijdig als de keuzevrijheid om het communisme gaat. De isolatiepolitiek van Truman is dan ook gericht op een economische ontwrichting van communistische landen omdat in zijn doctrine vrijheid en welvaart als een onlosmakelijk geheel gezien wordt. En zoals reeds gezegd is een verdeling van die welvaart de achilleshiel van Europa.

Dank dus voor je historische inzichten maar Andrej Sjoesjentsov had een mooie vergelijking over westerse politici die van verkiezing tot verkiezing denken en niet in geopolitieke tijdperken waarin mogendheden zoals Rusland en China nog altijd denken. Die denkfout kan een kapitale fout blijken te zijn want geopolitieke belangen van antogonisten gaan vooral om een invloedssfeer op het economische vlak waardoor zelfbeschikkingsrecht een farce is. Stalin en Hitler hebben daar weinig invloed op omdat ze beiden dood zijn en wat betreft le roi est mort, vive le roi ligt mijn zorg bij de nomenklatura in Brussel waardoor je net zo goed Julius Caesar had kunnen noemen.

Ewout, je had kunnen laten zien geïnteresseerd te zijn in de hedendaagse geschiedenis en (geo)politiek door er juist op te wijzen dat de erfenissen van Hitler en Stalin alles te maken hebben met de dromen en dus het beleid van Poetin. Jammer, dit was wel een inkoppertje.
Truman was niet isolationistisch; dat was bijvoorbeeld Hoover en recent nog Trump. De voormalige Warschaupact landen hadden ook kunnen profiteren van de Marshall hulp. Stalin en Molotov (die nog de deal met Hitler hadden gesloten) hebben daarvoor bedankt, ook namens de "bevrijde" gebieden. De USSR had geen behoefte aan economisch sterke vazallen. De VS volgde uiteindelijk Churchill. Overigens kon men na glasnost zich ook aansluiten bij de EU. Dat hebben alleen de landen in de westelijke helft van Europa gedaan. En je kan ook uit die EU. zoals het VK nog gedaan heeft; al zijn ze in het noordelijke koninkrijk daar minder tevreden over dan in het zuidelijke.
De rest van de schijntegenstellingen en andere omissies, zoek je zelf maar. Het is weekend. Tot wellicht de 22e. Hoop dat je dak er nog op zit.

Maar Japie toch, je gaat volledig voorbij aan een geopolitiek tijdvlak wat in de schoolboeken interbellum genoemd wordt. Ik wijs niet voor niks op de dissidenten zoals Hongarije in de Europese eenheid omdat Habsburgse sfeer in Brussel groter is dan je denkt als het gaat om de compromissen waarin uiteindelijk niemand zich meer herkent. Want werd de opmaat tot de tweede wereldoorlog niet op de tekentafel bepaalt toen er na de eerste wereldoorlog nieuwe grenzen getrokken werden in Europa met als gevolg dat hetzelfde volk op papier twee of meer nationaliteiten kende?

Wat betreft een inkopertje is een gepensioneerde projectmanager niet een oud-militair die zich nog de effecten van geopolitieke tijdsvlakken in de Balkan herinnert welke leidde tot de nieuwe Europese kandidaat lidstaten zoals Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Albanië die we niet zo lang geleden nog gewoon Joegoslavië noemde. Europese inmenging hier was trouwens niet echt een succes als we kijken naar smet op ons blazoen met Sebrenica debacle omdat we een belachelijk mandaat hadden. Aangaande de wijze waarop we ons een conflict in laten rommelen zijn ouderwetse politionele acties tenminste duidelijk aangaande de bevelen, iemand al onderzocht wat we hebben gedaan in Korea?

Verder is je politieke vooringenomenheid aangaande Trump vermakelijk want is dat niet de eerste president die Amerika NIET een militair conflict inrommelde zonder toestemming van het Amerikaanse congres? Ik roep maar wat want Biden heeft wat dat betreft een slecht trackrecord als vice-president onder Obama als we kijken naar de vluchtelingenstroom door de 'Arabische Lente' welke begon met een regime change en voor een machtsvacuum zorgde met voortdurende burgeroorlogen. Oja, de terugtrekking uit Afghanistan en de terugkeer van de Taliban heeft Biden niet erg populair gemaakt omdat velen in het moederland het idee hebben dat Amerikanen voor niks gesneuvelt zijn.

Wat betreft een Vietnam-syndroom en het einde van de Truman doctrine aangaande een bufferzone om het moederland te beschermen denk ik dat Poetin een patstelling op het schaakbord heeft waar hoogstens remise uit te halen is met compromissen die als een overwinning gebracht zullen worden maar op termijn een verlies blijken te zijn. En wat betreft asymmetrische oorlogvoering via het toetsenbord wijs ik vooral op een sociale ontwrichting welke volgens 'funtie elders' Olongron ook kan gaan om nepnieuws, het schijnt dat hiervan sprake is als ik bronnen moet geloven omdat ze in Berlijn niet op een conflict zitten te wachten. Dat zou weleens kunnen komen doordat Duitse bedrijven aanzienlijke belangen hebben in het gebied, tenminste dat was enige jaren geleden zo toen ik daar heen gestuurd werd.

ΟΕΔ

@Jaap en @oudlid, is dit de plek om jullie polemiek te voeren? Kunnen jullie je beperken tot commentaar op het artikel?

@Stef Joosten, mijn reactie ligt geheel in het verlengde van James Stavridis. Hij heeft veel inzicht in de situatie van Europa. Ik ben helaas tot dezelfde conclusies gekomen als Stavridis met zijn analyse m.b.t. de oorzaak, de kans op escalatie, de middelen en de omvang.

Hallo Stef, mijn reactie lijkt me nog altijd on-topic als we kijken naar de strategie. Wat betreft tijdperken is het tijdperk Merkel tenslotte afgelopen en Ursula von der Leyen is van mening dat de agressie een prijskaartje moet hebben wat dus om de im- en export op de handelsbalans gaat. Dat is een plaatje waar een oud-topmilitair niet naar kijkt maar wel belangrijk is als je geen pantserdivies meer hebt en een afhankelijkheid van goedkoop gas voor je industrie welke ooit afhankelijk was van steenkool. Aangaande Wij van WC-eend adviseren WC-eend is isolatie middels economische sancties leuk maar Poetin heeft al andere afnemers voor zijn gas en andere leveranciers voor de producten die Europa eerder leverde dus wat betreft het prijskaartje van Ursula denk ik dat deze muis niet lang meer op de tafel danst omdat ze aan de kat gevoerd wordt. Kortom, de geopolitieke machtsverhoudingen zijn verschoven en de Amerikaanse hegomonie brokkelt af omdat er nieuwe economische spelers zoals China en India zijn. En e.e.a. zuig ik niet uit mijn duim zoals je kunt lezen in deze analyse:

https://research.rabobank.com/markets/en/documents/298815_Ukraine Crisis_final.pdf

@stef, voorlopig nog politionele acties over en weer, want liggen-in-verlengde en on-topic enzo. Over 70 jaar zien we wel weer.

Op 18 februari 2022 23:47 heb ik aangegeven dat we wel e.e.a. zullen zien. En inderdaad, het net rond oostelijk Oekraïne is gisteren gesloten. Rusland heeft Luhansk en Donetsk als onafhankelijke republieken erkend, Poetin heeft de bevoegdheid gekregen om er vredestroepen naar toe te sturen en gisteravond zijn de eerste reguliere troepen de grens overgestoken. Een fait accompli.
Ik had al paar maanden geleden 22 februari getipt als moment van de aanval en een paar weken geleden wist ik het vrijwel zeker. Waarom op 22-02-2022; omdat het zo’n symmetrische getallenreeks is? Nee, voor Russische nationalisten is juist vandaag 23 februari een belangrijke dag, de dag van de verdedigers van het vaderland. En ik ging er vanuit dat Poetin zijn cadeautje voor zichzelf op 23 februari wilde kunnen uitpakken, want hij ziet zich als de ultieme verdediger van het vaderland.
E.e.a. betekent niet dat Nederland meteen met Russische cyberaanvallen te maken hoeft te hebben. We zijn niet zo belangrijk. Poetin weet dat een Oekraïne zonder grote Russische minderheden in de Krim, Luhansk en Donetsk juist eerder kan toetreden tot de EU en nog veel sneller tot de NAVO. En dat zou enorm gezichtverlies betekenen. Dus zal Poetin verder moeten gaan. Hij moet Oekraïne annexeren of er een vazalstaat van maken. Dat zal waarschijnlijk gepaard gaan met een cyberoorlog die verder gaat dan eerdere aanvallen op overheid- en bankwebsites in Oekraïne. In de volgende fase gaat het ook om de digitale militaire infrastructuur van dat land.
Daarna zal Poetin zijn gram gaan halen bij anderen. We hebben gisteren op de tv kunnen zien hoe hatelijk Poetin met zijn eigen staf omgaat. Ook Nederland kan aan de beurt komen. Ten eerste omdat Nederland met veel tamtam aan Oekraïne cyberdefence expertise heeft aangeboden. Verder zou onze AIVD in de zomer van 2014 een belangrijke contrahack hebben gepleegd, die uiteindelijk de Russische inmenging in de verkiezingsstrijd in de VS heeft aangetoond. In september 2018 is in Den Haag een eenheid van de Russisch militaire GRU opgerold die de OPCW wilde hacken. En in december 2020 heeft de AIVD een actie van de Russische civiele inlichtingendienst SVR beëindigd die gericht waren op de Nederlandse hightechsector. Tijd voor een plaagstootje terug.

Waarschijnlijk gaat het binnenkort in Oekraïne verder escaleren; arme Oekraïners (ongeacht hun moedertaal) en ook arme Russische frontsoldaten. Trump vindt de actie van Poetin een meesterlijke zet, maar wat zijn de kosten van deze en de volgende zetten!

ΟΕΔ

Poetin kan doen alsof het de sancties hem persoonlijk niet deren, maar hij zal zich wreken. Je bent voor Poetin en anders ben je tegen Poetin. Zo simpel is het voor Poetin. En negatieve beloftes komt hij vroeg of laat na. Swift is van zijn buitenlandse oppositie en dus zal Swift straks aangevallen worden. Maar dat is nog klein bier.

Het gaat niet zo goed met Poetins oorlog, omdat de gewone Russen geen zin hebben in een oorlog tegen hun kleine broertje en de Oekraïners zich fel willen verdedigen tegen Poetin. Poetins chef inlichtingendiensten Sergei Naryshkin, die op 21 februari diplomatiek duidelijk wilde maken dat het geen walk over zou zijn, die zit nu in de gevarenzone. Veel gevaarlijker voor Oekraïne is dat Poetin hun kerncentrales zo snel wilde veroveren, alsof hij bang is dat Oekraïne met vuile bommen zou kunnen terugslaan. Mijn idee: Poetin kan via zo nodig via een nucleaire aanval op Oekraïne laten zien dat hij echt tot alles in staat is. Poetin gaat niet voor quitte of dubbel, als de baas der bazen van het allergrootste rijk op aarde gaat hij voor de winst die past bij zijn ego.

Verder betekent Poetins oorlog een machtsverschuiving in het westen en in het oosten. Door de boycots zullen de Russen voor de afname van hun grondstoffen vooral bij de Chinezen moeten zijn, die daardoor lagere prijzen kunnen bedingen. De Russen kunnen door de hightech boycot dit soort middelen alleen bij de Chinezen kopen. Ook dit zal de Chinese economie stimuleren. Doordat niet alleen mensen rondom Poetin, maar ook banken en bedrijven van Russische federatie (en Republiek Belarus) van Swift uitgesloten worden zullen, moeten zij zich bij het betalingssysteem van China aansluiten. De volksrepubliek China vindt dit natuurlijk goed, maar willen voorlopig nog wel van Swift gebruik kunnen maken. Wellicht zal China bij Poetin er op aandringen om Swift voorlopig met rust te laten.

Jaap je doet of je zo goed geinformeerd bent maar praat na wat je van de media uit 1 hoek gepresenteerd krijgt.
Ik ga hier niet uitwijden over jouw schrijfsel maar raad je aan een zoekmachine te gebruiken en op "ukraine neonazi" te zoeken.

Sinds jaren vluchten mensen uit de Oekraine en vertellen een kennis van ons in Slowakije wat daar werkelijk aan de hand is of beter was.

Overigens deze inval in de Oekraine op Putin personifizieren is een typische vorm van westelijke propaganda, alsof Rutte alleen kan bepalen wat in nederland gebeurt.

Simplificeren en zwartwit denken doen het altijd goed maar de waarheid is grijs.

Owja, we hebben een live correspondent in het oosten, "alsof Rutte alleen kan bepalen wat in nederland gebeurt." ;-)
Benieuwd hoe het daar met je afloopt als je op 100 meter afstand op trommeltjes gaat slaan als Putin het land toespreekt.
En wanneer krijgen jullie een Joodse president ?

Jan, je weet wel beter, zelfs heel veel beter vermoed ik. Je weet dat juist de fascisten in de Staatsdoema al maanden Poetin oproepen om een oorlog tegen de Oekraïne te beginnen en hij heeft die lijn gevolgd. Poetins eigen partij was gematigder (maar is nu wel zeer volgzaam). In Oost-Oekraïne vochten extreme nationalisten van beide kanten. Je weet dat er in de huidige Russische federatie meer neonazi's zijn dan in Oekraïne. Poetin wil niet zien dat de Sovjets Russische gebieden aan de Oekraïne hebben toegevoegd om hun onafhankelijkheid tegen te gaan. De Russische versie van Gerrymandering op landniveau, heeft niet gewerkt en nu zou Oekraïne opeens de agressor zijn? Je weet ook dat de president van Oekraïne joodse roots heeft en toch door Poetin een nazi wordt genoemd. Je weet ook dat Rusland voor de Holodomor in Oekraïne heeft gezorgd en Poetin toch over genocide door Oekraïne spreekt. Je weet dat miljoenen Russen tijdens WOII een nazi uniform hebben gedragen, maar dat Poetin doet alsof Russen goed zijn en Oekraïners (erfelijk) fout. Ook dat is ultranationalistische propaganda.
De Russen noch de Oekraïners zaten om een oorlog verlegen, Poetin blijkbaar wel. Rusland heeft ruwweg de helft van Europa en de helft van Azië in handen. Rusland is de grootste atoommacht (iets groter dan de USA) en is in principe zelfvoorzienend. En toch zouden zij zich bedreigd worden?

Mij komt het nogal fascistoïde over als mensen het normaal vinden dat een aantal supermachten (bijv. de USA, de RF en Volksrepubliek China) de wereld mogen verdelen. Dat ze bijv. mogen bepalen dat etnische groepen moeten opgaan in een groter geheel.

Ik houd mijn hart vast wat er allemaal kan gebeuren met Oekraïners en Russen omdat een supermacht “bedreigd” zou worden. Ja Jan, Oekraïners zijn ook mensen.

lees dit eens, ik hoop dat je duits kunt lezen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzeziński

@Jan Duits is een moeilijke taal, wat is de strekking ervan?

Wat een narigheid, een ideologische oorlog, dat loopt nooit goed af.

Interessante verwijzing naar de Pools-Amerikaanse politicoloog Brzeziński door Jan waarin het 'Tittytainment' dus om het aloude 'panem et circenses' van Juvenalis gaat, het vertalen is niet het probleem maar het begrijpen wat er staat wel. Ook de genoemde Robert M. Gates is interessant want volgens mij wees deze niet alleen op de onverwachte val van de muur die niemand in Washington aan zag komen maar ook op het feit dat de eerdere bondgenoten in Afhganistan de nieuwe vijanden zouden worden en dat destabilisatie in het Midden-Oosten voor een ongekende vluchtelingenstroom zou zorgen. Quod erat demonstrandum moet het Europese groei- en stabiliteitspact namelijk nog bewezen worden omdat deze in alle EU landen onder druk staat door vergrijzing. Je zou dan ook bijna gaan denken dat er een plan achterzit;-)

Ongeacht politiek en militair sociologische beschrijvingen dat autocraten vaak kijken hoe ver ze kunnen gaan; we moeten niet vergeten dat dictator Poetin nietsontziend is. Dat heeft hij al in 1999–2000 laten zien bij de slag om Grozny dat grotendeels vernietigd is, bij de gijzelactie in het Moskouse Doebrovkatheater in 2002 waar chemische wapens werd ingezet, bij de gijzeling van School Nummer Eén in Beslan in 2004 waar thermobarische wapens zijn ingezet en recentelijk de grootschalige militaire steun aan Bashar al-Assad tijdens de burgeroorlog in Syrië (waar Rusland het belang van buitenlandse basis heeft). En Poetin heeft al meerdere keren Russische minderheden “bevrijd” met de hulp van groene mannetjes, van Zuid-Ossetië tot in de Krim. Hoe ver zal hij gaan in Oekraïne met zijn “vredestroepen” die verboden clusterbommen tegen burgerdoelen gebruiken en wellicht ook al zware thermobarische? Worden het tienduizenden of wellicht honderdduizenden doden? Dat laatste is zeker mogelijk als het een partizanenoorlog wordt.

“Nuttige idioten” zoals Balkenende en Rutte hebben er alles aan gedaan om de (postbus)firma’s van de oligarchen op de Zuidas te helpen. Via de Nederlandse belastingconstructies voor de oligarchen, is ook de oorlogskas van de Russische Federatie gespekt, evenals de al geheime bankrekeningen van Poetin zelf. Tegelijkertijd hebben ze onze defensie klein en kreupel gemaakt. En er staat vreemd genoeg nog steeds een bezuinigingsronde voor defensie in de planning.

Dit is geen agitprop zoals oudlid Ewout het noemt, maar het zijn kille feiten. Een extra gevoelig punt is dat Poetin ook “zijn” DDR terug wil en er wonen honderdduizenden Russen en ex-Russen in de BRD om te “bevrijden”. Zo komt het dichtbij nietwaar? Ongeacht wat wij willen, de nieuwe koude oorlog is al lang begonnen en de gewone oorlog in Oekraïne al in 2014. Onze oosterburen hebben dit nu ook door. Nu wij nog.

Kijkend naar de ICT. Het blijkt dat veel Oekraïense systemen al maanden geleden van HetmeticWiper malware zijn voorzien. Het gaat dus niet om ransomware en DDoS-aanvallen, maar om definitieve destructie van data en snelle uitschakeling van computercapaciteit. De wiper software is denk ik niet toevallig ook al in Letland en Litouwen gevonden, landen die volgens Poetin ook bij Rusland horen.
Nederland is voor Poetin op zich niet zo belangrijk. Maar dat wordt heel anders bij verdere escalatie. De Rotterdamse haven (met vliegveld Rotterdam), Schiphol en de Eemshaven (met vliegveld Groningen Eelde) en de NAVO-depots in Nederland, worden heel erg belangrijk als vanuit Noord-Amerika en het VK versterkingen gestuurd gaan worden. Het hinderen van de logistiek in Nederland wordt dan een heel belangrijk tussendoel voor Poetins troepen. ICT-beheerders bij die locaties dienen hiermee rekening te houden en niet alleen het Korps Nationale Reserve en het staande leger.

Het spijt me Jaap je hebt het kontakt met de werkelijkheid verloren.
Begin eens bij het begin, welke landen hebben tijdens de tweede wereld-oorog het meest vlijtig met de duitser meegewerkt.
Dan even kijken waar het naziverleden nooit verwerkt is en van waar in Europa de meeste neonazi's zijn gekomen na 1989.

Waar de buffels vechten wordt het gras vertrapt. Dat is niet nieuw en momenteel weer zeer cynisch te zien.
De vraag is wie zijn de buffels?

Overigens verbiedt Zensursula nu RT en Sputnik in de EU, denk jij ook dat we niet zelf kunnen bepalen wat we wel of niet lezen en voor waar aan nemen?

Jan, als jij maar een heel klein beetje gelijk zou hebben, dan zou Luhansk en Donetsk in de één of andere vorm in de Russische moederschoot zijn terechtgekomen en net als de Krim geannexeerd is. Dan zou het daarbij zijn gebleven. Dan zouden Oekraïense IT-ers lekker met Nederlandse bedrijven kunnen blijven samenwerken. Oekraïne heeft de akkoorden niet opgezegd, noch de heel veel grotere en sterkere Russische Federatie aangevallen. Dus waarom blijven doorvechten als de grenzen van Luhansk en Donetsk zijn bereikt? Het gras wordt vertrapt in Oekraïne en nog veel meer. Voor Poetin is Oekraïne, niet het land Oekraïne met een eigen taal en cultuur, maar het gebied Oekraïne als onderdeel van Rusland. En dat er door de Russen zware explosies bij het het Sjoa-monument Babi Yar in Kiev hebben plaatsgevonden, dat zal hem ook niet van streek maken. Wellicht vindt Poetin ook dat Moldavië, niet het land Moldavië is, maar de streek Moldavië.

De “vredesactie“ van Poetin lijkt toch veel op de politionele acties met weinig politietaken en een beetje op de Cuba crises, maar dan met meer en modernere middelen.

Edoch, mijn constateringen en jouw erfzondegedachten over de Oekraïners anno 2022, zijn niet relevant voor Poetin. Ik hoop alleen dat Mark Rutte en zijn maten niet steeds achter de feiten blijven aanlopen.

Ach Jaap,
lees je wat ik geschreven heb? Je beantwoordt mijn vragen namelijk niet.

En mij betichten van "jouw erfzondegedachten" is wel heel erg goedkoop en doet vermoeden dat jou de argumenten ontbreken.

Droom maar verder van het "demokratische Amerika" als het ideaal voor ieder land van deze aarde, hoeveel oorlogen heeft de USA de afgelopen jaren gevoerd om dit o zo mooie doel te bereiken? Vraag dat maar eens aan Assage.

Jan, ik denk dat de door jou aangehaalde Brzeziński het veel meer met mij eens zou zijn, dan met jou, als hij nog zou leven. En vergeet niet dat de brandhaard vaak in Europa lag, van Noormannen tot mare nostrum, ook in jouw regio.
Laten we samen hopen dat het bij jullie niet weer gaat branden. En laten we samen dromen van een democratisch Oekraïne, zonder de slappe excuses van Poetin over te nemen dat Oekraïne een nazi-nest is dat eerst moet worden schoongebrand.

Een homo, vrouw of zwarte president in het Kremlin, zie je dat gebeuren? Ja, desinformatie heeft ook alles met ICT te maken. Dan zijn we weer on topic.

@Jan jij schrijft:

"Begin eens bij het begin, welke landen hebben tijdens de tweede wereld-oorog het meest vlijtig met de duitser meegewerkt.
Dan even kijken waar het naziverleden nooit verwerkt is en van waar in Europa de meeste neonazi's zijn gekomen na 1989."

Daar valt heel veel over te zeggen maar dat geldt trouwens wel voor meer landen, niet verwerken van de rol in WO II.

Maar daar gaat het nu niet om: een land wordt binnengevallen en vernietigd.

Ben voor alle media, prima, overigens zijn dit (rt, sputnik) kanalen waar de waarheid ontkend en verdraaid wordt.

@Dino,
ik ben geen oostenrijkse staatsburger en heb ook geen kiesrecht hier.
Of en wanneer de oostenrijkers een joodse president kiezen kan ik niet beantwoorden.

@Louis
heb nog wat nieuws voor je, wat RT/Sputnik publiceren verschijnt met twee dagen als nieuws in Kronezeitung van het demokratische Oostenrijk. Zo verdraaid zal dat dan toch niet zijn.

@Jaap
Wat disinformatie betreft runt de EU de website https://euvsdisinfo.eu hoe serieus die zijn moet je maar eens navragen bij de telegraaf en Geenstijl.

Dat jij de inzichten van Brzeziński deelt is voor mij een reden de diskussie te beeindigen, een geopolitiek die er op uit is 1 land de hegemonie over een groot deel van de wereld te krijgen.

Wanneer jij een voorstander bent van de arabische lente en de maidan, dan hebben we niets meer uit te wisselen daar is namelijk op mensenverachtende wijze een regimewissel doorgedrukt waar ook deze oorlog deels uit ontstaan is.

Begrijp me goed ik ben tegen oorlogen maar net zo goed tegen manipulatoren die uit machthonger en hebzucht oorlogen tussen derden veroorzaken.

@jan Ik volg het RT. Je leest veel zelfde berichten maar net even anders. Met de Russische blik. Geen beelden die wij zien van kapotggeschoten bouwen en de ellende van de oorlog. Soms subtiel, soms niet. Rusland is geen land waar ruimte is voor een andere blik of mening.

Mijn favoriete site is de Guardian en daar lees ik net dat Poetin Xi Ping bij het OS in Peking zou hebben laten weten na het OS de Oekraine binnen te vallen. Volgens bronnen. Een ander bericht wat ik lees vandaag is dat de Russische soldaten er geen zin in hebben (nl site) en de spullen achterlaten. Dat waren twee berichten waarvan ik dacht hoe zit dat dan? Moet nog altijd denken aan die massavernietigingswapens in Irak. Gezonde twijfel is altijd op zijn plaats. Is dat nou zo?

Zo een parallel universum zie je wel op meer plaatsen. In de Amerikaanse pers, of je nou naar fox/oann/breitbart of cnn/nyt bekijkt, dat zijn 2 verschillende werelden. media misbruikt worden voor de eigen boodschap en stemming maken, niet om proberen onafhankelijk en kritisch te verslaan. Soms door de staat soms een eigenaar met ambitie. Denk aan Brexit en Trump. In nederland vind ik dat wij goede media hebben.

Wij hebben de mogelijkheid om alles tot ons te nemen.

Wat de aanleiding is, wat zich nu afspeelt in de Oekraine is schofterig en misdadig.

Jan, probeer reëel te zijn. Als Oekraïne een nazi-nest zou zijn met onverwerkt nazi verleden, zoals jij al vele malen als excuus hebt aangegeven, dan zou iemand als Poetin Oekraïne toch niet gaan uitroken, maar Oekraïne juist willen inzetten tegen zijn tegenstanders. Poetin is immers al decennia lang bezig om overal in Europa extreem rechts te steunen, te paaien en bij elkaar te brengen, van Servische Četniks en Russische Rodina in het oosten tot aan het FN van oud-SS-er Le Pen en het FVD van Baudet in het westen. West Europese fascisten kunnen in de omgeving van Sint-Petersburg gevechtstraining krijgen. Dat vermelden ze trots op hun eigen websites met stoere foto’s. Je moet ook weten dat extreemrechtse RID vrijwilligers uit de omgeving van Sint-Petersburg in de Donbass tegen Oekraïense neonazi’s moesten vechten. De lokale bevolking, die gewoon economisch wilde overleven, moest daarbij kiezen voor welke neonazi's men was.
Overigens, de vrijwilligers van de RID wisten waarom ze naar de “Volksrepubliek Donetsk” gestuurd zijn. De Russische dienstplichtige soldaten die naar Oekraïne gestuurd zijn, dachten lange tijd dat ze in hun eigen land aan een grote oefening meededen. Ze merken nu pas dat ze moeten vechten en “denazificeren” en wat dat in de praktijk betekent. Dat is dan weer een kwestie van desinformatie en ICT.

Artikel van 2 oudere gerenomeerde duitse journalisten, spreekt voor zich, inklusief bronnen-opgave.
https://publikumskonferenz.de/blog/

@Jan heb de link wat bekeken, duits is moeilijk, heb de heren opgezocht. Theorieen over 9/11, het kritiekloos benaderen van de RT. Dan zal dat andere wel over nazi's in de oekraine gaan. Ik haak wat af, we worden overspoeld door mensen die de grote verbanden zien en zien wat andere niet zien. Wat ik wel zie is de verkrachting van de Oekraine, en dat is misdadig.

Snap helemaal niet wat je nu probeert te zeggen.

Blabla geopolitiek, maar die bommen op huizen is wel een dingetje.

Jan, ik heb het artikel gelezen. Friedhelm Klinkhammer en Volker Bräutigam zijn anti-neonazi, waar we op zich blij mee kunnen zijn. Maar ik zie dat zij ook na de zeer destructieve aanval van Poetin op Oekraïne nog steeds voor Russia Today (rt.com) van de FSB (KGB) schrijven en voor Poetin kiezen. Wat hebben deze heren geschreven over de tientallen gewapende nazigroepen die steeds in de Russische Federatie opduiken en die soms ook in de doema’s zitten? Veel gefrustreerde veteranen daar kiezen voor Russische extreemnationalistische en geharde neonazi partijen. Dat die Russische neonazi’s tot de helden van Breivik behoren, moet je toch wel aan het denken zetten. Deze neonazi’s dienen ook massaal in de Wagner groep van Poetins vriend en zakenpartner Yevgeny Prigozhin. De Wagner groep is een beetje de tegenhanger van het beruchte Blackwater (nu Academi) uit de VS. Poetin laat zich persoonlijk bewaken door grote eenheden van deze Wagner groep, maar ook zijn landgoederen en jachten die hij op papier niet bezit.
En Jan, wat is het standpunt van Friedhelm Klinkhammer en Volker Bräutigam over het sluiten van de laatste onafhankelijke media in de Russische Federatie? Daar heb ik ze nog niet over gehoord.

En nu on topic, veel collega’s uiten al enkele jaren hun zorgen over de beveiliging van iot en Edge. Volgens o.a. onze MIVD zou Eenheid 74455 van de GRU ondermeer private WatchGuard routers in Nederland hebben overgenomen (is te lezen op volkskrant.nl Jan). In 2015 en 2016 schakelden deze militaire hackers delen van de Oekraïense stroomvoorziening uit. In 2017 ging door hen ook Q-Park Nederland en de Rotterdamse haven grotendeels plat. Zou bijvoorbeeld de stroomvoorziening plat gaan in een NAVO-land, dan kan deze zich beroepen op artikel 5 van het NAVO-verdrag en gaat artikel 51 in werking. En dat kan een dingetje betekenen, om met Dino te spreken.

Jan, ik moest even wat data opzoeken. “Begin eens bij het begin, welke landen hebben tijdens de tweede wereld-oorlog het meest vlijtig met de Duitsers meegewerkt”? Jan, zo is het begonnen:
1. Italië, sloot op 25 oktober het 1936 geheime Duits-Italiaanse vredespact en daarna op 22 mei 1939 het Staalpact met een geheim aanvullend protocol voor militaire en economische samenwerking.
2. Japan, sloot op 25 november 1936 het Anti-Kominternpact met Duitsland tegen communistische staten.
3. Oostenrijk, verzocht via Arthur Seyss Inquart op 12 maart 1938 een vredesleger te zenden, resulterende in de Anschluss na het referendum van 10 april 1938.
4. Sovjet-Unie, sloot op 23 augustus 1939 het geheime Molotov-Ribbentroppact (gepubliceerd in augustus 1988) waarmee Polen in 1939 verdeeld zou worden tussen Duitsland en Sovjet Unie, waarbij Finland, Estland, Litouwen en Letland voor de Russen zou zijn. Dit was een vervolg op het verdrag van Rapallo van 16 april 1922, waarbij via een geheim protocol steun werd verleend aan de illegale militaire wederopbouw van Duitsland.
Door pact 4 kon de invasie van Polen en de Baltische staten beginnen en daarmee WOII. De rest is de meer dan trieste geschiedenis, die vanuit bloedwraakgedachten nog steeds gebruikt wordt tegen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de betrokken volkeren.

Jan, stel wij nemen de door pravda.ru, rt.com en sputniknew.ru verspreide erfzondegedachte over. Oostenrijkse nazi’s hebben Nederland tijdens de bezettingen bestuurt, zoals reichskommissar Arthur Seyss Inquart, generalkommissar Hans Fischböck, SS-Brigadeführer Hanns Albin Rauter, generalkommissar Friedrich Wimmer en andere hoge Oostenrijkse nazi’s. Gelukkig hebben wij een vrije pers en is Rutte niet van plan om een “speciale militaire operatie” tegen jullie te beginnen.

Ook de informatieoorlog wordt fel gevochten. Zo heeft pravda.ru geschreven dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naar Polen was gevlucht. Dit lijkt meer dan desinformatie te zijn, nl. het uitdagen van Zelensky om naar zijn kantoor te gaan en zich aan het eigen volk te laten zien. Zo kunnen huurlingen van Wagner hem uitschakelen

Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaap ..... waar is de tijd gebleven dat dit een forum over ict en gerelateerde onderwerpen was.

“Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest, dan dat haar, met hoe geringe kans ook, later verweten zou kunnen worden, dat zij gedut had in een tijd, dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.” ;-)

Is dit de politblog van Belkum?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2022-02-16T12:31:00.000Z Alfred Monterie


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.