Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Voorspellend beheer voor benutten it-personeel

Dit artikel delen:

Computable Expert

Linda Verweij
Coo, SPS. Expert van Computable voor de topics Cloud Computing, Infrastructuur en Beheer.

Al lange tijd hebben we het over de War for Talent. Bedrijven die er last van hebben, bedrijven en it’ers die aangeven dat het overdreven is of het meer een beeld voor de (nabije) toekomst vinden. Hoe het ook zij, de cijfers over het verwachte tekort liegen er niet om. Voor mij reden om na te denken over het efficiënt inzetten van personeel op de it-afdeling. En dan met name op de beheerafdeling, want wat mij betreft zijn hier nog flinke slagen te maken. En War for Talent of niet, efficiëntie heeft altijd prioriteit.

In mijn ogen spelen er nu twee belangrijke uitdagingen binnen de it-markt: de War for Talent en de verkorte innovatiecyclus. Daarom hebben wij onder Nederlandse it-managers onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op het it-management. Hieruit is gebleken dat 25 procent van de it-managers hoogopgeleid personeel minder in wil zetten op functies die ook geschikt zijn voor middelbaar opgeleid personeel. De beheerafdeling is hier een mooi voorbeeld van. Op dit moment werkt middelbaar opgeleid it-personeel vooral in het technisch/infrastructureel beheer (74 procent) en applicatiebeheer (78 procent). Van het hoogopgeleid it-personeel wordt nog altijd 30 procent ingezet voor applicatie- en technisch beheer. Zonde, want zij hebben hun tijd hard nodig voor andere zaken.

Een belangrijke stap in het effectiever inzetten van resources op de it-beheerafdeling is het gebruik van een beheertool. In de praktijk maakt de ruime meerderheid van de it-afdelingen al gebruik van tools voor beheer, maar in mijn ervaring worden die vaak minimaal benut. In plaats van de tooling alleen te gebruiken voor het monitoren van de systemen, kan deze bijvoorbeeld ook ingezet worden voor het borgen van kennis. Hiermee stel je medewerkers in staat om van elkaar en voorgaande situaties te leren en hoeft niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden te worden. Zo kan iedereen zich bezighouden met taken die bij zijn of haar opleidingsniveau passen.

Voorspellend beheer

Steeds meer bedrijven maken de overstap van reactief naar proactief beheer, maar inmiddels is het ook mogelijk om nóg een stap verder te gaan, naar voorspellend beheer. Voorspellend beheer maakt gebruik van gegevens die over een langere periode zijn verzameld en die geanalyseerd worden met als doel tijdig beheertaken te plannen om zo proactief beheer te minimaliseren. Hierdoor worden incidenten en problemen op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit, performance en gebruikersbeleving voorkomen.

In tegenstelling tot proactief beheer ziet de beheerder veel eerder dat de gegarandeerde prestaties van de bedrijfsprocessen in gevaar komen. De stap van proactief naar voorspellend beheer kan er voor zorgen dat de it-afdeling efficiënter en productiever wordt en dus beter kan voldoen aan wensen en eisen vanuit de business. Dit verlaagt de druk op de it-afdeling, omdat het garanderen van de beschikbaarheid van de it-infrastructuur eenvoudiger wordt.

Voorspellend beheer helpt bij het optimaal inzetten van de beschikbare resources, onder meer doordat beheerfuncties kunnen worden verdeeld in proactieve en voorspellende beheerders. In het eerste geval houden de beheerders zich bezig met het monitoren van de it-infrastructuur en het oplossen van incidenten. Voorspellende beheerders concentreren zich meer op de lange termijn door het analyseren van gegevens. Zo kunnen medewerkers makkelijker op de goede plek binnen de organisatie geplaatst worden en zorg je dat een ieder op zijn eigen niveau genoeg uitdaging krijgt.

De combinatie van voorspellend beheer en het borgen van kennis zorgt ervoor dat hoogopgeleide it’ers zich kunnen focussen op hun eigen taken, maar helpt daarnaast middelbaar opgeleid it-personeel ook om makkelijker door te groeien.  Met de huidige uitdagingen in het vizier, belangrijke zaken om eens over na te denken. 

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de whitepaper 'Het vinden van een duurzame oplossing. Onderzoek naar het effect van de War for Talent en de verkorte innovatiecyclus op it-management'.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Linda,

Een leuk stukje maar om te kunnen voorspellen heb je natuurlijk wel een kristallen bol nodig, koffiedik kijken doen we tenslotte al bij het reactief beheer. Nu hebben we aan gegevens geen gebrek in de infrastructuur, systeemlogs staan tenslotte vol met meldingen. Maar deze hoeven dus niet dus altijd verontrustend te zijn want een gegeven wordt pas informatie als deze in de juist context geplaatst wordt.

Na RCA blijkt echter een groot deel van de fouten trouwens nog steeds voort te komen uit 'layer 8' en hoger van het OSI model, het immer onverspelbare gedeelte van de ICT. Probleem is namelijk dat wijzigingen nog steeds niet altijd vastgelegd worden waardoor er geen consistente vorm van configuratie management is. Dat proces wordt trouwens ook steeds abstracter nu services lang niet allemaal meer binnen het eigen beheer vallen door uitbesteding of BYO. En de verschillende afdelingen in het beheer zijn dan ook niet altijd coöperatief in het delen van informatie waardoor het nog vaak gissen blijft.

Wat je niet weet kun je niet beheren maar je kunt natuurlijk wel de risico's verkleinen, door bijvoorbeeld op basis van de MTBF van componenten de nodige systeem of service redundantie in te bouwen. In dat geval is het natuurlijk wel handig dat je falende componenten tijdig vervangt.

Linda,
Mischien lees ik het verkeerd maar je geeft aan dat er sprake is van een 'War for Talent' en dat men die vervolgens probeert op te lossen door 'minder gekwalificeerde mensen' systeembeheer te laten doen.
Welnu zolang systeembeheer niet veel meer inhoud dat wat gebruikers aanmaken, en updates en standaard pakketjes instaleren kan ik me daar iets bij voorstellen maar op het moment dat er automatische beheerscriptjes gefabriekt moeten worden haken de meeste gasten toch af vrees ik.
Bovendien lijkt me in het beheer niet de echte besparing te zitten. Immers ten minste een beheerder heb je al vrij snel nodig en die kan prima meerdere systemen onderhouden.
Zo niet dan is er conceptueel iets mis.

Ook spreek je over 'de verkorte innovatie cyclus wellicht mis ik het maar ik zie nergens wat je daarmee bedoeld en waarom je dit zo'n belangrijk aspect is in de ict-markt.
Ik zie zoals ik al vaker heb opgemerkt vrij weinig innovatiefs in de ict-markt gebeuren.
Het is veelal van het zelfde op een andere (maar ook zelfde) manier uitgewerkt.
Daar is op zich niet zoveel mis mee, uiteindelijk zijn de meeste ict-vraagstukken ook vrij standaard maar indien dit zo is dan kan innovatie ook niet zo'n belangrijk issue zijn.

proactief beheer lijkt me al niet erg gemakkelijk, voorspellend beheer lijkt me echt erg moeilijk (en uiteraard risicovol maar je moet toch wat) wellicht kun je nog wat toelichten hoe zoiets in zijn werk gaat.

Ik moet Helaas Ewout in dit interessante stuk bijvallen Linda. Overigens een actueel stukje.

Automatiseren wel degelijk vooruit zien
IT is als materie volkomen voorspelbaar. Anders kan IT namelijk niet werken. Het proces is dat ook, mits deze sluitend is en aansluit op opvolgende processen. Nu zijn mensen altijd erg dynamisch en vergeten te makkelijk dat dynamiek en IT niet lekker 'mengen'.

IT en bemensing
War voor Talent is volkomen onzin. Wie is talent, welk talent, in welke mate, vanuit welke invalshoek gesproken? Men roept dit omdat het hele recruitment systeem dit probleem opleverd en in stand houd. Het probleem is redelijk snel en eenvoudig op te lossen met minimale inzet van funding.

Doe je dat niet, moet je ook niet zeuren dat er tekorten zijn. Die houd men zelf in stand. Zo eenvoudig is dat.

Tenslotte
Ongeacht op welk niveu je je binnen IT begeeft, de basis is altijd hetzelfde, de trucjes die de professionals opdoen en de kleurtjes verschillen.

Beheer is uitstekend te schalen naar de noden maar, dna moet de hele keten, zoals Ewoud het treffend aangaf, geheel zijn geimplementeerd. En juist met de crisis als drang, heeft men heel veel van die cruciale rollen laten verwateren of domweg uitgefaseerd.

De winst die je met IT kunt behalen? Die zien we met regelmaat weer in publicaties terug. Maar dan helaas zo jammerlijk anders.

"Ik moet helaas Ewout bijvallen..." Daar ga je vast geen 5 sterren voor krijgen NumoQuest;-)

Nu wil ik wel ingaan op je reactie over automatiseren, toch vaak de repeterende handelingen in het beheer. Bij meeste systemen waarbij een event tot reactie leidt blijft dit in mijn opinie toch vaak een vorm van reactief beheer. Je kunt nu eenmaal niet reageren op wat je nog niet weet hoewel de ervaringen van anderen wel helpen om een 'select case' op te stellen in je scripts. Helaas leert de ervaring dat best practice meestal ook niet meer zijn dan better practices omdat Murphy altijd weer op onverwachte momenten om de hoek komt kijken:

"If there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"

Daarmee kom ik op punt van talent of eigenlijk het gebrek eraan want je bent tegenwoordig al beheerder met een paar bedieningscertificaten. Het scripten wordt tegenwoordig niet meer geleerd net als dat de management protocollen niet goed meer doorgrond worden. Want het gaat hier namelijk niet zo zeer om de trucjes maar de inzet en affiniteit, de eer van het beheer zullen we maar zeggen. Voorspellend beheer is niet zo moeilijk maar als er niet geluisterd wordt....

@ Ewoud ... als die sterren toch het drijfveer waren ;@P

Hier vinden wij elkaar in het tweede deel van je betoog. Tragisch maar werkelijk waar en zeer problematisch. Er zijn veel te weinig mensen met ketenkennis en dat laat zich maar al te vaak gelden.

Je kunt wel degelijk een schaalbaar standaard implementeren. Daarna is het, zoals jij het m.i. helemaal juist stelt, meten. Scripten kun je tenslotte ook alleen maar wanneer je precies weet welke 'waarde' er waar een rol speelt die je automatiseert. Uiteindelijk is niets volkomen en die laatste twintig procent samen met Murphy houd ons dan weer aan het werk.

Maar als je het Sr. talent de deur uit doet en vervangt door young upcoming professionals die dan geen functionele en operationele ervaring op doen, krijg je dus, heel voorspelbaar, in toenemende mate waar al die steeds grotere incidenten over gaan.

Linda haalt hier een actueel onderwerp aan. Dank Linda.

Voorspellen in de ICT is niet zo'n succes. Laten we het proactive/trendanalyse pakket goed inrichten zodat we er echt wat aan hebben.. Kan ik je voorspellen : Nee hoor gewoon installeren waarbij niemand weet hoe de resultaten te interpreteren zijn en hoe te reageren op mogelijke risico's. Vervolgens weer gewoon verder gaan zoals voorheen.

Ontsla werknemers bij duizenden, bezuinig als land op onderwijs, als bedrijf op ServiceDesk. En dan verbaasd als automatisering een slecht imago krijgt en men massaal voor andere bedrijfssector kiest.
Linda presenteert zich als expert Outsourcing en Systeembeheer. Ik voorspel je. Eerst mag je met beheertools gaan werken, daarna mag je heel lang thuiszitten met verkorte ww uitkering met boel veel ervaring met die verouderde suffe beheertool :-)

Volgens mij hebben veel IT bedrijven helemaal geen last van 'War for Talent'. Het lukt ze vrij goed om die 'Talent' 'om te leggen' door het imago van IT zo slecht te maken dat je als jonge student wel tig keer uit kijkt om maar iets in de IT te willen doen.

Wat wel voorspelbaar is dat de markt voor IT omscholing over een paar jaartjes flink aan gaat trekken als blijkt dat al die Europeese IT'ers toch niet zo 'committed' (lees: goedkoop) blijken te zijn als verwacht.

War on Talent ? Bedoel je de strijd die IT'ers moeten leveren met hun leidinggevenden en HRM afdeling om tijdig gecertificeerd te zijn voor de nieuw te implementeren systemen ? Gelukkig wordt daar bij mijn organisatie nu wat aan gedaan, ik hoop dat het niet te laat is. Het is echter de vraag of die 'talents' enige invloed gaan krijgen op de strategie. Daar is namelijk nog helemaal niets over bekend. Die rol is op dit moment belegd in bestaande functies, die niet ter discussie staan. Ik ben dus sceptisch, op dat punt.

Voorspellend beheer ? In een bedrijf waar de (reactieve) beheerclub de meeste invloed heeft op het management ? Ook op dat punt ben ik sceptisch. Work flow automatisering is lange tijd een vies woord geweest in mijn organisatie! Ik houd echter moed, en blijf evangeliseren voor zaken als orchestration, desired configuration management en dergelijke. Dat zal al moeite genoeg kosten. Wellicht dat dit soort artikelen helpt. De klant gaat daar zowiezo mee te maken krijgen. Of dat nu door mijn bedrijf of door de concurrent gaat worden geleverd...

Mauwerd,

Linda haalt wel degelijk een valide punt aan dat voorspellend beheren grotendeels bestaat uit analyse, niet alleen in de vorm van RCA achteraf maar ook bij beoordeling van de keuzen vooraf. Bij softwareontwikkeling wordt steeds minder rekening gehouden met beheer waardoor vervolgens hoog opgeleid personeel die zelf gemaakte problemen op moeten lossen, we noemen dat 'Agile';-)

Opmerkelijk omdat bijvoorbeeld de Windows Performance Toolkit helpt om een stukje proactief capaciteitsbeheer te doen. Maar een statisticus blijft nu eenmaal iemand die, als hij met zijn hoofd in een brandende kachel en met zijn voeten in een emmer ijs staat, verklaart: 'Gemiddeld genomen, voel ik me wel lekker'. De balans tussen efficiënt en effectief zit nu eenmaal in de gemiddelden.

Uit haar profiel maak ik op dat Linda Verwey werkzaam is voor SPS Nederland die makers zijn van de beheertool GenSys 8, een oplossing die claimt "Proactief en voorspellend beheer geïntegreerd in één compleet vernieuwde Business Service Management oplossing" te leveren.

Een blik op de oplossing :
http://www.sps.nl/beheersoftware/gensys-8.html
http://www.sps.nl/wp-content/uploads/2012/04/dbv.png

verteld mij dat deze tool een compilatie is van enkele standaardbeheer instrumenten alsmede een facturatiemodule.

Wellicht dat dit produkt geschikt is voor een relatief eenvoudige infrastructuur die uniform is opgezet, bijvoorbeeld voor webhosting en/of cloudstorage, maar ik zie mijzelf er geen 500+ SAP systemen mee runnen laat staan een RCA mee uitvoeren, eenvoudigweg omdat Gensys 8 daar helemaal geen kennis van heeft.

De claims die Linda maakt onderschrijf ik dan ook niet helemaal:

- Veel bedrijven hebben hun infrastructuur geoutsourced met een SLA waarin de "pay per ticket" component nog aanwezig is. In zo'n geval wordt dan meestal ook reactief beheer toegepast: verwaarloos de infrastructuur en pleeg symptoombestrijding op de incidenten aangezien dat het meeste geld opleverd.

- Veel applicaties hebben al dergelijke tools ingebouwd of hebben een set beheerinstrumenten meegeleverd. Deze tools zijn uiteraard te prefereren boven meer generieke tools als Gensys 8.

- Bij het maken van een CMDB voor een grote organisatie, stuit je al snel op de vragen : wat precies moet je modelleren (welk minimum niveau is er nodig voor de RCA functie bijvoorbeeld), hoeveel kost het en levert het op, wie/hoe gaat het (worden) onderhouden, etc, etc. De meeste bedrijven die ik hebben gezien hebben deze strijd al opgegeven en modelleren uitsluitend op hoog niveau (hypervisor, server, database, applicatie) en de CMDB mist de details die nodig zijn voor RCA bijvoorbeeld.

- Het voorspellen van incidenten is een lastige zaak, aangezien het niet mogelijk is om het preciese tijdstip van het falen van een hardware component bijvoorbeeld te berekenen. Het voorspellen van menselijke fouten (van die beheerder zelf) is ook onmogelijk. Het voorspellen wanneer een responsetijd niet meer kan worden gehaald, zou je kunnen doen door extrapolatie van de response tijden bijvoorbeeld, maar wat voor type extrapolatie moet je daarbij hanteren; graceful (lineair) of anders?

- De classificatie "hoogopgeleid" de facto gelijkstellen met iemand die erg terzake kundig is op zijn vakgebied vind ik wat kort door de bocht. Bovendien lijkt het mij erg saai als ervaren beheerder om mij uitsluitend bezig te houden met voorspellende beheertools. Je moet als beheerder bovenop de infrastructuur zitten en alle details ervan kennen wil je effectief kunnen zijn. Een beheertool als deze staat daarbij alleen maar in de weg.

@LindaVerweij Er wordt gesuggereerd dat beheer niet hoeft plaats te vinden door hoog opgeleide mensen en dat die op andere posities beter te gebruiken zijn. Ten eerste vraag ik me af of de hoogte van de opleiding bepalend is voor de kwaliteit van een medewerker en ten tweede vind ik dat ten onrechte de indruk gewekt dat beheer iets is waar je 'minder' capaciteit voor zou moeten hebben.

Het borgen van de kennis is inderdaad belangrijk voor een organisatie en alle reden om je technische IT personeel in ere te houden (niet outsourcen!). Aan de andere kant geeft je aan dat er een efficientie slag te maken is op gebied van beheer door gebruik te maken van voorspellend beheer. Moet ik dan denken aan: minder mensen nodig omdat sommige systemen minder onderhoud behoeven? Dat vind ik in tegenstelling met het borgen van de kennis. Wat draait moet beheerd worden en problemen kunnen in alle systemen voorkomen. Ieder systeem behoeft kennis en aandacht. Verder denk ik, het beheer is zo goed als je software. Behoudens dan eigen onvermijdelijke oenigheden.

Als je het over efficientie slagen maken dan is er nog een veel grotere slag gemaakt worden op het gebied van de IT bureaucratie en de procesbegeleiding. Er zijn veel te veel onduidelijke en niets bijdragende rollen die hoogop een bijdrage leveren aan de spraakverwarring.

@KJ

Over voorspellend beheer gesproken, ik hecht niet veel waarde aan een beoordeling van iemand die de sales en marketing van dat product doet: http://pinpoint.microsoft.com/nl-nl/applications/gensys-d%C3%A9-ge%C3%AFntegreerde-multi-tenant-it-beheer-oplossing-4295007476

Maar nu gaat het me ook helemaal niet om het product, de dertien in een dozijn oplossingen zijn alleen maar hulpmiddelen, maar om het idee van 'tool leverage' erachter. En dan bedoel ik dus niet het neurolinguïstisch programmeren van Linda maar de duurzaamheid van ouderwets scripten en goed testen.

Uit het artikel: "de verkorte innovatiecyclus" wanneer een volgende innovatie grens overschreden wordt, zijn voorspellende gereedschappen waardeloos gebleken, omdat er een andere onderliggende architectuur achter, in, en onder zit.

Dat element onder een volgende architectuur is niet te voorspellen, is niet in tools te vatten. Natuurlijk is het mogelijk met tools het opleidingsniveau van een beheeromgeing te reduceren. Echter voorspellen, maar dan met effect is een stap te ver, dan wel zou een serieuze onderbouwing vragen inplaats van het hier zo, zonder meer, neer te zetten als "waarheid".

@Linda,

Je staat een nieuwe aanpak voor en zoiets behoeft een helder betoog doorspekt met voorbeelden. Ik vraag mij af of dat hier het geval is. Zo is mij niet geheel duidelijk wat het verschil tussen pro-actief (anticiperend) en voorspellend beheer is. Je stelt verder dat het operationeel beheer onvoldoende geautomatiseerd is en dat daar winst te behalen valt door een tool. Dit komt mij eerder over als een vooronderstelling dan een conclusie. Er missen mijns inziens nogal wat dimensies aan het verhaal. Zoals het automatiserings paradox, waarbij een hogere automatisering ook een hogere complexiteit met zich meebrengt. Vandaar moet je automatisering van de operatie niet maximaliseren, maar optimaliseren. Dus als efficiency zoals je stelt 'altijd prioriteit heeft', welke krachten voorkomen dan dat men het veronderstelde automatiseringsoptimum niet kan bereiken? Wellicht omdat er een constante veranderingsstroom gaande is? Zo bezien dien je je verhaal wellicht te focussen op beheer met een strakke voorgedefineerde input en output.
Verder, je stelling "De stap van proactief naar voorspellend beheer kan er voor zorgen dat de it-afdeling efficiënter en productiever wordt en dus beter kan voldoen aan wensen en eisen vanuit de business." Zelf zie ik geen verband tussen beheerefficiency en businessconnectivity.
Een hogere beheerefficiency is mijns inziens eerder een opmaat voor een ontslagronde dan een verbetering in inzetbaarheid van IT'ers of een betere samenwerking met de business.

Voorspellend beheer. Wat is dat anders dan praktisch toegepast proactief beheer? Het valt immers niet te voorspellen wanneer bijvoorbeeld een server omvalt, tenzij je goed proactief beheer voert en op basis van goed geregistreerde gebeurtenissen en periodieke rapportage potentiële risico’s in kaart hebt gebracht.
Binnen ITILv3 noemen we dat risicomanagement en bij ISM is dat een geïntegreerd onderdeel van het proces Quality Management. Goed risicomanagement stelt je in staat op afgesproken en gestructureerde wijze je risico’s te analyseren en via vastgestelde tegenmaatregelen deze risico’s te neutraliseren.
De hele set aan activiteiten krijgt daarmee een zekere voorspellende waarde, waarbij het er natuurlijk vooral om gaat op potentiele afwijkingen van de afgesproken serviceverlening te anticiperen en via effectieve en efficiënte uitvoering van beheerprocessen schade te voorkomen.

Niets nieuws onder de zon dus. Het is vaak vooral een kwestie van oude gewoontes afstoten, (nieuwe) afspraken maken en gestructureerd werken aan verbetering via een niet al te ingewikkelde set basisprocessen.
Als het gaat om de inzet van hoogopgeleide beheerders op ‘middelbare’ werkzaamheden; de meesten houden die status quo zelf in stand. Om de voorgestelde mate van ‘voorspellend’ beheer te bereiken is vooral de bereidheid tot het vastleggen en delen van kennis nodig. Pas dan creëer je de ruimte voor de echte uitdagingen.

Wat betreft de verkorte innovatiecyclus: in de praktijk zien we dat technologie steeds sneller ontwikkeld moet worden om aan de vraag vanuit de business te kunnen blijven voldoen. Uit ons onderzoek is gebleken dat de belangrijkste uitdaging hierbij is dat het beheer complexer wordt. Omdat er verwacht wordt dat er een flink tekort zal ontstaan aan hoogopgeleid IT-personeel is het belangrijk om hier tijdig op in te spelen.

Met voorspellend beheer kun je goed onderscheid maken tussen taken voor middelbaar opgeleid en hoogopgeleid personeel, waardoor je personeel optimaal benut. Daarnaast kan het borgen van kennis een duurzaam middel zijn om middelbaar opgeleid personeel hoger inzetbaar te maken, uiteraard tot aan een bepaalde grens.

Wat ik betoog is dat men, bij een toekomstige schaarste aan IT-personeel, op tijd op zoek moet gaan naar een oplossing. Mijn langjarige ervaring met kleinere en zeer grote IT-omgevingen zegt mij dat de combinatie van voorspellend beheer en het borgen van kennis hieraan bijdraagt.

Pragmatisch de prestaties analyseren en hierop je operatie aanpassen is geen sprookje. Ik heb een tijdje geleden nog een boek gelezen erover van Neil J. Gunther.

Overigens herken ik het probleem dat Linda beschrijft bij de "War for talent". Mensen met WO opleiding die kabeltjes gingen trekken gezien. Welk UTP kabel faalt eerder, eentje aangelegd door een vakkundig MTS-er of een aangelegd door een universitair theoreticus?

Hallo Linda,

Fijn dat je reageert, hoewel regeren misschien toepasselijker is bij een onderwerp als voorspellend beheer. Wel jammer dat je in reactie vooral ingaat op het personeelsbeheer. Hierdoor krijg ik de indruk dat het meer om het inschalen dan het uitschalen gaat. En betreffende de verkorte innovatiecyclus en beheerprocessen, in grote lijnen zijn ze al jaren ongewijzigd.

Een oude blik op nieuw ijzer haalt dus al snel de problemen naar boven omdat eerder opgedane kennis gewoon toegepast kan worden in nieuwe en wisselende situaties. Let wel, ik heb het hier over de begripsmatige kennis en niet de feitelijke kennis van procedures. Eerste laat zich trouwens moeilijk borgen en van laatste hebben we gewoon teveel.

Verder krijg ik het idee dat je erg graag taakgericht wilt aansturen wat volgens mij juist de jonge IT talenten afschrikt.

@technicus

Om antwoord te geven op je vraag, die van de universitair theoreticus;-)

Betreffende je eerste zin over pragmatisch, neurolinguïstisch programmeren is het conditioneren van mensen. Iets met vooroordeel enzo want mijn ervaring met WO opgeleide mensen die gewoon hun handen uit de mouwen steken is dat je misschien wat vaker de 'waarom' vraag krijgt maar als je ze nut en doel uitlegt verbeteren ze uiteindelijk ook vaak het proces. Terwijl de vakkundige MTS-er misschien wel handiger is maar ook vaker op de automatische piloot werkt, gedrag is namelijk net als een groot deel van de IT ook voorspelbaar.

Ik begrijp wel wat Linda schrijft en ik kan er ook een heel eind in mee gaan. Tooling inzetten om "effectief" te zijn zoals Linda het beschrijft is niet nieuw. Maar waar de schoen wringt is volgens mij aan de kant van houding en gedrag van de beheerders. Documenteren is vaak een onderdeel wat niet al te hoog op de prio lijst staat. Hierdoor worden tools niet optimaal ingezet.

Ik geloof niet in het doen van concessies doen op de kwaliteit van je personeel. Ik zou persoonlijk niet kiezen voor minder hoog opgeleid personeel, maar voor hoog opgeleid personeel met minder werkervaring. Er is namelijk in iedere organisatie altijd een bepaalde mate van verloop en dat zul je op moeten vangen. In het voorbeeld van Linda, beheer, is beheer de springplank/kweekvijfer voor je toekomstige senior.

@Ewout:
Het werk dat ik aanhaalde ging over de prestaties van systemen en netwerken. Niet over de prestaties van mensen, dat is als technieker niet zo interessant ;)

Wat me een beetje verbaast mijn beste collega professional, dat het nog niet helemaal helder is hoe voorspelbaar IT is en dus ook gebruik en de inrichting van beheer. Als er namelijk m.i. iets voorspelbaars is dan is het wel IT.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-07-01T14:06:00.000Z Linda Verweij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.