Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

BI Business case of overtuiging?

Geachte Directie, Over sommige IT systemen stelt niemand vragen waarom we er geld aan zouden uitgeven. E-mail bijvoorbeeld, of de grootboekadministratie. Maar voor andere toepassingen moeten we wél uitleggen waarom we er geld aan zouden uitgeven. Voor onze BI oplossingen bijvoorbeeld. Maar hé, Business Intelligence draait om de business, we moeten het zakelijk bekijken.

We doen prachtige BI projecten, waarin we de business vragen daadwerkelijk omzetten in werkende IT oplossingen. Ook óns bedrijf is uniek, en goede BI is altijd maatwerk. Standaard BI oplossingen schelen soms een stukje, maar het altijd noodzakelijke maatwerk zorgt wel voor behoorlijke kosten, dit nog naast software en hardware. 'Wat missen we als we dit project NIET doen?' is een vaak gestelde vraag rond BI projecten.

Project
De business case voor BI is voor ieder individueel project al behoorlijk complex. De case wordt gemaakt door het 'rendement' van individuele rapportages en analyses, waardoor onze organisatie 'beter' kan werken, geld kan besparen of geld kan verdienen. Hier gaat het om baten die direct bij de realisatie van de oplossing beschikbaar komen. Bijkomend probleem is dat de baten van betere informatievoorziening soms moeilijk in geld zijn uit te drukken. Hoe waardevol is informatie die ons helpt om betere beslissingen te nemen? Kwestie van kwantificeren, en dat kan alle kanten opgaan.

Fundament
Daarnaast bestaat het rendement van de strategische en structurele investering in techniek en organisatie die noodzakelijk is om aan oplossingen invulling te geven. Bijvoorbeeld die dikke database server om ons data warehouse in op te slaan. Noodzakelijk fundament voor een hele reeks van BI projecten, maar als individuele investering moeilijk uit te leggen. Toch moeten we beginnen met die investering, dus het eerste project 'neemt' de kosten.

Volgens mij vinden we hier een belangrijke reden dat sommige organisaties succesvol zijn met BI, en anderen falen. Het fundament onder succesvolle BI is visie en een strategische keuze in de informatievoorziening. Daarbij hoort ook een strategische investering in een BI architectuur en organisatie. Vervolgens is het aan individuele projecten om de baten te leveren, terwijl het strategische platform over de loop van vijf jaar fiscaal wordt afgeschreven. Projecten leveren directe baten, maar alleen de strategische keuze levert het totale succes.

Het realiseren van een zakelijke visie noemen we 'ondernemerschap'. ALLEEN ONDERNEMENDE IT-MANAGERS REALISEREN SUCCESVOLLE BI OPLOSSINGEN! En ons bedrijf beloont ondernemerschap, toch?

Benieuwd naar uw reactie!

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Wat is de waarde van een data warehouse in telefonische cross en upsell?Op het moment dat de klant wel of niet toehapt, heeft een analist de data bewerkt en geinterpreteerd, een marketeer een vertaling gemaakt naar mogelijke klantacties, etc etc. En dan uiteindelijk als dat allemaal perfect en foutloos verlopen heeft, heeft de klantenservice medewerker 's ochtends voor hij of zij van huis ging, ruzie gehad met zijn of haar partner...... wat is nou echt de waarde van een BI infrastructuur in dit proces?Businesscase..... op een proces ja!

Waar de visie ontbreekt, regeert de boekhouder. Misschien een beetje flauwe reactie, maar omdat B.I. niet meer alleen door early adapters wordt gebruikt, maar ook door de volgers, zullen er steeds meer boekhoudkundige vragen worden gesteld. Het is zeker mogelijk om de investering en TCO te beramen en er een ROI op los te laten. Maar dan. Hoe kwantificeer je de opbrengsten: Het is te simpel om dat met een nameting op kentallen te doen (als dat al objectief lukt). Hoe meet je bijvoorbeeld toegenomen commitment (een leuk effect van veel innovaties). Wat dat betreft vind ik dat B.I. ook wel een beetje als passie verkocht mag worden: Er voor gaan, ondernemers!

RETURN ON INTELLIGENCEEen gebruikelijke term voor het terugverdieneffect van een investering is ROI of te wel Return On Investment. Vanuit een Business Intelligence perspectief kunnen we andere invulling geven aan de term ROI, namelijk Return On Intelligene. De voordelen van een datawarehouse (kwalitatief) passen niet eenvoudig in een rekensom .Daarnaast blijkt dat de achterliggende redenen voor het opzetten van een datawarehouse niet altijd financieel van aard hoeft te zijn. Duidelijk meetbare opbrengsten kunnen zijn: een vermindering in kosten als gevolg van onderhoud aan één centrale bron in plaats van verschillende, minder IT ondersteuning, lagere distributiekosten, lagere productiekosten en meer effectieve processen. Maar ook een andersoortige inzet van personen die eerst met het informatie voorzieningsproces hun handen vol hadden. Maar de vraag blijft wat levert het nu echt op? De consultant die probeert weg te komen met voordelen als snellere query performance of eenduidige brondefinities wordt vriendelijk maar dringend de deur gewezen. Een datawarehouse is geen doel op zich maar een ondersteunend onderdeel (tool) van een meer uitgebreid business proces of strategie. De allereerste stap die dan ook genomen moet worden is het bepalen welke doel gediend wordt met de realisatie van een datawarehouse (bijvoorbeeld omzetondersteuning of klant retentie). Een belangrijke hindernis die genomen moet worden is het meetbaar maken van het proces of strategie. Dit vereist het definiëren van meetbare kentallen (bijvoorbeeld 2% meer omzet of 10% Customer Retention) . Nu duidelijkheid bestaat over het doel en de meetbare kentallen op tafel liggen volgt een inventarisatie. Deze bestaat uit een nulmeting die duidelijk moet maken wat de huidige stand van zaken is (Hoeveel omzet hebben, hoeveel klanten raken we kwijt). Door nu de te verwachten kosten en de te verwachte opbrengsten naast elkaar te zetten kan een afweging worden gemaakt. Een nameting, de score op de gedefinieerde kentallen, maakt duidelijk in hoeverre het datawarehouse bij heeft gedragen. Wat let bedrijven dan nog om over te gaan tot het opstellen van een business case? Immers met behulp van de functiepunt Analyse voor datawarehousing zijn de kosten van te voren inzichtelijk te maken en met deze Return On Intelligence methode ook de opbrengsten. Soms zijn bijvoorbeeld de interne processen nog niet voldoende op orde. Hier wordt dan eerst prioriteit aan gegeven. Het ontbreekt soms ook simpelweg aan budget of menskracht. Alle resources worden ingezet om de interne informatievoorziening op gang te houden. Maar alleen organisaties die deze onzekerheden kunnen overwinnen en ombuigen in hun voordeel zullen een vooraanstaande rol blijven spelen.

Amen Robert....Hier kan ik het alleen maar heeel erg mee eens zijn. Mijn motto voor dit land; ondernemers aan de macht, laat de potentiele baten regeren ipv de zekere kosten.Als er onderzoek gedaan zou worden in welke bedrijven 'BI' wel succesvol is dan zal dit een van de randvoorwaarden blijken.Nogmaals - goed verhaal. En ik heb een nogal sterk vermoeden welke organisatie je voor je hebt als je het over een succesvolle BI strategie hebt....

@Robert: Helemaal mee eens!
@Ronald: Je moet nu eens komen kijken bij de door jou veronderstelde organisatie. :-(

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.