Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Business Intelligence ontwikkeling: Offshore of Appliance?

Computable Expert

Henk van Roekel
Distinguished Consultant BI&IM;, CGI. Expert van Computable voor het topic Business Analytics.

Hoewel het enthousiasme om alle ontwikkeling naar India of Oost Europa te brengen inmiddels wel wat getemperd is blijft dit bij veel bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Ook krijgen wij regelmatig de vraag; waarom kan dit voor Business Intelligence projecten niet? Een belangrijke voorwaarde voor off-shore ontwikkeling is een sterk gestandaardiseerd ontwikkelproces en methodiek.

Kenmerkend voor Business Intelligence ontwikkeling blijft echter het iteratieve karakter en de veelvuldige communicatie met de eindgebruikersorganisatie. Maximale doorlooptijd van een iteratie is ongeveer drie maanden en moet leiden tot toegevoegde waarde voor de eindgebruiker in de vorm vanrapportage en/of analyse mogelijkheden. Resultaten van data warehousing worden vaak gebruikt voor tactische en strategische sturing van een bedrijf. Een datawarehouse bevat dan ook vaak gevoelige en vertrouwelijke informatie. Deze kenmerken van data warehousing maken de optie van outsourcing en/of off-shoring voor veel organisaties onaantrekkelijk. Wat kunnen we wel doen om de TCO (Total Cost of Ownership) een Data Warehouses te verlagen? De componenten die wel in aanmerking kunnen komen voor standaardisatie zijn met name de stappen van ontvangen extracties tot en met de realisatie van datamarts (de datalogistiek). Een ontwikkeling die we in dat gebied dan ook sterk op zien komen is het ontstaan en commercieel inzetten van “Data Warehouse Appliances”. Een Data Warehouse Appliance is een sterk gestandaardiseerde bedrijfsklare oplossing voor een data warehouse. Een “black box” met voor data warehousing geoptimaliseerde hardware- en databasetechnologie, aangevuld met configureerbare data modellen en een high performance data transformatie engine. Afhankelijk van de behoefte kan een datawarehouse appliance gekocht worden of als een service afgenomen worden.

Met behulp van de inzet van een data warehouse appliance wordt de data logistiek onder de moterkap gehouden en kan de klantorganisatie zich concentreren op het comfortabel sturen op de Business Intelligence doelstellingen. In potentie dan ook een meer aantrekkelijke manier om de TCO van Business Intelligence te verlagen en de effectiviteit te verhogen dan het off-shore brengen van Business Intelligence ontwikkeling.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik kan me hier deels goed in vinden. De hardware component in de 'DWH-stack' was altijd al goed outsource-baar. Met de DWH - appliance komt de volgende laag ook in aanmerking - de DBMS. De altijd complexe en vaak onderschatte combinatie van DBMS op harwarde wordt onder de motorkap verstopt. Zelf als je niet niet gaat outsourcen zal je op FTE-DBA werk minder kosten hebben. Belangrijk; ik definieer hier outsourcen ook als een leverancier die een appliance-doos-met-stekker-en-telefoonnummer in het rekencentrum van de klant zet. De leverancier is verantwoordelijk voor het functioneren van de machine.Laat ik een ding vooropstellen voor de sceptici onder ons; DWH appliances zijn er, en..'are here to stay'. Ze bieden enorme bewezen performance winst vooral in het opvragen van gegevens - gebruikers zien de winst dus ook. In het schrijven van gegevens heb ik trouwens nog niet heel veel proof of concepts gezien - vendors van appliances schrijven daar ook weinig over (weak spot?).Ik heb echter een nuance bij het verhaal van Henk. Ik zie absoluut een enorme toepassing van DWH appliances in forse data-omgevingen - ik zie ze echter totnogtoe vooral toepasbaar op de datamart-laag (de spokes) en minder toepasbaar op het centrale gedeelte (de hub - het Enterprise DWH). Dus het totaal outsourcebaar maken van de back-end-stack (tm. datamart) zie ik in een hub-spoke architectuur - die je toch vooral in de grotere omgevingen ziet - niet ik nog niet gebeuren. Komt bij dat er naar mijn idee weinig veranderd aan het werk wat er nodig is voor de voortbrenging. Data logistiek, data modellering etc...alle artifacts moeten gewoon gemaakt worden- 'Nothing new'. Puntje om op te passen;je ETL tool moet wel kunnen werken met de appliance - wil nog wel eens een probleem zijn.Dus ja - DWH appliances maken het zeker mogelijk meer te outsourcen. Maar de holy-outsource-grail....nah...

@Stefan; je beschrijft wel een erg ideele wereld waar we optimaal communiceren, een uitgewerkte en gestandaardiseerde ontwikkelstraat hebben en we in staat zijn om data te scrambelen en kunnen voortbrengen met testsets van data..Die wereld ken ik niet zo heel goed (maar dat kan ook aan mij liggen).

In deze post wordt gesteld dat een appliance "in potentie dan ook een meer aantrekkelijke manier om de TCO van Business Intelligence te verlagen en de effectiviteit te verhogen" is dan "het off-shore brengen van Business Intelligence ontwikkeling". Wat mij triggert is dat jij hiervoor geen enkele vergelijking opvoert, blijkbaar denkend te kunnen volstaan met wat algemeenheden rondom dwh appliances. Het klinkt mij in de oren als: "kopen bij de LIDL is in potentie dan ook een meer aantrekkelijke manier om de Total Cost of Living te verlagen dan het zelf maken van je producten". Uiterst merkwaardig.En natuurlijk, wanneer we kijken naar reporting / data mart solutions, dan lijkt dit geen verdere argumenten te behoeven. Maar wat als we kijken naar het domein van de enterprise applications en datawarehouses? Als we alles als 1 wereld willen beschouwen vanuit onze SOA bril? Als we inderdaad real-time bi mogelijk willen maken? Gaat jouw stelling dan nog steeds op?

De post begint met een stelling over de onwenselijkheid/onmogelijkheid van offshoring van BI gerelateerd werk. Ik wil met name hier op reageren. "Iteratief" is niet in tegenspraak met "Gestandaardiseerd". Het iteratieve karakter met korte doorlooptijden op zich is geen bezwaar voor offshoren. Als veel afstemming met eindgebruikers nodig is, is dat wel een bezwaar. Maar in veel van de huidige on-site teams zijn dergelijke rollen nu ook verdeeld. Zeker in grote omgevingen zien veel ETL en reporting ontwikkelaars zelden de eindgebruiker van dichtbij.Veel BI werk is prima te offshoren. Er zijn veel voorbeelden van cases waar dat uitstekend gelukt is. Daar waar het mis gaat (want die voorbeelden zijn er ook), is het vaak te wijten aan onvolwassenheid in het ontwikkelproces. "Iteratief" wordt in deze gevallen vaak als excuus aangevoerd om je spullen niet op orde te hebben. Een andere veel voorkomende "flaw" is het beschouwen van het offshore team als aparte leverancier, die dan volledig uitgekauwde specificaties zouden moeten krijgen en kant en klare producten moet opleveren, die we hier dan uitgebreid testen en dan allemaal dingen vinden die ze "daar verkeerd begrepen hebben". Het offshore team moet integraal deel uitmaken van het projectteam. Moderne communicatie maakt het prima mogelijk om veelvuldig te overleggen, om prototypes te ontwikkelen en om feedback te geven. Consultants in India blijken dan prima in staat om mee te denken.Het data bezwaar is in mijn optiek geen issue. De data kan staan waar die staat, die hoeft niet naar de andere kant van de wereld. Toegang tot vertrouwelijke data tijdens ontwikkeling is ook niet nodig. Je kunt prima werken met ontwikkelbestanden of gescrambelde productiedata. Want als een Indiër niet naar de data mag kijken, waarom zou een lokale externe BI consultant dat dan wel mogen?Tenslotte is een zekere massa in het project wel een randvoorwaarde. Een team van 3 man offshoren lijkt me niet erg zinvol.De vraag over Offshoren van BI is wat mij betreft niet óf het kan (want dat is al bewezen), maar hoe het kan.

Leuk dat dit onderwerp eens wordt aangesneden. Ik lees dat er een aantal "problemen" op tafel worden gegooid.Het meest interessante is de oplossing die hiervoor wordt aangedragen, namelijk een "datawarehouse appliance".Kortom kun je met een datawarehouse appliance kosten besparen? Zo ja dan resulteert dit in een lagere TCO. Vergelijk "TCO dwh-appliance" dan met "BI-offshore" en onderzoek ook "TCO dwh-appliance off-shore". Zet in alle scenario's de voordelen en nadelen op een rij, dit kunnen kosten zijn, maar vergeet ook andere zaken zoals angst en cultuur verschillen niet. Ietwat kort door de bocht... maar als een van de argumenten niet in waarde valt uit te drukken dan zullen meningen, principes en ervaring de keuze bepalen (dit hoeft niet goed of slecht te zijn). Conclusie: Geheel afhankelijk van de organisatie/context. Ik krijg de indruk dat een appliance slechts een tussenstap is?Wanneer we ons alleen focussen op een datawarehouse appliance vanuit de leverancier, dan geloof ik je meteen... vaak ligt het ietwat genuanceerder en het is zeker de moeite waard om te onderzoeken toch zeker als je de performance wil verbeteren...Hoe kunnen we er op vooruit gaan en toch kosten besparen.

De discussie gaat nu naar het wel of niet kunnen outsourcen van BI. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: Hoewel ik geen principiele tegenstander van outsourcen ben, denk ik dat het voor BI vaak geen goede oplossing is. Waar Stefan meldt dan de hoeveelheid wel substantieel moet zijn denk ik dat juist heel kleine omgevingen zich beter lenen voor outsourcing. De keten voor realisatie en vooral ook voor beheer blijft dan in een hand. Mijn ervaring is dat splitsen kosten, maar vooal ook doorlooptijd met zich meebrengen. Juist bij BI is het van belang om ook snel te kunnen reageren op de wereld van de business. Ik zie dan veel meer heil in het opzetten van een competency center, waar je de organisatie goed in elkaar schuift. Dat biedt snelheid en allignment voor de business en kostenreductie en controle aan de deliverykant.
Mijns inziens kunnen ook appliances goede bijdragen leveren aan de kosten reductie en de flexibiliteit. Veel ontwikkelwerk (zeker in grotere omgevingen), wordt (terecht) gedaan voor een goede performance. Bij een juiste inzet van een appliance kan de BI-omgeving belangrijk worden vereenvoudigd, wat voordelen oplevert voor de beheersbaarheid, performance, flexibilteit, aanpasbaarheid en voor de kosten.

Kan je een data warehouse outsourcen? Ja, wij (Inergy) bewijzen dat in de praktijk! Via onze BI managed services dienst draaien data warehouses van onze klanten op onze infrastructuur (gebaseerd op best-of-breed technologie, zoals DWH-appliance Netezza, ETL-tool Powercenter, BI-tool MicroStrategy (of BO of Cognos) en datamodelleringstool Powerdesigner). Onze klanten zijn erg tevreden, omdat o.a.:
- we een prima prijs/prestatie-verhouding bieden (bijv. de kosten van de appliance worden gedeeld over meerdere klanten, waarbij wel de hele appliance beschikbaar blijft!)
- wij hun zorgen uit handen nemen (beheer, monitoring, onderhoud,etc.), ofwel, BI zonder zorgen!
- wij de klant flexibiliteit bieden doordat bijv. op het juiste moment gespecialiseerde kennis inzetten (bijv. datamodellering is geen dagtaak, maar als je aan de slag gaat, dan is een ervaren modelleur goud waard).
- wij zorgen dat onze klanten gebruik kunnen maken van allerlei technologische innovaties (zoals DWH-appliances nu erg 'hot' zijn)

Dus ja, outsourcing van data warehouses werkt! Ik ben er inmiddels van overtuigd dat dit de beste oplossing is voor midmarket-organisaties die dezelfde problematiek hebben als grote multinationals, maar niet dezelfde budgetten en resources hebben....

Neem gerust contact met mij op als je hier meer over wilt weten.

De discussie gaat dus over het verlagen van de TCO van een business intelligence-omgeving. Oplossingen hiervoor zijn off-shoring en/of het inzetten van een BI-Appliance. Ik ben het er mee eens dat beide oplossingen de TCO kunnen verlagen. De as waarover dit gebeurt is echter wel totaal verschillend.

De besparing van het inzetten van een appliance gaat pas werken wanneer de black-box en performance voordelen daadwerkelijk kunnen gaan optreden. Dit veronderstelt grote hoeveelheden data in een complexe omgeving. De meerkosten van een appliance zullen dan moeten opwegen tegen de besparingen in beheer.

Besparing via off-shoring loopt over een tweetal assen. Ten eerste zijn dit de lagere loonkosten waardoor goedkoper kan worden ontwikkeld. Ten tweede vereist offshoring en/of outsourcing een strakkere ontwikkelmethode. Ik geloof nog steeds dat de grootste kostenbesparing over deze as kan worden gerealiseerd. Dit, het is al eerder gezegd, veronderstelt dat iteratief ontwikkelen betekent dat ontwikkeling plaats vindt door het opdoen van nieuwe (dus niet bekende maar genegeerde) inzichten en bijvoorbeeld door het inzetten van timeboxing, en niet het accepteren van ?half werk? omdat ?het toch weer wordt aangepast?. Tevens is een professioneel opdrachtgeverschap vereist. Hiervoor is een duidelijke brugfunctie nodig tussen de business en de bouwers. In mijn ogen is een BI Competence Center hiervoor de enige oplossing.

Om te beginnen is de vraag in de titel een vreemde. Het gebruik van een appliance staat off-shoring niet in de weg en andersom. Het artikel richt zich vervolgens op de vraag hoe de TCO voor BI positief kan worden beinvloed. Het gebruik van standaardisatie en best practice (appliance) en externe ontwikkelling en/of beheer (outsourcing / off-shoring) kunnen hieraan bijdragen. Ik geloof echter dat de laatste optie een lastige is. Het is inherent aan BI dat er feeling moet zijn metde bedrijfsvoering van een organisatie en begrip voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsstrategie. Bij outsourcing / off-shoring is er vaak vooral feeling is met het conformeren en realiseren van de contractvoorwaarden. Daarnaast is het voor veel organisaties niet wenselijk bedrijfsgegevens extern onder te brengen. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de aard van de informatie, emotie en bedrijfscultuur. Ik geloof dat veel organisdatie de TCO voor BI beter zouden kunnen drukken door versnippering van de BI initiatieven tegen te gaan. Breng om te beginnen alle BI initiatieven zo dicht mogelijk onder het bestuur van de organisatie samen in ??n BI programma onder regie van een Business intelligence Competence Centre (BICC). Standaardisatie en gecontroleerde effectieve BI uitgaven zijn dan eenvoudiger te realiseren. Prioriteiten in de oplevering van management informatie word dan beter gerelateerd aan de bedrijfsdoelen. Binnen dit BI programma kan dan altijd nog worden besloten om (voor onderdelen) te kiezen voor het toepassen van een appliance of een off-shoring oplossing.

Henk van Roekel schetst een herkenbaar en veel gehoord geluid. Immers de weerstand tegen offshoren is binnen de BI gemeenschap nog steeds erg groot. De argumenten die worden genoemd (het iteratieve karakter en het beschikbaar stellen van vertrouwelijke gegevens buiten de eigen organisatie) zijn echter relatief simpel te ondervangen met behulp van moderne communicatie- en versleutelingtechnieken. De echte aarzelingen zijn dan ook niet terug te voeren op technische of klant bezwaren maar op de volwassenheid van de BI omgeving en de daarbij behorende houding van de IT organisatie. Immers om (delen) van de BI ontwikkeling te offshoren is het nodig om de eigen IT processen eenduidig vast te leggen en duidelijk te maken waar en hoe het stokje overgedragen kan worden. Dit stuit op weerstand binnen het relatief jonge vakgebied van BI waar veel organisaties een dergelijk competentieniveau (nog) niet hebben bereikt.

Meerdere reacties gaan in op de volwassenheid van de BI-organisatie. De mate van volwassenheid van de organisatie en het vermogen van goed opdrachtgeverschap zijn naar mijn inzicht bepalend voor het vermogen om een externe dienstenleverancier verantwoordelijk te kunnen houden voor de ontwikkeling en beheer van BI-oplossingen.

Laten we wel realiseren dat een locale, interne ict-afdeling ook pas verantwoordelijk gehouden kan worden voor de geleverde prestaties, als die eerder genoemde volwassenheid en opdrachtgeverschap het juiste niveau heeft bereikt. De impact op de tco van de implementatie van een appliance staat daar wat mij betreft volledig los van. Het mag wel duidelijk zijn dat een appliance en outsourcing beiden een factor zijn in de totale tco.

Het toenemende belang van BI in organisaties brengt duidelijke eisen met zich mee op het vlak van schaalbaarheid, stabiliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit ? eisen die elkaar vaak in de weg zitten. In de praktijk blijkt vaak dat interne IT afdelingen het tempo van de veranderingen niet kunnen bijbenen, vaak ook gehinderd door gebrek aan passende financiering.

Hier kan offshoring soelaas bieden: dergelijke offshore BI centra kenmerken zich door verregaande industrialisatie en professionalisering van ontwerp, realisatie en beheer van dergelijke omgevingen en hebben hiermee kwaliteitsniveaus bereikt die onhaalbaar zijn voor gewone bedrijven. Het gebruik van dergelijke centra is vaak beduidend goedkoper en brengt duidelijk minder risico?s met zich mee dan het zelf te doen.

Door toepassing van maatwerk bij uitbesteden (onshore-nearshore-offshore) kunnen de meest gehoorde bezwaren direct worden weggenomen. Bij een goed voorbereide transitie van diensten richting offshore, kunnen goede offshore BI centra het technische beheer van een BI omgeving binnen afzienbare tijd (het gaat hier om dagen/weken) volledig overnemen.

De business case is snel gemaakt, koudwatervrees is bijna altijd de factor om het niet te doen. Een proefrit doet wonderen.

Geweldig idee, een BI Appliance.
We hebben er een getest - Ingres Icebreaker BI - en wij zijn razend enthousiast geworden. We kunnen nu focussen op de vragen van de business users en niet (meer) op de integratie van de verschillende software componenten. Wij denken dat de BI Appliance als datamart in te zetten bij grotere afdelingen.

Over het uitbesteden van Business Intelligence kan je eigenlijk maar 1 korte opmerking maken: op het moment dat je de ogen en de oren van je bedrijf buiten de deur legt, ben je allesbehalve slim bezig.

Mag ik tevens alle dure consultants er aan herinneren dat datawarehousing en business intelligence zijn ontstaan vanwege het feit dat IT de vragen van de business niet op tijd kon beantwoorden???

We zijn hier allemaal weer lekker doorgeslagen. Door datawarehousing en business intelligence heeft IT weer de macht gegrepen. Vervolgens blijkt dat te duur, en gaan we alles uitbesteden naar India.

Laten we teruggaan naar de essentie van datawarehousing en business intelligence en het gewoon maken en gebruiken waarvoor het bedoeld is. Betere beslissingen door betere informatie!

Advies: lees eens een boek van Competitive Intelligence van de heer Rodenberg, en je staat direct weer met beide benen op de grond...

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-04-13T13:36:00.000Z Henk van Roekel
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.